Zomertijd, wintertijd en astronomische tijd

Vorige nacht zijn we overgeschakeld van zomertijd (CEST, Central European Summer Time) naar wintertijd (CET, Central European Time). Ik ga het hier niet hebben over de voor- en nadelen van deze overschakeling, daarvoor kunt u terecht bij Herman Boel of op deze pagina. Ik wil wel enkele andere aspecten bespreken.

Benjamin Franklin
1. De zomertijd werd "uitgevonden" door Benjamin Franklin
De idee komt van Benjamin Franklin die er in 1784 een artikel over schreef in de Journal de Paris, "An Economical Project". Het artikel is ironisch geschreven, en we leren eruit dat de meeste Parijzenaars in die tijd niet voor het middaguur uit hun bed kwamen. De basisidee was om efficiënter gebruik te maken van het daglicht, rekening houdend met het feit dat de mens zijn dag inricht op een manier die niet symmetrisch is ten opzichte van het middaguur. We staan immers laat op en gaan laat gaan slapen, in vergelijking met de zonsopgang en de zonsondergang. De zomertijd wordt in de Angelsaksische landen dan ook "Daylight Saving(s) Time" genoemd. De idee werd het eerst in de praktijk omgezet tijdens de Eerste Wereldoorlog, zowel in de gebieden die bezet werden door Duitsland, als in Engeland. De VS volgde in 1918. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er in de VS het hele jaar door zomertijd, en na de Tweede Wereldoorlog werd de praktijk in de VS weer volledig afgeschaft. Na de oliecrisis van 1973-74 werd de idee weer opgepikt, vanaf januari 1974 in de VS en vanaf 1977 in West-Europa.

2. Tijdsverschil tussen Amerika en Europa is één week per jaar anders
In de jaren '70 en '80 schakelden de VS, Engeland en West-Europa elk op een verschillend moment van het jaar over van winter- naar zomertijd, wat voor moeilijkheden kon zorgen bij het berekenen van het tijdsverschil, of bij het bekijken van programma's op de BBC of CNN. Sinds enkele jaren gebeurt de overschakeling volledig synchroon binnen de hele Europese Unie: zomeruur vanaf de laatste zondag van maart, winteruur vanaf de laatste zondag van oktober. De VS schakelen op hetzelfde ogenblik over naar winteruur, maar het zomeruur begint er pas een week later. Ons tijdsverschil met Londen is dus steeds 1 uur. Het tijdsverschil met New York is 6 uur en dat met Los Angeles 9 uur, behalve tussen de laatste zondag van maart en de eerste zondag van april [klopt niet meer, zie update onderaan dit artikel]: dan bedraagt het tijdsverschil één uur meer. Andere regio's in de wereld schakelen nog op andere tijdstippen over, zoals dit overzicht aantoont. Sommige streken volgen bovendien "halve" tijdszones. Als het in Brussel middag is, dan is het in Saint-John's op Newfoundland (Canada) 7 uur 30 en in New Dehli (India) 16 uur 30.

3. België heeft 's winters daylight savings time en 's zomers dubbele daylight savings time!
Er zijn 24 uren in een etmaal, en de aarde heeft een omtrek van 360 graden. Een tijdzone is bijgevolg 15 graden breed. De meridiaan van Greenwich bij Londen ligt op nul graden oosterlengte. Vlaanderen ligt tussen 2°35' (De Panne) en 5°50' (Voeren) oosterlengte, en geografisch liggen we dus volledig binnen de tijdzone van Greenwich, die van -7,5° tot +7,5° oosterlengte zou moeten lopen. Dat we toch gekozen hebben voor de tijd van Berlijn in plaats van voor de tijd van Londen, is op zich al een keuze voor het "daylight savings" principe. Onze gewone wintertijd gebruikt dus in feite al het besparingsprincipe van de zomertijd. Tijdens de echte "zomertijd" lopen we dus al bijna twee uur voor op de astronomische tijd, en werkt het effect al dubbel.

