Jan Leyers over de islam (1)

Op het niveau van het dagelijks leven zie ik niet het minste probleem: couscous of patatten, wat maakt het uit? (...) Maar ik stel mij wel de vraag waar we ideologisch en filosofisch een common ground kunnen vinden. Al vijfhonderd jaar cultiveert het Westen twijfel en zelfkritiek als bron van alle denken. Dat kom je in de moslimwereld zelden tegen. Mensen leven er onder een koepel van zekerheden en waarheden. (...)

In Egypte verkondigde de minister van Binnenlandse Zaken in de krant dat moslims die zich bekeren tot het christendom de dood verdienen. Kan jij je voorstellen dat Patrick Dewael in de gazet zou zeggen: alle christenen die moslim worden, moeten worden omgebracht? In Europa vind je duizenden boeken die vernietigend zijn over de paus en het christendom; ik daag je uit om in de moslimwereld één kritische tekst over de profeet te vinden. (...)

Lees de boeken van Tariq Ramadan, één van de bekendste Europese islamitische denkers. Hij heeft een gematigde reputatie, maar hij pleit wél voor de 'islamisering' van de wetenschap, en hij vindt dat we respect moeten hebben voor de Korangeleerden die het afbeelden van mensen als zondig beschouwen. Dan pas ik. Hoe kan je iemand au sérieux nemen die een probleem heeft met de hele westerse kunstgeschiedenis? (...)

Een Turkse schooldirecteur zei tegen mij: 'In Darwin en de evolutie geloven, maakt dat het leven aangenamer?' Ik weet zeker dat zo'n vraag nog nooit in één Europese aula is gesteld. Een wetenschapper is niet bekommerd om gezelligheid: hij wil feiten. (...)

Je zou kunnen zeggen: in Europa garandeert de grondwet de vrijheid van meningsuiting. Maar in de praktijk is er al censuur. Zelfs de mensen die vonden dat zo'n Mohammed-cartoon moest kunnen, voegden eraan toe: 'Maar ze waren wel flauw' - met andere woorden: 'Ik zou het toch niet gedaan hebben'. (...) En weet je waar ik bang van word? Ik hoor nauwelijks protest. Neem de zaak-Ehsan Jami. (...) Wouter Bos, partijgenoot en vicepremier, kant zich tégen Ehsan Jami, want 'hij provoceert te veel'. Dat pretendeert dan een socialist te zijn! Zou Wouter Bos destijds tegen Nietzsche hebben gezegd: 'Oei, 'God is dood', dat ga je toch niet in een boek zetten, want dat gaan de mensen choquerend vinden, hoor!' Als ik Bos op televisie zie, ben ik diep verlegen. Maar ik hoor verder weinig mensen piepen. (...)

Hier zeggen moslima's dat de hoofddoek een symbool is van hun godsdienst; daar beklemtonen ze dat het ze beschermt tegen de lusten van de mannen. Dat beledigt mij persoonlijk. Alsof ik een vrouw zonder boerka gelijk zou bespringen. (...)

[Humo: "(...) Ben je niet bang dat je in de kaart speelt van het Vlaams Belang? (...)] Op dat gebied ben ik een voetbaltrainer: ga uit van je eigen sterkte, niet van de zwakte van de tegenstander. Ik kan alleen maar vertellen wat ik heb meegemaakt; als iemand mijn programma of boek misbruikt, is dat jammer. Je mag je niet op voorhand laten afschrikken door mensen met mogelijk kwade intenties, want dan doe je niks meer.

Jan Leyers, geïnterviewd door Griet Op de Beeck in Humo, 16 oktober 2007

Reacties

#51575

oxbow

 

"Ben je niet bang dat je in de kaart speelt van het Vlaams Belang"

Ik moet ineens denken aan een panikerende Kathleen Cools

#51576

OutlawMike

 

Also sprach Jan Leyers, onze mediagenieke classy lefty.

Die meneer heeft er dus een reis door moslimlanden voor nodig om erachter te komen wat ik al lang weet.

Als ik nu Kabouter Lui was, dan zou ik zeggen: "Ik word er zo moe van..." Enfin, beter laat dan nooit.

