Strafklacht tegen blogger wegens racisme

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft bij het gerecht een strafklacht ingediend tegen Luc van Balberghe. Dat meldde De Morgen vanochtend op zijn website. Op zijn weblog 'Vrij van Zegel' had Van Balberghe op 27 juni een artikel (dat inmiddels werd 'gekuist') gepubliceerd met als titel "Waar wachten we nog op?" als reactie op het overlijden van Guido Demoor op een bus in Antwerpen. "Waar blijft je commentaar op het busincidentje waarbij een onverdraagzame, verzuurde en bemoeizieke man alleen maar het gevoel had dat hij bezweek aan een hartaanval nadat hij wat uitgelaten jongeren (einde schooljaar, weet je wel) had berispt om hun spontaan gedrag?", zo begint Van Balberghe sarcastisch zijn artikel.

De passage die wellicht het grootste probleem vormde voor het CGKR, was een jeugdherinnering. Een letterlijk citaat kan ik hier niet geven, op gevaar af van zelf een klacht aan mijn broek te krijgen. De essentie komt hierop neer: Van Balberghe's moeder leerde hem dat hij in het bos geen mieren mocht plattrappen: het waren levende wezens die alleen beten als ze zich aangevallen voelden. In de keuken echter moesten de mieren wel bestreden worden. Vandaag is die passage vervangen door "hier stond een parabel". Blijkbaar oordeelt het CGKR dat de "mieren" symbool stonden voor allochtonen, en bijvoorbeeld niet voor misdadigers of voor jongeren met onaangepast gedrag.


De stijl van Van Balberghe is niet de mijne. Bijtend, sarcastisch, op het scherp van de snee, populistisch en soms op de man spelend. Zo bevat het gewraakte stukje ook een persoonlijke aanval tegen Jozef De Witte, directeur van het CGKR, en zijn familiebanden met een provinciegouverneur. Het is echter niet aan de overheid om preventieve censuur uit te oefenen. De wetenschap dat er een overheidsdienst bestaat die systematisch publicaties afschuimt (en/of verklikking actief stimuleert) met de bedoeling om ze geheel of gedeeltelijk te laten schrappen of om er gerechtelijke klachten tegen in te dienen, is beklemmend. Dergelijke inquisitie-praktijken leiden mijns inziens niet tot een samenleving die toleranter, opener en vrijer is. Integendeel, zoiets leidt tot een maatschappij met meer wantrouwen, meer wrijving, meer verzuring, en vooral: minder respect voor de overheid en voor de politici die van bovenuit opleggen waarover en hoe er nog geschreven mag worden. Bovendien wordt het onmogelijk gemaakt dat iedereen voor zichzelf uitmaakt of de gewraakte publicaties moreel verwerpelijk zijn of niet, want de teksten worden geschrapt, we mogen ze niet lezen.

Van Balberghe geeft naast zijn weblog ook nog een nieuwsbrief uit, "Achter Het Nieuws". Daarin worden allerlei situaties voor en achter de schermen van de media uit de doeken gedaan.

UPDATE 22-07-2006: Tot op heden weet Luc Van Balberghe officieel nog steeds niets van een klacht. Bovenstaande berichtgeving artikel over een strafklacht, louter gebaseerd op een artikel in De Morgen, zou dan ook wel eens voorbarig en onjuist kunnen zijn.

Reacties

#22890

franky devaere

 

Luc,

het Inquiqitiecentrum met de lange naam is nu net iets wat het kopstuk van uw VLD , met zijn actieve steun, hoog in het Vaandel draagt.

#22891

Bart

 

Dit verbaast me niks.
Ik herinner me nog de discussie met één van de advocaten voor het "Centrum" die ronduit verklaarde dat als een meerderheid in Antwerpen voor het Belang zou stemmen ze de verkiezingen gewoon moesten afschaffen. Ha ja, want "zij" weten wat goed is voor de mensen, nietwaar. "Zij" hebben immers gestudeerd, "zij" weten wat democratie is, "zij" zijn de elite, "zij" zijn moreel superieur. En ge kunt u de intellectuele inteelt in dat klimaat niet voorstellen. Iedereen die anders denkt houdt bang zijn mond toe om vooral zijn job niet te verliezen of aan de kant te worden gezet en alle gelijkdenkende geven elkaar maar schouderklopjes. Dus geloof maar niet dat "zij" geen plannen klaar hebben om de voorkomen dat het Belang te groot zou worden. In die atmosfeer wordt daar zeker over gepraat. Vergeet niet, "zij" zien zichzelf als moreel superieur en als verdedigers van de democratie. De "anderen" zijn fout, moreel inferieur en een "gevaar" voor de democratie. Geloof me, er gaan nog ergere dingen gebeuren dan klacht neerleggen...
Bart

#22893

Tanguy Veys

 

Wat te verwachten was is gebeurd. Het CGKR zal dringend volk moeten bijvragen aan Guy Verhofstadt.

#22894

bart

 

en hier de google cache link voor de oorspronkelijke versie:
http://216.239.59.104/searc...

#22895

LVB

 

@bart: Aangezien de Raad voor de Journalistiek beslist heeft dat het linken naar illegale inhoud op zich niet illegaal is, vermoed ik dat er geen probleem kan ontstaan met die link naar de Google cache. Hou er wel rekening mee dat de Google cache binnenkort de aangepaste, gekuiste inhoud zal bevatten.

#22896

Bart

 

@Luc
"Raad voor de Journalistiek"? Die Raad wikt misschien, maar het CGKR beschikt!
Pas dus maar op...
Bart (met hoofdletter)

#22897

ivanhoe

 

"affikken die troep" vind ik persoonlijk aardig in de buurt komen van aanzetten tot geweld. 'T zal wel niet letterlijk bedoeld zijn neem ik aan, maar "een mening" kan je dit maar bezwaarlijk noemen.

#22898

Max Havelaar

 

Ik vind het jammer dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding niet meer aandacht en energie besteedt aan de integratie van mensen met Marokkaanse en Turkse roots.

Want positieve actie moet de hoofdbekommernis zijn. Het Centrum moet prioriteit geven aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Wat is racisme, hoe ontstaat het, ... Hoe maak je mensen met vreemde roots weerbaarder, hoe leer je mensen vriendelijk maar kordaat het hoofd te bieden aan discriminatie, uitsluiting en racisme. Welke samenlevingsproblemen zijn het gevolg van migratie en hoe kan je die counteren? Die aanpak zal niet rimpeloos verlopen, maar de samenleving zal er wel verdraagzamer door worden.

Hebben ze bij het Centrum nog nooit gehoord van http://www.migrationpolicy.org enz.? Enkele zinnen om in te kaderen: "While there have been recent campaigns to combat xenophobia, they have largely been ineffective because they are wrongly designed on the premise that the root of xenophobia is racism. In fact, the issue is more related to nationalism. Interestingly, businesses have been vocal against xenophobia, noting that it hampers investment and economic activity." Gelijkaardige onderzoeksinstituten, met name Amerikaanse, beschikken over een schat aan informatie. Hoe kan je die over het hoofd zien? Kortom, werk aan de winkel voor de ploeg van Jozef De Witte. En we moeten nu maar eens durven toegeven dat niet Vlaams Belang an sich maatschappelijk dient bestreden (daarvoor dient het politieke strijdtoneel), maar wel de samenlevingsproblemen die veel te lang werden verwaarloosd en waarvan vaak sociaal zwakke groepen het slachtoffer zijn.

Sowieso zouden onderzoekers en onderzoeksinstituten alle zeilen moeten bijzetten om een constructieve bijdrage te leveren. Je zou bijvoorbeeld in Charleroi de opkomst van extreem-rechts kunnen bestuderen in al zijn fases en facetten. Objectieve, kritische onderzoeksjournalistiek zonder vooroordelen naast wetenschappelijke bijdragen (Le Monde Diplomatique is hiervoor een goed platform, naast uiteraard Engelse tijdschriften). Zij moeten er natuurlijk over waken om niet te vervallen in haatcampagnes en desinformatie zoals in de Franstalige kranten Libre Belgique en Le Soir. Dat zulke kranten op geregelde tijdstippen de wereld laten weten dat Vlamingen van nature racistisch zijn, zegt natuurlijk veel over het niveau van de Franstalige Belgische pers. Maar bovenal dient de redactie van deze kranten te beseffen dat zij de artikels die afgelopen maanden "Vlaanderen" als onderwerp hadden, wellicht over enkele maanden reeds moeiteloos zullen kunnen recupereren. Het zal volstaan "Vlaanderen" te vervangen door "Wallonië" en "Vlamingen" door "Walen" om te schetsen hoe de opgang van extreem-rechts in Wallonië een feit werd.

Mag ik er ook aan herinneren dat Front National niet alleen een vierde van de stemmen haalde bij de presidentsverkiezingen, maar ook al in vier Franse steden aan de macht is? En als eerste beleidsdaad de plaatselijke bibliotheek "uitzuiverde". Wat een hallucinant vooruitzicht voor Vlaanderen en Wallonië, ook al omdat Vlaams Belang zo graag Le Pen kopieert.
Overigens, ik begrijp niet zo goed waarom sommigen Vlaams Belang democratisch noemen, terwijl ze iemand als Koen Dillen e.a. in hun partij gedogen... de man die samen met Feret van Front National bezoekjes bracht aan Legrelle van de Waalse fascistische (en collaboratie) partij Rex. Ofwel ben je consequent en houd je grote schoonmaak in je partij, ofwel moet je toegeven dat de harde lijn van de partijleiding je eigenlijk niet bevalt maar ben je daarvoor niet mondig genoeg. (Overigens, wordt het niet tijd om de belgicistische infiltranten te zoeken... al die blunders, is dat nog toeval?)

