Ondergang van Merkel is een kwestie van weken

[Angela Merkel] heeft een historische fout gemaakt in de asielcrisis, en ze durft ze niet recht te zetten, waardoor de fout alleen maar erger wordt. Ik las in de Zürcher Zeitung dat dit haar politieke ondergang wordt. Ik geloof dat ook. Ze heeft haar eigen graf gegraven. Ze heeft nog de keuze om er zelf in te springen of om er zich in te laten duwen. Ofwel gaat ze door het stof, met excuses op tv en dan is ze politiek dood, ofwel schuift Schaüble haar opzij. Dat is nog een kwestie van weken. En waarom? Omdat Merkel in elke vluchteling een sukkelaar ziet die ze wil helpen. (...)  Sorry, maar dat is gewoon slechte politiek. Ik sta niet te dansen op haar graf. Maar als politiek leider moet je onverbiddelijk kunnen zijn. Ik zou me daar niet lekker bij voelen, als een heel continent gegijzeld wordt door een persoonlijke emotionele gewetensknoop. (...)

Weet u wat het nettoresultaat van het Merkelianisme zal zijn? Dat iedere onderbouw van verdraagzaamheid en solidariteit zal worden weggeslagen. Moet Marine Le Pen dan echt eerst president van Frankrijk worden, voor deze waanzin stopt?  Wij laten iedereen binnen omdat het zogezegd moet. Dat is gewoon krankzinnig. Je kunt van migratie een succesverhaal maken als je de gezonde mix tussen actieve en passieve migranten goed bewaakt. Niet als je de deuren wijd openzet, en dan begint na te denken wat je met die mensen gaat aanvangen. (...)

Ik sluit niet uit dat we over een aantal verworvenheden opnieuw debatten zullen moeten voeren. Over gendergelijkheid, over homoseksualiteit... Je voelt dat schuiven. Het is een groot taboe om vast te stellen dat daar een etnische component aan zit. Wie zijn die mensen die homo's aanvallen en vrouwen aanspreken op hun zedigheid? Zeker in de steden is er zich een bepaalde vorm van apartheid aan het nestelen. We moeten het vermogen terugwinnen om te zeggen wie we zijn. Wij blinken uit in zelfschaamte en zelfontkenning. Links is gewoon de weg kwijt. Waar is de tijd van Hugo Claus die de kap van de nonnen wilde aftrekken? Nee, nu is de boerkini toppie. Het verhaal van links is het verhaal van 'weg met ons'. Het is het monopolie geworden van rechts om te zeggen dat we in een verlichte samenleving willen blijven wonen. Ik vind dat ironisch. 

Bart De Wever, geïnterviewd door Bart Eeckhout en Jonas Muylaert in Zeno, bijlage bij De Morgen, 14 november 2015

Reacties

#119595

traveller

 

Heel juist Bart, en nu de daden aub.

Je kunt niet blijven doen alsof jouw partij geen deel uitmaakt van de regering.

#119597

fcal

 

Ik hoorde Reynders, de minister van buitenlandse zaken, in een interview naar aanleiding van de aanslagen in Parijs weer pleiten voor het sluiten van de Europese buitengrenzen. Dit is niet verwonderlijk, Hollande doet dit ook reeds geruime tijd en in zulke zaken volgt België altijd Frankrijk. De Europese 'president' de Pool Liberaal Donald Tusk dringt steeds weer aan op het sluiten van de Europese buitengrens. Onlangs nog op de G-20 vergadering. Bart De Wever heeft er een brief over geschreven en aan alle rechtse en liberale partijchefs van de Europese landen gestuurd. 

We kunnen alleen vaststellen, dat hieraan geen gevolg gegeven wordt. De commissie (Eurocraten?) en Duitsland (Merkel?) lijken hier dwars te liggen. Nochtans zal net op dat niveau de nodige maatregelen dienen genomen te worden. 

Een initiatief op partijniveau door Bart De Wever t.a.v. de huidige Belgische regering (eigenlijk een Europese dwerg) zet geen zoden aan de dijk. 

#119600

OutlawMike

 

Ik heb een uur geleden een vraag gesteld over de probabiliteit van Merkels politiek overleven aan een Duitse ex-marineman op de blog CDR Salamander. Dit is zijn antwoord:

"I would consider the probability of resigning a very very low one. Recent polls represent a downgrade and an uprising of those AfD types. But from my point of view those polls are short term questions and don't represent the long term position Merkel and the Coalition were able to achieve over the recent years. And again, she is very strong when she decides on something or even "worse" when she is forced to decide. She is a power player. And even if she does not talk about such things openly, she is a strategist and with regard to certain topics a kind of Realpolitiker. "

 

Ik zou dat wijf dus inderdaad niet te snel afschrijven. Helaas.

De Wever heeft het inderdaad min of meer bij het rechte eind, al hervalt hij alweer in zijn pathologische en irrationele haat jegens diegenen die eigenlijk zijn politieke bondgenoten zijn (niet dat ik nu zo een hoge dunk heb van Marine Le Pen, verre van, maar Europa moet roeien met de riemen die het heeft).

Het spijtige van de zaak is dat De Wever maar een burgemeester is, terwijl het voor de powers that be alweer business as usual is. Islam heeft er niets mee te maken, het is maar een kleine kliek  extremisten en patati en patata. Hoe moet je anders Hollande's bewering "We zijn in oorlog met IS" interpreteren? Kan een mens zich voorstellen dat Churchill in 1940 gezegd zou hebben "We zijn in oorlog met de legergroepen van Von Rundstedt, Von Bock en Von Leeb"? Nee natuurlijk, het vrije westen was in oorlog met het nazisme.

Nochtans komt Hollande's uitspraak daarop neer. Die stommeling kan of wil niet toegeven dat we in oorlog zijn met de islam.

En hij en zijn medemisdadigers stelen aldus de toekomst van onze kinderen.

 

#119601

fcal

 

OM, Merkel is een politiek machtsbeest. Ze beheerst het partijapparaat van de CDU volkomen. Maar voor het eerst bespeurt men overal, zij het op direct lagere niveau's of op parallelle länderniveau's serieuse kritieken. Ze zegt nu zelf, dat Duitsland de migranten-invasie niet alleen aankan, maar vertrouwt erop dat dit wel in goede banen geleid kan worden met de hulp van de andere EU-landen. Dat laatste duidt weer op een verkeerde inschatting. Ik zie niet alleen Oost-Europa hiervoor bedanken, maar vermoed dat ook Frankrijk, Spanje, Portugal slechts schoorvoetend en wellicht te laat iets zullen doen, wat in essentie neerkomt op lippendienst.

Haar toekomstig zwakste punt is de factuur, die straks betaald dient te worden voor de invoer van circa 1 miljoen werklozen, die onmiddellijk steun krijgen inclusief 'brood, bed, bad'. Dat ontspoort onvermijdelijk, zeker als de volgmigratie op gang komt en we zullen trouwens ook delen in de brokken. Schauble, de minister van financiën zou dan kunnen optreden. Althans hij wordt in het artikel in de Zürcher Zeitung als de kansrijkste vervanger gezien. Schauble iwas ook de man, die het Griekse dictaat oplegde. Hij kon alleen niet bekomen dat Griekenland uit de Eurozone geloodst werd.

De politiek-correcte maffia in de EU verhindert op dit ogenblik een nader samengaan van Bart De Wever met zij, die eigenlijk zijn medestanders in dit geo-politieke probleem zouden kunnen zijn. Zijn brief schreef hij als partijvoorzitter aan de collega-partijvoorzitters. Ja, het is weer 'business as usual'. Wat die Juncker op de G-20 top in Antalya weer uit zijn botten sloeg, kaderde precies in de gebruikelijke ontkenning.

Hollande is een zwakke figuur, maar treedt dan toch op tegen IS. Voor de rest ligt hij onder Merkels slof.

#119602

LVB

 

@fcal: "De politiek-correcte maffia in de EU verhindert op dit ogenblik een nader samengaan van Bart De Wever met zij, die eigenlijk zijn medestanders in dit geo-politieke probleem zouden kunnen zijn."

De Wever is een atlantist, net als zijn grootste politieke bondgenoot in de EU op dit moment, Cameron.  De potentiële "medestanders" waaraan u denkt, De Winter en Le Pen, zitten momenteel geo-strategisch op de lijn van Poetin (het FN zelfs financieel).  Twee weken geleden heeft De Wever in Terzake duidelijk gezegd aan VB-voorzitter Tom Van Grieken waarom zijn partij tegen elk VB-voorstel zal stemmen: zolang Filip De Winter op de koffie gaat bij Poetin en Assad en zegt dat zij de slechtsten nog niet zijn, is zijn partij onverdedigbaar. 

#119607

OutlawMike

 

Marine Le Pen's knuffelen van Poetin is me maar al te goed bekend en één van de dingen in mijn achterhoofd als ik schrijf dat ze verre van mijn ideale bondgenoot is (een ander element is dat ze economisch gezien van haar vader diens statistische inzichten over de economie geerfd heeft).

Filip Dewinter's reis naar Assad was er ver over en ik betreur het. Maar FDW heeft eerder ook gezegd dat een keuze tussen Assad en ISIS er een is tussen de pest en de cholera (ik vermoed dat Assad geen Vlaams spreekt anders had FDW waarschijnlijk niet op de thee gemogen).

Maar de faux pas van beiden wegen m.i. niet op tegen de dagdagelijkse miskleunen, verkeerde strategische inschattingen en geopolitiek geknoei van zij die, in tegenstelling tot MLP en FDW, in een machtspositie zitten.

Ik denk hier bijvoorbeeld aan seigneur Verhofstadt, die het nodig vond in de Oekraine op het Maidanplein de menigte toe te roepen dat zij de toekomst waren. TJA... Poetin verstaat allicht ook geen Vlaams, maar wel Engels hé. Je mag er donder op zeggen dat het plotse verschijnen van een leider van een machtige EU Parlementsfractie (ALDE) in een stad en land dat Rusland als zijn achtertuin beschouwt in Moskou werd gezien als een agressie. Verhofstadt heeft daar in Kiev olie op het vuur gaan gooien en je mag er donder op zeggen dat zijn primadonna-optreden daar een factor in de escalatie van de burgeroorlog is geweest. Nochtans zal niemand hem erop aanspreken.

Ik ontken overigens ten stelligste dat incidenten zoals FDW's Assad-reis BDW ervan weerhouden contacten te leggen met het VB. Ik herinner eraan dat lang daarvoor, in een gesprek met de partijvoorzitters vlak na de verkiezingen, BDW de toenmalige VB-voorzitter, Bruno Valkeniers, ei zo na in het gezicht spuwde. Nu, mijnheer Valkeniers is op en top een heer, een beschaafd man, zaakvoerder van een rederij, ex-voorzitter van het Vlaams Zangverbond. In veel opzichten een soort 'Renaissance Man', waarschijnlijk veel te proper voor de politiek. Hij is ook een devoot Christen en riep zo'n twee jaar geleden in het Parlement op om een uitspraak te doen naar aanleiding van de vreselijke vervolgingen waaraan Christenen in vooral moslimlanden blootstaan (aan zijn oproep werd door onze christenhatende bien pensants natuurlijk geen gehoor gegeven).

Nochtans bestond het Dewever erin deze man te schofferen dat het geen naam had. Ik herhaal dat zijn VB-aversie een pathologische irrationele reflex is, die ons alleen schade kan toebrengen. Newton schreef ooit dat hij maar succes had kunnen bereiken door op de schouders van reuzen te staan. Op dezelfde wijze is NVA maar groot geworden doordat het VB de weg bereid heeft. Enige discrete erkenning van BDW alsook een modicum van hoffelijkheid zou zeer gewenst zijn.

#119609

fcal

 

@OM

Inderdaad economisch gesproken is Marine Le Pen isolationistisch en natiegericht in de aard van voor WO2. 

Het door u vermelde incident tussen De Wever en Valckeniers was me onbekend. Kunt u dit verduidelijken?

Anderzijds iis het wel zo, dat De Wever het moeilijk heeft om een gepaste houding aan te nemen t.a.v. bepaalde partijen. Hij is dan ook reeds enkele keren buitenspel gezet door andere partijleiders. Herinnert u zich nog de oekaze van het ACW tegen De Decker? De regering Di Rupo en het opzij schuiven van de N-VA is hem ook goed bijgebleven. Het is steeds een heuse evenwichtsoefening. Dat sluit niet uit dat het hem beter zou afgaan ook t.a.v. het VB een neutralere houding aan te nemen. Dit geldt uiteraard ook omgekeerd. Kwestie van de ware tegenstanders in het vizier te nemen.

#119604

fcal

 

@LVB Net als ik zelf, is De Wever Angel-Saksisch gericht. Vrijheid en democratie zijn me ook dierbaar. Van Atlantisme is sinds het aantreden van Obama nog weinig te bespeuren. Hij heeft nagenoeg al de geallieerden op een of andere wijze laten stikken. Men mag hopen dat zijn opvolger de vroegere draad weer opneemt en aan Europese kant mag men meer de handen uit de mouwen steken om niet zoals in het verleden te parasiteren op de VS.

