Danneels laat een kerkhof achter

Er is ruzie in de Belgische kerk in afwachting van de benoeming van de opvolger van Kardinaal Godfried Danneels (76 jaar), aartsbisschop van Mechelen-Brussel, primaat en voorzitter van de bisschoppenconferentie van het land. De paus zal beslissen rond Kerstmis. De kerk is intern verdeeld: aan de ene kant degenen die willen doorgaan met de gedragslijn van de afgelopen jaren, aan de andere kant degene die hopen op een koerswijziging. Wie op continuiteit hoopt, steunt de benoeming van monseigneur Jozef De Kesel, hulpbisschop van dezelfde Danneels. Degenen die de lijn van discontinuïteit steunen, hebben de naam in gedachten van de aartsbisschop van Namen, Andre-Mutien Leonard.

De Belgische katholieke kerk ondergaat een diepe crisis: de seminaries zijn leeg, de praktiserende gelovigen zijn skeletten, de bisschoppen genieten niet langer van het prestige en de invloed op het openbare leven van het land. Een paar maanden geleden kondigde de katholieke koning Albert II een wet af, zonder rekening te houden met de kritiek van de bisschoppen, die embryo's en foetussen definieert als "menselijk lichaamsmateriaal" dat beschikbaar is voor medische toepassingen. In essentie is het een debacle. Een nederlaag waarover Johannes Paulus II al zei: "De hoop voor de kerk ligt niet in Europa, maar elders". Toch zeggen sommige kardinalen van de Curie: "De Belgische kerk is als een kerkhof."

De gegevens tonen aan dat er in de Belgische bisdommen slechts 71 seminaristen zijn. Maar 35 van daarvan komen uit het bisdom van Namen, bestuurd door Leonard. Een deel van de plaatselijke kerk beschuldigt Danneels ervan niets anders te hebben gedaan dan de progressieve lijn te hebben voortgezet van zijn voorganger kardinaal Leon-Joseph Suenens, die openlijk de encycliek Humanae Vitae van paus Paulus VI bestreed, ten gunste van geboortebeperking. Danneels wordt er tevens van beschuldigd om geen paal en perk te hebben gesteld aan de ontsporing van de prestigieuze (en katholieke) universiteit Leuven, die zich openlijk voor het homohuwelijk uitsprak.

Paolo Rodari in "Il Foglio", 5 december 2009 [hat tip: Dr. Philippe Schepens]

Reacties

#90798

Friend of Flanders

 

Philippe heeft gelijk, Danneels heeft niet de karaktersterkte van Ratzinger.
Maar wat Philippe vooral heel stil wil houden is dat de extreem belgicistishe, anti-Vlaamse houding van Danneels een belangrijke (misschien wel de belangrijkste) oorzaak geweest is van de weerstand van de gelovigen tegen hun bisschop.
Jos Verstraeten, de tweetalige folders, de moslims in de katholieke scholen, de niet-splitsing van het aartsbisdom, ... voorbeelden te over. Stap eens binnen in gelijk welke Vlaams-Brabantse kerk en vraag daar wat ze van Danneels denken. Danneels is lang geleden goed begonnen, maar al snel werd hij ingekapseld door het hof en de belgicisten. Ook zijn opvolger gaat daar niet kunnen aan ontsnappen.

#90807

Fustigator

 

Dank je om mij gelijk te geven, o Vlaamse Vriend.
Toch denk ik niet dat het Belgo-Belgische communautaire de Vatikanisten wakker houden.? Eerder de zeer diepe crisis waaraab de RK Kerk in België lijdt. Er zijn evenveel gedoopten die nog ieder zondag naar de kerk gaan als pedofiele priesters (tussen 2 en 3%). De Missen die heilig hadden moeten zijn worden gereduceerd tot praatsessies met meestal waardeloze liedjes, terwijl het gregoriaans bestaat en heeft in al zijn pracht de eeuwen doorstaan... tot Suenens en Danneels kwamen. Dit trekt (helaas terecht) de katholiek niet meer aan. Het sacrale is weg...foetsie.
Dat is wat het Vatikaan zich zorgen over maakt. OOk dat er bijna geen seminaristen meer zijn, uitgenomen in Namen, waar de opleiding nog oserjeu wordt genomen.
Wat de Kerk in ons land nodig heeft zijn sterke mannen, geen mosselen die alles goedpraten en hun (aarts)bisdom laten "gaan". Katholieken met kloten!

