De moord op Theo van Gogh

Waarom ik nog niet eerder schreef over de moord op de Nederlandse cineast Theo van Gogh? Vlak na sensationele gebeurtenissen hoor en lees je vaak de grootste onzin, door mensen geuit in een emotionele opwelling. Zo herinner ik me nog de dood van asielzoekster Semira Adamu in september 1998. Toen sommigen op internet-discussiefora stelden dat het hier om een "schandelijke moord van staatswege" ging, opperde ik dat het hier wellicht om een ongeval ging dat te wijten was aan de foutieve toepassing van technische richtlijnen betreffende de repatriëring. Dit was voor sommigen voldoende om mij als een racist te bestempelen, die "smeerlapperij probeerde goed te praten met verbale draaikonterij". In emotionele opwellingen na sensationele gebeurtenissen toont de mens zich vaak niet van zijn beste kant. Zo staan de Nederlandse internet-discussiefora momenteel vol met debiele kreten variërend van "hij heeft het zelf gezocht" tot "gooi alle moslims uit het land".

De linkerzijde schildert daders van misdrijven graag af als slachtoffers van de maatschappij, daarbij de individuele verantwoordelijkheid van het individu minimaliserend. Onterecht, volgens mij. Het zou dan ook verkeerd zijn om de moord op Van Gogh meteen maar te bestempelen als het ultieme bewijs van de intolerantie van de Nederlandse samenleving, of, omdat de dader een moslim was, van het gewelddadig karakter van de islam. Het gaat hier uiteraard vrijwel zeker om een politiek-religieus geïnspireerde moord, waarbij de recente film "Submission" die Van Gogh produceerde in samenwerking met Ayaan Hirsi Ali de dader een doorn in het oog zal geweest zijn. De dader zou bovendien bindingen hebben met een andere fundamentalistische moslim, die plannen had voor een aanslag op het Nederlandse parlement. Omdat de moord op Van Gogh op de keper beschouwd de daad van een extremistische enkeling is, lijkt het mij politiek en maatschappelijk relevanter om na te gaan hoe de allochtone gemeenschap omgaat met de boodschap van de film "Submission", waarin aangeklaagd wordt dat vrouwen mishandeld worden in naam van Allah. Ter herinnering: drie Vlaamse parlementsleden reageerden uiterst negatief op deze film, en SP.a-kamerlid Cemar Cavdarli vond Hirsi Ali "even erg als de daders van 11 september". Op dezelfde manier is de manier waarop de moslimgemeenschap in Nederland reageert op de film en zal reageren de moord op Van Gogh, in feite politiek relevanter dan de moord zelf, waarvoor de dader de hoofdverantwoordelijkheid draagt.

We zouden hier ook grote woorden kunnen spreken over de "aanslag op de vrije meningsuiting" die deze aanslag inderdaad ook is, ook al werd hij door één individu gepleegd tegen één ander individu. Elke discussie over vrije meningsuiting heeft in Vlaanderen evenwel een wrange bijklank, sinds de veroordeling van een politieke partij omwille van illegale meningsuitingen. Ondanks alle juridische woordenkramerij en ondanks alle verzekeringen dat er nog steeds vrijelijk mag gediscussieerd worden en dat er oplossingen geformuleerd mogen worden zolang ze "objectief en redelijk te verantwoorden" (sic) zijn, is de indruk die na het bewuste arrest blijft nazinderen dat de gedachtenpolitie op de loer ligt. Dit jaar was het Vlaams Blok aan de beurt wegens racisme, volgend jaar kunnen u en ik aan de beurt zijn wegens ongewenste meningsuitingen, na nieuwe onverdraagzaamheidswetten in het kader van de verdere DDR-isering van Vlaanderen. Reacties van Belgische politici op de moord op Van Gogh, waarbij ze de lof zingen van de vrije meningsuiting, komen dan ook niet geloofwaardig over. Aan hen zeg ik: breng eerst Voltaires spreuk in de praktijk, "Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen", en kom ons daarna de lof zingen van de vrije meningsuiting.

Reacties

#2424

B.Libbrecht

 

Toch lijkt het mij in deze zaak in ieder geval ook van groot belang, ondanks de 'emotionele opwellingen' (die inderdaad te duchten zijn), dat de perceptie weer is bevestigd dat Europa een veel te grote mond vol heeft over de 'multiculturele samenleving' die vooral erg eenzijdig (zeg maar: linksistisch) wordt gepredikt, en die steeds meer het formaat van een dictatuur blijkt te krijgen. Alle meningen zijn acceptabel behalve van diegenen die tegen het multiculturalisme zijn. Het is een Europese pseudo-religie geworden.

En de onbetaalde rekening dient zich op diverse fronten aan. Ten eerste worden onderhand toch maar diverse grote stemmen (zoals Fortuyn, van Gogh) definitief de mond gesnoerd. Aan bereidwillige moordenaars geen gebrek (zelfs met opoffering van hun leven), en zo wordt de top van een moedige tegenstem al gauw afgesneden. Weg tegenstemmen.

