Een alternatieve financiering voor de sociale zekerheid

L' Imagination au pouvoir !

Walter Deleu
Walter Deleu
Wie herinnert zich nog 1968? Als jonge bijna-afgestudeerde vermeende intellectuelen, die de wereld zouden veranderen, verdoemden wij de 'bourgeois' die het voor het zeggen hadden, en verweten we hen vooral hun starre kijk op de maatschappij. 'Laat toch eens uw verbeelding werken !?' Noodkreet alom.

We zijn veertig jaar later, alle grijze eminenties (de jeugd van toen) hebben hun zeg gehad, maar wat een ontgoocheling!

Zijn er dan echt geen alternatieve denksporen mogelijk? Heeft er dan niemand een tikkeltje verbeelding of kan er echt niets veranderen? Moet alles bij dat oude starre vastgeroeste en failliete systeem blijven?

Het actuele systeem van de sociale zekerheid is te danken aan een sociaal pakt dat zijn oorsprong vindt in 1945, en in de jaren vijftig verder werd uitgewerkt. De grote realisator was de Bruggeling Achilles Van Acker, die meer dan een standbeeld verdient. Op dat ogenblik zocht men naar een parameter die de economische activiteit van een bedrijf goed weerspiegelde, en in functie van die parameter moest het bedrijf een bijdrage leveren aan de sociale zekerheid. Die parameter was dan en is nog altijd één uur werk, gepresteerd door één van die bijna zeldzaam geworden werkende arbeiders of bedienden. Tussen twee haakjes, als men aan de universiteiten 'welvaartstudies' maakt over alle grenzen heen en niet gebonden in de tijd, dan is de internationaal aanvaarde parameter 'één uur werk van een haarkapper'. Men gaat er namelijk van uit dat het haar even snel groeide bij de oude Grieken als bij de Wit-russen, en de haarkapper is nog altijd niet vervangen door een robot.

We zijn zestig jaar later en ondertussen zijn heel wat ingrijpende veranderingen gebeurd, niet in het minst in de industriële wereld. In 1950 waren er nog vijfentwintig man nodig om in één dag één hectare vlas te slijten. Op vandaag doet één arbeider met een machine daar twintig minuten over. In 1950 bediende een wever vier getouwen. Diezelfde wever bedient er nu honderd. En vergeet niet: het is op basis van het loon van die ene resterende man dat alle sociale lasten berekend worden. Een groot deel daarvan zal gebruikt worden om zijn vierentwintig ex-collega's te betalen. Die zijn nu beschikbaar voor ander werk! In de metaalverwerkende nijverheid is sinds 1950 de productiviteit per arbeider met vierhonderd procent toegenomen. Als men één uur werk had om een as te draaien, doet men daar op vandaag nog precies een kwartier over. Een personenwagen wordt gemonteerd in tweeëntwintig manuren en voor een truck zijn er veertig manuren nodig. En zo kan ik nog tientallen andere voorbeelden geven. Het is op vandaag perfect mogelijk een automatisch bedrijf op te zetten, waar 6 mensen werken, en dat een omzet realiseert van 75 miljoen euro. Bijdrage aan de sociale zekerheid: nihil. Voor mijn part mogen ze dergelijke bedrijven in de woestijn plaatsen.

Moet men dan niet broodnodig zoeken naar andere parameters, die wel beduidend zijn voor de economische activiteit van een bedrijf? Ik veronderstel toch dat we er mogen vanuit gaan dat een bedrijf ook nog een sociale functie heeft. Laat ons dan even als alternatieve denkoefening de zaken op hun kop zetten.

Verkopen willen ze allemaal

Wie op de Kortrijkse maandagmarkt een kraampje wil zetten om sokken en kousen te verkopen, moet 'standgeld' betalen. Dit is algemeen aanvaard en iedereen vindt dat de normaalste zaak van de wereld. Laat ons nu eens de zaken wat groter zien. Wie op de Belgische markt wil verkopen, moet 'standgeld' betalen. Ik heb geen enkele berekening gemaakt over bedragen of percentages. Ik laat dit over aan specialisten. Het is alleen bedoeld als alternatieve denkpiste.