Philippe Schepens
aka
Fustigator

#90808

NR

 

In Bisdom Brugge zitten er toch nog redelijk wat seminaristen?

#90809

OutlawMike

 

Ben vorige week nog in de St. Waudrukerk in Mons naar de mis gegaan (overigens een architecturaal pareltje). De priester was een zwarte en laat ons zeggen 2/5 van het zeventigtal aanwezigen ook. De overige 3/5 waren oude mensen of van middelbare leeftijd, vele niet al te best in hun vel. Er was een koortje van, dacht ik, 10 kinderen en tieners, allemaal zwarten. Met de zwarten had ik geen probleem, maar met de tamtam eerlijk gezegd wel. Enfin.

Je kan een dergelijke afgang (en ik wil aanstippen dat ik dankbaar ben dat die zwarten tenminste nog de fakkel verderdragen) niet alleen maar op het conto schrijven van de consumptiemaatschappij en de spirituele verarming. Danneels draagt een loodzware verantwoordelijkheid. In de privé zou een tiep als hem al lang de laan zijn uitgestuurd.

Belien had overschot van gelijk toen hij hem "een valse priester" noemde.

#90810

ivanhoe

 

Ja hoor, onbegrijpelijke Gregoriaanse gezangen en ellenlange missen vol 'Heilige teksten' gaan onze drukbezette tweeverdieners weer naar de kerk lokken...niet dus. Een kleine groep hardcore katholieken misschien wel, maar zo lopen er geen 10.000 in België rond. Drie man en een paardenkop.

De Kerk gaat in alle Westerse landen achteruit, inclusief de elvendertig commerciële kerken in de VS. Onze aartbisschop als zondebok aanwijzen voor een volledig parochiaal weefsel in Vlaanderen dat overal zware klappen krijgt is veels te kort door de bocht.
Ik betreur het ten zeerste dat sommige gelovigen vooral haters zijn; dat is toch niet de bedoeling van het evangelie denk ik.

#90811

Thos

 

Danneels en zijn schare postconciliaire nep-priesters zijn al lang het noorden kwijt. Ze weten van geen hout meer pijlen maken. De persoon Danneels zelf weegt gewoon te licht. Z.E. Van Roey dat was een monument al bij leven. Steeds in de bres voor de rechten en plichten van zijn kudde en zijn Kerk. Wat heeft Danneels ooit gedaan dat het vermelden waard is? Helemaal niets. Integendeel zelfs want de situatie is extreem verziekt in zowat alle parochies. Daarbij komt nog dat de ultra-modernistische bisschoppen de toegang weigeren in hun diocese aan alle degelijke Katholieke congregaties. Er kan dus met andere woorden geen opbouwwerk gedaan worden. Ook een figuur als Bonny, die uit Rome komt, blijkt gewoon een modernist te zijn. Dat kan men allemaal nalezen in het recente rapport van Una Voce.

#90812

RW

 

Ja, Van Roey dat was ten minste een monument! Een monument voor de cultuur van de arrangementen in de coulissen, voor de cultuur van de paravents om machthebbers uit de wind te zetten, voor de cultuur die die arme schapen van katholieken graag in hun waan liet.

Dat was hij toch die zat te foefelen om Leopold III en la Baels in het geheim, zonder dat het land, dat de vorst geacht werd te dienen, ervan wist te laten trouwen? Dat was hij toch die dan bovendien nog goochelde met de datum van dat geheime huwelijk want dat de geliefde van zijne majesteit zwanger was maar nog niet met hem getrouwd, dat kon toch ook maar moeilijk, heh?

