L'état belgo-flamandSplitsing van BHV = splitsing van de Belgisch-Vlaamse staat. Wij hebben lak aan uw juridische argumenten. We weten al lang dat de Belgische rechtbanken onder de knoet liggen van de Vlaamse politici. Splitsing van BHV = geen federale regering meer om de tekst goed te keuren en in een wet om te zetten. Geen federale regering = geen Belgisch-Vlaamse staat meer. En geen Belgisch-Vlaamse staat meer, wil zeggen einde van de Belgisch-Vlaamse taalwetten in Brussel, einde van de verkwisting van de Brusselse inkomsten ten bate van Vlaanderen, de oververtegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel... De vrijheid voor iedereen. En uiteraard het einde van de taalgrens die de gemeenten uit de Brusselse périphérie in Vlaanderen plaatst.

Marie-Claire Houard, bekend als organisator van een petitie voor de eenheid van België, in een reactie op het discussieforump van Le Soir, 16 februari 2009 [onder voorbehoud van valse naamdracht, dronkenschap of ontoerekeningsvatbaarheid]

Reacties

#76836

bdefever

 

Duidt deze reactie nu op sado-masochisme of edelmoedigheid van onze Waalse medeburgers?
De splitsing van BHV zou een oplossing kunnen brengen voor alle grieven van de franstalige partijen. Het lijkt echter wel dat mevrouw Houard's vrienden - voor het welzijn van de Vlamingen vanzelfsprekend - bereid zijn om via een reeks belangenconflicten hun eigen 'geluk' uit te stellen. Moeten we nu 'merci' zeggen?

#76840

Benny Marcelo

 

De vlamingen zijn wel de meerderheid in België; hoe gaat die stomme trut dat afschaffen?

#76842

Rudyard Kipling

 

De Vlamingen mogen dan wel technisch, juridisch, ... helemaal gelijk hebben, als Vlaanderen niet heel dringend begint aan zijn internationale marketingcampagne dan krijgt het van de internationale gemeenschap ONgelijk.
Dan komt Vlaanderen in hetzelfde straatje terecht als servie bij de afscheuring van Kosovo. Dan kan Vlaanderen Brussel en de hele rand op zijn buik schrijven.
Vlamingen zijn altijd al slechte verkopers geweest.

#76847

Leo Norekens

 

Zo te zien heeft Houard geen klein beetje haar kar gekeerd, en snakt zij naar het einde van België, waar zij vorig jaar nog zo haar hart aan verpand leek te hebben.

Wil zij de Vlaamse tirannie verdrijven ("die haar hert doorwondt"!), dan blijkt -in haar redenering- de splitsing van BHV de sleutel. Doen, Mieke!

#76848

Avondlander

 

Je zou gaan denken dat er wel vaker iets mis is met "eenvoudige huisvrouwen" die het klimaat of de staat gaan redden...
A. Rouet: kan jij dit even taalkundig bekijken: http://fr.wikipedia.org/wik...

#76851

traveller

 

@ Rudyard Kipling

Gewwon VB stemmen en de onafhankelijkheid uitroepen zonder Brussel, de 19 gemeenten, die komen nadien zelf bedelen.
Alle administraties in een nieuwe administratieve stad in Limburg of de Kempen, en uittrede uit Europa.
Gedaan met regeltjes en eindelijk beginnen werken.
Zo simpel is dat.
We hebben geen buitenlandse propaganda nodig,alleen werkende Vlamingen.
De enige conservatieve staat in Europa met ALLE benodigde infrastructuur.
Nieuwe financiele en bankstructuur is wel nodig.
Vlaktaks.
Eigen ontwikkelingen op universitair en privaat R&D niveau.
Ik droom er van.

#76854

Bompa

 

@ Marie-Claire
Madame, uw verhaal was zo doorzichtig. Persoonlijk had ik er geen enkel vertrouwen in dat u en uw beweging ooit meende wat zij verkondigde. In VL hebben we het gezegde 'Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen', wel, vervang die vos maar door francofoon en de uitkomst was duidelijk.
Maar u was wel goed bezig, u hebt deels onze Vlaamse pc-media ervan overtuigd om een nog meer belgicistische programmatie en 'discours' aan te nemen. Elk duidingprogramma heeft vandaag zijn 'Wallon de service’,… de 7de dag , man bijt hond, etc (zapmoment). Als je bepaalde verslaggeving (nieuws, journaal ) volgt kom je zelfs tot het besluit dat Vlaanderen enkel nog franstalige wetenschappers kent om duiding bij nieuwsfeiten te geven. Nog gekker Marie Claire, als een Vlaming van Kortrijk of Antwerpen wordt geïnterviewd wordt de man in het Nederlands ondertiteld. Maar als minister reynders aan het woord is in het nederlands of laurette dan worden de ondertitels weggelaten. Wie begrijpt dat Franslands eigenlijk,... we moeten kijk,...kéén probléém ??
Dus proficiat, u hebt de shcijn lang kunnen volhouden. Vandaag zegt u wat ieder realistisch mens toen al dacht.

#76855

Rudyard Kipling

 

@ traveller
Gewoon Vlaams Belang stemmen ?

Een groot deel van de Vlaamse kiezers leeft van de huidige rotte situatie, zij hebben er financieel of ander belang bij dat belgie blijft verder knoeien.
Voorbeelden zijn vakbonders, VRT'ers, heel veel ambtenaren, en bijna al wie van de staat leeft. Daarnaast zijn er nog een groot deel kiezers die geen snars begrijpen van politiek, zij stemmen emotioneel, voor iemand met een bekend gezicht of iemand die ze heel vaag kennen.
De regime gestuurde media zorgen er natuurlijk ook voor dat de kiezers niet voor "ondemocratische" partijen stemt.
En verder zijn er nog een dik pak formalisten, zij die wel wat van politiek afweten maar er heilig van overtuigd zijn dat de problemen moeten uitgepraat worden, dat alles kan opgelost worden met goede communicatie en sterke argumenten. Zij durven de Rubicon (nog) niet oversteken.
In belgie moet je als kiezer al flink wat haar op je tanden hebben om voor het Vlaams belang te (durven) stemmen.

#76857

TVDD

 

geef toe, Marie-Claire is toch echt geld waard! Nous sommes quand-même tous des Belges, n'est-ce pas? En het staat in de juiste taal. Immers, ils nous ont volé la Flandre. En ze zijn er nog altijd niet van over. Leuk om zien dat Houard De Wever volmondig bijtreedt in de fundamenten van zijn analyse.

#76858

Benny Marcelo

 

Ze was haar betoog beter begonnen met "Houaarde landkenotten"

#76860

Cogito

 

Let ook even op de bijval die ze ermee oogst: 78%.

#76869

Jef klak

 

Niet gehinderd van enige kennis van zaken zo blijkt. Verkwisting van brussels geld naar vlaanderen?? Euhm was het niet eerder andersomN

#76870

C.

 

Ach, iedereen kan zich bij le Soir onder om het even welke naam registreren en er raaskallen in de fora. Er wordt trouwens enkel geraaskald, door 12 Fransdollen, onder 24 verschillende namen. Dit is de echte Houard niet. Maar intussen kunnen we hier, wel wetende dat ze het niet is, maar omdat het ons goed uitkomt, met z'n allen op dat onnozele vrouwmens inhakken.

#76872

TVDD

 

@ C.

Zelfs al is het Marie-Claire Houard niet, ze is sowieso een pars pro toto.

#76873

LVB

 

@C.: Vandaar dat ik van bij de aanvang "onder voorbehoud van valse naamdracht" onder het citaat heb gezet.