Dit 'standgeld' dat het bedrijf moet betalen, dient voor de financiering van de sociale zekerheid. Dit is dus totaal losgekoppeld van het aantal werknemers en hun loon. Per werknemer dat het bedrijf in België tewerkstelt, kan een vermindering van 'standgeld' in rekening worden gebracht. Bij de personenbelasting, waar men per persoon ten laste een belastingsvermindering krijgt, geldt hetzelfde principe. Misschien moeten we dan in de wet zelfs een maximum voorzien dat een zelfstandige aan handlangers mag inschrijven !

Zwaar geautomatiseerde bedrijven zouden op die manier een deel van de sociale last door hun robots laten betalen. Als ik me goed herinner, is er ooit een slogan van de socialisten geweest: 'Laat de robots betalen'. Bedrijven die hun omzet halen uit import, en bedrijven die met al hun werk en toegevoegde waarde naar de 'lageloonlanden' trekken, zouden op die manier toch hun bijdrage aan onze sociale zekerheid betalen. Hebben we in het verleden nooit de socialisten zo horen roepen? Als ze hier niet willen betalen, dan moeten ze maar elders gaan verkopen, maar nu trekken ze met al hun toegevoegde waarde naar het buitenland, en komen hier de winsten oprapen.

Een ander typisch voorbeeld zijn de banken. Met ATM-terminals en 'telebanking' sparen zij heel wat personeel uit. Een gemiddelde bankbediende is zeker goed voor zeven duizend vijfhonderd euro sociale bijdrage en twaalfduizend vijfhonderd euro belastingen. Een 'Self-banking' terminal is een investering en wordt afgetrokken van de belastingen, terwijl ten minste één persoon aan de sociale zekerheid komt.

Met een beetje realiteitszin en een heel klein beetje verbeelding moet het toch mogelijk zijn om alternatieven uit te werken, die het schuldgevoel van onze 'zware loonkost' weg moeten werken, en de arbeid weer gaan belonen! Stop bij wijze van proef een briefje van vijfhonderd euro een jaar in een kluis. Na een jaar zal er nog altijd vijfhonderd euro inzitten. Geld groeit dus niet. Alleen wanneer er met geld iets gedaan wordt (investeren), dan kan het geld opbrengen. Het grote probleem van het 'United Kingdom' was dat het veel te rijk was met het geld uit zijn vele kolonies. Iedereen zette zijn geld op de bank en leefde van zijn intresten. Niemand investeerde nog, met een ernstige crisis en werkloosheid tot gevolg.

Alternatieven

Het wordt de hoogste tijd om eens ernstig na te denken over alternatieven. 'Directe arbeid' is op vandaag geen waardevolle parameter meer zoals hij zestig jaar geleden wel was.

De sociale zekerheid zou bijvoorbeeld betaald kunnen worden in functie van de omzet die de bedrijven, zowel binnen- als buitenlandse, op onze markt realiseren. Verkopen willen ze toch allemaal en de Belgische markt is vrij aantrekkelijk. Als we daarbij nog een bonus zouden voorzien per werknemer die in België tewerkgesteld is, dan zitten we veel meer in de richting van een betaalbare 'sociale zekerheid'.

Walter Deleu, technisch ingenieur mechanica, bestuurslid Open Vld Kortrijk en auteur van "Logistiek Management - ERP in de praktijk"

Reacties

#86618

traveller

 

Het verwondert me niets dat dit door een ingenieur geschreven is. Een advocaat of pol & soccer is daar niet toe in staat, maar ze zitten wel in de partijbesturen en controleren wel het parlement en de regeringen.

#86624

dendof

 

Ben ik nu mis, of gebruikt die mens nu 500+ woorden om te zeggen dat hij voor een nog progressiever belastingstelsel is?

#86625

Cogito

 

Dit moet toch wel een heel goeie vriend van Luc zijn, om dergelijke variant op het belasten van robots te mogen plaatsen als gastcolumn.