Nee, Van Roey, dat was God zij dank geen modernist! En vroeger was alles natuurlijk beter toen de pastoors in heel het land in de kerk allemaal samen de gelovigen tot hun grote verbazing kond deden dat hun koning opeens hupsakee zonder dat ze het geweten hadden opnieuw getrouwd was met een deftig meisje.

Nu zou dat nog moeilijk gaan want er zit onder de preekstoel praktisch niemand meer in de kerk, en op de preekstoel staat ook al niemand meer om ze dergelijke berichten door te geven.

We hebben wel nog een koning die net als zijn vader wel eens een scheve schaats gereden heeft, en de volgende koning staat al te trappelen om op zijn beurt ook fijne domme dingen te mogen doen.

Alles is dus gelukkig nog niet ultra-modern en we kunnen vooralsnog nog rustig slapen.

#90814

Leo Norekens

 

Waar ik mij mateloos aan erger is het feit dat katholieke scholen en andere instellingen, tot en met de aartsbisschop zelf, zich vandaag de dag *schamen* dat ze katholiek zijn. Net nu ze het volgens alle logica als hun plicht zouden kunnen/moeten beschouwen om de spirituele leegte op te vullen bij kinderen die opgroeien in gezinnen van ex-katholieken (zoals ik, I confess) en niet-praktiserende katholieken.

Wat vandaag in de lessen "godsdienst" onderwezen wordt, is niet te onderscheiden van de "niet-confessionele moraal" uit het gemeenschapsonderwijs. Milieubewustzijn en "respect voor anderen" zijn in de plaats gekomen van de traditionele catechese. Christus wordt er alleen nog eens bijgesleurd als hij in dat plaatje past (Ja, de Barmhartige Samaritaan, die mag er elk jaar weer in...)

De doorsnee leerling van het katholiek middelbaar onderwijs heeft geen idee van de meest elementaire principes van het christendom, de betekenis van kerkelijke feesten, de inhoud van het evangelie (laat staan het Oude Testament!), de liturgische symboliek. Godsdienstleraren spreken over "de katholieken" in de derde persoon.

Een "inrichtende macht" die de kern van haar eigen wezen zo verwaarloost, moet op niemands respect rekenen.
(Geen wonder -doch dit terzijde- dat het "recht op geloof" op de poster die het kinderrechtencommissariaat van de Vlaamse Gemeenschap vorige maand verspreidde, gesymboliseerd wordt door een moslima die verklaart fier te zijn op haar kopvod. Wat moest de tekenaar daar anders bij verzinnen?)

#90817

Herteleer

 

De katholieke kerk maakt simpelweg door wat elke club meemaakt: een periode van groei, bloei en daarna teruggang en verval. Ligt dat aan het bestuur? Misschien. Nochtans vindt op- en neergang van vele verenigingen plaats onder dezelfde leden en directie. Ik zou het niet op (gebrek aan) enthousiasme van de leiding alleen durven steken. Volgens mij ligt de oorzaak in hype en respectievelijk desinteresse voor de gepresenteerde activiteiten. Niks blijft blijkbaar universeel en eeuwig interessant en aantrekkelijk. Dat merk ik bij mezelf ook, want waarom begin ik of all persons nu een lans te breken voor de kerk en zijn voorgangers ;-)

#90818

Benny Marcelo

 

@ herteleer "De katholieke kerk maakt simpelweg door wat elke club meemaakt"
Elke club? bedoeld ge Club brugge, of de vogelepikclub, of de biljardclub.
Zoontje De Croo gestemd zeker?

#90819

Benny Marcelo

 

@ Leo: nog een beetje en Mohammed zal meer uurtjes godsdienst kosten dan Christus.
Voor mij moet geen van beiden, maar als ik moet kiezen... zeker geen Mohammed

#90820

chris impens

 

@ Leo en Benny: http://www.geenstijl.nl/mt/...