#51578

BC

 

--- Een Turkse schooldirecteur zei tegen mij: 'In Darwin en de evolutie geloven, maakt dat het leven aangenamer?' Ik weet zeker dat zo'n vraag nog nooit in één Europese aula is gesteld. Een wetenschapper is niet bekommerd om gezelligheid: hij wil feiten. ---

?I don?t want knowledge - I want certainty?.

#51582

EricJans

 

En nochtans spéélt hij in de kaart van het Vlaams Belang omdat dat Vlaams Belang in geen enkel opzicht andere bedenkingen maakt dan Jan Leyers.
Als Leyers en Humo nu nog de vraag kunnen beantwoorden waarom het Vlaams Belang niet mag wat zij wel mogen; dan wonen we misschien weer in dat Europa met zijn zijn kritische geest waarin alle in vraag gesteld kan worden.
Geen zekerheden... de feiten tellen. Juist ja.

#51585

Publius

 

Iedereen die met gezond verstand de vreemdelingenproblematiek beoordeelt, speelt in de kaart van het VB. Niet zozeer door verdienste van het VB zelf, als wel door de onwil en stupiditeit van de zelfverklaarde "democraten". Je hoeft de oplossingen van het VB niet in extenso te onderschrijven om toch toe te geven dat ze "een punt" hebben in hun accenten en diagnose, reeds van in het begin dat ze die problematiek voor hun kar spanden. Zonder dat cordon was er een gezondere dynamiek geweest tussen alle partijen en zouden we nu in het beleid, ongeacht wie het nu voor het zeggen zou hebben, een stuk verder staan in de zoektocht naar een evenwicht in de samenleving.
schoorvoetend moeten ook (linkse) dikwijls zelfbenoemde "intellectuelen" toegeven dat er een probleem is, maar zitten ze toch in een patstelling omdat ze die hetze tegen het VB in perspectief stellen en er zelf niet zo fraai uit te voorschijn komen...
Liever dan enige eerlijkheid aan de dag te leggen "kloppen" ze er liever op, zoals bij die manifestatie onlangs tegen islamisme in Brussel. Van fascisme en nazipraktijken gesproken.... het onmiddellijke gevaar komt echt wel van links die gezonde dynamiek en debat fnuikt vanuit de almacht van de ideologie

#51588

isaiah

 

@eric jans:
De opmerkingen van Jan Leyers verschillen wel degelijk fundamenteel van de standpunten zoals die door mandatarissen van het Vlaams Belang worden uitgedragen. Wat zei FDW ook al weer enkele maanden geleden:
"Het is voor mij absoluut prioritair dat vreemdelingen de Vlaamse waarden en normen in acht nemen en daar zelf ook voor honderd procent achter staan. Ik eis bovendien dat die normen en waarden ook toegepast worden, niet alleen in het openbaar leven maar ook thuis in de privésfeer. De Vlaamse normen zijn duidelijk niet de islamitische normen. Om tot assimilatie te komen en volgens onze normen te leven, moet hun religie indirect overboord gegooid worden. En daar zijn maar weinigen toe bereid. (...)"
Ik hoor Jan Leyers niet voor assimilatie pleiten, wel voior integratie. Dat hij wijst op een aantal mogelijke moeilijkheden voor die integratie, maakt hem nog geen objectieve bondgenoot van het Vlaams Belang.

De radicale islam is een erg grote groep in de schoot van de islam en is daar dus zeer nauw mee verbonden. (...)

Doppende Vlamingen vormen voor mij een andere groep dan doppende allochtonen! Vlamingen hebben hun recht op sociale zekerheid al verworven door de arbeid van hun ouders en grootouders. Doppende allochtonen maken gebruik van onze faciliteiten zonder er direct of indirect iets aan bijgedragen te hebben.

#51589

Olav

 

@Publius :
Inderdaad, ik zeg al van bij de eerste zwarte zondag dat het VB alleen maar ging groter worden en elke keer was de reactie : "aaaah, GIJ zijt nen Vlaams-blokker !". Op de duur reageer je daar gewoon niet meer op en laat de mensen in hun idiotie. Langzamerhand beginnen inderdaad de schellen van de ogen te vallen, met het probleem dat "we het VB in de kaart gaan spelen"... terwijl zonder het cordon dat probleem er niet was geweest.