4. Wanneer staat de zon op haar hoogste punt en is het dus astronomische middag?
De afwijking tussen de officiële tijd en de plaatselijke astronomische tijd kan als volgt berekend worden: bereken de afwijking in graden tussen je werkelijke locatie en de locatie waarop je tijdszone berekend is (15° voor CET, 30° voor CEST), en vermenigvuldig dat met vier om het aantal tijdsminuten te verkrijgen.
Concreet voorbeeld: ik woon in Waregem, op 3°26' oosterlengte. Het is wintertijd, en we volgen de middeleuropese tijd die berekend is op 15° oosterlengte. De afwijking is -11°34' of -11,56 graden. De tijdsafwijking is -11,56 x 4 = -46,24 minuten. Als het officieel middag is, 12 uur CET, dan is het astronomisch gezien 11 uur 14 minuten. De zon zal pas op haar hoogste punt staan om 12 uur 46 minuten. 's Zomers zal de zon pas op haar hoogste punt staan om 13 uur 46 minuten. Hoe meer we naar het oosten gaan, hoe kleiner de afwijking wordt. Deze berekening houdt geen rekening met kleine afwijkingen veroorzaakt door de inclinatie van de aarde (grootste afwijking bedraagt 15 seconden), of door het elliptisch karakter van de aardbaan (maximale afwijking 16 minuten).

Update 29-10-2007: Punt 2 klopt niet meer. Er zijn twee weken per jaar (soms drie) waarin het tijdsverschil tussen de VS en Europa afwijkt. De VS schakelen nu over op de tweede zondag van maart en op de eerste zondag van november. Er is dus een afwijking van het normale tijdsverschil tussen de tweede en de laatste zondag van maart, en tussen de laatste zondag van oktober en de eerste zondag van november. Voorbeeld voor Brussel en New York: normaal bedraagt het tijdsverschil zes uur, maar tijdens die speciale weken bedraagt het slechts vijf uur.

afwijking tussen officiële tijd en astronomische tijd in minuten

zonsopgang, zonsondergang en middag

Reacties

#2349

bernard

 

Dat is echt interessant. Alles.

Zo bijv. ook dat "ecomic" niet gelijk is aan "economical". Economical = zuinig.

Wat stond er toch in vredesnaam allemaal in onze handboeken ECO aan de unief?

#2352

Huug

 

Bemerking bij punt 3, U schrijft: "Dat we toch gekozen hebben voor de tijd van Berlijn in plaats van voor de tijd van Londen, is op zich al een keuze voor het "daylight savings" principe." Ik dacht niet dat WE dat gekozen hebben: In 1940 moest België op last van de bezetter overgaan op Middel Europese zomertijd. De klokken worden 1.40 vooruitgezet. (Berlijnse tijd) We lagen al 20 minuten voor op Greenwich, dit wordt dus totaal nu 2 uur. Na de oorlog wordt de jaarlijkse zomertijd afgeschaft, doch de middel Europese tijd wordt aangehouden. De 40 minuten door de Duitsers ingevoerd werden gehandhaafd.

#2353

LVB

 

@Huug: bedankt voor de verduidelijking, dit was mij niet bekend. Maar niets belette ons om na de oorlog weer over te gaan naar een andere situatie. Ergens is het toch wel een vrije keuze geweest om die toestand, ingevoerd door de bezetter, na de oorlog te behouden?

#2354

JDV.

 

Blijf erbij, ik vind het kl ... ! Gaan de mensen nu misschien vroeger gaan slapen ? Doet men het licht uit ? Neen toch, dus waarom ? Ik heb er last van !

#120504

Jean-Marie Junior

 

Ik heb dat dus ook hé dat probleem met die zomertijd. Elke keer weer is mijn ritme verstoord en word ik ziek. Ik begin dan te braken en stort mezelf bijgevolg dan maar in de alcohol. echt niet leuk

#2355

Edwin

 

Toch even onze Parijzenaars verdedigen: volgens Jacques Dutronq staan ze daar op om 5 (vijf!) uur: "Il est cinq heures, Paris s'éveille", weet u nog?

Maar zéér interessant.

#106734

Jessy

 

De rijken sliepen tot 12 uur. De anderen moesten om 5 uur aan de slag! Jacques Dutronc ging dus om 5 uur naar bed en stelde vast dat de rest van Parijs (de gewone mensen) wakker werden. Mooi liedje trouwens!

En ik vind die overgang naar de zomertijd vreselijk!

#2363

bernard

 

EEn van de verrassende zaken bij een bezoek aan bijv. Zuid Afrika is dat :

- het WC water er in omgekeerde richting wegkolkt,

- de zon opstaat in het westen,

- de zon er op de middag in het noorden staat,

- er nu de lente begint.