#22899

Bart

 

Vrijheid van meningsuiting OK, maar mijn vrijheid eindigt waar die van jou begint. Vrijheid van meningsuiting sluit geen respect uit, integendeel. Wil je je mening uiten in een gesprek (dialoog), of wil je de ander doof brullen met je groot gelijk? Als een uitwisseling van ideeën en het overtuigen met argumenten de bedoeling is, zal je toch een zeker respect moeten tonen.
Op die manier kan je ook zeggen dat Radio Mille Collines in Rwanda gewoon gebruik maakte van zijn recht op vrije meningsuiting.

#22901

LVB

 

@ivanhoe: "een mening kan je dit maar bezwaarlijk noemen"

Sorry, maar je bent aangetast door de trend naar herdefiniëring van het taalgebruik.

Het is alsof je zou beweren dat een inbraak geen "daad" is. Het is niet omdat een daad illegaal is, dat het geen daad is. Het is niet omdat een mening illegaal of strafbaar is, dat het geen mening is.

Een uitspraak als "racisme is geen mening maar een misdaad" druist in tegen de elementaire logica en probeert het taalgebruik te herdefiniëren. Men doet alsof illegale meningen geen meningen meer zijn. Alsof illegale daden geen daden meer zouden zijn. Alsof misdadige mensen geen mensen meer zouden zijn.

Men probeert tot uitdrukking te brengen dat racisme een ongeoorloofde of illegale mening is, door te doen alsof het niet meer tot de verzameling van de meningen behoort.

De achterliggende redenering is natuurlijk: als racisme geen mening is, dan doen we ook niet aan beknotting van de vrije meningsuiting door racisme strafbaar te stellen.

Alsof "vrijheid van handelen" zou inhouden dat je mensen mag vermoorden, alsof "vrije meningsuiting" zou inhouden dat je straffeloos laster en eerroof mag plegen, bijvoorbeeld.

Door hun intellectuele oneeerlijkheid (zoals verklaren dat racisme geen mening is) ondergraven de racismebestrijders hun eigen geloofwaardigheid.

Waarmee ik maar bedoel dat zelfs iemand die vindt dat racistische meningsuitingen strafbaar zouden moeten zijn, zich eigenlijk zou moeten verzetten tegen onzin als "racisme is geen mening maar een misdaad". Zo iemand zou moeten zeggen "uitingen van racisme zijn immorele meningsuitingen en dus strafbare meningsuitingen".

#22902

Dirty Harry

 

Perenniter http://members.chello.be/cr...

Laat ze maar komen. Ik schiet ze overhoop met mijn eh... Hoe heet dat spul ook al weer?

#22903

dof

 

"Een letterlijk citaat kan ik hier niet geven, op gevaar af van zelf een klacht aan mijn broek te krijgen."

Nochtans heeft Herman De Ley al een hele tijd een ander gewraakte passage, die van Paul Beliën, op zijn website, en dat blijkbaar zonder problemen.

http://www.flwi.ugent.be/ci...

Klaarblijkelijk is niet de tekst het probleem, maar degene op wiens website ze staat.

#22904

Neverbeendead Religion

 

Volgens luc mag je een mening niet met een daad verwarren omdat beide niets met elkaar te maken hebben.
Totdat luc naar alle mensen gaat waarop een aanslag is verijdeld ,omdat men rekening hield met de mening van mensen wiens mening bijzonder was, om hen te vertellen dat elke mening nooit in de context van een daad of misdaad kan gezet worden zodat elke mening een vrijheid van bestaan heeft zonder dat daar iets moet worden achter gezocht.
Maar we vermoeden dat lvb het antwoord al kent van die mensen nadat hij hen zijn 'mening' had gegeven.

#22905

LVB

 

@neverbeendead: "Volgens Luc mag je een mening niet met een daad verwarren...". Ja, dat ook, maar mijn vorige repliek had dààr niets mee te maken. Waar het wel over ging is dat legale en illegale meningen allebei meningen zijn.

#22907

Karel Jansens

 

@ "Max Havelaar" (nog een naam die gepikt is door extreem-links)

Als het Vlaams Belang de dingen zou gaan uithalen die gij uiteenzet (let wel: "àls"), dan zal het toch alleen maar zijn omdat uw soort hen de werktuigen daartoe in de hand heeft gegeven.

#22909

Jean

 

Een paar bedenkingen:

1. Een klacht neerleggen is nog geen veroordeling.
Ook al doet De Morgen zijn uiterste best om het gewraakte artikel, website en auteur zwart te maken, hij is volgens Belgisch recht nog steeds onschuldig.
Een aantal reacties gaan er onmiddelijk vanuit dat dit wel zo is. Meer, ze rollen zich daarbij in een moreel gemakkelijke collectieve slachtofferrol en vergeten elke kritische reflectie.

2. Ik ben het er mee eens dat er geen meningsdelict zou mogen zijn. Anderzijds moeten we toch ook oppassen met het ontmenselijken van groepen en vooral ook mensen niet op hun achtergrond beoordelen maar wel op hun individuele verdiensten. Religie mag evenmin een rol spelen in beoordeling. Vele claimen hier het liberale gedachtengoed, maar oordelen al te makkelijk op een enkel groepskenmerk.

3. De parallellen die een aantal maken (op de vvz-website) met Paul Beliën draagt niet onmiddelijk bij tot de zaak van deze man. PB heeft in z'n fameus gewraakt artikel wel degelijk opgeroepen tot geweld tegen één bepaalde religieuse groep. Hiermee is hij geen held of vrijheidsstrijder, maar integendeel een gevaarlijk man.

4. Het VB is geen vrijheidspartij, maar heeft een uitgesproken autoritair en anti-democratisch karakter. Het cordon sanitaire is de grootste oorzaak tot deze foute beeldvorming. Wat mij betreft, afschaffen en mischien met pijn in hart bepaalde steden laten vallen voor het VB. 6 jaar is lang, de ware aard van het beest zal wel bovenkomen.
Het zal de ogen openen.

#22916

ivanhoe

 

@ Luc

"Een uitspraak als "racisme is geen mening maar een misdaad" druist in tegen de elementaire logica en probeert het taalgebruik te herdefiniëren. Men doet alsof illegale meningen geen meningen meer zijn. Alsof illegale daden geen daden meer zouden zijn. Alsof misdadige mensen geen mensen meer zouden zijn."

Je begrijpt me verkeerd. Ik vind "negers zijn minderwaardig dan blanken" een mening. Een hoogst domme mening, maar toch een mening. Daar zijn we het over eens denk ik.
"Affikken die handel" is geen mening meer, dat is aanzetten tot geweld, tot burgerlijke ongehoorzaamheid, is pleiten tegen het geweldmonopolie van de overheid.
En dat is geen mening, met "affikken die handel" heb ik wel degelijk een probleem.

En dan kan je wel zeggen "hij bedoelt dat niet letterlijk" maar "affikken" staat er wel degelijk en gekken vind je overal,ook op internet.

#22917

ivanhoe

 

" Ik beweer juist dat zelfs als racisme een misdaad is, het nog altijd een mening is."

Voor alle duidelijkheid:

Met "racisme" bedoel je "racistische meningen" en niet "racistische daden" mag ik hopen?

#22919

Neverbeendead Religion

 

In verband met het vlaams belang, het wordt al jaren geassocieerd met racisme.

Racisme kan je omschrijven als de meerwaarde die een bepaald volk zichzelf toeschrijft waarbij een ander of andere een minderwaarde toegediend krijgen zodat dat ander of andere volkeren zich aan een minderwaardig leven mogen verwachten vanaf het moment dat het volk dat zichzelf een meerwaarde toeschrijft, de totale macht heeft.
Een definitie die als mening zichzelf perfect voorspelt als een daad.

Waarom zou je het vlaams belang racisme toeschrijven?
De nationale politiek zoals die hoort te zijn aangaande buitenlanders die zich in belgie komen vestigen is nog steeds de zo simpele als hij klein is theorie die ze al altijd geweest is.
Gebaseerd op een berekening van wooncapaciteit ( maximum x aantal inwoners per y aantal vierkante meter woongebied ).
Eens deze maximum wooncapaciteit overschreden wordt, kan je mensen weigeren tot het eigen land.
Vandaag de dag kan een simpele website van de regering de stand van zaken seconde na seconde perfect weergeven.
Op wereldvlak zouden zo'n simpele websites ook zeer handig zijn wanneer je ze in één website gebundeld ziet.
Kwestie van onmiddelijk te weten waar de meeste en de minste wooncapaciteit is op de huidige seconde op deze hele wereld.

Verder kan je als partij niet gaan ivm buitenlanders die zich in eigen land komen vestigen.

Stel dat het vlaams belang enkel de nationale politiek, zo simpel als hij klein is, toepast zoals die al altijd hoorde te zijn.
Dan zouden ze die ook voortdurend menselijk behandelen wat wil zeggen:
Er de aandacht op houden in zijn simpele en kleine vorm met bijkomende boodschap het nu te betreuren indien de simpele en kleine politiek niet toegepast wordt, het later meer zal doen dan het te betreuren vanwege het ondergaan van een wiskundig onlogische toegebrachte schade aan het land in de wetenschap dat men zijn menselijke best had gedaan ivm met een simpele kleine en zeer verstaanbare logica voor alle autochtone en allochtone mensen binnenin een landsgrens.

Maar het vlaams belang richt zich met zijn hoofdthema duidelijk veel verder dan met het kleine simpele gegeven dat het is en al altijd geweest was.
In een moment van filosoferen kan je je jezelf eens de vraag stellen of ze zich daar zelf wel van bewust zijn.

#22921

LVB

 

@ivanhoe: het gezegde "racisme is geen mening maar een misdaad" werd tot nu toe steevast bovengehaald in gevallen waarbij er geen sprake was van daden, maar van woorden. En woorden die proberen aan te zetten tot bepaalde daden, dat zijn volgens mij nog altijd meningen. Tenzij de persoon die ze uitspreekt één of ander formeel gezag uitoefent. Niemand is verplicht die woorden op te volgen, hé. Het artikel van Van Balberghe is volgens mij overduidelijk een mening. Ik hoef het niet met die mening eens te zijn, maar zelfs al zou ik het ermee eens zijn, dat betekent nog niet automatisch dat ik stante pede met een bunzenbrander naar Molenbeek ga om daar brand te stichten hé.