Zoals elders uitgelegd volgt De Wever zijn eigen politieke koers met de N-VA. Tot nog toe lijkt hij mij een van de betere Europese politici. Jammer dat hij dat is in zo'n klein landje.

 

#119610

OutlawMike

 

@fcal: ik meen dat het op de avond van 14 oktober 2012 was ofwel de dag erna. Bij een verkiezingsshow zaten de Vlaamse partijvoorzitters  rond een tafel hun mening te berde te geven over de resultaten. De N-VA had natuurlijk enorm gewonnen, het VB een pandoering gegeven. De houding van BDW jegens Valkeniers was ronduit kil en bitsig. Het moet mogelijk zijn om ergens dat videofragment op te snorren maar ik heb er tijd nog zin voor.

"... oekaze van het ACW tegen De Decker? De regering Di Rupo en het opzij schuiven van de N-VA is hem ook goed bijgebleven. .."

Juist ja, maar het gaat hier om relaties met ideologische tegenstanders. Terwijl NVA centrumrechts is en het VB rechts.

Ik heb het al vele malen herhaald: ik zou ook nooit bij het VB gegaan zijn in de straatvechtersjaren, toen de partij flirtte met figuren als een Bert Eriksson of een Xavier Buisseret. Maar sinds op zijn minst 15 jaar vind ik de partij meer dan "clean" genoeg.

In feite is het bespottelijk dat in Belgie een partij als de PS als een valabele democratische gesprekspartner beschouwd wordt, maar het VB niet.

Honderd jaar geleden toonde Koning Albert I grote wijsheid toen hij de socialisten a.h.w. coopteerde. De partij, die toen ook haar anarchisten kende, werd door de Koning in de arm genomen, de scherpe randjes gingen er door de royale acceptatie af, en de partij werd er zowaar salonfaehig door. Het is in-triest dat iets dergelijks het VB nooit ten beurt is gevallen.

Maar eerlijk is eerlijk: het VB doet zichzelf ook de das om door maar te blijven hameren op de praktisch on-re-a-li-seer-ba-re eis tot splitsing van Belgie. De partijleiding kan maar niet inzien dat er simpelweg totaal geen draagvlak bestaat voor Vlaamse onafhankelijkheid. Op een vreemde manier denkt ze ook dat het splitsen van Belgie zou kunnen plaatsvinden in een soort politiek steriele operatiekamer zonder interferentie van outsiders. Denken ze nu echt dat een massief supranationaal organisme als de EU zou toekijken hoe een stichtend lid de bestaansreden van diezelfde EU zou onderuit halen door op te delen? Denken ze nu echt dat de internationale francofonie niet het onderste uit de kan zou halen om de Vlamingen op het wereldtoneel als een bende "boches du nord" voor te stellen?

En dan is er natuurlijk ook het feit dat men bij het VB maar geen distinctie kan maken tussen Walen en PS-stemmers. De PS betekent nog altijd veel, heel heel veel in Wallonie, is er zelfs helaas nog steeds incontournable. Maar er zijn ook nog altijd gedreven ondernemers, zeer hard werkende zelfstandigen, plichtsbewuste arbeiders, briljante professoren, competente captains of industry...

Ik verwijt mijn eigen partij dat ze die mensen beledigt door hen over één kam te scheren met het PS-profitariaat en zo elke communicatie onmogelijk maakt.

#119611

traveller

 

O.M.

 

Er is gewoon geen alternatief voor de splitsing als we willen dat we allemaal niet finaal banklroet gaan.

Die basis voor onafhankelijkheid is er wel degelijk indien de Vlaamse politieke "leiders" ert ook maar 5 minuten aandacht zouden willen aan geven.

De Vlaming is een kuddedier dat de leider volgt. BDW was die leider ongeveer 3 jaar terug. Had hij zich achter de splitsing gezet i.p.v. de mantra "er is geen draagvlak" te herhalen en te doen herhalen door zijn volgelingen, dan was België nu éénzijdig gesplitst.
Nu gaan we bankroet met België en de E.U. en waarschijnlijk komt er ook oorlog. Is dat dan beter? We laten ons meesleuren met alle avonturen en ELKE politieker, buiten het VB doet mee, inclusief BDW.
BDW heeft zijn kans verkeken en heeft de Vlaamse Onafhankelijkheid 10 jaar achteruit gezet. Hij zal de verantwoordelijkheid van het Vlaamse bankroet dragen.
Verder komt het NVA in de huidige vluchtelingengeschiedenis er zeer bekaaid uit, niettegenstaande hun fantastische P.R. en het feit dat BDW permanent het tegenovergestelde oreert dan wat zijn ministers doen.

De economisch/financiële crash komt en dan komt de Vlaamse Onafhankelijkheid weer aan bod en hoe...

 

#119613

fcal

 

Voor zij, die Duits 'machtig' zijn is het artikel in "Die Neu Zürcher Zeitung" lezenswaard. In koloniaal Vlaanderen is zo'n evenwichtige en geargumenteerde stellingname gewoon niet mogelijk. Verwijzing: http://www.nzz.ch/meinung/merkeldaemmerung-1.18639497

Maar ook de commentaren van de lezers geven een goed inzicht in wat leeft in de Duitssprekende maatschappij in Europa: http://www.nzz.ch/meinung/merk...

 

#119614

LVB

 

Die link stond al in mijn citaat, fcal, als je de gekleurde tekst "Zürcher Zeiting" aanklikt.

#119615

fcal

 

Hartelijk dank hiervoor, ik heb dan ook de link onmiddellijk gevolgd en het artikel niet alleen gelezen maar ook gekopieerd omdat ik zo goed vond. 

De commentaren waar ik in deze context naar verwees zijn ook de moeite om kennis mee te nemen. Men heeft niet altijd de kans om wat inzicht te krijgen in wat bij een van onze buren leeft. 

De aanslagen in Parijs heeft mijn aandacht nu in een zuidelijker richting getrokken.

#119616

traveller

 

Merkel zal waarschijnlijk overleven tot de volgende verkiezingen.
Schauble mag nog zo slim zijn, hij zal zich niet onmiddelijk in de huidige situatie op de voorgrond zetten, dan kan hij alleen maar problemen voor zichzelf bezorgen.
Hij zal hoogstwaarschijnlijk Merkel het volle pond van de problemen laten dragen.

Zo voel ik het aan.

Intussen speelt de nieuwe mini-Bonaparte zijn glansrol in Parijs in een bizar Brussel-Parijs drama dat aan geen enkele logica beantwoord, maar ja wie heeft er vandaag nog van logica gehoord?

 

#119617

LVB

 

Ik denk dat de druk om Merkel ontslag te laten nemen, vooral van de CDU- en CSU-parlementsleden komt. Zij willen herverkozen worden, en als Merkel bij de verkiezingen nog steeds kanselier is, zal haar impopulariteit afstralen op heel de CDU-CDU-constellatie. Het opofferen van Merkel voor de verkiezingen, kan als een zoenoffer met de kiezer beschouwd worden.

Die onvrede van de kiezers en van de parlementsleden komt uiteindelijk terecht bij figuren als Seehofer en Schauble, zij kunnen de nodige druk uitoefenen.

Mijns inziens kan men niet de kool en de geit sparen. Als Merkel aanblijft gaat de CDU/CSU een nederlaag tegemoet, als zij ontslag neemt en het asielbeleid omgebogen wordt, valt het misschien nog te redden.  Merkel is te zeer persoonlijk verbonden met de vluchtelingenproblematiek om zich daarvan nu te distanciëren, zij is "verbrand".

#119618

fcal

 

Tja, daar zal het wel op uitdraaien. Staathuiskundig gezien behoorde ze tot de beteren. Vinger op de knip, geen budgettaire avonturen. Tering naar de nering.

Echter op macro-economisch gebied waren veel lacunes. Vermoedelijk beïnvloed door haar jeugd, zeer Luthers en groen (=anti-DDR toen), begreep ze niet wat de zogenaamde 'Energiewende' eigenlijk betekende economisch gezien.

En dan het aangekweekte Duitse schuldgevoel van 70 jaar na datum, dat resulteerde in het blokkeren van elk Europees initiatief richting beheersing c.q. sluiting van de Europese buitengrens maakt duidelijk dat op het gebied van de geo-politiek ook veel fout zat.

Haar uitlatingen dat het mislukken van de euro in bepaalde landen ook zou betekenen, dat de gehele EU als eengemaakte markt en lotsverbondenheid mislukt was, geven aan dat ze eigenlijk economisch niet behoorde tot het meer vrije en liberale kamp.

Nu Frankrijk het geldelijke voogdijschap van Duitsland in de EU opzegt, zal ook dat negatief uitwerken. Hollande stelt immers dat veiligheid boven austeriteit uitgaat, m.a.w. Merkels paradepaardje van budgettaire deugd stuikt ineen. 

Mutti krijgt het moeilijk.

#119619

Anonymous

 

@lvb

Merkels persoonlijke verbondenheid met de vluchtelingenproblematiek lijkt me niet zozeer "idealistisch" maar eerder strikt persoonlijk gemotiveerd: carrièreplanning.

Meer dan twee ambtstermijnen zijn zéér moeilijk haalbaar in relatief democratische landen, dus moet er een topjob geambieerd worden: ik denk dat ze Ban Ki-moons job haalbaarder achtte dan een derde termijn.

#119691

fcal

 

We hebben het in deze draad over Merkels toekomst als gevolg van de onbezonnen immigratie van nu reeds 1 miljoen personen uit het Midden-Oosten en omgeving. De volgmigratie kan gestoeld op ervaring begroot worden op 4 miljoen. De uitwerking van deze evolutie op de sociale zekerheid zal funest zijn. 

Het kan nuttig zijn de migratie in een breder raam te bekijken en toevallig verscheen er recentelijk een goed gestoffeerd artikel hierover in The Atlantic. Lezenswaardig: http://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/12/refugees/419976/

#119692

OutlawMike

 

fcal, dat is het zeker. Op Steynonline was er ook een verwijzing naar, maar bedankt om de link hier nog eens weer te geven. Het artikel bulkt van "hard data", maar DENK NIET dat de onnozele Vlaming die kontent is met zijn dagelijkse portie Thuis en voor wat betreft zijn intellectuele interesses aan bod moet komen op de Kookboekenbeurs daar maar iets van zal vernemen.

 

En ALS hij al iets hoort van de "vluchtelingencrisis" worden hem blaasjes wijsgemaakt Het is om van te kotsen.

 

Je moet eens op de site van CD en V het volgende huilie huilie filmpje bekijken:

http://www.cdenv.be/artikel/cd...

Niet toevallig kiest CD en V hier een gezin waarvan de papa advocaat is en de mama apothekeres.

Wat lezen we echter bij Frum?

"In 2010, the average Syrian had less than six years of schooling, less even than Egypt, according to the UN Development Index. Women were systematically subordinated: Only a quarter of Syrian women completed secondary education; only 13 percent participated in the workforce. Few Syrians will arrive with the skills of a modern economy, even apart from the language gap. "

Volksverlakkerij van de puurste soort.

#119693

OutlawMike

 

fcal, ik kom nog even terug op uw opmerking over Merkel, dat we het in deze draad hebben over haar (politieke) toekomst agv de vluchtelingencrisis.

Tja, zal ik nog even dat citaat van "Sperrwaffe" op de blog CDRSalamander bovenhalen:

 

"I would consider the probability of resigning a very very low one. Recent polls represent a downgrade and an uprising of those AfD types. But from my point of view those polls are short term questions and don't represent the long term position Merkel and the Coalition were able to achieve over the recent years. And again, she is very strong when she decides on something or even "worse" when she is forced to decide. She is a power player. And even if she does not talk about such things openly, she is a strategist and with regard to certain topics a kind of Realpolitiker. "

 

De Stavda waren o zo blij om ons deze week kond te doen van een 9 minuten lang durende staande ovatie voor Merkel op een CDU-partijcongres. Ik vrees dat "Sperrwaffe" gelijk had. Merkel is een politiek machtsbeest, zoals je zelf hierboven schreef. Dat wijf is zoals Hillary Clinton, je krijgt dat niet kapot. 

 

#119695

luk vanhauwaert

 

 Je moet met veel "Heimat Duitsers" praten om te begrijpen dat in Duitsland, in verband met de publieke opinie, een vergeten historisch gegeven speelt,  waarom daar en vooral daar, veel emnsen  weinig rationeel oordelen over de vluchtelingen. Merkel weet dat.

Namelijk na de oorlog waren ook miljoenen Duitsers op de vlucht. Pommerem, sudeten, Schlesiers Warmiers......Bronnen varieren van 6 tot 11 miljoen ontheemden. Honderduizenden werden onderweg vermoord, de meeste uitgeplunderd en het gros van de jonge vrouwen verkracht. Eens aangekomen in het moederland werden ze daar, en dan nog door eigen landgenoten, uitgespuwd en misbruikt als goedkope werkkrachten. 

Al die miljoenen en hun nazaten zijn zeer belangrijke aktoren, Mijns inziens speelt dat collectief geheugen en trauma van die vele miljoenen een veel belangrijker rol bij de vluchtelingcrisis dan de persoonlijkheid van Merkel.