Tweede onbetaalde rekening: het ongebreidelde multiculturalisme heeft nu al massaal extreem-rechts in de groeicijfers gejaagd. Het fnuikende is, dat nog steeds talloze prominente politici zich met verwonderde oogjes blijven afvragen hoe dat nu toch zou komen.

#2428

Quattro

 

Hoe meer ik hier op deze blog kom, hoe meer het duidelijk wordt dat de meeste van de mensen die reageren duidelijk erg rechts georiënteerd zijn.

Alle problemen worden veel te gemakkelijk in de schoenen geschoven van de 'linksen' die hier een nieuwe socialistische orde willen vestigen. Inderdaad, dit linkse denkbeeld brengt een aantal nadelen mee, en om daar een tegengewicht aan te bieden zitten we hier nu eenmaal met een echte democratie (en durf dat maar eens te beweren over de VS).

Wel ben ik een beetje geschokt over hoe simpel over bepaalde problemen gegaan wordt. Luc minimaliseert de dood van Semira Adamu door zich te beroepen op procedurefouten. Fout! zelfs het parket spreekt de agenten quasi vrij (op een blaam na)," het was maar een zwartje". Zo een rechts ideeëngoed doet mij walgen.

De moordzaak op van Gogh ook; rechts durft niet ten gronde gaan aangezien ze zich toch meer gaan bezighouden met hun eigen economisch eiland dan dat ze echt proberen te voelen wat er leeft.

Wat van Gogh aankaarte in zijn films over Islam, geweld en discriminatie was nobel (al stelt de manier waarop soms ook vragen), en helaas heeft hij dit met zijn leven bekocht. Nu afwachten om te zien hoe er voordeel zal getrokken worden uit zijn dood door mensen zonder scrupules.

PS Extreem rechtse opstokerij valt zeker buiten de vrije meningsuiting, of zijn we nu al onze donkere geschiedenis vergeten en stevenen we terug af op een holle slogan als 'the land of the free', een schoolvoorbeeld van een kapitalistische dictatuur

#2432

Siegfried

 

Mag ik Quattro eraan herinneren dat er zeer donkere pagina's in de wereldgeschiedenis werden geschreven door zowel extreemrechtse ALS extreemlinkse machthebbers? Zowel onder het mom van een arbeidersparadijs of een Derde Rijk werden miljoenen mensen om zeep geholpen, feiten.

Zelf ben ik rechts noch links maar liberaal. En in tegenstelling tot Hugo Coveliers vind ik zowel linkse liberaal als rechtse liberaal een contradictio in terminis, maar dat zou ons hier nu te ver doen uitweiden.

Maar waar ik toe wil komen: waar haalt u het recht vandaan te bepalen wat wel en wat niet behoort tot de vrije meningsuiting? Voor mij mag gelijk wie zeggen dat Adolf Hitler een voorbeeldig staatsman en leider was (ik neem bewust een extreem voorbeeld). Geloof me gerust, ik zal de eerste zijn om die met tegenargumenten te bekampen. Maar feit is dat er niet iets bestaat als De Waarheid, er zijn feiten en de interpretatie ervan, en gelukkig is er de Rede om ons hierbij te helpen. Als je zelf vrijheid van meningsuiting wil hebben moet je die ook aan elk ander toekennen, hoe verwerpelijk je de ideeën van een ander ook vindt, laat ze botsen met jouw ideeën en versmoor ze niet met dogmatische regelneverij of politiek correct denken.

#2433

Eddie Voorspoels

 

De vergelijking die LVB maakt met Semira Adamu brengt Quattro in de verleiding om naast de zaak te reageren. Ik zou hierop meerdere tegenargumenten kunnen geven, doch ik verkies om het bij Van Gogh te houden, met een link naar Pim Fortuin (PF). De reden hiervoor ligt in het feit dat beiden met voorbedachte rade vermoord werden, wat niet het geval was bij Mevrouw S. Adamu. Het is daarbij interessant naar de periode (maanden) voor hun dood te kijken.

Van Gogh (en PF)verdedigden de waarden die hier (West-Europa) in de vorige eeuw werden opgebouwd door onze ouders en grootouders. Dit waardenpatroon werd niet van vandaag op morgen verkregen, doch met hard labeur en veel inspanning opgebouwd. Van Gogh (") schuwden harde uitspraken en politiek incorrecte termen niet. Beiden werden daarom door de politiek correcte jongens (M/V) in een verdomhoekje geduwd, en beiden werden met de dood bedreigd. Tot op dat moment werd er door de overheid niet of weinig gereageerd. Na de moord op PF barste de verontwaardiging los... om daarna een stille dood te sterven. "Dit nooit meer" werd er toch gezworen, niet? Helaas, driewerf helaas, l'histoire se repete... Een zelfde scenario speelde zich af. Van Gogh klom langs een gelijkaardige ladder omhoog, en werd even genadeloos onderuit gehaald. Van Gogh's moordenaar is iemand die onze gastvrijheid misbruikt, iemand die hier wil installeren wat hij ginds ontvlucht is. Of is hij een appostel...?