Ik heb de indruk dat veel van die zelfverklaarde antiracisten een onnoemelijk levendige fantasie hebben, dat ze overal oproepen zien om te gaan moorden en branden. Een pleidooi voor het dragen van zelfverdedigingswapens (pepperspray) werd gezien als een oproep om migranten neer te schieten, een parabel over mieren die men met een bunzenbrander te lijf gaat, is al meteen een oproep tot geweld. Sjonge jonge, ze hebben toch wel fantasie... of moet ik zeggen "lange tenen"? Of liever: ze vinden heel makkelijk een stok om er de hond mee te slaan.

#22922

Rico Della Bico

 

Is er dan geen enkele politicus die dit schandalig inquisiteicentrum druft aan te pakken? Zijn postjes belangrijker dan vrije mening en democratie voor de burgers? Dergelijke vervolginstellingen zijn net de oorzaak van extremisme in onze samenleving en leidden naar mijn mening tot de overtuigde splitsing van belgie. Is daar nog iemand kwaad voor?

#22923

Dreyfus

 

LVB: "De wetenschap dat er een overheidsdienst bestaat die systematisch publicaties afschuimt (en/of verklikking actief stimuleert) met de bedoeling om ze geheel of gedeeltelijk te laten schrappen of om er gerechtelijke klachten tegen in te dienen, is beklemmend."

Ik vind het beklemmend dat de roep om openlijk je onverdraagzaamheid te uiten, te lasteren en te liegen (onder het mom van vrije meningsuiting) alsmaar luider wordt. Als je sommige reacties ziet die regelrechte amper verhulde oproepen zijn tot het gebruik van geweld of radicale middelen, discriminatie enz. waarbij al lang alle fatsoensnormen zijn overschreden, vraag ik mij op wat we zitten te wachten. Voor LVB lijkt de grens nog lang niet in zicht. Het zal me benieuwen waar voor hem die grens wel ligt, maar dat zullen we moeilijk te weten komen. Wat mij betreft zijn we d'r al lang overheen. Een kwestie van perceptie wellicht?

De eerste de beste nitwit mag nu zeggen dat bv Mohammed een dief is (want "alle allochtonen zijn zo geboren, het is hun cultuur", volgens een bepaalde gekende doctrine) en het is dan maar aan Mohammed om aan te tonen dat hij dat niet is. De omgekeerde bewijslast dus. Vooroordelen worden gebetonneerde waarheden als ze maar vaak genoeg herhaald worden. Ondertussen is wel zijn goede naam aangetast, raakt niet meer aan job enz. Laat Mohammed (of iemand anders in zijn plek, het CGKR bv) dan een klacht neer leggen tegen die roddeltante en hij wordt zelf nog als onverdraagzaam gekapitteld en een tegenstander van de vrije meningsuiting. Sorry, maar hier haak ik af.

#22927

Cogito

 

Je moet niet afhaken, maar terugvechten. Uitkomen voor je mening en de andere mening onderuit halen door argumenten.

Enkel dient het uiten van meningen niet strafbaar te zijn. Dat lijdt tot vervolgingen, zo leert de geschiedenis ons. Het middel is erger dan de kwaal.

In de rechtszaal hangt veelal een spreuk, iets in de stijl van: niet alles wat niet strafbaar is, is goed. Die fout moet jij verder niet meer maken, Dreyfus, graag willen dat alles wat slecht is door de rechter gestraft wordt. Dan zit binnenkort iedereen in de bak.

Jamaar jij wil toch alleen maar extreme meningen straffen?) dan? Dan is het hek van de dam en schuift de grens telkens op, tot ook jou mening plots strafbaar is omdat het de toevallig heersende politici toevallig niet zint. We moeten verdraagzaam zijn tegenover het kwaad dat verachtelijke meningen zijn. Dat betekent dat we ze (alleen juridisch!) tolereren omdat het juridisch vervolgen erger is dan het kwaad zelf.

#22928

Max Havelaar

 

@ Karel Jansens:

Laten we niet vergeten dat Waalse extreem-linkse terroristen in de jaren 80 hebben gepoogd het kapitalisme "aan te vallen". Als doelwit kozen ze onder meer voor de toenmalige Kredietbank, "toevallig" een Vlaamse bank. Ondanks "voorzorgsmaatregelen" - de aanslagen werden aangekondigd - maakten ze één burgerslachtoffer. En toch werden die misdaden in het extreem-linkse, anarchistische milieu opgehemeld als heldendaden. U begrijpt dus dat ik uw kwalificatie "extreem-links" als een belediging opvat. Niet erg, een olifantenhuid is op internet nooit weg.

Trouwens, Max Havelaar van Multatuli - een van de grootste romans uit de wereldliteratuur die ik iedereen kan aanbevelen - vocht tegen alle vormen van onrecht. Net om die reden ben ik tegen het cordon: omdat een democratisch verkozen partij het recht heeft om aan de kiezer te bewijzen wat ze waard zijn. Ik veroordeel - in tegenstelling tot minister De Gucht - de kiezers van Vlaams Belang niet. Ik stel alleen vast dat deze partij gretig met het Franse FN flirt. Misschien is het nuttig om in die vier Franse steden met een FN-meerderheid (Orange, enz.) te gaan kijken hoe alles daar verloopt. Ik lees er in de Vlaamse kranten alleszins niets over.

Voorts vind ik dat de politiek al meer dan 15 jaar lang de samenlevingsproblemen negeert, precies omdat men niet weet om te gaan met migratie (de kennis is er, google maar wat). Die steeds verder opengetrokken kloof tussen utopische theorie en realiteit, heeft het sneeuwbaleffect van de proteststemmers doen aanzwellen. En uiteraard is niet één partij daarvoor verantwoordelijk zoals Luc Tuymans pedant in De Morgen stelde (hij koos er de toenmalige CVP uit). Het klopt trouwens ook dat de pers gretig inzoomt op negatief nieuws over VB-mandatarissen, terwijl ze zedig zwijgt of het artikeltje wegmoffelt wanneer gelijkaardige feiten door niet-VB'ers worden gepleegd.

@ Neverbeendead Religion:

In april 2004 bracht de Volkskrant verslag uit over "De nieuwe apartheid" in Zuid-Afrika, vreemdelingenhaat tegenover Afrikaanse inwijkelingen door blank én zwart: " "Ze pakken onze banen af", zeggen blank en zwart over de illegalen die het land overspoelen." en "In een land waar een zwarte meerderheid vijftig jaar lang onder een blank apartheidsbewind heeft geleden, zijn de zwarte Afrikaanse broeders en zusters vaak de nieuwe zondebokken. Voor blanken, maar vooral ook voor zwarten, die zelf al zo weinig te besteden hebben. (...) "Een Zuid-Afrikaan, of hij nu zwart is of blank", zegt Joe in het Frans, "zal zich altijd superieur voelen aan een Afrikaan." " Ik vraag me af hoe het Centrum dit zou bestrijden? Wat in dit land ontbreekt, is objectiviteit, diepteperspectief en kritische verslaggeving zonder vooroordelen.

#22930

franky devaere

 

Welkom in de "brave new world" .

Het CGKR , rechtstreeks vallend onder de bevoegdheid van eerste mini-ster Guido Verhofstad, was het hulpmiddel waarmee hij zijn succes zou afmeten aan de achteruitgang van het toenmalige Vlaams Blok. Het kreeg(krijgt) alle middelen om het toenmalige Vlaams Blok en het huidige Vlaams Belang te bestrijden.
Ondertussen is het een inquisitiebureau geworden, waarbij men, zoals Luc zelf aanhaalt , verdomd moet oppassen wat men zoal schrijft.
Ook hun wens zoals de omgekeerde bewijslast waren in voormalige communistische landen ( de DDR noemde zich zelf ook democratisch )schering en inslag.
De mop van het jaar was toen Jozef De Witte, zodanig in zijn rol van aanklager,onderzoeksrechter en uitvoerder, met zijn "praktijktesten" tegen de schenen schopte van zijn politieke baas Guido. Uiteraard kon dit niet doorgaan, stel je voor dat een massa van de ondernemersachterban de VLD ging laten vallen. Het is tenslotte nog altijd een potentieel aan stemmen die zeker niet naar de SP en de CD&V zouden gaan. Ook zaak Ferryn past perfect in die optiek.

#22931

Peter Fleming

 

@Jean: "PB heeft in z'n fameus gewraakt artikel wel degelijk opgeroepen tot geweld tegen één bepaalde religieuse groep." Ik zie dat toch anders.

Idem met van Balberghe: ik zie daarin dus werkelijk geen oproep tegen dé allochtonen, maar wel een aanklacht van "het crapuul", de plegers van geweld in groep op de bus en de tram, op de speelpleintjes,... en rara, in de overgrote meerderheid van de gevallen zijn de daders allochtonen en de slachtoffers autochtonen

Het oprichten van meldpunten, het indienen van strafklachten (does the word STASI ring a bell?) is feitelijk een zwaktebod bij gebrek aan tegenargumenten.

Het argument van "waar ligt anders de grens?" is trouwens vals (nl. fout en kwaadaardig): natuurlijk is er een grens, iets anders beweren, is een andersdenkende op voorhand zijn goede trouw ontzeggen

laat dat net het probleem zijn: "the right thinks the left is wrong, while the left thinks the right is evil"

daar zit volgens mij veel waarheid in

#22932

Nicolas Raemdonck

 

Van Balberghe was redelijk onbekend in het bloggerswereldje totdat hij via IFF bekendheid oogste maar ook afgunst. Heeft De Morgen het CGKR getipt, of hebben die laatste de Morgen getipt? Wie weet?

