Elke federale minister heeft nu eigen audiostek

Premier Verhofstadt heeft al een tijdje zijn eigen podcast. Die bestaat uit geluidsopnames van de wekelijkse persconferentie van de ministerraad. Sinds vandaag heeft elke minister en elke staatssecretaris uit de federale regering zijn eigen audio-hoekje. Ook hier gaat het om opnames van de wekelijkse persconferentie. Van een echte podcast is (voorlopig nog) geen sprake, want de opnames kunnen enkel beluisterd worden via de website, en niet worden binnengehaald via een RSS-feed.
De audiobestanden van de premier kunnen momenteel op vier manieren worden beluisterd:

  1. Als download via de aanklikbare links op http://www.premier.be/nl/
  2. Als on demand stream vanuit een embedded player met lijstweergave. Bart Van Herreweghe, expert in internetcommunicatie bij de Kanselarij van de Eerste Minister, zegt hierover: "We hebben een zestal Flash-spelers uitgetest die MP3-bestanden overzichtelijk weergeven. Uiteindelijk bleek de XSPF Web Music Player het meest flexibel te zijn".
  3. Als on demand stream via de play-knopjes op http://www.premier.be/nl/, eveneens gerealiseerd met de XSPF Web Music Player.
  4. Als podcast via een RSS-feed, met als voordeel dat het makkelijk over te brengen is naar een MP3-speler.
Bij de andere federale ministers en staatssecretarissen (overzicht hier in de rechterkolom) is voorlopig enkel methode 2 beschikbaar.

Reacties

#20959

alexander colen

 

De Monarchie is Christelijk en kan nooit delen in de diversiteit!
Op welke basis verantwoordt zich het bestaan van de Monarchie? De diversiteit? Helemaal niet!
De monarchie heeft zich in de loop der geschiedenis ontwikkeld volgens de ware godsdienstige Katholieke leer.
De Romein,’Constantijn de Grote’ riep zichzelf uit tot Keizer van de (toenmalige) hele gekende wereld:’Het Romeinse Rijk’ zoals het ware Katholicisme God vertegenwoordigde over de gehele wereld.
Constantijn gebruikte het Katholicisme als staatsgodsdienst om zichzelf te promoveren tot de door God gewijde heerser.
Het hoofd van de Katholieke Kerk’ vertegenwoordiger van God’ was de opperste Goddelijke Macht.
Die, Katholieke Macht, was het die dan Constantijn tot wereldlijke heerser kroonde.
De Heerser der Werelden werd door God gewijd en aangesteld in naam van God.
De Christelijke symbolen waren de kroon met het kruis, de scepter en de wereldbol.
Na 700 n.C. kwam daar verandering in. Het grote Romeinse Rijk was uiteen gevallen tussen Rome en Byzantium. Byzantium werd door de Islam veroverd en ging voor het Christendom verloren. Rome nam opnieuw de rol over van kerkelijke Macht. Karel de Grote die naar de macht streefde in het uitgestrekte rijk van de Franken greep de idee van de door God gewijde Heerser weer op. En liet zich kronen.Hij droeg de Christelijke symbolen als bewijs. Daarom worden in Engeland die Christelijke symbolen nog gebruikt in de kroningsceremonie.