#86629

johan vandepopuliere

 

De Kortrijkse markt als sjabloon voor een wereldmarkt, dat is misschien niet het krachtigste deel van dit betoog, maar dat mag ons niet blindmaken voor de vlijmscherpe vraag: waarom moet een bedrijf met 100 werknemers meer sociale lasten betalen dan een met 1 werknemer?

Het principe is zelfs van een stuitende onrechtvaardigheid. De werkgever zorgt al voor de materiële welstand van 100 personen, en moet, als straf, een evenredig bedrag vrijmaken voor de sociale zekerheid, simplistisch uitgedrukt: voor nog eens 100 personen. Dan automatiseert hij zijn productie, ontslaat 50 werknemers (wat zijn goed recht is) maar de maatschappij beloont hem extra door de helft van zijn sociale bijdrage kwijt te schelden.

Het principe is natuurlijk gestoeld op de idee dat 100 werknemers altijd meer omzet genereren dan 50 en dat aldus de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, naar schone Christelijk-Socialistische traditie. Zoals Deleu opmerkt, is dit lang achterhaald.

#86640

Elveebee

 

Er zijn dus nog mensen (minstens 2) in Vlaanderen die durven creatief denken. Of dat ergens toe leidt, is onbelangrijk. Ze dénken, tenminste. Ze durven kijken in zijstraatjes, in hoeken en kantjes en ook achterom. Ze lopen niet zoals paarden met oogkleppen.
Sommigen durven zelfs absurde dingen zeggen. Absurd, of de realiteit, maar enkele decennia te vroeg?

#86647

dendof

 

Iemand die bedrijven wil belasten op *omzet* verdient eerder het begrip "idioot" dan "creatieveling".

#86648

Johan B

 

"Een 'Self-banking' terminal is een investering en wordt afgetrokken van de belastingen, terwijl ten minste één persoon aan de sociale zekerheid komt."

Dhr. Walter Deleu moet dringend eens een goed boek over economie lezen. Dan zou hij leren dat machines geen werkloosheid scheppen, maar rijkdom. Als ik een hint mag geven: Economics in One Lesson, hoofdstuk 7; The Curse of Machinery.
http://jim.com/econ/chap07p...

"Iedereen zette zijn geld op de bank en leefde van zijn intresten. Niemand investeerde nog, met een ernstige crisis en werkloosheid tot gevolg."

Hoe iemand zoveel onzin in één zin geperst krijgt is mij een raadsel. Als niemand investeert zijn de interesten gelijk aan nul en kan niemand ervan leven. Wie interest krijgt van geld dat hij op de bank zet, helpt anderen te investeren. Zie hoofdstuk 24; The Assault on Saving
http://jim.com/econ/chap24p...

Het wordt inderdaad de hoogste tijd om na te denken over alternatieven, maar niet over alternatieven om (nog meer) belastingen te innen, maar alternatieven voor de torenhoge belastingen zélf. Als ik ook hier een hint mag geven: drastische afslanking van de staat en het afschaffen van alle subsidies.

#86657

Cogito

 

Ja Walter dat had ge niet gedacht hé makker, ge dacht dat ge slim waart hé?
(ik denk eerlijk gezegd dat Luc wel geweten heeft hoe je hier voor de bijl zou gaan met zo'n tekst.)

#86658

Cogito

 

Ik vind dat erg, dat zo een intelligente bestuurder van de VLD notabene zo'n godgeslagen kleuter is inzake economisch inzicht. En word alstublieft niet kwaad, hoewel ik dat kan begrijpen. Lees eens wat over de Oostenrijkse school, of begin eens met "aan U de keuze" van Milton Friedman. Of "the road to serfdom" van Hayek. Doen Walter, doen. Alstublieft, zou ik bijna zeggen.