#2364

bernard

 

Nog één : het is aandoenlijk Kerstmis door te brengen in Johannesburg of Kaapstad. Volle zomer, met alom in het straatbeeld reindierafbeeldingen, valse sneeuw, jingle bells, you name it.

#2365

Krist

 

Even een correctie voor Huug:

Belgie heeft nooit GMT +20 min gehad. Nederland echter wel (Tot aan WO II)

De Belgische tijd was Greenwich +17min30 tot 1892, daarna werd de Greenwich tijd gehanteerd. Tijdens WO-I werd de Duitse tijd gehanteerd, net als tijdens WO-II.

Zowel Nederland als Belgie kenden zomertijd tijdens het interbellum. Ik vermoed (moet het eens opzoeken) dat tijdens de verovering van Belgie door Duitsland in WO-II Belgie al op de zomertijd zat, dus de klok hoefde slechts een uur vooruit.

#2366

LVB

 

Die GMT+17m30s stemt dus overeen met de astronomische tijd in Brussel. In deze tijd kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat je je klok twee en een halve minuut zou moeten vooruitzetten als je de Belgisch-Nederlandse grens oversteekt... Maar ik dacht dat er ooit een tijd was dat zowat elk dorp zijn eigen tijd had, berekend volgens de zonnestand en aangegeven op de kerktoren.

#2367

haedesch

 

Off topic, maar het water draait niet in de omgekeerde richting in zuid afrika.

http://www.snopes.com/scien...

#106747

Cogito

 

Noch komt de zon er in het westen op.

#2373

Herman

 

Het is niet meteen relevant voor het (interessante) verhaal, maar ik merk dat je zoals velen (inclusief de VRT) het lidwoord "de" gebruikt in combinatie met het substantief "idee". Dat is foutief, tenzij het om een filosofische gedachte gaat. In alle andere gevallen moet het "het idee" zijn.

Louter ter info uiteraard.

#2375

Matthias

 

In ieder geval: voor mijn part mogen ze die jaarlijkse omschakeling afschaffen. Dit weekend enkele keren serieus in de war geraakt door dat uurtje verschil...

#2376

Krist

 

Vroeger had inderdaad elke dorp zijn eigen tijd. Met de komst van de spoorwegen kwam daar verandering in. De ijzeren weg hanteerde overal dezelfde tijd, en de kerktorens volgden op een gegeven moment. In Belgie was die tijd GMT+17min30, in Nederland was het GMT+19min28. In de praktijk werd echter gewoon GMT+20 gebruikt. In het Belgische spoorboekje van 1930 dat ik bezit heben treinen naar Nederland twee aankomsttijden in Roosendaal. Een volgens Belgische tijd, en een volgens de Nederlandse... Frankrijk zat toen net als Belgie op GMT, Duitsland op MET.

Een onverwachte bron van informatie over dit onderwerp is de kommentaar in de zoneinfo/src/europe file die je op de meeste Unix systemen vindt...

#2377

bernard

 

Dank Luc & Haedesch: veel bijgeleerd. {Zie je wel: algemeen voor waarheid aangenomen zaken doorstaan de lakmoestest van de ijzeren logica niet.}

En 'k denk niet dat ik de enige ben.

Er zou méér van dit moeten komen.

#2384

Huug

 

@Krist en LVB. Interessante vraag. Ik zou het ook eens moeten opzoeken: de informatie die ik had was van mijn 'peetje'. Ik heb hem echter nooit durven vragen waarom we dat dan 'zo' gelaten hebben. En nu is het te laat daarvoor natuurlijk, doeme toch!

#2385

Huug

 

@Herman, zeer interessant , ik worstel al jaren met de vraag of het nu: 'de' idee, alswel 'het' idee is. Groen Boekje geeft geen uitkomst.

#2387

Herman

 

@Huug: dit is wat de ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst - zie http://oase.uci.kun.nl/%7Eans/) er over te zeggen heeft:

idee: de idee (filosofische term)

- het idee ('denkbeeld')

Het woord wordt dagdagelijks uiteraard het meest in de tweede betekenis gebruikt. "Het idee" dus.

#2407

Krist

 

Ik heb nog een link met data:

http://www.astro.oma.be/GEN...

(Dit is op de site van de koninklijke sterrewacht, die weten waarschijnlijk wel waarover ze het hebben.)

1940 was dus het jaar van de dubbele zomertijd. De klok werd een uur vooruit gezet op 25 februari, en nog een keer op 20 mei. Daarna belven we dus heen en weer schakelen tussen UTC+1 en UTC+2

#2441

Huug

 

Aan Herman en Krist: dankjewel.

