Het is de schuld van de wereldelites!

Onze American way of life wordt aangevallen. En het is aan ons om hem te redden. De wereldelites zijn bezig met de Noord-Amerikaanse Unie te vormen. Als ze slagen, zoals ze deden bij het vormen van de Europese Unie, dan zal de goeie ouwe USA slechts een herinnering zijn. We mogen dat niet laten gebeuren.

Presidentskandidaat Ron Paul op zijn weblog, 20 september 2007

Reacties

#49611

LVB

 

Ik heb deze man nooit ernstig genomen en zal hem waarschijnlijk ook nooit ernstig nemen. Dat verhaal van de "North American Union" (inclusief de vervanging van de dollar door de 'amero' die anderen daar soms aan koppelen) is een samenzweringstheorie die op niets berust.

Ron Paul: in het beste geval een populist, in het slechtste geval een crackpot.

#49629

koen

 

luc, je wisselde, denk ik, de woorden slechtste en beste om in je repliek ;-)

#49632

Cogito

 

De essentie van zijn boodschap klopt nochtans: De American Way Of Life staat op de helling, alsmede de erfenis van de grondleggers van de Verenigde Staten, gecondenseerd in de unieke grondwet.

De uitspraak over wat de wereldelites doen is ook juist :

(ik ga er namelijk van uit dat de man wel degelijk een consistent libertariër is en verre van een crackpot (Met populisme is niks mis.))

:Politiek wordt altijd door elites gevoerd. "Wereldpolitiek" door "wereldelites" - enkel in de zin dat ze de som zijn van locale elites"". Alles met weloverwogen quotes.

Die bepalen hun daden en doelen niet in een geheim samenzweringshoofdkwartier - eventueel in een loge of zo - maar zijn simpelweg kinderen van hun tijd en handelen en denken volgens de tijdsgeest die cultuurmarxistische invloeden heeft, en een centraliserende tendens.

Zoals er geen autolobby bestaat met een centraal hoodkwartier en coordinatiestructuren, bestaat die ook niet in de linkse politiek, of in Al Qaida for that matter. Er wordt door een groot aantal gelijkdenkende mensen gehandeld volgens een grotendeels gelijklopend paradigma en dat heeft een opduikende tendens tot gevolg die, extern bekeken, centrale leiding lijkt te impliceren en de voedingsbodem vormen voor samenzweringstheoriën. zoals de natuur een schepper lijkt te impliceren, daarbij voorbijgaand aan het ingebouwd zelforganiserend vermogen in de natuur - of zoals het zwermgedrag van vogels bestuurd lijkt te worden door een oppervogel in de zwerm.

Het is onzorgvuldig van Ron Paul om deze woordkeuze te gebruiken - wat je kan beschouwen als een zware fout inderdaad OF ingegeven door populisme want een klad meer mensen dan je lief is gelóóft in samenzweringstheoriën, en in dat geval is het een ongeoorloofd platvloers populisme - omdat zij een gemakkelijke voedingsbodem is voor tegenstanders om `m van crackpottheoriën te beschuldigen.

Ik hou het erop dat ron Paul`s achterliggende gedachtengang de mijne zoals hierboven is en dat zijn woordkeuze onvoorzichtig was en met genoegen verkeerd wordt uitgelegd door zijn vele tegenstanders.

Ron Paul blijft voor mij een verademing in het Amerikaanse politieke landschap en de weerzin van Luc voor deze man komt me raadselachtig voor.

#49634

traveller

 

De goeie ouwe USA is al een herinnering.
De can do spirit is bijna geheel verdwenen in een advokaten gemeenschap. De bureucratie is veel efficienter dan in Europa maar dat zal ook niet lang meer duren, ze neemt exponentieel toe.

#49635

traveller

 

Ik spreek me niet uit over de man omdat ik hem niet genoeg ken.