Persoonlijk vind ik Van Balberghe zijn citaat nogal onduidelijk en is het voor een zeer ruime interpretatie vatbaar. PB zijn citaat over loslopende roofdieren vond ik daarentegen wel moreel af te keuren.

#22935

Jean

 

@Peter Fleming,

ik ben het eens dat het artikel van de heer Balberghe geen oproep tot geweld is tegen één bepaalde geloofsgemeenschap.
Ik verwees naar commentaren op z'n website.
Maar het artikel 'Geef ons wapens' van P Belien was dat wel degelijk. In z'n artikel beweerde hij dat moslims roofdieren waren die de kudde (de brave/ domme autochtonen)in de gaten houden om een zwak exemplaar af te slachten. Bovendien beweerde hij dat deze reeds jong getraind worden om te kelen.
Dit is meer dan mening, dit is een expliciete oproep tot haat en geweld.

@luc,
de opmerking dat PB het enkel had zelfverdediging en pepper spray is flauw en onjuist. Het is een actieve vorm om het artikel te herschrijven/ 'interpreteren'.Hij viseerde duidelijk één bevolkingsgroep (miskende elk recht van een individu van deze geloofsgemeenschap) en riep op tot gericht geweld.
Dit is inderdaad moreel verwerpelijk. Hierin is een principiële stelling nodig.

#22937

Pieterr

 

"Op 21 juni werden Abdel Rahman A. en Raphaël G., beide beheerders van de internetsite Assabyle.com van het Centre islamique belge (CIB) gevestigd te Molenbeek, veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden effectief, en een geldboete van 15.000 euro elk."

"De rechter was de mening toegedaan dat de site duidelijk aanzette tot haat tegen het Israëlische volk en meer algemeen tegen de joden. Hij verduidelijkte dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent en dat antisemieten zich evenmin konden verschuilen achter vrijheid van godsdienst om rassenhaat te verkondigen."

(vanop http://www.diversiteit.be/C... )

Net zoals Assabyle maakt LVBa geen onderscheid tussen de geweldplegers en de groep waartoe ze behoren. In zijn "parabel" waarin hij mensen met mieren vergelijkt, is het feit dat de mieren (allochtonen) op de verkeerde plek zijn, voor hem voldoende om ze te lijf te gaan met DDT en bunsenbrander.
Hij noemt ze zelfs "ongedierte", en besluit met "Affikken, die troep!"

Ik snap echt niet hoe je oproepen tot haat en geweld kan blijven omschrijven als "vrije meningsuiting". De vergelijking met "Radio Mille Collines" is inderdaad niet eens zo ver gezocht...

#22938

LVB

 

@Jean: Jouw "interpretatie" is eveneens een vorm van herschrijven. Ten eerste kan je nergens in het artikel van PB lezen dat hij *alle* moslims roofdieren noemde. Hij had het over de misdadigers die Joe hadden vermoord, hij verwees uitdrukkelijk naar de videobeelden waarop je ze kon zien, hij ging ervan uit dat het islamieten waren, en hij verwees naar het kelen van offerdieren. Dat houdt geen veralgemening in naar alle islamieten toe. Mijn interpretatie sluit op dit vlak in ieder geval beter aan op de letter van de tekst dan de jouwe. Jij leest er blijkbaar in wat je er graag zou in willen lezen, je maakt een projectie van je vooroordelen over 'rechtsen', of je volgt datgene wat het CGKR jouw voorgekauwd heeft.

Bij zijn roep om "wapens" verwees hij duidelijk naar het falen van de beschermingsfunctie van de staat, en daarom pleitte hij pleitte voor het recht op wapendracht. Het woord "zelfverdediging" stond inderdaad niet in zijn tekst, "bescherming" wel, "pepperspray" stond er ook letterlijk in.

Flauw en onjuist? Ik vind dat jij nogal lef hebt om jouw fantasierijke interpretatie de juiste te noemen, en de mijne "flauw en onjuist" te noemen. Ook een vorm van fundamentalisme en dogmatisme, blijkbaar.

#22939

LVB

 

@Pieterr: Ik heb mij ook duidelijk uitgesproken tegen de aanpak van het CIB, voor zover het meningsuitingen betrof (bij de veroordeling bleek dat ze zich tevens hadden schuldig gemaakt aan mensenhandel en dergelijke).

http://lvb.net/item/2279

Als supporter voor Israël vind ik bovendien de beschuldiging als zou het CIB aangezet hebben tot jodenhaat belachelijk, als je weet waar het om gaat: ze hadden een Israëlische politicus in een videomontage vergeleken met Hitler.

Jij trekt de conclusie dat "de mieren" gelijk staan aan "de allochtonen" en niet aan "misdadigers van vreemde afkomst". Dezelfde fout als diegenen die in de tekst van Paul Belien menen te lezen dat hij met "de roofdieren" alle allochtonen bedoelde. Projectie, blijkbaar.

#22940

Pieterr

 

<blockquote>Jij trekt de conclusie dat "de mieren" gelijk staan aan "de allochtonen" en niet aan "misdadigers van vreemde afkomst". Dezelfde fout als diegenen die in de tekst van Paul Belien menen te lezen dat hij met "de roofdieren" alle allochtonen bedoelde. Projectie, blijkbaar.</blockquote>

Nee, geen projectie, en evenmin fantasie. Ik ga ervan uit dat die man wel degelijk nadenkt over wat hij schrijft.
Dus in het verhaaltje:

"Het bos was hun biotoop en wij waren er de indringers."
en dan
"Hele kolonies trokken over de vloer, liepen over de tafel, zaten in de voorraadkasten. Dàt kon moeder niet hebben, want die keuken was hààr terrein."

heeft hij het niet over "stoute" en "brave" mieren, maar over mieren die òf op hun eigen plek, òf op de verkeerde plek zijn.

#22941

LVB

 

@Jean: Ik zal mijn repliek even herformuleren: Excuseer Jean, uw interpretatie is inderdaad de juiste want ze sluit aan bij die van het CGKR. Ik was inderdaad vergeten dat de overheid in onze plaats beslist heeft hoe we dat artikel van Paul Belien moeten interpreteren. Ik was zo stom om voort te gaan op mijn eigen interpretatievermogen en op mijn vermogen om te lezen wat er staat. Excuses, ik zal het nooit meer doen, het was inderdaad "flauw en onjuist" van mijnentwege om kritisch te staan tegenover de van staatswege voorgeschreven interpretatie. Ik zal voortaan, telkens als ik dergelijke teksten lees, een pre-advies vragen aan het CGKR om te weten hoe we de tekst moeten interpreteren, zodat ik duidelijk de racistische criminele passages herken. Fijn dat zo'n Centrum er is, dan hoeven we minder zelf na te denken.

#22942

Dreyfus

 

LVB: "k zal voortaan, telkens als ik dergelijke teksten lees, een pre-advies vragen aan het CGKR om te weten hoe we de tekst moeten interpreteren, zodat ik duidelijk de racistische criminele passages herken. Fijn dat zo'n Centrum er is, dan hoeven we minder zelf na te denken."

LVB doet niet eens de moeite meer om zijn minachting voor wie niet zijn mening deelt weg te steken. Net of wij hebben het CGKR nodig om zelfstandig te kunnen oordelen wat goed of fout is. Het CGKR is slechts een instrument dat optreed wanneer het normale recht faalt. Net zoals LVB zich ook af en toe in zijn leven heeft (of zal) laten bijstaan door een advokaat, al was het maar om zijn blikschade te verhalen op de (on?-schuldige) tegenpartij. De 'blikschade' die het Vlaams Belang en haar aanhangsels zoals Van Balberghe aanrichten, moet van LVB en zijn kliek onbestraft blijven, want vrije meningsuiting is heilig, bevrijdend en zaligmakend. "Sla die makaak zijn kop in" is de zaligmakende woordcultuur waar LVB reikhalzend naar uitkijkt. Hij gaat het zelf niet zeggen -zegt ie- maar houdt graag de deur open voor hij die daadwerkelijk de intentie aangeeft dat hij zijn vuisten wil boven halen.

LVB heeft zijn excuus al klaar zitten, netjes uitgetypt op 4 virtuele vellen papier: "het is allemaal hun eigen schuld." En wie schadevergoeding of recht tracht te behalen, moet zijn kop houden of oprotten want die is tegen het Eigen Volk en dat kunnen wij niet hebben want dat is geen mening maar een misdaad tegen ons volk. Het volk van Vlaanderen? Nee, het volk van het Vlaams Belang, want een echte Vlaming heeft al lang beschaamd het hoofd afgewend van zij die beweren te zeggen wat het volk denkt, maar zelf maar zelden het achterste van hun tong laten zien. Behalve dan die schoft Van Balberghe, die af en toe ons een verhelderende blik laat zien in de zwarte ziel van de gemiddelde VB'r.

#22944

Eric Jans

 

Eerlijk: Luc van Balberghe heeft in mijn ogen geen goede tekst geschreven.

Wanneer iedereen van binnen kookt - en dat erken ik - dan lijkt het me niet het geschikte moment om er een bunzenbrander bij te halen.

Deze tekst bevat - tegen de achtergrond van het 'koken' - een gevaarlijke vaagheid.
Het kan niet de bedoeling zijn dat de rode mieren 'zélfs maar mógelijks' door de lezer zóuden kúnnen geïnterpreteerd worden als 'de allochtonen'.

Daarom, Luc, ga ik niet mee in je redenering dat het de overheid niet toegestaan is te interpreteren in onze plaats.

Het feit dat de auteur juist géén verduidelijking geeft, juist géén duiding geeft bij die 'rode mieren' (op wie slaat dat? Allochtonen of allochtone criminelen of criminelen in hetalgemeen) kan van de tekst een opruiende tekst maken. Hij kán gezien worden als ren soort 'Radio mille collines-tekst'.