#6112

Johan

 

Ik ben vierkant tegen die uursverandering, twee keer per jaar.

Ten eerste, omdat twee keer de continuïteit verbroken wordt.

Ten tweede, omdat het iedere keer een gedoe is met alle klokken, uurwerken en timers die een modern gezin nu rijk is.

Ten derde, de reden van invoering, energiebesparing, bleek achteraf verkeerd; er werd en wordt niet bespaard.

Ten vierde, voor elkeen die er baat bij heeft, is er iemand anders die er nadeel van heeft. Iemand die normaal al vroeg uit de veren moet, is verplicht nóg een uur vroeger op te staan bij overgang naar zomertijd.

Ten vijfde, het verstoord het ritme van regelmaatgevoelige mensen: ouderen, kinderen, zieken.

Ten zesde, we liggen bij wintertijd (ik noem dat "normale tijd") al ongeveer veertig minuten voor op de zon.

Ik roep dus al diegenen, die de natuurlijke gang van zaken niet kunnen aanvaarden, op hun verstand te laten werken en de tijd te laten zoals hij is: 's middags is het op de klok ongeveer twaalf uur. Het ganse jaar door.

#7992

Geertje

 

als ik op m'n gpd kijk dan zie ik

3°23'58" O

50°53'51" N

is de Westerlengte dan -3°23'58" ?

#13340

Luc Van Gompel

 

Ik vind het zomeruur geweldig en het mag zeker blijven...
maar ik had een vraagje het einde van het zomeruur was dat altijd einde oktober of was het aanvankelijk einde september en zoja wanneer is dat dan veranderd ! groetjes

#14757

Chris

 

Bernard zei dat de zon in Zuid-Afrika in het westen opkomt.

FOUT, ze komt daar OOK in het OOSTEN op. Want de aarde draait op het zuidelijk halfrond ook in dezelfde richting om haar as hoor!
De zon passeert enkel via het noorden de middagstand, bij ons is dit via het zuiden.
En het water loopt in de lavabo via de syfon wel degelijk in de andere richting weg. Tenminste als je de kolk bekijkt. Ik heb dat zelf gezien toen ik in Australië was.

Chris

#15443

thomas

 

vraag me niet hoe ik hier terecht kom,maar even ter informatie: het water in de lavabo of badkuip loopt in de richting dat het zelf wil. De hoeveelheid water in kwestie is veeeeel te klein om te worden afgebogen door de corioliskracht (is namelijk een zwakke kracht). De vorm van badkuip, manier van stop uit trekken, en eventuele stromingen die aanwezig zijn vóór het uittrekken van de stop bepalen in welke richting het water zal draaien. Grote luchtstromen worden wel afgebogen door de corioliskracht (zie weerkaarten), grote waterstromingen lukt ook nog net, maar zwijg mij over een paar onnozele deciliters die zogezegd worden afgebogen in ne lavabo! Puur toeval wat je daar gezien hebt.

#16316

damain

 

jah jij bent niet zo slim als ik maar ik vind dat men aardgas moet laten liggen

#18401

Peter Van de Ven

 

Geïnteresseerden kunnen verder lezen:

http://vvgkteksten.blogspot...

over de oorsprong en de nadelen van zomeruur en vervroeging

#31861

monique

 

wat heeft zomertijd en wintertijd met economie te maken?
dit is een vraag vanuit school snel beantwoorden graag..

#42104

Neeltje

 

Kan iemand voor me uitrekenen hoeveel minuten later de zon op 21 juni in Leeuwarden ondergaat dan in Eindhoven? Bij voorbaat hartelijk dank.

#42110

joe

 

Is er een prijs aan verbonden, Neeltje? Een all-in weekendje Friesland?

#51090

debbie

 

ik heb een meningsverschil hier en dat gaat over engeland
zomer of wintertijd hier in nederland is altijd een uur verschil met engeland
klopt dat

groeten debbie

#51099

LVB

 

@Debbie: Dat klopt, Engeland volgt Greenwich Mean Time, wij volgen de Central European Time, en beiden schakelen op dezelfde dag over naar zomertijd. Dus altijd één uur verschil.

#52135

Peter Van de Ven

 

Vandaag is de dubbele zomertijd vervangen door enkelvoudige zomertijd, zodat we wat minder ver van ons biologisch ritme leven.

