Amerikaanse bedrijven vormen geen bedreiging voor een open internet

In een petitie "voor een open internet" waarvan de tekst verscheen op 6minutes.net, ipetitions.comDeWereldMorgen en DearMedia, verzetten een aantal internetpioniers zich tegen de dominantie van Amerikaanse internetbedrijven die de Europese internetgebruiker zouden onderwerpen aan nieuwe vormen van censuur. Apple, Google, Facebook en Amazon, aldus de ondertekenaars, leggen ons hun culturele, economische, politieke en morele waarden en normen op. Die "Angelsaksische" spelregels, opgesteld in "een directiekamer in Silicon Valley", zouden niet overeenstemmen met onze Europese visie.

 

GROTE BELGISCHE FIREWALL

Vooreerst maken de auteurs van de petitie geen onderscheid tussen twee totaal verschillende categorieën van internetplatformen: de infrastructuur van de internet-toegangsproviders, en de platformen waarop inhoud wordt aangeboden.

De internet-toegangsproviders die in België actief zijn, werden recent onderworpen aan nieuwe beperkingen. Sinds een tweetal jaren wordt artikel 39bis van het Wetboek van Strafvordering daadwerkelijk toegepast om bepaalde buitenlandse websites ontoegankelijk te maken voor Belgische internetgebruikers. De daarbij gehanteerde zwarte lijst van te blokkeren websites is niet publiek.

Aangekondigd als een middel om kinderporno te bestrijden (wie kan het daar nu niet mee eens zijn?), werd deze maatregel tot nu toe vooral toegepast om de privacy van pedofielen te beschermen. Inderdaad, tot nu toe waren het vooral websites van de Nederlander Chris Hölsken, die de identiteit van veroordeelde pedofielen publiceert, die op basis van deze wet werden geblokkeerd.

Dit is een beperking van het "open internet" die werd opgelegd door de Belgische overheid. Sommigen onder ons hebben deze beperking vergeleken met de censuurmechanismen die in landen als China en Saoudi-Arabië actief zijn, en spreken dan ook van een "Grote Belgische Firewall" naar analogie met de Grote Chinese Firewall.

Mits een aantal technische kunstgrepen valt deze beperking te omzeilen, maar de modale internetgebruiker die zijn technische instellingen niet wijzigt, blijft onderworpen aan een vorm van overheidscensuur. Doordat alle Belgische providers hieraan onderworpen zijn, heeft de consument niet de vrije keuze om zich aan die censuur te onttrekken.

 

AMERIKAANSE DOMINANTIE EN EUROPESE REMMEN

Dat enkele Amerikaanse bedrijven dominant zijn op het internet en in de nieuwe sociale media, is zeker juist. Nochtans bestaan er voor elk van deze dominante platformen Europese of "open" initiatieven, maar deze zijn niet zo succesvol. Het lijkt ons nuttig om even stil te staan bij de redenen voor dit verschil in marktpenetratie.

Omdat de petitie begint met een parabel, willen wij ook een korte parabel vertellen. Het is 2011 en je wil een nieuwe, originele internettoepassing opstarten: een combinatie van een sociaal netwerk en een nieuwsaggregator, waarbij de gebruiker verwijzingen naar nieuws aangeleverd krijgt volgens zijn interesses. Het bepalen van die interesses gebeurt deels op aangeven van de gebruiker, en deels op aangeven van een zelflerend proces op basis van de aangeklikte nieuwsberichten. Je wil deze nieuwe toepassing opstarten vanuit Brussel, de Europese hoofdstad. Al na een paar weken krijg je tegenwind. De Franstalige krantenuitgevers eisen enkele miljoenen euro's op omdat je bij elke verwijzing naar één van hun artikels een paar woorden citeert ter situering van het onderwerp. De Privacycommissie wil zich ervan vergewissen of de persoonlijke gegevens van de gebruikers, die je in een wereldomvattende "cloud-infrastructuur" hebt opgeslagen, de grenzen van de Europese Unie niet overschrijden. Vergezocht? Nee, gebaseerd op waar gebeurde verhalen en op vigerende wetgeving. Als onze parabelfiguur zijn bedrijfje niet in Brussel, maar Silicon Valley had opgestart, had hij op dat vlak alvast wat minder kopzorgen. De visie op "fair use" (citaatrecht) en op privacy is in de VS alvast beter aangepast aan de reële behoeften van de internet- en ICT-sector.

De voorsprong van de genoemde Amerikaanse bedrijven valt door diverse factoren te verklaren, onder meer ook door de beschikbaarheid van durfkapitaal. Het web werd in het Europese CERN ontwikkeld, onder meer door de Belg Robert Cailliau, maar de prille commercialisering en dus praktische toepassing ervan, gebeurde in de VS. De miljoenen aan subsidies die de Europese Commissie in de promotie van de “open” e-mail standaard X.400 heeft gestoken, bewijzen dat een op structurele en gecentraliseerde aanpak niet werkt. Mogen we tenslotte nog herinneren aan het onzalige idee van toenmalig minister van telecommunicatie Elio Di Rupo om een bittaks te heffen op het internetverkeer?

Er valt niet te ontkennen dat de Europese mentaliteit, waarbij men denkt dat elk probleem of elk ongemak kan opgelost worden door strengere regulering, een remmende werking uitoefent op het ontstaan van nieuwe initiatieven en op de groei van bestaande bedrijven.

 

ANGELSAKSISCHE NORMEN EN WAARDEN?

De auteurs van de petitie voeren tot slot nog aan dat Facebook blote tepels censureert, terwijl Europeanen wat bloot niet aanstootgevend vinden. Dit heeft meer te maken met de bescherming van minderjarigen dan met puriteinse preutsheid. Rekening houdend met het feit dat ook jonge tieners van Facebook gebruik maken, is het verantwoord om drempels in te bouwen die pornografische of obscene inhoud weren. Overigens is elke beperking een opportuniteit: waar blijft de Europese entrepreneur die een sociaal netwerk voor volwassenen bouwt, waarop men ongehinderd met blote tepels en ander naakt kan zwaaien?

Niemand verplicht je om Facebook te gebruiken of een iPad te kopen. Er bestaan alternatieven waar de genoemde beperkingen niet bestaan. Die alternatieven hebben dan weer andere handicaps en beperkingen, zoals hoger beschreven. Maar zowel het Europese publiek als de Europese bedrijven en uitgevers maken massaal gebruik van de in de VS gecreëerde platformen. Zij hebben hun keuze gemaakt op basis van comfort, gebruiksvriendelijkheid, commerciële voorwaarden en kritische massa. Een pleidooi voor (nog) strengere Europese of Belgische wetgeving, concurrentievervalsende subsidies of bijkomende drempels voor niet-Europese initiatieven gaat dan ook in tegen de richting die de consument kiest.  

Dat Amerikaanse bedrijven de markt domineren is dus precies het gevolg van datgene wat de auteurs van de petitie nog willen versterken: de strengere Europese privacyregels, en de beknotting van de groeimogelijkheden van bedrijven. Intussen klagen zij aan dat Amerikaanse sociale netwerken de spelregels afdwingen waar elk lid bij zijn toetreding mee akkoord is gegaan, maar laten zij na om op de Belgische censuur te wijzen die de essentie van het internet als een louter doorgiftemechanisme aantast.

 

 

Luc Van Braekel (ondernemer, in de jaren '90 oprichter van een internetprovider)

Rudi Roth (in de jaren '90 oprichter van een internetprovider en stichtend lid van ISPA)

Pieter Cleppe (hoofd van het Brussels kantoor van Open Europe)

Hubert Savelberg (oprichter Euregio.net, stichtend lid van ISPA, medeauteur code of conduct .BE domeinnamen)

Frank Thevissen (expert in strategische communicatie)

Philippe Van Nedervelde (deskundige in interactieve media en virtuele werelden)

Rudi Vansnick (voorzitter Internet Society Belgium vzw en TiK vzw)

Maarten Schenk (zaakvoerder YesItCan.be)

David Geens (zaakvoerder Nucleus bvba, bestuurslid ISPA)

Jurgen Carlier (CEO Tales Systems)

Chris Demeyere (conversation manager Mobile Vikings)

Paul Carpentier (Stichter en CTO Caringo Inc.)

Ivan Janssens (adviseur VLD-studiedienst, ondernemer Be Sited)

Reacties

#104713

ivan janssens

 

Uit de petitie "voor een open internet":

"Paypal, een dochterbedrijf van Google, blokkeert betalingen aan Wikileaks. Amazon.com verwijdert publicaties van Wikileaks uit zijn webshop, maar laat een boek dat pedofilie propageert ongemoeid omdat het onder de Amerikaanse regels voor “freedom of speech” valt."

Het had de schrijvers van de petitie gesierd als ze er tevens bij hadden vermeld dat de Amerikaanse regering Amazon en Paypal gedwongen heeft om die acties te ondernemen.

#117890

innovating healthcare

 

Hello, yes this post is actually good and I have learned lot
of things from it regarding blogging. thanks.

#104714

Nancy

 

Ik vind de oproep van de 'internetpioneers' eigenlijk even paranoïd als hetgeen ze aanklagen. Met alle respect voor wat deze mensen zelf al bereikt en gedaan hebben. Maar niemand is verplicht om Apple, Facebook of Google te gebruiken. Er zijn nog steeds voldoende alternatieven. Zelf heb ik geen iPhone of een iPad, mankeer ik nu iets omdat ik geen apps heb? Van Google gebruik ik enkel en alleen de zoekmachine, en op Facebook bepaal ik zelf wat ik wel of niet post. En als Facebook iets weghaalt wat niet volgens hun waarden is, dan zet ik het elders waar het wél kan.
Het is uiteraard niet fijn dat bv Apple zelf bepaalt welke informatie/boeken etc ze toelaat, maar als winkelier zou ik zelf toch ook mogen beslissen wat ik wel of niet in mijn winkel verkoop? Waar zit mijn vrijheid als verkoper als de klanten bepalen wat ik wel of niet verkoop? Klanten kunnen wél hun rug toekeren, dus mogelijk gebeurt dit ooit wel als Apple teveel zijn Angelsaksische en oubollige regeltjes oplegt. Daarvoor moeten wij of onze politici geen regels opleggen... er zijn al regels genoeg.

#104715

Pierre Saelen

 

"PayPal, een dochterbedrijf van Google"
Allez, vooruit. Ik heb blijkbaar de verkoop van PayPal door eBay aan Google als nieuwsitem gemist.
Ah, oef, zelfs Wikipedia loopt achter: http://en.wikipedia.org/wiki/P...