Iedereen "kan" zich onder om het even welke naam registreren, maar zich uitgeven voor iemand anders is wel in strijd met de wet (artikel 231 strafwetboek). Zeker in dit geval waar het imago van de geïmpersoneerde schade lijdt. Niet wij die daar commentaar op geven zijn strafbaar, wel de impersonator.

Jij schrijft "dit is de echte Houard". Dat is mogelijk, maar je lijkt er wel verdacht zeker van.

#76896

Marcel Zout

 

« Dat joden wat gevoeliger zijn dan anderen is, gezien hun geschiedenis, kan ik maar al te best begrijpen. Maar gezien diezelfde geschiedenis kan ik totaal niet begrijpen dat joden niet wat gevoeliger zijn voor de methodes die ze gebruiken om hun 'probleem' met de Palestijnen op te lossen. Als men die lange tenen nu eens gebruikte om zich wat groter te tonen dan men is en over te gaan tot praten, zoals grote mensen zouden doen?» Kris Peeters

Sommige reactie lezend kan ik bus beslissen dat de Minister-President van Vlaanderen dit geschreven heeft? Het staat trouwens letterlijk in de Standaard: Deze laatste, het meest serieuze dagblad uit Vlaanderen zal het bekeken hebben, zeker? De Vlaamse pers is toch zo serieuzer?

http://destandaard.be/Artik...

@Traveller : ik ben treurig. Ik dacht dat u eerlijk was toen u bij Vierzeeën zei dat u Brussel niet wilde... het ging dus om een manipulatie om de stad zelf terug binnen te krijgen en het is wel daarom dat voor u absoluut geen fysische connectie mag bestaan tussen Brussel en Wallonië, en al de rest is blabla. Tenminste zijn de zaken duidelijk. We weten waarvoor wij kampen. Miijn idee van de ring was eigenlijk zoals ik zei : een kwestie van leven of dood voor Brusselaars (ook Nederlandstaligen). "Leven en dood" betekend dat daar misschien mensen voor sterven. Ik hoop, Traveller, dat uw kinderen en de mijnen voor hun stukje land niet tegen elkaar zullen moeten schieten. U steunt gekken hier die naar burgeroorlog roepen. Prachtig.

#76897

Rick

 

Ah ja, Zout, 'wij' roepen om 'burgeroorlog'?

Stellen we al was het maar één eis aan Wallonië, aan Franstalië?
Maken we aanspraak op jullie grondgebied?
Eisen we faciliteiten bij jullie?

Laat onze kop gerust met jullie ongebreidelde uitbreidingsdrang!

Anders zal je wellicht - door het jarenlang te zoeken - hommeles krijgen.

#76907

Marcel Zout

 

@rick :"hommeles" : na burgeroorlog. Je doet het weer (of was het Cogito?)
Voor alle duidelijkheid : uw grondgebied bestaat niet. Ça n'existe pas. Es besteht nicht. No existe. Het zal pas bestaan wanneer u onafhankelijkheid stemmen, en dan alleen voor het internationaal erkende gebied. En het is niet 50% zeker dat Rode, Linkebeek, Crainhem, enz mee in Vlaanderen volgen.

Wat doededan?

#76926

Marco

 

Marcel, en ik die dacht dat dat grondgebied zelfs vastligt in de Belgische Grondwet? Als je als Franstalige nog steeds niet doorhebt dat aan de taalgrens niet meer gemorreld kan worden ben je zelf de oorzaak van steeds meer extremisme. Broekzele heeft slechts een toekomst als ze de hoofdstad van Vlaanderen en Europa blijft, al de rest is zever. Akkoord dat het een grotendeels Franstalige enclave in Nederlandstalig gebied is geworden. Maar dat kan je moeilijk de Vlamingen verwijten, enkel je voorouders die hun Nederlandstalig Brussels dialect hebben geruild voor het Frans. Wees gerust, als Franstalige Vlaming in Brussel zal je ook in de toekomst nog in het Frans terecht kunnen in Brussel.

#76929

Cogito

 

Wat die "U" verloren is in 's mans naam is mij toch meer en meer een raadsel.

#76930

Cogito

 

Het bestaan van BHV is het tegenbewijs aan het buitenland van de vaststaandheid van de taalgrens voor de leliaerts, Marco. Daarom doen ze er ook zo moeilijk over. Ook het bestaan van een corridor moet aan het buitenland bewijzen dat Brussel NIET tot Vlaanderen behoort. De frantics zijn druk bezig met België te splitsen.

#76933

johan vandepopuliere

 

Gaan "wij", Vlamingen, de franstalige Brusselaars tegen hun zin "redden" uit "Franstalië"? Of gaan we Brussel veroveren, de franstalige Brusselaars deporteren en Broekzele herbevolken? Of gaan we de franstalige Brusselaars heropvoeden in het Nederlands?

En wat doen we met Duinkerken? Gaan we beleefd vragen aan Sarkozy of we het terugkrijgen of een nieuw front openen aan de IJzer?

Ik vind ook dat de Gentse patriciërs dan terug Frans mogen spreken zoals in de Middeleeuwen.

Er zijn er hier een paar wier historisch bewustzijn gestopt is na het lezen van dat ene boek van Conscience.

Marcel Zout heeft alvast op één punt gelijk: de teneur die hier heerst draagt alles in zich van een gewapend conflict zoals tussen Serven en Kroaten. Kom op voor je taalrechten als je onrechtvaardig behandeld wordt, maar laat de wapens asjeblief thuis. Maar ik maak me geen illusie. De generatie die weet wat oorlog is, sterft stilaan uit. De jonge generaties willen het aan den lijve ondervinden.

#76946

Marcel Zout

 

@Marco : "en ik dacht dat dat grondebied zelfs vastligt in de Belgische Grondwet". Helas neen : het ligt niet vast. Ten eerste zijn er drie gewesten, drie gemeenschappen en vier taalgebieden, maar de Grondwet vermeld ook : "De grenzen van de vier taalgebieden kunnen niet worden gewijzigd of gecorrigeerd dan bij een wet" In andere woorden : ze zijn door een wet wél veranderd worden. Dat daar geen meerderheid voor te vinden is maakt niet uit : de vastheid van de grenzen is niet absoluut in de Grondwet. Dan gelden de "oudere" grenzen. Zo is de oudste grens rond Brussel die van BHV, de toenmalige "Brusselse arrondissement". Er kan bewezen worden dat toen al een Franstalige minderheid aanwezig was en daardoor is de historische aanwezigheid van Franstaligen in Vlaams Brabant een supplementair bewijs dat de ééntaligheid van de zone een foutieve appreciatie is, en dus dan het woord "gecorrigeerd" in de Grondwet suggereert dat de grenzen zoals ze zijn niet absoluut vast zijn; erger nog : de aanwezigheid van faciliteiten voor Franstaligen en de percentage Franstaligen in gemeenten zoals Overijse en Zaventem vertonen dat tweetaligheid heerst in een brede rand rond Brussel. En hoe meer Vlaanderen zich als ééntalig voostelt, hoe meer de internationale instellingen zullen geneigd worden om meer territorium aan Brussel en Wallonië te geven.

Tja, jullie lezen in de toekomst en weten blijkbaar wat gaat gebeuren. Ik weet alleen dat chaos gaat gebeuren. Want de taalgrens zal het onderwerp van een dispuut zijn. Of het nu Balkaans wordt of niet weet ik veel. Dat wij allen er van gaan lijden weet ik nu al. Na anderhalf jaar crisis zitten we in de shit. De Franstalige politiekers hebben persies al door dat zij alleen de tijd kunnen laten uitrekken zo lang ze het kunnen tot dat de elastiek kapot gaat (chaos, dus) of tot dat de Vlaamse partijen eindelijk beseffen dat Vlaanderen niet een eiland is die het alleen kan zonder Brussel en dat er eigenlijk geldstromen zijn in alle richtingen. Een rijke Luikenaar stort ook geld op de rekening van een Oostendse invalide.