#86659

Walter Deleu

 

Ik zie dat de meningen verdeeld zijn, en in een goede discussie hoort het ook zo. Alleen vind ik het jammer dat sommige mensen zich vastpinnen op een paar woorden en daarbij de essentie uit het oog verliezen:
1. Ik ben ingenieur en geen economist noch pol-en-soccer. Ik heb in tientallen bedrijven 'ERP-implementaties' begeleid en werd heel vaak geconfronteerd met het begrip 'hoge loonkost'.
2. Ik spreek bij mijn weten nergens van 'belastingen' maar wel van de 'financiering van de sociale zekerheid'.
3. De 'parameter' voor die financiering is nog altijd 'een uur directe arbeid'. Die parameter is zestig jaar oud en is op vandaag helemaal niet meer relevant voor de economische bedrijvigheid.
4. Bedrijven die bijvoorbeeld textiel importeren uit Taiwan of China en het op de Belgische markt met fameuze winst verkopen, betalen weliswaar belastingen, maar dragen bitter weinig toe aan de sociale zekerheid. Idem dito voor zwaar geautomatiseerde bedrijven. Voor alle duidelijkheid: ik heb heel mijn carriere meegeholpen aan die automatisering. Het bedrijf Bull, waar ik praktisch heel mijn loopbaan voor gewerkt heb, heeft als eerste de geldautomaten (bancontact) op de markt gebracht.
5. Mijn artikel is geen wetsvoorstel, maar een aanzet om eens grondig een andere denkpiste te durven aansnijden. Het actuele systeem stevent regelrecht af op een totaal faillissement en dat is nergens goed voor. Luc heeft me zelf gezegd: 'misschien moeten we met zijn allen wachten op de totale implosie en dan zal er verandering moeten komen'.

#86661

traveller

 

Ik ben akkoord met Elveebee.
Het is zeer gemakkelijk om Hayek en Friedman er bij te slepen, maar we LEVEN in een socialistische structuur en die moet eerst teniet gedaan worden door alternatieven, weg van het socialisme.
Kan Johan B een berekening maken hoeveel bankbedienden er waren in 1960 en vandaag? Hoeveel mensen zijn er nodig om de ATM's van gans België te maken? 100?

De industriële arbeid is praktisch verloren gegaan in België.
De R&D in België is niet slecht maar te weinig lokaal productief.
De sociale zekerheid is een veel te zware loonlast, maar moet voor het ogenblik wel betaald worden om een revolutie te vermijden. Er zijn dus oplossingen nodig en die zijn nog bij Hayek, nog bij Friedman in de huidige socialistische politieke belgische context te vinden.
Eerst Vlaanderen onafhankelijk en dan kunnen we over Hayek en Friedman praten, de Vlaamse structuur is veel gezonder.

#86663

traveller

 

@ Walter Deleu

Ik had uw bijdrage niet gelezen voor ik de mijne plaatste.
Die laatste zin van Luc is juist, België moet eerst kapot voor we iets kunnen aanvangen met een structurele verandering. Tot zolang we dat niet hebben en we niet met een nieuwe lei kunnen beginnen is het pompen of verzuipen.
Ik weet dat Luc niet over het einde van België sprak maar wel over de totale economische instorting maar dat zal hand in hand gaan met het einde van België.

#86664

LVB

 

@traveller: ik heb niet gezegd "België moet eerst kapot". Ik heb gezegd "het systeem van de sociale zekerheid moet eerst totaal imploderen voor er iets beters kan komen". Ik durf trouwens een weddingschap aangaan dat het niet *fundamenteel* zal hervormd worden tenzij na een implosie van de catastrofale soort (te begrijpen als: onvermogen van de staat om nog verder uitkeringen en pensioenen te betalen). Het precieze staatkundige kader (België, Vlaanderen of iets anders) zal mij worst wezen. Maar hier verandert er alleen iets fundamenteels na een ramp, dat is vrijwel een wetmatigheid.

De eerste zin van Walters stuk waar ik het totaal mee oneens ben, is dat Achiel Van Acker een standbeeld verdient.

Verder ben ik van mening dat men de sociale zekerheid moet opsplitsen tussen die van de actieven en die van de niet-actieven. Wie actief is, draagt zelf bij tot de opbouw van zijn sociale verzekering, eventueel aangevuld door werkgeversbijdragen. Voor de dekking van de sociale zekerheid van de niet-actieven (maar alleen voor hen) kan er gedacht worden aan de formules die Walter voorstelt.