In België, dat eigenlijk als een deel van de Franse Republiek geconcipieerd werd, was het Koningschap, als het ware, door de Europese mogendheden opgedrongen geworden. Men moest plaats ruimen om een Koningshuis in de wet in te passen. Daarom dat alleen de kroon met het kruis wordt nog gebruikt als symbool voor het koninkrijk.
De eerste koning Leopold I stierf als gelovig protestant en er waren moeilijkheden met de Clerus om hem een begrafenis te geven in gewijde grond in het Katholieke kerkhof te Laken.
De tweede koning Leopold II echter, die een zeer sluw man was, zag er wel brood in om aan de Monarchie wat meer glans te geven uit eigen belang.
Hij deed hij een beroep op de macht van de Kerk om zijn koningschap te legitimeren. Inderdaad is er een uitspraak van Kardinaal Van Roey dat België een door God gewilde natie was. Une et indivisible et Catholique. Flaminganten waren landverraders die het schone België wilden verscheuren. De Belgische burgers werden, zoals eeuwen lang in alle andere Europese landen, gedwongen om voor hun Koning, land en volk te gaan vechten. Wie dat niet deed was een landverrader en werd gefusilleerd, daadwerkelijk. Het is duidelijk een begrip dat Koning, Natie en Volk een waren. Belgisch nationalisme. Meedogenloos nationalisme zoals de geschiedenis ons dat bewijst!
Maar is dat vandaag wordt het helemaal anders, zegt men ons, het is nu niet meerzo.
Hebben onze goede Herders en leiders ons uiteindelijk de echte waarheid verteld?
Wij moeten nu eens begrijpen en aanvaarden dat die tijd voorbij is. Wij zijn geen verenigde Natie van Koning en Volk niet meer, nee wij zijn divers!
Een mozaïek van culturen en gemeenschappen en elkaar respecteren. Dat is de werkelijkheid. Wij moeten wakker worden. La Belgique comme la Flandre, est passée! Leve de Diversiteit.
De goede oude vaderlandse tijd van Opa en Oma is voorbij. Leve de Diversiteit!
Als dat zo is, wat dan met een Monarchie die zich, met Kerk en Kardinaal, nog altijd beroept op hun Katholiek geboorte recht? Dat is toch niet divers?
Royalisten kunnen nu claimen dat de Vorst zo geliefd is door het Volk (wat eigenlijk in diversiteit leeft) dat hij daarom alleen al waard is Koning te zijn. Maar dat is een argument dat geen steek houdt. Als hij een man van het Volk is, waarom neemt hij dan niet aan de verkiezingen deel?
De verstandige man Guy Verhofstadt, onze grote staatsman, verklaarde op de televisie, met grote stralende ogen van een echte idealist: “Ik ben voor het Verenigd Europa. Ik zal alles doen om het te verwezenlijken”.
Hij kan geschiedenis maken zoals wij dat al kennen in de geschiedenis van Europa.
Bijvoorbeeld, de avonturier GARIBALDI plaatste het Huis van Aosta op de Italiaanse koningstroon. De dictator Franco benoemde de huidige Spaanse koning. Misschien kan Verhofstadt het beter doen en de familie Saksen Coburg op de Europese troon krijgen als het mooiste geschenk aan het Belgische volk!

