Het voordeel van de lintbebouwing

Uiteraard is de lintbebouwing bij ons een gruwel. Maar de mensen die in dat soort omgeving moeten leven, zijn wél gelukkig: door het keukenvenster zien ze een weids landschap, terwijl de Nederlanders op de houten schutting van het tuintje van hun achterburen moeten kijken. Wie heeft er dan gelijk?'' 

Luchtfotograaf Wim Robberechts, geïnterviewd door Glenn Geeraerts in Het Nieuwsblad, 9 december 2006

 

Ik heb ook foto's gemaakt van lintbebouwing. Een typisch Vlaams fenomeen waar velen zich aan ergeren. Maar ik niet. Door vanuit de lucht naar die lintbebouwing te kijken, zie je het voordeel ervan. Wie langs het lint woont, heeft vooraan de straat maar achteraan een prachtig uitzicht op landerijen. Het moet daar toch goed wonen zijn.'

Luchtfotograaf Wim Robberechts, geïnterviewd door Paul Demeyer in Het Nieuwsblad, 16 september 2011

Reacties

#115770

BartVanhauwaert

 

Opmerkelijk is trouwens ook dat het nieuwe Nederlandse kabinet in zijn plannen voor ruimtelijke ordening positief staat tegenover het 'morsige' Vlaamse landschap. Uiteraard zal er hier nooit zoiets als lintbebouwing komen op Vlaamse schaal, maar een meer heterogene ruimtelijke ordening spreekt de moderne Nederlander blijkbaar toch aan.

#115771

Emmanuel

 

Toch ietwat ongenuanceerd vind ik. Je hebt met lintbebouwing inderdaad een mooi zicht langs de achterkant, maar de nadelen overheersen m.i. toch:

*Langs de voorkant heb je straatlawaai, soms massa's (vraag maar eens aan de mensen die aan een drukke gewestweg wonen)

*Sociaal contact met buren is over het algemeen beter in een verkaveling dan in lintbebouwing

*Veiligheid op de wegen is een heel stuk minder (had Nederland niet ongeveer de helft zoveel verkeersdoden per inwoner?)

*Nederland heeft prachtige stukken natuur, zelfs in relatief dichtgevolkt gebied

*Lintbebouwing zorgt ervoor dat de straatbreedte beperkt blijft, wat het verbreden van wegen of het aanleggen van veilige fietspaden onmogelijk maakt. Nederland is dan ook een fietsparadijs t.o.v. Vlaanderen.

En dan vergeet ik er ongetwijfeld nog een heel pak...

#120629

Anonymous

 

Alweer argument tegen vrijheid van de mens !  Besef toch eens dat een oorlog tegen de mesnheid bezig is !

#115772

Karl (zou eens moeten inloggen)

 

Nu ja, Emmanuel, zo kan ik ook wel wat tegen die wijken opbrengen;

- lawaai van de beatbox 5 kavels verder

- smalle wijkstraten met nul parking, wegens plaatsgebrek spelen kinderen op straat - tja.

- sociaal contact met de schutting als je chagrijnerige buren hebt

- kleine lapjes grond, daardoor weinig leefruimte of uitbreidingsruimte (bv geen schapenwei in een verkaveling, jaja, ik weet heb, maat we houden nu eenmaal van dieren en we hebben ook een absoluut mooi stukje natuur, geloof me)

- problemen met verkavelingen in overstromingsgebieden

- verplichtingen ivm verkavelingen (sociale woningen) waardoor de grondprijs de lucht in gaat

- politiekers die hun zakken vullen aan verkavelingen

- te hoge kunstmatige marktprijs van verkavelingsgrond door sommige van vorige punten, alsook omwille van monopolieposities van vastgoedontwikkelaars

- monopolieposities van bouwfirma's/bouwpromotors bij verkavelingen waardoor geen vrije keus van aannemer en daardoor bouw van konijnekoten, wetgeving ten spijt.

Je begrijpt wel, voor mij geen verkaveling. Misschien voor jou wel en ik hoop dat je er gelukkig bent. Ik ben ook gelukkig waar ik woon, met mijn buren, mijn plaats, mijn 180° uitzicht achteraan op weiden en velden, onze beesten, onze grote tuin, onze grote groententuin, voldoende groot huis. Het is alleen maar dat het de politiek deze droom voor heel veel mensen onbetaalbaar heeft gemaakt. Waarvoor mijn beste ondank.