#49638

Andre

 

Vooropgesteld dat het afkraken van een politicus iemand nauwelijks kwalijk is te nemen (het is en blijft ten slotte een politicus), kijk ik toch wat anders tegen Ron Paul aan dan Luc.
Het heeft er alle schijn van dat hij een uitzondering is, gezien zijn feitelijke opstelling jegens de Constitution; zijn track-record dienaangaande spreekt voor zich.
Wil men de man kunnen beoordelen om hem op zijn juiste waarde in te kunnen schatten, dan moet men verder kijken dan alleen die uitspraak. Afgezien daarvan zie ik niet in hoe men als libertarier tegen die uitspraak kan zijn; ik zie ook geen feitelijke onderbouwing van Luc zijn statement; dat maakt dat het niet veel meer is dan een persoonlijke mening.

De geciteerde uitspraak van RP in de context van de man zelf als fenomeen is compatibel daarmee. RP is zeer voorspelbaar.
Luc zijn uitspraak lijkt meer in lijn te zijn met die van de neo-cons, die zich tijdens debatten bij gebrek aan goede tegenargumenten verlagen tot schaapachtig lachen op het moment dat hij aan het woord is.

RP verdient als tegengeluid van het door zowel de democraten als de republikeinen geveinsde 'patriotisme', dat in feite een oproep is tot onvoorwaardelijke ondersteuning van de olichargie, de volle ondersteuning van mensen die individuele vrijheid hoog in het vaandel hebben. De uitspraak van Luc vind ik dan ook vreemd en onterecht.

Wellicht kan Luc zijn mening onderbouwen ?

Voor het gemak is hier het gehele verhaal van http://www.ronpaul2008.com):

Dear friend,

Our American way of life is under attack. And it is up to us to save it.

The world's elites are busy forming a North American Union. If they succeed, as they did in forming the European Union, the good ol’ USA will only be a memory. We cannot let that happen.

The UN wants to confiscate our firearms and impose a global tax. The UN elites want to control the oceans with the Law of the Sea Treaty. And they want to use our military to police the world.

Our right to own and use property is fading because bureaucrats and special interests are abusing eminent domain.

Our right to educate our children as we choose is under assault. "No Child Left Behind" is seeing to that. And our right to say "no" to forced mental screening of our school-aged children is nearly gone.

The elites gave us a national ID card. They also gave us the most misnamed legislation in history: The Patriot Act. And these same people are pushing to give amnesty to illegal immigrants and erase our national borders.

Record government debt is putting a burden on our children and grandchildren that is shameful.

Yes. Our American way of life is under attack. And it's understandable that many are concerned, even discouraged, about the kind of country our children and grandchildren will inherit.

But we must never let discouragement become surrender.

One reason I am NOT discouraged is because I know I am not fighting alone. Each day I head out I know that you and thousands of other patriotic, freedom-loving Americans are right beside me, standing brave and true for what is good and right.

I need your help now, more than ever, to save the country we love...for the people we love.

My wife Carol and I celebrated our 50th wedding anniversary early this year. We are proud parents of five children and 18 grandchildren. We love them very much, as I know you love your family.

As a U.S. congressman, I always think about the well-being of my family and of all the families of our great nation when I cast a vote or introduce legislation. I also remember that I have sworn a solemn oath to uphold and protect the Constitution of the United States.

For me, upholding that oath is the first and best way to preserve and protect the blessed American way of life for our children and grandchildren.

And now you know why I'm running for president of the United States.

I ask for your help. Please send your maximum donation today by going to https://www.ronpaul2008.com... .

Sincerely,

Ron

#49641

LVB

 

@Andre: U vraagt mij dat ik mijn standpunt over het onwaar zijn van een samenzweringstheorie onderbouw?

Het is aan de aanhangers van samenzweringstheorieën, in casu de theorie over de "North American Union", om hun theorieën met feiten en bewijzen te onderbouwen. Niet omgekeerd.

U zult geen enkel feitelijk element vinden dat het bestaan van plannen voor de totstandkoming van een North American Union (naar analogie met de EU) ondersteunt.

Maar omdat je toch naar iets concreets vraagt: http://michaelmedved.townha...

#49646

Cogito

 

"Dat verhaal van de "North American Union" (inclusief de vervanging van de dollar door de 'amero' die anderen daar soms aan koppelen) is een samenzweringstheorie die op niets berust. "

Waarom zou iemand deze uitspraak graag onderbouwd zien als er het volgende onderstaat:

"Ron Paul: in het beste geval een populist, in het slechtste geval een crackpot."