Het is logisch dat een bedrijf dat mensen tewerkstelt, mee bijdraagt voor de sociale zekerheid van die werknemers. Dat is logischer dan dat bedrijven die geen mensen tewerkstellen, zouden moeten bijdragen voor de sociale zekerheid van bedrijven die wel mensen tewerkstellen.

Laat dus de geautomatiseerde bedrijven ENKEL bijdragen tot de sociale zekerheid van niet-actieven. In ieder geval moet het geld voor de sociale zekerheid van de niet-actieven ergens vandaan komen, en het is niet logisch dat bedrijven die veel mensen tewerkstellen bovenop de sociale zekerheid van hun eigen werknemers, ook nog eens moeten betalen voor de sociale zekerheid van niet-actieven.

Mag ik er tenslotte op wijzen dat elke vennootschap, zelfs vennootschappen zonder werknemers, al jaarlijks een bijdrage voor de sociale zekerheid betaalt, volgens barema's die afhankelijk zijn van het balanstotaal? Ik moet er zo jaarlijks vier betalen.

Ik gun Achiel Van Acker geen standbeeld, omdat zijn vangnet een hangmat blijkt te zijn, een systeem dat inactiviteit beloont en productiviteit bestraft.

#86666

LVB

 

Nu Walter over die Bancontact-automaten begint, herinner ik mij plots weer dat hij de eerste mens ter wereld was die een Bancontact-automaat heeft omgebouwd tot een tapkast voor bier. Weliswaar met de hulp van enkele studenten metaalbewerking, nietwaar Walter?

#86667

pepperjack

 

iI case you've missed it: de ramp IS geschied. Nu ook officieel vastgelegd in een kolommetje in DS. De rekeningen moeten nog opgesteld worden, maar de contouren zijn gekend, zelfs een simple mind als ik ziet het plaatje. De vraag is of er ook buiten premier Van Rompuy politici zijn a)die de situatie (h)erkennen, en b) die reeds beslist hebben dat ze er iets aan willen doen, ongeacht of de ramp hen politiek goed zou uitkomen. (Van iemand als Milquet verwacht ik dat ze het gewoon niet begrijpt, van iemand als di Rupo verwacht ik dat die wacht en de problemen laat oplopen tot dé gelegenheid of hét moment zich voordoet waarmee hij iets kan verzilveren.)

Het voorstel tot de totale vernietiging van de 3e pijler (en in het zog daarvan de 2e, en de onteigening van pensioenreserves - wacht maar) wijst er toch op dat men breed begint te denken. Of op zuivere paniek natuurlijk.

#86670

NR

 

Pepperjack, kan je me even verduidelijken over welk artikel dat bij de Standaard precies gaat?

Onze federale regering is op sterven na dood als ze een dergelijk voorstel zou doen. Ik zie niet in hoe men de sociale zekerheid zal redden door de privé-pensioenspaarsector te ondermijnen... Juist omgekeerd. Maar ja, België is vergeven door politici met korte termijnvisies en korte termijngeheugen. (én niet omdat ze advocaat zijn, Traveller).

#86673

Johan B

 

@traveller: "Kan Johan B een berekening maken hoeveel bankbedienden er waren in 1960 en vandaag? Hoeveel mensen zijn er nodig om de ATM's van gans België te maken? 100?"

Niemand zou machines kopen als het maken van die machines evenveel arbeid zou kosten als de door die machines uitgespaarde arbeid. Het is nu net omdat die machines geld uitsparen dat ze gekocht worden. Wat technofoben niet snappen is dat dit uitgespaarde geld wordt uitgegeven aan andere dingen, waardoor er in andere sectoren werkgelegenheid bijkomt. In totaal zal de productie toenemen (meer productie met dezelfde arbeid) hetgeen resulteert in een hogere welvaart.

#86674

Johan B

 

@Deleu: "2. Ik spreek bij mijn weten nergens van 'belastingen' maar wel van de 'financiering van de sociale zekerheid'."

Je wil "een deel van de sociale last door hun robots laten betalen." Wat is dat anders dan een robotbelasting? En wat is "standgeld" anders dan een belasting op een standplaats?