Ook deze keer werd een persoon vermoord, doch zijn gedachtengoed blijft! Terug krijgen we de verwondering, de verbijstering en de klaagzangen van onze politieke- en mediaverantwoordelijken. Nogmaals zal men verkondigen dat alle meningen met feiten en argumenten dienen gestaafd of weerlegd te worden, en nogmaals zal dit hele gedoe een stille dood sterven. Tot we aan het volgende slachtoffer zijn. Want werd het niet door de Grote Meneer himself gezegd: "..met ALLE middelen...", en hierbij durf ik stellen dat de woordkeuze van Van Gogh (") veel direkter en harder was dan deze van de woordvoerders van de grootste Vlaamse partij. Niet te verwonderen dat Hirsi Ali het pad van Salmon Rushdy ingeslagen is.

Hoeveel moorden er ook gepleegd zullen worden, hoesterk de correcte "duiders" andersdenkenden ook zullen blijven verguizen, de gedachtenstroming BLIJFT! Zelfs wanneer men binnen zes dagen de mening van 1 miljoen Vlamingen vermoord (want ze stuk voor stuk Van Gogh (") achterna sturen zou IETS te veel opvallen internationaal gezien), dan nog zal dit geen eindpunt zijn, doch enkel en alleen het begin van een nog sterkere stroming.

Het zou beter zijn dat de politieke verantwoordelijken de daad voegen, bij het woord dat vandaag overvloedig uit hun mond komt naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh.

#2435

Quattro

 

als reactie op beide personen voor mij:

Donkere tijden worden altijd door extreem gedachtengoed bij elkaar geschreven. De USSR was al even wreed als Nazi-Duitsland. Waarom moet dan dit gedachtengoed geband worden uit de vrije meningsuiting? Omdat ze zo verleidelijk zijn,omdat ze kunnen leiden tot een massahysterie waar niemand nog echt zijn hart noch rede volgt. Dit is voor mij een belangrijke reden om dergelijke opruiers te beperken. (cfr Rwanda)

Eveneens uit humanitair oogpunt, extremisme en de zucht naar geld zijn de redenen waarom het hier op onze aardkloot zo verkeerd loopt. Globalisering lost niks op, het diept enkel de kloof extra uit.

Juist door onze 'politieke correctheid' blijft er nog een dialoog open aangezien we dan een evenwicht (zij het soms wankel) hebben tussen links en rechts.

Van Gogh had een aantal juiste idealen, maar bracht die verkeerd aan. Door te shoqueren bereik je een extra argwaan tussen de beide partijen en diep je de kloof verder uit. Je jaagt de extremisten verder het extremisme in, en de autochtone massa dieper het racisme en de haat jegens de alochtonen in. Ik zeg niet dat we het zachtjes moeen aanpakken, er is actie vereist, maar niet op deze manier. De kortfilm die waarschijnlijk de aanleiding was voor de moord is té agressief, valt rechtstreeks de koran aan. Er staan daar inderdaad enkel straffe zaken in, maar als je de Bijbel ter hand neemt en het oude testament bekijkt, dan haal je daar zeker evenveel extremisme uit. Het probleem moet aangekaart worden, maar dit moet met de nodige omzichtigheid gebeuren of je verwoest meer dan wat je oplost.

De kwestie Adamu is hier inderdaad een beetje naast de kwestie, maar het maakt me kwaad om te zien hoe banaal hier over gehandeld wordt (en in de rechtzaal), net op dezelfde manier hoe Pim Fortuyn verplat is tot een symbool met holle frasen en dat Van Gogh dit ook zal meemaken. We leven in een oppervlakkige samenleving waarbij de media een smerige rol innemen, niet de kwaliteit primeert maar de hoeveelheid bereikte mensen. En de massa volgt...

Een ander groot probleem is dat, als je je mening uit, en die wijkt even af, je dan direct aan de kant van de extreme partijen wordt gezet. Ik ben voor politieke correctheid en vrije meningsuiting, maar ik weet ook dat dit een rekbaar begrip is.

Hoe je het ook draait of keert, extremisme lokt extremisme uit en daar zijn PF en VG helaas slachtoffers van geworden. We zitten in een caroussel van ellende, iets wat we zelf hebben helpen veroorzaken door de ongelijkheid in de wereld in stand te houden en zelfs verder uit te diepen.

#2436

LVB

 

@Quattro: Mijn houding over Semira Adamu zou net dezelfde geweest zijn indien ze blank geweest was. "Het was maar een zwartje" is iets wat jij erbij fantaseert. Zou het kunnen dat je een soort omgekeerd racisme toepast, "het was een zwartje, dus de normale rechtsregels mogen niet gelden"? Semira Adamu werd gedwongen, tegen haar wil, gerepatrieerd en hierbij mocht de staat op wettige wijze geweld gebruiken. In situaties waar geweld gebruikt wordt bestaat steeds het risico op onbedoelde ontsporingen.