#20960

alexander colen

 

De Monarchie is Christelijk en kan nooit delen in de diversiteit!
Op welke basis verantwoordt zich het bestaan van de Monarchie? De diversiteit? Helemaal niet!
De monarchie heeft zich in de loop der geschiedenis ontwikkeld volgens de ware godsdienstige Katholieke leer.
De Romein,’Constantijn de Grote’ riep zichzelf uit tot Keizer van de (toenmalige) hele gekende wereld:’Het Romeinse Rijk’ zoals het ware Katholicisme God vertegenwoordigde over de gehele wereld.
Constantijn gebruikte het Katholicisme als staatsgodsdienst om zichzelf te promoveren tot de door God gewijde heerser.
Het hoofd van de Katholieke Kerk’ vertegenwoordiger van God’ was de opperste Goddelijke Macht.
Die, Katholieke Macht, was het die dan Constantijn tot wereldlijke heerser kroonde.
De Heerser der Werelden werd door God gewijd en aangesteld in naam van God.
De Christelijke symbolen waren de kroon met het kruis, de scepter en de wereldbol.
Na 700 n.C. kwam daar verandering in. Het grote Romeinse Rijk was uiteen gevallen tussen Rome en Byzantium. Byzantium werd door de Islam veroverd en ging voor het Christendom verloren. Rome nam opnieuw de rol over van kerkelijke Macht. Karel de Grote die naar de macht streefde in het uitgestrekte rijk van de Franken greep de idee van de door God gewijde Heerser weer op. En liet zich kronen.Hij droeg de Christelijke symbolen als bewijs. Daarom worden in Engeland die Christelijke symbolen nog gebruikt in de kroningsceremonie.
In België, dat eigenlijk als een deel van de Franse Republiek geconcipieerd werd, was het Koningschap, als het ware, door de Europese mogendheden opgedrongen geworden. Men moest plaats ruimen om een Koningshuis in de wet in te passen. Daarom dat alleen de kroon met het kruis wordt nog gebruikt als symbool voor het koninkrijk.
De eerste koning Leopold I stierf als gelovig protestant en er waren moeilijkheden met de Clerus om hem een begrafenis te geven in gewijde grond in het Katholieke kerkhof te Laken.
De tweede koning Leopold II echter, die een zeer sluw man was, zag er wel brood in om aan de Monarchie wat meer glans te geven uit eigen belang.
Hij deed hij een beroep op de macht van de Kerk om zijn koningschap te legitimeren. Inderdaad is er een uitspraak van Kardinaal Van Roey dat België een door God gewilde natie was. Une et indivisible et Catholique. Flaminganten waren landverraders die het schone België wilden verscheuren. De Belgische burgers werden, zoals eeuwen lang in alle andere Europese landen, gedwongen om voor hun Koning, land en volk te gaan vechten. Wie dat niet deed was een landverrader en werd gefusilleerd, daadwerkelijk. Het is duidelijk een begrip dat Koning, Natie en Volk een waren. Belgisch nationalisme. Meedogenloos nationalisme zoals de geschiedenis ons dat bewijst!
Maar is dat vandaag wordt het helemaal anders, zegt men ons, het is nu niet meerzo.
Hebben onze goede Herders en leiders ons uiteindelijk de echte waarheid verteld?
Wij moeten nu eens begrijpen en aanvaarden dat die tijd voorbij is. Wij zijn geen verenigde Natie van Koning en Volk niet meer, nee wij zijn divers!
Een mozaïek van culturen en gemeenschappen en elkaar respecteren. Dat is de werkelijkheid. Wij moeten wakker worden. La Belgique comme la Flandre, est passée! Leve de Diversiteit.
De goede oude vaderlandse tijd van Opa en Oma is voorbij. Leve de Diversiteit!
Als dat zo is, wat dan met een Monarchie die zich, met Kerk en Kardinaal, nog altijd beroept op hun Katholiek geboorte recht? Dat is toch niet divers?
Royalisten kunnen nu claimen dat de Vorst zo geliefd is door het Volk (wat eigenlijk in diversiteit leeft) dat hij daarom alleen al waard is Koning te zijn. Maar dat is een argument dat geen steek houdt. Als hij een man van het Volk is, waarom neemt hij dan niet aan de verkiezingen deel?
De verstandige man Guy Verhofstadt, onze grote staatsman, verklaarde op de televisie, met grote stralende ogen van een echte idealist: “Ik ben voor het Verenigd Europa. Ik zal alles doen om het te verwezenlijken”.
Hij kan geschiedenis maken zoals wij dat al kennen in de geschiedenis van Europa.
Bijvoorbeeld, de avonturier GARIBALDI plaatste het Huis van Aosta op de Italiaanse koningstroon. De dictator Franco benoemde de huidige Spaanse koning. Misschien kan Verhofstadt het beter doen en de familie Saksen Coburg op de Europese troon krijgen als het mooiste geschenk aan het Belgische volk!

#20961

alexander colen

 