"Dubbele zomertijd", dit is de som van tijdsvervroeging en zomertijd. Bij het ingaan van de "wintertijd" in Europa, blijft voor West-Europa de tijdsvervroeging over.

Van tijdsvervroeging heeft men gen last in: Londen, Berlijn of Palermo, en niemand klaagt er daar dat het "te vroeg" donker is.

Het zwaarst getroffen door de tijdsvervroeging: Bretagne, Gallicië (3uur discrepantie in de zomer)

Die biologsiche klok vraagt dat mensen slapen gemiddeld tussen 22u 's avonds en 6 u 's morgens. (24 en 8 wettelijke tijd tijdens de zomer, 23 en 7 in de winter): hoevelen leven er "klok-gezond" ?

Groen-liberalisme houdt de verzoening van traditie en moderniteit in, en dit principe hierop toegepast wil niet zeggen dat we terug moeten naar "ieder dorp zijn eigen uur", noch moeten volharden in de kunstmatigheid en fake waarin we nu leven, maar ernaar streven de wettelijke uurzones (moderniteit) af te stemmen op het natuurlijke uur (natuur&traditie)

We beginnen daartoe met nieuwe uurzones, volgens dit kaartje:

http://www.dignitadoc.be/Ni...

en schaffen daarna de zomertijd af.

Op dit ogenblik is het dus 9:15 en geen 10:15 zoals de foute uurweergave hierbovenaan vermeldt.

Kortom: stem de uurzones af op de biologische kok en schaf de zomertijd af.

#52147

Rick

 

Dat een onafhankelijk Vlaanderen zou kiezen voor GMT lijkt me nogal wiedes.
Wallonië GMT+2, vermits ze altijd achterna hinken.

#119021

Pierre

 

GMT+2 is volgens mijn bescheiden mening 2 uur VOOR op GMT ?

Pierre

#52152

Elhaz

 

PVdV die pleit voor natuur & traditie. Ik dacht dat een woord als traditie voldoende zou zijn om hem schuimbekkend de barricaden op te krijgen. Maar hier gebruikt hij het zelf. Bij nader inzien ligt het waarschijnlijk aan het feit dat hij geen enkel benul heeft van wat dat inhoudt. En als stadsmens van wat natuur is wellicht ook niet. Maar allez, hij heeft hier toch voor een keer gelijk.

#52153

Peter Van de Ven

 

@ Elhaz:

Ga terug leren lezen. Ik pleit langs geen kanten louter voor "natuur&traditie", maar wel voor de "verzoening van traditie en moderniteit". Dat is fundamenteel verschillend.

Bv maximale godsdienstvrijheid in combinatie met zero-tolerantie tgv elke vorm van religieus-fundamentalisme, dus ook tgv het katholiek-fundamentalisme.

#52195

LVB

 

- Update toegevoegd onderaan het artikel, betreffende het tijdsverschil tussen de VS en Europa, dat nu meer dan één week per jaar afwijkt.

- Filosofische reacties geschrapt over "zelfbeschikking" die niets te maken hebben met het onderwerp tijdsverschil.

#52260

BC

 

--- hoevelen leven er "klok-gezond" ? ---

Ik vraag me wel af in welke mate er misschien een correlatie is tussen niet leven volgens de biologische klok en kans op ongezondheid eerder dan een echt oorzakelijk verband. Misschien dat mensen die minder volgens de biologische klok leven er andere gewoonten op nahouden die makkelijker tot ziekte kunnen leiden.

Dat wil zeggen, doe alles zoals je het nu doet, leef alleen wat meer volgens de biologische klok, gaat dat veel doen voor je gezondheid? Ik betwijfel het. (niet dat ik mij hiermee wil uitspreken voor of tegen zomer/wintertijdgedoe.)

#52267

Peter Van de Ven

 

@ BC:

-->"Dat wil zeggen, doe alles zoals je het nu doet, leef alleen wat meer volgens de biologische klok, gaat dat veel doen voor je gezondheid?"

Ja, zeer zeker, zonder daarmee te willen zeggen dat dit de enige determinant is, uiteraard.

Uit Japans onderzoek bleek dit jaar nog dat te vroeg opstaan slecht is voor de gezondheid. En "te vroeg opstaan", daartoe wordt "iedereen" verplicht door het "dubbele zomeruur".

Het feit alleen dat in West-Europa niemand nog weet hoe bv 17 uur 's namiddags er uitziet, en zich bij dat getal eigenlijk 15 uurvoor de geest haalt, spreekt boekdelen.

