Tolerantie (2)

Het ziet er naar uit dat de nieuwe Europese Commissie onder leiding van de Portugees José Emmanuel Barroso, na enkele wijzigingen in haar samenstelling die voor vertraging gezorgd hebben, binnenkort van start zal kunnen gaan. Tijdens de hoorzittingen in het Europees Parlement waarop de toekomstige commissarissen ondervraagd werden, en ook tijdens daarop volgende reacties en verklaringen van politieke fracties, zou naar verluidt blijk gegeven zijn van ontoelaatbare, discriminerende en intolerante uitspraken. Ik heb een paar van die uitspraken verzameld, en ik geef waar mogelijk een link naar de bron, zodat kan nagegaan worden dat ik geen woorden heb verdraaid. Aan u om te oordelen in welke mate onderstaande uitspraken blijk geven van intolerantie. Op het einde zal ik er dan mijn persoonlijke opinie over geven.

Rocco Buttiglione
Rocco Buttiglione, kandidaat Europees Commissaris voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid, tijdens de hoorzitting in het Europees Parlement (video, beknopt verslag) op 5 oktober 2004:

"En ik mag dan wel denken dat homosexualiteit een zonde is, dat heeft geen effect op de politiek, tenzij ik zou zeggen dat homosexualiteit een misdaad is. Op dezelfde manier ben je vrij om te zeggen dat ik een zondaar ben in de meeste dingen van het leven, maar dat heeft geen enkel gevolg op onze relatie als burgers. Niemand mag gediscrimineerd worden op basis van sexuele geaardheid of op basis van gender-oriëntatie. Dat staat in het verklaring van de mensenrechten, het staat in de Grondwet, en ik beloof plechtig om deze Grondwet te verdedigen. [...] Mijn persoonlijke opinie over het huwelijk is goed bekend. Het woord 'marriage' komt van het Latijnse woord "matrimonium", wat letterlijk "bescherming van de moeder" betekent. Het gezin bestaat om de vrouw toe te laten om kinderen te hebben, en om de bescherming van een man te hebben die voor hen zorgt. Dit is de traditionele visie op het huwelijk, die ik verdedig [hilariteit in de zaal]. Ik ben tegen discriminatie. Ik denk dat alle menselijke wezens van dezelfde rechten zouden moeten kunnen genieten, of ze nu homosexuelen zijn, heterosexuelen, of welke geaardheid dan ook die je zou kunnen bedenken. Ik ben geëngageerd in het verdedigen van de rechten van alle Europese burgers, inclusief het recht op non-discriminatie".Mia De Vits
Mia De Vits in De Standaard van 21 oktober 2004:

Na afloop van de hoorzittingen, verzocht de socialistische PES-fractie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie om de Italiaan Rocco Buttiglione een andere post te geven. Barroso had voor hem Justitie, Burgerlijke Vrijheden en Veiligheid voorbehouden, maar de Italiaan maakte het behoorlijk bont tijdens de voorbije hoorzittingen. Door zijn belastende en discriminerende verklaringen over homo's en vrouwen, shockeerde hij niet alleen de leden van het Europees Parlement. Hij toonde zich een openlijk gevaar voor de burgerlijke vrijheden van homo's en vrouwen, in plaats van een beschermer. Het is beschamend enerzijds en angstwekkend anderzijds te bedenken dat deze persoonlijke vriend van het Vaticaan de burgerlijke vrijheden van homo's en vrouwen zou moeten garanderen. Deze man is ontegensprekelijk de verkeerde persoon op de verkeerde plaats. Logisch dus dat de PES deze malafide kandidaat nul op het rekest gaf
Dirk Verhofstadt in De Morgen van 6 november 2004:

"[...] de ultra-conservatieve kandidaat-Europees commissaris Buttiglione, die werkende vrouwen en homoseksuelen verketterde [...]".

Tot zover de citaten, nu mijn mening hierover. Ik beschouw mijzelf als vrijzinnige, of, correcter uitgedrukt, als een agnosticus, hoewel ik in mijn jeugd katholiek ben opgevoed. Toch beschouw ik het als een gevaarlijke ontwikkeling als een kandidaat voor het ambt van Europees Commissaris, louter op basis van zijn persoonlijke geloofsovertuiging die hij op een open manier op een hoorzitting heeft geuit, en waarbij hij uitdrukkelijk verzekert dat dit geen invloed zal hebben op de uitoefening van zijn ambt, geweerd wordt. En ik zou precies zo reageren indien de kandidaat een moslim, een jood, een boedhist of een mormoon was. Ik zou wél protesteren indien er effectief gediscrimineerd zou worden in het beleid. En, hoewel ik de opinie van Buttiglione niet deel, vind ik de uitlatingen van Mia De Vits hatelijker, intoleranter en opruiender dan die van Buttiglione, en ik hoop voor Dirk Verhofstadt dat hij zich laten misleiden heeft door de overtrokken perscommentaren, en de video-opname of de letterlijke transcriptie van de hoorzitting niet gezien heeft.