#119696

fcal

 

Dat is wel een aspect dat kan meespelen maar dan veelal uit 2de hand. De Duitsers, die deze ontheemding en verdrijving bewust meegemaakt hebben in de nasleep van WO2 zijn 90 à 100 jaar. De kinderen van toen zijn nu 70- of 80-jarigen. De huidige politieke leiding wordt gevormd door 45 à 65-jarigen. Ik heb eerder de indruk, dat het politiek correcte centrum nog steeds aan het Nazi-schuldsyndroom lijdt. Het opkomen voor het eigen volk kan in zo'n optiek niet. Als voormalige Oost-Duitse is Merkel daar zeer gevoelig voor. Voeg daar nog aan toe dat Merkel in een coalitieregering zit met socialisten.

In ieder geval heeft Merkel dwars gelegen i.v.m. het sluiten van de EU buitengrenzen. Waarbij ik niet uitsluit dat zowel Griekenland als Italië haar een peer wilden stoven i.v.m. het strenge economische besparingsbeleid.

Verleden jaar waren er al circa 250.000 asielaanvragen in Duitsland. En nu staat de teller reeds boven 1.000.000. Hoe ze dat in Duitsland zonder problemen zullen kunnen 'schaffen' zie ik niet direct. Ook België zal in de klappen delen.

#119699

luk vanhauwaert

 

Fcal,

Sta mij toe mijn argument te verbreden en te verdiepen.

Ten eerste waren de vluchtelingen grotendeels vrouwen, veel jonge vrouwen, zwanger van hun verkrachter en jonge kinderen en pubers. Veel van hun mannen waren in de oolog gesneuveld. De niet gesneuvelden alsmede de gebleven oudere mannen en de iets oudere knapen van de volksturm werden door de Russen en Polen, in meestal dezelfde concentratie kampen gestop als waarin de Duitsers hun vijanden hadden opgesloten. Ze ondervonder er hetzelfde gruwelijke lot als de vorige KZ bewoners onder de Duitsers en de sterfrate door ondervoeding mishandeling en dwangarbeid was er even hoog. Niemand van de nochthans bekende naoorlogse folteraars en beulen is voor enig tribunaal moeten verschijnen. De geschiedenis van die na-oologse kampen is doodgezwegen de sporen uitgewist en is in vele landen in het Oosten een taboe-onderwerp. Maar dat is al een zeer oud zeer. Wee de overwonnenen.

De grootste miljoenen vlucht, eerder verdrijving en etnische zuivering  dan vlucht, vond plaats in de jaren 1946/47 nadat het Stalin duidelijk werd dat hij weinig meer dan simbolische weerstand zou ondervinden bij zijn annexaties van de voormalige Oost-provincies.

Deze lange inleiding om U middels een kleine rekensom, die U zelf kan maken,  duidelijk te maken dat het grootst gedeelte van de betrokkenen nog leven en hun nakomelingen verre van aftands en te oud zijn om nog te getuigen laat staan om geen rol van betekenis meer te kunnen spelen..

Vele van de jongvluchtelingen en hun nakomelingen zijn ook later in de Politiek terecht gekomen. Men staat er steeds weer van te kijken hoeveel Duitse politici roots hebben in de voormalige oostprovincies van het Duitse Rijk. Ik denk dat dat komt omdat zij relatief een zuiver verleden hadden. Jonge knapen en jongvolwassenen hadden geen verleden en moesten niet zo "entnazificiert" worden.

Het gros der verdrevenen zijn het meest aanwezig in de CDU. In bijna elke kleine stad of gemeente is er een heimatvertriebenenverein met politiek geintresseerden. In Hanover is er een jaarlijks treffen van "vertriebenen"dat tot ver in de naoorlogse jaren honderduizenden bezoekers aantrok en ook nu nog een evenement van eerste orde is in Duitsland. Een beetje te vergelijken met onze ijzerbedevaart. Met dit verschil, geen enkele Duits toppoliticus blijft erop afwezig.

Hier is de link van hun homepage.

http://www.bund-der-vertrieben...

Nogmaals ik blijf erbij dat het lot van de Heimatvertriebenen een vergeten en zeer onderschatte faktor is in het begrijpen van Merkel en haar handelen ten aanzien van de vluchtelingen en ook de sleutel is, tot het waarom, ze in haar partij eigenlijk relatief weinig weerstand ontmoet ten aanzien van haar vluchtelingen politiek. Het is een positief empathie complex van aan den lijve ondervonden (sic) Het negatief, nazi schuldcomplex, speelt mijn gedacht niet of zeer weinig.

 

#119746

luk vanhauwaert

 

Fcal,

Ook een gelijkluidende stem.

http://www.volkskrant.nl/opini...

#119747

fcal

 

Ik dacht altijd blijk gegeven te hebben van begrip voor de hachelijke toestand waarop de veel talrijkere zogenaamde 'Volks-Duitsrs' uit Oostelijk- en Midden- Europa zijn verdreven. Een vergelijking met de huidige meestal economische migranten gaat niet op. Het beleefde trauma en de indoctrinatie achteraf in dit verband kan wel ten dele verklaren waarom zo'n grote schroom aanwezig is t.a.v. de huidige immigrantenvloed.  Er zijn echter grote verschillen. Vroeger een wederopbouw onrechtstreeks ten eigen voordele, nu een in een verzorgingsstaat nagenoeg verplichte parasietenrol. Daar komt niet veel goeds uit.

#119750

luk vanhauwaert

 

Fcal,

Je hebt overschot van gelijk. In Duitsland echter reageren velen met de emotionelere reflex van; "we moeten die mensen helpen want zij verkeren in dezelfde nood als wij, of onze ouders destijds ook verkeerden." Van de verhalen die ik van Heimatvertriebenen hoor waren ze toendertijd in het moederland ook veracht en niet welkom en dus vereenzelvigen ze zich nog meer met de huidige vluchtelingen als daar negatief over gesproken is. Tegen die emotionaliteit is weinig redelijkheid opgewassen. Enkel mischien een nog sterkere emotionaliteit, (zoals we die laatst zien opborrelen als reactie op het gebeuren in Keulen). Daar schijnt als gevolg daarvan nu in Duitsland iets te kantelen.

Jij Schrijft. "Daar komt niets goeds van" Te laat zeg ik met Mike!! Het "niets goeds" zit al stevig verankerd in onze Europese steden en "Het" wordt almaar groter en sterker.

#119700

fcal

 

@LVH - Een correcte beschrijving van wat de nasleep van WO2 voor gevolgen had voor de Oost-Europa levende Duitsers, zowel uit Pruisen, Pommeren, Silezië als Sudetenland, waarbij we ook uiterst talrijke Volksduitsers dienen mee te rekenen. En zoals u stelt die verdrijving en etnische zuivering vondt plaats in 1946/1947. Het was inderdaad een tijd van vae victis. Bovendien verzeilden de verdrevenen in een kapot gebombardeerd Duitsland. Keulen lag volledig in puin met uitzondering van de bekende kathedraal. Er braken ook allerlei epidemiën toendertijd in vier gesplitste Duitsland. Ik herinner me nog een aantal vaccinatiekampanjes bij ons in België om alhier erger te voorkomen. Niettemin blijft de leeftijdgrens belangrijk. Van die akelige tijd leven er nu nog weinig mensen, die dit bewust (d.w.z. ouder dan 25 jaar in 1945) meegemaakt hebben.

Ik geloof ook niet dat de Poolse afstamming van Angela Dorothea Kasner alias Merkel van grote invloed is geweest. Haar vader Horst Kasner alias Kazmierczak werd geboren in Berlijn in 1926 en hij studeerde vanaf 1948 Evangelische Theologie in Heidelberg en Hamburg. Daar trouwde hij met een lerares Engels, afkomstig uit Dantzig en in 1954 werd Angela geboren in Hamburg. Enkele weken na de geboorte van zijn dochter verhuisde hij met zijn gezin naar de DDR. Het is bekend dat hij met de eenheidspartij SED samenwerkte. Ik geloof eerder dat de nogal strenge protestantse huiselijke sfeer en de communistische omgeving van groter invloed is geweest op haar naïef handelen i.v.m. de migranteninvasie dan hetgeen u aanhaalt. 

#119701

luk vanhauwaert

 

Fcal,

Je plakt een ouderdom en nu begrijp ik je leeftijdsgrens. In mijn antwoord zal je gelezen hebben dat er zeer weinig 25-jarigen onder de vluchtelingen waren behalve vrouwen.

Ik had een link toegevoegd van de bond der verdrevenene. Als je daar de verschillende rubrieken in aanklikt verschijnen er vele foto's van bijeenkomsten van verdrevenenen. Daar zijn altijd een massa mensen op te zien, weliswaar oud maar nog zeer aktief. Er is ook een link van de organisatie van Erika Steinbach. Zij geeft een indrukwekkende lijst van politiekers en verenigingen die haar odnersteunen. Op vele foto's verschijnt ook Merkel.

En verder zoals altijd toets ik wat ik schrijf graag aan mijn eigen ervaren. Ik kijk graag mikro naar het wereldgebeuren door mijn eigen ogen. Mijn vrouw heeft een Pensionetje in het mooie Schlesien. Wij krijgen zeer veel, nog levende, heimattoeristen over de vloer en die zijn wel oud maar nog merkwaardig aktief en fit. (Schlesiers zijn een taai volk- )

Maar wel haal je, een tweede meer relevant, dan het nazi argument, aan voor de Duitse irationele akseptatie van de vluchtelingen. Namelijk hun evangelisch geloof. Dat had ik over het hoofd gezien maar de invloed van het evangelie, dat is ook een grote faktor. (ook voor de zweden bvb)

Wat "Power Woman Merke"l betreft denk ik dat haar power vooral ligt in het feit dat ze overal de rekeningen betaald. Er mag geen crisis ontstaan in Europa of ze blust die met haar schijnbaar onuitputtelijke oorlogskas. Geen wonder dat elkeen aan haar slippen hangt. Hollande die van haar mocht afwijken van zijn europese verplichtingen, omdat zij zijn putten wel zou vullen, nog het meest.

Ik vraag me af wat er van de power van Merkel nog zou overblijven als ze zonder geld komt te vallen.

#119702

fcal

 

@LVH Ik denk dat we het grotendeels eens zijn wat betreft de nasleep voor de Oostelijk wonende Duitsers. De leeftijdsgroep waar u nu refereert als Vertriebenen en Heimat-zoekers zijn die kinderen, van 5 tot 15 jaar, die dat toendertijd meegemaakt hebben en ook nog enkele herinneringen hadden aan hun vroeger bestaan. En ja die zoeken dat dan op latere leeftijd weer op. 

Ik kan min of meer uit ervaring meespreken wat bepaalde aspecten betreft. Mijn echtgenotes familie was zowel in WO1 als WO2 oorlogsvluchteling in Engeland. Mijn echtgenote ging er 5 jaar naar school. Nadien werden die vluchtelingen gewoon door de Engelsen teruggestuurd. En uiteraard hebben wij samen de omgeving herbezocht in Croydon (Londen), waar ze toen woonde. Mijn familie was in WO1 ook oorlogsvluchteling in Engeland. Tijdens WO2 was mijn vader gemobiliseerd. Nadat onze woning bij een bombardement in puin was gelegd en ik er een tante en neefje verloor, heeft mijn moeder toen ook met haar familie een vluchtpoging ondernomen, die door de Duitse blitzkrieg helaas strandde in de omgeving van Abbeville. 

Met wat u omschrijft kan ik me wel vinden. En met wat zoal Merkel bezield heeft om zich zo onverantwoordelijk te gedragen t.a.v. het sluiten van de buitengrenzen van de EU en haar uitlatingen, daar spelen ongetwijfeld veel factoren mee, waarvan we er hier al een paar in ogenschouw genomen hebben. 

Ik vrees dat de 'oorlogskas' van Merkel bij de normaal verwachte volgmigratie (3 à 4 miljoen mensen) snel leeg zal zijn en dat de rest van de EU in de brokken zal delen.

Een interessant gesprek hierover met Anne Will https://youtu.be/iTz7VkQ3yes

#119705

luk vanhauwaert

 

Fcal. Ik ben geen psycholoog, maar ik vermoed dat een kind meer getraumatiseerd kan raken wegens niet begrijpen waarom hem al dat ergs wordt aangedaan dan een bewust rationeel denkend persoon. Maar goed we we hebben dit aspect voldoende uitgespit.

Wat de uitzending betreft vond ik het een dovemansgesprek. Heel erg raar vond ik dat de minister en de moderatrice de proff  snel de mond snoerden toen die sugereerde om voorlopig de vluchtelingen niet meer toe te laten. Dat was ondenkbaar want geheel tegen het azielrecht van oorlogsvluchtelingen. Niemand die daarop het woord "geklukzoekers" liet vallen. Heel vreemd.

