Wat is er typisch Vlaams?

Met het oog op een betere toeristische communicatie vanuit Vlaanderen, peilde Stéphane Léonard in het kader van zijn masterthesis naar wat Vlamingen als typisch Vlaams beschouwen. 969 personen namen deel aan het onderzoek. De promotor was Prof. dr. Robert Govers, zelf van Nederlandse afkomst. Het onderzoek verliep autonoom, zonder samenwerking met of medewerking van de Vlaamse overheid. Een greep uit de resultaten:

Met welke regio voelt u zich het meest verbonden?


In welke mate voelt u zich in uw Vlaamse gevoelens beknot door mogelijke politieke associaties met extreemrechts en racisme ?Aan welke waarden hecht de gemiddelde Vlaming meer belang dan de gemiddelde buitenlander? (Via het instrument GGP wordt een weging doorgevoerd van eerste, tweede en derde keuzes om aldus een overzichtelijke rangschikking der alternatieven mogelijk te maken)


Wat zijn de symbolen bij uitstek van de Vlaamse regio ?


Welke elementen van onze dagelijkse leefwereld acht u typisch Vlaams?


Welke producten of gerechten zijn het meest kenmerkend voor Vlaanderen?


Als Vlaming bent u het trotst op...?


Wat zijn volgens u Vlaanderens grootste zwaktes bij het aantrekken van buitenlandse toeristen ?


Bron: Stéphane Léonard, Zelfperceptie van de Vlaamse plaatsidentiteit vanuit toeristisch perspectief. Masters' Thesis, KUL, 2007, 75 pagina's.

Reacties

#35167

Herman

 

Wat een klap voor de (vermeende) taalintelligentsia!
Jawel, bij de Vlaamse bevolking leeft de Vlaamse taal, hoewel men ons steevast wil doen geloven dat die taal niet bestaat.

Luc, hoewel dit voor u nu ook moeilijk te verkroppen zal zijn, ge kunt uw ondertitel nu toch weer veranderen. Waar wacht ge op? ;-)

aanbevolen lectuur: http://www.vlaamsetaal.info

#35168

Willy

 

Ik hoop dat de lijst van de meewerkende ondervraagden voldoende variatie vertoont, en bvb niet uit elke gemeente 1 persoon. De hoeveelheid ondervraagden is groot genoeg om van een "peiling" te kunnen spreken. Vanuit toeristisch perspectief is eveneens voorzichtig genoeg om niet bekogeld te worden door politieke moddergooiers. Een gelukte thesis van iemand die met veel kans op slagen naar een job bij het betreffende ministerie kan hengelen, zelfs zonder partijkaart.

#35170

LVB

 

@Herman: "ge"? Wie is dat? ;-)

#35171

John

 

Vlamingen hechten meer belang aan levensgenieten dan een gemiddelde buitenlander? What a joke.
Of stond er in de enquete "Nederlander" ipv "buitenlander"?

#35172

LVB

 

@John: deze enquête geeft een idee van hoe Vlamingen naar zichzelf kijken; dat is natuurlijk nog niet hetzelfde als hoe ze werkelijk zijn...

#35174

raf

 

@Herman:

Ik weet natuurlijk niet hoe het in de enquête geformuleerd was, maar als daar 'Vlaamse taal' stond ipv van Nederlandse taal, dan zegt deze uitslag niets. Trouwens, wat is Vlaamse taal voor een West-Vlaming of voor een Limburger? We zitten met een groot lappendeken van dialecten. Promoten?

#35175

Herman

 

@ Raf:

De Vlaamse taal is wat mij betreft de algemene Vlaamse taal die losstaat van de dialecten die in Vlaanderen worden gesproken.
Noem het Verkavelingsvlaams of hoe dan ook, wat mij betreft is dat algemeen Vlaams.

Er zijn er die zeggen dat de verschillen tussen Vlaams en Nederlands niet anders zijn dan die tussen Brits en Amerikaans Engels of Duits en Zwitsers Duits.
Dat klopt ook wel, maar in geen van de voorbeelden laat de ene variant zich de les spellen door de andere variant.

De Vlaming laat zich nog al te vaak de les spellen door de Nederlander, niet in het minst door het Nederlandse Van Dale dat de Vlaming meent te kunnen zeggen of we een woord al dan niet mogen gebruiken. Ook Luc volgt die voor mij onbegrijpelijke redenering.

Hoe denk je dat de Amerikaan zou reageren mocht een stel Britten hem plots zou zeggen of ze deze of gene woorden wel of niet mogen gebruiken?

#35176

raf

 

@Herman:

Er bestaat nu eenmaal een standaard voor een taal. Wie die niet volgt, heeft die vrijheid, maar zal zich in bepaalde contacten laten kennen als een particularist. Denk er toch maar eens goed over na, vooraleer een taalgebied van 22 miljoen Nederlandstaligen op te splitsen.

#35179

Herman

 

@ Raf:

En welke standaard bestaat er voor het Engels en het Duits? Of voor het Spaans?
Moet ik 'colour' of 'color' schrijven? Moet ik "isn't it" of "ain't it" zeggen? "Manejar un coche" of "Conducir un coche".

Kan jij me zeggen wat de standaard is?

#120546

Julien Renaers

 

De huidige leerboeken van het Duits zijn gebaseerd op het Hannoveraans. In Hannover wordt het zogeheten Hoog Deutsch geproken.

#35180

raf

 

@Herman:

Als je zo redeneert kom je er niet met een Vlaamse taal. Die gaat zeer snel uiteenvallen in regionale varianten, tenzij je een standaard invoert..en de cirkel is rond.

#35184

Bart Vanhauwaert

 

@Herman : inderdaad zoals Raf aangeeft ben je in een rondje aan het redeneren. Als we kunnen spreken van een "standaard Vlaams" dan is er natuurlijk ook een "standaard Nederlands" waarin het eerste gewoon een regionale verbastering is van het tweede.

#35185

Willy

 

Typisch Vlaams, dat is de Vlaamse Moedertaal, de taal die we van thuisuit meekregen, en waarvan gezellige Guido reeds proclameerde : "z'is Vlaams, en z'is de mijne". Na de taal van moeder volgde de taal op school, een soort van ABN waarmede we in ons taalgebied uit de weg konden. Later kwam daar de Franse taal bij, en bij ervaring het "patois", de Duitse taal met zijn "Lausbuhbengeschichte", het Engels met de Sohovariant, en ga zo maar verder... Het eindigt inderdaad nergens of in een cirkel. Hoe meer talen, hoe meer kans om zich geestelijk te verrijken. Ook met de computertaal, de mobieltjestaal...