Maar waarschijnlijk is het veel te laat om mensen nog te verwittigen. De deed is done. Te veel Vlamingen denken echt dat de Drie Burgemeesters incivieke criminelen zijn. Ik geloof dat vooral de Vlaamse extremisten dit land kapot hebben gemaakt (en hoe trots zijn daar op zijn). Van wat morgen gebeurd zullen ze ook de volle verantwoordelijkheid moeten dragen. Geloof mij of niet (je m'en fous, d'ailleurs, puisque je suis Zout sans "u"), de evenementen zullen mij gelijk geven. En dat is niet triestig, het is catastrofaal.

@Johan : ik ben blij hier op deze webstek te kunnen schrijven aan iemand : ik ga helemaal akkoord met u.

#76948

New Statesman

 

Een vraag aan Marcel Zout:

Ik woon in Leuven. Rond deze stad liggen er een aantal Waalse gemeentes met nogal wat uitgeweken Vlamingen, zoals Hamme-Millem Beauvechain en Grez-Doiceau,

Zelf was ik nu aan het spelen met volgend strategisch plan: de Vlamingen vestigen zich massaal in deze gemeenten die in ik vanaf nu de 'Leuvense periferie' noem.

Deze Vlamingen vertikken het om in de lokale handelszaken Frans te spreken en eisen op hoge poten overal in het Nederlands bediend te worden.

Als er hier franstaligen bedenkingen bij maken zal ik hen als 'extremisten' en 'fascisten' bestempelen.

Vlaamse verkozenen in de lokale gemeenteraad zullen hun laarzen vegen aan de Waalse taalwetten en regelmatig een poging doen om Nederlands te spreken.

Als er hier franstaligen bedenkingen bij maken zal ik hen als 'extremisten' en 'fascisten' bestempelen.

Wanneer er genoeg Vlamingen wonen zal ik beginnen te klagen over de toepassing van de Waalse taalwetten bij de internationale instellingen en de Walen betichten van 'racisme' en onderzoekscommissies ter laten plaatse sturen.

UIteindelijk zal ik ook eisen dat de bewuste gemeentes bij Leuven worden gevoegd, een stad waar ik intussen het Frans heb afgeschaft als tweede taal ten voordele van het Engels en waar de inwoners door mijn conditionering het vertikken om deze nieuwe stadsgenoten in hun taal te woord te staan.

In de Carrefour de woorden 'merci' of 'au revoir' uitspreken al ook teveel gevraagd zijn, zelfs al heeft de klant duidelijk te kennen gegeven franstalig te zijn.

Als er hier franstaligen bedenkingen bij maken zal ik hen als 'extremisten' en 'fascisten' bestempelen.

Lijkt je dit wat?

#76949

Marcel (niet zo) Zot

 

@Nieuwe Staatsman :

A. Klik op http://www.waterloo.be en kies dan voor het Nederlands. Dan merkt u hoe een Waalse gemeente omgaat met uw taal : bijna alles is vertaald. Inderdaad is deze website niet wettelijk : Wallonië is ééntalig Frans. Volgens de Vlaamse interpretatie zou zo'n webstek niet mogen. Ik vind dit een zeer goeie voorbeeld : hoffelijk, compleet. Waterloo wordt daarom niet Vlaams. Maar uiteraard, dit is maar één gemeente.

B. Klik op http://www.zaventem.be, en kies dan voor Frans. Ach nee. Engels dan? Och, ook niet. Toch ook een internationale gemeente? Maakt niet uit.

1. Uw voorbeeld is consequent wanneer wij beiden over historische minderheden spreken. Om internationaal een erkende minderheid te zijn moet er een historische en constante aanwezigheid zijn geweest. Zo zijn de Franstaligen in arrondissementen van Tongeren (8,8% in 1910 en 12% tweetaligen) of in Gent stad (boven de 15% in 1920) of Ieper (13% in 1846, 20% met de tweetaligen in 1866) en Kortrijk (12,6% in 1846) een erkende historische minderheid, maar niet in Mechelen (1,7% zuivere Franstaligen in 1910), Eeklo, Tielt (0,3%). In BHV waren ze 24% in 1846, en 41% in Brussel 19 gemeenten op dezelfde datum.

Vlaamse historische en constante minderheden zijn te vinden in Arrondissementen Aat (5,4% in 1846), Soignies (11,7% in 1846), Waremme (11,3% in 1846), maar niet Dinant, Namen, Tuin, zelfs niet Doornik . In Bastogne leefde er nooit meer dan zo'n 100 Vlamingen. In Luik zijn de meeste nu in Vlaanderen (Voeren).

2. Wij hebben het over één land. In dat geval zie ik niet waarom een Nederlandstalige die in Wallonië komt wonen niet mag proberen om zijn brood in het Nederlands te bestellen. De intelligente bakker zal daar proberen op te antwoorden en zo is dat in veel gemeenten aan de twee kanten van de taalgrens. Zie ook de websites van bijna alle handelaars in Laroche bijvoorbeeld, die systematisch ook vermelden dat men in het Nederlands mag bediend zijn. Het hoeft niet per se een probleem te zijn om bij de taalgrens zijn taal se spreken bij de bakker? Zou het niet intelligenter zijn geweest om de handelaren daartoe te leiden, aan beiden kanten? Indien er in een gemeente omwille van een massa nieuwe Vlamingen Nederlandstalige vertegenwoordigers lijkt mij evident dat zij hun moedertaal op de Gemeenteraad mogen spreken.

Wat mij betreft, in Brussel (en het zou identiek zijn in Wallonië) bedien ik mijn klanten in hun taal indien ik ze spreek. En weet je wat, vandaag hoor je in 1 op 3 gevallen enkel Engels spreken : die mensen leren noch Nederlands, noch Frans en komen bij mij wonen. Awel, wette gae wa? Ik vind het verrijkend.

4. U zou misschien moeten stoppen om slechte voorbeelden te zoeken. Toen Voeren in Luik was mochten de Vlaamse vertegenwoordigers Nederlands spreken op de gemeenteraad.

5. In Komen, faciliteitengemeente met maar 6% Nederlandstaligen, krijgt iedereen zijn papieren in de gewenste taal, zonder meer problemen.
https://www.youtube.com/watc...

(BTW voordat u erover begint: de Nederlandse school van Komen is niet wettelijk omdat er niet genoeg kinderen zijn (680 Vlaamse inwoners...) Daarom stelde de Vlaamse Gemeenschap voor zelf voor de school te betalen, hetgeen Komen heeft aanvaard; In de faciliteitengemeenten van Brussel heeft Vlaanderen geweigerd dat de Franse Gemeenschap er de scholen zouden betalen.)

Overijse was een dorp van een paar honderdtal inwoners in het begin van de XXste eeuw. Het is nu enorm veranderd. Zonder de anderstaligen zou er vandaag helemaal geen Carrefour zijn. Je zou ietske verder met de auto moeten gaan om er een grote winkel te vinden. Misschien in Wallonië? Nog iets : ik hoorde een meisje aan de kassa van de carrefour van Genval iemand in het Nederlands bedienen. Is dat zo erg?

Dus, mijn antwoord is : ja, Vlamingen mogen in Wallonië gaan wonen, daar Nederlands praten, papieren in hun taal krijgen, zelf hele wijken bewonen, en bij de bakker enkel Nederlands spreken. Weet je wat : het is zelfs gebeurd. In Hannuit en Rochefort. En nog beter : de gemeenten die de mensen verhelpen in hun taal, NDL, Duits of Engels krijgen zelfs een premie van het Waals gewest. Moest het financieel doenbaar, dan zou ik persoonlijk faciliteiten geven aan iedereen, overal. Kwestie van modern te zijn.