Het zou goed zijn te bepalen dat de wettelijke tijd maar een zekere marge mag afwijken van de zonnetijd.

Wist je dat een natuurlijke zonnedag slechts 4 keer jaar juist 24 uur bedraagt? Ook daarvan zijn de meesten zich niet bewust.

Het ergste is het voor al wie/wat zonder klok leeft: de natuur, baby's, ouderen. Wie maakt er nu een baby om 4 uur 's morgens wakker? Heel velen, in West-Europa.

#52269

BC

 

--- Uit Japans onderzoek bleek dit jaar nog dat te vroeg opstaan slecht is voor de gezondheid. ---

Heb ik destijds ook gelezen. (http://www.nieuwsblad.be/Ar...)

Maar nu ik er over nadenk: je zegt: "Het ergste is het voor al wie/wat zonder klok leeft: de natuur, baby's, ouderen." Ouderen staan gemiddeld vroeger op dan jongere mensen. En die mensen, door hun leeftijd, hebben "meer risico op hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en beroertes." (er is een south park episode ("grey dawn") waar het feit dat ouderen gemiddeld vroeger opstaan een cruciale rol speelt.) Of: mensen die slechter slapen en die dan maar vroeger opstaan. (waarom slapen ze slechter?) etc. Heeft men al die mogelijkheden wel uitgesloten of het gewicht ervan bepaald?

#52277

Peter Van de Ven

 

@ BC:

Jij moet ook nog leren lezen, zoals zovelen hier. Ik heb duidelijk gesteld: "zonder daarmee te willen zeggen dat dit de enige determinant is".

Je kan de vergelijking maken met andere milieufactoren: het is niet omdat die niet de volledige gezondsheidstoestand bepalen, dat er daarom geen schadelijk effecten zouden zijn.
Er is ook niemand die pleit voor minder onderzoek naar het belang van de biologische klokken.

Bovendien zijn de aangeraakte aspecten talrijker dan de fysieke gezondheid alleen: de esthetische, de morele, de politieke, de economische, enz. (zie mijn tekst: http://vvgkteksten.blogspot... )

Draai de zaak eens om. De vraag is de wettelijke tijd behoorlijk af te stemmen op de natuurlijke zonnetijd. Wat is daar op tegen? Als de Polen, de Italianen, de "Oost-Duitsers" en de Engelsen dat recht hebben, waarom de continentale West-Europeanen (Benelux, Frankrijk, Spanje) dan niet?

Tijdsvervroeging is een gevolg van overheidsbetutteling
Zomertijd/zomeruur is een gevolg van kapitalistisch winstbejag
Elk dorp zijn uur zou een beetje "primitivistisch" groen zijn.

De wettelijke tijd kort bij het natuurlijk uur houden past dus perfect bij groen-liberalisme: er is een wettelijke tijd, maar met slechts een verwaarloosbare discrepantie tgv het zonneuur (zie bovenstaand gelinkt kaartje)

Wat is daar mis mee?

#52281

Peter Van de Ven

 

Nieuwsgierigen kunnen hier de ware zonnetijd berekenen:

http://www.dignitadoc.be/Zo...

Zo krijg je een beeld op de discrepantie tussen zonnetijd en wettelijke tijd.

#52288

BC

 

--- Jij moet ook nog leren lezen, zoals zovelen hier. Ik heb duidelijk gesteld: "zonder daarmee te willen zeggen dat dit de enige determinant is". ---

Waar haal jij uit mijn tekst dat de mogelijke factoren die ik opwerp de enige determinanten zouden zijn?

Ik zei: "Heeft men al die mogelijkheden wel uitgesloten of het GEWICHT [!!!!] ervan bepaald?" Moet ik leren lezen, of moet jij leren mij niet verkeerd te (willen?) begrijpen.

--- Wat is daar mis mee? ---

Je passioneel opkomen voor het opgeven van de zomertijd is je gegund. Ik benader het item vooralsnog ENKEL vanuit de vraag òf en in welke mate de zomertijd onze gezondheid ten negatieve beïnvloedt.

#52291

Peter Van de Ven

 

@ BC:

Wel, dan zal je je moeten verdiepen in de chronobiologie.

De Japanse studie was overigens niet de enige die wees op het gevaar bioritme-verstoring. Die studies stellen ook vast dat bioritmeverstoringen door het hele economische systeem worden veroorzaakt. Het zomeruur (en tijdsvervroeging) is daar slechts één onderdeel van.