#35192

Herman

 

@ Raf en Bart:

Inderdaad, een standaard Vlaams dat naast een standaard Nederlands bestaat. Daar ga ik mee akkoord.
Maar waarom moet een Vlaming dat standaard Nederlands, een taal die de zijne niet is, worden opgelegd?
Verder regionaliseren is inderdaad belachelijk. Dan ga je immers de dialecttoer op en dat is toch niet de bedoeling. Ergens moet het wel stoppen natuurlijk.

Overigens, waarom is Vlaams een verbastering van het Nederlands en niet omgekeerd? Vlaams bestaat al veel langer dan Nederlands - ik ben dus eerder geneigd te zeggen dat Nederlands een verbastering is van Vlaams.

#35194

Cogito

 

In welke mate voelt u zich in uw Vlaamse gevoelens beknot door mogelijke politieke associaties met extreemrechts en racisme ?

Is een vraag die even irrelevant is voor een maatschappij als de vraag: in welke mate voelt U zich in uw Vlaamse gevoelens beknot door mogelijke politieke associaties met extreemlinks en jaloezie? (o ja, wanneer krijgen we een batterij anti-jaloeziewetten en een centrum voor gelijke wetsbejegening en jaloeziebestrijding? - het zou even forfaitair zijn.)

het antwoord van de gemiddelde Vlaming op deze vraag was dus ook behoorlijk politiek incorrect.
Aan welke waarden hecht de gemiddelde Vlaming meer belang dan de gemiddelde buitenlander?

Het maakt me heel blij te zien dat milieubewustzijn minder dan 1% haalt - helemaal laatst voor andere.
Eveneens behoorlijk politiek incorrect.

Ook blij om te zien dat een zo politiek incorrecte verketterde en belaagde sport als vinkenzetten toch nog een niet onbetekenend plaatsje krijgt als typerend voor Vlaanderen - ook al niet zo politiek correct.
Al bij al stemt het mij blij hierin sporen van bewijs te kunnen aantreffen dat de Vlaming inderdaad gematigd rechts is.

#35195

raf

 

@Herman:

'Ergens moet het wel stoppen natuurlijk.'

Waarom zouden de West-Vlamingen of de Antwerpenaren het recht op een eigen taal niet kunnen opeisen? Jij eist dat recht van de Vlamingen tov de Nederlanders toch ook op.

'Overigens, waarom is Vlaams een verbastering van het Nederlands en niet omgekeerd?'

Ja kijk, het antwoord hierop vind je in de geschiedenis van de Nederlanden. De Tachtigjarige Oorlog is het begin van de scheiding, en de Contrareformatie heeft onze intelligentia naar het Noorden gejaagd. Daar hebben zij bijgedragen tot de Gouden Eeuw, en wellicht (mijn materie niet) tot de ontwikkeling van het Nederlands. Wat Vlaanderen verder overkomen is, moet ik toch niet vertellen zeker.

#35196

Cogito

 

@Herman: De Vlaamse Identiteit is al bij al een fake identity die het Belgische regime in de negentiende eeuw heeft gecreeërd om een wig te drijven tussen Nederland en Vlaanderen. Ik denk dat jij daarvan een exponent bent.
Maar eigenlijk zijn wij gewoon Zuid-Nederlanders.

#35197

Leo Norekens

 

We hebben het ondermeer te danken aan regionalisten als Gezelle (die om religieuze redenen de invloed van het Noorden beperkt wilde zien) dat het Vlaams weinig of geen invloed gehad heeft op de ontwikkeling van de Nederlandse standaardtaal. In het Noorden was al in de "Gouden Eeuw" een soort standaard ontstaan, die de tijd had gekregen om verder vorm te krijgen, maar die in de 19de eeuw "vreemd" klonk voor de Vlamingen. Waren die toen niet zo afkerig geweest van het "Hollands", dan was die standaardtaal in veel grotere mate "Vlaams" geworden.

(Wie het Vlaams "een verbastering van het Nederlands" (!) noemt, neemt inderdaad een loopje met de geschiedenis.)

Overigens: wat mij het meest opvalt in bovenstaande grafiekjes, is de eerste vraag: 39,5% voelt zich in de eerste plaats Vlaming (27% in de tweede plaats), minder dan 8% voelt zich in de eerste plaats Belg.

#35198

Herman

 

Wat Antwerpenaren betreft is de kous snel af. Het Antwerps is een Brabants dialect, en is geen dialect, laat staan taal, op zich.

Overigens, wat is het verschil tussen dialect en taal? Tja, je hebt de definitie dat er een staat en leger moet zijn om een taal te hebben. In dat geval stopt het bij Vlaams, nietwaar?
Ik vrees echter dat de discussie over het verschil tussen dialect en taal ons te ver zou voeren. Elke taalkundige heeft wel zijn eigen mening daarover.

Let op, als men verder wil doen om Nederlands als taal van 22 miljoen mensen te propageren, dan kan ik me daar achter plaatsen. Maar dan wel op één voorwaarde: dat het neerkijken op de Vlaamse variant ophoudt en dat het Nederlands uit Nederland niet langer als enig zaligmakende standaard wordt aanzien.
Van Dale beantwoordt alvast niet aan die voorwaarde...

#35202

Joe

 

De studie toont aan: ik ben geen typische vlaming. hoera!!!!!!

#35211

raf

 

@Herman:

Natuurlijk moet Nederland niet neerkijken op de Vlaamse variant. Onze politici hebben in de Taalunie een opdracht, maar stellen zich als underdog op, zoals ze dat al zolang gewend zijn tov de Franstaligen...

#35212

Cogito

 

Ook de juichkreet van Joe past perfect in mijn betoog hierboven en doet mij hopen dat het voor dit land (misschien) nog niet te laat is.

#35213

Herman

 

@Raf:

Het probleem is inderdaad dat de eigen Vlaamse mensen neerkijken op de Vlaamse variant. Getuige daarvan Luc zelf die de gewonnen slogan niet goed vond omdat Van Dale vond dat een woord "Belgisch Nederlands" was.
Dat vond ik pas triest.

Zolang die zelfbeknottende en eigen cultuurverloochende mentaliteit er niet uit raakt, kan er van één taal en één standaard geen sprake zijn. Zelfs bij de VRT beginnen ze dat (weliswaar hééééél langzaam) in te zien.

#35219

Eric Jans

 

@ Herman:

Als ze bij de VRT 'iets' (wat dan ook) inzien; dan kan dat maar één oorzaak hebben: dat het de Belgische belangen dient. Die zender is een (hooguit verdoken) bolwerk van collaboratie met het Belgische 'régime'. Dat laatste kan ik dus bezwaarlijk als zinnig argument aanvaarden.

@ Jöe:
<<De studie toont aan: ik ben geen typische vlaming. hoera!!!!!!>>

Neen, Joe: de studie toont aan dat jij een Belgicist bent en dus geen Vlaming. hoer'B'!!!!!!