#90821

Cogito

 

Het is te hopen dat de Christelijke studenten het schoolhoofd dat hen met zulk vreten bedenkt ermee bekogelen.

#90822

Leo Norekens

 

...Oh, en hadden wij het al over die bisdommen die in 2006 hun gebedshuizen lieten uitwonen door illegalen, in grote meerderheid moslims? Je hoeft geen devote katholiek te zijn om door de grond te gaan bij het zien van dergelijk spektakel.
(Wat belette de barmhartigen toen om hun parochiecentra en "polyvalente ruimtes" open te stellen, zonder daarom hun doopvonten en wijwatervaten als wasbak of urinoir te laten gebruiken, en hun altaren als luiertafel? Als de brave parochiepastoors die grens niet aanvoelden, dan hadden hun hiërarchische oversten dat in hun plaats moeten doen.)

#90826

chris impens

 

@ Cogito: de primeur van de kerstboom in Den Haag (hogeschoolstudenten die /zelf/ een kerstboom plaatsen, tegen hun conventionele multiculti-directie in) laat het beste verhopen.

#90828

OutlawMike

 

'Waar ik mij mateloos aan erger is het feit dat katholieke scholen en andere instellingen, tot en met de aartsbisschop zelf, zich vandaag de dag *schamen* dat ze katholiek zijn. '

Zelfs het VKW, de zeikerds. Je zal op geen enkele publicatie van die club nog vinden waar dat acroniem voor staat.

#90829

[email protected]

 

@Benny Marcelo: "Elke club? bedoeld ge Club brugge, of de vogelepikclub, of de biljardclub.
Zoontje De Croo gestemd zeker?"

Exact, Benny. Zo zie ik het. Elke vereniging die min of meer gestructureerd amusement aanbiedt, of het nu om sport, spel, religieuze orgieën, bacchanalen, partouzen of andere cultuur gaat, kent zijn groei en verval. Ieder diertje zijn pleziertje, maar aangezien de diertjes veranderen, en de pleziertjes... blijft niets voor eeuwig voor iedereen even aantrekkelijk.

Wat betreft Zoontje De Croo had ik geen stemrecht wegens geen lid van de OVLD. Daarvoor ben ik veel te liberaal.

#90831

Benny Marcelo

 

Herteleer, "Daarvoor ben ik veel te liberaal." Dat is alvast een goei.
Uiteraard staat het je vrij alles een club te noemen. Over het begrip "club" heb ik toch andere ideeën.

#90835

EricJans

 

Centraal in het joodse en christelijke monotheïsme (alle strekkingen: orthodoxie/katholicisme/protestantisme) staat (door de Bijbel) 'Pasen'.
De onafbeeldbare (ondefinieerbare) 'God-heid' (enkelvoud en met hoofdletter want itt meerdere goden volmaakt geacht en genoemd) wordt zowel in de joodse als de christelijke invulling gezien als 'bevrijder' (joods: uit slavernij in Egypte, christelijk: uit slavernij van de 'zonde' = tegen de 'Wet' leven = dood).

Dit is - zeer simpel uitgedrukt - de diepe inhoudelijke 'kern' van het (oorspronkelijk 'joodse'!) christendom.
Leo verwijst hier bvb. naar de feestdagen en hun betekenis en 'Pasen' is vanouds (ook in de Bijbel) daarvan onmiskenbaar de belangrijkste.

De 'dood en opstanding' van de 'Kristos' is de kern van het evangelium.
Geheel los van de vraag wat iemand wel of niet wil of kan geloven: die 'dood van Christus' en de betekenis daarvan is inhoudelijk totaal niet te begrijpen als je die niet kan plaatsen in de context en tegen de achtergrond van de (destijds nog uniek-monotheïstische!) joodse offercultus en zijn betekenis.
Wat was zo'n 'joods offer'?
Waartoe diende het?
Hoe moest het gebeuren?
En welke 'waarde' had het in de Tenach?