Je eerste probleem is of er verband bestaat tussen zomeruur/tijdsvervroeging en bioritmeverstoring, je tweede probleem is of bioritmeverstoring al dan niet ongezond is, en zo ja, in welke mate.

Meen je dat je voldoende elementen hebt om principeel te kunnen stellen dat zulke schadelijke effecten onmogelijk (of verwaarloosbaar) zijn?

1 tip: de natuurlijke slaap is tussen 22 uur en 6 uur zonnetijd, gestuurd door de pijnappelklier en melatoninne.
De pijnappelklier corrigeert de melatoninnencyclus op basis van zonlicht.
-> kunstmatige veroorzaakte slaaponderbrekingen behoren tot het gamma van "democratische folteringen"
-> blinden zitten met ernstige slaapproblemen (en afgeleiden) omdat hun melatoninnecyclus niet gecorrigeerd wordt.

Wat leert je dat over mensen die elke dag om 4u of 4u30 ipv 6 uur door hun wekker uit hun slaap gehaald worden? Een "democratisch-economische foltering" ?

De problematiek van de zomertijd/tijdsvervroeging is niet identiek met die van de bioritmeverstoring, maar overlapt er wel mee.

Om "klok-gezond" te leven is meer nodig dan het aanpassen van de tijdzones en het afschaffen van de zomertijd. Maar we kunnen daar al mee beginnen.

#52292

Peter Van de Ven

 

Een bescheiden maar recente verwerping van de zomertijd wegens ongezond, door nederlandse wetenschappers:

http://www.gezondheid.nl/ni...

#62633

bassieboy

 

hahahhahahahahahahah

#70700

BC

 

Ja, het is weer wintertijd.

Volgende simpele doch fundamentele vraag aan mensen die geloven dat overschakelen van zomeruur naar winteruur en omgekeerd slecht is voor de gezondheid: ik lees op http://en.wikipedia.org/wik... het volgende: "Someone who is used to sleeping at 1 am and waking up at 9 a.m. begins a new job on a Monday, and must get up at 6 a.m. to get ready for work. By the following Friday, the person has begun to fall asleep at around 10 p.m., and can wake up at 6 a.m. feeling well-rested. This adaptation to earlier sleep/wake times is known as "advancing the sleep phase." Healthy people can advance their sleep phase by about one hour each day."

Hoe kan het verplicht vooruit- of achteruitdraaien van de tijd met één uur zo'n problemen opleveren, als het blijkbaar zo is dat ik en de meeste andere mensen zonder noemenswaardige problemen in relatief korte tijd een paar uur vroeger/later kunnen opstaan en gaan slapen? Wat is het verschil tussen verplicht de tijd een uur verdraaien en dat uit eigen beweging doen, buiten de verplichting?

Zie http://en.wikipedia.org/wik... : "Circadian rhythms are endogenously generated, and can be entrained by external cues, called Zeitgebers." Samen met het reeds vermelde "Healthy people can advance their sleep phase by about one hour each day." Mensen die veel last hebben met de overschakeling hebben waarschijnlijk dus andere, fundamentelere gezondheidsproblemen. Het afschaffen van de zomertijd is dan enkel symptoombestrijding.

#106735

Jessy

 

Het verschil is de verplichting!

#70902

BC

 

"Turning your clock back Sunday may help your heart" (http://news.yahoo.com/s/ap/...)

Turning your clock back on Sunday may be good for your heart. Swedish researchers looked at 20 years of records and discovered that the number of heart attacks dipped on the Monday after clocks were set back an hour, possibly because people got an extra hour of sleep.

But moving clocks forward in the spring appeared to have the opposite effect. There were more heart attacks during the week after the start of daylight saving time, particularly on the first three days of the week. (...)

Janszky said he came up with the idea for the study after last spring's time change, when he was having problems adjusting. (...)

Overall, in the week after "spring forward," there was a 5 percent increase in heart attacks, with a 6 percent bump on Monday and Wednesday and a 10 percent increase on Tuesday. In the week after "fall back," the number of heart attacks was about the same, except on Monday, which had a 5 percent decrease. (...)

Doctors have long known that Monday in general is the worst day for heart attacks, and they usually blame the stress of a new work week and increased activity. The Swedish researchers said their findings suggest that the minor loss of sleep that occurs at the end of ordinary weekends — with people going to bed later on Sunday and getting up early on Monday — might also be a contributing factor. (...)

