Allah is dood

In het Vaticaan en in het bijzonder in de kring rond Benedictus, is "dialoog" een codewoord voor wederkerigheid. Geen "dialoog" meer die bestaat uit katholieke pogingen om de eindeloos gekwetste gevoelens van Moslims te verzachten. Geen vrijheid meer voor moslims om overal in de christelijke wereld moskeeën te bouwen en mensen te bekeren terwijl ze in hun eigen landen geen godsdienstvrijheid toelaten. Zoals Benedictus binnen zijn eigen kring vertelt, moeten katholieken vrij zijn om naar zielen te vissen in moslimlanden, en moeten ze vrij zijn om aan moslims "het christelijke voorstel" aan te bieden.

Ik wens hem geluk met zijn plan voor zulke wederkerigheid. Maar zijn toespraak heeft een nog radicalere implicatie. Door de fundamentele irrationaliteit bloot te leggen die aan de basis van de islam ligt - en door de schuimbekkende reactie waarvan hij wist dat ze daarop zou volgen - heeft paus Benedictus een doodvonnis uitgesproken over de islam. Hij weet immers dat een religie die enkel in staat is om op kritiek te reageren met geweld en onbekwaam is - metafysisch onbekwaam - tot rationele dialoog, geen toekomst heeft. (...)

Ooit zal er een gedenkplaat worden onthuld aan de Universiteit van Regensburg, waarop zal staan: "Op deze plaats, waar Paus Benedictus op 12 september 2006 een lezing gaf over Geloof en Rede, stierf de God van de Islam, beter bekend als Allah".

Allah is dood.

Dr. Jack Wheeler in To The Point News, 19 september 2006

Reacties

#28259

Cogito

 

Het is inderdaad een historische uitspraak van een Paus én zonder twijfel zal het een keerpunt blijken te zijn. Zij is historisch vanwege haar impact én genialiteit.

#28268

Questing Beast

 

Wishful thinking als je het mij vraagt. Los van het debat of er geen fundamentele irrationaliteit schuilgaat achter elke religie, toont de geschiedenis ons dat met geweld reageren op kritiek en een rationele dialoog afwijzen nu niet bepaald een garantie is dat een geloof snel zal verdwijnen. Als dat zo was, was het katholicisme namelijk zelf al lang verdwenen. De vraag is eerder of de islam in staat zal zijn dezelfde fase door te maken als het christendom en via een verlichting te komen tot een scheiding van moskee en staat. Dat zal m.i. nog niet zo snel gebeuren, gegeven de politieke realiteit in het Midden Oosten. Ik vraag mij trouwens af of de geest van de gemiddelde moslim zelfs wel rijp is voor zulk een idee. Terloops wil ik er dan nog even bij opmerken dat het opdringen ervan een hopeloze zaak is, zoals de Amerikanen in Irak dagelijks ondervinden.
Dat alles belet niet dat ik wel akkoord kan gaan met een handelswijze zoals beschreven in paragraaf 1 van het citaat. Een belangrijke stap op de nog lange weg naar islamitische verlichting kan door het westen gestimuleerd worden door een standvastige houding i.v.m. het wederkerigheidsprincipe. Door telkens plat op onze buik gaan te liggen uit vrees voor extremisme op korte termijn zorgen we zonder twijfel voor een voedingsbodem voor nog meer extremisme op lange termijn. Daar zijn noch wijzelf, noch de gemiddelde moslim uiteindelijk mee gebaat.

#28279

Rudy

 

Allah is Dood, maar Petrol Ahkbar!

#28280

Eric Jans

 

Natuurlijk is Allah dood. Hij is nog geen dag de god van het leven geweest.
Toch wil ik erop wijzen dat de paus 1. zegt verkeerd geïnterpreteerd te zijn geweest en 2. duidelijk te kennen heeft gegeven dat het uitdrukkelijk NIET om een citaat van hém zélf ging maar te plaatsen was in de context van een toespraak over 'rede en geloof'.

Natuurlijk is die Ratzinger - ook in de oecumenische dialoog trouwens - altijd een zeer handige jongen geweest. Hij is momenteel ongetwijfeld de meest intelligente dyplomaat die er op Europese bodem rondhuppelt. Je kunt 'm beter niet tégen hebben. Die man is tegen het waanzinnige intelligent inzake exegetische kwesties.

Ik gebruikte eerder al het beeld dat hij de islam een spiegel heeft voorgehouden waardoor deze godsdienst bij elke bom die vanaf nu nog afgaat de scherven in het eigen gezicht (jawel van de islam als geheel) zullen voelen springen: mét massaal verlies van leden in eigen rangen!

De imams gaan met deze paus en (nog meer zijn entourage!) een intellectueel pak slaag krijgen, zoals ze zich dat de voorbije 1000 jaar niet hebben kunnen voorstellen. Als ze deze paus zouden omver kogelen, is dat een zelfmoordact voor de islam. Dat komen ze in hun symbolenoorlog nooit meer te boven. En hoe harder ze schreeuwen, hoe sneller de ondergang.

