Reacties

#57202

Rick

 

Ouaarde landgenooten: eindelik zal u toegeef moeten dat u de ouil van de méérderkeit zal accepteer en moeten een voorbééld neem aan Sarko, de président van de France, die niet intellectouèl incapabel is om te leer de taal van de Flamin, de taal van (ce crétin) Vondèl!

En, zoals onze Koningue heef gezek in zijn blabla op de télévies, zéér belankrijk is te ken de landstaal van de méérderkeit, net zoals de Paola spreekt de Vlams sedert vijftik jaar zij leef in de koninkrijk van de Belgiek

#57210

Neverbeendead Religion

 

Ondertussen zit lvb in onderhandelingen met nokia om een standaard vertaaldienst bij in de gsm te plaatsen.
In het kort: Een japanner bezoekt de kathedraal en stapt dan een café binnen en spreekt zijn bestelling in op zijn gsm. Deze laat de gesproken tekst eerst in geschreven tekst zien op het scherm om na te gaan in hoeverre de spraakherkenning juist is. Dan krijgt de barman de bestelling in het nederlands te horen via een druk op de knop.
Het toestel zal ook fotos kunnen nemen in pdf formaat met tekstherkenning toegevoegd zodat een foto van bv. een menukaart meestal al volstaat om deze in de eigen taal te kunnen lezen, weliswaar op een vrij klein scherm maar met alle hulpmiddelen aanwezig om dat te vergemakkelijken.

#57223

EricJans

 

Het Nederlands van Sarko is te goed om geloofwaardig te zijn. Beetje jammeer maar wel een goed idee en grappig.

Overigens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle franstaligen in België te zeggen dat ik hun onwil om Nederlands te leren begrijp en respecteer. De tweetaligheid zou overigens drietaligheid moeten zijn (ook Duits) en om met de globalisering mee te zijn viertaligheid (Engels).
Daarnaast zou enige kennis van het Waals voor de Walen niet misstaan om ta verhinderen dat hun cultuur helemaal verdwijnt, zoals Belgique dat tot op heden bewerkstelligd heeft.

Dat Franstaligen geven er misschien prioriteit aan hun energie eerst in een andere tweede taal te steken dan het Nederlands. Behalve in Brussel, lijkt me dat een begrijpelijke, ja verstandige keuze.

Het is precies hierin dat de Belgitude an sich een leugen is: het is vanouds de politieke ideologie van de taaldwang en de taalbetutteling: meertaligheid is burgerzin.

Geen haar op het hoofd van een Brit, Duitser of Fransman zou eraan denken de bevolking met zo'n gewetenschopperij te confronteren. Meertaligheid is immers weliswaar nuttig en zeer wenselijk maar eentaligheid kan nooit 'een gebrek aan burgerzin' heten omdat de meerderheid van de EU-bewoners hiermee een gebrek aan burgerzin aangepraat zou worden. Onzin natuurlijk.

In plaats van de Walen een geweten te zitten schoppen in kerstboodschapjes zou Albert II beter eens nadenken over de vraag of zijn Belgitude wel een realistische basis is voor het vormen van een natie. Niet dus.

Het is precies die 'onrechtvaardige' belgitude die Brussel met onrechtvaardigheid moedwillig heeft verfranst en daar tot op heden niet helemaal in geslaagd is: Brussel is ook een Nederlandse stad gebleven dankzij het Vlaamse verzet tegen die onrechtvaardigheid. Of Maingain dat nu graag hoort of niet: het is de waarheid over Brussel.

De logische concequentie van de begrijpelijke Franstalige onwil om Nederlands te leren is de splitsing van België.
Eentaligheid én behoud van Belgisch transfergeld niet langer geloofwaardig, niet langer gewenst en ook niet langer houdbaar.
Wallonië profileert zich Europees? Prima... dan moet Wallonië ook financieel Europees denken. Vlaanderen zal Wallonië naar Europese normen mee ondersteunen. Wat de koning van Wallonië hier echter doet is van twee walletjes eten. Dat gaat niet langer.
De 'kunst' van het Belgische compromis is altijd op Vlaamse toegevingen (al of niet in ruil voor een doekje voor het bloeden) gebaseerd geweest. Daarin lígt net de hele onrechtvaardigheid. Het Belgische compromis vas politieke hoererij van de culturele bezetters die de belgicisten altijd geweest zijn. Niets meer en niets minder. Het was een verkrachting van de culturen in Vlaanderen en Wallonië ten voordele van het Frans. Die verkrachting bestond erin de ontwikkeling naar de Nederlandse eenheidstaal af te remmen, evenals de ontwikkeling naar een geschreven Waalse eenheidstaal. België kan niet bestaan als democratische natie. Het Frans is voor Belgique niet alleen een taal; het is de allerenige ideologie achter de Belgische staat.

Het samenblijven van Vlaanderen en Wallonië zou hooguit énkel kunnen in een confederale Benelux-context ('heel-Nederland'), niet eens in Belgische context. Maar om een confederatie te stichten heb je éérst een scheiding nodig. Die MOET zich best zo snel mogelijk voltrekken. In het belang van Vlaanderen en Wallonië.

#57234

Briggs

 

hilarisch gewoonweg

#57369

spekvriend

 

Niet alleen erg grappig. Ook erg typisch Edison. Hun nieuwjaarswensen zijn elk jaar een feest!
Mooi werk!