Dr. Ronald Chervin, director of the University of Michigan's Sleep Disorders Center, said this is a "sleep-deprived society," and he advises taking advantage of Sunday's time change and getting an extra hour of sleep.

In the spring, he suggests gradually adjusting to the one-hour loss by going to bed and getting up 15 minutes earlier for a few days before the time change.

#78103

BC

 

Dit doet zomertijd met onze biologische klok: http://www.nieuwsblad.be/Ar... [vreemde titel. want zomertijd doet volgens onderstaande tekst niet bepaald veel met onze biologische klok]

"Door de omschakeling naar de zomertijd wordt onze interne 'biologische klok' ontregeld. Maar volgens neurologe Ilse De Volder van het Centrum voor Klinisch Slaap- en Waakonderzoek van het UZA hebben die klachten niet zozeer te maken met een ontregeling van onze biologische klok, maar wel met het feit dat we een uur minder slapen.

'Ik geloof niet dat onze biologische klok echt ontregeld raakt door dat ene uur of niet in staat zou zijn om zich daaraan aan te passen. Bij een jetlag, waarbij je meerdere tijdszones doorkruist, ligt dat natuurlijk anders. Ook bij ploegenarbeiders, die soms om de week moeten switchen, kan er een probleem optreden, al zien we daar toch relatief weinig klachten. Ik denk dus niet dat we het probleem moeten overdrijven.'

Maar wat doe je dan met studies die zeggen dat er tot vijf procent meer hartinfarcten zijn na de overgang naar de zomertijd, en tot tien procent meer verkeersongevallen op de maandag na de omschakeling?

'Er zijn ook studies die geen enkel effect vaststellen. Als je de studies bekijkt die wel een negatief effect aantonen, dan ligt de verklaring daarvoor niet in de faseverschuiving - het feit dat onze biologische klok achterloopt op het nieuwe uur - maar omdat mensen bij de overschakeling naar de zomertijd een uur minder slapen. Bij de overschakeling naar de wintertijd slapen we een uur langer en zijn er nauwelijks problemen. Het is dus vooral een probleem van slaaptekort en niet van een ontregelde biologische klok.'

'Ik kan me trouwens niet inbeelden dat onze biologische klok niet in staat zou zijn om zich aan te passen aan dat ene uur of de hele zomer zou ontregeld zijn door de zomertijd. Normaal gaan we ervan uit dat ons lichaam ongeveer één dag nodig heeft om zich aan te passen aan één uur tijdsverschil. Ik vind het dan ook heel moeilijk om aan te nemen dat mensen weken last zouden hebben van de zomertijd, zoals soms wordt beweerd. Wel blijken we in de zomer - ook toen de zomertijd nog niet bestond - minder lang te slapen dan in de winter. Omdat er meer licht is, omdat er meer te doen is... Dus ook daar denk ik eerder dat er sprake is van een slaaptekort dan van een ontregeling van de biologische klok.'

We moeten dus gewoon meer slapen?

'Het beste is inderdaad om dat uur minder niet in uw slaap te steken, maar in uw dag. Dus niet een uur minder slapen, maar uw dag met een uur inkorten door een uur vroeger te gaan slapen of een uur later op te staan.' "

#94889

Cedje

 

Die uurverwisselingen tussen zomer- en winter uur mogen stoppen vind ik. Ik raak er zo van in de war.Plus nog eens die tijdverschillen met andere landen. Zo is het wel moelijk om tijden te berekenen.

#106740

Rick

 

Jessy:

 

't Is niet omdat Jacques Dutronc om 5 uur bovendreef dat hij daarom tussen de veren kroop:

"Il est cinq heures
Paris se lève
Il est cinq heures
Je n'ai pas sommeil"

Jacques Dutronc zoals vermeld op:

http://www.frmusique.ru/texts/d/dutronc_jacques/ilestcinqheuresparisseveille.htm

#106749

Cogito

 

Dit topic terug actueel door Putin die het zomeruur eeuwigdurend maakte vandaag (In Rusland)

#106788

fcal1

 

@ Cogito

Dank u voor uw toelichting. Prof. Bart Simpson heeft me indertijd duidelijk gemaakt in welke richting het water in het toilet kolkte en het feit belicht dat koala's knipoogden om het licht van de opkomende zon te vermijden.