Zo gezien wordt zo'n publicatie -gezien vanuit de overheid -'bedreigend voor de veiligheid'. Een 'zélfs maar mógelijks' opruiende tekst.
Immers... het lijkt me logisch en in het belang van de publieke veiligheid dat het aan de auteur is om aan zijn kokende luisteraars om te verduidelijken wat hij bedoelt
en wat niet.

Nochtans deel ik de woede en de onmacht tegenover onze struisvogelende overheid en media.

#22945

Neverbeendead Religion

 

Soms moet je het even over iets totaal anders hebben om het op het einde over het onderwerp terzake te hebben.
Kan je iets leren vanuit een veronderstelling?
Zeer zeker, wat als belgie getroffen wordt door een virus waar geen medicijn voor is en ook geen manier om het niet te krijgen in de wetenschap dat het pas actief en dan pijnlijk traag dodelijk wordt nadat men een bepaalde hoeveelheid ijzer in het lichaam heeft.
Zeer fictief maar men kan er wel een conclusie op vormen, de belg zou ten allen tijde onder een bepaalde hoeveelheid ijzer in zijn of haar lichaam blijven want zo zit de belg dan in elkaar.
Uit een veronderstelling kan je leren hoe een belg in elkaar zit.

Wat als de gehele planeet volautomatisch functioneert met robots en machines die al het werk doen waaronder de bouw van nieuwe robots en machines en de reparaties aan de robots en machines die gemaakt kunnen worden ook vallen.
Elke mens zou nog enkel werken van het moment dat hij of zij er zin in heeft totdat de zin over is.
Elke mens zou ook niet meer in een loon naar arbeid systeem zitten zodat de klassen of verschillende lonen wegvallen.
Elke mens kan en mag gratis bestellen wat hij of zij wil terwijl men bij sommige produkten vanwege een grotere vraag dan het aanbod op een democratische wachtlijst komt te staan en terwijl men bij sommige producten geen overdreven bestelling mag plaatsen naar het voorbeeld van alle broden bestellen bij een bakker als eerste klant.

Nu, dat zou het geval zijn indien de mensen die de leiding hebben over de volautomatische wereld, een zeer kleine minderheid van mensen, hun robots en machines in een volautomatische lus zetten die ten dienste staat van de mensheid ipv in een volautomatische lus waarin de mensheid afhangt van die kleine top die graag variaties uitvoert op het thema de mensheid doen afzien.

Een veronderstelling waar je twee dingen uit leert over de gehele wereld want zo zit de belg dan in elkaar.
Hoe zit de belg dan in elkaar?
Dat een belg weet vanuit een veronderstelling dat iedereen enkel voor een lus ten dienste van de gehele mensheid kiest of enkel voor een lus die niet ten dienste van de mensheid staat vanuit een zeer kleine top met leiding over de mensheid.
Statistisch gezien altijd voor iedereen of in het enige andere geval bijna altijd tegen zichzelf en voor een zeer kleine minderheid.

Als je dan die wetenschap hebt over iedereen in zijn en haar causaliteitslus, weet je dat niemand daar publiekelijk mee durft te gaan.
Verklaart men de goede lus voelt men zich te naief zodat men het niet over die slechte lus tegen zichzelf en de mensheid van die zeer kleine minderheid wil hebben.
Zoals ik al eerder had vermeld, wanneer mensen niet publiekelijk durven naar voren te komen met een eigen mening aangaande een bepaald onderwerp, weet je dat ze weten dat ze daar in geval van publiekelijke confrontatie enkel maar naakt mee zouden staan in een waardeloze poging om hun naaktheid te verbergen met een fantasie waarvan ze hopen dat die als een werkelijkheid wordt ervaren terwijl die hoop dan geen schijn van kans maakt.

Zo kan lvb dan zijn reactie hier nog eens herlezen ivm met wat fantasie is en wat niet fantasie is.
http://lvb.net/item/3059#22921
in de wetenschap dat het lezen en het herlezen van teksten over een mening waarvan niemand het publiekelijk aandurft om ze niet te verbieden in zichzelf toch altijd de moeite lonen ivm met de grootste en meest heftige strijders voor de vrijheid van meningsuiting.

En als men deze gehele reactie niet begrijpt omdat het allemaal te moeilijk om te volgen was, mag men zich gelukkig prijzen dat men dom is.
En als men dan toch beslist van deze reactie alsnog te kunnen begrijpen en men er in slaat, de constatatie dat dat geluk niets voorstelde met je nieuwe begrip dat je niet als dom ervaart.

#22947

vuurland

 

Dreyfus: "Het CGKR is slechts een instrument dat optreed wanneer het normale recht faalt."

Dus omdat men (rara, wie) vindt dat het gerecht niet werkt, wordt er een dienst, onder de eerste minister, opgericht. De uitvoerende macht die de rechterlijke macht wel het rechte (en laat er geen verwarring zijn, zonder s!) pad zal wijzen. Nu nog het parlement naar huis sturen en het leven wordt simpel.

#22948

andertijdperkplease

 

In de latere geschiedenisboeken zal onze tijd omschreven worden als een periode van censuur, beknotting van vrije meningsuiting, heksenjacht, afbraak van democratische spelregels.
Is er ooit al eens de vraag gesteld naar de gelijke kansen van de kandidaten die wilden solliciteren voor de functie van directeur van het CGKR? Is er ooit een openbare vacature uitgeschreven? of hadden al die potentiele, bekwame en gemotiveerde kandidaten geen (gelijke) kans tegenover een openbare benoeming die onderling geregeld werd?

#22949

koen

 

persoonlijk : ik vind dat je veel kwaadaardige fantasie moet hebben om in die parabel van de mieren een 'oproep tot geweld tegen' te zien ... maar ja, aan zichzelf kent men een ander zeker ?

@ Jean :
"4. Het VB is geen vrijheidspartij, maar heeft een uitgesproken autoritair en anti-democratisch karakter."

dat anti-democratisch karakter van het VB ... waaruit leidt je dat af ? ... ik lees al jaren de druksels van die partij, maar dat ze de democratie willen afbouwen ... dat heb ik nog nooit gelezen ... al wel veel argumentatie over het 'niet-democratisch gehalte van Belgie, met al z'n grendels en speciale meerderheden', dat dan weer wel

@ Dreyfus :
is minachting voor iemands mening hetvolgende wat opgenomen dient te worden in de strafwet ?

#22950

Eric Jans

 

Vrije meningsuiting moet gerijwaardworden maar...

Als we niet willen dat de imam een haatpreek of jihadpreek afsteekt op een ogenblik dat er paniek kan uitbreken... dan lijkt het me ook niet bijvoorbaat uitgesloten dat een overheid even een oogje in het zeil houdt op het ogenblik dat ergernis culmuleert.

Het probleem is echter dat de Belgische overheid haar vertrouwen heeft verspeeld. En al zéker het CGKR, dat zich meer vijandelijk opstelt om een partij te zoaken en te 'pakken' dan om de wet te doen respecteren.
Bovendien rammelt er van alles aan de jongste wetten van Onkelinkx, maar kom.

Zo zie je - prenataal - het ei van burgeroorlog dat de Belgische overheid zoekt. 'Zoekt', ja... want zij schiet met juridische kanonnen op muggen. De Belgische overheid zoekt - uit zelfbehoud en bij gebrek aan zindelijke argumenten voor haar eigen legitimeeit - spijkers op laag water. Het is niet erg snugger om die staat een voorzetje te geven door zo'n tekst af te leveren.

De aanklacht moet luiden dat de Belgische staat tegenover haar autochtone Vlaamse burgers zélf haar verantwoordelijkheid weigert te nemen en die aan haar lot lijkt over te laten. Zij (de staat) heeft het monopolie op het geweld, maar weigert ons tegenover criminelen te verdedigen indien het allochtonen zijn. Zij weigert criminelen ronduit criminelen te noemen, indien het criminelen zijn. Dat is de 'perceptie' bij een groot deel van zowel autochtone als allochtone bevolking.

Dat neemt echter niet weg dat de mug het niet helemaal bij het rechte eind hoeft te hebben, in dit geval.
In dat hele discriminatie-discours van de Belgische staat lijkt de heersende Waalse minderheid haar vanouds gemanipuleerde privileges (het democratisch deficiet) te willen veilig stellen door de allochtone bevolking te misbruiken. Zij 'creëert' systematisch het beeld van een 'racistische Vlaamse bevolking'.
Het is een misleidend beeld dat naar de buitenwereld al decennia wordt opgehangen. Zoals ook het beeld van het 'collaborerende' Vlaanderen in de na-oorlogse tijdsbestek systematisch werd gecultiveerd, terwijl hier in Vlaanderen niet bijzonder méér of minder werd gecollaboreerd dan elders in Europa. De cijfers van historici wijzen daar niet op.

In die zin beschouw ik dat CGKR als een ongemeen gevaarlijk machtsinstrument van een Belgische staat, die zich als een kat in de hoek gedreven voelt en wil terugkrabben.
Over de grond van de zaak (o.a. de argumenten van de Warande-groep, de 5 resoluties van het Vlaams Parlement, ...) heeft zij geen énkel zindelijk argumenten. Daarom probeert 'Belgique' zichzelf en de internationale gemeenschap voor te houden dat Vlamingen 'slechts racisten' zijn. Schorremorrie, slechts Geuzen, enfin.
Dat discussieert wat makkelijker.

't Is weer eens zomer. De Vlamingen zitten op terrassen en dan worden doorgaans gauwgauw een paar communautaire knoopjes doorgehakt. LIEFST terwijl de bloggers zich gekbloggen over de schrijfsels van éne Van Balberghe. Intussen zijn de Brusselse salonzittende Belgicisten er raprap weer een 'Communautair Contract' (De Batselier) aan het doordouwen.

In 1991 klonk het argument 'nog 10 jaar solidariteit en dan staat Wallonië op eigen benen'.
Het is nu 2006 en we zijn in een zomerse raprap-discussie over 'een contract' terecht gekomen.
België... een hopeloze staat in staat van ontbinding.