#104788

Jozef Schildermans

 

Na de openstelling van deze petitie hebben de initiatiefnemers een feitelijke fout in de tekst gewijzigd. Er stond "Paypal, een dochterbedrijf van Google, blokkeert betalingen aan Wikileaks." Dat werd (uiteraard) gewijzigd in "Paypal, een dochterbedrijf van Ebay, blokkeert betalingen aan Wikileaks." De tekst was evenwel al uitgestuurd naar verschillende andere media, en deze fout duikt dus her en der op. Onze fout, met onze welgemeende excuses.

#104719

Marc Huybrechts

 

Even citeren uit die fameuse petitie:

"....een doorsnee Amerikaan het benauwd krijgt bij het zien van een tepel, wij Europeanen, die oksels ongeschoren durven te laten, worden er niet warm of koud van."

Het is duidelijk dat deze Europese "internetpioniers" een heel goed gedacht van zichzelf hebben en zich oh zo 'progressief' wanen.  Ik zou allereerst zeggen dat ze een groot probleem hebben als ze niet warm noch koud zouden worden van een tepel.  En als dat een symbool of illustratie van "Europese normen en waarden" zou zijn, gekoppeld met partijverbiedingen en criminalisering van 'onpopulaire' opinies, geef mij dan maar de vermeende "Angelsaksische" waarden en normen.   

Wat wie hier hebben is onverbloemd 'Colbertisme', gegoten in een verdoezelend 21ste eeuw-achtig 'progressief' sausje.    Het is de zoveelste indicatie van de Frans/Continentaal-Europees neiging tot staatsdirigisme en geen respect voor consumentensoevereiniteit.  In die visie mag niet het volk (de consumenten) beschikken, maar moet een 'elite' dat voor hen doen.  Het is de oude Europese aristocratie vervangen door de particratische/academische elite.  

Laat de mensen toch zelf beslissen van welke bedrijven ze diensten en produkten willen kopen.   Juist gelijk ik met een Mercedes mag/kan rondrijden in de VS, is het maar goed dat Europeanen de diensten van Google kunnen kopen.    

Het is aandoenlijk van Ivan Janssens het zien opnemen voor de Amerika-haters van Wikileaks.   Diefstal van private communicaties (met belangrijke implicaties voor de fysieke veiligheid van zowel de natie als van talrijke individuen), gebaseerd op meineed en landsverraad van een 'ambtenaar', stelt blijkbaar geen probleem voor de aanhangers van "Europese waarden en normen".  Maar, durf niet te raken aan de 'privacy' van bewezen en/of veroordeelde pedofielen, want dan zou men in botsing komen met die "Europese waarden en normen".  Kortom, dit is 'decadence masquerading as sofistication'.   

We leven in een wereld-op-zijn-kop, wanneer met de veiligheid van een natie en van individuen mag gesold worden, maar het imago van pedofielen zou ongeschonden moeten blijven.   Europese waarden en normen....my foot!!  

     

#104732

jvn1k

 

Met die Clo Willaerts, één van de ondertekenaars van de petitie, moest ik onlangs eens goed lachen toen men haar vroeg wat ze van de iPad vond:

"Het is zoals ik verwacht had een wat groot uitgevallen iPod touch. De (lage) prijs verraste me aangenaam. De naam is echt heel stom. En ik denk dat het een typisch woonkamer-object zal worden, zo iets dat rondslingert in de zetel en waar de kinderen mee naar youtube filmpjes kijken."

http://www.belgiancowboys.be/apple/1132

Clo-tje toch, ik kan niet meer zonder de iPad:  op't werk, op de trein, op de WC, de kinderen vechten ervoor, en ik ga er binnenkort nog geld mee verdienen ook.

#104809

Clo Willaerts

 

Ik had inderdaad de populariteit van de iPad voor "onderweg" en zakelijk gebruik onderschat. Ben nu wel heel benieuwd naar uw oordeel over de iPad van één jaar geleden.

#104784

Erik Evrard (via Facebook)

 

Van de mensen in de DDR zei men dat ze "stemden met hun voeten". Nu stemmen de mensen met hun muis. Het feit dat Europeanen massaal voor die Amerikaanse bedrijven kiezen, zegt m.i. genoeg. Ik denk niet dat die kritiek uit de petitie echt veel weerklank vindt bij het grote publiek, m.a.w. de doorsnee gebruiker ervaart die censuur niet als dusdanig. En wie het er niet mee eens is staat het natuurlijk vrij om alternatieven aan te bieden. Netlog heeft vanuit Europa toch ook miljoenen gebruikers voor zich kunnen winnen. Dus richt een concurrent op voor Apple, en doe ze de duvel aan, en hanteer dan Europese normen & waarden, hé.

Maar welke normen & waarden? Wel bloot maar geen alcohol als het aan Zweden ligt, wel alcohol maar geen abortus als het aan Ierland ligt, geen kwaad woord over de RKK als het aan Polen ligt - zó uniform zijn de zaken in Europa zeker niet, en over privacy of goede zeden denkt ieder Europees land trouwens ook compleet anders. Het is trouwens Zweden dat Assange aanklaagt wegens hun strenge zedenwetten, en niet de VS, om maar iets te noemen. In een land als Noorwegen heb je nul privacy - alle financiële informatie (o.a. belastingaangifte en vermogen) staat publiek op een publieke website van de overheid. Europa als een homogeen geheel beschouwen in deze context is redelijk absurd.

Ik begrijp overigens niet wat iemand met dergelijke petities hoopt te bereiken. Dat Apple zijn policy i.v.m. bloot gaat wijzigen? I don't think so. Een Internet petitie is evenveel waard als de tijd die het kost om hem in te vullen... nearly nothing.

#104786

Cogito

 

Dit lijkt mij een  anti-amerikaans censuurinitiatief vermomd als "anti-censuur"-initiatief

#104792

LVB

 

For the record, even citeren wat initiatiefnemer Jo Caudron vanochtend in De Ochtend op Radio 1 zei over wat hij verwacht van de overheid:

"Herinner u Telenet die een maand geleden de vraag of de suggestie toegeschoven kreeg: de kabel zal misschien moeten opengesteld worden omwille van het dominante karakter van Telenet in de markt.

Wij hèbben dit soort corrigerende mechanismen, dat is wat wij nu ook vragen. (...)

We willen ook dat er gekeken wordt naar de basisspelregels die bij ons economisch, sociaal, ethisch en dergelijke gelden. We willen eens kijken in welke mate daar een draagvlak voor is.

Om dan eventueel politiek regionaal, federaal, Europees te zien of de mensen die daar bevoegd zijn, gewoon die schuiven opentrekken waar de mechanismen ter controle... om die zaken een klein beetje onder controle te houden, dat zij die mechanismen gaan activeren."

#104793

traveller

 

Europa is toch fantastisch, een passe-partout van controles en hefbomen die daar maar klaar liggen in een la tot ze ergens voor kunnen gebruikt worden. Vrijheid van het individu? Overdrijf niet he!!!

Weg met Europa.

#104798

patrick bosteels

 

Toch wel gek dat mensen die aan internet welvaart en "bekendheid" hebben verworven nu plots alles gaan simplifiëren en er vervolgens een slogan tegen gooien... Waarom vraag ik mij dan af. Om bekender te worden, binnen het wereldje waarin iedereen hen al kent? Niets persoonlijk weliswaar, ik hou van het debat maar een petitie rond een gegeven waarin vrijheid nooit groter was vind ik ongepast. Wanneer "het internet" past in eigen voordeel hoor je niemand klagen. En wanneer merken regels opleggen voor het gebruik van hun platformen dan kan je daar als democraat in een economische realiteit "lees: vorm van kapitalisme" toch niet tegen zijn. We leven verdorie in een omgeving waarin we vrij keuzes kunnen maken. Wil je het Engelstalig geweld niet volgen, doe dan iets anders. India en China zijn nog steeds groter en daar kan je nog minder. De wereld is gelukkig veel meer dan "het Angelsaksische verhaal". De communities die het grootst zijn, zijn een een spiegel van de maatschappij. Het NU en GEMAKKELIJK overheersen. Luiheid ligt aan de basis van keuzes en daar is op zich niets mis mee. De minste weerstand zal altijd het meest populair zijn. En indien zij niet meer voldoen zal het grote publiek met plezier naar een ander platform gaan. Dus laat ons onze tijd besteden aan opbouwende zaken, dat tegen zijn voor de vorm past hier niet. Trouwens Netlog heeft ook voorwaarden, nochtans bij mijn weten een Belgisch bedrijf en maar goed ook. En dan een petitie starten met Facebook Like als distributie platform. Dat doet toch even nadenken hoor.

#104815

Patrick Vanhoucke

 

Ik lees nergens in de petitie dat men tegen het vastleggen van regels voor het gebruik van een platform, dienst... is. Ik lees wel dat de regels die gehanteerd worden vaak nogal arbitrair zijn wat betreft het al dan niet toelaten van bepaalde content.

Ik geloof ook niet dat de opstellers en ondertekenaars van de petitie zich per se tegen 'Amerika' op zich richten, maar de grote spelers op het internet zijn momenteel nu eenmaal 'Amerikaanse' of alleszins Angelsaksische georiënteerde bedrijven. Zij hanteren dus ook een 'Amerikaanse' cultuur.

Dit gezegd zijnde, ben ik er me natuurlijk wel van bewust dat niemand kan ontsnappen aan de cultuur waarin hij leeft. Dat is ook niet nodig, op voorwaarde dat men zich realiseert dat er andere culturen en dus ook andere standpunten mogelijk zijn.

#104800

Jan Seurinck

 

Toen ik dit weekend een stukje over de petitie pleegde ben ik langs alle sites geweest die de intitiatiefnemers beheersen. Allen gebruiken ze google analytics, een enkele wordt gehost door google (blogger) of gebruikt google analytics. De share-knoppen zijn niet van de lucht. Stof tot nadenken inderdaad.

#104848

Jan Seurinck

 

Beheersen hoort beheren te zijn

De tweede analytics hoort ads te zijn

Zo'n antwoord formuleren op een telefoon is ook niet wat je noemt ideaal.

#104801

christophe callewaert

 

Veel van wat hier boven staat, klopt. Maar geeft geen antwoord op het feit dat Apple apps weigert omwille van de inhoud (een 'vies' woord, een vleugje naakt, een woord dat mogelijk racially offensive is zoals 'De Zwarte Madam' van Suske en Wiske). 