Dan kan je er gewoon van uitgaan dat het deze laatste uitspraak is die men graag onderbouwd wil zien.

Het verhaal van de NAU is van het gehalte van de socialistisce wereldregering: die plannen bestaan niet, toch weet iedereen die de sossen een beetje kent dat dat hun natte droom is.

#49647

Andre

 

@Luc

Nee hoor, de NAU behoeft geen discussie: http://www.lewrockwell.com/...

Vanwaar mafketel annex neocon Medved geciteerd overigens ? http://www.lewrockwell.com/...

Het ging mij meer om een onderbouwing van je mening over Ron Paul als zijnde populist cq. crackpot, dan wel daar ergens tussenin. In hoeverre heb je je verdiept in Ron Paul ?

#49648

LVB

 

@Cogito: Wel, iemand die valse samenzweringstheorieën gebruikt om stemmen te winnen, is in het beste geval (voor hem, want dat betekent dat hij nog toerekeningsvatbaar is) een sluwe en gewetenloze demagoog, en in het slechtste geval (voor hem, als hij zelf gelooft wat hij zegt) een halve gare of een gek.

Dus, Cogito, aangezien je zonet zelf bevestigd hebt dat de NAU-theorie onwaar is, hoe kan jij als sympathisant van Ron Paul dan verantwoorden dat Paul deze samenzweringstheorie aanhangt en gebruikt in zijn campagne? Ik denk dat niet ik, maar jij nu iets uit te leggen en te onderbouwen hebt.

#49651

LVB

 

@Cogito: Ik begrijp ook niet dat iemand die (terecht) Jimmy Carter de slechtste VS-president van de laatste 50 jaar noemt (of was jij dat niet?), voorstander kan zijn van Ron Paul. Op het vlak van buitenlandse politiek zou Ron Paul een Jimmy Carter in het kwadraat zijn.

Het volstaat om het citaat van Mia Doornaert ("Dialoog versus militaire macht) te lezen dat ik deze morgen postte, om in te zien dat Ron Paul één van de kampioenen is van het "mirror imaging" waar Richard Pipes over schreef: als we maar genoeg handel drijven met iedereen, zal iedereen lief zijn voor ons.

#49653

dendof

 

De slechtste president *ooit*.

http://lvb.net/item/5308

#49655

Andre

 

@Luc

Je reakties beginnen stilaan meer op karaktermoord te lijken wat mij betreft, maar vooruit. Ron Paul is -nogmaals- politicus en moet daarom terecht met de nodige reserve betracht worden. Wat betreft buitenlandse politiek is hij non-interventionist; sta open voor handel met anderen maar bemoei je niet met hun interne zaken. Wat is daar mis mee volgens jou ?

#49656

traveller

 

@ Andre

En wanneer ze zich met jouw zaken(grote gebouwen) komen bemoeien?

#49658

kurt

 

Maar handel drijven zorgt er toch voor dat mensen beter met elkaar omgaan? Het zorgt voor de creatie van een economische bovenlaag in landen, die als stabiliserende factor kan optreden wanneer de politiek zich in allerlei buitenlandse avonturen wil mengen.

#49662

Andre

 

@Traveller

Wat bedoel je ?
Hier nog wat materiaal voor eenieder die zich wat verder wenst te verdiepen:
http://www.lewrockwell.com/...

#49664

joe

 

@ luc : "Wel, iemand die valse samenzweringstheorieën gebruikt om stemmen te winnen, is in het beste geval (...) een sluwe en gewetenloze demagoog, en in het slechtste geval (...) een halve gare of een gek.

Mmmm... welke theorieën heeft Bush dan niet allemaal gebruikt om stemmen te winnen en om Irak binnen te vallen....

#49668

Cogito

 

Politiekers verdedigen is niet mijn grootste ambitie ... het zou best kunnen waar zijn dat Ron Paul hier platvloers populistisch gebruik maakt van een veelgeloofde samenzweringstheorie.