#22952

Dreyfus

 

@vuurland: "Dus omdat men (rara, wie) vindt dat het gerecht niet werkt, wordt er een dienst, onder de eerste minister, opgericht. De uitvoerende macht die de rechterlijke macht wel het rechte (en laat er geen verwarring zijn, zonder s!) pad zal wijzen. Nu nog het parlement naar huis sturen en het leven wordt simpel."

Ik had natuurlijk ook zelf klacht kunnen neerleggen tegen de haatprop van Van Balberghe, maar ik weet niet goed hoe dat allemaal in zijn werk gaat, een advokaat consulteren, gerechtskosten (wie betaalt wat), procedurekwesties edm. Vandaar dat ik het prima vind dat er zoiets bestaat als het CGKR, die in opdracht van de staat (=ik dus) op eigen initiatief misdrijven kan constateren, voor de rechter brengen en het verder aan justitie overlaat. Een soort ombudsmanfunctie dus.

LVB noemt meldpunten 'klikpunten'. Klopt natuurlijk, als ik wat te melden heb als goede burger die nog over een greintje burgerzin beschikt, loop ik even naar het politiekantoor om de hoek om daar een PV te laten opstellen, in de hoop dat er gevolg aan wordt gegeven.

Tenandere, het parlement naar huis sturen omdat er zoiets als het CGKR bestaat? Hebben we dat gedaan toen we een Leger hebben opgericht? Atoomraketten plaatsten op bevel van de Amerikanen in Kleine Brogel? Toen we politie en rijkswacht hebben opgericht? Een democratie is mooi maar een gewapende democratie is beter.

#22953

Peter Fleming

 

We kunnen mekaars mening minachten, maar luc en co vragen niet om een CGKR, een instelling die staatsdwang kan uitoefenen, om hun slag thuis te halen.

Dreyfus (hoogst ongelukkige keuze van nickname vind ik persoonlijk) zegt: ""Sla die makaak zijn kop in" is de zaligmakende woordcultuur waar LVB reikhalzend naar uitkijkt. Hij gaat het zelf niet zeggen -zegt ie- maar houdt graag de deur open voor hij die daadwerkelijk de intentie aangeeft dat hij zijn vuisten wil boven halen."

Dat is een karikatuur van het standpunt van Luc en co, onheus tot ronduit kwaadaardig

en het wordt zelfs ronduit belachelijk: "En wie schadevergoeding of recht tracht te behalen, moet zijn kop houden of oprotten want die is tegen het Eigen Volk en dat kunnen wij niet hebben want dat is geen mening maar een misdaad tegen ons volk. Het volk van Vlaanderen? Nee, het volk van het Vlaams Belang, want een echte Vlaming heeft al lang beschaamd het hoofd afgewend van zij die beweren te zeggen wat het volk denkt, maar zelf maar zelden het achterste van hun tong laten zien. Behalve dan die schoft Van Balberghe, die af en toe ons een verhelderende blik laat zien in de zwarte ziel van de gemiddelde VB'r."

Dreyfus zal de gemiddelde VB'er eens zeggen wat die echt denkt. Dat is aanmatigend (en stigmatiserend?).

Ik herhaal het:"while the "right" thinks the "left" is wrong, the "left" thinks the "right" is evil and you would do anything to stop evil, wouldn't you?"

#22954

Peter Fleming

 

@Dreyfus: you give me the creeps man

je kan het met iemand oneens zijn, iemands mening zelfs verderfelijk vinden (de stijl van van Balberghe is ook niet de mijne), maar zoiets bekamp je niet met meldpunten en strafklachten, maar met andere meningen

anders is de remedie erger dan de kwaal
het wordt zeer bedenkelijk wanneer sommigen het onderscheid niet meer kunnen maken en andersdenkenden gemakshalve tot VB'er bombarderen

#22956

bonna

 

@Luc, @Ivanhoe:
quote Lvb: "Of liever: ze vinden heel makkelijk een stok om er de hond mee te slaan..."

Zie ik het goed Luc? Stok, slaan, hond in dezelfde zin?? Dat is een aanzet tot geweld tegen dieren... 'k zal u moeten aanklagen ;).

#22959

Dreyfus

 

@Peter Fleming
@LVB: "De stijl van Van Balberghe is niet de mijne."

Ik heb het niet eens over de stijl maar over de onderliggende inhoud, waar jullie het duidelijk wèl over eens zijn. Wat is het verschil tussen een LVB die netjes en verhullend formuleert dat allochtonen maar beter kunnen inpakken of een Van Balberghe die ongezouten zegt : "rode mieren kan je beter met een spuitbus te lijf gaan"? Het komt toch altijd op hetzelfde neer (=Eigen Volk Eerst)?

#22960

ivanhoe

 

"Affikken die troep" is heel makkelijk letterlijk te interpreteren. Net zoals de voortdurende diabolisering van Fortuyn geleid heeft tot zijn dood, kan "affikken die troep" leiden tot een of andere kwiet die een (onschuldige)allochtoon vermoordt.

Voor een vage "affikken die troep" vind ik wel dat die Luc van Balledinges een tik op de vingers verdient. Ofdat dat nu echt een strafblad en een veroordeling verdient laat ik in het midden, maar het CGKR had volgens mij gelijk om een briefje te schrijven naar LVBa.

#22962

bregt

 

De dag dat zo'n op zijn minst verdachte "parabel" in een moskee gepredikt zou worden, denk ik dat dezelfde die zich nu geruggesteund voelen door de "vrije meningsuiting", dan sidderend en bevend de sluiting van diezelfde moskee zouden vragen. Dan waren wij immers de mieren en zij degene die ons met DDT en een bunzenbrander te lijf wilden gaan, ontegensprekelijk.

Het lijkt me nochtans vrij overduidelijk, ik citeer je eigen beginstukje hierboven:
"Van Balberghe's moeder leerde hem dat hij in het bos geen mieren mocht plattrappen: het waren levende wezens die alleen beten als ze zich aangevallen voelden. In de keuken echter moesten de mieren wel bestreden worden. Vandaag is die passage vervangen door "hier stond een parabel". Blijkbaar oordeelt het CGKR dat de "mieren" symbool stonden voor allochtonen, en bijvoorbeeld niet voor misdadigers of voor jongeren met onaangepast gedrag."

Mieren die buiten rondlopen zijn niet gevaarlijk. Pas als ze zich aangevallen voelen worden ze gevaarlijk. Dus: laat die mieren met rust. De mieren die binnen rondlopen zijn echter gewoon op de verkeerde plaats, en dat op zich is een reden om ze te vernietigen. Ze zijn niet gevaarlijk of zo (dat ging over de mieren in het bos die zich aangevallen voelen), ze moeten gewoon weg. Voor hetzelfde geld is dat een "doodbrave mier" die binnen rondloopt, eilaas: de bunzenbrander erop.

Ik snap echt niet hoe een helder denkend mens dit anders zou kunnen interpreteren.

#22963

Dreyfus

 

@bregt: "Ik snap echt niet hoe een helder denkend mens dit anders zou kunnen interpreteren."

Ik denk niet dan Van Balberghe de bedoeling had om "het leven der dieren" te schetsen. Hij is daar noch voor opgeleid noch geïnteresseerd. Het ging'm hier overduidelijk over beeldspraak met boosaardige bijbetekenis. Een beetje zoals de dubbelebodemretoriek die het VB naar buitentoe uitdraagt, om niet 'gepakt' te worden op racistische onzin. Alleen een moedwillige verstaander kan er een andere betekenis aan toedichten dan het CGKR het deed.

#22964

Koen Godderis

 

Dankzij onze zeer democratische beleidsmensen *kuch* van SPa en VLD wordt de maatschappij verziekt door allerhande politiek correcte instellingen die de gedachten van de burgers dienen te controleren. Brrrrr ... doet me denken aan 40-45. Ook daar werden mensen die er een andere mening op na hielden al dan niet mentaal gefolterd en geliquideerd. Uit stemmenkampioen van het laatste nieuws blijkt dat ze samen nog amper 1/3de van de bevolking achter zich heeft, van een afstraffing van het huidige linkse tot extreem linkse politiek correcte knuffelbeleid gesproken.

#22966

vuurland

 

@Dreyfus: "Ik had natuurlijk ook zelf klacht kunnen neerleggen tegen de haatprop van Van Balberghe, maar ik weet niet goed hoe dat allemaal in zijn werk gaat, een advokaat consulteren, gerechtskosten (wie betaalt wat), procedurekwesties edm. Vandaar dat ik het prima vind dat er zoiets bestaat als het CGKR, die in opdracht van de staat (=ik dus) op eigen initiatief misdrijven kan constateren, voor de rechter brengen en het verder aan justitie overlaat. Een soort ombudsmanfunctie dus."

Ik dacht nochtans dat er een politie was om misdrijven vast te stellen, PV op te stellen, naar het gerecht door te sturen... En men kan altijd klacht tegen iets indienen, terug PV, enz... Lijkt me heel simpel. En ja, ik ken het woord 'seponeren'.
Het centrum gedraagt zich trouwens niet bepaald als een ombudsman en stelt zich te pas en te onpas burgerlijke partij.

#22967

Nicolas Raemdonck

 

Wat is het best om racisme te bestrijden (abstractie makend van de actuele zaak): dat een stel wereldverbeteraars het internet gaan afzoeken naar racistische geschriften, dat bij het CGKR gaan aanklagen, de MORGEN er ruchtbaarheid aangeeft en zodanig dat het dik en vet in de pers komt, linkse vrije meningsbeperkers zich voluit kunnen prijzen en Vlaams Belang-kiezers zich weer eens beledigd voelen en geviseerd. Is dit de manier? Ik denk van niet.