De Monarchie is Christelijk en kan nooit delen in de diversiteit!
Op welke basis verantwoordt zich het bestaan van de Monarchie? De diversiteit? Helemaal niet!
De monarchie heeft zich in de loop der geschiedenis ontwikkeld volgens de ware godsdienstige Katholieke leer.
De Romein,’Constantijn de Grote’ riep zichzelf uit tot Keizer van de (toenmalige) hele gekende wereld:’Het Romeinse Rijk’ zoals het ware Katholicisme God vertegenwoordigde over de gehele wereld.
Constantijn gebruikte het Katholicisme als staatsgodsdienst om zichzelf te promoveren tot de door God gewijde heerser.
Het hoofd van de Katholieke Kerk’ vertegenwoordiger van God’ was de opperste Goddelijke Macht.
Die, Katholieke Macht, was het die dan Constantijn tot wereldlijke heerser kroonde.
De Heerser der Werelden werd door God gewijd en aangesteld in naam van God.
De Christelijke symbolen waren de kroon met het kruis, de scepter en de wereldbol.
Na 700 n.C. kwam daar verandering in. Het grote Romeinse Rijk was uiteen gevallen tussen Rome en Byzantium. Byzantium werd door de Islam veroverd en ging voor het Christendom verloren. Rome nam opnieuw de rol over van kerkelijke Macht. Karel de Grote die naar de macht streefde in het uitgestrekte rijk van de Franken greep de idee van de door God gewijde Heerser weer op. En liet zich kronen.Hij droeg de Christelijke symbolen als bewijs. Daarom worden in Engeland die Christelijke symbolen nog gebruikt in de kroningsceremonie.
In België, dat eigenlijk als een deel van de Franse Republiek geconcipieerd werd, was het Koningschap, als het ware, door de Europese mogendheden opgedrongen geworden. Men moest plaats ruimen om een Koningshuis in de wet in te passen. Daarom dat alleen de kroon met het kruis wordt nog gebruikt als symbool voor het koninkrijk.
De eerste koning Leopold I stierf als gelovig protestant en er waren moeilijkheden met de Clerus om hem een begrafenis te geven in gewijde grond in het Katholieke kerkhof te Laken.
De tweede koning Leopold II echter, die een zeer sluw man was, zag er wel brood in om aan de Monarchie wat meer glans te geven uit eigen belang.
Hij deed hij een beroep op de macht van de Kerk om zijn koningschap te legitimeren. Inderdaad is er een uitspraak van Kardinaal Van Roey dat België een door God gewilde natie was. Une et indivisible et Catholique. Flaminganten waren landverraders die het schone België wilden verscheuren. De Belgische burgers werden, zoals eeuwen lang in alle andere Europese landen, gedwongen om voor hun Koning, land en volk te gaan vechten. Wie dat niet deed was een landverrader en werd gefusilleerd, daadwerkelijk. Het is duidelijk een begrip dat Koning, Natie en Volk een waren. Belgisch nationalisme. Meedogenloos nationalisme zoals de geschiedenis ons dat bewijst!
Maar is dat vandaag wordt het helemaal anders, zegt men ons, het is nu niet meerzo.
Hebben onze goede Herders en leiders ons uiteindelijk de echte waarheid verteld?
Wij moeten nu eens begrijpen en aanvaarden dat die tijd voorbij is. Wij zijn geen verenigde Natie van Koning en Volk niet meer, nee wij zijn divers!
Een mozaïek van culturen en gemeenschappen en elkaar respecteren. Dat is de werkelijkheid. Wij moeten wakker worden. La Belgique comme la Flandre, est passée! Leve de Diversiteit.
De goede oude vaderlandse tijd van Opa en Oma is voorbij. Leve de Diversiteit!
Als dat zo is, wat dan met een Monarchie die zich, met Kerk en Kardinaal, nog altijd beroept op hun Katholiek geboorte recht? Dat is toch niet divers?
Royalisten kunnen nu claimen dat de Vorst zo geliefd is door het Volk (wat eigenlijk in diversiteit leeft) dat hij daarom alleen al waard is Koning te zijn. Maar dat is een argument dat geen steek houdt. Als hij een man van het Volk is, waarom neemt hij dan niet aan de verkiezingen deel?
De verstandige man Guy Verhofstadt, onze grote staatsman, verklaarde op de televisie, met grote stralende ogen van een echte idealist: “Ik ben voor het Verenigd Europa. Ik zal alles doen om het te verwezenlijken”.
Hij kan geschiedenis maken zoals wij dat al kennen in de geschiedenis van Europa.
Bijvoorbeeld, de avonturier GARIBALDI plaatste het Huis van Aosta op de Italiaanse koningstroon. De dictator Franco benoemde de huidige Spaanse koning. Misschien kan Verhofstadt het beter doen en de familie Saksen Coburg op de Europese troon krijgen als het mooiste geschenk aan het Belgische volk!

#28108

ddd

 

ge kunt mss keer zeggen wie de federale ministers zijn

#62548

Johanna

 

wie zijn de 15 federale ministers ? En wat is hun taak?