@ Allen:

Bij deze taaldiscussie vergeten we dat de zeevaarders van de OIC zich ooit 'Vlamingen' noemden. Zij hadden nochtans al generaties lang de Nederlandse nationaliteit, sommigen hadden zelfs geen 'Vlaamse' (naar huidige geografie) voorouders... en zij noemden zich 'Vlamingen'.
dat mag ons tocjh even doen nadenken.

Ik vind dat we hier met een gezonde mix zitten. Vlamingen die 'erkenning' vragen en zo de Nederlandse taal mee willen kunnen voeden en Vlamingen die streven naar de eenheid en veel belang hechten aan het Nederlandse standpunt.
Heelwat Nederlanders kijken zo ook op naar Vlaanderen en de Vlaamse taal waar anderen op hun strepen staan. Ook dat laatste is - gezien de grotere Nederlandse politieke zelfstandigheid en dus maturiteit sinds eeuwen - enigszins begrijpelijk.

Maar deze groeipijnen beletten niet dat Paul Van Vliet in zijn liedje 'Vlaanderen' gelijk had met zijn eindconclusie in de laatste regel van het chanson:

"... Want Vlaanderen komt dichterbij met ieder nieuw seizoen."

Komaan Vlaamse kiezer... gooi nu eens eindelijk dat Belgische juk af. Niet bang zijn: 2007 is het jaar!

#35221

raf

 

@Herman:

Neen, we begrijpen mekaar verkeerd. Wat ik bedoel is dat de Vlaamse politici, via onderhandelingen in de Taalunie, een ander statuut afdwingen voor de Vlaamse variant, hetgeen dan ook gevolgen zal hebben in bvb Van Dale. Door die variant in de Vlaamse media te promoten, gaat de afstand tov het Algemeen Nederlands enkel maar toenemen, en vangen we zeker bot in de Taalunie. Luc heeft gelijk: zolang er niets veranderd is, dient men zich aan de standaardtaal te houden.

#35226

Joe

 

E. Jans: "Neen, Joe: de studie toont aan dat jij een Belgicist bent en dus geen Vlaming. "
Maar simpele duif, leg me dan eens uit waarom ik een Belgicist ben! Binnenkort komt er een nieuw stripverhaal uit: "Eric Jans en de Belgicisten".

Voor alle anderen, ik vrees dat ik één van die 4,54 % ben die zich het meest verbonden voelt met de wereld. Verder, voor mijn part mogen leeuw en vlag, volksliederen (ze zullen 'm niet temmen, de Brabanconne, wij zijn van het land van hawaii,...) 11 juli, 21 juli, 4 juli, 14 juli,... gestolen worden, de ijzertoren laat me siberisch koud, en ik lust geen frieten. Natuurlijk hebben VL en B nog resten van een prachtig historisch erfgoed en hebben magistrale schilders, beeldhouwers en pottenbakkers geleverd, maar dat vind ik ook van Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk, Rusland, India, etc.... De Vlaamse keuken heeft zijn charmes, maar ik word even warm van binnen door andere keukens. Je zal mij nooit zien supporteren voor Clijsters of Henin of de Rode Duivels omdat ze toevallig van mijn "regio" zijn, maar ik kan ze wel apprecieren als ze goed bezig zijn.
Kortom, voor mij is het "fuck nationalisme", en ik ben geinteresseerd in ieders cultuur en kunstjes.

#35227

Eric Jans

 

@ Jöe:

En ik kan perfect nationalist zijn en me net zo verbonden voelen met de wereld daarbuiten. Waar je die idee vandaan haalt dat het éne het andere noodzakelijk moet uitsluiten... het is me een raadsel. Of toch niet helemaal: het is één van de valse tegenstellingen die Belgiê nodig heeft voor haar overleven. Daarom noem ik die valse tegenstelling een 'belgicisme' en jou als aanhanger ervan een 'Belgicist'.
Daar mag wel eens een stripverhaal over verschijnen, ja... als er tenminste een uitgever voor gevonden kan worden en als die strip dan op de boekenbeurs gepresenteerd mag worden, tenminste.
Want niet alle mondialisten staan hier open voor hun eigen cultuur. Jouw probleem; niet het mijne.

#35233

traveller

 

@ Joe

Ik ga er van uit dat je in de IT-branche werkt en met een meerderheid anglofiele mensen in contact bent(de taal, niet de mentaliteit). Daardoor sta je waarschijnlijk los van de Vlaamse mens.
Ik ben 7 jaar zeer intensief met de Vlaamse arbeider bezig geweest en het heeft me nooit meer los gelaten. Telkens ik anderen zag "werken" kon ik een gekreun niet stoppen. De verbinding hersens-spieren was zelden volledig aanwezig. Je spreekt over de Vlaamse primitieven alsof die de normaalste zaak van de wereld zijn, wel het is niet zo. Alleen de Italiaanse stadsstaat-inwoners waren vergelijkbaar met de Vlamingen en pas op dat is vandaag nog zo: de florentijnen, milanezen en bergamasken zijn nog altijd de toppers van Europa, samen met de Vlaming die neergehaald worden door het waalse gewicht, zoals die noord-italianen hun buik vol hebben van het zuiderse profitariaat. De WERELDBURGER??? Bestaat niet. Amen

#35238

rattaplan

 

Zeer juist WERELDBURGERS bestaan niet.
Wie beweert het te zijn is een snoever.
Niet alleen spreken deze lieden onvoldoende talen in vele gevallen durfen zij de weg niet vragen in landelijke gebieden.

#35247

enoida

 

toch even een methodologische noot

"In welke mate voelt u zich in uw Vlaamse gevoelens beknot door mogelijke politieke associaties met extreemrechts en racisme ?"

Wat als je de assiciatie maakt met één van de twee?

is een modelvoorbeeld van een slechte vraag
extreemrechts en racisme lijken me niet hetzelfde (en als ze wel als synoniem beschouwd worden, is één van de twee overbodig)

#35260

Joe

 

Traveller: interesse hebben in andermans culturen betekent niet het niet erkennen van een zeker profitariaat. Van dat laatste ben ik me nl. zeer bewust maar ik zal dat nooit linken aan een zekere bevolkingsgroep.
Daarom zeg ik ook niet dat Vlamingen "primitief" zijn.

#35265

traveller

 

@Joe

Ik dacht niet dat je zoiets beweerde. Wat je wel liet uitschijnen is dat de kunstjes wel intressant zijn, maar bij de anderen ook. Daar reageerde ik op, de Vlaamse primitieven waren, samen met de Italianen en een beperkt aantal Duitsers feitelijk het begin van de Europese schilderkunst en dat voor zulk een klein volk. Wat ik hier op een andere posting schreef over productiviteit gaat feitelijk over identiek hetzelfde onderwerp. Ik ken een zwitserse ingenieursfirma die anders niet wil dan Vlamingen voor hun projecten, ze willen zelfs geen zwitsers als ze Vlamingen kunnen krijgen. Van walen worden ze ziek, ze denken er zelfs niet aan.