#76950

EricJans

 

@ Sels:

Te weinig kindjes. En Vlaanderen 'mag' zelf betalen... ach hoe genereus toch.
En plots krijgen we (sinds een goed jaar?) een Waalse (internationale pr-) campagne voor mertaligheid in Wallonië.
Hoe ontroerd ik ben! Ik huil tranen met tuiten van geluk, Marcel. Ik moet slikken!

<<Moest het financieel doenbaar, dan zou ik persoonlijk faciliteiten geven aan iedereen, overal. Kwestie van modern te zijn.>>

Financieel doenbaar? Het brengt geld op, Marcel! Doen! Doen! Doen! Marcel... je t'aime!

Ach, wil je deze Vlaamse desinformatie ook even lezen en beantwoorden, zodat we de burgemeester van Komen eindelijk kunnen voordragen aan de Paus vor een heiligverklaring?
http://lvb.net/?query=gemee...

Merci Marcel! Ik huil van ontroering. Vive le roi, es lebe der König, Leive de kneine!
Snik, snik.

#76951

EricJans

 

@ Sels:
En nog een vraagje, Marcel... als ik die nieuwe moderniteit hier van je lees... die openheid en beloofde (?) faciliteiten voor het Nederlands in Wallonië... ik vraag me af waarom datzelfde Wallonië ooit met die taalpolitiek van België zélf begonnen is. Onbegrijpelijk, toch?
Waarom wilden de Walen destijds eigenlijk een taalgrens? Kun je dat verklaren.
Maar bedankt voor je nieuwste modernismen.

BTW... er zijn in Vlaanderen gemeenten die zelfs Turken in het Turks ontvangen, wist je dat?

Maar waarom wilden Walen ooit een taalgrens?

#76953

Benny Marcelo

 

Ooit van Jules Destree gehoord Eric? De walen wilden duidelijk geen nederlands in Walonië en daar is de communautaire zever van gekomen. Van diezelfde Jules komt de uitspraak: Er zijn geen belgen sire.

#76956

New Statesman

 

@Zout

http://www.leuven.be

NL: check
FR: check
EN: check
DE: check

http://www.antwerpen.be

NL: check
FR: check
EN: check
DE: check

http://www.gent.be

NL: check
FR: check
EN: check
DE: check
ES: check

http://www.brugge.be

NL: check
FR: check
EN: check
DE: check

Die racistische Vlamingen toch he.

Zo in zichzelf gekeerd en bekrompen.

Zo bekrompen dat de franstaligen hier in het eentalige Leuven quasi overal in het Frans bediend worden en ik moeite moet doen om in mijn eigen, tweetalige hoofdstad in het Nederlands bediend te worden.

Maar uiteraard ben ik de extremist.

#76957

Leo Norekens

 

@Zout: De historische cijfers die je daar noemt over de Franstalige minderheid in Vlaanderen, die neem je hopelijk toch zelf niet ernstig?

1.
Je weet zeker wel dat er destijds niet eens middelbaar onderwijs in het Nederlands was. Met als gevolg dat iedereen die zich als "gestudeeerde mens" wilde presenteren, het Frans als statussymbool gebruikte, ongeacht zijn moedertaal (of de voertaal in huis). Met als gevolg dat o.m. in het bedrijfsleven het Frans de lingua franca werd ...onder Nederlandstaligen. http://nl.wikipedia.org/wik...
Die cijfers geven dus veeleer een beeld van het onderwijsniveau dan van het werkelijke taalgebruik.

2.
In 1866 vroeg men eenvoudig: welke talen (mv.) spreekt U? (Niet: welke taal spreekt U in uw gezin? ...meestal? ... bij voorkeur? ..) Er werd niet gevraagd op welk niveau.
http://nl.wikipedia.org/wik...

3.
In 1846 werd gevraagd naar de "gewoonlijk" gesproken taal, en vanaf 1910 naar de taal die men "het meest" sprak. Wie dus de hele dag in dienst was van een franstalige (en de werkgevers waren veelal verfranst), moest hierop "Frans" antwoorden, ongeacht de gezinstaal, zelfs al bleef de kennis van het Frans beperkt tot "Wie M'sjeu" en "Non m'dam".
Eén Franskiljonse notaris of bierbrouwer, dat leverde -met al z'n personeel- meteen 15-20 zogenaamd Franstaligen op.

Het is niet voor niks dat Vlaamse gemeenten die tellingen zijn gaan boycotten.
Dat je nu nog met die cijfers afkomt, waarvan de onwaarde al jaren algemeen erkend is, bewijst kwade trouw.

#76958

traveller

 

@ Marcel Zout

Mijn stelling over Brussel heb ik in de "coulissen" al 3 keer herhaald. Lees het maar na aub.
Eén ding moeten we de franstaligen nageven, het zijn veel betere politieke strategen dan de Vlamingen. Ze hebben het met de moedermelk mee gekregen.
Ik ben er van overtuigd dat de franstaligen hun Brussel-strategie al lang klaar hebben. Voor het ogenblik wordt Brussel alleen als chantage munt gebruikt: jullie willen Brussel, wel dan geven jullie eerst dit en dat en het volgende. Nadien wordt Brussel toch niet gegeven.
Daarom weg met die rotzooi, ze zullen nadien komen bedelen, en het Brussel probleem is van tafel weg.

Je hebt het nadeel Marcel dat door jullie getreuzel meer en meer apathische Vlamingen wakker worden. Denk daar maar eens over na.

#76959

pepperjack

 

haha, Zout leest de Carrefour (geen supermarktblad, maar een huis-aan-huisblad van de Francophonie rond Brussel), waar men gelijk een bende oenen eerst de gemeente Schiphol opbelt, en dan de gemeente Zaventem, en met vaststelt dat men in de eerste in het Engels tercht kan, en dat bij in Zaventem men enkel probeert uit te leggen dat men geen andere talen mag spreken. Zoiets is hilarisch voor franstaligen, want dan kunnen ze in bende lachen met de Vlamingen.

Zij denken blijkbaar echt dat een internationaal bedrijf dat zich bij een luchthaven wil vestigen de telefoon pakt of de webstek van de gemeente bezoekt. Niet te verwonderen dat ze 10jaar economische achterstand hebben op de Internationale 1e wereld. :-)

Ten andere gooien de Franstaligen hun eigen ruiten in: als Zaventem niet, en Waterloo wél zo goed meertalig is, dan plukken zij daar in hun eigen redenering toch volop de vruchten van? Dan kan Brussel zijn troeven toch laten gelden? Dat is toch wat zij claimen nodig te hebben voor hun achterstand in te halen (die door Vlaanderen gecreëerd is)?

Zo dom die Franstaligen, dat ze altijd vastlopen in de premissen die ze zelf opbouwen.

Carrefour is een heerlijk humoristisch maandblad, volgens mij bedoeld om het minderwaardigheidscomplex van de Franstaligen te verkristaliseren. LVB zou zich vrijwillig moeten aboneren, dan kan hij pas beginnen citaten plaatsen. Mi zal hij een nieuw tabblad nodig hebben :-)))

#76960

TVDD

 

het ergert mij overigens dat Vlaamse politici staan te roepen dat Vlaanderen Brussel niet mag verliezen, terwijl ze zelf verantwoordelijk zijn voor de verfransing van Brussel en geen acties daartegen ondernomen hebben.