#115773

Jean

 

 

Wel, dit vermeend huiselijk geluk van Vlamingen tgo Nederlanders vertaald zich dan toch niet in de (klinische) praktijk: helaas meer depressies, hoger gebruik anti-depressieva, -kalmeer en pijnbestrijding , hogere zelfmoordcijfers, etc. 

Deze fotograaf overstijgt met z'n commentaar niet de anektodische vaststelling.  Ik denk dat sociale en psychologische impact van deze lintbebouwing door isolement en vereenzaming sterk het gepercipieerde "geluk van wijdse zicht op eigen tuin" overtreft.  Kijk maar eens rond: hoeveel (ver)grijze(nde) koppels kijken letterlijk niet verder dan hun eigen 'wijds perceel', zonder hun nieuwe buren nog te kennen.  Daarnaast houden we dan ook nog de  hogere kost voor nutsvoorzieningen buiten beschouwing. Dit geen pleidooi voor kleine woningen bovenop elkaar gestapeld, maar wel degelijk een voor een deugdelijke ruimtelijke ordening waarbij optimale benutting vd schaarse ruimte een kritisch element is.  

Voorwat de opmerking over de hoge NL woningprijzen betreft (Karl), meen ik toch dat deze vooral aan de specifieke NL fiscale aftrekbaarheid ligt, eerder dan aan de aangehaalde feiten. Trek deze fiscale aftrek gelijk met België en je zal al snel (crashende) gelijke(re) woningprijzen halen.  Het was niet zonder reden dat dit ook de PVV een breekpunt was.

 

#115774

Cogito

 

Jean, de woningprijzen in Nederland vliegen de pan uit omdat er geen bouwgrond bijkomt, net als bij ons. In Nederland is het al wat langer aan de gang en de bevolkingsdichtheid is er wat hoger. In NL mag men slechts wonen op 11% van de landoppervlakte. Dat is absurd, als je dan woningnood ervaart. De hypotheekaftrek was een lapmiddel om de prijzen die geldig waren op het moment van introductie van deze aftrek makkelijker te kunnen betalen. Uiteraard vergrootte dat het aanbod niet, maar wel de vraag (meer mensen konden nu kopen), waardoor de prijs rocketeerde. De overheid realiseert haast altijd het tegenovergestelde van wat ze beweert. Uiteraard zou een hypotheekaftrek ook bij ons zo'n prijzenexplosie veroorzaken, als de beperkingen aan aanbodzijde blijven gelden. De enige oplossing is dat er veel meer bouwgrond bijkomt, maar ook dat aannemers minder wettelijke beperkingen opgelegd krijgen, en dat bouwvoorschriften niet te zeer de bouw duurder maken. Wat mij betreft moet iedereen die slechts één perceel grond heeft, daarop zijn enige woning (een woning die hij kan betalen) mogen bouwen. De tijdens de negentiger jaren zo geviseerde weekendverblijfjes zijn dan meteen geregulariseerd. Voor- en nadelen van de ligging van het perceel moet men er maar bij nemen. Een rigiedere en minder libertaire maatregel zou kunnen zijn het verbieden van residentieel verhuren. Je mag dan nog altijd zoveel huizen bezitten als je wil, maar enkel voor eigen gebruik. Op dit moment vlucht het spaargeld naar vastgoed, omdat de buurman meer huur uit de zakken kan gehaald worden dan de bank rente betaalt. Ik zou dit geen faire maatregel vinden, maar het zou wel tot resultaat hebben dat enkel diegenen die een woonbehoefte hebben, huizen zouden kopen. Daardoor neemt de vraag af en daalt de prijs. Er zou voor een klein deel van de bevolking een probleem ontstaan, die echt geen huis kunnen kopen. Daar zouden dan sociale woningen voor zijn. Voor alle duidelijkheid, ik ben geen voorstander van zulke maatregel, omdat het tegen mijn libertaire principes ingaat, maar ik kan mij voorstellen dat het voor een tjseef een eureka-ervarinkje zou kunnen betekenen. Het zou kunnen werken.