#35295

Joe

 

@ traveller: persoonlijk kon ik ook in mijn kleine sample-omgevingen statistisch bepalen dat Vlamingen op vele vlakken in't algemeen betere werkkrachten zijn. Anderzijds heb ik onder Vlamingen ook een enorm pak onbekwamen en pretentieuze luchtverkopers meegemaakt, elke bevolkingsgroep heeft zijn goede/minder goede categorieën.

#35298

traveller

 

@ Joe

Ik begrijp je terughoudendheid om bevolkingsgroepen te classeren. It is not done, en zeker niet sinds het nazisme.
Wat ik echter niet doe is een kwaliteitslabel als mens geven, dat zou echt in mijn hoofd niet opkomen.
Ik zou bvb wel accepteren dat een intelligente Vlaamssprekende neger mij trouwt, maar ik zou de grens trekken bij Freddy, mijn vrouw is nogal gevoelig aan horror-films.
Neen, het gaat me niet om mensen individueel een waardelabel te geven, het gaat mij om de realiteit dat de gemiddelde Vlaming een creatieve harde werker is, maar een politiek onmondig kind door honderden jaren onderdrukking: "Travailles et tais-toi". En dat stuit me tegen de borst. Dat er dan nadien door de "Vlaamse leiders" excuses gevonden worden en wetten worden gestemd om de Vlaamse politieke onmondigheid te vereeuwigen vind ik hemeltergend en laat me duidelijk zijn: jij hebt het recht om te zeggen dat je dat geen kloten aantrekt maar ik vind zoiets dan één van de redenen waarom de Vlamingen onmondig blijven, als de Vlaamse intelligentsia niet meespeelt heeft de gewone man gewoon geen kans. Nu niet beginnen roepen Cogito en Raf en Eric.

#35304

rattaplan

 

De 'Vlaamse Primitieven' is een naam die door een Engelse kunsthistoricus aan de bourgondische Kunstschilders gegeven werd. Hij bedoelde hiermee: ' De Voorlopers' van de schilderkunst.
De in de Kunsthistorie van voor 1930 gebezigde terminologie was 'Die Altdeutscher Meister'.
Daardoor kimt het dat het schikderij 'Het Lam Gods' dat door de Fransen geroofd werd, uiteengereten en in stukjes verkocht geworden was door Duitse vorsers weer op gezocht en samengesteld en gered werd.
Ook de Duitse interesse voor Rubens ging die kant op.

#35310

[email protected]

 

Au congrès de Vienne en 1815, sans consultation des populations, les territoires de la future Belgique sont réunis à ceux des Pays-Bas pour former un état tampon au nord de la France. À la tête de ce Royaume-Uni des Pays-Bas, Guillaume Ier d'Orange. Très rapidement naît une opposition aux Néerlandais dans les régions de langue française. Les libéraux accusent aussi Guillaume Ier d'imposer l'usage du néerlandais aux élites principalement francophones et à toute l'administration (Justice, Police...). Dans les faits, l'arrêté royal du 15 septembre 1819 établit le néerlandais comme langue officielle pour la justice et l'administration mais sans exclure l'utilisation d'autres langues. Il faut savoir que Guillaume d'Orange, bien que roi des Pays-Bas était francophone.
Dat hebben de belgicisten nooit aan de Vlaamse kinderen verteld.
Hoe laf en laaghartig!

#35311

thylbert

 

traveller heeft gelijk. Het is verkeerd om bevolkingsgroepen te classeren. Ik wil hier, voor de mensen die onze welvaart 'for granted' beschouwen (misschien ook iets voor verstokte belgie-lovers), dit aan toevoegen: onze welvaart(in Vlaanderen) is er niet vanzelf gekomen, we hebben daarvoor moeten werken, of beter, we hebben daarvoor de beste moeten zijn. We hebben de beste moeten zijn omdat we geen keuze hadden Vlaanderen heeft immers nooit cadeaus van de Belgiscistische bourgeoisie gekregen. (en de reden daarvoor kunnen jullie wel zelf bedenken;) ) Of dat een Vlaming beter maakt dan een Fransman, een Waal, een Italiaan, een Egyptenaar, neen. Maar het is onjuist om te zeggen: die Vlamingen hebben gewoon geluk dat ze zo welvarend zijn.

#35318

Joe

 

thylbert: dat laatste vind ik ook: vele vlamingen zijn hardwerkend, pienter en efficient. maar daarom ga ik niet de chauvinist uithangen, de leeuwevlag koesteren en nationalistische strijdliederen zingen.

#35321

traveller

 

@ Joe

Ik hoop dat de Vlaamse strijd wat meer is dan wat uiterlijke show. Je zult mij niet met een leeuwenvlag en bij het zingen van strijdliederen betrappen, maar je kunt me wel in een politiek debat pro-Vlaanderen verwachten.
Mijn leraar wiskunde in de wetenschappelijke was een medestichter van de VVB en maakte na een ijzerbedevaart een opmerking over de noodzaak om deel te nemen aan dit soort romantische manifestaties.Ik had hem al goed ingeschat en ik antwoorde luidop dat het nog beter was voor zijn politieke toekomst als hij romantische supporters had, maar dat het belangrijker was de juiste politieke keuze te maken dan shows te volgen, en dat ik sterk twijfelde aan zijn idealistische politieke keuze. Hij smeet me buiten en ik mocht zijn les niet meer binnen voor een maand.
Op het einde van dat schooljaar werd hij CVP'er en ik heb hem nooit meer over Vlaanderen gehoord.

#35350

LeFlandre

 

Regio? Het antwoord kon alleen maar Vlaanderen zijn, want het is de enige regio. Immers; de gemeente, de provincie, het land, de wereld als keuze is toch geen regio. Of toch?

#35351

LVB

 

@LeFlandre: Overigens is de notie dat Vlaanderen een "regio" zou zijn ook een Waalse stelling. De Vlamingen wilden immers een staatshervorming gebaseerd op "gemeenschappen", de Walen op "regio's" of "gewesten". Vlaanderen is beide: gewest én gemeenschap, en heeft deze beide concepten zelfs gefuseerd. Wie Vlaanderen een "regio" of "gewest" noemt, geeft dus blijk van een eenzijdige politieke keuze.

#35352

Le Flandre

 

Hierin kan ik u volgen, Luc.

Je kan je afvragen of een regio wel een Gewest is, en of die samensmelting van Gemeenschap en Gewest de bedoeling heeft (had) van Vlaanderen een onafhankelijke staat te maken;

Of door de optelling van Gewest + Gemeenschap = Regio meer kans te geven Vlaanderen als een volwaardige regio in Europa (of desnoods deelstaat) te laten aanzien.