#51590

Olav

 

@isaiah : het is niet omdat we andere intenties hebben dan het VB, dat iedereen die nu pleit voor meer integratie van de moslims géén objectieve bondgenoot zou zijn van het VB.
Door het cordon en voor de doorsnee-kiezer lijkt het alsof het VB gelijk heeft gehad als ze nu al jaren zeuren over 'aanpassen of oprotten'. Spijtig, maar waar. En volledig de schuld van linkse 'intellectuelen' die dachten dat het cordon een slim idee was.

#51592

isaiah

 

@olav:
ik blijf het cordon een goed idee vinden. Maar men heeft inderdaad de fout gemaakt om tegelijk met de instelling van het cordon ook de problemen met allochtonen te negeren of te minimaliseren. Dat de Groenen die fout maakten, kan je nog begrijpen gezien hun ongeremd utopisme, maar dat VLD, CVP en SPA daarin meegingen, is zeer betreurenswaardig.

#51593

Peter Fleming

 

Hoe is het cordon nu alweer ontstaan? Is Jos Geysels daar niet één van de aanstokers van geweest?

#51594

traveller

 

Waar kan men het verschil zien tussen Leyers en het VB? Leyers is ongerust, het VB ook. Leyers maakt overwegingen maar trekt geen conclusies, het VB wel. Er zijn echter geen tegenstellingen. De passage over Tariq Ramadan geeft anderzijds Leyers negatieve visie duidelijk weer en hij heeft gelijk over Tariq Ramadan wiens broer de leider is van de Muslim Brotherhood, een terroristische organisatie die wereldwijd aanzien geniet bij links? Ze waren geïnfiltreerd door de KGB in de jaren '70 en permanent gefinancierd door de Saudis. Ze controleren de Al Hazar moskee en theologische universiteit van Caïro en controleren daardoor het ganse islamitische denkpatroon van de sunnis. De enige intellectuele tegengewichten zijn de Feisal universiteit in Islamabad en de ayatollahs in Iran(niet te verwarren met de politieke ayatollahs, ik spreek over de leerstoel ayatollahs van Qom).
Leyers begint pas serieuze vragen te stellen, het VB doet dat al jaaaren, Leyers zal om de smeer nooit zeggen dat het VB gelijk heeft, dan is hij dood en begraven, maar zijn vraagstelling heeft maar één antwoord. De blinden kunnen het natuurlijk niet zien.

#51597

traveller

 

@ Peter Fleming

Het cordon was het idee van Josken met de gedachte dat daardoor rood en roodgroen incontournabel worden door de uitschakeling van Vlaams rechts.
Wat ze niet ingeschat hadden was dat ze daardoor een pro-immigratie politiek moesten volgen om hun kiezers te bewaren en aan te vullen want ze verloren de man in de straat, hun originele kiezers. Gevolg: ze brachten nog meer koren op de molen van het VB. Het resultaat ligt op voorhand vast en alle lamme goedzakkerij van de wereld zal het niet veranderen.

#51600

Elhaz

 

@Isaiah
Een kleine groep mensen uit een andere cultuur integreren kan met wat goede wil geen problemen geven. Maar wat nu met de moslims gebeurt is geen integratie maar kolonisatie.
Moslims zijn zo massaal aanwezig dat voor hen integratie helemaal niet meer hoeft. Hele stadswijken zijn ingepalmd en binnen afzienbare tijd hele steden. Zij kunnen perfect binnen hun gemeenschap functioneren zoals ze dat in het thuisland deden omdat ze dat huisland, met al zijn onhebbelijkheden, hebben ingevoerd. Zij koloniseren in feite het Westen en willen het transformeren tot het land dat ze verlaten hebben.
Bij vrije verkiezingen voor de moslimexecutieve gaat bijna de helft van de stemmen naar moslimfundamentalisten.
In Oostenrijk heeft onderzoek uitgewezen dat bijna de helft van de allochtonen geen enkele intentie heeft zich te integreren. Het nieuwe land moet zich aan hen aanpassen en niet omgekeerd. Veel geluk dus met uw "integratie".

#51604

Benny Marcelo

 

Geef mij eens een reden waarom ze zich zouden aanpassen. Ze worden bijna gesubsidiëerd om zich niet aan te passen en dat ligt niet aan hen maar aan de rode broeders.
Vergelijk het gerust met de franstaligen, waarom zouden ze nederlands leren als ze alles in 't frans gedaan krijgen.