#86676

Walter Deleu

 

@Luc: Die 'Biercontact' is wel een fameuze stunt geweest. We zijn er mee op alle TV-stations geweest, tot in Japan toe en Chriet Titulaer heeft er een onderwerp van gemaakt in 'Wondere Wereld' op TV en in EOS. Ondertussen is dit wel al 24 jaar geleden.
Onze toenmalige nationale terroristengroep CCC had de bancontact uit de KBC van Leuven geblazen. Wij hebben dit toestel gerecupereerd en samen met de techniekers van Bull en de afdelingen koeltechniek en electronica van het toenmalige Vormingsinstituut (nu Syntra West) omgetoverd tot een 'bierautomaat'. Die heeft 5 jaar allerhande manifestaties doorstaan. Zo heeft José Happart tijdens de gemeenteverkiezingen in 1988 op het stadhuis van Luik 27 pinten getapt met een nederlandstalige kaart. In 1989 werd hij letterlijk vernietigd omdat dit contractueel vastlag met Banksys.

#86678

Benny Marcelo

 

@Luc, "het systeem van de sociale zekerheid moet eerst totaal imploderen voor er iets beters kan komen".

Ben het met Traveller eens dat daarvoor eerst België zal moeten exploderen. Ge denkt toch niet dat de walen de door Van Acker gecreëerde hangmat zomaar gaan laten afpakken.

Het idee van Walter Deleu is niet helemaal uitgewerkt maar de denkpiste is meer dan intressant. In ieder geval moet de belasting op arbeid naar beneden, net als de periode dat men van de werkloosheidsuitkering kan leven.

#86681

Cogito

 

Ja ik moet Walter meer krediet geven want hij heeft het eer over hoe een dramatische situatie te redden dan over het implementeren van het ideale SZ systeem.

Indien Walters oplossing wordt geïmplementeerd "om de boel te redden", dan (die kans is zeer groot) geraken we dààr weeral nooit meer vanaf - tenzij het instort, wat door wegvluchtende bedrijven zeer denkbaar is.

Ook denkbaar is dat men de SZ best naar een privaat systeem kan laten overgaan door een privaat systeem toe te laten zich te ontwikkelen waarbij privé-SZ contracten worden belast om de huidige verplichtingen na te komen. Die huidige verplichtingen worden tijdens de komende decennia steeds kleiner en de belasting krimpt dus vanzelf weg.

Maar persoonlijk vrees ik dat de "oplossing" (en het behoud van het huidige systeem) zal komen uit die onzichtbare, ontoewijsbare belasting, waar "niemand" iets aan kan doen en waarvoor de schuld in de schoenen van "het kapitalisme" kan geschoven worden: INFLATIE. 10-15% gedurende 10-15 jaar.

#86686

johan vandepopuliere

 

@ Johan B: "Als niemand investeert zijn de interesten gelijk aan nul en kan niemand ervan leven."

Mocht onze economie en het bank- en beurswezen zo doorzichtig zijn dat ze instant reageren op de acties van spaarders en investeerders, dan zou uw bewering kloppen. Maar zo werkt het niet. Het bank- en beurswezen werkt met veronderstellingen. Mijn spaarrente valt niet instant op nul wanneer iedereen stopt met investeren, omdat de veronderstelling is dat zulks niet gebeurt. Het gevolg is dat kapitaal kunstmatig kan aanwassen zonder dat er werkelijk waarde gecreëerd wordt.

De onzin die in Deleu's zin zat samengeperst is dus veeleer werkelijkheid en uw repliek utopisch.

Wat de afslanking van staat betreft ben ik het met u eens, maar dan veeleer de afschaffing van zichzelf instandhoudende instanties. Ik vind wel dat de staat innovatie moet subsidiëren en initiatieven die pas op lange termijn door marktmechanismen gaan renderen maar er op korte termijn door versmacht worden.

#86689

pepperjack

 

@NR, het is uiteraard maar symbolisch, maar in een artikel dat LVB citeert (http://lvb.net/item/7741), wordt verwezen naar het artikel in dezelfde krant van die dag "SZ is een vraatzuchting monstertje" wat ik voor één keer een ongeloofelik helder, kort, niet-ideologisch-beschouwd stukje vond waarin eindelijk onomwonden het failliet van de SZ wordt aangehaald, en meteen ook van de gewone overheid(sfinanciën) want die vulden tot nogtoe het gat. Nu is de begroting zelf echter ontsporende.