#22968

Peter Fleming

 

@dreyfus: "Ik heb het niet eens over de stijl maar over de onderliggende inhoud, waar jullie het duidelijk wèl over eens zijn. Wat is het verschil tussen een LVB die netjes en verhullend formuleert dat allochtonen maar beter kunnen inpakken of een Van Balberghe die ongezouten zegt : "rode mieren kan je beter met een spuitbus te lijf gaan"? Het komt toch altijd op hetzelfde neer (=Eigen Volk Eerst)?"

waar formuleert LVB dat dan wel? ik denk dat jij LVB niet goed kent - ik ken hem toch niet zo - ooit al eens van Voltaire gehoord? wie is er hier moedwillig?

@Ivanhoe: waarom heb jij geen briefje naar van Balberghe gestuurd?

#22969

LVB

 

@Dreyfus: "een LVB die netjes en verhullend formuleert dat allochtonen maar beter kunnen inpakken"

Ik ben voor meer migratie. Een economische migratiebeleid. De xenofobie zit vandaag bij 2 partijen: bij Vlaams Belang, dat xenofoob is om culturele redenen, en bij de socialisten, die xenofoob zijn om socio-economische redenen. Vanvelthoven bijvoorbeeld, die verweet onlangs nog de werkgevers dat ze liever buitenlandse vrachtwagenchauffeurs in dienst namen dan Belgische vrachtwagenchauffeurs. Het 'eigen volk eerst' zit niet alleen bij het VB maar ook bij de vakbonden, zij het om andere motieven.

Wie vandaag xenofoob is om culturele redenen wordt verketterd, wie vandaag xenofoob is om socio-economische redenen is sociaal bewogen. Voor alle duidelijkheid: ik ben geen van beiden.

#22970

Karl

 

Dreyfus: "Wat is het verschil tussen een LVB die netjes en verhullend formuleert dat allochtonen maar beter kunnen inpakken of een Van Balberghe die ongezouten zegt : "rode mieren kan je beter met een spuitbus te lijf gaan"? Het komt toch altijd op hetzelfde neer (=Eigen Volk Eerst)?"

Wat is er mis met een dergelijke mening? De Fransen noemen dit toch gewoon patriotisme?

Dreyfus: "consulteren, gerechtskosten (wie betaalt wat), procedurekwesties edm. Vandaar dat ik het prima vind dat er zoiets bestaat als het CGKR, die in opdracht van de staat (=ik dus)"

De staat = ik dus, dat is pas een naiëve gedachte mijn beste Dreyfus. Ze klopt in theorie. Maar wie in België denkt dat ze klopt, is naiëf. Punt.

#22972

VHfc

 

Er zijn (1) twee woorden vervangen: "vreemde bloedzuigers" door " vreemde jongeren" en "ongedierte" door "jongeren", en (2) een parabel geschrapt, die stelde dat bosmieren in het bos nuttige dieren zijn maar in de keuken moeten worden uitgeroeid met een bunsenbrander.

Is dat erover? Overduidelijk. Vooral bij de parabel ligt de uitleg voor de hand: "Marokkanen mogen in Marokko hun gang gaan, maar in ons land moeten ze worden uitgeroeid (sic)". Je kan het natuurlijk uitleggen dat het over het symbolische "kwaad" gaat, maar dan loopt de parabel mank, want "kwaad" is overal "kwaad", ook in Marokko. M.a.w. het is niet de bosmier die verkeerd of crimineel is op zich, maar alleen haar aanwezigheid op een andere plaats.

Bovendien verzwakken de scheld-woorden en de uitroeiïngsparabel het stuk van Van Balberghe heel sterk. Het ontkracht nodeloos het punt dat hij wou maken. Hoegin doet dat veel fijner en geestiger, zonder (nodeloos) te kwetsen. Dat wat tactiek betreft. Wat de beledigingen betreft, nogmaals, dat de betrokkenen of hun organisaties zich voor de rechtbank verweren, geen probleem. Ze hebben imho een punt. Maar dat een staatsinstelling dit ambtshalve en bij één soort beledigingen wèl doet, en bij andere niet, wel een probleem.

Komt daarbij de eeuwige discussie over vrije meningsuiting die ook het recht op het uiten van afstotelijke meningen bevat. Het kanariepietje in de koolmijn is vaak niet lief, zoals Voltaire al wist.

#22973

Nicolas Raemdonck

 

Bravo Luc met je laatste reactie: volledig gelijk.

#22975

Leo Norekens

 

'n Mens waant zich op politics.be, zoveel irrelevante en/of irrationele zever op zo weinig plaats. Ik onthoud mij, anders kan ik wel de hele dag bezig blijven met repliceren.

Kan er toch nog één irrelevante opmerking bij?
Een geluk dat Van Balberghes moeder niet de methode van mijn vader gebruikte: die ging mieren te lijf met "white spirit". Geef toe, dàt zou pas een racistische beeldspraak opgeleverd hebben.

#22981

Dreyfus

 

@Koen Goderis: "doet me denken aan 40-45. Ook daar werden mensen die er een andere mening op na hielden al dan niet mentaal gefolterd en geliquideerd."

Dat klopt: socialisten en communisten, homoseksuelen, werkweigeraars, verzetslieden, Nacht und Nebel-gevangenen (=politieke gevangenen), zigeuners en joden of... bedoelde je iets anders? Vanaf de inval in Rusland werd de KP volgelvrij verklaard en ging prompt volledig in het verzet. De KP noemt men niks voor niks 'de partij der gefusilleerden', omdat zij procentueel het hoogste dodental kende tijdens WOII.

#22982

Nicolas Raemdonck

 

Dreyfus: dat de KP zoveel doden kende was ook te wijten aan het feit dat wie niet in de partij zat, ook niets betekende in de USRR. Velen sloten er zich dan ook maar bij aan om aan een job te komen in de USRR. En dat niet te denken hoe de Sovjet-leiding met mensenlevens gooide in de oorlog. Paar honderduizenden of meer tactisch de verkeerde richting insturen om verdelgd te worden door de Duitsers. Ach geen probleem, ze hadden er toch nog genoeg.

Vreselijk.

#22983

Dreyfus

 

@LVB "Ik ben voor meer migratie. Een economische migratiebeleid. De xenofobie zit vandaag bij 2 partijen: bij Vlaams Belang, dat xenofoob is om culturele redenen, en bij de socialisten, die xenofoob zijn om socio-economische redenen. Vanvelthoven bijvoorbeeld, die verweet onlangs nog de werkgevers dat ze liever buitenlandse vrachtwagenchauffeurs in dienst namen dan Belgische vrachtwagenchauffeurs. Het 'eigen volk eerst' zit niet alleen bij het VB maar ook bij de vakbonden, zij het om andere motieven."

Het gros van de migranten (95% asielzoekers inluis) zijn al economische migranten. Ze komen naar hier om te werken, want in eigen land hebben ze geen werk of zijn onderbetaald. Dus in feite ben je voor het huidige asielbeleid. Asiel vragen om economische redenen worden echter niet aanvaard wat ik wel vreemd vind. We zijn het er toch allemaal over eens dat armoede het gevolg is van een falend binnenlands- of het gevolg van protectionistisch beleid vanuit het buitenland. Kort gezegd: zijn zijn arm en hebben geen werk in eigen land omdat de rijke landen deze toestand in stand houden om er zelf beter van te worden.

Dat de transportvakbonden steigeren omwille van de invoer van buitenlandse chauffeurs (vrachtwagens en autocars) is begrijpelijk. Onze chauffeurs worden nu al onderbetaald, kloppen veel te lange dagen en met de nieuwe wet op rij- en rusttijden die per 11 april 2007 ingaat èn de nieuwe digitale tachograaf die sinds dit jaar al op nieuwe wagens werd geplaatst, wordt onze concurrentiepositie behoorlijk gehypothekeerd. De bazen willen winst maken en zullen hun chauffeurs nog meer onder druk blijven zetten en dan staan de vakbonden in de weg. Liever dan te onderhandelen met de bonden kiest het patronaat de weg van invoer van goedkopere buitenlandse krachten. Terloops, ik werk als bediende in de toeristische sector en wij hebben dit jaar al rechtstreeks twee autocarchauffeurs recht na hun opleiding bij de VDAB aan het werk gezet. Met succes overigens. Eén van hen is een allochtoon van Marokkaanse origine en die doet het prima tot zover.
@LVB: "Wie vandaag xenofoob is om culturele redenen wordt verketterd, wie vandaag xenofoob is om socio-economische redenen is sociaal bewogen. Voor alle duidelijkheid: ik ben geen van beiden."

Het VB is niet enkel om culturele redenen xenofoob, dat zou nog het minst kwade zijn. Het VB is dat tevens en vooral om pseudo-raciale en religieuze redenen. Een belangrijke nuance.

#22984

Dreyfus

 

@Nicholas Raemdonck: "dat de KP zoveel doden kende was ook te wijten aan het feit dat wie niet in de partij zat, ook niets betekende in de USRR. Velen sloten er zich dan ook maar bij aan om aan een job te komen in de USRR."

Pardon, ik had het wel degelijk over de KPB, de Belgische communisten dus.

#22985

LVB

 

@Dreyfus: de discussie over economische migratie hoort mijns inziens beter thuis bij mijn nieuwste blogartikel, getiteld "xenofobie", die vooral over economische migratie gaat.

Nee, ik ben niet voor het huidige beleid terzake. Ook al zijn veel asielzoekers economisch gemotiveerd, de beoordeling of ze binnen mogen of niet is nog steeds gebaseerd op het criterium van politieke vluchteling, en er is geen enkel beoordelingscriterium naar de inzetbaarheid in de economie. Ze mogen bovendien niet werken zolang de ontvankelijkheid van hun dossier onderzocht wordt.

Voor de rest schrijf je dat de economische xenofobie "begrijpelijk is". Ja, en een Vlaams Belanger zal jou uitleggen waarom culturele xenofobie "begrijpelijk is". Voor beide "begrijpelijk"-argumenten zijn pro's en contra's te bedenken, maar geen van beiden is absolute waarheid of absolute onzin. Terwijl de politieke correctheid vereist dat je de cultureel gefundeerde xenofobie absoluut verwerpelijk vindt, terwijl de economisch gefundeerde xenofobie OK is.