Verder hanteer je blijkbaar een eigen definitie van "vrije meningsuiting" volgens wat jij persoonlijk al dan niet passend vindt. Ik veronderstel dan ook dat je een fan bent van communistenjager Joe McCarthy, nog iemand die vond dat bepaalde opinies buiten het recht op vrije meningsuiting vielen omdat ze een bedreiging vormden.

#2437

Dimi

 

De DDR-isering van Vlaanderen ? Misschien leef ik in een andere dimensie maar het gaat hier goed in Vlaanderen. Met al dat negativisme en die (k)neuterigheid zal dat helaas niet lang meer duren. Kunnen we ook het Nederlandse pad bewandelen.

#2445

Ich

 

Waar de doorsnee mens mee zit en het moeilijk mee heeft is:

Hoe komt het dat de zogezegde minderheden alle ingrediënten van een democratische meerderheid "gebruiken" om hun recht van minderheid aan de meerderheid op te leggen?

Alle ZEVER over maasa-hysterie, populisme, volkse reacties en andere feiten ten spijt, is het een vaststelling dat ondanks wijze woorden, of ze nu door LINKS of door RECHTS geuit worden, er geen logische ORDE meer is.

Ik haal één voorbeeld aan:

Waarom, aan iemand die voor onze regio('s) kiest, om de VOORDELEN die er zijn, niet het recht (lees plicht) geven om zich DAN ook expleciet in die lekkere maatschappij te integreren. En dit als staatsburger met één nationaliteit eender waarvandaan hij/zij ooit afkomstig was/is.

Kiezen voor het behoud van twee nationaliteiten (dubbele natinonalteit), is tevens zichzelf de dan keuze geven om bij eventuele wetsovertredingen het meest soepele of bij zijn/haar probleem passende rechtssysteem te kiezen.

Ik vind dit op zijn minst een laffe en oncorrecte houding.

Als je kiest voor de geneugten en de voordelen van een land, kies je niet enkel voor ALLES dat je er makkelijk kan krijgen.

Je kiest dan ook, voor het op zijn minst tonen en bewijzen van respect voor dat systeem voor die maatschappij.

Door er in te integreren, en je als "burger van" in op te laten nemen, sluit jij je dan aan bij/voor de orde waar je vrijwillig voor koos.

God spaar ons de dag dat de immigranten ons gaan verwijten dat ze tegen hun zin in ons land wonen, dat ze er niet vrijwillig gekomen zijn!

Dat wij ze gedwongen naar hier gehaald hebben...! (deze uitleg vanwege hen zit er aan te komen hoor)

Dat zou ons pas harde confrotaties opleveren denk ik.

En... welke godsdienst moeten we nog aanvaarden? Als de ene wel, en de andere niet, toestemming geeft om eventueel een gewapende strijd te voeren:leveren tegen alles wat niet past bij de "godsdienstdragers"

Kerk en staat moeten toch gescheiden kunnen bestaan. Maar welk land kan dit hard maken als ze eender welke godsdienst toestaat als vorm van "vrije meningsuiting"?

Stel dat de moordenaar van Theo van Gogh zich beroept op ZIJN recht van vrije meningsuiting en hij zegt: ik vond Van Gogh een hinderpaal en ik vond dat hij opgeruimd moest worden, en mijn godsdienst, zoals ik hem interpreteer, laat me dit toe...

Wedden dat we dan weer eens verzamelen op DEZE pagina van LVB om onze ideeën te uiten.

#2446

LVB

 

@Ich: "Kiezen voor het behoud van twee nationaliteiten (dubbele natinonalteit), is tevens zichzelf de dan keuze geven om bij eventuele wetsovertredingen het meest soepele of bij zijn/haar probleem passende rechtssysteem te kiezen": klopt niet, een misdrijf wordt bestraft door het land waarin het misdrijf heeft plaatsgevonden, ongeacht de nationaliteit van de dader.

Nu, over de noodzaak van integratie zal iedereen het wel eens zijn, de discussie gaat over de mate waarin dit moet gebeuren. Dat gaat van het minimalistische "iedereen moet zich aan de wet houden" tot en met de maximalistische volledige assimilatie.

Verder moet je mij eens uitleggen waarom het "toelaten van eender welke godsdienst" de scheiding tussen kerk en staat zou in de weg staan. Ik zou eerder denken dat het verbieden van bepaalde godsdiensten neerkomt op het verbreken van de scheiding tussen kerk en staat, vermits de staat zich dan gaat moeien met de godsdienst en er bepaalde toelaat en bepaalde verbiedt (ik heb het hier niet over 'erkennen' of 'subsidiëren', maar over 'toelaten' en 'verbieden').

Een moord is geen meningsuiting, maar een daad. Met "vrijheid van meningsuiting" bedoelen we uitingen onder de vorm van woorden, geluiden, afbeeldingen, gebaren, kentekens, symbolen.

#2447

Bema

 

Dat de meeste reacties op deze blog rechts zijn kan best kloppen. Dat ligt ook in de lijn van een opinipeiling (van het Laatste Nieuws dacht ik) waaruit blijkt dat slechts 20% van de vlamingengen zich links noemt. Dat daar een foutenmarge opzit enzv. zal wel waar zijn, maar toch komt het ongeveer overeen met de stemmen die links haalt bij verkiezingen.