Behalve dat denk ik dat het NAU-plan wel degelijk leeft bij een bepaalde klasse die mits voldoende macht niet zullen aarzelen om het te realiseren, daar moet je niet naief over doen.

Ik denk dat zijn plan om andere landen met rust te laten kan werken. hij is niet pacifistisch of naivistisch zoals liberals die vriendjes met de moslims willen spelen. Voor Ron Paul geldt de islam wel degelijk als vijand en zelfverdediging is zeker een optie bij inlandse aanvallen of reele dreigingen. Maar dan bombardeer je gewoon alle wapensystemen plat en vervolgens ga je gewoon terug weg. "democracy"gaan brengen in Irak is voor niets nodig.

Toch word ik heen en weer geslingerd tussen Ron Paul`s interventionisme en het consistente neocon-buitenlandverhaal.

Ron Paul is zo libertarisch dat ik als Amerikaan (of als wereldburger) zijn non-interventionisme erbij zou nemen om het en vooral de rest van zijn visie een kans te geven. Indien nodig kunnen de states dan nog altijd zo hard slaan als nodig.

En dat hij klassieke politiekerflaws heeft ... /care.

#49670

traveller

 

@ Andre

Als iemand bij jou komt en je ganse familie uitmoordt ga je dan nog handel drijven en discussieren? Om het duidelijk te maken, ik sprak over de WTC torens die door AQ opgeblazen werden. DAT bedoel ik.

#49681

Andre

 

@Traveller

Ah, ok. Neen. Eerst het problem verhelpen door de dader te pakken, Caveman dus. En dat is ook precies wat er NIET is gebeurd, vreemd, niet ? In plaats daarvan is Irak onder de voet gelopen waardoor AQ daar nu ruim vertegenwoordigd is en bijvoorbeeld christenen hun leven minder zeker zijn dan onder SH; om nog maar te zwijgen van Afghanistan, waar de Russen reeds een zware les hadden geleerd, dezelfde les die nu gegeven wordt aan landen die dat land bezet hebben. In plats daarvan was het beter geweest, volgens Ron Paul, om de Constitution te volgen; zo heeft hij voorgesteld om middels 'Letters of Marque and Reprisal' de dader te pakken, in plaats van het land te bezetten. Waarom zou je een heel land binnen moeten vallen, als het je uiteindelijk slechts om een handvol personen te doen is ?

Zie ook http://en.wikipedia.org/wik... en
http://www.lewrockwell.com/...

Ook nog interessant om te lezen:
http://www.lewrockwell.com/...
http://www.lewrockwell.com/...

#49685

traveller

 

@ Andre

Excuseer maar ik ken de situatie in Pakistan en Afghanistan zeer goed, beter dan onze "specialisten" en hoe je daar een "paar mensen" oppakt zonder het land te bezetten dat door die "paar mensen" dictatoriaal wordt geleid is me niet helemaal duidelijk.
Wat betreft Irak was de berekening dat Saddam op een dag ging verdwijnen en indien dat "ongecontroleerd" gebeurde was Iran automatisch en onmiddellijk de baas in Irak en zijn olievelden. Wat een volstrekt juiste analyse was. Nu hebben de amerikanen de stommiteit gedaan dit probleem met veel te weinig soldaten aan te pakken en gaan ze daardoor toch de olievelden in de handen van de Iraniërs geven.
Dit belangt wel de ganse economie van het westen aan. Hoe los je dat dus op met praten? Je geeft een strategisch zwaard van damocles aan een potentiële doodsvijand.
De wereld is te klein en te verweven geworden. Er is een "politieman" nodig en de VN is een hopeloze oude wijven krans zonder tanden. DAT is realpolitik.

#49689

Andre

 

@Traveller

"hoe je daar een "paar mensen" oppakt.." Met een heel leger is weliswaar in lijn met de voor het eerst door Napoleon uitgevoerde totale oorlog, maar geen garantie voor succes, getuige ook de huidige situatie. Het heeft al met al niet alleen veel geld gekost, maar ook en vooral veel mensenlevens. In plaats van een zielige 25 miljoen $ op het hoofd van Caveman te zetten (thanks 50M), zou je moeten denken aan een een wat grotere beloning, bijvoorbeeld een paar miljard; alles door privateers uiteraard. Heb je die artikelen (zie links) al gelezen ? Hoe kom je er bij dat het uitsluitend 'praten' betreft ?