Het grote probleem is volgens mij die beruchte gezinshereniging. Ook het feit dat er geen stok achter de deur staat als ze wat mispeuteren. Een uitvlucht dat ik dan vaak hoor is dat ze hier toch geboren zijn. Kan zijn maar ze zijn veelal opgevoed alsof ze in hun thuisland waren.

Gezinshereniging aan banden leggen en bij wangedrag terugsturen zou al een goed begin zijn om de problemen op te lossen.

#51611

ivanhoe

 

Dat van dat terugsturen is natuurlijk mooi in de praktijk, maar vind maar maar eens een juridische uitleg om een geboren Belg op papier naar een ander land "terug" te sturen.

Het verschil tussen Leyers en De Winter?
De Winter zou het liefst Couscous verbieden in de privésfeer (zo interpreteer ik toch het hierboven aangehaalde citaat), Leyers niet.
Dat vind ik toch een behoorlijk groot verschil.

#51612

Cogito

 

"Ben je niet bang dat je in de kaart speelt van het Vlaams Belang"

Een vraag die me doet denken aan Radio 1 vanmorgen waar een of andere progressieve professor het bericht kwam duiden dat James Watson beweerde dat zwarten dommer zijn dan blanken. "Dat is NATUURLIJK onzin", aldus de professor, waarop de interviewster:"Dat is dan gelukkig RECHTGEZET."

#51614

traveller

 

@ ivanhoe

Ik eet graag goede couscous,er zijn niet veel mensen die hem goed kunnen klaar maken met de originele ingredienten.
Ooit gehoord van een "figure of speech". Wat hij bedoeld is dat ze niet alleen couscous moeten eten, van tijd tot tijd ook eens Vlaams stoofvlees klaar maken.
Allez, als dat de grote verschillen zijn? Ze hebben hetzelfde uitgangspunt en de ene durft door denken en spreken, de andere niet. Verder met alle respect voor Leyers.

#51615

dendof

 

"maar vind maar maar eens een juridische uitleg om een geboren Belg op papier naar een ander land "terug" te sturen."

Eenvoudig: de dubbele nationaliteit verbieden.

#51619

isaiah

 

@traveller, benny, eric en elhaz:
Als ik jullie goed begrijp, dan stellen Leyers en het VB dezelfde vragen, maar geeft alleen het VB ook de juiste antwoorden. Als ik dan de gesuggereerde oplossingen zie (terugsturen nar hun vaderland bij misdrijf, af en toe eens stoofvlees eten), dan vraag ik me af of Leyers en VB wel degelijk dezelfde vragen stellen. Leyers vestigt terecht de aandacht op de problemen met de geïnstitutionaliseerde islam en het conflict tussen de islamitische en de humanistische ideologie. Wat kan het terug sturen van misdadigers of het verstrengen van de voorwaarden tot gezinshereniging daaraan veranderen?
Bovendien blijkt uit jullie commentaren nog maar eens dat de aanhangers van het VB de problemen met allochtonen op een ongezonde manier op één hoop gooien: de jonge criminelen van Maghrebijnse afkomst zijn meestal geen integristen.

#51621

traveller

 

@ isaiah

Gelieve al mijn vorige postings te lezen aub. Als er iemand nuanceert ben ik het wel t.o.v. islam.
Wat betreft de criminaliteit spreek ik niet van islam maar van straatmaffia. Toevallig zijn die marokkanen ook islamitisch en toevallig zijn de islamitische landen ook derde wereld landen, gevolg: het één wordt gemengd met het andere.
Is dat nu onterecht? Het antwoord is klaar: de sterkste stroming in de islam in europa is het door Saudis gefinancierde salafisme, gesteund door Al-Hazar en de Muslim Brotherhood, ook door de saudis gefinancierd.
De intellectuele belangrijke tegenstemmen zitten NIET in europa.
Het terugsturen van misdadigers lost gedeeltelijk het criminaliteitsprobleem op en geeft een signaal aan beginners die nu nog geen harde criminelen zijn. Vandaag is het alom bekend dat je een buschauffeur kunt in elkaar slagen zonder straf. Primitieve allochtonen zien daarin het bewijs dat ze "untouchable zijn" en dat de superioriteit van hun "groep", die ook toevallig islamitisch is, daardoor bewezen is: de bange blanken durven niet meer reageren.
In elke primitieve maatschappij is dat het begin van de chaos.
Wij mixen niets, zij mixen het door het feit dat ze primitieve maffia zijn EN islamitisch. Ik kan dat ook niet veranderen en het is niet door hen dat de intellectuele discussie zal gestart worden.