Dat is effectief hetzelfde als dat Philips zijn tv's krachttaal zou laten wegbiepen. Technologische platformen moeten zich niet moeien met de inhoud, net zo min als overheden dat moeten doen.

Het argument 'er zijn alternatieven' gaat niet op. Ja, Snoecks kan beslissen om dan maar niet met Apple in zee te gaan, maar mist daardoor een heel aantal potentiële lezers.

#104832

Krist

 

@christophe callewaert

"Dat is effectief hetzelfde als dat Philips zijn tv's krachttaal zou laten wegbiepen."

Philips mag dat gerust proberen als ze denken er geld mee te verdienen. Het is hun goed recht, en niemand verplicht je bij hen te kopen.

De vraag is wast wil je: Privé bedrijven die zelf bepalen of hun "TVs" al dan niet bepaalde inhoud censureren, en consumenten die kunnen kiezen of ze dat willen of niet, of een overheid die bepaald dat alle TVs bepaalde inhoud moeten censuren? Het lijkt me dat de initiatiefnemers van de originele petitie met dat laatste geen probleem hebben...

#104802

Robbert Jacobs

 

@christophe callewaert: Wat is het alternatief? Apple dwingen om bepaalde apps te aanvaarden? Welke apps moet Apple dan aanvaarden - allemaal of geselecteerd volgens bepaalde normen? En wie bepaalt die normen dan? En waarom is die laatste meer gerechtigd dan Apple om de normen te bepalen waarop Apple zijn diensten/vermogen ter beschikking moet stellen? 

Wat iemand doet (of NIET doet) met zijn vermogen, is zijn zaak, tenzij hij inbreuk maakt op het NAP. Anderszins beslissen strookt niet met de vrijheid: het is het in de hand werken van meer en meer onvrijheden. Oftewel: de vrijheid voor iedereen om te doen met andermans eigendom wat men wil, is contradictoir en helemaal geen vrijheid.

#104803

Robbert Jacobs

 

Trouwens: als Apple dergelijke apps niet zou verbieden, mist het een heel aantal kopers. Het mes snijdt langs beide kanten.

#104804

Walter De Vos

 

Er is veel veranderd de laatste 20 jaar. Internet is een nutsvoorziening geworden en voor sommige organisaties zelfs een "mensenrecht". Ik vind het nogal bizar dat men daarmee meestal alleen kijkt naar de beschikbaarheid van internet. Kennelijk  is het voldoende dat iedereen online kan en dat alle sites even gemakkelijk te bereiken zijn. Toch vergeeten ze IMHO dat internet op zich niets te bieden heeft. Internet is voor 99,9% van de gebruikers de verzameling van websites en toepassingen in de cloud, die dagelijks gebruikt worden. Gebruikers gaan niet op "internet", maar ze gaan op "Facebook", of "Twitter".. en wat nog. Schakel één van die diensten uit en je kan al net zo goed het hele internet uitzetten. In Egypte was het ontbreken van internet vooral een facebook, youtube en twitter aangelegenheid. Zonder die services had het internet net zo goed gewoon aan kunnen blijven om toch hetzelfde effect te hebben. Mijn punt is dat communicatie van telefoon, naar internet (irc,mai,etc) naar cloud is verhuisd en dat die cloud niet of amper is gereglementeerd. Hierdoor ontstaat er opnieuw een bedreiging van het zogenaamde mensenrecht op internet. M.A.W. Zijn de applicaties met een grote massa gebruikers op een bepaald ook geen mensenrecht en moeten die applicaties aan dezelfde strenge normen voeldoen als ISP's en backbones de regels moeten volgen?

Ik ben zelf een keer van Facebook "gegooid" en vond dit alles behalve plezant. De communicatie met support verliep erg moeizaam en met een arrogantie die doet denken aan de RTT van weleer. We zijn eindelijk van die RTT af, maar we hebben er een wolk vol nieuwe RTT's voor in de plaats gekregen. 

#104806

Glenn

 

Als ik dat artikel lees kan ik alleen maar constateren dat die mensen gewoonweg niet rondsurfen en niet buitenkomen en leven in een zeer kleine wereld. 

Zoals hieboven vernoemd, er is voor alles een alternatief en niets houdt je tegen, dat is net het prachtige van het internet. Het lijkt bijna een Calimero-artikel waarbij de grote jongens met de vinger worden gewezen dat ze de vlaming uit oost-wuustwezel discrimineren (excuses voor wie daar woont.

Deze bedrijven beheren zoveel gegevens en bieden een hallucinante hoeveelheid mensen diensten aan, dat ze een stuk wel moeten werken onder het motto: "we zijn maar zo on-preuts als ons meest preutse product" om zoveel mogelijk mensen te bereiken en niet tegen de borst te stoten. Voor al de rest is er wel een niche met gelijkgestemden.

Over de censuur van Apple; zoals Jobs het zei: voor porno moet je bij Android zijn. (weeral een alternatief).

Doe je niet mee aan de app store omdat je die extra 20% winst van jouw eindejaarsbonus afgaat? maak dan je eigen platform, of doe iets anders maar loop niet te klagen dat je zoveel klanten misloopt. 

Deal with it, go with the flow of bouw je eigen systeem en revolutioneer een denkwijze. Tenslotte hebben zij net hetzelfde gedaan.

Jongens toch ik snap soms echt niet dat deze "spraakmakende" blogs niet over de grenzen heen kijken, wat leeft er echt? wie surft waar en hoelang? wie beinvloed wie? Neen: de 3 grootste websites, niet eens hun policies lezen of onderzoeken hoe deze open-source web projects steunen, op welke boards deze mensen zitten, en dan goe veel commentaar geven. 

i rest my case en doe niet mee aan dit populisme.

#104810

Johan Vandepopuliere

 

De reden waarom ik een mening of idiotieën (als die al niet samenvallen) op facebook wél onder eigen naam publiceer en niet altijd daarbuiten is precies omdat fb zijn inhoud afschermt voor google. In die zin is de "censuur" precies een instrument voor meer vrijheid. Fb is er in geslaagd het principe van de "intieme kring" te recreëren op Internet, dat voordien meer de virtualisering was van een groot plein waar iedereen elkaar kan horen, en waar je woorden oneindig lang na-echoën. Het is precies het Internet en de zoekmachines dat mensen verhindert "zichzelf opnieuw uit te vinden" omdat alle facetten van hun persoonlijkheid daar opspoorbaar zijn. Alleen de dwazen veranderen nooit van mening en kunnen dus tot het einde der tijden dezelfde zin of onzin uitkramen zonder ooit door een andere internaut op een tegenspraak met hun vroegere zelf betrapt te worden. Het enige waarin fb wel iets drastischer zou kunnen zijn is het effectief vernietigen van het profiel van iemand die daar om vraagt. Maar zelfs dat zou je een vorm van bescherming kunnen noemen: ik ken al flink wat mensen die uit de doden zijn opgestaan, zonder alle net-werk opnieuw te moeten verrichten.

De keuze die Apple heeft gemaakt valt te bekritiseren, maar dan vooral omdat het op termijn vermoedelijk vooral een vergissing is: zie http://paulgraham.com/apple.html

Er is een cultuurverschil tussen de VS en Europa. Zoals Lvb en co aangeven is dat veeleer omgekeerd dan zoals aangeklaagd in de petitie. Regulering wordt in de Angelsaksische gedachte overgelaten aan de service providers zelf, en het is aan de mensen om te beslissen of ze die mate van regulering willen, dan wel overstappen naar een andere service provider. In de Europese denkwijze wordt de juiste balans tussen privacy, openheid en veiligheid niet gevonden door het geschuif tussen spelers, maar opgelegd van bovenaf.

De gunstigste invloed van overheden op de markt zie ik in het vermijden van monopolie. Als de concurrentie voor Google en Facebook niet van de grond raakt omdat ze door het monopolie wordt versmacht, kan de overheid mechanismen uitwerken die meer kansen bieden aan kleine spelers. Voorlopig zie ik echter nog geen reden om ons ernstig zorgen te maken, omdat Yahoo en Netlog nog altijd levensvatbaar zijn.

 

 

#104811

dendof

 

@Walter "De communicatie met support verliep erg moeizaam en met een arrogantie die doet denken aan de RTT van weleer. We zijn eindelijk van die RTT af, maar we hebben er een wolk vol nieuwe RTT's voor in de plaats gekregen."

 

Aha. En welke diensten kreeg U voorheen geheel gratis van de RTT? 

#104812

jvn1k

 

Beste Clo, eerlijk gezegd, ik zag er iets in net door het feit dat ie groter was dan de ipod touch. was wel verbaasd dat er geen memorycard slot was en USB.  maar de proof of de pudding is in de eating (of zoiets), en ja, ik ben overtuigd en leer met de "gebreken" leven, ook dat ie wat zwaar en dik is, en de schermresolutie beter kan.  maar de volgende versie(s) zullen dat wel oplossen. dat is natuurlijk hun kassakassa businessmodel.

#104816

Kurt Ghekiere (via Twitter)

 

Een sterk artikel op je blog ! Zoals velen heb ik me ook laten vangen aan een headline van Jo !

#104823

BartVanhauwaert-nietingelogd

 

Nog even opmerking : wij allen zijn geen klant van Google of Facebook. We zijn hun product dat ze slijten aan hun echte klanten. Wie het daar niet mee eens is kan zich afmelden.

#104825

Neverbeendead Religion

 

Via een blik in de toekomst zien we dat ook de antieke smartphone over een nog niet geziene batterij beschikt die een wormgaatje voor data maakt rond het toestel voor het up en downloaden. Geen gevulde ether meer met stralingen terwijl dat veldje rond het toestel dan in het debat zit en een wereld zonder data tussenstadia aangezien alle data bij het verlaten van dat wormgaatje onmiddellijk in het wormgaatje van het gekozen toestel arriveert (quantum physics and what not). Waarin ook de personal homeservers (die je in een pakje chips als promotie krijgt) op dezelfde manier communiceren en je favoriete facebook/twitter/... gratis open software bevatten waar je volledig zelf van baas van bent en indien gewenst je eigen voorwaarden aan koppelt.

Een blik in de toekomst om het contrast met de hedendaagse situatie te schetsen zonder de details van de hedendaagse situatie te hoeven geven.