#115775

Patiënt X

 

Schaarste is geen oorzaak van hoge prijzen, hooguit van hoge huur. De verhouding prijs/huur kan uit de haak zijn en dan is er een zeepbel. Zie Hong Kong en Japan, dat redelijk onherbergzaam schijnt te zijn. Ik ben er nooit geweest. Die hebben een flinke vastgoedcrash meegemaakt ondanks schaarste. Aanbod is : wie beslist te huren i.p.v bezitten al dan niet gedwongen, of een belegger die wil verkopen. Vraag is vice versa. De verhouding prijs/huur is van belang, niet schaarste. Dat is voor een stuk cultureel bepaald en ook door de fiscaliteit. Wat lintbebouwing betreft, ik noem dat gesubsidieerde wanorde. Nutsvoorzieningen zijn flink duurder, in een zuiver libertaire markt zou er minder lintbebouwing zijn. Schotelantenne, eigen waterzuivering, stroomaggregaat, ...kost geld.

#115776

Johan Vandepopuliere

 

De gustibus non est disputandum. Ik hou niet van lintbebouwing of appartementen langs de kust. Wat dat betreft komen Luc en ik niet overeen. Over de invloed van lintbebouwing op depressies moeten we niet te kort door de bocht van de bebouwde steenweg gaan. Maar dat het een nefaste impact heeft op verkeersveiligheid, lijdt geen twijfel (volgens mij). Nederland kan aparte fietspaden aanleggen omdat die niet voortdurend opritten snijden.

Voor het individu is de vrijheid van bouwen een zegen. Voor de samenleving heeft het voor- en nadelen, de estethische inbegrepen.

#115777

Cogito

 

Schaarste is geen oorzaak van hoge prijzen...

Dat meen je niet Parmenides. Die vastgoedcrash in Japan, was dat dan geen instorting van de vraag soms?

Jij probeert de eerste wet van de economie te ontkennen (die van vraag en aanbod).

#115778

Cogito

 

@jvdp: ik durf in twijfel trekken dat er zoveel ongevallen zouden gebeuren aan opritten op lintbebouwde wegen. Bestaan daar cijfers over? Mensen kijken echt wel uit als ze de straat oprijden. Ik heb nog nooit een near-accident van die aard meegemaakt, en ik totaliseer toch al zo'n anderhalf miljoen kilometer.

#115779

Karl (niet ingelogd)

 

@Jean: hoge vastgoedprijzen (ook grond) hebben meestal 2 redenen:

- het beschikbare kopersbudget (welk stijgt bij fiscale aftrek of goedkopere leningen)

- schaarste, in dit geval kunstmatige door de overheid gecreëerde schaarste omwille van regulering

#115780

Patiënt X

 

Schaarste leidt tot hogere huur. Overwaardering is een zaak van de verhouding prijs/huur. Dus niet het gevolg van schaarste. Het aanbod bestaat uit beleggers die wensen te verkopen of eigenaars die gaan huren. Wat Japan betreft, dat was niet het gevolg van minder schaarste. Dat had er niets mee te maken. wel van eigenaars die verkochten. De woonruimte blijft gelijk en toch was er een grote val in de prijs. Het ging hem erom of schaarste bepalend is voor de prijs, onrechtstreeks via de huur, maar andere factoren spelen een grotere rol.

#115781

BartVanhauwaert

 

@Cogito : de Nederlandse woningprijs staat al enkele jaren sterk onder druk. Buiten uitzonderingen zoals de binnenstad van Amsterdam worden zowat alle woningen gemiddeld 2-5% goedkoper per jaar. Het ziet er trouwens niet naar uit dat dit snel gaat veranderen.

De Nederlandse huizenmarkt kan je gewoon niet vergelijken met Vlaanderen. In Nederland is echt private competitie onbestaande en is de fiscale politiek volledig in de soep gedraaid aan de koopkant van de markt en aan de huurkant bederven over-royale subsidie's en bescherming iedere private investering. Ik zou dan ook het verschil in prijs tussen Vlaanderen en Nederland eerder daar aan toe schrijven dan aan lintbebouwing versus vinexwijk.

#115782

BartVanhauwaert

 

@Cogito : misschien zijn opritten ook niet het grootste probleem. Maar als je bv van Breda over Baarle Nassau naar Turnhout fietst dan is het duidelijk dat de afgescheiden mooi ge-asfalteerde fietsbaan in Nederland een stuk comfortabeler is dan de 90 centimeter die in Belgie met een onderbroken streep is afgekalkt op de compleet aan frennen gereden betonweg. Voor zowel de fietser (uiteraard) als de automobilist die er niet van uit moet gaan dat achter iedere flauwe bocht wel eens een fietser kan rijden. 