Ik denk dat deze laatste optie in de periode dat deze constructie gemaakt werd toch meer aanhang vond.

Een andere vraag is eigenlijk wel hoe Vlaanderen het heeft kunnen bewerkstelligen zulke fusie te maken, en aldus een asymmetrisch federalisme in het leven te roepen.

Logischerwijze hadden we immers dezelfde constructie moeten volgen met een Nederlandse Gemeenschap etc, etc.

Het is echter een stokje met twee uiteinden, want;

Het niet samenvallen van Vlaanderen met het begrip Nederlandstaligheid is tevens ook koren op de molen van wie de Vlaamsheid ook met minderheidstalen associeert (een volwaardige staat waardig; dit is ook een voorwaarde die vandaag in de Standaard te lezen staat om Kosovo onafhankelijkheid te geven).

Een minderheidstaal als het Frans bijvoorbeeld.

Terwijl ik dan belgitude eerder met het Nederlands vereenzelvig; het is de taal van de numerieke meerderheid in dit land. Dit moeten ook de Walen aanvaarden.

De stelling van veel monolinguistische Vlaams-nationalisten dat België het Nederlands verwaarloost klopt echter wel; een mooi voorbeeld hiervan is het omdopen van BRTn in VRT.

Anderzijds zijn we met deze ruimere omschrijving van Vlaanderen in substantie ook bij machte Vlaanderen, desnoods tegen België in, als een meertalige staat te concipiëren.

Maar deze discussie te buiten gelaten: met regionalisme hebben we het in Europese context (het Europa der regio's met de inzet van mensen als Luc Van den Brande,...) toch wel degelijk over Vlaanderen.

Ik denk trouwens niet dat het zeer unitaire & centralistische Vlaanderen zich graag in regio's zou laten opdelen, ook niet door Europa.

De enige territoriale omschrijving die in het rijtje past is Vlaanderen. En dus ook het enige spontane antwoord.

#35354

LVB

 

Vermits het Nederlandse woord "gewest" in het Frans vertaald wordt als "région", ga ik ervan uit dat regio hetzelfde is als gewest. Verbeter mij als ik hierin fout ben.

Het fuseren van gewest en gemeenschap had zeker niet de bedoeling om van Vlaanderen een onafhankelijke staat te maken. Wel om meer aan te sluiten bij de door Vlaanderen gewenste staatshervorming via gemeenschappen in plaats van via gewesten. Tevens om Brussel (behorend tot de bevoegdheden van de Vlaamse gemeenschap maar niet tot die van het Vlaamse gewest) beter te integreren in het concept "Vlaanderen".

Maar om tot de kern van de zaak terug te keren: de vraagsteller bedoelde met "regio" eerder een vage verzamelnaam van "streekgebonden entiteiten", waarin zowel gemeente, provincie, gewest, land als continent passen. De term "geografische entiteit" zou nauwkeuriger geweest zijn.

#35365

A.Rouet

 

Vele Vlaamse vrienden,

Groeten uit Nieuw Zeeland. Overweldigd door zoveel natuurschoon, kunnen we van aan de andere kant van de wereld bevestigen wat we al een tijdje vermoedden: Vlaanderen heeft (naast al zijn andere troeven, nu ook nog) het mooiste buitenland.
My kingdom for a lintbebouwing!

#35368

Cogito

 

Heb me altijd afgevraagd wat er fout is met lintbebouwing.
Wat is er fout met lintbebouwing? Volgens mij is dat enkel zwartgemaakt om te kunnen misbruiken als argument om bouwverbod op te kunnen leggen (verkocht als ruimtelijk structuurplan). Ik heb me nog nooit geërgerd aan lintbebouwing, maar ja, ik erger me over het algemeen niet aan wat andere mensen doen.

#35370

Eric Jans

 

@ A. Rouet:

Hebben ze daar in 'Nieuw Zeeland' misschien ook een stukje 'Nieuw Zeeuws Vlaanderen'?
Of heefs Abel Janszoon Tasman daar destijds niet aan gedacht omdat hij zich - Nederlander zijn - gewoon 'Vlaming' noemde?

Mooi buitenland hebben wij, inderdaad!

Waar zit je? Auckland? Christchirch? Wellington?

#35372

Eric Jans

 

@ Rattaplan:

Je uitleg over Vlaamse Primitieven vind ik niet terug. Bron?

Hier even Wikipedia citeren om het verschil te laten zien:

<<De term "Vlaamse Primitieven" is oorspronkelijk een letterlijke vertaling van de Franse benaming "Les Primitifs flamands", waarbij het Franse 'primitif' in de betekenis van 'vroeg, eerst' te begrijpen is. De dubbelzinnigheid van de term primitief en het bewustzijn dat tot circa 1600 geen scherpe grenzen (wel regionale verschillen) tussen de schilderkunst van Zuid- en Noord-Nederland kunnen worden getrokken, heeft er rond 1900 toe geleid dat men de benaming Vlaamse Primitieven trachtte te vervangen door Vroege of Oud-Nederlandse schilderkunst (Duits: Altniederländische Malerei; Engels: Early Netherlandish painting), waarmee dan doorgaans de schilderkunst van Van Eyck af tot de laatste decennia van de 16e eeuw (inclusief Pieter Brueghel) wordt aangeduid. De nog gebruikte benaming Vlaamse Primitieven betreft thans in het bijzonder de schilderkunst van de 15e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden (van Robert Campin tot Gerard David).>>

#35424

René

 

Het enthousiasme voor België is wel schrikbarend klein.

#35427

Cogito

 

Het onderzoek verliep autonoom, zonder samenwerking met of "medewerking van de Vlaamse overheid."

En dat verklaart meteen waarom de Vlaming er zo levensecht uitkomt, waarom de Vlaming zo zichtbaar centrumrechts is. Dat was mét medewerking van de "Vlaamse" moeder overheid nooit gelukt.

#35439

A.Rouet

 

@ Eric Jans

Net Dunedin verlaten, zit nu in Sydney.
Stella Artois, Clijsters, Henin en Brussels, in die volgorde, daar hebben ze hier al van gehoord. Ik vertel hier veel goeds over Vlaanderen,de taak van een `ambassadeur`. Voor hun Kiwi-model, wat de prijsbepaling van geneesmiddelen betreft, ben ik ook wel te vinden.
Bij ons alles naar behoren? Binnen drie dagen `ne grote friet van bij Mariake`, ik kan niet wachten.

#35562

Eve

 

Kim is big ginder, he;-) Tof!