#51625

Benny Marcelo

 

@Isaiah: heu... ik heb nergens gesproken over islam of maghrebijnen. Evenmin heb ik de problemen niet in de eerste plaats bij hen gelegd, maar bij de "rode broeders".

Zoals jij het stelt erken je wel dat er problemen zijn maar mag er niks aan gebeuren; ben je een "rode broeder" misschien?

En kom aub niet af met meer subsidies aan... of praten met...Dat doen we al zo een dertig jaar. Spijtig genoeg maar soms zijn daden nodig om iets op te lossen.

#51627

isaiah

 

@benny:
Het probleem is dat vele van de 'daden' die we zouden kunnen stellen tegen de islamideologie, meteen ook haaks staan op de humanistische ideologie. De koran verbieden, ingrijpen in de privé-sfeer, e.d.m..

Ik pleit niet voor een extreem pacifisme, maar het verdient de voorkeur - zeker op dit moment - om te geloven in de superioriteit van onze rationalistische traditie en in de aantrekkelijkheid van het westerse hedonisme. Concreet betekent dat (1) dat we moeten investeren in onderwijs aan allochtonen en (2)dat we niet mogen toegeven aan de puritanistische eisen van een aantal moslims. Beide maatregelen zouden snel moeten resulteren in (1) een door allochtonen en autochtonen aanvaard en gerespecteerd westers kader voor dialoog, en (2) de laïcisering van de moslimgemeenschap.

Ik denk dat er al een aantal stappen in de richting van de eerste maatregel worden genomen. Maar ik aanzie met lede ogen hoe we op het vlak van zeden en gebruiken steeds meer toegeven aan de anti-hedonistische moslims (cfr. Mohammed-cartoons, gescheiden zwemmen).

#51632

Elhaz

 

@Isaiah
Je leest andere dingen in mijn post dan wat er staat. Mijn punt is nochtans simpel: moslims hebben niet meer de behoefte (en velen niet de wil) om zich te integreren aangezien ze in bepaalde plaatsen met voldoende zijn om zich in hun thuisland te wanen. Daarbij nog geholpen door onze integratiespecialisten die hen in hun "noden" voldoen.

De oplossingen die jij voorstelt zijn ondertussen al een paar decennia in voege. De resultaten laten op zich wachten.
Integendeel, de door jou voorspelde laïcisering gaat erop achteruit iplv vooruit.
het lijkt er sterk op dat er doortastender maatregelen zullen moeten genomen worden.

Het grootste probleem is eigenlijk dat wij achterlijke ongeletterde gelukszoekers blijven invoeren in plaats van gelaïciseerde hooggeschoolden die hier zonder moeite zouden integreren.

In jouw vorige post maak je ook een duidelijk onderscheid tussen moslimintegristen en crimineeltjes. En meestal zal het wel zo zijn dat die gescheiden zijn. Maar toch hoor je steeds vaker geluiden dat die crimineeltjes hun daden goedpraten omdat ze gesteld zijn tegenover "ongelovigen".

Ik ben erg pessimistisch als ik zie hoeveel mensen nog steeds in een ontkenningsfase zitten, hoeveel mensen net als jij hopen dat de rede het uiteindelijk op een pijnloze en zachte manier zal halen, bang als ze zijn om de handen vuil te maken en hoe links bereid is de allochtonen op te vrijen en inschakelt om aan de macht te blijven. Niet erg hoopgevend allemaal. En ondertussen wordt het probleem steeds maar groter en minder hanteerbaar.
Te vrezen valt dat uiteindelijk de zaak alleen nog zal opgelost raken na het nodige bloedvergieten.

#51669

fcal

 

Waarom nu in Pakistan en straks niet in België?

Persbericht van vandaag:
Aanslag in Pakistan eist meer dan honderd levens
(Novum/AP) - Een zelfmoordaanslag vlak voor de vrachtwagen waarmee de Pakistaanse oud-premier Benazir Bhutto donderdag door Karachi reed, heeft aan mogelijk 126 mensen het leven gekost. Rond de 250 tot driehonderd mensen raakten gewond. Vlak voor de dader zichzelf opblies ontplofte er een granaat voor Bhutto's vrachtwagen...