En net zoals jvn1k dat doorzichtige te trage business model van apple aanhaalde kan men nu ook al om de zoveel tijd de te trage evolutie naar die toekomst waarnemen waarin er geen enkele controle meer is op het internet dan diegene die je als individu zelf bepaalt en waarin de cybercrime units terug veel meer op pad zullen moeten gaan en wat undercover werk moeten verrichten in een wereld met non lineaire coderingen.

Of hoe het zich eens gaan bezighouden met het ontwikkelen van een angst voor een komend internet waarin de machthebbers gezamelijk en succesvol een ongeoorloofde censuur toepassen totaal zinloos is en totaal geen rekening houdt met de natuur van de mens in het algemeen doorheen de tijd.

#104836

Kris Lemmens

 

Het lijkt me niet meer dan logisch dat de overheid bepaald welke inhoud moet worden gecensureerd. Die overheid is namelijk democratisch verkozen door de het volk.

De producten van die bedrijven worden gekozen om hun technologische toepassingen en gebruiksvriendelijkheid, niet om de morele waarden die die bedrijven ons willen opleggen.

#104833

Dave

 

Mmm...vreemde discussie waarin iedereen eigenlijk een goed punt heeft.
Maar het grote feit is: om te vermenigvuldigen moet je delen !

Altijd zo geweest en het zal altijd zo zijn.

 

#104837

Steffest

 

Vreemd hoor, dat LVB in die petitietekst "Een pleidooi voor (nog) strengere Europese of Belgische wetgeving, concurrentievervalsende subsidies of bijkomende drempels voor niet-Europese initiatieven" ziet.

Dat lees ik er helemaal niet in, maar goed, dat zal dan wel aan mijn te naïeve geest liggen.

#104838

Amedee

 

@Kris Lemmens

"Die overheid is namelijk democratisch verkozen door de het volk."

Zeg dat eens in Tunesië, Egypte, China, Iran, USA en ja zelfs hier in België: bijna een jaar na verkiezingen hebben we alleen maar een boekhoudersregering van lopende zaken.

 

@bnox

Klein puntje van kritiek: jij en de andere initiatiefnemers zijn toevallig wel actief in de sector die het meest last ondervindt van het niet kennen of niet willen gebruiken van alternatieven voor Apple of Facebook. Follow the money?

Toevallig weet ik dat jij zelf al jaren een fervent Apple gebruiker bent, en jij bent een van de mensen die mij tot Twitter en Facebook heeft geïntroduceerd. Onderzoek eens bij jezelf of er geen sprake is van een Stockholm-effect. Ik heb die analyse enkele jaren geleden voor mezelf al gemaakt, met betrekking tot een ander Amerikaans softwarebedrijf met >90% marktaandeel, en ik heb mijn conclusies getrokken.

Om af te ronden: FOSDEM was dit jaar politiek getint én uitermate relevant voor deze discussie, oa met keynote speaker Eben Moglen. Jammer dat zowel Clo als Luc elders waren, maar over enkele weken zal de video wel online staan. Meer info op http://fosdem.org/2011/schedul...

#104840

Tom Hermans

 

Het grote probleem met deze groten der aarde is dat ze de open factor van het web, iedereen kan publiceren, iedereen kan het lezen, teniet willen doen door alles af te schermen zodat mensen inderdaad niet meer "op internet" gaan, maar binnen deze walled gardens blijven.

Zie "apps" (voor eender welk platform) en facebook..

Al deze content is niet beschikbaar voor zoekopdrachten, (wat het web verarmt), enkel via de poorten van deze instanties die hun wil opleggen. Op zich is het idd verdedigbaar, je kan ook "iets anders" kiezen, maar geef toe, diaspora bv. is nog geen facebook. En al je vriendjes zitten op facebook.

Stel je eens voor dat alles zo zou werken, dan was het Internet niet wat het nu is, een massa aaneen gelinkte info. Die richting gaan we uit, alles opgedeeld in vakjes, die niet met mekaar verbonden zijn, omwille van de macht van deze organisaties die enkel aan revenue denken en niet aan de gebruiker. Of zou het handig zijn dat je eerst "vriendjes" zou moeten zijn van de auteur van een wikipedia-artikel vooraleer je het kan lezen. Of dat je je eerst moet schikken naar de stricte reglementen van organisatie A die bepaalt wat je wil meedelen, hoe je het wil meedelen, en tegen welke kostprijs etc.. oh wacht, dat doet de Apple App Store al..

Dit is geen gezonde evolutie voor het open web.

#104841

LVB

 

@Steffest: 1) Strengere wetten, uit de petitie: 

Zij roepen de beleidsmakers, vooral de Europese, op om privacy- en consumentenwetten zo aan te passen en toe te passen dat het wereldwijde web de vrijhaven van communicatie en creativiteit voor alle personen, verenigingen en bedrijven blijft.

Het is voor discussie vatbaar of ze pleiten voor nieuwe regels of voor strengere toepassing van bestaande regels.  Op dat vlak was Jo Caudron in De Ochtend op Radio 1 (zie citaat hierboven) duidelijker: hij liet alvast uitschijnen dat het zou volstaan om bestaande wetgeving uit de lade te halen en toe te passen.

2) Subsidies worden inderdaad niet in de petitie vermeld, maar liggen wel in dezelfde geest. Het subsidiespook waart door de coulissen. Zie bijvoorbeeld de on-topic tweet van Clo op 4 februari, waardoor ik mij liet inspireren: 

Misschien moeten lokale initiatieven ook lok. € krijgen. Overheid? Prive? En aan welke voorwaarden?

3) Drempels voor niet-Europese initiatieven:  Elke Europese regel waaraan niet-Europese bedrijven zich moeten onderwerpen als ze zich tot Europese burgers richten, is een drempel voor een niet-Europees bedrijf.  Want het vereist bijkomend juridisch onderzoek, bijkomende kosten, eventuele bijkomende productdifferentiatie enz.  Het benadeelt ook de Europese consument: hij kan pas later van bepaalde producten genieten omdat er eerst nog allerlei zaken juridisch onderzocht moeten worden.  Elke bijkomende Vlaamse, Belgische of Europese reglementering brengt ons verder af van vrije wereldhandel, gelijke concurrentievoorwaarden en snelle propagatie van nieuwe producten en diensten.

#104868

Steffest

 

Zelfs dan nog haal je enkel die raakpunten aan die je standpunt belichten terwijl er minstens evenveel zijn die dat niet doen.

Vervang "europa" bijvoorbeeld door eender welk andere werelddeel of zelfs door eender welke ander bedrijf: Als je in een markt actief wilt zijn die niet van nature uit de jouwe is, is er altijd bijkomend (juridisch) onderzoek en zijn er altijd bijkomende kosten - het gaat ver om dat "drempels" te noemen die specifiek door europa zouden worden aangelegd.

Die vergelijking tussen politiek en bedrijf, gaat misschien wel nog verder op:
misschien ligt daar - louter voor mijzelf dan - ook wel de kern van beide teksten. Politiek moet zich niet perse gaan moeien met bedrijven - maar laat het het dan ook andersom niet zijn, hé.

Jij noemt dat een "Europese mentaliteit, waarbij men denkt dat elk probleem of elk ongemak kan opgelost worden door strengere regulering"
Ik zou eerder pleiten dat die Grote Amerikaanse Bedrijven waarover het hier gaat juist veel beter zijn in het opleggen van superstrakke regulering dan wij om hun "markten" veilig te stellen, en dat het daar bol staat van de "oneerlijke concurrentievervalsende" initiatieven die drempels aanleggen voor elk extern initiatief.
Als bedrijf is dat hun goed recht, maar waarom zou het een bepaalde organisatie dan niet hun goed recht zijn om daarop te reageren? 
Dat goed recht, dat die bedrijven dan zouden hebben - reikt ook niet oneindig ver natuurlijk. Ik neem aan dat je er niet voor pleit om alle consument beschermende wetgeving overboord te gooien?

Het is wat bij de haren getrokken maar als je dan nog wat verder denkt zegt, de petitie en jou reactie eigenlijk hetzelfde: een te gesloten en gereguleerde omgeving is niet goed, laten we daar waakzaam voor zijn"

Zoals in veel discussies willen alle partijen eigenlijk gewoon hetzelfde, enkel de weg er naar toe verschilt wat.

 

 

#104842

Cogito

 

@Tom Hermans : "wat het web verarmt".

Hoezo? Velen zien het als een verrijking, daar kunnen ze van alles kwijt dat niet opgooglebaar is.

 

#104938

Tom Hermans

 

En dus verarm je het web van wel vindbare, wel leesbare info.

Zie ook mijn vgl. met Wikipedia, waar je bv. enkel een artikel zou kunnen lezen als je toestel x hebt, of vriendjes bent met de auteur..

#104854

Dominiek (via Twitter)

 

Door dergelijke opiniestukken vind ik @lvb nog steeds de enige echte Belgische internetpionier.

#104869

Marc Huybrechts

 

@ Kris Lemmens

Wanneer een overheid censureert dan gaat het niet om "logica" maar wel om machtsbestendiging, wat in tegenstrijd is met echte democratie.   Democratie verloedert tot tirannie wanneer er geen machtsversnippering en machtsalternatie is over tijd.  U verwart democratie met 'meerderheid beslist'.   Een meerderheid die volkomen haar goesting kan doen, i.e. zonder respect voor fundamentele individuele rechten (waaronder hoofdzakelijk vrijheid van meningsuiting, van associatie, en van religie) kan geen echte democratie vormen.   Uw visie van 'democratie' komt neer op 'mob rule', wat men vandaag in Iran en Gaza kan zien. Dat komt neer op "one man, one vote, one time".         

Vermits de overheid het monopolie heeft over legaal geweld (en dus haar goesting kan afdwingen of opleggen) is zij precies de enige 'entiteit' die in principe NIET zou mogen censureren op individuen en media.    Zoniet worden echt-vrije verkiezingen onmogelijk, en kan democratie dus niet bestendigd worden.  Bij contrast, private entiteiten, zowel individuen als bedrijven, hebben geen beschikking over legaal geweld, en kunnen dus niets opleggen of afdwingen van anderen.  Een individu of een bedrijf kan u niet dwingen van zijn product te kopen in een vrije maatschappij/economie, en moet dus vrij zijn om zijn eigen moraliteit te kunnen volgen met betrekking tot 'de inhoud' van zijn producten of diensten.  