#35641

Eric Jans

 

A. Rouet:

Whaauw! Beetje jaloers op je.
Voor straf eet ik die friet 'chez Eugène' vanavond al. Begin maar al te watertanden, menaar Rouet!
Vraag eens of ze de Flemish painters ginder kennen. En leg hen uit dat Kim vlot Engels kan en dat ze 'dus' 9/10 a Flemish girl is.

En euh... vraag eens of ze ginder 'Croatia' kennen. Vroeger kenden ze alleen maar 'Yugoslavia'.

#35655

Joe

 

A. Rouet : vraag ze ook eens of ze Eric Jans kennen, en loop dan snel weg.

#35656

Cogito

 

...en uiteraard of ze Joe kennen, natuurlijk kennen ze dië, het zit er vol van ginder.
http://blogpst.no.sapo.pt/m...

#35706

Eric Jans

 

@ Jöe:

Haaahahahahaaa!

#35759

A.Rouet

 

@Eric Jans

Downunder kennen ze zeker Rubens en Breugel, en terecht natuurlijk. Je zal het betreuren, maar Vlaanderen kennen ze niet. 'Croatia' kennen ze er sinds begin jaren negentig....
In die context toch maar blij zijn dat ze Vlaanderen niet kennen?
Eén troost Eric, La Belgique kennen ze evenmin.

#35788

Eric Jans

 

@ A. Rouet:

<<'Croatia' kennen ze er sinds begin jaren negentig...>>

Hebben jullie het gezien, Vlamingen? Ik zal het nog eens herhalen:

<<'Croatia' kennen ze er sinds begin jaren negentig...>>

En... zouden de Kroaten daarom treuren? Het was de Yoegoslavische eenheidspolitiek waar ze om treuren, niet het Kroatische separatisme. Dat was gerechtvaardigd. Daar treuren ze niet om. Daar leven ze in!
En aangezien ze in Australië toch al geen België kennen, hoeft er daar ook niemand iets te betreuren.
Let's go West!

#35789

A.Rouet

 

@Eric Jans

Hoeveel gesneuvelde Vlamingen, Brusselaars en Walen vind jij een billijke prijs?

#35901

Eric jans

 

Dat is moeilijk te berekenen. Maar één ding weet ik zéker: als we de vergelijking dan toch helemaal moeten doortrekken is het wel duidelijk dat alles naar zichzelf toezuigende Wallonië het meest in de rol van Servië zit, de 'betalende partij' Vlaanderen lijkt dan meer op Croatië... of beter nog Slovenië.

'Vrede' is soms ook een zeer slecht argumente: namelijk als zou blijken dat met het Belgische argument 'vrede' de Vlaamse 'onvrede' alleen maar zou toenemen.

Je kiest niet voor oorlog... de oorlog is het gevolg van een keuze voor je vrijheid die je door anderen niet wordt gegund.
Als het daar ooit op aan moet komen, meneer Rouet, zeg ik dit: niemand kan je dwingen tot een eenheid.
Het is geen optie gehuwd te blijven omdat één van de twee partners de andere chanteert met agressie.
Eerst vrijheid, dan vrede.
Een vrede zonder vrijheid is geen vrede.
Welnu: de Vlamingen zijn in hun 'Vlaanderen' politiek niet geheel vrij. België was en is nóóit een vrije, zelfbewuste keuze van een Vlaamse meerderheid.
Het was al altijd een keuze 'om de lieve vrede'. De Vlaamse stemontwaarding evenals de minium ruim 12 miljard euro per jaar moeten weggeven is echter geen vrede meer die 'lief' te noemen valt. Het is min noch meer een regelrechte roofbouw.

Oorlog is dus zéker niet de keuze van de Vlamingen. Maar we worden wel steeds eenzijdig als de agressor voorgesteld.
Stel die vraag van u eens aan de corrupte PS-ers, meneer Rouet. Het wordt de hoogste tijd.

#35908

A.Rouet

 

@Eric Jans
Ook na wat ik hierboven lees, blijf ik 'opgelucht' en denk ik dat de rede het bij jou zal blijven halen. Stel je voor dat ze Downunder, Wemmel of Drogenbos zouden kennen zoals ze er nu Srebrenica kennen....
Beste Eric, als ik in jouw bovenstaande tekst het woord 'Vlaanderen' vervang door 'de arbeider' en 'Belgie' door 'het kapitalisme', heb ik dan niet het rekwisitoor van zo'n Pierre Carette (CCC) om de doden die 'bij zo'n strijd voor de vrijheid' vallen, te verantwoorden?
Je hebt een grote mond en ik vind je vaak een fanaticus, dat wel, maar je bent geen Pierre Carette. En dat is goed.

#35938

Questing Beast

 

@A.Rouet en Eric Jans: "Hoeveel gesneuvelde Vlamingen, Brusselaars en Walen vind jij een billijke prijs?" "Dat is moeilijk te berekenen". Dat is zeer gemakkelijk te berekenen: het antwoord is nul. Zelfs diegenen die uit eigen vrije wil bereid zijn te sneuvelen hebben niet het recht anderen te doden, tenzij uit zelfverdediging tegen een fysieke aanval.

#35948

Eric Jans

 

@ Rouet:

En jij spreekt het zittende regime naar de mond door geen gewag te maken van de lijken die daarvoor al uit de kast zijn gevallen!
Als er één volk zijn strijd vreedzaam heeft gevoerd; dan zijn het toch wel de Vlamingen! Maar als ik jou bezig hoor begint het er wérkelijk op te lijken dat we ons daarin vergissen. Zoals onze gastvrijheid wordt misbruikt wordt kennelijk ook onze vreedzaamheid misbruikt, stel ik vast.
Die 'grote mond' beschouw ik als een compliment. Bedankt! Vlamingen moeten dringend grotere monden krijgen.
Mijn Vlaamse mond kan niet groot genoeg zijn tegenover jouw gespleten tong.

Ik geloof niet dat Vlaams-Nationalisten veel gemene zaak hebben met een 'Pierre Carret'. Ik geloof nog minder dat 'Vlaanderen' (of een ander land) inwisselbaar is met ideologische begrippen.
Overigens beschouw ik oorlog niet als per definitie 'fout'. Je moet het wel zien te ontkomen, maar fout is het niet al-tijd.
Meneer Rouet: ook de democratie wordt soms 'bevochten'. Waarom zou geweld (zoals QB het schrijft) niet legitiem kunnen zijn?
Was de Franse Revolutie niet legitiem? Was de Croatische vrijheidsstrijd niet legitiem? Was Leuven Vlaams (toch een kleine opstand mét enig geweld!) niet legitiem?
Laat u het mij in al uw wereldwijze bescheidenheid maar eens weten, hé.
Maar Tobback indachtig zijn voor jou blijkbaar alle middelen goed. Om het 'vreedzame' Belgique toch maar overeind te kunnen houden.
Whatever: u steunt met uw uitleg een bezetting en vepakt die steun als vredelievendheid. Oók een afgezaagd liedje, hé.