Stel u even het volgende voor: een Belg (m/v), al dan niet van allochtone afkomst, die de islam of de joodse godsdienst belijdt, wordt voorgedragen voor het ambt van federaal minister van volksgezondheid, waarbij hij/zij verantwoordelijk zal zijn voor de voedselveiligheid. Ik woon in een streek met nogal wat varkenskwekerijen, en zoals u weet is de kwaliteit van het veevoeder en de gezondheid van het vee de laatste jaren een belangrijk onderwerp inzake voedselveiligheid en volksgezondheid. Noch moslims, noch joden mogen evenwel varkensvlees eten volgens hun religie. Tijdens een hoorzitting in het parlement wordt aan onze kandidaat-minister de vraag gesteld: "zal uw persoonlijke overtuiging inzake varkensvlees uw taak als bewaker van de kwaliteit van het varkensvlees niet hinderen?", waarop hij/zij antwoordt: volgens mijn geloof is het eten van varkensvlees niet toegelaten, maar dit zal geen enkel effect hebben op de uitoefening van mijn ambt". Op basis van het uiten van zijn geloofsovertuiging, zou de kandidaat-minister evenwel geweerd worden en zou hij zijn ministerambt niet kunnen opnemen. Een politica zou verklaren dat de "malafide" kandidaat-minister een "openlijk gevaar" voor de voedselveiligheid is, en dat hij/zij alle eters van varkensvlees beledigd heeft met zijn "belastende en discriminerende verklaringen". Een publicist zou zelfs, in zijn enthousiasme om te "scoren" in de media, verklaren dat deze persoon "alle eters van varkensvlees verketterd heeft". Hou zouden de reacties in dat geval luiden?

Neelie Kroes
Mia De Vits fulmineerde ook heftig tegen de Nederlandse liberale politica Neelie Smit-Kroes, die voorgedragen werd voor de post van Europees Commissaris voor het concurrentiebeleid. "Hoe kan deze dame, jarenlang lid van beheerraden van een tiental grote bedrijven, op een echt onafhankelijke manier de eerlijke concurrentie garanderen? Ook al wordt niet getwijfeld aan haar capaciteiten, de vraag blijft of deze politica deze uitermate belangrijke bevoegdheid wel kan uitoefenen", aldus De Vits. We zullen deze vraag in gedachten houden voor het geval De Vits, die een decennialange ervaring heeft in de vakbond waarin ze een leidende positie bekleedde, ooit de positie van minister van Arbeid, van Sociale Zaken of van Economische Zaken zou ambiëren. Of is het dan zo dat in het nieuwe Europa ondernemers, katholieken, joden en conservatieven vogelvrij verklaard zijn, terwijl vakbonden, holebi's, moslims en andere minderheden wél met het nodige respect worden behandeld?

Reacties

#2562

eulogist

 

Ik vind het toch lichtelijk verbijsterend dat, na zoveel weken discussie over Buttiglione, iemand die doorgaans zo goed geïnformeerd is als Luc nog steeds kan menen dat Buttiglione beoordeeld is "louter op basis van zijn persoonlijke geloofsovertuiging" en dat hij deze gelooft wanneer hij "uitdrukkelijk verzekert dat dit geen invloed zal hebben op de uitoefening van zijn ambt".

Rocco Buttiglione is een van de oprichters van een beweging "Communione e Liberazione" die als expliciet doel heeft het vermengen van kerk en staat, het realiseren van de (conservatieve) katholieke moraal met politieke middelen. Dat lijkt me om te beginnen al niet iets wat klassiek-liberalen of conservatieven, wars als zij zijn van "social engineering", veel vertrouwen zal inboezemen.

Maar we moeten mensen op hun daden beoordelen, natuurlijk. In het geval van Rocco Buttiglione bestaan die daden er echter onder andere in dat hij als Italiaans minister in de Conventie getracht heeft seksuele voorkeur te verwijderen uit de non-discriminatiebepaling in de Europese Grondwet. En binnen Italië ijverde hij als minister voor een verbod op abortus en op kunstmatige inseminatie. Dat zijn geen daden die erop wijzen dat hij inderdaad in staat is tot het maken van een "Kantiaanse" scheiding tussen moraal en recht, zoals hij beweerde tijdens zijn hoorzitting in het EP. Evenmin geeft het veel vertrouwen in zijn toewijding aan de fundamentele waarden in de Europese Grondwet en Verdragen, waarvoor juist hij als eurocommissaris van justitie verantwoordelijk zou zijn.

Rocco Buttiglione is weggestemd door het EP omdat een meerderheid het niet eens was met zijn opvattingen en omdat hij heeft getoond die opvattingen ook in praktijk te brengen. Dat Buttiglione die opvattingen heeft is perfect toegestaan. Dat hij ze in praktijk wil brengen ook. En dat een meerderheid van het EP hem om die reden naar huis stuurt ook. Ik zie werkelijk niet in wat daar zo ondemocratisch aan is.