Ivm uw opmerking dat de regering zoiets niet kan voorstellen op risico van eigen leven: je hebt gelijk, maar waarom denk je dat de voorstellen uit de mond van Cortebeeck kwamen?

#86690

Kaal

 

Het artikel van Walter Deleu is een verademing, maar Walter bekijkt enkel de financiering van het systeem terwijl het probleem m.i. toch diepêr ligt. De sociale zekerheid kost *steeds meer* geld. Of je nu voor de financiering ervan het uurloon als paramter neemt of iets anders, je blijft met een syteem dat elk jaar meer kost en dus zowiezo onhoudbaar is.

De onderliggende filosofie van onze SZ, namelijk, dat de Staat risico's efficienter indekt dan de privé sector of zelfs de persoon die aan het risico is blootgesteld, enerzijds, en dat het moreel verwerpelijk is om risico's *niet* in te dekken, anderzijds, dat is het probleem. Zolang dat de filosofie is zal elke vorm van gecentraliseerde sociale zekerheid naar een kostenspiraal leiden. Indien de overheid moreel verplicht is om risico's in te dekken is er immers geen reden om de overheid niet alle zisico's te laten indekken (het is altijd "goed" om iets aan de lijst ingedekte risico's bij te voegen en altijd "verkeerd" om iets te schrappen).

We moeten van die folosofie af. Dat is de enige manier. Er is *geen* morele verplichting om ziekenkosten door de overheid te laten betalen en hoedanook is dat lang niet de enige of beste manier om ervoor te zorgen dat mensen verzorgd worden ook als ze de doktor niet kunnen betalen. Laten we *daarover* creatief denken en niet over de financiering van een ziek en voorbijgestreefd systeem.

#86693

LVB

 

@pepperjack in #86667: "de onteigening van pensioenreserves - wacht maar"

Kan je eens wat nader uitleggen wat je daarmee bedoelt, want dat lijkt me nogal kras. Met een onteigening gaat altijd een vergoeding gepaard, tenzij in bananenrepublieken.

#120235

bartvs

 

De overheid heeft onder meer in 2003 het pensioenfonds van Belgacom genaast. Opbrengst voor de schatkist: 5 miljard euro, waar de begroting mee werd geflatteerd. Jamaar, daar staan toch pensioenbeloften tegenover? Pffw. Daar hoefde de regering zich, meende ze, geen zorgen over te maken, noch maakte die. De pensioenen voor werknemers van Belgacom waar de nu geliquideerde spaarpot voor bedoeld was, zijn zorgen voor wie dán in de regering zitten. Zo gaat dat. 'De problemen oplossen wanneer ze zich aandienen.'

Zie bijvoorbeeld ook: "Pensioenfonds Belgacom snijdt aan twee kanten" (DS 20031003)

http://www.standaard.be/cnt/ds...

#86695

Peter Fleming

 

@Luc,

Argentinië heeft eind vorig jaar het private pensioensysteem genationaliseerd, waardoor ze nu kan beschikken over een bedrag van 23 miljard $, een deel is al voorbehouden voor een programma van openbare werken ten belope van 21 miljard $.

Het gevolg was een beurscrash, kapitaalvlucht, een mini-run op de banken.

http://www.economist.com/wo...

België heeft toch ook al iets dergelijks uitgehaald met de pensioenfondsen van Belgacom en andere openbare overheidsbedrijven om de gaten in de begroting te dichten?

#86707

NR

 

Ik kan echt niet goed inzien hoe men de sociale zekerheid kan redden door de privé-sector lam te leggen, tenzij onze ACV-croonies samen met enkele federale onverlaten, het geld willen gebruiken om de bodemloze put verder te financieren... (of misschien om het uit te besteden aan het betalen van hotelkamers voor illegale vreemdelingen...)