De multicul wordt ons door de strot geramd als een hemel op aarde, en dat terwijl er geen enkel islamitische staat een andere godsdienst of levensvisie aanvaard. Waarom zouden de islamieten hier anders zijn dan ginder? Kritiek op de islam(ieten) is levensgevaarlijk.

Voor degenen die extremisme veroordelen blijf ik met een vraag zitten: Wanneer wordt er eens klacht neergelegd tegen ''de weg van de moslim'' of is homo's van de hoogste daken gooien misschien een multicultureel gebruik???

Voor mijn part mag iemand zich gerust links noemen, het wordt door de media zelfs gecultiveerd. Ik blijf rechts; zonder complexen.

#2449

koen

 

wat mij een beetje benieuwd is wat er in de brief staat die Theo in zijn maag gespiest kreeg, en vooral waarom het zo lang duurt eer we dat weten ... is dat nationale ordehandhaving ?

#2451

koen

 

ik weet het, heel sullig zo'n dt fout

#2457

gilbert

 

Wie de gang van zaken bij onze noorderburen wat volgt weet dat Van Gogh reeds geruime tijd bedreigd werd om wille van wat hij in zijn columns en op zijn website schreef. Hirsi Ali loopt sinds lang niet meer zonder lijfwachten rond. Paul Cliteur liet eerder dit jaar weten het wijzer te vinden zich uit het debat over de multiculturele samenleving terug te trekken. Dat de sfeer ongezond werd was dus bekend. Of men nu weer uit de lucht moet komen vallen wil ik dus betwijfelen.

#2459

palmer doubel in Waregem

 

In een vrij land heeft ierdereen het recht op het uiten zijn mening,hoe omstreden die ook is,uitgenomen juridisch aanvechtbare gevallen van laster,eerrof en beledigingen.Het is bijzonder pijnlijk dat deze getalenteerde dwarsligger waarschijnlijk wer vermoord omzijn mening.Dit is een terreurdaad dan tegen de democratie.Geweld mag nooit het antwoord zijn op gedachten of kunstuitingen.Volledig akkoord met de uitspraak van Voltaire :De strijd tussen ideeen mag nooit worden onderbroken.Naast deze vrijheid van meningsuiting,waarvoor onze voorouders hebben gevochetn,is ook wederzijdse verdraagzaamheid een uiterst belangrijk kenmerk van democratie.Een moorenaar mag er niet in slagen deze vrijheid van meningsuiting te fnuiken en bevolkingsgroepen,hetzij etnische,hetzij religieuze uiteen te drijven.

#2465

B.Libbrecht

 

Op de eerste reactie van Quattro moet ik het volgende stellen:

Q. stelt het voor alsof 'Alle problemen worden veel te gemakkelijk in de schoenen geschoven van de linksen'. *** Echter, de realiteit van voorgaande 2 jaren was veeleer, dat alle problemen zoveel mogelijk op de regering Bush en (dus) op rechts in het algemeen werden geschoven. Tot op vandaag is 99% van het nieuws uit Irak op onze Europese beeldbuizen negatief, terwijl dat op weblogs van Irakezen en in gesprekken met terugkerende amerikaanse of britse soldaten helemaal anders ligt. Conclusie: rechts moet vandaag keihard opboksen tegen een vooroordeel dat door links kwistig wordt rondgestrooid. DAAR gaat het over.

- Quattro wrijft rechts een 'eigen economisch eiland' aan. *** Hoe moeten we het linkse eiland dan noemen?

- Quattrol "Extreem rechtse opstokerij valt zeker buiten de vrije meningsuiting" *** Het probleem in Europa, en zeker ook in Belgie, is echter dat er geen cordon sanitair bestaat tegen de extreem linkse opstokerij. En pure leugens, zware eenzijdigheid in linkse visies op Irak noem ik extreem-links (ook indien uitgesproken door mensen die op zich geen extremisten zijn, maar slechts ontleners van terminologie aan anderen). Kortom: met moet tegen rechts eens wat evenwichtiger leren aankijken. Enkele dagen geleden praatte ik nog met iemand die rechts betichtte van pure leugens. Zijn argument was: 'Immers Bush heeft ons compleet voorgelogen over de WMD'. Nuance: er is geen enkele duidelijke aanwijzing dat president Bush hieromtrent heeft gelogen. De professionele analyses zegden tot op heden dat er een verkeerde inschatting heeft plaatsgevonden. Verreweg de meeste linksdenkenden maakten daarvan vanaf dag 1 reeds: Bush is een leugenaar. Die houding, waarbij men zijn eigen irrationele conclusies continu voor objectieve waarheid tracht neer te zetten, is extreem-links. Maar velen zien het als gewoon 'een beetje links denken'

- En dat is dan ook mijn laatste punt: al te vaak worden - in het beste geval! - links tegenover rechts gezet als twee visies die 'niet extreem moeten gaan'. Maar tegelijk zie ik dat veel van wat voor (gematigd) links moet doorgaan erg veel gebruik maakt van typisch extreem-linkse middelen (onder andere conspiracy theorisme), terwijl anderzijds van zodra 'rechts' iets teveel of te uitgesproken 'christelijk' wordt, men vaak al volslagen onterecht extreem-rechts om de hoek meent te zien gluren.