#115785

Emmanuel

 

@Cogito

Uiteraard zijn die opritten levensgevaarlijk. Ik rijd nogal wat met de fiets (kleine 20.000km/jaar), en de keren dat ik al alles heb moeten dichtgooien voor iemand die zonder te kijken uit een oprit komt, kan ik al niet meer tellen. Vooral in combinatie met een fietspad links van de baan levensgevaarlijk (dan verwachten ze je nog minder). Dat is in Nederland wel even anders geregeld.

@Karl

Ik heb helaas geen tijd om een grote tuin te onderhouden, dus mijn droom is het (nog) niet. Heb het daarom bij een klein lapje grond, grenzend aan een natuurgebied, gehouden. Maar de politiek heeft wel meer onbetaalbaar gemaakt. Ik zou bv. wél graag met een 6 liter V12 rondtuffen. Helaas is dat (voor mij) onbetaalbaar door de huidige taksen obv cilinderinhoud en accijnzen op brandstoffen. Maar zijn die daarom onterecht?

#115787

Johan Vandepopuliere

 

@Cogito: ik beweer ook niet dat het gevaar van de opritten komt (al vind ik het wel gevaarlijk, maar je zegt terecht dat mensen normaal wel opletten). Mijn punt is dat je door de vele opritten geen afgescheiden fietspad kan maken. Dat het scheiden van zwakke en sterke weggebruikers in het voordeel is van de slachtofferstatistieken, kan je m.i. moeilijk betwijfelen. Het is alvast mijn verklaring voor het enorme verschil in relatieve cijfers (enkele jaren terug een factor 3 in tuseen beide ratio's aan dodelijke ongevallen/bevolking) tussen Nederland en België.

Van het één komt het ander. Afgescheiden paden nodigt uit tot meer fietsen en dat zorgt dan weer voor een betere structuur. Dat Nederland een fietsland is (qua dagelijks gebruik) komt zeker ook door de vlakte van dat land, maar behoudens de Vlaamse Ardennen is Vlaanderen niet veel heuveliger. De lintbebouwing is het onderscheidend element.

#115790

Karl (niet ingelogd)

 

@Emmanuel, ik citeer u: "Ik zou bv. wél graag met een 6 liter V12 rondtuffen. Helaas is dat (voor mij) onbetaalbaar door de huidige taksen obv cilinderinhoud en accijnzen op brandstoffen. Maar zijn die daarom onterecht?"

Niets persoonlijk, maar die laatste zin: u moet naar de dokter.

#115791

Benny Marcelo

 

@Emanuel: Hoe dikwijls ik al alles heb moeten dichtgooien voor een fietser die met zijn kop in de grond één of ander onnozel manneuver uitvoert. Die vacuum getrokken pakskes die de pseudo coureurkes aanhebben verhinderen waarschijnlijk de zuurstoftoevoer naar de hersenen waardoor ze motorische en mentale problemen krijgen. Met een i-pod of mp3 schakelen ze dan nog één van de belangrijkste zintuigen in het verkeer uit. 

Wij wonen hier in een vrij landelijk gebied en ik kan over die idioten ondertussen al een boekske vol schrijven.

#115794

Cogito

 

@Emmanuel: dat die opritten voor fietsers gevaarlijk kunnen zijn, daar kan ik inkomen. Voor auto's is dat niet het geval en dus is er geen reden om op zulke wegen absurd lage snelheidslimieten te hanteren. Misschien moet het fietsen langs sommige lintbebouwde wegen ontraden worden. Misschien kunnen er alternatieve fietspaden aangelegd worden, los van het bestaande autowegennet.

#115798

Karl (niet ingelogd)

 

@Colgito: in landelijke gebieden heb je de 'kerkewegeltjes', dat zijn paadjes tussen de velden door die vroeger gebruikt werden door de boeren en die naar het dorpsplein leiden. De ideale fietspaden. Hier en daar worden ze ook aktief daarvoor gebruikt.

Het probleem met de fietsers is dat ze arrogant zijn. Ze denken overal voorrang te hebben, dat ze midden de baan mogen rijden, en velen hebben inderdaad van die watjes in hun oren. Wielertoeristen zijn dikwijls nog de slechtste, vooral de kleine groepjes. Mijn vader rijdt in grote groep en die hebben seingevers mee. Veiligheid voorop! Mijn vrouw rijdt elke dag met 2 pagadders richting school op de fiets en ze gebruikt kerkewegeltjes en autoluwe wegen. Het is ongehoord hoe sommige fietsers met hun leven spelen; ja, ze zijn altijd in hun recht en dikwijls dood bij een ongeluk.