Ratzinger weet dat geweld geen indruk maakt - integendeel! -
op de verspreiding van het christendom.
Het wetticisme van de islam rijdt zich te pletter tegen de theologische rots van de Bijbelse kern: vergeving staat boven de wet en vormt de basis van elk leefbaar pragmatisme.
Het is die kerngedachte die elke vorm van vrijheid mogelijk heeft gemaakt, ook en zéker in 'het Westen'.
Het is de rots waarop het joods-christelijk-humanistische Europa op gegrondvest is en die de EU niet wil erkennen.

Het probleem is niet de islam. Het probleem is de Westerling die niet langer begrijpt en erkent op welke oerdegelijke fundamenten zijn huis gebouwd is.
Aan de islam om te bewijzen in woord en daad dat die daar aansluiting bij vindt.
Hoort u de zgn. 'gematigde imams' ooit verontwaardigd reageren op het geweld van de fundi's in hun rangen? Ik niet. Dus bewijst de islam zich ook niet als 'mogelijk gematigd'. Zo simpel en tegelijk zo droevig is het.

Islam betekent: oorlog. Ik hoop vurig dat ik ongelijk heb.

#116950

Johan Versteeg

 

Grappig artikel van ruim 5 jaar geleden, inmiddels zien we Islam harder groeien dan ooit tevoren. De Waarheid verliest niet.

#116951

Marc Huybrechts

 

Weer een onduidelijke oneliner meer op dit forum (deze keer van Versteeg), waar men alle kanten mee kan opgaan, en dus eigenlijk een onserieuse nietszeggende oneliner.   Er is niets "grappig" aan het bewuste citaat van Wheeler, en dat "De Waarheid" (welke?) niet zou verliezen is een sprookje voor kleine kinderen.   

Bij contrast, Questing Beast, gaf hierboven een goede reactie door een duidelijke stelling te verdedigen, of men ze nu zou willen beamen of niet.    De stelling van Wheeler doet denken aan de "The End Of History" thesis van Fukuyama, die tijdelijk veel aanhang kreeg na de ineenstorting van de Soviet Unie, meer dan 20 jaren geleden, en die vandaag niet meer zo 'zeker' blijkt te zijn als toen.   Wheeler's stelling zou een zelfde lot beschoren kunnen zijn.       

#116952

jvn1k

 

MH toont weer eens  De Waarheid (naast uiteraard ook De Wijsheid) in pacht te hebben en zijn definitie van "grappig" is ongetwijfeld ondubbelzinnig de enige echte. In die zin neem ik aan dat al zijn naasten en verdere kennissen hem zeer "grappig" vinden.

#116953

Menachem

 

Misschien nog een goede post-pensioen carrièrewending voor MH:

Imam.

Daar wordt een eigen invulling van het begrip 'logica' op prijs gesteld.  Idem voor 'Waarheid' en 'Wijsheid'.

#116958

Marc Huybrechts

 

Men kan inhoudelijke commentaar geven op een gepresenteerd citaat, of ook op een kryptische oneliner.  Dat is voor grote mensen, ongeacht of die inhoud veel instemming krijgt of niet, en dat is wat ik deed in # 116951. 

Men kan ook nietszeggende prietpraat over een persoon komen vertellen op een ad hominem wijze, en dat is wat twee kuddegeestige kleinzieligen hier regelmatig IN TANDEM komen doen.      

#116959

OutlawMike

 

De commentaren van Marc Huybrechts zijn top notch en verdienen geen reacties a la 116952 en 116953. Ik denk eerder dat het jullie petje te boven gaat.

#116960

jvn1k

 

Nee, OutlookMike, het is niet ons petje, we zijn gewoon jaloers op die top notch commentaren.  Hoe hij het telkens weer maar weer doet....  niet te doen, ongelooflijk.

En, om een tweede misverstand te nekken: we zitten niet op een TANDEM, zoals MH het uitroept. Tandems zijn zo out, man!   Wij werken met een derny.

#116964

EricJans

 

@ Johan Versteeg:

<<Geappig artikel van 5 jaar geleden, inmiddels zien we islam harder groeien dan ooit tevoren. De Waarheid verliest niet.>>

Euh... als u de islam ziet groeien, dan ziet u kennelijk iets anders dan ik zie. Ik zie de democratie groeien in de islamwereld... en of deze dat op termijn zal overleven moet nog blijken. Ik zie dat islamofascisme in ieder geval zwaar terrein verliezen en verbleken en van Osama zie ik zelfs helemaal niks meer. 

Ik vrees dat u voor uw beurt spreekt en teveel boekjes leest die voor de eigen kerk prediken. Zou dat kunnen?

En wat betreft de 'W'aarheid... gemeten aan het gebrek aan relativeringsvermogen ('humor') in de islam, het totale gebrek aan vermogen tot zelfspot en zelfkritiek in de islam als geheel... vrees ik dat er nog veel cartoons gaan moeten verschijnen voor de islam zich in een democratie als 'Waarheid' zal kunnen handhaven. Maar: succes ermee... ieder minarettenzangertje zingt zoals het gebekt is, is het niet?

 

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.