#35949

Eric Jans

 

@ QB:

Ook ik verwacht geen 'geweld' en ik stuur er niet op aan. Dat wil echter niet zeggen dat ik het helemaal uitsluit. Zelfverdediging.

<<Zelfs diegenen die uit eigen vrije wil bereid zijn te sneuvelen hebben niet het recht anderen te doden, tenzij uit zelfverdediging tegen een fysieke aanval.>>
Geldt dat ook voor staten? Voor landen? Voor volken? Gemeenschappen? Regio's? Gewesten?

Is een land 'fysiek bedreigd' als haar delen worden onttrokken?
Wemmel bijvoorbeeld. Of Drogenbos. Of... Sint-Genesius Rode? Het zou wel eens binnen 6 maanden zover kunnen zijn.

#35955

traveller

 

@ QB en Eric Jans

Waarom denken jullie dat de kazernes uit Vlaanderen verdwijnen? De franstaligen zijn ons politiek steeds 3 stappen voor. De Vlaamse Lamme Goedzakken hebben het te druk met vreten en goed leven, want daar gaat het volgens onze grooooote voormannen toch allemaal om?

#35961

Questing Beast

 

@Eric Jans: Sorry Eric, maar volgens mij kan een land, gemeenschap, regio of welke geografische aanduiding dan ook, niet fysiek worden bedreigd, enkel personen. Wat het bedreigen van een "volk" betreft ligt de zaak misschien iets genuanceerder. Je kent mijn mening over het begrip "volk". Stel dat morgen "de Walen" zouden stellen dat ze "de Vlamingen" gaan uitmoorden (zoals Hitler "de Joden" viseerde), m.a.w. dat iedereen die volgens geografische of taalkundige criteria als Vlaming wordt bestempeld wordt aangemerkt om vergast te worden bvb., dan zou je inderdaad kunnen stellen dat de individuen waarop dat etiket van toepassing is zich fysiek bedreigd kunnen voelen en dus met geweld mogen reageren. Dit dreigt nogal een theoretische oefening te worden maar indien door akkoord van de Vlaamse politici Drogenbos aan Wallonië wordt toegevoegd dan vrees ik dat in mijn optiek nog steeds geen gewelddadige acties zijn toegelaten door diegenen die zich hiermee niet akkoord verklaren. Ook al lijkt de wet en de grondwet nergens naar, ze zijn de enige maatstaf voor een oplossing. Anders verval je meteen in de redenering door door elke terrorist ter wereld wordt gevolgd: zij vinden allemaal hun zaak van hoger belang en dus geweld om hun doel te bereiken gerechtvaardigd. Enig probleem: de slachtoffers zijn meestal sukkelaars die er ook niks aan kunnen verhelpen. Noem mij een softie maar initiatie van geweld is voor mij totaal uit den boze; dat is een princiepskwestie.

#35964

traveller

 

@ QB

Je raakt daar aan het eikele thema "Grund und Boden", wat niets anders is als : "gaan mijn kinderen nog vrij zijn en dezelfde rechten hebben die ik nu tenminste nog heb". Ik respecteer jouw pacifisme maar denk daar eens over na. Je antwoord intresseert me.

#35968

traveller

 

@ QB

"Blut" intresseert me niet, "Grund" wel.
Een geadopteerde afrikaan die perfect Vlaams is opgevoed in Vlaanderen is zoveel Vlaming als ik.
Waar ik al lang van overtuigd ben is dat onze geografische ligging en klimaat ons Vlaamse volk gevormd heeft, in samenwerking met de judeo-christelijk-romeinse basiscultuur, zonder de Grieken te vergeten.
Als je duizenden jaren gewerkt hebt om je familie warm gehuisvest, gekleed en gevoed te houden zit er een werkcultuur in je cultuur verweven.
Als je dan imperialistisch onder de zuiderse "laat maar gaan" cultuur komt omdat het vandaag gemakkellijker is, garandeer ik je een cultuursverarming die op het einde het comfort en de levenskwaliteit van je nazaten nadelig beinvloed. Heb je het recht dat willens en wetens te vergooien in naam van het pacifisme dat dan nadien niet meer zo pacifistisch gaat blijven voor je benadeelde nazaten???

#35975

Leo Norekens

 

@traveller: geheel terzijde: ik was deze week op een lezing waar de spreker ook voortdurend "eikele thema's" behandelde. HHHHeikel, vrienden, HHHHeikel.
Halthans hals et haan mij ligt.

#35976

traveller

 

@ Leo

Ik beloof beterschap in de toekomst.

#35977

A.Rouet

 

@ Leo Norekens
Hier wordt wel meer geluld over 'eikele thema's', maar ernstig, weet jij (die m.i. veel van taal afweet) waarom het woord 'heikel' niet in mijn 'van Dale' staat?

#35978

Questing Beast

 

@traveller: "gaan mijn kinderen nog vrij zijn en dezelfde rechten hebben die ik nu tenminste nog heb". Naar mijn gevoelen zeer waarschijnlijk niet; toch niet in België tenminste. De vraag is: hoe reageer je daarop? Als libertariër ben ik er rotsvast van overtuigd dat drie basisrechten absoluut en onschendbaar dienen te zijn: recht op zelfbeschikking (een beetje een overkoepelende term om te zeggen dat iedereen vrij is om te gaan en staan waar hij/zij wil, om op wederkerig vrijwillige basis interacties aan te gaan met anderen, enz.), recht op eigendom (m.a.w. om volledig en vrij te kunnen beschikken over datgene wat door uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht is verworven) en recht op vrije meningsuiting. Alle drie deze rechten worden vandaag in België geschonden en het wordt steeds erger. Ik vind het zeer jammer dat het overgrote deel van de bevolking daar dan nog volledig mee akkoord gaat ook, geleid door bijzonder kortzichtige motieven die op termijn op een maatschappelijke catastrofe zullen uitdraaien. Desondanks vind ik dat je die situatie niet kan veranderen door zelf van je principes af te wijken. Initiatie van geweld is dus voor mij volledig uitgesloten, want dit schendt het zelfbeschikkingsrecht. De enige weg is de wettelijke en die kun je enkel bewandelen door de rest van de bevolking van je gelijk te overtuigen. Dit heeft bijzonder weinig kans op slagen, dat weet ik wel, maar - om het een beetje melodramatisch te stellen - een vrije maatschappij kun je niet vestigen met bloed aan je handen. De geschiedenis leert ons bovendien dat het overgrote deel van dat bloed altijd van onschuldigen afkomstig is.