Ik zie wat betreft Irak niet in wat de VS daar had en heeft te zoeken. Die zogenaamde 'belangen' (tevens de reden van de aanwezigheid in Afghanistan) zijn daar geen excuus voor, dat is moreel onacceptabel. Ik bestorm jouw huis toch ook niet omdat jij iets bezit dat ik nodig heb ?

Realpolitik staat diametraal tegenover non-interventionisme; respect voor eigendom van een ander (persoon of land) ligt daaraan niet ten grondslag. Von Bismarck, realpolitiker bij uitsktek, had het over 'ijzer en bloed' om 'de boel bij elkaar te krijgen'. Beschaafd ? Dacht het niet. Zal ik dan maar eens proletarisch komen shoppen bij jou ? Heb je daar ook niks op tegen ?

#49693

traveller

 

@ Andre

Met alle sympathie voor je morele opstelling maar daar heeft deze wereld sinds de caveman, de echte, lak aan. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bestaat gewoonweg niet.Ik ben akkoord dat het spijtig is en dat het beter anders ware, maar het is nu eenmaal zo. Ik heb jouw antwoord nog niet concreet gehoord: als je de taliban meester laat in Afghanistan, hoe krijg je dan Bin Laden, mollah Omar en consoorten te pakken, concreet aub.
Nog concreter: hoe had je Hitler verslagen zonder de amerikanen?

#49694

traveller

 

@ Andre

Alleen om U gedeeltelijk van antwoord te dienen: het gebruik van privateers zou steeds open oorlog tot gevolg hebben tegen de betalende partij en niemand zou zich nog veilig voelen. Om dit te vermijden hebben ze de Conventie van Geneve over oorlog voering ondertekend, juist om geen "accidentele" oorlogen te veroorzaken hebben ze de oorlog geformaliseerd. Het is absurd om over een geciviliseerde oorlog te spreken maar dat was toch de bedoeling van de conventie. Met privateers heb je permanente ongecontroleerde oorlogen.

#49698

Andre

 

@Traveller

Noch aan Afghanistan noch Irak heeft de VS oorlog verklaard. In plaats van het probleem aan te pakken, is men bezig met empire-building middels zelfgemaakte regels onder het motto 'terrorismebestrijding', daar waar het eigenlijke probleem, Caveman, nog steeds vrolijk fluitend rondloopt. Ondertussen wordt de individuele vrijheid van U en mij ten behoeven van 'een grotere veiligheid' aanzienlijk verkleind, tegen hoge kosten.

De door U geciteerde CvG is totaal buitenspel gezet door de slinkse handelswijze van de neocons, met als resultaat o.a. Guantanamo, waar mensen zonder vorm van proces voor een willekeurig periode vastgezet kunnen worden. Goodbye Habeas Corpus, en niet alleen voor de onzaligen aldaar, maar in potentie ook voor ieder ander, de Amerikaanse bevolking incluis. Niet meer onschuldig totdat schuld bewezen is, maar omgekeerde bewijslast. [b]Dat is het één van de fantastische resultaten van de zogenaamde War on Terrorism ![/b]

De situatie die U schildert, is precies de situatie waar we thans mee te maken hebben. Permanente ongecontroleerde oorlogen, ten koste van vele levens. Ingrijpen op kleine schaal is effectiever dan als de spreekwoordelike olifant door de porceleinkast te stampen, tenzij je andere intenties hebt uiteraard. Dat is hier duidelijk het geval, en dat is wat moet veranderen, volgens het non-interventionistische, libertaire Ron Paul-kamp.

#49699

Andre

 

@Traveller

"Met alle sympathie voor je morele opstelling maar daar heeft deze wereld sinds de caveman, de echte, lak aan."
Wie bedoelt U met "deze wereld" ? Bush en schoothondjes Blair, Brown, Balkenende, etc. ?
De teloorgang van individuele vrijheid is al langer aan de gang (Frankfurter Schule), 9/11 heeft een tandje doen bijschakelen. U gaat me toch niet vertellen dat ik en/of anderen zich daar bij neer moeten leggen? Live free or die.

"Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bestaat gewoonweg niet."
Uiteraard, echter men kan niet claimen het gelijk aan zijn zijde te hebben door op immorele wijze een aantal landen binnen te vallen zogenaamd om 'lastpakken' in de kraag te vatten.

"Ik ben akkoord dat het spijtig is en dat het beter anders ware, maar het is nu eenmaal zo."
Nogmaals: dat is geen reden om het te accepteren, zeker niet als men zich beseft dat het immoreel is.

"Ik heb jouw antwoord nog niet concreet gehoord: als je de taliban meester laat in Afghanistan, hoe krijg je dan Bin Laden, mollah Omar en consoorten te pakken, concreet aub."
Excuseer, ik dacht dat ik wel degelijk concreet was geweest. Een paar miljard moet voldoende zijn om mensen aan het praten te krijgen en om de culprits te pakken met huurlingen. Veel goedkoper dan de huidige non-oplossing. Maar zoals gezegd, het probleem wordt niet opgelost omdat men dat niet wil, het gaat ten slotte om de olie (Irak) en de pijpleiding (Afghanistan). In plaats van het probleem op te lossen en de boel de boel te laten, vindt men het nu nodig om aan "wederopbouw" te doen (Afghanistan). Het Nederlandse leger is al jaren bezig om de muzelmannen van zich af te slaan; van wederopbouw komt niet veel terecht. Met dank aan de belastingbetaler in Nederland, die niet is gevraagd terzake. Meer dan schandalig.
Een voorbeeld van een kleinschalige operatie is Operation Entebbe, alhoewel daar soldaten voor in werden gezet.
Nog concreter: hoe had je Hitler verslagen zonder de amerikanen?
Ah, interessant. Hitler is succesvol geweest DANKZIJ de Amerikanen, die (Rockefeller c.s.) hem hebben gefinancierd voor en tijdens WW2. Hadden ze dat niet gedaan, dan waren dingen anders gelopen. Dat kan overigens ook gezegd worden van de omstandigheden die daartoe leidden, te weten socialisme. Het is dan ook zeer de moeite waard om de ware aard van de neocon-stroming te bestuderen, die in feite socialistisch is.

#49701

Andre

 

10 steps to fascism:

http://www.comedycentral.co...

#49702

LVB

 

@Andre: "Hitler is succesvol geweest DANKZIJ de Amerikanen, die (Rockefeller c.s.) hem hebben gefinancierd voor en tijdens WW2."

U bedoelt dat er Amerikanen waren die investeerden in de industrie van nazi-Duitsland? En dat er Amerikanen waren die geld leenden aan Duitse bedrijven?

Wel, is dat niet precies UW wondermiddel om overal in de wereld de vrede te bewaren: als we maar genoeg handel drijven (dus ook: geld investeren in, en geld uitlenen aan bedrijven), dan zal iedereen lief zijn tegen ons?

Als u beweert dat Hitler groot werd dank zij onder meer Rockefeller, dan is dat alvast een argument TEGEN handel met landen die de mensenrechten schenden, en VOOR een handelsboycot. Niet dat ik voor een handelsboycot ben, ik probeer alleen het gebrek aan coherentie van uw argumentering aan te tonen.

#49705

Andre

 

@Luc

Ik had nog een paar vragen openstaan (zie 49647). Wellicht dat U die ook nog even kunt beantwoorden ?

Waar heb ik beweerd dat iedereen 'lief zal zijn tegen ons' ? Waar is dat terug te vinden in Ron Paul zijn argumenten ? Kunt U mij dat aanwijzen ? Nb er zijn voldoende artikelen van de hand van Ron Paul te vinden op bijvoorbeeld lewrockwell.com

Van karaktermoord naar karikatuur. Wat Ron Paul als niet-interventionist beweert, is dat de VS zich uitsluitend moet bemoeien met z'n eigen zaken, terwijl ze open dient te staan voor het drijven van handel met allen. Het is aan de (potentiele) handelspartners onderling om uit te maken of zij al dan niet tot zaken wensen te komen. Wat dat met 'wondermiddel' 'overal in de wereld' te maken heeft, ontgaat mij ten enen male. Alsof dat het doel moet zijn.. juist niet ! Non-interventionisme is niet meer dan dat, je niet bemoeien met een ander. Lead by example, not by brute force. Afghanistan moet in die visie zijn eigen broek ophouden.