Voor de Duitsers zijn de 1 miljoen allemaal oorlogslachtoffers. Ook weer uit eerste hand. Ik heb een vriend jounalist die jaren voor een der grootste Nederlandse kranten heeft gewerkt en die verplicht werd ontslag te nemen (het waaron is zeer onduidelijk, officiel wegens het gevaar risico) toen hij voorstelde om vanaf Sirie mee te reizen met de vluchtelingen. Hij heeft toch doorgezet, mocht sirie niet binnen maar heeft vanaf Libanon de ganse tocht inclusief het kopen van een vervalst paspoort (te kiezen uit een pak van enkele honderden-waarbij het zaak was er een met de aan jou meest gelijkende foto eruit te pikken) tot het onderhandelen van zijn groep met mensensmokkelaars en de boot overvaart van turkeye naar Griekenland (Enkele kilometer uit de kust vielen ze zonder benzine maar opgepikt door de kustwacht) en het uiteindelijk belanden in Zweden meegemaakt. Hij is nu erover een boek het schrijven. Welnu die man een overtuigd socialist vertelde mij dat slechts 1 man met een schotwonde aan zijn been van de ganse group volgens hem een echte vluchteling kon worden genoemd.

#119707

fcal

 

#LVH Het was, zoals u bemerkt hebt een dovemansgesprek. Jörg Babrowski, geschiedenisprofessor aan de Berlijns Humboldtuniversiteit werd gewoon de mond gesnoerd. Op zijn fundamentele opwerpingen werd gewoon niet ingegaan. Ook het door Rita Knobel-Ulrich  aangevoerde filmmateriaal, waaruit bleek dat bepaalde inwijkelingen geenszins de Europese normen qua tolerantie wensten na te leven werd als een 'fait divers' weggezet.

En Manuela Schwesig, Bundesministerin  für Familie etc... (SPD) mocht het alles uitleggen en verdedigen zonder dat hierover kritische bemerkingen aan het bod kwamen. Het voorgaande komen we nu alhier nagenoeg overal tegen. Men ontkent "A" en laat "A-bis" toe. En dan is men verbaasd dat burgers zich hiertegen verzetten.

Voor de politiek-correcte media en de leidinggevende politici zijn de 1 miljoen migranten (circa 30% Syriërs) allemaal 'oorlogsvluchtelingen en hebben die recht op een speciale behandeling. Dat er 70% gewoon economische 'gelukzoekers' zijn, is niet belangrijk, het zijn allemaal 'slachtoffers'. 

Uw socialistische Nederlandse journalist ondervindt nu gewoon wat de grenzen van de meningsvrijheid zijn in de huidige linkse  'Sociale Heilstaat'. Een goede leerschool voor hem. Zijn wedervaren met de vervalste paspoorten en identiteiten zijn gewoon en normaal in deze kringen van mensensmokkelaars . De EU overheid kon dat doorzien en maatregelen treffen, maar bleef opvallend inert. (wordt vervold)

#119725

fcal

 

Als buitenlanders hebben we het moeilijk om de Duitse migratiepolitiek te verstaan. Hierover verscheen in het Zwitserse weekblad Die Weltwoche een buitengewoon interessant vraaggesprek met de auteur Rudiger Safranski, die o.a. specifiek de kinderlijke asielmoraal van de Duitsers aan de kaak stelde. Ook het gebrek aan verantwoordelijkheidsethiek bij de politici komt aan bod. De link verwijst naar een blog waarin het nu onbereikbare artikel is opgenomen.

https://psychosputnik.wordpres...

In de uitgave van Die Weltwoche van deze week (dus nog tijdelijk bereikbaar) is het editoriaal van Roger Köppel gewijd aan Angela Merkel. De titel luidt: "Ein Versuch Angela Merkel zu verstehen"

http://www.weltwoche.ch/ausgab...

#119768

fcal

 

Zou de DDR-jeugd van Merkel op rijpere leeftijd dan toch nog tot de gevolgen leiden, die we nu meemaken? Ze speelde in ieder geval op 13-jarige leeftijd gedurende een bepaalde tijd een voorbeeldrol, die door de toenmalige communistische jeugdbladen in de verf gezet werd. Ze schreef er zelf een gedicht bij, dat op een prominente plaats in de bloemetjes gezet werd. 

Al bij al is er een zeker parallelisme te bespeuren met de jeugd van president Barak Hussein Obama, die ook communistisch opgevoed werd.

Complot-theoriën zijn uit den boze, maar volgende video is wel merkwaardig: https://youtu.be/cXWc78A-yEI

#119769

Marc Huybrechts

 

De retorische vraag in uw eerste zin moet vermoedelijk negatief beantwoord worden. Ik zie alleszins weinig "parallelisme" tussen de jeugd van Merkel en die van Obama.

Merkel is opgegroeid in een communistische maatschappij (ook al was dat communisme maar relatief kortstondig in de DDR). Het feit dat ze op 13-jarige leeftijd een zekere "voorbeeldrol" speelde (cf. video), suggereert dat ze als kind reeds leiderschap kwaliteiten vertoonde, maar ideologisch moet ze nog grotendeels ignorant geweest zijn op die leeftijd. Welke 13-jarige kan veel realistisch begrip hebben omtrent de pros en cons van alternatieve maatschappijordeningen? Ik denk dat de volwassen Merkel beter dan de meesten beseft wat de nefaste gevolgen zijn van een communistische ordening, i.e. van politieke machtsconcentratie, precies omdat ze onder communisme is opgegroeid. De oorsprong van haar naief en dom (initieel) open-grenzen-beleid berust waarschijnlijk eerder op (a) een gebrek aan kennis omtrent de natuur van niet-Westerse beschavingen, en (b) sentimentalisme dat berust op een verkeerde interpretatie van haar christelijke religie. Dat heeft ze gemeen met de huidige paus.

Bij contrast, Obama is opgegroeid in relatief materieel comfort en in een omgeving van politieke vrijheid. Zijn moeder was een hippie, een typisch product van een rijke dekadente maatschappij, en zijn vader was een Moslem Afrikaan die in de Westerse Akademie verder mis-opgevoed werd, t.t.z. Westerse vrijheden leerde haten en ( in de context van de toenmalige Koude Oorlog) sympathie voor de 'andere kant' werd aangekweekt. Obama heeft zijn vader nauwelijks gekend, en het is mogelijk dat hij hem 'idealiseerde'. Ook hij werd mis-opgevoed in de Westerse Akademie, en zijn aangekweekte culturele zelfhaat belet hem van de realiteit van totalitaire systemen (communisme, Islam) te kunnen zien.

Kortom, Merkel lijkt me een echte democraat te zijn, maar ook naief en sentimentalistisch. Bij contrast, Obama is een ideoloog, culturele zelfhater, en zeker niet sentimenteel. Merkel is ignorant omtrent de nefaste gevolgen van culturele 'transformatie', terwijl Obama doelbewust die transformatie nastreeft. Beiden, de sentinentaliste en de ideoloog, zijn gevaarlijk.

#119771

fcal

 

@MH

Angela Krasner alia Merkel was tijdens haar schooltijd lid van het jeugdverbond Ernst Thälmann, naar wie verwezen wordt in de vorige video en gedicht. Later was ze lid van de FDJ (Freie Deutsche Jügend). 

Die FDJ was van ouds her (1936 - toen illegaal) 'de' Duitse communistische jeugdbeweging. Na de oprichting van de DDR in 1949 werd de FDJ daar de officiële jeugdbeweging. In naam onafhankelijk van de staatspartij SED was het marxisme-leninisme toch de leer van die jeugdvereniging. Circa 85% van de DDR-jongeren was er lid van. Men kon er beter lid van zijn want niet-leden kregen ernstige problemen bij de keuze van opleiding en werk. Van 1978 tot 1990 was Angela Merkel in de FDJ de secretaris van Cultuur. In deze functie was zij verantwoordelijk voor de Agitprop en maakte bovendien verschillende scholingsreizen naar de Sovjet-Unie. Net als Poetin vloeiend Duits spreekt is Angela Merkel vloeiend Russischtalig. Van haar 24ste tot haar 36ste een nevenfunctie in de communistische jeugdpropaganda.

Uit de Stasi-archieven blijkt ook dat de latere Angela Merke als IM (informelle Mitarbeiterin) of geheim agent, waarschijnlijk verplicht, is ingezet geworden bij tot huisarrest veroordeelde professor scheikunde en oud-kommunist Robert Havemann. Merkels en Havemanns natuurkundige en chemische vakgebieden kwamen overeen.

https://scontent-fra3-1.xx.fbc...

Sinds haar tussenkomst bij de Facebook eigenaar in New York verleden jaar waarbij ze aandrong op censuur in Duitsland tegen hen, die de vreemdelingenpolitiek niet goed gezind zijn, ben ik nogal sceptisch t.a.v. haar democratische instelling.

#119772

traveller

 

Allemaal zoveel redenen te meer om zich af te vragen hoe ze in die CDU leiderszetel terecht kwam.

Ze is helemaal niet democratisch ingesteld, het is een machtsbeest en totaal anti-democratisch.

Ik herinner er jullie aan dat ik schreef dat ze niet buiten gekegeld zou worden en het lijkt daar meer en meer op.

Wie houdt haar in die stevige positie? Buiten het feit natuurlijk dat niemand vandaag de kastanjes voor haar uit het vuur wil halen.

 

#119776

Marc Huybrechts

 

@fcal

We worden allemaal zwaar 'getekend' door onze jeugd, sommige in een positieve zin (i.e. lessen leren) en anderen in een negatieve zin (kuddegeestig volgen). Ik ben geneigd van mensen (zelfs den Joe!) de 'benefit of the doubt' te geven voor wat ze uitstaken in de eerste 4 dekaden van hun leven. Echter, als ze op hun 40ste nog steeds niet comparatieve empirische observaties kunnen maken omtrent de realiteit rond de wereld, dan begint het hopeloos te worden. Ik ben dus geneigd van veel meer belang te hechten aan de Bundesrepublik periode dan aan de DDR periode bij een beoordeling van Merkel.

Als het waar zou zijn dat Merkel recentelijk voor "censuur" zou gepleit hebben dan zou u een sterk argument hebben om haar democratische aanhankelijkheid in twijfel te kunnen trekken. Als dat waar zou zijn dan verschilt ze op dat cruciale punt niet van het gros van de huidige Belgische politieke klasse en media die al geruime tijd de kern van de democratie niet meer begrijpen.

#119777

fcal

 

@MH

Met uw eerste paragraaf ben ik het eens. 'Jeugdzonden' kunnen bij later wijzer gedrag zeker vergeven worden. Er blijven echter toch nog altijd een aantal nu oudere maar toch 'hopeloze' en democratisch gezien gevaarlijke gevallen bestaan. BHO is zo iemand en alhier lopen er ook een groot aantal rond.

Ik meen echter dat Merkel niet tot deze verdwaasde groep behoort maar eerder prinselijk (Macchiavelli) of DDR-gewijs de huik naar de politieke wind hangt. Ze zit in een coalitieregering met de SPD, de zogenaamde sociaal-democraten, die via hun Justitie-minister Heiko Maas (Saarlander) een echt onuitstaanbaar hatelijk type, die woorden gelijkstelt aan daden en haar zwaar onder druk stelt om paal en perk te zetten aan het vrije woord op de 'sociale media'.

Tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York in septemeber van 2015 had Merkel in de coulissen een gesprek met Mark Zuckerberg, de eigenaar en CEO van Facebook. Daar werd in de pers over bericht en mooi was het niet. 

Hier zijn enkele verwijzingen:

Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-26/merkel-confronts-facebook-s-zuckerberg-over-policing-hate-posts

Daily Mail (met foto's): http://www.dailymail.co.uk/news/article-3252209/Chancellor-Merkel-confronts-Facebook-s-Mark-Zuckerberg-anti-immigrant-hate-posts-country-seeks-fight-against-wave-arson-attacks-aimed-refugees.html

En dat is Wat Douglas Murray van de Spectator (UK) er over denkt: http://blogs.spectator.co.uk/2015/10/facebook-posts-about-the-migrant-crisis-should-be-the-least-of-angela-merkels-worries/

Tja, aan u om te oordelen.

 

#119770

traveller

 

fcal,

 

Als ze werkelijk dat gedicht zelf schreef op die leeftijd kunnen we ons aan alles verwachten, vooral die laatste zin geeft blijk van een opmerkelijk volwassen inzicht.
Ik heb me steeds afgevraagd hoe die vrouw op die positie terecht kwam en heb het nooit begrepen.
Ze beantwoordt in de verste verte niet aan het beeld van een CDU leider.

 

#119774

fcal

 

Se non è vero, è ben trovato of als het niet waar is, is het aardig gevonden. Dat zogenaamde gedicht van de 13-jarige Merkel, die toen Kasner heette, is een parodie die enkele jaren terug verscheen in het Berkijnse satyrische tijdschrift "Eulenspiegel". Ook de naam van de zogezegde auteur Mielke, verwijst naar het hoofd van de Stasi in de DDR. Dit kwam nu weer op het internet onder de vorm van een video.

http://alles-schallundrauch.bl...

Anderzijds zijn de gegevens over Merkels vroeger DDR-bestaan vermeld in mijn reactie t.a.v. MH wel correct.

#119775

traveller

 

Dat ziet er al beter uit.
Maar de vraag blijft natuurlijk, hoe kwam ze aan de leiding van de CDU met die voorgeschiedenis?