Ziezo... kan mij iemand eens uitleggen wat 'Rome' daarvan (van die God-berijder in het christelijke verhaal) vertolkt als het spreekt over bvb. 'voorgeborgten' van hemel en hel?
Welke rol spelen 'heiligverklaringen' daarin, 'vagevuren' en 'voorgeborgten van hemel of hel' (volstrekt onbijbels, zelfs anti-bijbels, zodanig dat het de genadeleer teniet doet!), aartsbisschoppen, 'ultramontaanse geloofsleer' of 'biecht', 'transsubstantiatieleer' (de bakstenen en het stukje brood zijn zgn. 'materieel-heilig'), enz. enz. ...

Ziezo... en wat maakt zo'n Dannels dan 'liberaal' of zo'n Ratzinger dan zgn. 'conservatief'? Ik versta dat niet echt, zelfs niet indien ik hun ideologische denkpatronen tracht te begrijpen.
Ik lees bvb. ook dat de huidige paus het volgende doet (toch niet zo 'on-liberaal', zou je denken?!):

<<Huidige theologen: Het geloof in een voorgeborchte neemt in de moderne theologie steeds meer af. Een dertig man sterke theologische commissie van het Vaticaan heeft in 2006 Paus Benedictus XVI geadviseerd het voorgeborchte af te schaffen. De commissie beëindigde in december 2005 haar onderzoek. De barmhartigheid van God wordt aangenomen zó groot te zijn dat hij al diegenen die rechtvaardig geleefd hebben of buiten hun schuld om niet gedoopt zijn in de Hemel toelaat. Op 21 april 2007 heeft Paus Benedictus XVI officieel het voorgeborchte voor ongedoopte dode kinderen achterhaald verklaard.>>

Hieruit blijkt wel 'goede wil', zou je kunnen zeggen... maar het R-K gelooft predikt tot op heden dat 'goed leven' (naar de wet) je bij het 'doel' (hemel) brengt.
Dit is en blijft zodanig fundamenteel onbijbels dat ik het moeilijk blijf hebben om deze R-K leer als 'conform de Bijbel', als 'Bijbels' te beschouwen. Maar ik sta open voor tegenspraak, met bereidheid tegemoet te treden bij eventuele misvattingen van mijn kant.

Maar nu dat 'voorgeborgte' is afgeschaft... is dat een opstapje naar de afschaffing van het vagevuur?
En was dat 'voorgeborgte' tot vóór 2007 dan wél een deel van het geloof (voor vele Katholieken?) en nu dan plots weer niet meer?
Dat is toch iets heel eigenaardigs?
IS die Ratzinger wel zo 'conservatief' als beweerd wordt??
Is Danneels wel zo 'progressief'?

Als ik Danneels hoor spreken... ik begrijp die man haast nooit aar inhoud... voor zover hij iets zegt. En ik doe nochtans mijn opperste best.
Ik denk dat de R-K verstrikt zit in haar eigen ideologische debacle en niet meer voor -of achteuit kan. Er wordt dus nu alleen nog maar wat gegoocheld met progressief-conservatief... begrippen die eigenlijk nergens voor staan, tenzij wat lithurgische uiterlijkheden.
Ik zie daarin geen 'inhoudelijk Pasen' (God-bevrijder) en zolang dat niet aan de orde komt maakt het mij niet uit wie de zwanezang van de RKK in de Zuidelijke Nederlanden als kardinaal mag begeleiden.

Liberale Kerk? Condervatieve Kerk? lege of volle kerk?
Dode Kerk! Genade-loze kerk = kerk zonder genadeleer.
Waardeloos.