In Brussel wonen enkele tienduizenden Vlamingen, dat is juist. Vlaanderen mag zich niet in een immobilisme laten wentelen owv de positie van enkele tienduizenden Vlamingen in Brussel. Brussel heeft een administratieve functie voor Vlaanderen, en is dus zijn administratieve hoofdstad. De Brusselse bevolking zal mij in alle eerlijkheid worst wezen.

#76961

Onthoud niet wie ik ben

 

@sel:

"Overijse was een dorp van een paar honderdtal inwoners in het begin van de XXste eeuw. Het is nu enorm veranderd. Zonder de anderstaligen zou er vandaag helemaal geen Carrefour zijn. Je zou ietske verder met de auto moeten gaan om er een grote winkel te vinden."

Carrefour in Overijse ? Adres ?
Er is een Delhaize, een Colruyt, een Aldi,...

#76963

Onthoud niet wie ik ben

 

@sel:

ah, ce Carrefour-là ? Pas la chaîne mais l'hebdo (ou mensuel ? ). D'accord alors, Overijse le reçoit sans doute aussibien que les autres villages autour. C'est grâce à qui, vous dites ? Il va falloir que je m'y mette à lire le Carrefour de façon plus concentr&e alors

#76964

EricJans

 

@ Benny:

Ja natuurlik ken ik de Jules... van het gelijknamige 'centre'.
Jules had gelijk in z'n oorspronkelijke opvattingen maar ging later braafjes volksvertegenwoordiger spelen... hij zag de voordelen van Belgique en liet ze zich netjes welgevallen. Vandaag is het één en al vermoorde onschuld, bij onze Franstaliërs. En ze zullen zondermeer alles in het werk stellen om hun VOORrechten (niet rechten: dat ligt juridisch vast) te bepleiten.

Ik zie Sel hier zelfs zijn belgicistische talentellingen reciteren. Alle bezetters hebbe na hun staatsgreep wel ergens cijfermateriaal samengesteld. Stel je voor dat er in Chili vandaag nog cijfers van de ministeries van Pinochet zouden gebruikt worden om mee te argumenteren. Je zou ze daar in Chili nogal horen stijgeren.

#76965

EricJans

 

@ Zoetke:

<<@rick :"hommeles" : na burgeroorlog. Je doet het weer (of was het Cogito?)
Voor alle duidelijkheid : uw grondgebied bestaat niet. Ça n'existe pas. Es besteht nicht. No existe. Het zal pas bestaan wanneer u onafhankelijkheid stemmen, en dan alleen voor het internationaal erkende gebied. En het is niet 50% zeker dat Rode, Linkebeek, Crainhem, enz mee in Vlaanderen volgen.>>

Los van de vraag of dat klopt; België rot toch prima weg op dit moment.
Bovendien: De Vlaamse vertegenwoordigers binnen Brussel werken nu nog prima mee binnen jullie gewestje. Wat als we daar morgen een paar vertegenwoordigers plaatsen die iets minder goed meewerken... had je dat ook ingecalculeerd?

Maar laat de boel intussen maar gezellig verder wegrotten, Marcel. We zitten perfect op schema. Succes!

#76966

EricJans

 

@ Marcel:

Wat die 'corridor' betreft; een tip: jullie prince 'Philippe' (niet de onze) heeft nog een helicopter.
Ik zeg het maar omdat jullie zo bang zijn dat de Brusselaars geblokkeerd zouden raken.

Maar dat soort dingen als blockades e.d. is Waals politiek denken. Het zijn de Brusselaars die de bewegwijzering en de oegang naar Vlaanderen nu regelmatig bemoeilijken. Door 'toevallige' wegenwerken, door tunnels die s'avonds zgn. 'noodgedwongen' gesloten moeten worden, enz.

Wij denken structureel en op termiojn, Marcel. Zo'n blockade levert niets op. Da's Waals vakbougdsdenken.
Maar die 'corridor'... die komt er natuurlijk niet.

Laat Belgique nog maar wat verder wegrotten. Vlaanderen gaat op alle niveaus stipt de wet toepassen.
Veel geluk, Marcel! Pofiteer er nog wat van... nu het nog even kan!

#76967

New Statesman

 

Ik zou graag de oefening eens willen doen en kijk hoe open en meertalig de Walen zijn.

We bellen het stadhuis van Charleroi, Luik en Namen en spreken het personeel aan in het respectievelijk Nederlands en Engels aan met de uitleg dat we een geweldige investering willen doen in hun stad. We kunnen geen Frans.

We gaan met de verborgen camera als franstalige op pad in Leuven en spreken overal Frans, we doen als nederlandstalige hetzelfde in Luik en spreken overal Nederlands. Zowel in de winkels, cafe's en restaurants als op straat. Laten we voor de aardigheid ook Brussel in de oefening betrekken.

We vergelijken de resultaten.

Zou je het aandurven Zout, zou je het aandurven?

#76968

Rick

 

Ontroerend hoe Marcel Sel enerzijds "le droit des personnes" verdedigt tegen het "jus solem" van de Vlamingen, maar anderzijds dan toch pleit voor een corridor tussen de (in zijn ogen) Franstalige grondgebieden.

Wat is 't nu eigenlijk?
« Vouloir le beurre et l'argent du beurre »?

#76969

LVB

 

Terechte opmerkingen van Rick en New Statesman.

Dit land gaat kapot aan:
1) Een totaal gebrek aan wederkerigheid (reciprociteit) in de taalverhoudingen. Vergelijk de Franstalige scholen in de Rand met het Vlaamse schooltje in Komen, in het bijzonder de financiering ervan. Om maar één voorbeeld te noemen.
2) Totaal gebrek aan consequentie, cfr. de opmerking van Rick.
3) De totaal verschillende manier van discussiëren, argumenteren en onderhandelen in noord en zuid. Lees wat Leo Goovaerts hierover schrijft op http://60gp.ovh.net/~novaci...

1 en 2 zijn het resultaat van opzettelijke kwade wil, 3 is een natuurlijk gegeven dat men eventueel met veel goede wil zou kunnen overbruggen.

#76972

Marcel Zout

 

@EricJans : "er zijn in Vlaanderen gemeenten die zelfs Turken in het Turks ontvangen, wist je dat?" Ah, goed. En Franstaligen in het Frans of Engelsmannen in het Engels in Zaventem, waar jaarlijks 16 Mio buitenlanders landen, dàt kan niet?

"Te weinig kindjes. En Vlaanderen 'mag' zelf betalen... ach hoe genereus toch." Lees het artikel : heel Flamingante Vlaanderen huilt omdat er in Komen de Franse Gemeenschap geen Nederlandse school organiseerde.... VOOR 35 leerlingen!!!!!!! In Vlaanderen zijn er tientallen dorpen die graag een school willen hebben voor 50 kinderen, maar daar mag het niet. Alleen in Komen, voor zuivere politieke en communautaire redenen wordt een school gevouwd voor 35 kinderen.

Voor de rest van het verhaal : dat de vrouw of de school een klacht indient. Het zijn privé-zaken (zoals de 38 cutter-krassen op de arm van een 14-jaar oude Franstalige uit Kappellen) - niets is bewezen. )

Faciliteiten zijn duur. Zo zei de burgemeester van Ronse;

Tweetalige webstekken zijn niet wettelijk in de gemeenten van de taalgrens. Zo is de website van Ronse evenmin tweetalig. Het statuut van de faciliteitengemeenten van de "taalgrens" is niet dezelfde als die van de Rand. In Komen is er 6% Vlamingen, in Linkebeek 85% Franstaligen. Moest de toestand van Komen geadapteerd worden aan de gemeenten van de rand waar meer dan 6% Franstaligen leven, dan zoudt er bijna overal franstalige scholen van 35 kinderen ontstaan, van gooik tot Overijse (30% Franstaligen);

@De walen wilden in 32 geen Nederlands in héél Wallonie, omdat het anders ook in Aarlen of Bastogne moest. Er wonen geen 10 Vlamingen in Aarlen. Vlaamskundige ambtenaren aanwerven om het niet te gebruiken was totaal onmogelijk. Ik geef toch toe dat de tweetaligheid van héél Brabant wel een betere oplossing had geweest. Maar ipv achteruit te kijken, kijk even vooruit...