Er is geen enkele moslimstaat waar men een open maatschappij heeft. Ten einde zich te beschermen zijn de regeringen, die een enigszins civiele samenleving nastreven, overal verplicht met schier dictatoriale middelen het moslimfundamentalisme te bestrijden. Dit is de aard van het beestje.

Ook onze vrijheden komen straks in de verdrukking.

#51789

Benny Marcelo

 

De koran verbieden, ingrijpen in de privé-sfeer, e.d.m..

Dat betekend ook weer meer staatsinmenging en daar ben ik tegen Isaiah. De inmenging in de staat door een godsdienst is op zijn minst even gevaarlijk voor het individu. Als ik de reeks "de weg naar Mekka" zo bezie is er wat de islam betreft weinig hoop.
Op een gegeven moment zegt die koptische bisschop dat de islam vrijheid er in bestaat dat je je wel tot moslim mag bekeren. Andersom is verboden. Wat hij er niet bijvertelde was de straf die daarop staat; dat is in enkele islamstaten gewoon de doodstraf.

Het niks doen en zelfs de problemen ontkennen of verzwijgen lost niks op en dat is wat er hier al dertig jaar gebeurt; zie maar wat er in Amsterdam weeral gaande is. Daar hopen ze dat het met niks te doen wel weer zal overgaan.
De slachtoffers... die hebben gewoon pech. Zover is het al gekomen.

#51795

Olav

 

Daarjuist een titel gelezen bij De morgen online over jongeren van turkse oorsprong die in reactie op de gevechten tussen PKK en turks leger hier een café van een armeniër vernielen...
Niet alleen integreren velen zich niet, ze exporteren hun problemen mee naar hun nieuwe gastlanden.

De problemen zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Spijtig, maar onmiskenbaar. En wie zal er garen van spinnen ? Inderdaad, de partij die dat nu al jaren doet.

#51813

Ben

 

Als we de zaken vanop afstand bekijken en realiseren dat wij product zijn van onze omgeving dan hoef je niet ver te zoeken waarom de verschillen (of onverschillen) zo groot zijn. Het is normaal er andere levensvisies zijn tussen verschillende levensgemeenschappen in de wereld. (punt)

Vanaf 1900 (net vóór de eerste WO) zijn pers, media, en ontspanningssector meesterlijk gebruikt om publieke opinie te draaien naar de zin van beleidsmakers gaande tot aan de Verenigde Naties.

Onze welles nietes discussie over of islam in europa goed of slecht heeft niets met de essentie te maken want grotere zaken zijn bezig zich aan het ontwikkelen die deze topic in het niets doen opgaan.

Het zal bij jullie natuurlijk duidelijk zijn dit een oeverloze discussie is waaruit we 'nooit' zullen geraken. Natuurlijk niet want het botst met mens en eigenheid waarin de meningen ALTIJD zullen verschillen.

Terwijl wij onder elkaar goe bezig zijn over dit detail is er de opmaak van de Nieuwe Wereldorde.

Tenzij je er graag in vertoeft te discussiëren over 'kleinigheden' nodig ik uit zaken te lezen op internet over de Bilderberg groep, Tavistock Instituut en propaganda in vredestijd (jaja, die is niet uit het verleden - haha als je dit dacht ;) - of Noam Chomsky 'Manufacturing Consent' video op Google.

#51815

Ben

 

Ik zie echt dat jullie opgaan in 'details' die JA direkte gevolgen hebben maar NEE nooit tot oplossing zullen leiden. Debatteren is natuurlijk een kunst apart maar nutteloos zonder consensus. En met twee culturen waar het bij de ene de groep en de andere het individu het belangrijkste is zal nooit integratie zijn en 'aanpassing' enkel een optie zal zijn gekozen vanuit de immigrant. Tenzij hun media er anders over denkt (wie anders zou er de beïnvloeder kunnen zijn ;) - helaas, sateliet technologie staat iedereen toe de zender van zijn eigen land te kiezen :) Dus.

En hoe anders zouden 'wij' hen naar onze gewoonten kunnen draaien als het de media bij ons er 60 tot 100 jaar voor deed de sociale revoluties door kunnen krijgen sedert de jaren 50 en 60. Beetje moeilijk maar het zal de sociopsychologen onder jullie meer dan duidelijk zijn.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.