#86709

pepperjack

 

Wel, volgens mijn bescheiden aanvoelen, is er nog maar 1 doelstelling, dat is cash binnenhalen op korte termijn voor niet-structurele uitgaven waarbij de werkelijke kost in de toekomst valt (zoals de sale-lease-back van gebouwen (tegen onredelijke huurprijzen dan nog)). Inderdaad 'onteigent' men geen pensioensreserves maar 'neemt de staat de verplichting over'. You know. Idd, zoals bij Belgacom. Het is een even sterke garantie als het zilverfonds: een loze belofte dus. Best raar dat vakbewegingen, die toch de gerechgtigde bedienden/arbeiders zou moeten beschermen, geen bezwaar heeft tegen deze veel minder solvabele 'zekerheid'.

De reden waarom nu ook alle zelfstandige verplicht verzekerd zijn voor "kleine risico's" is omdat men mi op termijn alle werkenden (zelfstandigen, loontrekkende, ambtenaren) in de sociale zekerheid gelijk wil schakelen. Iedereen mee in bad trekken ahw, om verantwoording te hebben van alternatieve financiering die men dan aanboort (als iedereen immers gelijk verzekerd is, komt een belasting- of bijdrageverhoging toch iedereen te goed?)

Hetzelfde met het afbouwen van de 2e en 3e pensioenpijler: het is een onrechtstreekse belastingverhoging (minder aftrek belastingen, weliswaar zijn er minder inkomsten bij belastingen bij uitkering van die pensioenen, maar dat is een vooruitgeschoven kost), de staat kan geld usurperen, en vermits iedereen MOET rekenen op de 1e pijler, is het toch verantwoord dat belasting- of bijdrageverhoging er komt?

Puur paniekvoetbal door politici die nog het paradigma aankleven 'dat het te redden valt'.

Ik weet niet goed wat ik ervan moet denken. Nobel; dwaas?

#86712

pepperjack

 

Beste Kaal, ik denk dat het juist wel een morele verplichting is van de overheid om ziekte maximaal uit te schakelen. Mi is dat zelfs de essentie van de staat, naast het garanderen van veiligheid. België faalt al sterk op het tweede, en het eerste is ook problematisch; volgens mij komen we dan ook in een situatie waar het niet erkennen van zij die zich 'souverein' noemen gerechtvaardigd is.
Los van die beschouwing, vind ik dat kinderbijslag, pensioen usw GEEN staatsplicht zijn; dat zij eigenlijk luxe-uitkeringen zonder sterke morele onderbouw. Zeker kindergeld, daar krijgen van kinderen een keuze is. Idem voor de hoge werkeloosheidsuitkeringen.

#86720

Kaal

 

Pepperjack, ik denk dat we beter afstappen van morele beschouwingen. De overheid is er om de gemeenschap te beschermen, ja, maar je moet een grens trekken. Die grens trek je gemakkelijker als je zuiver pragmatisch werkt.

Het SZ stelsel is een vraatzuchtig monster dat elk jaar meer middelen eist. We zouden het volledig moeten herbedenken, want wat er nu gebeurt is dat de overheid de gezondsheidszorgen rantsoeneert en zich hoe langer hoe meer moeit met de manier waarop mensen verzorgd worden. Dit om de schijn hoog te houden dat men de impliciete morele verplichting nakomt.

Ik zeg niet dat de overheid niets moet doen. Wel dat die morele beschouwingen het onmogelijk maken om het systeem om te bouwen. Het huidig systeem is immers "goed". Andere manieren om de bevolking te beschermen zijn "des duivels". Zo geraken wij er nooit.

De SZ is een heilige koe geworden. Letterlijk. Om ervan af te geraken moeten wij die eerst desacraliseren. Daarna kunnen wij iets anders in de plaats stellen, maar dan liefst enkel op basis van pragmatische overwegingen. Het voordeel van een pragmatisch systeem is dat je het veel gemakkelijker kan aanpassen aan de werkelijkheid.

#86738

Cogito

 

Het is makkelijker om ervoor te zorgen dat de Heilige Koe zelf gras zal moeten zoeken dan haar te desacraliseren.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.