@ Amedee

Het is spijtig dat u niet beter kunt observeren rond de wereld.  Uw opsomming van..." Tunesië, Egypte, China, Iran, USA en ja zelfs hier in België"...is een amalgaam van onvergelijkbare landen.  

- In Tunesie, Egypte, China en Iran bestaan er geen vrije verkiezingen, en kunnen er dus geen "democratisch verkozen regeringen bestaan.  De hoofdreden daarvoor is de afwezigheid van vrijemeningsuiting in die landen/culturen, en het is die intolerantie die het machtsmonopolie van de communistische partij (China), van bepaalde ayathollahs (Iran), en van bepaalde 'klieken' (Tunesie, Egypte) mogelijk maakt. 

- Belgie (en een groot deel van de EU)  is een semi-democratisch land.  Verkiezingen grijpen daar regelmatig plaats, maar binnen een juridisch kader waarin de heersende naief-linkse culturele orthodoxie zich probeert te bestendigen via (arbitraire) 'beperkingen' op het politieke vrijemeningsuitingsrecht, en soms zelfs via pogingen tot directe partijverbiedingen.  Dat maakt die verkiezingen 'onvrij'.

-  De USA is het enige land in uw lijst waar verkiezingen 'vrij' zijn, in de zin dat er geen criminalisering van louter-opinies mogelijk is, omwille van de brede culturele aanhankelijkheid aan de First Amendment van de Constitutie die het vrijemeningsuitingsrecht (in de zin van 'political speech') garandeert.    

#104892

Pascal de Zuchter

 

"Al na een paar weken krijg je tegenwind. De Franstalige krantenuitgevers eisen enkele miljoenen euro's op omdat je bij elke verwijzing naar één van hun artikels een paar woorden citeert ter situering van het onderwerp."

 

*******Zucht*******

 

Te moeilijk allicht.

Google cache is een volledige kopie. Als ik een blog opstart waar ik alle posts van LVB kopieer(zij het deels) waarop die blog dan 5 keer meer bezoekers trekt en met de reclame inkomsten gaat lopen ...

Bon, LVB maakt er misschien niet veel uit, anderen zullen dat wel doen.

Wat niet wegneemt dat die zaak een typische domme Belgische zaak is/was aangezien het perfect was op te lossen in, euhm, 30 seconden ofzo.

En kijk hier, weer een typische Belgische zaak. De ene groep slaagt de bal volledig mis waarop de tegenstander in de partij stapt en meteen een dubbele fout maakt.(Ik druk me zachtjes uit de laatste tijd)

Ja, er zijn serieuze privacy issues met de dominerende Amerikaanse internetbedrijven. En ik heb het niet over cookies, streetview of het al dan niet censureren van een tepel.

Daarover een mening geven is weliswaar verloren tijd. Doen jullie maar lekker verder met jullie tijd nuttig te verdoen.

(Met die Cleppe heb ik onlangs nog eens goed kunnen lachen in Terzake, niet dat ik nog enigszins weet waarover hij het had. En al bij al zat hij soms toch juist herinner ik me)

Het moet iets in het water, eten,... of dergelijke zijn. Uitzonderingen zullen de regel wel bevestigen zekers. OF de virussen slaan van draad naar organisme eens op Belgische bodem.

#104894

LVB

 

@Zuchter: Net zoals ik weet dat het Google-proces niet louter over de snippets ging, zou jij moeten weten dat het niet louter over de Google cache ging.

#104929

Pascal de Zuchter

 

LOL!

Nee, inderdaad. Het ging eveneens over een nieuwsportaal waar niet alleen de headlines maar ook begeleidende tekst van werd gepikt. Waar de rechter oordeelde dat Google nieuws geen zoekmachine is maar een webportaal. Niet geheel onterecht.

Ik denk dat ik dat beter weet dan u en dat is naar mijn bescheiden mening gedurende die hele zaak zo geweest. Of u hebt het hele arrest ook gelezen?

U hebt allicht ook wereldwijd Wikipedia moeten corrigeren vanwege hun daar gegeven foute informatie?(Vraag het eens aan F uit Malines)

 

Toch blijft het een typisch Belgische zaak. Nergens anders halen ze het in hun hoofd om zich vakkundig door de rechter te laten verwijderen van de grootste referrer bron. Terwijl ze dat zoals gezegd zelf in de hand hadden.

Maar in de grond van de zaak hebben en hadden ze wel gelijk. Google haalt massa's winst uit het werk van anderen. Zelf doen ze quasi niets behalve privacy van gebruikers schenden.

Tenzij je de dagelijkse baiting verhaaltjes daadwerkelijk als verwezenlijkingen ziet natuurlijk.

 

Ik vraag me ondertussen af wat het volgende gaat zijn dat ik te lezen krijg.
'Bing/Microsoft kopieert Google" zal/zou de verwachtingen qua billenkletsen helemaal inlossen.

k Heb getwijfeld over Belgie ... IS er leven op Pluto ...

#104898

Cogito

 

Wat is er mis met het citeren van bloggers op een metablog en daar reclame-inkomsten uit te halen?

#104934

Pascal de Zuchter

 

@cogito

Daar is veel mis mee zoals het vaak gebeurt.

Men mag linken naar die artikels. Men mag zelfs citeren.
Maar de moment dat je artikel na artikel overneemt, de titel gebruikt als linktekst en fragmenten weergeeft uit het artikel ben je aan het kopieren.(LVB bv bewerkt zijn citaten en kopieert niet klakkeloos alles van sites)

Exact de redenatie van de rechtbank in de zaak Copiepresse vs Google.

Komt nog bij dat je door het kopieren (velen "citeren" het hele artikel) duplicate content veroorzaakt wat voor zoekmachines een rode vlag is. Zij willen maar eenmaal hetzelfde in hun resultaten.
Als dan die metablog populairder wordt dan de geciteerde blogs kan het best zijn, en dat gebeurt vaak, dat de gekopieerde artikels de bezoekers trekken en advertentieinkomsten binnen rijven.

Leuk als je het werk doet en de inkomsten elders heen gaan(niet zo zeer een probleem voor kleine markten als Belgie waar relatief gezien zeer weinig inkomsten te rapen zijn).

Ik mag geen muziek luisteren in een kapsalon maar wel gekopieerde artikels lezen.
Persoonlijk vind ik dat beiden gratis moeten kunnen maar tja, tegenwoordig met al die wetten...

#104908

Jean

 

En de discussie gaat verder met expliciete verwijzing nr LVB & co:

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/02/08/apple-facebook-en-de-feitelijke-toestand-van-censuur 

#104914

Amedee

 

@Marc Huybrechts

Het al of niet kunnen herkennen van ironie in een online discours is een mentale vaardigheid waar helaas niet iedereen even goed in getraind is.

#104924

Marc Huybrechts

 

@ Amedee

Het "herkennen van ironie" is inderdaad een vaardigheid die niet evenredig verdeeld is onder de mensen.  Maar, hetzelfde geldt ook voor het gebruiken van zinloze uitvluchten (nonsensical excuses).  Sommigen maken vlugger nonsensical excuses dan anderen.   En, tenzij u duidelijk die vermeende "ironie" zou kunnen uitleggen, moet ik besluiten dat u tot deze laatsten behoort. 

De totaliteit van uw reactie op Lemmens, in # 104838, bestond uit een oneliner.  Zoals ik reeds duidelijk uitlegde (in mijn reactie op u), die oneliner omvatte een amalgaam van onvergelijkbare landen, en het is volkomen onduidelijk wat u ermee wilde zeggen.   Lemmens beweerde (absurdelijk) dat een overheid zou mogen censureren omdat zij "democratisch verkozen" zou zijn.   Zoals ik reeds duidelijk stelde in mijn reactie op hem, het feit of zij democratisch verkozen zou zijn, of niet, is volkomen irrelevant voor de kwestie van censuur.  De overheid is juist de enige entiteit die niet zou mogen censureren, in een 'ideale' wereld waar machtsbestendiging zou kunnen voorkomen worden.  Uw verwijzing naar een amalgaam van landen (met verschillende politieke bestellen of graden van democratie/autoritarisme) levert geen 'antwoord' op zijn absurde stelling.  Integendeel, het schept alleen nog maar wat meer geestesverwarring.  

Een van mijn 'stokpaardjes' is de stelling dat  de Belgische cultuur 'aanzet' tot satirisch en ironisch taalgebruik.  Die stelling berust op de empirische observaties van mijn Vlaamse opvoeding/jeugd en daaropvolgende langdurige internationale loopbaan.   Er zijn maar weinige culturen (waar ik actief mee in contact ben geweest) waar er zoveel gebruik wordt gemaakt van satire en ironie dan de Belgische.   Ik ben meer en meer geneigd van die stelling aan te passen of uit te breiden, met de additionele stelling, dat er maar weinig culturen zijn waar men zich zo frekwent gaat verschuilen achter de bewering dat een gebruikt 'non-argument' eigenlijk ironisch zou 'bedoeld' zijn geweest.  Dat noemt men in het Engels een 'convenient cop-out', i.e. de actie van zich terug te trekken achter een verdoezelend rookgordijn.   

#104936

Neverbeendead Religion

 

Dat men vindt dat muziek en artikels ( bij mijn uitbreiding het gehele internet uitgezonderd de plekken waar men materiele dingen koopt ) gratis zouden moeten zijn is zowat het meest zinnige dat men over het internet kan schrijven.

Dan hoeft men zich niet bezig te houden met het opstellen van schendingswetten die al van zichzelf weten dat ze geen logica kunnen vormen. Maar men zit nu nog steeds in die eeuwige molen.

Laat ons de post dus nog eens lang maken en wat filosofisch uit de hoek komen.

De boekdrukkunst moet zowat de eerste verbetering van de menselijke communicatie zijn geweest in die zin dat velen toegang kregen tot eenzelfde boodschap in tegenstelling tot een veranderde versie omdat die bv al zeven heldencafés was gepasseerd.

Daarna werd het er alleen maar beter op, tekst en geluid via een draad enzoverder almaar sneller.

Wat velen vandaag de dag nog steeds niet inzien is dat die verbeterde communicatietechnologie nog steeds maar enkel de eigen naam draagt maar zichzelf meer en meer begint te overstijgen.

Men heeft bv niet veel fantasie nodig om vast te stellen dat een pottenbakker dit volledig kan doen met een toestelletje dat in zijn hand past omdat een robot tegenwoordig al elke vastgelegde gedigitaliseerde beweging aankan zodat een bedrijf zich in de realiteit kan linken aan zo een app die dan het tijdperk kan inluiden van de gecostumizde lopende band. Ik denk dat de maak uw eigen t-shirt met uw pc en bestel hem dan bij ons ongeveer de eerste moet geweest zijn.