@Nieuwe Staatsman
LEUVEN : enkel de toerismegegevens zijn in de andere talen.

ANTWERPEN : enkel toerisme en reklame voor bedrijven die zich in A'pen willen bevestigen

GENT : enkel voor toerisme (visitgent.be)

BRUGGE : enkel voor toerisme.

Maar in Vloesberg (http://www.flobecq.be/nl) en Waterloo, onder meer, is ook de officiële gedeelte in het Nederlands, hetgeen berplicht is voor geen van de twee gemeenten, en letterlijk verboden is geworden na de Peeters-omzendbrief in Vlaanderen. De Vlamingen zijn daarom niet minder open of meer racist en ik heb het al een aantal keren gezegd. Maar op deze webstek lopen wel een aantal taalextremisten rond. En dat is echt niet ver van ethnocentrisme en racisme.

"in mijn eigen tweetalige hoofdstad" : u bedoelt de hoofstad van België? Brussel? Waar de Vlamingen niet willen werken of wonen?

@Leo Norrekens : en België ligt in Asië en Koing Leopold I was een Engelse spion, enz.

@Traveller : ik had het alleen over het feite dat je zei bij Vierzeeën "ik wil Brussel niet" (in "capitale" letters). Dus dacht ik : Traveller gaat akkoord met mij dat een onafhankelijk Vlaanderen democratisch verantwoord is indien de bevolking die erin leeft Vlaams is en als gemeentelijke meerderheid aan Vlaanderen wilt verbonden worden. Dus, Traveller laat Brussel haar leven leven, buiten Vlaanderen. Maar blijkbaar is uw project Brussel later toch aan Vlaanderen aan te sluiten. Ik vond een dergelijke procédé niet oprecht en had van u beter verwacht ("puisque je vous dis que je ne veux pas de Bruxelles" betekent : niet nu, ook niet later).

Kwa stategie : wat misschien is gebeurd is dat Vlaanderen haar (Franstalige) elite weggeschopt heeft en dat de Vlaamse politiekers van nu, die zo ver mogelijk van de Franstaligen hebben gezeten alles opnieuw hebben willen bouwen. Daarom verstond een Tindemans (not my cup of tea, maar een mijnheer alleszins) de Franstaligen en wist hij min of meer hoe men kon samenpraten (of niet). Blijkbaar weet een De Wever alleen hoe men een Franstalige hysterisch maakt, en zelfs Leterme snapt niets van hoe men met ons omkeert.

@Pepperjack : ik zou niet trots zijn van het verbod om Engels te spreken in een gemeente zoals Zaventem als ik u was.

Heb ik ooit gezegd dat Brussel niet meertalig moest zijn?

"Zo dom die Franstaligen, dat ze altijd vastlopen in de premissen die ze zelf opbouwen." : tu peux toujours te le raconter, mon grand.

@Tom : In Brussel hebben 10% Vlamingen 50% van de regering. Als dat niet genoeg is, dan weet ik het iet meer, hoor!

@Onthoud : de Corlruyt of den Aldi dan... Ik antwoorde aan Nieuwe Staatsman die het over mensen in de Carrefour frans spraken. Neen, ik had het niet over den hebdo.

@EricJans : "bezetters" Ik lach me plat!

Verrotting : ja inderdaad. Van Rompuy tekent een noodzakelijke wet voor iedereen en de... evenwel.... Vlaamse Parlement roept een... hihi.... houhou... belangenconflict! Hahaha!

Ja, ik besef dat een aantal Vlamingen het land kapot maken. Ik zie het gebeuren. Daarom moeten we ons voorbereiden. Ik zou niet willen dat een aantal Franstalige extremisten (die bestaan ook, hoor) alle nederlandstalige vitrinen van de Dansaertstraat kapotgooien omdat zijn het verschil niet meer zouden doen tussen Vlaams en Flamingant. U ziet waarschijnlijk niet dat wij naar dergelijke waanzin toe gaan.

Ik zeg niet dat de blokade zal gebeuren, maar dat de risico objectief bestaat, en een stad als Brussel, de tweede economisch meest actieve gewest in Europa na Londen (en 2 keer meer actief als Vlaanderen, 1,75 keer meer als Antwerpen) daarbovenop ook nog zetel van de EU en de NATO kan zich zoiets niet permitteren. Sorry, nothing personal, 't is allen geostrategisch bedoeld.

@Nieuw Staatsman : ik zeg niet dat de Waal beter is. Ik zeg dat de politiek van taalverbod in Vlaanderen stom is. C'est tout. Maar ja, ik zou het aandurven.

@Rick ; in een gesprek in 1936 kondigde Adolf Hitler het Duitse volk aan dat er sedert dan de Nazi Partei de jus solus zou adopteren ipv de eerder geldige individuele rechten. Jus solem is helemaal niet "vlaams", Het is een politieke keuze. Het bewijs alleen maar dat er een probleem is in de Vlaamse democratie dat Vlaanderen evenwel verrot.

@Luc :
1. De eerder federale financiering van de bepaalde Franstalige scholen in de rand werd aan Vlaanderen gegeven ipv aan de Franse gemeenschap. Al die scholen hebben een wettelijk getal leerlingen. Lomen heeft er... 35. Een voorbeeld noemen om "gebrek aan wederkerigheid" te bewijzen is zwak. U zou moeten weten dat Vlaanderen absoluut weigerde om de Communauté Française de Vlaamse franstalig scholen te laten financieren.

2. Rick is niet consequent. In de recht der personen geldt dat Rode waarschijnlijk kiest voor Wallonië. Jus Solem vereist dat er een historische link bestaat tussen staat en mens. Maar er heeft nooit geen Vlaamse staat bestaan (niet in Brabant), ten eerste, en ten tweede is zelfs niet duidelijk of er een Vlaamse volk bestaat. Vooraleer men een bevolking aan een grond linkt moet men degelijk weten wie de bevolking is en ze kunnen omschrijven. In de recht van de individuën, de enige die door Europa wordt erkend, kiezen de mensen voor de ene of de andere. Dat is mijn princiepe. In dat geval is het niet zeker dat Overijse niet aan Brussel wordt
aangehangen (want Europees gezien worden ALLE inwoners de vraag gesteld... en er zijn al 40 à 45% anderstaligen.)
3. Dat verschil bestaat evenwel tussen Nederlanders en Vlamingen, tussen Fransen en Vlamingen, tussen Duitsers en Vlamingen; Vaak worden de Vlamingen in de Europese kringen vergeleken met Serviërs of Tschechen. Niemand verstaat de attitude van Keulen en idereen lacht de vraag van Vlaanderen om direct aan Europese discussies mee te doen als "autonome regio" totaal uit. Vlaanderen is nu al heel alleen op de internationale schaakspel; dit is erg voor de drie gewesten, die economisch nauw verbonden zijn; Maar een Vlaming zoals u is enkel geïnteresseerd in de vraag "wordt mij genoeg eerbied getoond als Vlaming", hetgeen van een superioriteitscomplex getuigt. en dàt is precies hetgeen dat ons allemaal gaat doen zinken. België zinkt, maar Vlaanderen evenwel.

Dit allemaal omdat u dromen voor de werkelijkheid nemen.

