Copyright via Creative Commons

Creative Commons
Tot nu toe stond er onderaan elke pagina van dit weblog de eenvoudige vermelding "Copyright Luc Van Braekel". Zonder bijkomende vermelding, betekent dit dat teksten pas konden overgenomen worden na mijn uitdrukkelijke toestemming. Deze voorwaarde lijkt mij bij nader inzien niet aangepast aan het internet-tijdperk, waarin een snelle en vrije stroom van informatie en ideeën essentieel geworden is. "Creative Commons", een initiatief van Lawrence Lessig en William Boyle, biedt hiertoe een aantal generische copyright-voorwaarden. Concreet kan je via Creative Commons geheel of gedeeltelijk afstand doen van de "alle rechten voorbehouden"-clausule van het copyright, door keuzes en combinaties te maken uit bronvermelding, niet-commercieel gebruik, onveranderlijkheid, en toepassing van gelijkaardige voorwaarden bij verdere doorgifte.

Creative Commons: BY - attribution
LVBlog stelt voortaan als enige voorwaarde voor de overname van eigen teksten en eigen foto's, dat er een bronvermelding gebeurt via een vermelding van de URL én een vermelding van de naam van de auteur of de naam van het weblog. Dit is de zogenaamde "attribution"-formule in het Creative Commons concept.

Terzijde: dit weblog maakt regelmatig gebruik van het citaatrecht. Een video-fragment uit een aflevering van Terzake of The West Wing, bijvoorbeeld, of een grafiek bij een krantenartikel. Op de website van het Ministerie van Economische Zaken lezen we daarover het volgende: "Het citaatrecht maakt het mogelijk een uittreksel van een werk te reproduceren zonder de toestemming van de auteur. Er moet echter tegelijkertijd aan enkele voorwaarden worden voldaan: het citaat moet uit een werk worden gehaald dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt; het citaat moet kort zijn; het citaat moet de bedoeling hebben kritiek en polemiek op gang te brengen en te onderrichten of moet een wetenschappelijk doel hebben; het citaat moet te goeder trouw gebeuren; het citaat moet de bron en de naam van de auteur vermelden". Daarom geldt de Creative Commons clausule uitdrukkelijk enkel voor mijn eigen werk op dit weblog. Het overnemen van citaten of video-fragmenten is uiteraard enkel toegestaan indien aan hoger vermelde voorwaarden van het citaatrecht voldaan is. Voor het overnemen van mijn eigen teksten en foto's gelden minder strenge voorwaarden.

Creative Commons: NC - non commercial
Van het citaatrecht terug naar de Creative Commons. Nogal wat weblogs passen striktere voorwaarden toe dan een loutere bronvermelding. Op vrijwel alle Vlaamse weblogs die van het Creative Commons concept gebruik maken, zie ik ook nog de "Non-Commercial Use" clausule staan. Dat betekent dat een overname voor commercieel gebruik pas kan na uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Aan die beperking doe ik uitdrukkelijk en enigszins provocatief niet mee. Ik sluit commerciële initiatieven niet uit van de overname van mijn teksten en foto's, en ik heb ook geen zin om daarbij te gaan sjacheren over een vergoeding. Commerciële initiatieven, gedreven door het streven naar winst, zijn een belangrijke motor van de vooruitgang. Als iemand meent winst te kunnen maken met mijn teksten, dan mag hij/zij het altijd proberen. Economisch bekeken impliceert winst een toegevoegde waarde. Iemand die winst kan maken met mijn teksten of foto's, zal er hoe dan ook waarde moeten aan toevoegen, of het nu via een distributiemethode, een vormwijziging, een marketingtechniek of een combinatie met andere elementen. Ik stel mijn teksten en foto's uitdrukkelijk en enigszins provocatief ook ter beschikking van commerciële initiatieven, als reactie tegen de overdreven stigmatisering van commerciële initiatieven door bepaalde subculturen. Voor de jongens en meisjes die bij "commerciële initiatieven" meteen denken aan de Microsofts, de Berlusconi's en de Disney's van deze planeet, wil ik graag opmerken dat De Morgen, Vrij Nederland of Deng óók commerciële initiatieven zijn.

Reacties

#2290

Frank Schelstraete

 

Hebben jullie ook advies voor in de immo-wereld ? Zit met een groot probleem voor de verkoop van mijn huis . Ik wil overstappen van bureau maar er lijkt een vete te zijn tussen de kantoren en tevens klopt er iets niet met het BIV-nr van het kantoor waar ik bij aangesloten ben . Kan men bij het verbreken van de overeenkomst een schade eisen ? Ook al staat dit niet vermeld in de overeenkomst .

#2321

Schelstraete Frank

 

geachte ,

In het verleden vroeg ik reeds om hulp voor opzoekingen in het staatsblad . Ik ben nu opzoek naar een bvba maar via de zoekmachine van het staatsblad kan ik het niet vinden .

Kan u mij verder helpen ?

#2700

dylan

 

geachte, hallo mijnheer ik zat op de google search te zoeken naar een plaatje van het amerikaans-kaartspel(met the most wanted) zou u mij verder kunnen helpen.

bij voorbaat dank !!!

#12683

Peke

 

Luc toch

Als je je werk ook ter beschikking stelt voor commerciële doelstellingen, haal die creative commons license er dan gewoon af. Een mens moet keuzes maken in het leven.

#12685

LVB

 

@Peke: Creative Commons heeft een variant waarbij het werk wel degelijk kostelooster beschikking staat voor commerciële doelstellingen. Dat is de CC-licentie die ik gebruik.

Uw reactie getuigt dan ook niet van veel kennis terzake.