Maar ik zie ook katholieke priesters die dat zeer goed begrijpen, tegenwoordig zelfs steeds meer.
Het merk van de kerk kan me niet schelen.
'God' moet de 'genadige bevrijder' zijn, niet 'de mens' (maakbaarheidsideologieën zat in de wereld!).
Bijbel: 'Uw GELOOF' heeft u gered (niet uw daden; al spreekt us geloof uit woord en daad, natuurlijk, maar ook als het dat niet of nauselijks zou doen: het 'GELOOF' redt, niet de 'goede daden'... dixit Bijbel.)

Wat brengt Danneels hiervan over?

#90836

[email protected]

 

Nou, Eric Jans... als wat jij daar schrijft werkelijk de statuten van de RKK zijn, dan kan je het een bescheiden minzaam man als Danneels niet kwalijk nemen dat hij die duistere mik laat voor wat hij is, en met ietwat softere praat naar zijn achterban toegaat.

#90837

EricJans

 

@ [email protected]:

Waarover denk je dat de 80-jarige oorlog is gegaan? Ouwe koeien? Deels ongetwijfeld wel. Maar toch een vraagje: is er van het concilie van Trente dan in die 'statuten' (zoals jij het noemt) niets meer terug te vinden, denk je?
Ik vrees van wel... en ik zie derhalve de RKK dubbel lijden: 1. aan het geldende algemenen Euro-nihilisme (waar alle overtuigingen last van hebben) maar daarbovenop 2. aan haar ideologisch faillissement en de last die zij meesleept van haar onfeilbaar verklaarde onbijbelse standpunten. Neen, geen leedvermaak, want ik beschouw heelwat katholieken toch als wel degelijk 'Bijbelse christenen' (= in de genade[-leer] gelovend).

Het instituut 'kerk van Rome' lijkt me 'de Bijbel' echter al enkele eeuwen geleden in zijn diepste kerngedachte (God als genadige bevrijder) te hebben verworpen.
't Is te zeggen: je 'leert' het er eventueel nog wel maar tegelijk wordt het door dezelfde RKK-leerstellingen 'ontworteld'.
Alsof iemand je leert dat regen altijd nat is tenzij er droge regen valt, dat de essentie van 'genade' is dat je die (niet om je goede werken) 'geschonken' krijgt maar dat je je genade wel moet 'verdienen' door goede werken.
De essentie van genade is juist dat je die krijgt terwijl je die niet verdient... anders kan genade geen genade zijn, natuurlijk... zoals regen niet 'droog' kan zijn.

Danneels heeft inderdaad het imago van een 'bescheiden minzaam man'. Dat dankt hij aan zijn 'wandel': hij is een soort 'wandelend religieus compromis-Belge'. Zoiets.
Hij betaalt zijn compromissen met zijn geloof en zijn gelovigen. Een minzaam ogende, zeer wrede man.
Van zo'n herder zou ik geen schaap willen zijn.

#90845

Leo Norekens

 

@EricJans:
De theologische beschouwingen over "genadeleer" tgo de furieuze genadeloze god/zot uit de donderpreken die tot in de jaren 50-60 door onze kerken galmden, zullen de meeste katholieken worst wezen, denk ik. In de praktijk heeft de kerk die genade-loze houding toch al lang losgelaten.

Erger is de reactie van de kerk op wat jij het algemene Euro-nihilisme noemt. In plaats van zich te profileren in deze tijden van normvervaging en morele verloedering, en sterk de christelijke waarden als historisch fundament van onze moderne moraal te benadrukken, schaamt zij zich om nog voor "iets" op te komen, en heeft ze zichzelf hierdoor tot een voetnoot gereduceerd. Mocht de kerk niet in het levensonderhoud van zovele 'bedienaren van de eredienst' voorzien, ze had zichzelf al lang ontbonden. Uit schaamte.

(En dat softe imago, gêne verpakt als minzaamheid, dankt Mgr. Labbekak aan het feit dat hij nog nooit "zo" een standpunt heeft ingenomen, "zo". Hij slaagt er steeds weer in "zo" om dingen te zeggen, die hij even later weer helemaal anders kan uitleggen "zo"..)