The phone may be smart but the average user still isn't.

Om maar te zeggen dat dat internet veel meer is en wordt dan dat allesomvattende woord content en dat dat een groeiende impact zal hebben op de echte wereld.

En waarom zou al die content dan gratis moeten zijn en veel belangrijker hoe?

Google lijkt me het perfecte bedrijf om van start mee te gaan.

Een gratis service waarvan ook liberalen niet van mening zouden mogen zijn dat dat een ideaal bedrijf is om mee te concurreren. De gebruiker van de zoekmachine lokken met een goedkoper gebruik gaat al niet want de service is gratis. Dan maar met een betere service en daar loopt het dan mis want dat impliceert dan betere en slechtere zoekmachines en de gebruiker heeft dan een 'zoekmachine' nodig om na te gaan welke de beste van het moment is. Zelfbedruipend met iets te veel ironie in the drip.

Enkel een idioot ziet niet in dat een internet zoekmachine de beste voor de gebruiker is wanneer er maar 1 is.

Want:

-Iedereen kent hem en wanneer iemand op de planeet er zijn beklag over doet weet men niet alleen over dewelke het gaat, men weet ook onmiddellijk waarover het gaat omdat men gebruikerservaring heeft.

-Het ding is maar een simpele robot die het internet afschuimt en indexeringen toepast en niet vatbaar is voor een heruitvinding. Men kan het enkel sneller maken en more customizable voor de gebruiker en wie daar iets aan kan toevoegen weet bij welk bedrijf hij of zij moet zijn waarna werkelijk iedereen op de hoogte wordt gebracht via alle daartoe bestemde kanalen tot en met de mondelinge overlevering.

En zo is het dan ook beter als alle content door 1 bedrijf wordt beheerd.

Muziek, boeken, kranten, you name all the rest. 1 muziekwinkel enzoverder.

Vind je de plaat niet bij ons dan bestaat ze niet of je kent iemand die zijn of haar plaat illegaal verkoopt op een ander platform en dat is leuk maar it makes no sense zoals het algemeen gezonde verstand zal laten blijken in dat geval.

Het volk is digitaal en is erachter gekomen dat de stem van het volk perfect zijn weg vindt op het internet en alle klachten bij 1 bedrijf dat ook gekend is door de media en alle politici.

Hierbij mag men natuurlijk niet vergeten dat het individu nog steeds het recht heeft op het verspreiden van gratis content via een zelfgekozen platform ook omdat de toekomst uitwijst dat men daar zijn of haar eigen internetje kan hebben dat dan volledig eigen eigendom is waar men zelf beslist wie wat kan zien en wie wat kan plaatsen op de eigen ruimte onder de eigen voorwaarden zolang die niet conflicteren met de globale voorwaarden. Zo kan daar bv geen overname eigendomsrecht zijn wanneer je bepaalde content van anderen toelaat om op je eigen ruimte te staan.

Het delete-recht is hier dan misschien wel tricky. Kan een plaatser van content op andermans ruimte die wanneer gewenst verwijderen of niet. Kan lvb zijn blog deleten zonder een webpagina te voorzien met een downloadlink van de gehele site na het inloggen door een gebruiker die daar content op had geplaatst. Zelf ben ik hier wat bijbels ingesteld meaning dat iedereen recht heeft op zijn privacy en geheimen maar dat a set free truth eeuwig is daar waar men denkt dat die tijdelijk kan zijn want truth always sets free ook al kan dat tijdelijk onaangenaam zijn. Wat internetrelativering in het onderwjs kan dan zeker geen kwaad want a man kan al eens half the man he used to be worden

Vele liberalen die graag concurentie spelen zullen het dus niet geloven maar 1 bedrijf voor alle content met uitzondering van de individuele eigen ruimte waar ook naar hartelust kan geexperimenteerd worden en bijgevolg voor velen de creativiteit in stand houdt is het beste wat het internet kan overkomen.

Moet die content dan allemaal gratis zijn? Jazeker want dat ene bedrijf heeft dan zowat alle reclameinkomsten van de wereld, waarvan het volk met zijn stem eist dat die zo goed als kan in de juiste niche zit, waar dat 'nullen en enen' bedrijf dan al veel gratis mee kan maken en iedereen op basis van zoveel hits en dergelijke mee kan uitbetalen. In het slechtste geval zit de burger dan opgescheept met een draaglijke bijkomende all-content som die dan in het internet abonnement zit.

Is er dan nog censuur of niet vanwege dat ene bedrijf.

Dat ene bedrijf weet dan dat het alles kan toelaten omdat men lokaal 1 bedrijf makkelijk en dus volledig kan filteren en zal dus alles toelaten wat niet met kinderporno en dergelijke te maken heeft. Niet dat dat effect zal hebben zoals hier al eerder vermeld

Nu moet ik gaan want ik hoor iemand die een smartphone aan het maken is met the special swipe die van ios naar android kan swipen en vice versa in the blink of een eye.

Wat is die voor de lol allemaal van plan

#104939

Tom Hermans

 

ok, deze blog laat dus niet toe om rechtstreeks op 1 bep. post te reageren (hoewel de 'beantwoorden'-links bij elke comment dit wel suggereren...), bovenstaande was dus gericht @cogito..

#104944

jvn1k

 

luc staat er vandaag mee in DM.  gefeliciteerd!

#104959

Neverbeendead Religion

 

De post is al vergeten en dat maakt dat men die ongelofelijke toekomst nog eens kan toepassen op de dag van vandaag.

 

Nog steeds een handig dubbel ding voor de politie. Waarbij men de trekker op de telefoon of de pistool functie kan zetten. Bij de pistool functie resulteert het squeezen van de trekker in het zien van materiele kogels na de loop die zeer snel zijn en vatbaar voor een speed-ricochet wanneer ze andere materie tegenkomen en bij de telefoon functie in gewichtsloze kogeltjes na de loop die dan gelukkig maar niet vatbaar zijn voor hun speed-ricochet wanneer ze andere materie tegenkomen zoals bv de dus gelukkig niet bestaande andere telefoon-kogeltjes van andere toestellen.

Of hoe hedendaagse telefonie ook al van het incroyable mais vrai type is waarvan de simpele wetenschap gecensureerd wordt op het internet. Als al die toestellen die al dat verkeer in de ether nauwkeurig kunnen waarnemen meten en weergeven zullen die ons wel aan het zeggen zijn wat waar is.

Could have fooled me could have lied

#105104

Neverbeendead Religion

 

Even citeren uit die fameuse petitie:

"....een doorsnee Amerikaan het benauwd krijgt bij het zien van een tepel, wij Europeanen, die oksels ongeschoren durven te laten, worden er niet warm of koud van."

Ik zou allereerst zeggen dat ze een groot probleem hebben als ze niet warm noch koud zouden worden van een tepel.  En als dat een symbool of illustratie van "Europese normen en waarden" zou zijn, gekoppeld met partijverbiedingen en criminalisering van 'onpopulaire' opinies, geef mij dan maar de vermeende "Angelsaksische" waarden en normen.  

Het feit dat bij bepaalde clips de muziek nog steeds meer bijblijft spreekt toch nog steeds in het voordeel van mezelf en de muzikanten.

Zoals de vrij recente clip van de hier al vermelde black box revelation met mr. paternoster behind the mike en de al wat oudere clip van vanessa paradis waar ik in de automatic for the people periode sans r.e.m. van had gemaakt.

Benieuwd wat ik van dat eerste nummer ga maken en welke periode dat zal zijn. Het heeft iets met de lyric storm chair soft trips djeez you shoulda told me where you've been song beggs song flips your plan really lived a whole world of sin... maar dat is nog maar memo demo met referenties naar higher ground van the red hot chili peppers (die van de vorige post hierboven) en angry chair van alice in chains.

#105116

God

 

Jullie snappen het nog steeds niet he, hahahahaha

#105121

EricJans

 

@ God:

Een béétje toelichting zou geen kwaad kunnen, inderdaad.

 

#105133

Marc Huybrechts

 

Dat Neverbeendead hier ondoorgrondelijke onnozeliteiten blijft plaatsen, en dus dit forum blijft 'bevuilen' met irrelevante rommel, dat is een probleempje waar wij als normale tolerante mensen mee kunnen leven.  Het is de prijs van 'open toegang' in een open maatschappij, waar iedereen zijn gedacht mag zeggen (en de irrationelen dat dus ook mogen).   Ik heb al lang geleden opgegeven van zijn teksten op serieuze wijze te lezen, niet omdat ik de inhoud ervan niet zou lusten, maar wel omdat ze meestal onbegrijpelijk zijn en dus een kost van 'verloren tijd en moeite' opleggen aan anderen.   Ik vergelijk zijn gedrag met het gedrag van mensen die geluidsoverlast opleggen aan anderen, t.t.z. die geen respect kunnen opbrengen voor het algemene welzijn van anderen.     

Het wordt echter bedenkelijk wanneer hij hele paragrafen van andere participanten kopieert en hier voorstelt als zijnde afkomstig van hem.  Dat is wat hij doet in de twee eerste paragrafen van # 105104.   We hebben hier dus niet enkel te doen met een onnozelaar , maar met een oneerlijke onnozelaar.   Men is dus gewaarschuwd. 

@ Ericjans

Reacties op manifeste rommel (met nadruk op "manifeste") kan enkel leiden tot meer rommel of bevuiling.   Onnozelaars (die niets waardevol te zeggen hebben) kan men best negeren.  Ik maak dus een oproep tot verstandig gedrag, om de 'integriteit' van onze specifieke gemeenschappelijke 'ruimte' hier (die niet van God komt, maar wel van Lvb) te beschermen.   

#105147

Neverbeendead Religion

 

@105133

Het wordt echter bedenkelijk wanneer hij hele paragrafen van andere participanten kopieert en hier voorstelt als zijnde afkomstig van hem.  Dat is wat hij doet in de twee eerste paragrafen van # 105104.   We hebben hier dus niet enkel te doen met een onnozelaar , maar met een oneerlijke onnozelaar.   Men is dus gewaarschuwd.

De paragrafen komen uit #104719 en die staan toevallig in een post van jezelf dat je toevallig zelf niet vermeld.