Pseudo-raciale en religieuze motieven om xenofoob te zijn, dat beschouw ik ook als cultuur in de ruime zin. De wortels van onze cultuur zijn deels gevormd door religies, en de "clash of cultures" is ook een clash of religions. De xenofobie van Vlaams Belang vind ik dus wel degelijk "cultureel" gefundeerd, in de ruime zin van het woord.

#22986

Kurt

 

Ik begrijp niet waarom links (of socialistisch) België het werk van het CGKR kan goedkeuren. Waren het tenslotte niet de communisten die het eerste te maken kregen met overheidscensuur zo'n honderd jaar geleden?

#22990

Bezoeker

 

Uit de editoriaal van de Morgen van vandaag (http://www.politiek.net/nie...):

'Als een roedel vampiers tracht extreem rechts alle positieve energie uit de samenleving te zuigen. Als vampiers besmetten ze een steeds groter deel van de bevolking met hun angst en haat.'

Over bunsenbranders wordt nog niet gepraat. Dat zal voor de editie van morgen zijn.

#23006

Eric Jans

 

Wanneer ik de argumenten van 'links' hier zo bij elkaar zie staan, dan kan ik maar tot één conclusie komen:

<< De Belgische staat is vandaag 176 jaar oud. Zij heeft sind een 10-tal jaar op razend hoog tempo haar migratie- en naturalisatiewetten veranderd, zelfs 'omgegooid'.
België is zowat 165 jaar lang een zéér racistische, xenofobe en ongemeen discriminerende staat geweest. Sinds een jaar of 10 evolueert het land naar een 'modelstaat' voor de hele wereld. De hele wereld is hier dan ook welkom en draagt de gastvrije autochtone op handen omwille van hun intelligente gastvrije politiek. Zij doen hun best om ons maatschappelijke bestel te begrijpen en zich in te burgeren. >>

Pfff.

Sorry, maar ik voel me hier als autochtoon dikkement bedrogen en opgelicht door mijn eigen regering. En ik heb geen - ik herhaal GÉÉN! - zin om me na ál die gastvrijheid ook nog eens een schuldgevoel te laten aanpraten.

Ik heb nog maar bitter weinig asielzoekers luidop 'dank u' weten zeggen om de alhier geboden hulp en mogelijkheden. En jullie linkse broeders kunnen nu eens feestelijk op jullie kop gaan staan, maar op de éne of andere manier blijft me dat tegen de borst stuiten.
Geboden hulp wordt 'afgedwongen afdwingbaar recht'. Kritisch denken over de asielpolitiek wordt 'omfloerst racisme'.

Jullie kotsen en braken me wérkelijk aan. Dit zeg ik daarvan: hiervoor hebben onze grootvaders en grootmoeders NIET gewerkt. Héél zeker niet!

#23019

Dreyfus

 

@Kurt: "Waren het tenslotte niet de communisten die het eerste te maken kregen met overheidscensuur zo'n honderd jaar geleden?"

Nog voor de communisten kwamen eerst de vrouwen (meer dan de helft van de bevolking), die pas stemrecht kregen in 1948 (feitelijk 1952). Gelijke rechten met de mannen duurde nog wat langer, en nog voor de vrouwen waren het de arbeiders die werden uitgebuit, en daarvoor nog kinderarbeid en daarmee zijn we inderdaad honderd jaar terug in de tijd.

#23034

Jean

 

@Luc ea:
Ik merk dat velen die LVBa verdedigen zich snel in slachtofferpositie wentelen; er vanalles aanlinken dat er in wezen niets mee te maken heeft en stellingen in de mond leggen van diegenen die hiertegen reageren die ze niet innemen.
1. LVBa sprak in z'n 'parabel' (wat een misbruik van die term) in zeer veralgemenende termen over 'mieren' en linkte dit zeer duidelijk aan allochtonen (later veranderd in jongeren). Hij veralgemeende zeer duidelijk (verwerpt hiermee elk individueel recht). De tekst is op het hysterische af "zes getrainde criminelen" ,en riep op het einde van z'n tekst duidelijk op tot geweld.
2. Het is niet omdat je je met LVBa niet eens bent en z'n manier van werken en schrijven verwerpelijk vind, dat je plotseling een voorstander bent van censuur. Waardoor LVBa en consoorten in eenzelfde bipolair denken plotseling vrijheidsstrijders zijn.
3. De woede is meer dan terecht en de uiting daarvan is en mag ook ongenuanceerd zijn. Maar dat neemt niet weg dat de schrijver door zoiets op internet te zetten ook daden kan uitlokken en die zin ook een verantwoordelijkheid heeft. Na verloop van (korte) tijd is een meer nuchtere analyse op z'n plaats.
4. Een klacht is nog geen veroordeling.
5. Een instelling als het CGKR is nodig in onze moderne samenleving. Of het de juiste invulling en leiding krijgt is een ander item.

En voorts; ja Luc in ben het met je laatste artikel volmondig eens en verdedig dit ook al langer bij vakbondsmensen.

#23035

LVB

 

@Jean:

Over je punt 5: als we aan iets nood hebben, dan is het aan een soort instituut voor studie en beleidsadvies rond migratie. En daarin moeten alle strekkingen, zowel die van de wereldverbeteraars, die van de 'economische' voorstanders van migratie, als die van de 'isolationisten' een stem krijgen. Wat het CGKR vandaag doet, zowel op het vlak van repressie als op het vlak van ondersteuning en preventie, blijft morrelen aan symptomen.

Over je punt 3, dat wil ik toch wel wat relativeren. Men verwijst nogal snel naar Radio Mille Collines, alsof de eerste de beste columnist of blogger in staat is om een burgeroorlog annex genocide te veroorzaken. Zonder specifiek naar jou te wijzen, vind ik een dergelijke visie nogal minachtend voor het beoordelingsvermogen van elke individuele mens. Alsof de mensen willoze manipuleerbare wezens zijn die als zombies de oproepen van opruiers volgen.

Kijk, van mij mag een Abu Jahjah alles zeggen en schrijven wat hij wil, ik vind het zelfs heel goed dat hij dat alles openbaar maakt, zo kunnen we precies weten wat hij denkt en wat er in zijn kringen leeft. Maar als hij en zijn mensen op straat komen om te betogen of om rellen te schoppen, moeten ze de wet wel naleven. En soms krijg ik de indruk dat de repressie zich meer toespitst op het uiten van ideeën, dan op het naleven van de wetten op straat en elders.

Met je andere punten kan ik het grosso modo wel eens zijn.

#23036

dof

 

"Een instelling als het CGKR is nodig in onze moderne samenleving."

Inderdaad, maar we hadden dat reeds: het openbaar ministerie.

#23048

Neverbeendead Religion

 

Als er maar 100 mensen op een eiland zouden zijn waarvan lvb er 1 was en de 99 anderen hun mening uiten dat bij de volgende volle maan de kannibalenjacht op lvb geopend is, zal lvb de mening van de anderen respecteren omdat hij dan weet wat er bij de anderen leeft en pas tot actie overgaan wanneer de anderen een ongeoorloofde actie uitvoeren ipv gebruik te maken van zijn geheime schuilplaats die hij alleen kent en die hij nog op tijd kan bereiken als hij onmiddelijk vertrekt vanwaaruit hij het middel ter beschikking heeft om het eiland te verlaten om naar een ander eiland te gaan.

In de film over lvb zien we dan een scene over het eten van een individu van dezelfde soort waarbij je wel eens denkt van waar zou die zijn geheime schuilplaats zich bevonden hebben.

#23058

Eric Jans

 

@ dof:

["Een instelling als het CGKR is nodig in onze moderne samenleving"]

Inderdaad, maar we hadden dat reeds: het openbaar ministerie.

Nagel op de kop, dof!

#23140

Willem

 

In theorie kan een OM of een CGKR bestaan als objectief orgaan. In praktijk kan objectiviteit nooit worden bereikt, publiek noch privaat...

CGKR (of OM) ?

Goh...

(Mocht je vragen wat het alternatief dan is, dan wijs ik op het bestaan van "Algemene beginselen", op basis van dewelke een onafhankelijke rechterlijke macht - dus ook onafhankelijk van zijn boven- of ondergeschikten - kan oordelen over een zaak. Racisme, moord, nachtlawaai of echtscheiding, het doet er niet toe: laat de rechter vrij oordelen over de concrete zaak, op grond van principes als "eigendom", "goede trouw" etc. Zelfs een CD&V'ster (...) als Hannah Arendt smeekte om een terugkeer naar de basis, als antwoord aan het willekeurig uitvaardigen van wetjes. Racisme 'bedrijven' is niets meer dan een "feitje" dat de rechter, zonder rekening te moeten houden met wetten à-la-carte, zou moeten kunnen vrijelijk kwalificeren en beoordelen...)

#23941

marjos

 

Men bouwt geen samenleving op misprijzen en
haatgevoelens tegenover de andere.Maar...de gedachte is vrij, de
verwoording ook,zolang ze niet leugenachtig is. Spijtig genoeg
lezen we op Radio1-site,Wilde Geruchten,citaat van de dag, andere
praat die aanzet tot haatgevoelens jegens een bepaalde
volksgemeenschap.Niettegenstaande de auteur schuld bekent blijft
onderstaande uitspraak behouden en werkt Radio1 mee aan
provocatie.Mijn inziens mag de persvrijheid geen vrijbrief zijn om
nodeloos te provoceren.Er moet steeds respect zijn voor alle
bevolkingsgroepen. De uitspraak :
\'Na de maffia vind ik de
Boerenbond de verwerpelijkste organisatie die er is. \' (K. Fillet,
presentator)
moet daarom van de radio1-website verwijderd worden.Er
is reeds genoeg onrecht aangedaan de laatste dagen die geinspireerd
is door woord en beeld.