Bedrijven zouden inderdaad geen zaken moeten willen doen met foutieve partners. Uiteindelijk zou het aan de consument moeten zijn om zulke bedrijven af te straffen voor immoreel beleid, met name als bedrijven zich gaan verenigen met een overheid, zoals bij Hitler het geval was. Niet de bedrijven zijn het probleem, (het bestaan van) de overheid echter wel, omdat zij de grootindustrielen in feite faciliteren. Hoe machtiger, des te groter de aantrekkingskracht voor bijvoorbeeld de Rockefellers en de Rothschilds van deze wereld. Vandaar ook dat ik van mening ben dat centrale banken de nagel aan de doodskist van kapitalisme zijn, ze leiden enkel tot een totalitaire maatschappij. Hoe kan een oligarchische regering zoals die van Bush c.s. die onder één hoedje spelen met voornoemde lieden ooit tegen handel zijn met landen die mensenrechten schenden ? Zou dit ooit tot meer dan uitsluitend symboolpolitiek kunnen leiden ? Zou het niet veel beter zijn om op z'n minst de rol, omvang en macht van de overheid dusdanig in te perken zodat de overheid de onderheid wordt, ten dienste van de mensen en niet andersom, n.l. de mensen als slaaf van de overheid ? Welke grootindustrieel kan er nog complotten smeden met minarchistische overheden ?

#49740

joe

 

Niet alleen Rockefeller financierde de nazi's he. Grandpa Prescott Bush was hier ook zeer actief:
http://www.guardian.co.uk/u...

#49741

dendof

 

"Grandpa Prescott Bush"

Waarom het zo ver zoeken Joe, als wij papa Coburg hebben?

#49745

traveller

 

@ joe

Sorry, heb het gelezen en het is samen te vatten als volgt:
Grootvader Bush was partner in een amerikaanse bank die ook voor Thyssen opereerde en die ook aandelen had via een amerikaanse firma in een silezische staalfirma.
In 1941 viel Thyssen in ongenade bij Hitler en moest vluchten.
Sinds 1939 waren de Thyssen fabrieken en activiteiten onder controle van de duitse staat en niet meer van de familie.

What in God's name heeft grootvader Bush hier verkeerd gedaan?

Als je wilt zoeken naar echte kapitalisten "in cahoots" met de duitsers, zoek dan naar Zweden, Du Pont de Nemours, Standard Oil enz. enz.
Alles via Zweden, veel en veel belangrijker dan Zwitserland. Socialisten onder elkaar natuurlijk(sarcastisch bedoeld)

#49746

joe

 

@ traveller "What in God's name heeft grootvader Bush hier verkeerd gedaan?"

Heb ik dit zo geformuleerd dan?

Maar je "samenvatting" van het artikel in The Guardian vind ik wel grappig en doet me denken aan de manier waarop mijn "aangebrande" geschiedenisleraar op het jezuietencollege in de jaren 70 over Verschaeve sprak.

#49747

traveller

 

@ joe

Kom, kom joe, niet overdrijven, als ik die Guardian geschiedenis anders wil lezen dan moet elke industrieel die tijdens de oorlog bleef werken de bak in vliegen.
En in dit geval was het nog van op afstand zonder veel over de zaak te weten.
Roosevelt wist van de jodenvervolging en liet ze einde jaren dertig, begin veertig nog niet binnen in de US. Hij verdient dus veel meer om een blaam te krijgen.
Ik zeg je ernstig, zoek naar de Zweden, daar zijn echte schandalen en iedereen zwijgt omdat het socialisten zijn(geen sarcasme, pure ernst).
Wat Verschaeve betreft geef ik je de goede raad eens het boek "Jezus" van hem te lezen, als je het vindt natuurlijk, want boekverbranding is hier ook nog in voege, niet alleen bij de nazis.