 

#119782

fcal

 

Tja, de CDu (Merkel) en SPD (cum Groene) hebben bij de huidige deelstaat verkiezingen in de Palts, Baden-Würtemberg en Saksen-Anhalt veel verloren. Dat schommelt zo rond de -10 à -15%.

Opmerkelijk zijn vele vroegere niet-kiezers opgedaagd en hebben voor 'die Alternative für Deutschland' (AfD) gekozen. De redultaten lopen van circa +12,5% tot +24,5 % uiteen. En dit allemaal ten koste van Rot+Grün en CDU.

De stijfkoppige Merkel houdt echter vast aan haar schimmige Europa- immigratiepolitiek, kome wat wil. Ik heb steeds meer de indruk dat de CDU in CVP-wateren verzeild geraakt is en door AfD (N-VA-achtigen) binnenkort afgelost wordt. Blijkbaar is de CDU onder Merkel net als de CD-V onder Jean-Luc Dehaene opgeschoven naar een centrum-linkse positie. 

#119787

fcal

 

In mijn vorige bijdrage sprak ik van een opschuiving van de Duitse CDU onder Merkel naar centrum-links, maar dat lijkt volgens enkele Duitse bronnen een te milde positie. Volgens Bettina Röhl, een no-non-sense journaliste op de blog van Vera Lengsfeld heeft men in het geval Merkel te doen met een koppige uitzichtloze 'Grün-Rote' tactiek. En dat alles uit een zekere machtswellust. Een en ander valt te lezen onder 'Merkel als Godspelerin'.

http://vera-lengsfeld.de/2016/...

 

#119788

luk vanhauwaert

 

De Merkel ploeg gaat nu, mijns inziens, nog koppiger rond haar leidster de rangen sluiten. In een kamikaze achtige vlucht naar voren zal ze exstreme toegevingen aan Turkije forceren, pogen de oostblokstaten te corrupteren en te paaien met heel veel EU geld en pseudo aanzien (Zie Tusk) en de media en publieke opinie mobilizeren rond tranerige vluchtelingen thema´s.

Dit alles als enige hoop het er politiek levend vanaf te zullen brengen

Merkel s sterkste troef; Haar stellige overtuiging dat de CSU een beetje gaat tegenpruttelen maar dat die geen breuk zal riskeren. 

De anti islampartijen zullen wel aan gewicht winnen maar pas echt een macht(eloze)faktor worden als de strijd al lang verloren zal zijn. En dit puur demografisch 

#119790

Questing Beast

 

Puur demografisch is het al om zeep, vrees ik. Het zal natuurlijk nog even duren vooraleer zulks echt doordringt, maar de overname van West Europa door de islam is gewoon een kwestie van tijd. Ik ben het met u eens dat de anti islam partijen dan een soort "last stand" zullen vormen van de door links zo verfoeide "bange blanke man" - volkomen futiel natuurlijk. Op dat moment zullen onze linkse vrienden voelen dat zij misschien niet bang waren, maar wel blank zijn en blijven voor de meerderheid der moslims. Net zoals de blanken nu volkomen in de verdrukking geraken in Zuid Afrika, waar de aanvankelijk geroemde rainbow nation dagelijks verder verdampt. "He who renounces the sword, must also renounce the sceptre", schreef Gibbon. "He who renounces the sceptre will end up as a slave", voegt Questing Beast daar nog aan toe.

#119791

fcal

 

De overname van Europa gebeurt niet op zuiver demografische grond. De moslims hier en zelfs elders volgen de algemene wereldtendens van minder kinderen. Er zijn uiteraard enkele uitzonderingen te bespeurezn bij minder ontwikkelde bevolkingsgroepen. Deze factor speelt slechts een bijkomende rol. Maar een naïef 'zonder grenzen beleid' en een ongecontroleerde of ongepaste import van culturele of godsdienstige onaanpasbaren zullen inderdaad de bestaande samenleving ontwrichten. Als men verzuimt de eigen liberale maatschappijvisie van democratie en vrijheid te verdedigen dan wacht alleen slavernij.

#119793

luk vanhauwaert

 

Fcal,

Dit jaar zijn van alle schoolplichtigen in Antwerpen, de kinderen van vreemde origine in de meerderheid.

Nu al 52 procent, zal dit percentage van jaar tot jaar, als een sneeuwbal toenemen. Binnen niet al te lange tijd zullen vreemdelingen, middels stemrecht, de politieke meerderheid veroveren. 

Het is niet ondenkbeeldig, dat er in niet al te verre toekomst, een sharia partij komt die dan voldoende aanhang zal verwerven om mede de politieke agenda  tel bepalen.

Zelfs al zou er, per onmiddelijk, een vluchtelingenstop komen dan nog zal dit proces niet meer om te keren zijn.

QB heeft gelijk.

#119794

fcal

 

Het aantal vreemdelingen in Antwerpen op de schoolbanken overtreft nu de autochtonen. Qua aantallen is dat correct. Qua inhoud wellicht niet. Mits een duidelijk Westerse (open en vrije) opvoeding en leerstelsel kan dit zelfs positief uitwerken. Als men echter dit laatste laat vallen en zonder inhoud meedrijft op het cultuurloze relativisme dan komen we vanzelf in de QB geschetste situatie. 

Een sjaria-partij zou in zo'n situatie duidelijkheid kunnen scheppen. Nu wordt hun streven verwoord en verhuld door bepaalde linksgerichte lokale partijen, die hierbij alleen politieke winst beogen zonder besef (?) van het gevaar voor democratie en vrijheid. Ten minste voor zover die partijen daar ook een punt van maken. 

Een migrantenstop kan wel heilzaam uitwerken. Hoofdzaak blijft echter het verdedigen en uitdragen van het Westers ideeëngoed en de daarbij horende maatschappijordening waarin eenieder, die dit wenst tot ontplooiing kan komen. Voor hen, die dat niet wensen en een bekrompener of ascetischer levenshouding beter vinden, staan kloosters of communes ter beschikking. Geweld dient in de kiem gesmoord te worden.

#119798

luk vanhauwaert

 

Fcal,

 

Ik hoop dat Uw, humanistish geinspireerde bedenkingen, zullen uitkomen. Het siert U en ook allen die oprecht en soms tegen beter weten in positief blijven denken dat het nog goed komt.

Tenslotte is hoop koesteren en blijven proberen om een uitzichtloze situatie op een menselijke manier te keren, een van de westerse deugden die we willen vrijwaren.

Maar ikzelf ben blij dat ik de overkokende melting pot achter mij heb gelaten.

#119804

Questing Beast

 

Akkoord dat het krachtig blijven uitdragen van Westerse waarden vrijwel het enige is dat we nog kunnen ondernemen. De vraag is of dat voldoende zal zijn, wetende dat de familiale achtergrond en de vriendenkring een veel grotere invloed hebben dan het onderwijs. Mijn antwoord daarop is neen. Ter wille van kortstondig politiek gewin en aangespoord door een van realisme gespeende ideologie heeft links de Westerse beschaving in Europa de das omgedaan.

#119805

traveller

 

Q.B.

Helemaal akkoord, alhoewel dat "krachtig uitdragen" wel met geweld zal moeten gepaard gaan.

Het is nu eenmaal veel te laat om er met woorden en gesprekken alleen door te dringen, we zitten met geblokkeerde tegenstanders, zowel binnenlands, marxisten, bewust en onbewust, en officieel rood/groen, als buitenlands. 

Het wordt geen prettige toekomst.

#119806

luk vanhauwaert

 

Marxisten, Rood/Groen, jawel, maar ook Mea Culpa, want niet te vergeten de massa doodbrave mensen hier en in Europa, die op het zelfvernietigende af, doordrongen blijven van christelijke mededogen.

Zolang die "braven" ongenuanceerd denken; Ge kunt die mensen toch niet aan hun lot overlaten, en ge moet toch helpen bij grote nood, en hoe zou je zelf willen geholpen worden als je kinderen dreigen verminkt te worden of gedood, en de palestijnen mogen toch ook een stukje grond hebben, En de Sjah van Perzie, Khadafi, Saddam waren nog veel erger, en we moeten samenkomen en knuffelen en liefde zal haat overwinnen.....en...en...

Zolang die "braven" hun emoties laten primeren op de ratio, blijven de politici denken dat hun Vluchtelingenpolitiek in stilte gedragen wordt door het grootste deel van de bevolking. (Wat mischien nog waar is ook).

Het is zo oud als de straat. De nuchteren, steeds de minderen in aantal, zullen hier weinig aan veranderen. De boodschapper van Troje met het slechte nieuws slaat men de kop af en dan denkt men dat het gevaar hiermee is bezworen.

Gaat het brave klootjesvolk uiteindelijk in opstand komen? Ik vrees dat ze lankmoedig de Sharia zullen ondergaan en "och en here" zullen zuchten en "tis toch erg" als ze moeten meemaken dat de "nuchteren" massaal worden vermoord.

#119808

Questing Beast

 

Inderdaad. Alleen "tis toch erg" zullen ze niet zuchten. De nuchteren zijn immers al lang weggezet als fascisten, asocialen, racisten, neokolonialen, nazi's, ... (vul zelf uw scheldwoord maar in). Het sentiment zal eerder zijn "ze krijgen hun verdiende loon". Enfin, tegen dan is deze vogel al lang gevlogen.

#119809

fcal

 

Maak kennis met een Duits satyrisch lied over Erdo-hoe, Erdo-waar, Erdogan. In het Duits gaat het over Erdo-wie, Erdo-wo, Erdogan. Daarin wordt de draak gestoken met Merkels partner Erdogan, die voor veel minder een kleinkunstenaar of journalist gewoon de bak insteekt. De Duitse ambassadeur is uiteraard ontboden geworden op het Turkse BuZa. Anderzijds hebben de makers van deze grol aangeboden voor iedere vrijgelaten journalist een van hun bemerkingen weg te laten. Engelse onderschriften zijn beschikbaar.

https://youtu.be/R2e2yHjc_mc

 

#119810

luk vanhauwaert

 

Deze keer heeft Erdogan zijn slag thuisgehaald.

Nog eens.. Niet de terroristen noch het terrorisme zijn mijn grootste persoonlijke zorg. De kans in een aanslag verwikkeld te geraken is als het winnen van de lotto,.... zeer klein. Mijn zorg is wat nu in Duitsland gaande is: waar een satirikus, een welsiwaar wansmakelijke persiglage maakt op de turkse diktator en daarop Erdogan, de duitse staat met succes, vordert die kerel te vervolgen. Zelfs dat vind ikzelf ook nog niet het ergste maar beangstigend is wel dat GEEN ENKELE Duitse turk (en er zitten er daar honderduizenden) bereid is gevonden om die laag bij de grondse banaliteit te relativeren. Alle ondervraagden eisen ze de kop van die DUITSE clown. Geen een is er te vinden, zelfs onder diegenen die in duitsland geboren zijn, die de Duitse vrijheid van spreken, boven zijn geloof en Turk zijn wil stellen. Dat loopt samen met de 75 procent islam hollanders die in een peiling stelden in geval van Keuze de Islam boven de Nederlandse wet  te zullen plaatsen.

Die sluipende verandering in de samenleving met het terugdraaien van veel geestelijke komfort, van het kunnen vrij denken en spreken, dat wij hebben gekend, gaat met rasse schreden verloren.Voor diegenen die dat relativeren, want zich niet in dat debat willen mengen is dat niet het minste verlies. Ze kunnen thuis nog altijd redelijk vrij doen en laten. Ikzelf voel die bijkomende onvrijheid, scherp aan als zeer benauwend. Het oude kwezeldom van mijn katholieke jeugd, het Nieuwe Kwezeldom van de politiek korrekt denkenden was erg en nu nog de komende Islam invloed en domper op mijn vrij denken en spreken te mogen verwachten, het word teveel voor Corneel.

#119811

Marc Huybrechts

 

Niet alleen "deze keer", Lukas. Kritiek op de Islam en op islamieten is al geruime tijd gevaarlijk in West-Europa. Wilders moet vandaag weer eens voor het Nederlandse Gerecht komen omwille van kritiek op "Marokanen", enz...

Het is ironisch dat Merkel zich gaat verschuilen achter een 'oude' Duitse wet die "belediging" van buitenlandse staatshoofden strafbaar stelt. Wie eventjes wil terug gaan kijken naar de grote Duitse media van tien Jaren geleden, en de vergelijking maakt met bijvoorbeeld de karikaturen en scheldpartijen aan het adres van GWBush, kan enkel meewarig het hoofd schudden over zoveel hypocrisie. Blijkbaar geldt die absurde wet niet voor alle buitenlandse staatshoofden, maar enkel voor degenen die de contemporele Duitse politieke kaste intimideren.

Het is waar dat de terroristen zelf nog geen groot gevaar voor de Westerse beschaving stellen. Het gevaar zit hem in de lafhartigheid en hypocrisie van de heersende linkse culturele en politieke elite in het Westen, die de grote lessen van de eerste helft van de vorige eeuw zijn vergeten (vooral m.b.t. sluipend facisme en communisme). Die relativisten verkiezen van de ogen te sluiten zolang zij zelf persoonlijk nog niet direct 'geviseerd' worden door totalitaire belagers.