#76973

TVDD

 

@ Zout. 10% Nederlandstalige Vlamingen inderdaad. 50% van de politieke macht? U overschat dat toch eigenlijk wel. Maar ik geef u gelijk, de Nederlandstalige Vlamingen in Brussel worden apart behandeld. Dat komt natuurlijk omdat Brussel historisch een Vlaamse stad was, omdat er dagelijks honderdduizenden Vlamingen in Brussel werken en omdat Brussel de administratieve hoofdstad van Vlaanderen is.

Maar wees gerust, die 90% anderen beschouw ik op geen enkel moment als Vlamingen en ik wil die op geen enkel moment laten meebeslissen over -lees meesmullen- de Vlaamse toekomst en welvaart. Integendeel, het lijkt mij meer dan logisch dat deze niet- tot anti-Vlamingen zich alligneren met Wallonië. Welkom in de Borinage et bonne chance!

#76975

Marcel Zout

 

@Tom, nee het komt door een ruil : 50% vertegenwoordiging van de Nederlandstalige in de Brusselse regering tegen 50% van de Franstaligen in de nationale regering. Nadien kunt u roepen dat het slecht genegocieerd werd. Maar zo is dat : een voordeel tegen een andere voordeel.

Wat Brussel betreft, u hebt gelijk : Vlaanderen kan beter zonde. Laat zelfs enkele andere te weinig Vlaamse gemeenten meevaren naar de Borinage. Van Rode, Wezembeek, Linkebeek en zelfs Overijse krijgt u niets anders dan miserie. En omdat ieder van ons de beste klant is van de andere, zou het misschien ook economisch verantwoord zijn om een 50/50 verantwoordelijkheid te hebben op de Ring en de luchthaven.

In ieder geval, wat er ook gebeurt, bestaan maar twee mogelijkheden : samenzitten en bespreken en akkoorden boeken voor de samenleving of de boedelscheiding, of chaos. Aan u de keuze, eigenlijk.

#76977

Marco

 

Marcel kort enkele opmerkingen:
1. De Franstalige Gemeenschap heeft grondwettelijk GEEN bevoegdheid in Vlaanderen en kan en mag dus het Vlaamse Franstalige onderwijs in de faciliteitengemeenten niet financieren. Zelfs de huidige inspectie die ze over die scholen uitoefent is niet wettelijk.
2. Sinds wanneer telt de Brusselse regering 50% Vlamingen ? U droomt echt of gelooft teveel de FDF propaganda. Er is wel een gegarandeerde vertegenwoordiging van de Vlamingen in de Brusselse regering maar zeker geen 50%. Dit is trouwens logisch gezien haar hoofdstedelijke functie, net zoals het logisch is dat er Franstaligen deel uitmaken van de Federale regering. Vandaag hebben we zelfs een regering die regeert tegen de meerderheid van de Vlamingen in.
3. Heel de huidige malaise hebben de Franstaligen en de verfranste Brusselaars zoals uzelf, aan zichzelf te danken. Mocht men in de vorige eeuw een beetje minder overtuigd geweest zijn van de 'superioriteit' van de Franse cultuur, dan was heel deze heisa nooit gebeurd. Maar ja, dan was Brussel nog steeds een Vlaamse stad. (Of voor diegenen die Vlaanderen gelijkstellen aan het historische graafschap, een Nederlandstalige stad.)

#76981

pepperjack

 

@Zout: ik kan het niet blijven herhalen, en ik weet dat ik beknopt schrijf en gedachtenbruggetjes maak, maar kan jij echt niet beter begrijpend lezen dan dat?

#76988

EricJans

 

@ Marcel Sels:

<<Ik zeg niet dat de blokade zal gebeuren, maar dat de risico objectief bestaat, en een stad als Brussel, de tweede economisch meest actieve gewest in Europa na Londen (en 2 keer meer actief als Vlaanderen, 1,75 keer meer als Antwerpen) daarbovenop ook nog zetel van de EU en de NATO kan zich zoiets niet permitteren. Sorry, nothing personal, 't is allen geostrategisch bedoeld.>>

Ik nam het niet persoonlijk. Ik ben blij te lezen dat Brussel, Brusellas, Brüssel, ... en Brussels zo actief zijn. Nu colons van 'Bruxelles' nog hé Marcel: 4 x zo hoge werkloosheid als Vlaanderen (wie gaat dat betalen, Marcel? Je Expats? Succes! Maar verder niks persoonlijks hoor.)
Die zetel van de EU en die van de Nato: goed dat die er zijn of er werd helemaal geen klop gedaan in Brussel. Maar blijven die ook? Dát is de vraag. Maar... niks persoonlijks hoor.

Zijn dat je laatste cijfers van 't fdf, Marcel?
1,75 meer als Antwerpen zeg je? Ik stel 2,5 voor, Marcel.
Schitterend: jullie zijn dus helemaal klaar voor die splitsing van Belgique.
Eerlijk: ik wens iedereen het allerbeste, Marcel. 't Is niks persoonlijks... ook als die corridor er niet zal komen. Don't take it all to personel, Marcel. Verstandige mensen als jij staan daarboven.

Blij te lezen dat het zo goed gaat met Brussel!
Kunnen we alvast dié transfers al stop zetten. Zie... praten helpt... we raken er nog uit, Marcel!

#76991

Marcel Zout

 

@Marco
1. De Nederlandstalige (Vlaamse) Gemeenschap heeft ook grondwettelijk GEEN bevoegdheid in Wallonië en toch mag hem een school in Komen organiseren voor 35 leerlingen. Het is niet de grondwet die de Franse gemeenschap verbied om scholen te organiseren in Vlaanderen, maar de extreme interpretatie van die grondwet : "Vlaanderen is ééntalig Nederlands" betekent voor een Vlaamse jurist dat er hélemaal nooit geen andere taal mag gesproken door ambtenaren. Voor een Franstalige betekent "La Région unilingue française" dat de hoofdtaal Frans is. Ik versta helemaal dat een Vlaming bang is voor zijn identiteit, maar zoals ik zei is de bekrompenheit op internationaal onverdidigbare princiepen niet een oplossing.

2. Juist. Ik herhaal dus, de 50% pariteit is voor de ministers (2 op vier). Niet voor de hele regering dus. Dus, ik herhaal : 3 van de 8 leden van de Brusselse regering zijn nederlandstalig. Er heerst niettemin een pariteit voor een heel aantal zaken. Maar u geeft toe dat de Vlaamse minderheid in Brussel goed vertegenwoordigd is, en wij gaan daar dus akkoord op.

2bis dat de regering "tegen" de Vlaamse "minderheid" regeert is een vue de l'esprit : 1) niets kan gedaan worden zonder het akkoord van de Vlamingen op het ministerraad. De Vlamingen hebben dus evenwel de kracht om te beslissen 2) De Franstaligen zijn niet verantwoordelijk voor het onmogelijke opbouwen van een Vlaamse meerderheid. 3) Van Rompuy wou geen bredere meerderheid 4) De SPA wilde niet meedoen. 4) zoals van de week duidelijk gemaakt kan Vlaanderen tegen de federale regering stemmen. Waarbij OVLD"ers en CD&Vers van het Vlaamse Parlement tegen dezelfde partijen in het Federale parlement stemden. Inderdaad is er een probleem in dit land, en niet altijd door de Franstaligen. Surrealisme blijkt nu evenwel een Vlaamse kwaliteit te kunnen zijn.

De communautaire protecties voor de enen en de anderen zijn echt van goeie kwaliteit in dit land, maar sommigen willen de boel absoluut opblazen. Zo worden goeie wette heel slecht toegepast. Ook het arrest van de Raad van State betr BHV werd nooit duidelijk uitgelegd in Vlaanderen waar men systematisch vergeet te vermelden dat het arrest om een oplossing vraagt, en nooit per se een splitsing van het arrondissement. Zo'n oplossing was klaar in 2004 (5?), maar Spirit heeft alles stopgezet.