#90846

Leo Norekens

 

@EricJans: Wat de centrale betekenis van Pasen betreft: Je hebt mijn gedachten gelezen. Tot mijn eigen verbazing heb ik dat hier nog met handen en voeten moeten uitleggen aan mijn oudste kinderen (die hun 'plechtige communie', of heilig vormsel, al achter de rug hebben, maar dus geen idee hebben tot welke "club" zij eigenlijk zijn toegetreden). Ik dacht dat de katholieke school en de vormselcatechese mijn eigen verzuim zouden goedmaken. Niet dus.
:-)

(Vormselcatechese vandaag de dag = het instuderen van de liedjes en de danspasjes voor de plechtigheid, en een uitstap om de andere vormelingen beter te leren kennen (=gsm-nrs uit te wisselen). daar houdt het zo ongeveer op. Zelfs uitdrukkelijke desinteresse of minachting is geen reden tot uitsluiting. Probeer zo maar eens het respect van die jongelui te verdienen...)

#90847

LVB

 

@Leo Norekens: Daar zeg je zoiets, "catechese".

Van in de kleuterklas tot en met de middelbare school kreeg ik godsdienst-indoctrinatie, maar nooit, geen enkele keer, heb ik dat woord "catechese" gehoord. Het was "godsdienst", en de voorbereiding tot de eerste en plechtige communie en vormsel heette "de lering".

Mijn jongere zussen daarentegen kregen nooit "godsdienst", maar alleen "catechese". En toen ze thuis vertelden wat daar zoal onderwezen werd, kreeg ik de indruk dat het om een totaal andere religie ging...

Mijn gebruik van de term "indoctrinatie" neemt niet weg dat ik zeer dankbaar ben dat ik in mijn opleiding zeer grondig kennis kon maken met de drie historische pijlers van onze westerse beschaving: de Griekse en Latijnse klassiekers (in de lessen Grieks en Latijn), en de Bijbel (in de godsdienstlessen). Dat godsdienstonderricht vind ik, achteraf gezien, cultuurhistorisch waardevol. Het uitschakelen van het kritische, rationele denkvermogen daarentegen, om de vermeende hogere, geopenbaarde waarheid te aanvaarden en te 'geloven', beschouw ik dan weer als een nefaste invloed van het godsdienstonderricht, die ik gelukkig tijdig heb doorzien.

#90848

Leo Norekens

 

@Luc: Ik kan mij helemaal vinden in die laatste paragraaf. Dat godstienstonderricht ook kan zonder het kritische denkvermogen uit te schakelen, bewijzen dan weer de jezuïetencolleges (Hun leerlingen werden, zo heb ik het toch altijd gehoord, ofwel jezuïet, ofwel atheïst. Of beide, zoals Etienne Vermeersch... :-) )

Het onderscheid dat je daar maakt tussen godsdienstonderricht en catechese, ontgaat mij wel. Volgens Van Dale zijn dat +/- synoniemen.

#90855

chris impens

 

@ Leo Norekens: jezuïeten dienden als stoottroepen van het voodoo-katholicisme tegen de reformatie. Echt intelligent kun je dat toch niet noemen, met alle respect voor hun verdiensten op niet-godsdienstig vlak, b.v. het redden van wetenschap in katholieke landen.

#90856

Leo Norekens

 

Akkoord Chris Impens, maar ik had het nu even niet over de 16de eeuw.
:-)

(Als ik er even Wikipedia op na sla, lees ik: "Jezuïeten zijn vrijwel zonder uitzondering kritische intellectuelen, die als individu geen blad voor de mond nemen en ook op hun scholen hun leerlingen opvoeden tot kritische intellectuelen." Dat bedoel ik dus.)