Als gij denkt dat "het oude kwezeldom van uw katholieke jeugd" benauwend zou geweest zijn voor uw "vrij denken en spreken", dan denk ik dat binnen afzienbare tijd onze kinderen en kleinkinderen van dergelijk kwezeldom nog enkel zullen kunnen dromen (in de naieve veronderstelling dat er dan nog echte geschiedenis zou worden onderwezen). Het is zelfs goed mogelijk dat pre-islamitische tijden in Europa dan zullen vereenzelvigd worden met de 'Dark Ages' of met barbaarse tijden.

Op 1 puntje ga ik niet akkoord met u. Het echte slachtoffer hier is de Duitser die vervolgd wordt voor 'belediging' van Erdogan. Het is onbetamelijk van naar een slachtoffer van politiek-geinspireerde vervolging te verwijzen als een "clown". Dat is een 'consessie' die ik niet bereid ben om te maken. Het bagateliseert het slechte gedrag van zowel Erdogan als de Duitse authoriteiten van vandaag ( en die van de 1930's), die geen morele aanhankelijkheid hebben aan "vrij denken en spreken". We leven dus niet langer meer in 'democratische tijden' in een groot deel van de Westerse beschaving. Voor oude gasten gelijk ons, die nog echte democratie hebben meegemaakt, blijft dat moeilijk wennen. De komende generaties zullen er misschien wel aan kunnen wennen, maar de 'resultaten' zullen navenant zijn.

#119812

OutlawMike

 

Op een bepaald moment zullen we toch fysiek geweld moeten gebruiken. 

#119813

Questing Beast

 

Om enig effect te sorteren dient dat bepaald moment wel ergens te liggen vooraleer het "point of no return" bereikt wordt. Aangezien het Westen dat punt al voorbij is, zal het gebruik van fysiek geweld enkel nog een zinloos achterhoedegevecht zijn. Een handvol skinhead knokploegen op de bres voor het puin van de Westerse beschaving. De ironie van het lot. Wat wij nu meemaken is "the decline and fall of the Roman Empire" part II, Mike. Hoe ga je die vijfde colonne die al lang binnenzit nog buiten krijgen? Als je dat probleem even realistisch bekijkt zal je moeten toegeven dat zoiets niet zal lukken. Intussen stroomt er dagelijks een massa nieuwkomers de grenzen over die deze colonne nog verder versterkt. Tel daar de demografische dynamiek nog bij. Hoeveel autochtone westerlingen zullen verder nog de wil kunnen opbrengen om over te gaan tot fysiek geweld met alle risico's die daar bij horen? Vergeet het maar. Langzaam maar zeker schuiven we verder richting afgrond. Op een kwade dag zal een sharia-partij volledig legaal en democratisch het roer overnemen en dan valt na een lange schemering opnieuw de nacht over het Westen. 

#119815

luk vanhauwaert

 

QB,

Ik ben het met Uw bovenstaande post grondig eens en we hadden er het laatst over, dat "ons klootjesvolk" als de sharia omwenteling er komt, ze dan dit alles lijdzaam zullen ondergaan.

In dat verband, schreef een goede vriend, mij laatst het volgende:

 Dat er nog veel bloed zal vloeien staat vast en heeft ook altijd vastgestaan, maar sjaria voor Belgium, nee, dat zie ik echt niet zitten. Vergeet niet dat haast al die moslims hier op louter materialistische gronden een comfortabeler bestaantje zijn komen zoeken en ook in grote mate." klootjesvolk zijn dat met rust wil worden gelaten," én dat zij door de "Harde Moslims" evengoed als verraders worden beschouwd.

Zou de gemakzucht en de desinteresse van "die moslim materialisten" een dam tegen de sharia kunnen zijn? Er zijn inderdaad prille onderzoeken die aantonen dat meer en meer, de hardliners onder de Moslims, steun beginnen te verliezen onder hun eigen "klootjesvolk" 

#119823

Questing Beast

 

Luk, ik denk dat je gerust kan stellen dat de overgrote meerderheid van de mensen, zowel hier als elders, "klootjesvolk" is dat met rust wil gelaten worden. Dat staat los van nationaliteit, ras, religie, enz. en is zelfs van alle tijden. Desondanks kunnen we wel vaststellen dat het steeds de hardliners zijn die hun slag thuishalen. Aktiebereidheid is daarbij volgens mij het sleutelwoord. Hardliners hebben die, klootjesvolk niet. Bovendien maak ik mij ook de volgende bedenking: Misschien dat uiteindelijk de moslim materialisten een dam kunnen opwerpen tegen de moslim hardliners. De vraag is dan: waar ligt tegen die tijd het nieuwe maatschappelijke evenwichtspunt? Volgens mij alvast niet waar wij als huidige Westerlingen het comfortabel zullen vinden. De Duistere Middeleeuwen waren ook niet potdonker, maar toch verdraaid duister in vergelijking met Romeins/Hellenistische tijden. De nieuwe "Dark Ages" zullen allicht ook niet volledig donker zijn, maar de Verlichting zal toch wel op een zeer laag pitje staan.

#119814

luk vanhauwaert

 

Mark,

Ik verdedig absoluut het recht op beledigen. Ik wil daarom het recht blijven hebben, om die Duitser met zijn wansmakelijke satire te mogen beledigen en hem een Clown te noemen. Net als hij en ieder ander mij ook mogen beledigen. 

Als ik wel Erdogan zou mogen beledigen en ik die Duitse "sukkelaar" zou moeten ontzien, zou ik in de "twee maten twee gewichten" val trappen" 

Er mogen mijns inziens geen grenzen en geen kwalifikaties gegeven worden aan heikele verbale uitingen. Zo ook niet aan artistieke of pseudo artistieke gewrochten.

De begrippen "majesteitsschending, laster, aantasten van de goede faam, de grenzen van fatsoen, eerroof, heiligschennis, racistische en sexistische prietpraat....ze moeten allemaal weg uit het strafrecht want ze zijn onmogelijk nauwkeurig te omschrijven, geven teveel ruimte aan interpretatie en kunnen makkelijk kwaadwillig ingezet worden om volledig abritrair een tegenstander het zwijgen op te leggen.

Bovendien is een belediging functioneel. Het is een krachtig instrument. Een belediging is de kortst mogelijke vorm, om iemand of iets kernachtig te typeren. Een clown is een clown en een domme kloot is een domme kloot. Als je het woord Clown niet kan gebruiken heb je massa uitgebreide omschrijvingen nodig. Beledigen schept meteen klaarheid.

Het vers van de Duitser is niet eens grappig of spitsvondig, zelfs niet functioneel. Het is gewoon wansmakelijk. Maar de politiek noch de rechters moeten zich niet uitspreken over wat wel en niet wansmakelijk is. Dat mag gelden voor woord en schrift en ook voor "kunstwerken" De burgemeester van New York had zich niet te moeien met bvb, het ook wansmakelijke "kunstwerk" "holy virgin mary" van Ofili, waarop de heilige maagd een klomp olifantenpoep heeft bij wijze van rechterborst. De burgemeester is voor het verbieden van het tentoonstellen  tercht teruggefloten.

Niemand kan en mag bepalen wat meer of minder af half of heel beledigend is. Of wie beledigd mag worden, Wilders, Bush, Erdogan of De Koning Der Belgen. 

Natuurlijk is beledigd worden zeer onaangenaam en kwetsend, maar dat is het minste kwaad. De overheid een instrument geven om strafrechterlijk in te grijpen kan leiden tot nog veel erger kwaad. In het minste geval tot een diaree van rechtszaken van lieden met een laag zelfbeeld die hun gekwetste gevoelens verwarren met overgevoeligheid of zelfs sentimentaliteit. In het ergste geval kan het zorgen voor algemene angst zich nog controversieel te uiten, zelfcensuur, diktatuur en daarin monddood maken van elke vorm van oppositie..

...Dit gezegd hebbende en ter verdediging op het recht tot beledigen, sta ik er voor honderd procent achter dat  wij allemaal en op de meest krachtige wijze de verdediging op ons nemen van die Duitse satirikus.

Wat Merkel toeliet, de man in kwestie te laten vervolgen is een schandaal van eerste orde. Ongeacht of het zal uitdraaien op een buitenvervolgstelling, Merkel had de dichter moeten in bescherming nemen. Ze had dat gemakkelijk gekund met fijntjes te verwijzen naar de uitspraken van Erdogan zelf, die het Westen twee weken geleden nog maande, zich in Turkije niet te moeien.

 

#119816

Marc Huybrechts

 

Over de essentie zijn we volkomen akkoord. Ik betwist zeker niet uw "recht" op beledigen. Integendeel. Zoals ik reeds zei, het slachtoffer hier als een "clown" betitelen is een "concessie" die de andere kant, i.e. de ondermijners van het vrijemeningsuitingsrecht, zullen aangrijpen en als argument gebruiken om zich gesterkt te voelen in hun vrijheidsondermijnende 'jihad'. Die 'concessie' wil ik hen niet geven, ook niet als het echte Duitse slachtoffer hier een echte of figuurlijk-echte "clown" zou zijn. Met andere woorden, de meeste mensen zijn niet zo principieel als wij m.b.t. het vrijemeningsuitingsrecht als 'bedrock' van een vrije maatschappij.

Ons meningsverschil gaat over een tactisch detail. Ik meen dat de volledig aandacht moet gericht blijven op de hypocriete en selectieve ondermijning van het vrijemeningsuitingsrecht, en onze opinies over de persoonlijkheid van het echte slachtoffer zijn in dat opzicht een 'diversion'. Als Di Rupo morgen een staatsgreep zou plegen (gesteund door het Belgisch leger, niet lachen...), dan zou het evenzeer "onbetamelijk" zijn van in die context opinies te uiten over de karakters van de heren Michel en Peeters (om over Philippe maar te zwijgen).

#119819

luk vanhauwaert

 

Mark,

Ik ben het eigenlijk nog met geen enkele van je honderden potst oneens geweest. Tenminste met die die ik kon begrijpen want je behandelde ook themas waar ik geen verstand van heb en jij wel, dus die kon ik niet beoordelen.

Maar met je bovenstaande schrijven blijf ik het oneens, want jij gebruikt eigenlijk hetzelfde argument dat Merkel zou kunnen hebben gebruikt om haar ministers te overtuigen. Mischien zei ze ook:"laten we het taktisch spelen, we garanderen de "Clown en organiseren met onze bevriende rechters" buiten vervolgingingstelling, waarmee we de volkswoede sussen en de souvereiniteit van Duitsland herstellen, maar we geven kleinzielige Erdogan wel zijn "Procesje". Dan zijn "Hij" en alle turken ook kontent. 

Er zijn mijns inziens nu eenmaal principes waar je niet mee kan sjoemelen. Vrijheid van Meningsuiting is totaal of is niet.

 

 

 

#119829

LVB

 

Ik ben het eens met Marc Huybrechts, en ik denk dat zijn kritiek of nuancering vooral gericht was tegen de uitspraak "Het vers van de Duitser is niet eens grappig of spitsvondig, zelfs niet functioneel. Het is gewoon wansmakelijk."

Dat het gedicht wansmakelijk was kan best zijn, maar het doet niet terzake. Meer nog, het is ongepast om dat in deze omstandigheden te zeggen.

Ik maak altijd de volgende vergelijking: als het Chinese regime enkele Chinese dissidenten zou laten executeren, zou u dan zeggen: ik ben tegen de doodstraf, maar de pamfletten van die dissidenten trokken taalkundig wel op niets!  Neen, zoiets zeggen zou ongepast zijn, en de aandacht verleggen van de problematiek van de vrije meningsuiting naar de inhoud van de mening, die voor de vrije meningsuiting niet terzake doet en vooral niet terzake MAG doen.

 

 

#119830

luk vanhauwaert

 

Luc,

Ik kan een zeker begrip opbrengen voor je vraag om "zelfcensuur in bepaalde omstandigheden"Maar principieel kan ik je stelling niet aanvaarden.

Immers dat zou betekenen dat dan weer mijn mening getoetst moet worden aan een moreel of taktisch beginsel, en toetsen of beoordelen van een mening aan gelijk wat of wie, is nu juist wat de totale vrijheid van een mening aantast. Je komt algauw weer in een grijze zone terecht waar iemand (In dit geval Marc en jij) arbitrair meeent te mogen beslissen of wat men zegt ,ongepast is of niet.

Kan er zoiets mogen bestaan als een kader waarin meningen" ongepast zouden zijn". Je had mischien beter geschreven, "Ontaktisch zouden zijn". Ik verwerp dat.

Ik herhaal mijzelf, de vrije mening is totaal of ze is niet.

#119831

Marc Huybrechts

 

@Luk vanh...

Nogmaals, we zijn akkoord dat in principe de vrije mening "totaal" moet zijn, in de specifieke zin dat de INHOUD van meningen geen onderwerp mag zijn voor strafrechterlijke vervolging. Uw RECHT op vrijemeningsuiting moet inderdaad onbeperkt blijven.