De debiele wetgeving ivm met paarden is ook nog zoiets: een paard is altijd in zijn recht, al meer dan 100 jaar. Als dank schijten ze voor je deur...

#115799

Emmanuel

 

@Benny & Karl

Tussen alle weggebruikers zitten idioten. Tussen wielertoeristen dan nog een hele boel gefrustreerde mid-life crisissers. Maar dat is nog geen reden om te veralgemenen. Ik gaf ook geen kritiek op autobestuurders, maar op de Belgische weginfrastructuur, waar er gewoon te weinig afzondering is tussen sterke en zwakke weggebruikers, en waar m.i. lintbebouwing voor een groot deel voor verantwoordelijk is. En als er dan idioten zijn (hetzij voetgangers, fietsers, auto/vrachtwagen/busbestuurders, ...), dan zijn de gevolgen gewoon veel zwaarder (wat ook uit alle statistieken blijkt).

@Cogito

Goed plan, maar nu zijn er in veel streken gewoon weinig of geen alternatieven (op een paar jaagpaden langs rivieren/kanalen na). Heb maanden gezocht naar de veiligste weg van Antwerpen naar Brussel, maar zelfs die is zéér relatief. Ik heb tientallen collega's op het werk die ook elke dag met de fiets zouden willen komen, als er betere fietspaden waren. Denk eens aan alle files, vervuiling en bodemloze NMBS-subsidies die dat zou uitsparen. Of vergelijk Brussel bv. met Den Haag, waar je afgezonderde fietspaden (door het bos!) hebt tot in het stadscentrum. In Nederland is men trouwens nu allerlei projecten bezig met fietsautostrades (afgezonderde stukken fietspad van 20km+, waar de fiets voorrang heeft).

#115800

Karl (niet ingelogd)

 

@Emmanuel: is het niet wat goedkoop weer de gemeenschap de schuld te geven omdat een deel van de burgers meedingt voor een Darwin Award?

#115801

Emmanuel

 

@Karl

Ik kan mij vergissen, maar ik dacht dat het voorzien van een veilige weginfrastructuur die aan de behoeften van de weggebruikers voldoet één van de kerntaken van de overheid was. En gezien het (alsmaar toenemende) aantal fietsers in Vlaanderen denk ik dat er wel degelijk vraag is naar voldoende en veilige fietspaden.

Maar het is inderdaad schrijnend dat wie zich in Vlaanderen op een gezonde, milieuvriendelijke, goedkope en aan de maatschappij niets kostende manier wil verplaatsen daarvoor zijn veiligheid in het gedrang moet brengen. Met als gevolg dat we zowel de meest vervuilde regio van Europa zijn als die met het meeste aantal files.

Maar je hebt een punt. Ondanks al mijn jeugdig idealisme zal ik na mijn eerste (bijna-) ongeval ook wrsch wel gewoon mee aanschuiven in de file. Of emigreren naar Nederland :)

#115802

Karl (niet ingelogd)

 

Emmanuel, je begrijpt het verkeerd. Ik bedoel dat als iedereen nu eens meer zijn manieren zou houden, zou kijken waar hij rijdt, defensief rijden, niet met de telefoon bezig zijn, enz. dan zou je de statistieken al aardig kunnen kortsluiten. Sommige punten zijn inderdaad qua zichtbaarheid of wegens slecht aangelegd gevaarlijk en dat er daar naar een gepaste oplossing wordt gezocht is niet meer dan logisch. Laat je aub niet ontmoedigen de fiets te gebruiken, ga desnoods langs een andere weg als die te gevaarlijk is. Elke dag naar het werk fietsen spaart je een fitnessabonnement uit en je waait letterlijk uit, ook geestelijk. Maar het is tegelijk wel opletten geblazen. Maar het is niet dat fietsen per sé een doodvonnis is.

#115804

Emmanuel

 

@Karl

Okay verkeerd begrepen, mijn excuses. Dan zijn we het eens ;-)

#116183

Jan Vandenberghe

 

Vrijheid van mening is een positief iets. Maar het betekent niet dat iedere mening even waardevol is. Iedereen die lintbebouwing verdedigd als waardevol 'systeem' is ofwel ongelooflijk egoistisch of weet niet waarover hij praat of kent de ruimtelijke beperkingen van Vlaanderen niet.