Zo kan ik zelfs stellen dat je die paragrafen speciaal geschreven hebt zodat de participanten die onmiddellijk mogen vergeten want als ze verder in de topic terug voorkomen weten de participanten toch niet van wie en van waar die komen in deze topic wanneer er geen bronvermelding bij staat.

Zelf weet ik wel beter en heb ik die filosofie vanuit een ander perspectief eens toegepast in #105104 waarin die inleidende paragrafen dus mogen worden vergeten ( de poster zelf zal er nog wel eens zijn eigen mening over geven ) omdat het stukje na die inleiding inhoudelijk over de inleiding gaat.

Inhoudelijk erover alhoewel dient gezegd te worden dat ik wel weet dat de meesten stellen dat ze dat inhoudelijk niet kunnen volgen omdat die inhoud volgens hun eigen levensvisie per definitie al niet waar kan zijn.

Zo verwijst die inhoud naar de post die er net boven staat met die foto

Een foto waaronder ik had geschreven waarom die zo speciaal is. Waaronder ik ook had geschreven dat ik weet dat mijn inhoud gecensureerd wordt omdat die per definitie niet waar kan zijn. Maar deze oneerlijke praktijk geeft het etiket van waardeloosheid niet aan onbegrijpelijke nonsens maar aan simpele begrijpelijke dingen.

Zo zou je zelf hier eens kunnen bewijzen dat je niet van oneerlijke praktijken gediend bent door mij eens uit te leggen waarom die inhoud onder die foto verkeerd is en je mag zelfs die simpele parabel van de rijkste man ter wereld erbij halen die stelt dat al zijn geld zich in dat deel van zijn portemonnee bevindt waar hij enkel de gewichtsloze dingen in steekt want op een liberale blog als deze is dat altijd een goede intro.

Zou je dus want de ene could have lied en de andere could have done that.

#105135

jvn1k

 

ik dacht u, zijnde een local, te vragen of ik met 3 uur toekom om de great falls te bezoeken in maart, en of er dan veel volk is op een zondagnamiddag, maar ik zal het maar laten.

#105185

Jean

 

Allemaal goed en wel, maar ondertss censureert FB ook wel rustig politiek incorrecte kunst "L'origine du monde" (1886) van Courbet kan de preutsheidstest niet doorstaan.  Wie er naar verwijst wordt eruit gesmeten (Deense kunstenaar Frode Steinicke).  Je kan veel beweren, maar het argument van kinder-/porno vervalt in deze volledig. Noch het feit dat andere ook censureren is in deze een argument.

De vraag die de verdedigers van FB zich moeten stellen: Zouden ze met evenveel vuur "deze vrijheid" verdedigen als het in de één of andere semi-publieke ruimte zou geweerd worden om geen aanstoot te geven aan bepaalde religieuze minderheden en/ of kinderen?   En ja, het internet is vandaag een (semi) publieke ruimte en dreigt wel degelijk een verschraling en censuur omwille van de mix van commercie en één bepaalde moraliteit.

 

#105186

LVB

 

@Jean: "Het internet is een semi-publieke ruimte".  Het internet is niet hetzelfde als Facebook.

Vrije meningsuiting betekent op eigen kracht en met eigen middelen je mening verkondigen. Niet met andermans middelen.  Het "recht" op vrije meningsuiting betekent niet dat anderen jou middelen moeten verschaffen, wel dat je zelf die middelen mag inzetten.

Mijn blog, dat zijn mijn middelen waarvoor ik betaald heb, en waarop ik de regels bepaal. Mijn Facebookpagina, dat is een plaatsje dat Facebook mij gratis in bruikleen geeft om daar volgens de regels van Facebook mijn ding te doen.

Als ik ergens te gast ben, schik ik me naar de regels van mijn gastheer, en ga ik niet de hele buurt wakker brullen als mijn gastheer mij iets verbiedt.  

Zou ik diezelfde vrijheid verdedigen als het om een semi-publieke ruimte ging? Als die ruimte privé-eigendom is wel, ja. Niet als het om ruimtes gaat die eigendom zijn van de overheid.  

Dus bijvoorbeeld: wat de VRT als staatsbedrijf wel of niet toelaat op haar internetforums, daar hebben wij - en ook de politiek - wel zaken mee. Wat De Standaard als privé-bedrijf wel of niet toelaat op zijn forum, daar kunnen wij wel kritiek op hebben, maar als je de staatsmacht wil inzetten om De Standaard te dwingen iets toe te laten op zijn forum wat hij liever zou verbieden, dan zijn we uitgepraat.

#105187

LVB

 

Of denken jullie nu echt dat, omdat jullie maandelijks een internetabonnement betalen aan een provider, jullie het recht hebben om aan een privé-bedrijf dat jullie een gratis dienst aanbiedt, te dicteren wat ze wel of niet moeten tolereren op hun platform?

Overigens, @Jean, op Facebook is "verwijzen" naar een afbeelding meteen ook het publiceren van een thumbnail van die afbeelding. Jouw term "verwijzen" is dus niet helemaal correct, door de aard van Facebook komt verwijzen neer op publiceren, in tegenstelling tot het plaatsen van een link op een webpagina.

 

#105188

Pascal de Zuchter

 

Beste LVB,

Ik denk dat u de uitspraak "gratis bestaat niet" zelf al met de regelmaat van de klok hebt gebruikt, niet?

Gratis is in dit geval ruilen.
Google(Amerikaans bedrijf toch?) biedt u diensten aan en in ruil geeft u een heleboel gegevens die zij kunne gebruiken voor het verbeteren van hun diensten.
Met verbeteren bedoelen we dus wel de inkomsten verbeteren. Door de aangeboden service aantrekkelijker te maken.

Mocht Google deze info niet hebben zou hun hele winstmodel een aardige knauw krijgen. Want de informatie die zij nu gratis krijgen van de gebruiker zou een flinke duit kosten.

Grote bedrijven als Facebook, Twitter en anderen (Amerikaans is eigenlijk een overbodig woord dat jammer genoeg wordt toegevoegd waardoor de hele discussie verandert in een pro en contra Amerikaans kamp) hebben allen een soortgelijk model. Twitter maakt nog geen winst maar als ze dat gaan doen is het dankzij de gegevens van gebruikers.

Nu is dat geen probleem als die bedrijven niet zo groot zouden zijn.
Maar zowel Google als Facebook weten sneller (of kunnen weten) wat er in een land, gebied, whatever, ... gebeurt dan de mensen die ter plekke zijn.

Een combinatie van al die informatie is dus echt wel een zeer gevaarlijke situatie.(het interesseert mij hoegenaamd niet wie de goeden of de slechten zijn, dat zal vroeg of laat sowieso wel blijken)
Tevens is het flagrante schending van privacy en door die gegevens te bundelen en te verwerken kunnen ze tot op 9x% uw persoonlijkheid doorgronden.(neem Google die met Analytics, Adsense, zoekmachine, gmail, maps,... werkelijk alles weten omtrent uw surfgedrag en zelfs uw mailverkeer en productinteresse. Bij mij is analytics geblokkeerd via hosts bestand).

 

Een oplossing zou zijn om bedrijven die ontzettend groot zijn speciale regels op te leggen zodat startups of bedrijven in groei geen last ondervinden en kunnen doorgroeien naar grote speler.

Zoals ik al zei, beide kampen doen een indianendansje rond het woord Amerikaans terwijl ze mekkeren over privacy al dan niet maar eigenlijk geen flauw benul hebben waarover ze het nu hebben.

En waarover ze het hebben is dus het woordje Amerikaans. Niet privacy of open internet.
Mag ik dat een domme discussie noemen? Heel even dacht ik dat het echt over privacy en open internet zou gaan, mijn excuses daarvoor.

#105211

LVB

 

@Zuchter: "Een oplossing zou zijn om bedrijven die ontzettend groot zijn speciale regels op te leggen zodat startups of bedrijven in groei geen last ondervinden en kunnen doorgroeien naar grote speler."

Dat noem ik dus socialisme: geen gelijke behandeling van iedereen, maar ongelijke behandeling met het oog op gelijkmaking.  De kleintjes pamperen en de groten beperken in hun vrijheid, dat is geen gelijke behandeling.  Als kleine ondernemer redeneer ik dan: waarom zou ik nog moeite doen om groter te worden, als men de groten toch afstraft? Dan emigreer ik liever naar een land waar iedereen gelijk behandeld wordt, in plaats van mij te moeten onderwerpen aan gelijkmakingstoestanden.

Typisch socialistisch ook, om rechten en vrijheden afhankelijk te maken van de vraag of je rijk of arm bent, groot of klein.

#105212

traveller

 

Toen ik op internet begon actief te worden gaf ik me heel vlug rekenschap hoeveel de "Googles" of "hotmails" over mij zouden te weten komen.

Het was een persoonlijke beslissing om de baten en onaangenaamheden en verlies van privacy tegen elkaar af te wegen.

Ik kan dus niet zeggen dat iemand van mij "profiteert" zonder mijn toestemming.

Waar ik wel onmiddellijk zou reageren door een absolute stop zou de situatie zijn dat bvb. Google me gerichte politieke info of advies zou sturen. Daar zou het vierkant ophouden.

Waar ik ook zou stoppen is in het geval een nationale staat een groot aandeel in een "Google" zou verwerven.

In 't kort, ik sla ze gade zoals zij ons gade slaan. 

#105215

jvn1k

 

105211 : goed gezegd.  daarom fulmineer ik ook tegen degenen die mij zomaar (en waarom eigenlijk?) een sos noemen.

#105216

Pascal de Zuchter

 

JA, ergens gelijk maar dan zit je nog wel met het feit dat die bedrijven te veel macht/info hebben.

Stel dat Google een Chinees bedrijf was. Of een Russisch.
Ik denk dat die wetten er dan al zouden zijn. En geen libertijn die er naar zou kraaien.

Ik hou zo niet van termen in hokjesdenken zoals socialisme liberalisme. Vaak zijn het toch zinloze termen die in de loop van tijd evolueren.

Feit is, al die gegevens die verzameld worden zijn gevaarlijk. Voor het individu maar zekers voor de maatschappij.

Je kan bv ook zeggen verbied het voor allemaal om zo diep in de gegevens te duiken. Dan is het geen socialisme, allicht is het dan communisme. Je kan zo blijven verder gaan.

En opt eind vant spelletje sta je decennia tegen elkaar te discussieren zonder dat er iets gebeurt waarop dan iedereen tegen zijn kop slaat als er wel degelijk iets gebeurt.