#90858

Jan Govaert

 

De gebroeders Verhofstadt en de familie De Gucht zijn ietwat te hysterische atheïsten.
Ach, Max Stirner schreef 150 jaar geleden al en niet zonder enige binnenpret dat de atheïs-ten altijd vrome lieden zullen blijven.
Danneels zocht een weg tussen conservatisme en progressivisme wat een heilloze weg gebleken is.
Ook de progressieve katholieken zochten indertijd zoals in Frankrijk naar een derde weg maar geleidelijkaan schoven ze op naar het marxisme waardoor het religieuze en spirituele op den duur totaal verwaarloosd werd en de kerk niets meer was dan een veredelde ngo.
Met progressieven kan men geen kerk in stand houden.
De hoog ontwikkelde denkers in Rome hebben dat al lang begrepen en kijken jaren vooruit.
De toenadering tot alle conservatieve krachten van andere afgescheurde kerken en protestaties zoals de anglicaanse moeten gezien worden in het kader van de enige heilzame over-levingsstrategie.
Waarom zou de cultuurgodsdienst van de westerse beschaving moeten verdwijnen en de tien keer achterlijke en barbaarse religieuze/politieke organisatie die de islam is wel mogen bestaan en groeien, denken de kerkvaders. Misschien hebben ze gelijk?

#90868

Leo Norekens

 

Toevoeging aan mijn #90814 par.2 (over de nieuwe inhoud van godsdienstonderricht in katholieke scholen):
Gisteravond vroeg ik aan onze oudste over welke vakken hij vandaag examen had. Engels en godsdienst, zo bleek.
-Ah, en waarover gaat het in "godsdient"?, vroeg ik.
Het antwoord:
"Euh, o.a. ...wat je als consument kunt doen om de wereld te verbeteren. Fair trade, eco-labels, ethisch bankieren en zo..."

Djiezes Kraaist! Monseigneur !!??

#90982

Leo Norekens

 

Voor de Noren geen kerstverhaal meer.
http://www.nieuwreligieuspe...

#90987

EricJans

 

@ Leo Norekens:

Niets draagt meer bij tot a-religieus denken of handelen dan het grodig bestuderen en kennen van de Bijbel.

"Een beetje filosofie leidt tot atheïsme, maar grote hoeveelheden brengen ons terug naar God."
Engels: "Small amounts of philosophy lead to atheism, but larger amounts bring us back to God."
Francis Bacon
Engels filosoof en staatsman (1561-1626)

Je hoeft 'God' (de erkenning van het mogelijke bestaan van 'God') niet uit je leven te bannen om religie uit je leven te bannen.
Dit is net waarin het NT zo a-religieus is: het is veeleer God die in 'de mens' gelooft dan omgekeerd. 'God' komt 'de mens' tegemoet ipv de mens 'God'. Dit laatste is het wezen van 'religie'. God heeft de mens niet nodig.
Voor 'God' hoeft niks. Je 'hoeft' niet in hem te geloven.
Hij kan perfect verder zonder welke mens dan ook.
In het beste geval kan een mens - maar alleen als hij het uit vrije wil wenst! - iets 'ontvangen' van 'God'.
Verder gaat het niet.
Wie van God niets wilt weten? Geen probleem.
Maar één ding kan niet door de beugel: een voorstelling als zou 'God' de mens ergens voor nodig hebben.
Precies dat is de kern van 'religie': God 'helpen', 'dienen'.

Een christen die 'geeft' doet dat enkel in de overtuiging reeds veel meer te hebben ontvangen dan hij ooit zou kunnen geven.
Het Nieuw-Testamentisch denken is behoorlijk a[nti]-religieus en moreel liberaal:

Alles is geoorloofd (ook 'zonde': de genade is groter dan de zonde) maar niet alles is daarom nuttig.
Dat heeft met 'religieus denken' (iets doen voor God of uit angst voor God) zeer weinig tot niets te maken.

Ik beschouw me daarom als vrijzinniger dan een vrijzinnige... en zéker dan een atheïst.
Er is geen vrijzinniger denken dan het Bijbelse denken. Precies dat maakt van mij een 'christen'... al is dat geen Bijbelse term.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.