Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 worden in de Europese Unie (EU) nieuwe privacyregels van kracht. Deze regels gelden niet alleen voor aanbieders die zich in de EU bevinden, maar voor alle aanbieders ter wereld die gegevens verwerken van personen die zich in de EU bevinden.

 

Toepassingsgebied

Deze weblog, LVB.net, is de persoonlijke, niet-commerciële weblog van mijzelf, Luc Van Braekel, als natuurlijke persoon, en wordt door mij beheerd.

Alle persoonsgegevens verbonden met en verzameld door deze weblog worden opgeslagen buiten het grondgebied van de Europese Unie.

Voor deze weblog maak ik aanspraak op volgende uitzondering vermeld in artikel 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679, internationaal bekend als "GDPR":

"Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens (...) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke (...) activiteit."

Desalniettemin geef ik uit respect voor mijn lezers en voor de commentatoren op mijn blog, hieronder een overzicht van de wijze van gegevensverwerking.

 

Opgeslagen persoonsgegevens

  • Van geregistreerde gebruikers worden de gegevens die zij zelf hebben ingegeven, waaronder naam en e-mailadres, opgeslagen met het oog op hun aanmelding en hun gebruikscomfort bij het ingeven van commentaren.
  • Commentaren die u hebt ingegeven bij artikels op deze weblog, worden samen met de door u opgegeven naam en e-mailadres opgeslagen met het oog op publicatie.
  • Van elke pagina-opvraging wordt het IP-adres van de opvrager gedurende maximum 6 maanden opgeslagen met het oog op het monitoren van de technische performantie en de beveiliging van deze weblog.

De verwerking en opslag van deze gegevens verloopt geheel automatisch. Wij geven noch verkopen uw persoonsgegevens aan derden.

 

Cookies

Deze weblog slaat volgende cookies op in uw webbrowser:

  • Wanneer u ooit commentaar ingevoerd hebt op deze weblog, dan wordt de naam die u daarbij gebruikt hebt, alsook het e-mailadres, opgeslagen in een cookie, zodat u deze gegevens de volgende keer niet meer hoeft in te vullen.
  • Cloudflare, een content delivery network, bewaart een unieke identificator in een cookie met het oog op het beveiligen van deze weblog, in het bijzonder voor de bescherming tegen DDoS (distributed denial of service) aanvallen.
  • Onestat, een bezoekersteller, slaat informatie op in twee cookies met het oog op het verzamelen van bezoekersstatistieken.

 

Gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen

Geregistreerde gebruikers zijn in staat om zelf een aantal van de met hun persoon verbonden opgeslagen gegevens in te kijken en aan te passen. Voor alle andere gevallen kunt u uw verzoeken via e-mail richten aan [email protected]. Verzoeken worden binnen de vier weken behandeld. Bij verzoeken betreffende gevoelige informatie behoud ik mij het recht voor om een rechtsgeldig bewijs van identiteit van de verzoeker op te vragen.