Evenwicht?

#2468

Quattro

 

mensen vergeten snel de lessen uit de geschiedenis. Ik ben PRO vrije meningsuiting, maar er zijn grenzen. Die grenzen noemen de meeste mensen het fatsoen. Indien je haat ongebreideld laat vieren, dan ga je aan rotvaart naar beneden.

In reactie op 'linkse eiland'; we leven gewoonweg al enkele eeuwen op een rechts eiland, de enige keer dat ilinks doorgebroken is, is met de USSR, en dat was een fiasco. Gematigd zijn, dat hebben we nodig punt basta.

vergeet nooit al de mensen die al gestorven zijn voor holle principes en onverdraagzaamheid (WO I en II, vietnam, Rwanda) en vooral waar het nog steeds lekker doorgaat omdat het rijke westen het niet WIL oplossen want ze hebben er gewoonweg teveel profijt bij (Niger, Nigeria, Kongo...)

Ik blijf erbij, vrije mening moet, maar er zijn grenzen afgebakend door fatsoen, rede en moraal (staat bijvoorbeeld in de gedragscode voor journalisten). Trouwens ook de reden waarom men het online rouwregister heeft moeten sluiten, de reacties waren té erg.

Eigenlijk is het simpel: vrije meningsuiting stopt daar waar de persoon of groep die aangevallen worden er schade van ondervinden.

#2470

Quattro

 

@LVB ivm S. Adam: Wat ik schreef is sarcastisch bedoeld. Ik weet ook wel dat ze dezelfde rechten zou moeten hebben. Helaas is dit echt niet zo, het proces was een formaliteit. Men moet mij niet zeggen dat die rijkswachters niet door hadden dat ze ze vermoord hebben. Voorbedachte rade laat ik vallen, het is uit de hand gelopen, maar doodslag is het absoluut. Over de feiten werd wel heel vlot gewandeld. Ik walg ervan.

en de analogie naar een beul als Joe McCarthy is wel uit de lucht gegrepen. Communisten zijn geen opruiers, ze zetten niet aan tot het uitroeien of verwijderen van etnische minderheden (toch niet in de geest van Marx). Ik zou niet weten wat er mis is met deze visie. Een visie van een Ubermensch daarentegen... dit zou onder het mom van vrije meningsuiting mogen blijven bestaan? Of een neo nazi die op de Meir Sieg Heil roept? Volgens mij is er een wereld van verschil.

#2473

Bema

 

@Quattro: Communisten zetten niet aan tot het uitroeien of het verwijderen van etnische minderheden. Ja watte!!! Afghanistan vergeten, of vergeten dat de burgeroorlog in Joegoeslavië een gevolg is van het toenmalig communistisch beleid. De inval destijds in Tchechoslovakije, de culturele revolutie in China (heb daar een slachtoffer van gekend) en hoe ze daar studentenbetogingen met tanks de kop indrukken (letterlijk dan), de killing fields in Vietnam, de deportatie van joden in Rusland onder Stalin. Allemaal vergeten?

Het zijn toch niet de Amadezen(toch communisten) zeker die asielzoekers aanzetten tot protest bij hun uitwijzing. Tot het zich besmeuren met hun uitwerpselen toe.

Onlangs heb ik nog een BBC-documentaire gezien hoe er met vermeende opstandeling tegen het communistisch regime van Korea wordt omgesprongen. Famillieleden tot de derde graad worden daar omgebracht omdat ze met imperialistische ideeën besmet geacht worden. Allemaal zeer gematigd hoor. Onder het mom van de vrije meningsuiting en in de geest van Marx.

#2480

Dirk.DR

 

Leuk om zien dat Douglas DC van de Morgen nu een rechtse collega heeft:-)

Want jawel: alle grote complotten moeten bekend gemaakt worden!

(misschien eens overleggen met douglas:-) Over X1 is wellicht nog niet alles gezegd!

Misschien toch nog een tip: je geeft mischien beter je job nog niet op..

Maar wel verder je blog blijven onderhouden he!!

Stilletjesaan krijg je ook een cult-status!!

#2482

LVB

 

@Dirk.DR: Heb je het artikel hierboven écht gelezen? Ik denk het niet, want welke *complottheorie* verkondig ik? Mijn kritiek op de beperking op de vrije meningsuiting beschrijft een sluipend proces ('de DDR-isering van Vlaanderen', overigens een term die ik niet zelf uitgevonden heb, volg maar eens de link), geen complot. Inzake de moord op Van Gogh verwerp ik juist de collectieve verantwoordelijkheid, en wijs ik op de individuele verantwoordelijkheid van de dader. Wel makkelijk om de persoonlijke toer op te gaan, als je jezelf laf blijft verschuilen achter een voornaam en initialen. Advies: volg een spoedcursus begrijpend lezen en kom dan eens terug.