Echter, het is in uw belang dat u gezond verstand gebruikt in alle omstandigheden, t.t.z. dat u steeds de context beschouwt (wat u "kader" noemt) waarin u meningen uit. U moet prioriteiten stellen. Wanneer iemand strafrechterlijk wordt vervolgd voor de inhoud van een mening, dan zou het DOM zijn van de aandacht af te leiden van die rechtsverkrachting door IRRELEVANTE opinies te uiten over het slachtoffer van die rechtsverkrachting. U MAG dom zijn, of onbetamelijk, of onhoffelijk, of...wat dan ook, maar dat zou niet verstandelijk zijn. Integendeel, dat komt neer op uw tegenstrevers (i.e. de ondermijners van het vrijemeningsuitingsrecht) de wapens geven die ze ongetwijfeld zullen gebruiken om hun intolerante doelstellingen te bereiken.

Tussen haakjes, LVB noch ik zelf hebben nergens beweerd te mogen "beslissen" wat u zou mogen zeggen. Daar zette u een enorme stroman op. Maar, mijn vrijemeningsrecht houdt zeker in van opinies te kunnen uiten over wat u zegde. En wanneer u het Duitse slachtoffer in deze zaak als een "clown" beschreef, dan noem ik dat dom, of onbetamelijk, of onverstandig, of irrelevant.....take your pick.

#119832

OutlawMike

 

We hebben hier alweer een geval van ontzettend gelijklopende opinies waarbij de enige frictie afkomstig is van (kleine) nuances.

Linkse lullen zouden zeggen dat er weinig diversiteit is op deze site. Ik vermoed ook dat alle posters hier heterosexuele blanke mannen zijn van, heu, een mature leeftijd.

Met andere woorden, totaal not done heden ten dage.

#119833

fcal

 

Inderdaad, intellectueel leidt ietwat strenge orthodoxie vaak tot scherpslijperij of 'muggenziften'. Dit schriftelijke medium is daar zeer vatbaar voor. Maar als 'gezond verstand' aan bod komt is er plots weer veel eenstemmigheid. Dit betekent geenszins dat met fundamentele principes lichtzinnig omgesprongen kan worden. De toepassing ervan dient ook menselijkheid in te houden zonder deze principes in gevaar te brengen.

#119834

luk vanhauwaert

 

Marc,

Een geluk dat we hier, zoals Mike zegt ."allemaal ontzettend gelijklopende opinies koesteren". En daarom heb ik geen grote moeite met Uw en luc`s oprisping en poging om mijn mening een morele kwalifikatie mee te geven. We zullen geen overeenstemming bereiken want ik blijf mij zeer principieel verzetten tegen elk proberen, om welke mening dan ook, een rem op te leggen.(aan zelfcensuur te doen onderwerpen). En dat is wat jij en luc, hoe goedbedoeld ook, vragen te doen.

Een beter antwoord, en een waar ik me meer in kan vinden, dan jullie vraag tot voorzichtigheid in bepaalde gevallen, was de reaktie van Bart De Wever op de invervolgingsteeling van de satirikus.. Bart vond net als ik het "geitenneuken gedicht" smakeloos maar voegde, in een adem daaraan toe,," kopieer en post het gedicht, desondanks de goorheid ervan, op zoveel sociale media kanalen als waar je maar beschikking toe hebt." 

Kritiek vervat in een algemene mobilisatie tegen muilkorven van kritiek, is volgens mij een betere taktiek om het recht van ieders vrije mening te verdedigen. De eigene mening verbonden met ook die smakeloze mening van die domme, onbetamelijke, onverstandige, irrelevante Duitse Linkse vijand. (in dit specifieke geval...bondgenoot) is m.i. eerlijker, compromislozer en ontwapend effektiever.

Of zoals "een ander dom iemand" het veel vroeger eens verwoorde.  "ik veracht u en uw mening, maar ik zal mijn leven geven voor uw recht om die verachtelijke mening uit te dragen". 

Maar goed, ik noteer dat wij het eens zijn op het principe, maar dat je niet akkord gaat met : "mijn compromisloos toepassing van het vrije mening uiten".

Ieder zijn mening.

#119817

fcal

 

Naar ik zo op het internet vernomen heb, zou die linkse ZDF-clown Erdogan als 'Ziegenficker' of 'Geytenneuker' in zijn 'gedicht' voorgesteld hebben.

In Duitsland en ook in Europa alwaar de Turkse jonge mannen verplicht worden legerdienst te verrichten in Turkije of die af te kopen voor circa 10.000 euro kan dat bij Turksvoelenden wel geleid hebben tot het opporren van deze zaak.

Met haar eigenhandig akkoord met Erdogan staat Merkel en nu ook de EU  in een zeer zwakke positie. Turken zijn geen West-Europeanen en zullen het volle pond eisen, juridisch of anders.

Tja, Merkel is een van de vele problemen en net als Obama een internationale NUL.

#119821

luk vanhauwaert

 

Fcal,

Betrefende Merkel.

Wij kochten in het wondermooie voormalige Niederschlesien, -het Toskane van het Oosten-, (nu Polen) zowat 50km van Gorlitz gelegen, 15 jaar geleden, een vervallen junkerskasteel waarin mijn echtgenote een pension en eetgelegenheid uitbaat. 

Bij ons overnachten of eten, nogal wat Heitmattoeristen, verdreven Duitsers, die hun vroeger dorp of stad komen bezoeken.

Vandaag sprak ik met een van hen die beweerde (of dat waar is?) dat hij Merkel en haar man kende. Zeer merkwaardig vond ik de uitspraak van de ex DDR man, dat van de twee Merkels, de mannelijke helft de cleverste en de sluwste is. Volgens hem neemt Merkel nooit een besluit zonder haar man te hebben bevraagd. Wanneer ze er alleen voor staat is ze zwakker.

#119825

fcal

 

Er zijn inderdaad indices, die wijzen op een benadering, eigen aan ivoortorigen intellectuëlen. En Angela Dorothea Kasner (Kasmiercsak), nu Angela Merkel, vertoont beslist tekenen die wijzen op een dergelijke beïnvloeding. Het is helemaal niet uitgesloten, dat haar huidige echtgenoot Joachim Sauer, een fysische chemicus een omgeving schiep, die theoretisch verklaarbaar en in die optiek verdedigbaar was en die dan ook leidde tot de wereldvreemde stellingnamen van de kanselierin. In Vlaanderen zegt men "Gezond Verstand", wat duidt dat ook andere soorten van "Verstand", die minder 'gezond' zijn, aanwezig kunnen zijn..

#119826

OutlawMike

 

Wel wel Luk, ik denk dat ik het al gevonden heb. Ik passeer er bij wijze van spreken elk jaar vlakbij als ik met het gezin mijn schoonmoeder ga bezoeken.

Vorige winter was ik aan het twijfelen of ik in de Karkonosze Bergen zou gaan klimmen of de Klodzko vallei verkennen. Het werd het laatste (er is daar een beroemde tafelberg met grillige steenformaties). Maar nu ik weet dat je daar zit is het best mogelijk dat ik eens goeiedag kom zeggen ergens tegen het jaareinde.

Als dat Junkerkasteel dat is wat ik denk dat het is, een dikke proficiat. Een juweeltje!

#119827

luk vanhauwaert

 

Mike,

Je bent meer dan welkom. We kunnen dan eens lang bijpraten. De omgeving Klodzko is inderdaad ook zeer mooi, maar anders. Hier is het minder druk. Tenminste, "Wlen" het kleine stadje achter mijn berg ligt net ver genoeg af van het Reuzengebergte om geen last te hebben van de vele toeristen daar. Dat klinkt mischien raar van iemand die voor een deel van toeristen moet leven.

In de eerste plaats echter, kocht ik dit "Lehngoed" om mij af te zonderen en weids te mogen leven: Mijn armen uitstrekken te kunnen, zonder gevaar te lopen iemand een bloedneus te slaan.

Vanuit mijn venster kijk ik 40km uit op een arkadisch landschap. Nergens een huis, niets dan velden weiden en bossen. Ook vluchtte ik naar hier, vooral om de invloed en de ideeenterreur te ontkomen van de "Nieuwe Kwezels".

Op mijn tractor gezeten en mijn weiden maaiend in dit stille ingeslapen lieflijk glooiende landschap DAT is pure Zen.

#119828

OutlawMike

 

Hallo Luk, OK, dat is dan afgesproken. "Als het God belieft" ergens tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Naar Polen gaan is elke keer een verademing, zo ook de laatste keer. Een prachtige monoculturele maatschappij.

Betreffende die tafelberg, die heet Szczeliniec Wielki en hij maakt deel uit van de Gory Stolowe. Onvoorstelbaar grillige rotsformaties, heel de moeite waard. En bovenop is er een bronzen plakette die herinnert aan een bezoek dat Goethe er ooit bracht.

Ik vermoed dat het van bij jou toch nog een dik uur rijden is. Als je het nog niet gedaan hebt, een aanrader.

#119818

fcal

 

Jan Böhmermann, deze blijkbaar hooggeschatte linkse ZDF-vrijbuiter, die iedere bezorgde Europeaan een Nazi-ticket gaf, ging zich te buiten met Poetin, die wijselijk niet reageerde en ook Erdogan, die uiteraard nu Duitsland beschouwt als een soortement Turkse provincie. 

Zijn gedicht (überhaupt niet mij smaak) luidt als volgt:

Sackdoof feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident!

Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurzv riecht schöner.

Er ist der Mann der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt.

Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken.

Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen und selbst Abends heissts statt schlafen, felazio mit hundert Schafen.

Ja Erdogan is voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Jeden Türken hört man flöten die dumme Sau hat Schrumpelklöten.

Von Ankara bis Istanbul weiss jeder dieser Mann ist schwul.

Pervers, verlaust und zoophil Recep Fritzl Priklopil.

Sein Lopf so leer wie seine Eier, der Star auf jeder Gangbangfeier,

bis der Schwanz beim pinklen brennt, das ist Recep Erdogan der türkische

Präsident!

Vertaling:

Smaad en eerroof.

Dom, laf en beklemd is Erdogan the president!

Zijn klokkenspel riekt sterk naar döner, zelfs een varkensscheet ruikt schoner.

Hij is de man die meisjes slaat, terwijl hij gummimaskers draagt.

Zijn hobbies zijn bokken afrukken en minderheden onderdrukken

Koerden vertrappelen, cristenen de mond snoeren en terwijl naar kinderporno loeren

en dan 's avonds niet snel gaan slapen maar felatio met wel honderd schapen.

Ja Erdogan is onbetwist een president met kleine worst.

Iedere turk kan men horen fluiten : het domme zwijn heeft verschrompelde kl*ten,

Van Ankara tot Istanbul weet iedereen deze man is een nicht en zwoel.

Pervers, luizig en zoöfiel is Recep Fritzl Priklopil .

Zijn hoofd zo leeg als iedere bal, de ster van elk bukake-bal,

tot zijn piemel bij het plassen brandt, dit is Recep Erdogan, de Turkse president!

 

Dat is geen Kurt Tucholsky of andere meer vrfijnde criticus. Maar wat zijn Duitse tegenstrevers betreft zoals Pegida of AFD (Alternative Für Deutschland) tapt hij uit hetzelfde vaatje.

#119820

traveller

 

Dit schijnen jullie dus nog niet te kennen.

Die komiek was er niet zo ver af:

 

https://www.youtube.com/watch?...

#119822

fcal

 

@traveller

Dat lijkt me een ervaring letterlijk en figuurlijk uit eerster hand.

#119954

fcal

 

In deze draad over Merkel en Co en Duitsland lijkt het me aangewezen om ook enkele oud- en nieuwe- of bestaande-Europeanen kennis te laten maken met een hoogstaande oud-DDR politieke gevangene en intellectuele, die vrij en vrank haar humanistische visie op de huidige en vroegere gebeurtenissen kond maakt. Haar naam is Vera Lengfeld. Haar blog komt op het scherm met een grasveld waar witte en hoge letters duidelijk maken dat: "Freedom is not free". Recht toe, recht aan, zonder partij-politieke correcte spraak stelt ze de dingen zoals ze zijn. Een echte verademing in het huidige media-bestel. Enkele links over eigen ervaringen en kunst hierna:

http://vera-lengsfeld.de/2016/...

http://vera-lengsfeld.de/2016/...

http://vera-lengsfeld.de/2016/...

 

#119955

Marc Huybrechts

 

Dat "grasveld..." en muur met de letters "Freedom is not Free" is een foto van een onderdeel van het Korean War Veterans Memorial op de Mall in Washington DC.

https://en.m.wikipedia.org/wik...

#119956

fcal

 

@ MH

Wist ik niet. Bedankt voor deze verwijzing. Het doet niets af van de inhoud en strekkingen van de berichten van deze Duitse vrijgevochten intelletuele. Blijkbaar is men hier en over de 'plas' geconfronteerd met dezelfde problemen.

 

#119959

fcal

 

Vandaag bepaalt Duitsland weer Europas toekomst. Met een autocrate als Angela Merkel ziet dat er niet zo best uit. Het ontbreekt haar aan burgerzin en ze is helaas niet alleen.