3. Mijn vader is van Duitse afkomst en is dus inderdaad in Brussel "verfranst". Weet u dat er tussen 1930 en 1947 één derde van de tweetalige bevolking van Brussel van taal heeft veranderd? Op een halve generatie gebeurt zo'n wissel enkel omwille van een keuze van de bevolking. Later, wanneer iedereen zijn taal heeft moeten kiezen, en gezien de perceptie in Brussel was dat degenen die dat eisten de Flaminganten waren, hebben een heleboel tweetaligen die daarvoor eerder Vlaams zouden gekozen hebben voor de "vrije kant" gekozen. Zo heb ik een hele pak Vlamingen gekend, waaruit resistanten of oude-kriegsgefangene die onder elkaar Floms en Frans dorheen "klapten", zich "Vloms" noemden maar een Franstalige identiteit hadden. Een grapje misschien ?

Ik kan da ni suportêre
Dat de mense Frans en Floms melangêre
Ik sen partisan
Van de Mouvement Flamand.

Ik heb het hier wel over werklui, mechaniekers in dit geval, zeker niet over intellectuelen.

Ik zeg dit Marco omdat het gemakkelijk is om de geschiedenis in een richting of een andere te herschrijven. In de jaren 1910 was Brussel (centrum) al een tweetalige stad en al lang niet meer zuiver Nederlands. Dat laat niet weg dat Brussel een Vlaamse karakter heeft ("Manneken Pis"), en er leven vandaag meer Vlamingen in Brussel dan in de XIXde eeuw, alleen zijn er veel meer Franstaligen, buitenlanders, Vlaamse tweetaligen, komen wonen. In andere woorden, de Vlamingen zijn hun hoofdstad nooit echt komen "bezetten". Ze zijn elders gaan wonen, en daar moet u ook rekening mee houden.

Sedert de jaren 60 zijn er heel veel Nederlandstalige scholen in Brussel, en mag de Vlaming niet meer zeggen dat de scholen hen verfransen. Maar één derde van de scholieren zijn van twee Franstalige (of anderstalige) ouders. Op de muziekakademie vinden ze geen Nederlandstalige pianisten. Zelfs onze VLD minister geeft toe dat nederlandstalige dokters niet in Brussel willen werken, waardoor tweetaligheid van de ambtenaren de stad, en de hospitalen zou doen instorten.

Dus, de Vlamingen zijn de laatste 40 jaren hun "hoofdstad" niet komen bezetten. De enige die wél zijn gekomen en die als pionieren een hele wijk hebben heropgebouwd in het stervende centrum van Brussel, zijn de artiesten, reklamemakers, intellectuelen. Zij worden uitgelachen in Vlaanderen. Deze attitude is niet te verstaan. Niemand heeft Vlamingen ooit verboden, en zeker niet de laatste tijden, om in Brussel of in de faciliteitengemeenten te wonen. Zij hadden terreinen, en hebben ze verkocht. Zij hadden geld, en hebben het elders geïnvesteerd. Daarna spreken van een "verfransing" alsof het een stoute strategie was geweest (na de 2de oorlog, dus) is meer dan overdreven.

@Pepperjack : Ik spreken niet good Vlaams because ik zijn Walen. Wat heb ik slecht verstaan? Dat er knipogen waren? Wanneer u schrijft ;

"Zij denken blijkbaar echt dat een internationaal bedrijf dat zich bij een luchthaven wil vestigen de telefoon pakt of de webstek van de gemeente bezoekt" hoor ik een satirische toon. Maar ik ken al tenminste één Franse bedrijf die NIET in Zaventem ging vestigen omdat daar geen Frans mocht gesproken worden in de gemeentehuis en geen Franstalige scholen waren. Nu, da's inderdaad des te beter voor Waver. Daar komen er bedrijven uit de grond als paddestoelen :-))) <= ik lach ook soms. haha. :-)))

(P.S. : wanneer u akkoord bent met wat ik zeg mag dat ook gezegd worden, he.)

#76992

Marcel Zout

 

@EricJans : Na de evtl scheiding gaan de taalwet in Brussel veranderen, en zal er enkel sprake zijn van de tweetaligheid van de diensten. Zo kunnen weer Franstaligen worden aangeworven om, bijvoorbeeld, de straten te poetsen (daar is geen diploma voor nodig). Daarbij worden de belastingen van de Vlamingen die in Brussel werken ook in Brussel betaald worden. Da's goed voor een 6 à 8 Mia euros. Van transfers gesproke... Ik geloof dat wij met dat pak geld al een aantal problemen kunnen lossen. En de Vlaamse Parlement verkopen wij aan nog een internationale instelling. Misschien mag Vlaanderen er zelfs haar ambassade van maken.

Voor de rest, zoals Gandhi zei : "ja, wij zullen reuze problemen hebben, maar het zullen onze problemen zijn." Weet u wat? Tot in de jaren 80, wanneer Vlaanderen cavalier seul is gaan spelen, was de werkloosheid identiek in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. Er is geen reden dat dit niet weer zo kan zijn.

Ja, de EU en NATO zetels helpen. BTW mijn cijfers komen van Eurostat. Ach, ja, alweer een franskiljonne instelling, EricJans?

Hey, weet je wat : wij zijn klaar, echtwaar. Helemaal klaar. Het kan zelfs morgen vroeg gebeuren. Ik geloof echter niet dat het Vlaams Parlement morgen vroeg al klaar is om te verhuizen.

Corridor? Neen, een gemeente. Misschien twee.

Ach jonge, het gebeurt waarschijnlijk nooit : zonder Europa is Vlaanderen kapot. On ne peut quand même pas vous faire ça? Et vous n'allez quand même pas vous faire ça à vous mêmes? :-)))

#76993

Rick

 

Marcel (Esprit de) Sel:

"zonder Europa is Vlaanderen kapot"

Misschien kunnen we dan ook door de EU erkend worden als 'achtergestelde regio' en miljarden subsidies in onze tes steken!

#76999

traveller

 

@ Marcel Zout

Ik zeg het nog eens: Brussel is een rotzooi die me niet interesseert. Brussel zal echter zelf aansluiting vragen. Doen ze dat niet, zoveel te beter. Maar Vlaanderen gaat geen gebied of geld geven aan Brussel om hun onoplosbare problemen toch te helpen oplossen.

Ik hoop dat het nu duidelijk is.

#77002

Marcel Zout

 

@(T)Rick(y) : Hoe grappig! Neen, ik zei dat een Vlaanderen eenzaam buiten de Europese Unie kapot gaat omdat de douanekosten weer opduiken, beste Ricky. En voor Vlaanderen terug in de EU keert moeten jullie de minderhedenverdrag tekeneeeeeen. Maar u beslist, he. Doe wat je wilt.

@Traveller : ah, ja, zo is het duidelijk. Bon, mijn stad een "rotzooi" noemen is niet echt elegant, maar u bent uiteraard niet verplicht om van "mijn" stad te houden, he. Sorry voor de misverstand.

#77011

Benny Marcelo

 

Marcel, haal al die regeringen weg uit Brussel, behalve de brusselse gewestregering natuurlijk, en er schiet van Brussel niet veel meer over. De toevloed aan steunrekkende vreemdelingen jaagt Europa wel uit Brussel.
Trouwens driekwart van de werknemers in Brussel leven al van belastingsgeld.

#117742

taximotojeve

 

Moto Taxi a Paris
Le major en Taxi Moto sur Paris est Harley Taxi Moto : http://harleytaximoto.com

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.