#2483

Dirk.DR

 

Precies die DDR-isering van Vlaanderen wijst op een paranoïde complot-theorie.

Geen probleem mee hoor..

Je reactie is overigens DDC waardig.

Maar of dit je geloofwaardigheid zal vooruit helpen?

#2484

pietercleppe

 

Ik ga akkoord met Luc. Met grote verklaringen over het einde van de vrije meningsuiting moet men opletten, wanneer slechts een gek de vrije meningsuiting aanvalt.

Toch gaat het hier over meer:

1. Theo Van Gogh was hét levende symbool van de vrije meningsuiting in Nederland.

2. Er was al een klimaat van onverdraagzaamheid tegenover het feit van het uiten van meningen. Politici zoals Cemal Cavdarli droegen daar toe bij door woorden gelijk te stellen aan moorden. Paul Cliteur verklaarde enkele maanden terug zijn verbale aanvallen op de Islam stop te zetten omdat hij bedreigd werd.

4. Nu, na de moord, komt er een zowaar een debat op gang over de vrije meningsuiting. Er worden blijkbaar uitspraken gedaan als 'hij heeft het zelf gezocht en moet het maar weten'.

Dit brengt het debat inderdaad wel op een hoger niveau. Laat het dan ook een aanleiding zijn om de vrijheid van meningsuiting te verscherpen, nog veel minder dan vroeger een blad voor de mond te nemen, en nog veel minder dan vroeger begrip op te brengen voor de zwakheid die sommige mensen hebben dat ze het niet aankunnen om met diversiteit om te gaan.

In dat opzicht moeten uitzonderingen op deze vrijheid restrictief worden geïnterpreteerd. De uitlatingen van Theo Van Gogh waren dan ook duidelijk satirisch bedoeld en hadden voornamelijk een sociale betekenis.

Het is immers algemeen bekend dat de moskeeën in het Westen broeihaarden van moslimfascisme zijn. Hen dwingen om te zwijgen, hun hoofddoeken af te nemen of hun kinderen naar 'goede' scholen te zenden, zal deze stroming enkel nog sterker maken. Het enige dat we kunnen doen, en dat moeten we koesteren, is de kracht van de rede gebruiken en harder dan ooit blijven argumenteren dat de Westerse liberale waarden superieur zijn.

#2486

Edwin

 

Mag ik eens proberen te reageren als humanist en christen? (géén tegenstellingen voor mij, net zo weinig als voor Erasmus, bv.)

De REDE over 'GOD'.

Wie in een volmaakte godheid zegt te geloven moet eens proberen uit te leggen in welk opzicht 'God' gebaat zou kunnen zijn bij zo'n daad?

Laten we eens puur theoretisch veronderstellen dat de Grote God bestaat en dat Hij Theo Van Gogh dood zou willen.

Heeft God daar dan hulp bij nodig?

Als je zegt dat God a. volmaakt is en b. hulp nodig heeft... dan heb je als fundamentalist een probleem met je fundament: het wankelt.

Met deze theologische kerndiscussie zullen we de islam moeten confronteren om vooruitgang te boeken, denk ik.

Zoals Manu Ruys het laatst schreef aan het adres van Kardinaal Danneels: "De islam heeft geen Franse Revolutie nodig (zoals Danneels beweerde) maar een Spinoza".

#2487

haedesch

 

Wil er mij eens iemand uitleggen waarom de beperking van vrije meningsuiting, die in .be geldt, die in een wet gegoten is en dus zwart op wit staat, een wilde complottheorie is?

#2488

LVB

 

@haedesch: Dank je voor de steun ;-) De term "DDR-isering van Vlaanderen" komt uit een perscommuniqué van de liberale denktank Nova Civitas. Volledige tekst op http://60gp.ovh.net/~novaci...

Men hoeft geen aanhanger van het Vlaams Blok te zijn om te betreuren dat mensen veroordeeld werden omwille van meningsuitingen die illegaal gemaakt zijn. En men hoeft niet paranoïde te zijn om vast te stellen dat dergelijke wetten en dergelijke veroordelingen een beklemmende sfeer scheppen bij iedereen die een opinie wil uiten die ietwat afwijkt van wat de machthebbers ons voorschrijven als zijnde de "te volgen weg".

#2493

Quattro

 

Aan hen die hier constant mijn woorden verdraaien zodat ze in hun betoog passen: extremisme is altijd verkeerd, en dat moet aangepakt worden, of het nu links of rechts, godsdienstig of tribaal is.

Extremisten verkondigen zaken die nergens op steunen. De Koran predikt niet om de 'ongelovige honden' uit te roeien, evenzeer doet het oude testament of de Bijbel dit. Helaas zijn door de jaren zaken hier en daar binnengeslopen die door extremisten als excuus worden gebruikt. Aanzetten tot blinde haat is een gevaarlijk instrument dat in de geschiedenis al meerdere malen heel efficiënt is toegepast. Op die manier bestrijden we elkaar zonder te weten waar de grond van het probleem zit. Zo te zien zijn er hier een aantal binnen deze discussie die hetzelfde probleem hebben.