Overigens zijn er misschien zelfs helemaal geen nieuwe wetten nodig.
Bv het scannen van mail is op zich al een inbreuk tegen de huidige reglementeringen. Men mag mij gerust van ads voorzien in mijn mail. Maar ik denk niet dat het nodig is dat daarvoor mijn mail gescand wordt.

Overigens je goed recht om in een regulering voor grote bedrijven klein te willen blijven. Maar als je je calculator neemt en wat natelt dan zal dat toch niet zo aanlokkelijk zijn.
Bovendien lijkt er me evenmin iets mis met tal van kleine bedrijven die prima service aanbieden en elkaar beconcurreren op het allerhoogste niveau. Kwalitatief, niet kwantitatief. Niet de meeste gebruikers maar de beste service voor ogen. En voor de beste service zijn altijd kopers te vinden. Zij hoeven dan misschien zelfs niet zoveel privacy te schenden om een beter product te leveren.

Ik zie daar niet meteen grote problemen voor ondernemers, integendeel. Meer concurrentie. Meer groeimogelijkheden want je zal niet stante pede worden verpletterd door een speler die "too big to compete with" is.
Of vind jij een markt, zoals bv de zoekmachine markt, zo democratisch en libertijns wanneer er slechts 2 spelers elkaar echt kunnen beconcurreren? Niemand in het Westen heeft de kans het monopoly van Google te doorbreken. Tenzij misschien Microsoft, wat eenzelfde bedrijf is.

Google kan enkel geklopt worden door Baidu (CHi) of Yandex (RU) en je zal zien dat dan meteen allerlei wetten te bescherming worden gemaakt. Ik zou dat niet zozeer een vrije markt noemen. Eerder een denkbeeldige vrije markt.

#105217

Pascal de Zuchter

 

En mocht het toch een brug te ver zijn om de bedrijven te verbieden zo diep te ziften in de privacy laat het hen dan toe.

Op voorwaarde dat ze precies en duidelijk uit de doeken doen wat ze verzamelen, hoe lang ze die gegevens bijhouden, hoe ze die verwerken en wat ze daaruit allemaal mogelijk zouden kunnen afleiden.

Voor de nationale firewalls bv : verplicht de politici ervoor te zorgen dat er jaarlijks precieze rapporten komen waartoe deze firewalls nu het afgelopen jaar hebben gediend.

Dan kan de gebruiker precies weten wat er aan de hand is en zelf beslissen of hij dit risico wel wil lopen. Want op dit moment heeft er nog geen 0,0000001 procent van de gebruikers enig idee welke gevaren het inhoudt.

#105230

Marc Huybrechts

 

@ jvn1k

"Fulmineren" is niet goed voor het hart.  Dat gaat uw 'longevity' verkorten.  Ik behoor tot "degenen" die u een sos noemen.  Maar , dan wel een "sos" in de culturele zin (een naief-linkse dus, of het tegenovergestelde van een voorzichtige "conservatief") en niet in de economische (traditionele) zin, want voor dit laatste zijt u veel te 'dynamisch'.   

@ Zuchter

 De geschiedenis van het internet en de interactie met IT bedrijven is nog vrij kort, maar zij bevestigt wel hoe snel bedrijven kunnen groeien en terug inkrimpen en marktaandelen verliezen aan newcomers die een andere 'idee' of concept uitvoeren.   Vijf jaren geleden waren Nokia en Microsoft onbetwiste 'leiders', vandaag hebben ze grote moeite om te kunnen optornen tegen Google, Apple, sommige Koreaanse bedrijven, en zelfs Motorola maakt een 'terugkeer', enz...

Ik deel uw bekommernis voor het vrijwaren van echte competitie.  Het 'reguleren' van competitie is een 'art' en geen wetenschap.  Men moet daar heel voorzichtig mee zijn.  En men mag ook niet naievelijk denken dat het economische los staat van de politiek.  Er is een groot verschil tussen (A) 'multinationals' die grotendeels afhankelijk zijn van regulering binnen het juridische kader van democratische landen en (B) grote bedrijven die direct afhankelijk zijn van totalitaire overheden.  Het is dus louter 'gezond verstand' dat men exponenten van (extern) staatskapitalisme voorzichtig 'controleert' en soms beperkt.  Vrijemarktwerking op zich is een belangrijk doel, maar het moet ondergeschikt blijven aan de vrijwaring van politieke vrijheid in de wereld.  Een democratische constitutie is zeer belangrijk, maar mag geen 'suicide pact' worden bij de concrete toepassing van die constitutie.   Met andere woorden, het is veel belangrijker dat het vrije Westen technologisch voorop blijft liggen in de permanente politieke (en militaire) strijd in de wereld, dan dat 'vrijemarktwerking' ongeschonden zou blijven.    

 

  

#105232

jvn1k

 

"dan wel een "sos" in de culturele zin"

zolang je me maar niet verdenkt achter de Grote Rode Culturele Revolutie te staan, want dan moet ik helaas weer gaan fulmineren.

#105589

Neverbeendead Religion

 

Geen bedreiging voor het internet en wat ondertussen weer eens vast staat is dat de glenn becks en de tea-baggers van deze wereld onderweg zijn om eens uit te leggen waarom ze ook amerika moesten informeren op dat open internet over de dingen die niets met de essentie te maken hebben. Waarom ze ook amerika op een trager pad richting het algemene welzijn van iedereen hadden gezet met dingen als vergrijzing etcetera...

Zo was het een goede zet van ibm om hun computer watson mee te laten doen aan de veelbekeken tv quiz jeopardy waar hij won van de menselijke legendes.

En zo is wat ik hier al veelvuldig geschreven heb langzaamaan aan het doordringen in de media zoals in deze podcast vanaf 6m10s. 

#105691

Stradi

 

 

 Dit zijn bedreigingen van andere koek, echte.

De schuld van de federale Staat

De schuld van de federale Staat omvat de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale overheid, alsook de schuld van andere instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten, met uitzondering van de schuld van de deelstaten (gemeenschappen en gewesten), van de lokale overheden en van de sociale zekerheid. Niet inbegrepen is de door de Staat gewaarborgde schuld waarvan de lasten niet effectief door de federale Staat gedragen worden.

 

FEDERALE STAAT
343 920 488 903,86 EUR
 
VERHANDELBARE SCHULD
305 797 743 252,84 EUR

 

Ga naar de bank met dat plaatje voor een extra lening en ze lachen je vierkant uit.

Normaal is de deurwaarder en de cel fraudebestrijding al veel eerder langsgekomen en zit je opgesloten wegens wanbeheer.

Voor de groooote staatsmannen gelden andere wetten.

 

#105706

EricJans

 

@ LVB:

<<Dat noem ik dus socialisme: geen gelijke behandeling van iedereen, maar ongelijke behandeling met het oog op gelijkmaking.>>

Hear! Hear!
Je vergeet misschien nog als verduidelijking toe te voegen dat die 'ongelijkheidswetten' (= ongelijke behandeling) diametraal ingaan tegen de diepste essentie van wat 'kapitalisme' in zijn meest gunstige betekenis is en kan zijn: 'groei', precies ook door krachten (geld, talent, kennis, enz. ...) te bundelen.

Natuurlijk bestaan er ook hier perversies van (geld-om-geld-kapitalisme ipv productie-kapitalisme) maar die worden door de markt zélf (zij het soms pijnlijk) gecorrigeerd (vb. Amerikaanse auto-industrie die niet langer innoveerde)... dit alles kan echter geen reden zijn om met zulke 'wetten' het kapitalisme alszodanig in zijn ziel te treffen door groei af te straffen.

De enige rol van de staat kan erin bestaan te waken over al te extreme monopolyvorming. De markt moet 'vrij' blijven...

 

#105715

Neverbeendead Religion

 

Neverbeendead en zijn space cowboy cigarettes

Nog steeds geen doorslaggevende inhoudelijk logische argumentatie op mijn post in deze topic en dat betekent dat ik nog steeds als enige geplaatst ben om wat verder in te gaan op deze zogezegd dode post want als iets zogezegd dood is op deze blog die niet meedoet aan censuur is het game time waarin er altijd een vorm van tension mee gemoeid is en dat telt als voorbeeld en dan kan er al eens iets meer recent aan toegevoegd worden want...

...that old pistol is nice and his is chrome

#105721

jvn1k

 

de slets van zijn grootmoeder brandde vannacht in zijn pijpken?

#116117

Pascal de Zuchter

 

http://europe-v-facebook.org/E...

Of hoe Facebook Europese privacy aan hun laars lapt zonder uw medeweten en erger nog, ze slaan al uw persoonlijke gegevens voor eeuwig op...

PS: Nokia en Microsoft zijn nog steeds onbetwiste leiders...

#119452

Cedric Bleekere

 

Hallo Mensen,

Het verlicht mijn hart te delen met u al het goede van de geldschieter heer Lawton Erickson. Voor een keer in mijn hele leven heb ik gezien echte wonderbaarlijke werk van God doorheen zijn knecht heer Lawton Erickson, Dit kredietverstrekker bezit alle goede eigenschappen van een echte betrouwbare geldschieter. Zijn bedrijf is zeer verantwoordelijk, efficiënt, betrouwbaar en zeer snel in termen van competente service delivery. Wat woord kan ik gebruiken om deze geldschieter classificeren, ik alleen maar bidden Mijn God hem, zijn familie en het bedrijfsleven overvloedig zegent. Ik bid dat zijn bedrijf (LAWTON FINANCIERING INC) moet blijven groep hoger, zodat ze duizenden andere mensen die ernstig in nood van de lening helpen om hun leven en bedrijven te verbeteren kan helpen.

Ik ben nu een gelukkig mens met mijn twee kinderen als gevolg van de lening die hij me verleend, heb ik nu gevestigd mijn eigen transportbedrijf en ik woon nu gelukkig in mijn eigen huis.

Lieve mensen, het is met het geheel van mijn hart ik aanbevelen dit geldschieter om u allen die in nood van de lening hulp, contact met de geldschieter heer Lawton Erickson vandaag en vrij te stellen van uw geld probleem.

Erfgenaam is zijn E-mail: [email protected]

Ik ben ervan overtuigd dat hij zal u behandelen op dezelfde manier hij me behandelde.

God zegene de heer Lawton Erickson en God zegene jullie allemaal lezen van deze getuigenis

Oprecht

Mvg
Cedric Bleekere