Europa is geen confederale statenbond van min of meer onafhankelijke staten of zelfs niet een federale staat in wording waarbij gelet wordt op budgettaire hygiëne en democratische verantwoordelijkheid. Men is gewoon op weg naar een ondoorzichtelijke pseudo-eenheidsstaat 'à la belge'. De Euro-landen Frankrijk en Italië vegen hun voeten aan de noodzakelijke budgettaire beperkingen en als zo vele anderen benutten zij optimaal de kunstmatige, door de ECB gevoerde lage of zelfs negatieve rente. En dan is er nog geen sprake van Griekenland, Spanje of Portugal. Een en ander is op termijn gewoon onhoudbaar.

Anderzijds en wellicht even destabiliserend is het zogenaamde 'open-grenzenbeleid' van de EU. Elke wilskrachtige en fysiek begaafde migrant, kan na een voetreis van 2.000 à 3.000 km in Duitsland op een politiek correcte ontvangst rekenen, waarbij zijn of haar maatschappelijke of godsdienstelijke overtuigingen geen rol spelen. Een en ander heeft de Duits-Syrische filosoof Bassam Tibi (hij woont al meer dan 40 jaar aldaar) tot het plegen van een opinie-artikel in de Basler Zeitung geleid. Hij weet hierbij goed de achtergronden van de opinies, die Angela Merkel bewegen te schetsen. Wellicht het lezen waard.

http://bazonline.ch/ausland/eu...

#119960

fcal

 

Tussen 2 banen, die mij het bezoeken van Communistisch Oost-Europa onmogelijk maakten, mocht ik na grondige controle aan de Hongaarse grens het door Kadar gestuurde land binnen. Hongarije had toen (circa 1970) een veel soepeler regime dan de rest van Oost-Europa. Na de opstand van 1956 werd dit blijkbaar gedoogd door het Kremlin. Afgezien van het feit dat we er vrienden maakten onder de anti-communisten en er ook zeer goedkoop (enkele verscholen forint deden wonderen) konden paardrijden in de Poesta en er met de bad- en restaurantcultuur kennis konden maken, was het voor ons als eenvoudige tenttoeristen toch een uitstekend vakantieland (vooral qua klimaat en de ons gegunde of betaalde mogelijkheden).

We hebben toen ook kennis gemaakt met het Oost-Europese nationalisme. Hongaren moesten toen niets van de Tsjechen hebben, de Roemenen waren (waarschijnlijk ivm Transsylvanië en ook anders) bijna bloedvijanden, de Polen waren hun dierbaarste lotgenoten en de Oqstenrijkers waren hun partners. T.a.v. zowel Duitsland of de toenmalige USSR waren ze ondanks 1956 eigenlijk neutraal. 

Om een lang verhaal kort te maken volgt hierna een toespraak van de Hongaarse premier Viktor Orban (met Engelse ondertiteling) waarbi hij de positie van Hongarije en de andere Oost-Europese landen in de EU duidelijk maakt. Dit gebeurde naar aanleiding van een vergadering van de, vermoed ik lokale 'Open University'. Hierbij komt Viktor Orban naar voor als een bezorgde staatsman, die zich door Brusselse bureaucraten de mond niet meer laat snoeren. Het is nogal lang, maar toch interessant om met de Middel-Europese gedachtegang kennis te maken.

https://youtu.be/SMQHO8SJ5A0 Orban

 

 

 

#120088

fcal

 

Ergens in de 50-er jaren volgde ik in de nu niet meer in die zin bestaande humaniora een extra cursus Duits van 1 uur per week. Naast Grieks ( tijdelijk), Latijn, Frans, Engels en Nederlands leek dit een noodzakelijke aanvulling. Mijn anglofiele vader was daar niet zo zeker van. Mijn moeder in navolging van mijn grootmoeder, die gedurende WO1 als alleenstaande - haar man zat ergens op een Geallieerd oorlogschip - een aantal toen Duitse Elzassers tegen betaling herbergde, vond dat talenkennis altijd vruchtbaar kon zijn. Mijn leraar Duits spoorde ons aan om zich te abonneren op een Duitstalig tijdschrift of krant. Gezien de toen nog recente geschiedenis, raadde hij aan hiervoor een Zwitsers weekblad te nemen. We zijn toen enkele jaren abonnee geweest van de Zwitserse "Die Weltwoche". Ik vond de lectuur toen nogal burgerlijk conservatief. Vrij Nederland en Elsevier spraken me meer aan. De inhoud toen en nu van deze tijdschriften liggen echter meestal ver uit elkaar.  Een oordeel hierover ligt niet voor de hand.

Die Weltwoche is zoals gebleken door een aantal vorige bijdragen nog steeds een verdediger van de burgerlijke vrijheden. Met het internet is dit goed na te gaan. Daarom volgt hierna een verwijzing naar een lezing van de chef-redacteur van Die Weltwoche, Roger Köppel, in Zürich. Het is uiteraard ietwat 'Schweizerisch' van aard, maar toch Algemeen Beschaafd Duits met Helvetische verwijzingen. Voor de liefhebbers!

https://youtu.be/oLpIKXAPfEU

#120089

fcal

 

Als men van de duivel spreekt ziet men ook zij staart. En daar is Roger Köppel weer.

https://youtu.be/Ea9dQNFs4e0

#120012

Anonymous

 

Ik wil graag mijn getuigenis aan u all.i trouwde met mijn man ongeveer drie jaar geleden hebben we problemen krijgt na twee jaar van het huwelijk te delen, als we stoppen slapen op hetzelfde bed, vechten over kleine dingen die hij komt altijd laat thuis 's nachts, te veel drinken en slapen met andere vrouwen buiten, ik heb nooit van iemand in mijn leven, behalve hem, hij is de vader van mijn twee kinderen en ik wil niet om hem te verliezen, omdat we zo hard hebben samengewerkt aan worden wat we zijn en hebben vandaag de dag, enkele maanden geleden besloot hij om mij en de kinderen wonen, die een alleenstaande moeder kan soms hard zijn en dus ik heb niemand, ik was het hart broken.i belde mijn moeder om te zetten en uit te leggen elke ding om haar, mijn moeder vertelde me over Dr otutu, hoe hij haar hielp oplossen van de problemen tussen haar en mijn vader, mijn vader altijd sneeuw 's nachts, als hij slaapt' s nachts, zal zijn sneeuwt zelfs onze buren wakker, het werd een groot probleem in mijn kap, die leidde tot de rem tussen mijn ouders, ik was verrast toen mijn moeder me vertelde dat Dr had otutu hielp hem tegen te houden zijn sneeuwen, en bracht ze samen, ik was verrast over omdat ze zonder elkaar geweest andere voor drie en een half jaar en het was een wonder hoe ze terug naar elkaar kwamen en hoe mijn vader te stoppen met snurken, dat was hoe ik was gericht aan Dr otutu, en alles uit te leggen aan hem, dus hij beloof me geen zorgen te maken dat hij een spreuk zal werpen en maak dingen komen terug naar hoe we waar zoveel in love again en dat was een andere dame die een spreuk op hem, dat mijn man was het regelen, hij vertelde me dat mijn probleem zal worden opgelost binnen 72 uur als ik geloof dat ik zei ja, dus hij een spreuk voor mij en na 72 uur mijn liefde kwam terug te vragen mij te vergeven him.I ben nu zo gelukkig, dus dat de reden waarom ik besloten om mijn ervaring en getuigenis met elk lichaam te delen dat hebben dergelijke problemen contact met hem e-mail. ([email protected]) kun je ook WhatsApp hem door is telefoonnummer 2349051417394

#120269

Marc Huybrechts

 

Deze draad is begonnen met een interview van BDW, twee Jaren geleden, waarin hij voorspelde dat de ondergang van Merkel “een kwestie van weken” zou zijn. Vandaag weten we dat het eerder een kwestie van Jaren gaat zijn. Achteraf bekeken....in het Engels zegt men “hindsight is 20/20”. We kunnen het Bart DW dus niet kwalijk nemen dat hij zijn wens eventjes voor komende realiteit heeft genomen. Ondertussen is er veel water door de Schelde gestroomd.

Merkel heeft een historische fout gemaakt met haar initieel asielbeleid. De vraag is of er nog verdere historische fouten gaan volgen, bijvoorbeeld de breakup van de NAVO in reactie op de verkiezing van Trump in de VS. Trump dwingt de EU leiders tot een keuze: neem uw verantwoordelijkheid op en betaal uw ‘fair’ deel van de kosten, of zorg voor uw eigen veligheid. Vermits Trump onpopulair is in Europa, dankzij absurde mediamisrepresentaties en karikaturen, stelt dit een groot probleem voor Merkel en Macron, en de roep voor een eigen onafhankelijke ‘Europese’ militaire macht wordt al maar groter. Vooral Macron beseft dat dit uiteindelijk concreet gaat betekenen: een echte herbewapening van (verenigd) Duitsland en met een Duitse ‘vinger’ op een ‘Europese’ kernmacht. Men kan verwachten, in de komende paar Jaren, dat serieuse Franse veiligheidsexperten hieromtrent meer en meer interessante artikels zullen publiceren in serieuse media (dus niet in DS).

#120270

fcal

 

Tja wijsheid achteraf is uiteraard makkelijk. Algemeen kan men vaststellen dat de goegemeente alhier  inzake de Duitse politieke situatie zeer slecht ingelicht is geworden. M.a.w. er werd een imago van Merkel verspreid van een eerder empathische vrouw, die de christelijke deugd van de naastenliefde (Mutti) beoefende en toch zorgzaam het (Europese) economische huis in orde wist te houden. Maar ook dat zij in 2014-5 een ferme kemel geschoten had met het openstellen van de Duitse grenzen voor circa 1,5 miljoen immigranten. Vrij algemeen was men hier de mening toegedaan dat de zogenaamde sterkhouders van de Duitse 'CVP' en vooral Beierse CSU zouden ingrijpen en die koers zouden omgooien. Hetgeen in de tijd van Kohl, Strauss en anderen zeker zou gebeurd zijn. Intussen weten we beter, vooral toen er bewust naar minder traditionele Duitse bronnen gezocht werd op het web. De Duitse CDU en Beierse CSU zijn in het zelfde bedje ziek als de meeste andere West-Europese christen-democraten of aanverwanten. We hebben hetzelfde meegemaakt in België en dan vooral in  Vlaanderen. Waar de CVP in Vlaanderen nog in late 70-er en vroege 80-er jaren een volstrekte meerderheid verwierf, is de huidige CD&V verworden tot een 15 % tweederangspartij. Net als Merkel  spoorden ze immer linkser en 'groener'. De CDU/CSU zijn geen rechtse conservatieve partij meer en hebben nu in het Duitse parlement een nieuwe partij (AfD) op hun rechter flank. Door de andere vooral linkse  partijen wordt de CDU aangespoord om duidelijk afstand te nemen van hun nieuwe rechtse concurrent. Net zoals de CVP/CD&V zich opstelde t.o.v. het VB en later de N-VA (zie regering di Rupo) zal in Duitsland iets gelijkaardigs zich ontwikkelen, waarbij de AfD de rol kan gaan spelen van de N-VA. Het koppige karakter van Merkel wijst eveneens in die richting. Een echte DDR apparatsjik waardig. Ze doet en beetje aan Honecker denken.

Macron, een links ge-oriënteerde financiële technocraat, die een on-Frans Europees beleid probeert te voeren, heeft zijn grote verkiezingsoverwinning te danken aan het 'ras-le-bol' gevoel t.a.v. de klassieke partijen in Frankrijk. Net als Merkel t.a.v. Duitsland, heeft Macron weinig op met de belangen van Frankrijk. Beiden lijken te vluchten in de richting van een EU-utopie. Waarbij Macron er wel op rekent dat Merkel de rekening aanzuivert. Of dit laatste politiek of zelfs financieel mogelijk is, is zeer de vraag. De herenigingsmigratie (circa 3 à 4 miljoen extra personen) komt steeds sneller op gang en het is maar de vraag of Duitsland, dat allemaal kan bekostigen. In een bijna 100% verzorgingsstaat is dat niet doenbaar. Her en der zijn er nu stemmen, die dit willen terugschroeven ook aan de linkse kant. Men ziet de bui al hangen.

De Navo bestaat uit andere staten dan de EU. Het kan zijn dat het een andere vorm krijgt. In ieder geval zullen de Europese landen een grotere bijdrage dienen te leveren. In Nederland en België gaat het enigszins die richting uit. Een uitstap is vooral voor Duitsland politiek problematisch. Frankrijk heeft daar meer ervaring in. Met name onder de Gaulle was Frankrijk een twee-benig lid. Het linker in Navo, het rechterbeen uit de Navo en zelfstandig. Jonkie Macron lijkt daar weinig of geen belang aan te hechten. Naïef als hij is denkt hij wellicht, dat Merkel het op prijs zou stellen mede een vinger aan de dan EU nucleaire trekker te hebben. Merkels duidelijke afkeer voor alles wat nucleair getint is en geopolitieke onvoorzienigheden zou kunnen veroorzaken, maakt dat ik denk, dat ze hiervoor bedankt. 

#120533

Mike

 

weken... veel weken ;-)

#120536

Marc Huybrechts

 

@Mike

Alles is verhuisd naar Doorbraak.be