#35982

traveller

 

@ QB

Nu gaan we toch de zaak op losse schroeven zetten en dat weet je ook. Er is geen wettelijke weg meer in Belgie, er is een echte dictatuur van een zelfverklaarde en vastgeschroefde meerderheid, desnoods met alle geweld en verkrachting van de wettelijkheid.
Mag er dan over geweld gedacht worden? Ja, want ik geef je de garantie dat de Vlamingen niet gaan beginnen maar de "anderen", waarbij ik de invulling van anderen nog even in beraad houd. Ik ben overtuigd dat het binnen de 30/40 jaar zover is. De koe zal leeg gemolken zijn en dan zit het spel op de wagen.
Herinner je je Renard en de rooie rellen in Wallonie tegen de sluitingen van het staalbekken en de koolmijnen? Raad eens wie dat financierde?

#35983

Questing Beast

 

Tsja Traveller, er is feitelijk nog wel een wettelijke weg; de bestaande Belgische wetgeving. Alleen is deze zozeer - excusez le mot - verkloot door onze onbekwame politici, verkozen door de kortzichtige meerderheid (Vlaams en Waals samen) in een staatsbestel dat reeds bij zijn ontstaan de bovengenoemde principes zwaar met voeten trad, dat de zaak helaas muurvast zit. Onze maatschappij is gebaseerd op verkeerde principes en zal daardoor onherroepelijk in elkaar storten, zoals talloze maatschappijmodellen voor haar. Wat dat beginnen van de "anderen" betreft: let wel dat ik tegen initiatie van geweld ben; zelfverdediging is natuurlijk een volkomen geoorloofde zaak.

#35992

Leo Norekens

 

@A. Rouet: U beschikt blijkbaar over de beroemde, zeer zeldzame en door verzamelaars gezochte "heikelloze editie" van Van Dale. Zelf heb ik dat geluk niet. :-)

heikel (bn.; -er, -st) [Hd.], netelig, hachelijk: 'over die heikele kwestie zullen we maar zwijgen'.

#35993

A.Rouet

 

Ja Leo, ik ben een oude man. Mijn 'van (sic) Dale, Groot Woordenboek Der Nederlandse Taal' dateert al van 1976 en is een "heikelloze" editie. We zullen over deze kwestie maar zwijgen. Toch bedankt

#36055

traveller

 

@ QB

Ik heb zojuist een debat gevolgd tussen Eric Zemmour, mijn geprefereerde journalist van "Le Figaro" en een journaliste van "Liberation"(socialistisch), waarin Zemmour zijn stelling verdedigde dat de mannen door de gruwelen van de oorlogen in de 20e eeuw niet meer willen vechten en als zodanig de macht hebben opgegeven en dat daardoor de vrouwen in dat machtsvacuum komen. Gezien, zegt Zemmour, vrouwen geen concept denkers zijn maar pragmatici gaat de politiek nu over sociale voorzorg en kinderkribbes. Hij zegt dat daaroor ook de multinationals vrij spel krijgen en dat het lange-termijn-denken daardoor uit de mode geraakt(geen vrouwelijke wereldkampioenen schaken of geen vrouwelijke topfilosofen). Hij voorselt 30/40 jaar chaos tot de mannen opnieuw de macht nemen en klaar gaan beginnen denken.
Niet zeer pacifisisch allemaal, maar niet allemaal zever.

#36078

Eric Jans

 

@ QB:

<<Desondanks vind ik dat je die situatie niet kan veranderen door zelf van je principes af te wijken. Initiatie van geweld is dus voor mij volledig uitgesloten, want dit schendt het zelfbeschikkingsrecht.>>

Hoe denk je dat het komt dat er in de Vlaamse Beweging al decennia gesproken wordt van de échte 'Vlaamse politiek' als een 'politiek buiten de politiek om'?

Het waren de Davids-, Willems, Vemeylen- en Masereelfondsen die de Vlaamse cultuur op een vreedzame maar redelijk beginselvaste manier uitgedragen en verdedigd hebben. Uitdrukkelijk NIET de Vlaamse actieve politici. Die kwamen er bij elke ondernomen stap vooruit maar helemaal aan het einde aan te pas: als ze écht geen andere kent meer op konden. En dan nog verprutsten ze veel.
Knoop het STEVAST in je oren: een Vlaming die carrière wil maken in de salons van de Belgische macht, heeft maar één pasmunt: de belangen van de Vlamingen. Verafstoot is het het ultieme schoolvoorbeeld van.

Als we het dus 'vreedzaam' willen houden, QB, en ik ben een Vlaming (en dus vanouds een voorstander daarvan), dan zullen we onze VTB/VAB's, onze fondsen en al onze middenveldclubjes dringend terug moeten vervlaamsen. Immers: La Belgique heeft dat natuurlijk ook in het snuitje gekregen en heeft dus de voorbije 20 jaar niets anders gedaan dan aan het hoofd van dit soort 'groepen' verdoken Belgicisten geïnstalleerd.

Maar de beste weg lijkt me dat de Vlaamsegezinden binnen alle partijen afspraken afdwingen inzake communautaire onderhandelingen. Binnen spa en VLD en cd&v zouden de Vlaamsgezinden moeten kunnen afdwingen dat alleen de partijraden (en uitdrukkelijk NIET de partijbesturen!) een communautair akkoord kunnen ratificeren.
Na het communautaire bedrog en dito oplichterij van de voorbije decennia lijkt me dat de te begane weg om iets of wat de Vlaamse uitverkoop te stoppen.
Een kind ziet dat het er niet beter op wordt. De hatelijke communautaire verzwegenheid van Leterme belooft niks, maar dan ook niks goeds.

Enkel en alleen als de cd&v 'partijraad' zich ultiem mag uitspreken over ieder afzonderlijk onderhandeld communautair akkoord, zou ik bereid zijn een uiterst omzichtig 'communautair vertrouwen' te stellen in deze partij... zou ik deze partij 'eventueel en misschien' overwegen.
Is het ook maar IETS minder dan dat; kies ik vanzelfsprekend Vlaams Belang.

Het is voorlopig het ENIGE thema in de Belgische politiek: 90% en méér van de Belgische politieke, sociale, economische, culturele, ... dossiers zijn 'communautair zwaar beladen dossier'.
Ik wil statutaire besluiten van die partijraden zien of 't is al VB wat de klok slaat. Een zoveelste B-H/V hoeft voor mij niet meer. Ik geloof de cd&v, VLD en sp.a NIET meer. Aan hen om mij STATUTAIR aangenaam te verrassen: ze hebben nog ruim drie maanden de tijd daarvoor. Al de rest is prietpraat en ze mogen op hun foldertjes aan mij besparen. Zinloos.

#36112

ivanhoe

 

Alsof het VB wel veel "respect" heeft voor zijn partijraad...nog veel minder dan al de rest denk ik.

#89395

den belg

 

allee allee, vlaamse producten daar doen we 't mee!!

#89396

den belg

 

nederland aan de top het feest dat hou nie op!!!