#2524

Bema

 

@quattro: vertel mij dan eens wanneer en volgens wie iemand extremist is.

Iedereen die tegenwoordig een mening heeft die niet strookt met wat de media ons opdringt wordt in het extremistische verdomhoekje geduwd. En dan kan je enkel nog met gelijkgezinden praten, wat dan resulteerd in verharding van standpunten. Een woordje dat ik hier nog niet heb gezien is consequentie. Als je een mening hebt, dien je dat op jezelf toe te passen en niet op de anderen. Als je een mening hebt en die aan anderen opdringt, hetzij met woorden en erger met daden, volgens mij ben je dan een extremist.

#2544

Verbal Jam

 

Die eeuwige etiketteringen van links - rechts beginnen knap irritant te worden en dragen op geen enkele wijze bij aan de discussie. Daarmee veeg je ook allerlei stromingen op een hoop die in 't geheel niet vergelijkbaar zijn. Volgens Van Dale staat 'links' voor progressief, vooruitstrevend en 'rechts' voor behoudend. Niet meer, niet minder. Laten we het daarbij gewoon houden. Anders verzeilen we in onzinnige beweringen dat bijvoorbeeld de voormalige Sovjet Unie een 'links' systeem zou zijn. Nota bene een totalitair regime dat zo'n zeventig jaar lang alles heeft gedaan om de eigen verstarde vorm te 'behouden'.

Ikzelf noem mij progressief, dus links. Dit betekent echter geenzins dat ik niet kan leven met mensen die een goed onderbouwde 'rechtse' opvatting hebben. Er zijn namelijk meer wegen die naar Rome leiden.

Vooral in het populistisch deel van Nederland is het tegenwoordig mode om te spreken van 'linkse kerk', 'links bolwerk' etc. Zinloze etiketteringen die niets bijdragen aan oplossingen, slechts bedoeld om te verketteren. Zowel links als rechts zijn voor vrije meningsuiting. Dus waar hebben we het over?

Tenslotte: de bewering dat Theo van Gogh hèt levende symbool van de vrije meningsuiting in Nederland was is volledig onjuist. Nu hij dood is maakt men dat van hem, maar voorheen werd hij eerder beschouwd als een grofgebekte blaaskaak die provoceerde waar hij maar kon. Dergelijke kleurrijke figuren moeten er natuurlijk zeker zijn, maar laten we niet overdrijven. Straks roept men hem nog uit tot grootste Nederlander aller tijden... Een goed cineast, dat zeker, maar als columnist stelde hij weinig voor.

#2595

B.Libbrecht

 

Quattro schreef: 'we leven gewoonweg al enkele eeuwen op een rechts eiland, de enige keer dat links doorgebroken is, is met de USSR, en dat was een fiasco. Gematigd zijn, dat hebben we nodig punt basta'

Zeker 2 fouten worden in dit zinnetje gemaakt. Maar de fout van de geclaimde objectiviteit ligt voor de hand, die maken we allemaal: 'gematigd zijn, dat hebben we nodig' zegt Quattro - maar hij plakt dit zinnetje wel aan zijn 'rechtse eiland' idee, waaruit (onrechtstreeks) volgt dat vooral rechtsen waarschijnlijk niet of moeilijk gematigd kunnen zijn. Dat bevestigd wat ik hierboven al eerder aangaf: rechts wordt heel vaak bijna zonder overgang met extreem-rechts gelinkt (ondanks dat het om totaal verschillende ideologieen gaat). Dit getuigt alleen maar van bevooroordeling.

De tweede fout: 'links' linken met 'communisme'. Communisme is een verouderde ideologie. De ideeen achter communisme zijn echter rechtstreeks gestoeld op een 'pseudo-religie' die vooral sedert Charles Darwin populair is geworden: het 'pseudo-wetenschappelijk no-theisme' zeg maar. We zeggen 'pseudo' vanwege het feit dat onder de dekmantel wetenschap uitspraken worden gedaan over religieuze aangelegenheden - in dit geval het ontkennen van het godsbestaan - wat niet slechts als hypothese wordt gepostuleerd (zoals het wetenschap zou betamen) maar alom als 'vastgestelde waarheid' werd en wordt verkondigd. Het is uiteraard waar dat het communisme rechtstreeks op de darwinistische ideen haar klassestrijd heeft voortgebouwd - maar in het algemeen vertoont de literatuur na 1989 (val v/d Berlijnse Muur) een verbreding van het begrip 'links'. Het groene gedachtengoed vertoont in extremis ook linkse gedachten - nochtans is dat niet hetzelfde als communisme. Men moet de dingen niet over een kam scheren.

Conclusie: we leven nog steeds op een eiland dat zowel veel linkse als rechtse karaktertrekken vertoont - ook al is Europa vooral links en Amerika vooral rechts op dit moment - grof gesproken.