#2563

JVS

 

Luc, ivm Neelie Smit-Kroes: als ik jarenlang in raden van beheer heb gezeten van grote bedrijven, door wie ik vet ben betaald, dan is het toch normaal dat ik later in een positie van Europees Commissaris voor het concurrentiebeleid, benaderd wordt door ex-collega's, de meeste intimi, die me een gunst vragen, door bijvoorbeeld voor hen een goed woordje te doen, zelfs een oogje dicht te knijpen. En dat ik dan moeilijk nee kan zeggen. Laten we elkaar geen mietje noemen.

Het bezwaar van Mia en anderen tov Neelie heeft mijns inziens niets te maken met het door jouw interpretatie "vogelvrij verklaren van ondernemers". En de geldelijke impact van gunsten aan industriëlen staat niet in proportie met wat je kan regelen voor vakbonden, holebi's, moslims en andere minderheden.

#2566

Hoegin

 

Stel dat een minister van Werk een marxist-leninist zou zijn (en is het marxisme-leninisme geen openlijk gevaar voor het kapitalisme?), zou De Vits dan ook zo van leer trekken? Ik zwijg nog over het verbranden van zwart geld...

#2568

Edwin

 

@ Eulogist: (jouw citaat:)

<<Rocco Buttiglione is een van de oprichters van een beweging "Communione e Liberazione" die als expliciet doel heeft het vermengen van kerk en staat, het realiseren van de (conservatieve) katholieke moraal met politieke middelen.>>

Kun je me eens zeggen uit welke bron je dit hebt, ik zou het graag zelf eens lezen. Het interesseert me of dat daar zó in die woorden staat en ook de context waarin dat daar eventueel staat. Dank.

#2570

Giogio

 

JVS

En wat gezegd van de vele, uit syndicale bewegingen komende politici, die plots GOED BETAALDE commissaris worden in multinationale BEDRIJVEN dan?

Als het in de ene richting niet kan, volgens jou, wil je vast wel bovenstaand feit ook eens in ernstige overweging nemen, hoop ik.

Vaag herinner ik me iets van de groep rond Joep van Nieuwenhuyzen...

En van...

Van Miert, Dehaene, Martens... etc...

Zijn mijn herinneringen goed of vergis ik me per toeval?

#2571

eulogist

 

@Edwin:

Een inleiding wordt gegeven in een artikel van Le Monde (http://www.lemonde.fr/web/a...), een artikel dat ik ook aanhaalde in mijn eigen blogartikel (http://www.european-democra...). Hun eigen site (http://www.clonline.org/) is anders ook een bron, al moet je je er wel door een dikke brij van religieus gezever heenwerken. Ik vond er bijvoorbeeld dit citaat van oprichter Luigi Giussani: " A daily newspaper with a large national circulation recently commemorated the figure of Andrea Emo, describing him as a great but neglected thinker. The paper published a number of excerpts from his writings, among which was the following: “The Church was for many centuries the

protagonist of history; then it took on the no less glorious role of the antagonist of history. Today it is merely the courtesan of history.” Here is the point: we do not want to live the Church as the “courtesan of history.” If God came into the world, it is not to be a courtesan, but rather our redeemer and savior, the focus of our total affection, the truth of man. And this is the passion that torments us and determines our every move. We can make mistakes in the moment of a decision, obviously, but the only aim we strive for is this: that the Church should not be the courtesan, but the protagonist of history."

#2573

Outlaw Mike

 

Reeds toen Barroso zijn ploeg bekendmaakte was het duidelijk dat de samenstelling niet in goede aarde viel bij het linkse uitschot in het EP. De heren en dames van de linkerzijde hebben het moeilijk met democratische uitslagen waanneer deze niet stroken met de trend zoals zij die voor ogen hebben. Let in dit verband trouwens ook op de slogan op de foto, voor die hysterisch huilende kenau van een Mia De Vits, "wij kiezen voor u".

Wat betreft Buttigliones overtuiging i.v.m. homosexualiteit als zijnde een zonde vind ik het persoonlijk onbegrijpelijk hoe een intelligent iemand er anno 2004 nog zo'n achterlijke ideeen op kan nahouden. Maar: de man werd NIET afgekeurd omwill van zijn kennis en bevoegdheid in de materie die hij onder zijn hoede zou gekregen hebben. Integendeel, hij maakte op "technisch" vlak een goede indruk, in tegenstelling tot de Hongaar Kovacs die blijkbaar niet genoeg afwist van de materie op zijn toekomstig departement (energie).

De afwijzing van Barroros Commissie door het EP is een werkelijk weerzinwekkend staaltje van links machtsmisbruik. Kijk wie er verder getroffen wordt behalve Buttiglione: de rechtse Ingrida Udre, en Neelie Kroes. Vooral Neelie Kroes zou, gezien haar ervaring in het bedrijfsleven, een zeer goede zaak geweest zijn voor de Commissie.

Samengevat: de Commissie was Rechts/Links 50%/50%, en dat was teveel rechts naar de zin van de linkse uitschot in het EP. Er moet in Europa dringend, DRINGEND, werk gemaakt worden van een rechtse frontvorming want de zogenaamd "progressieve" krachten: sociaal-democraten, socialisten, communisten, groenen helpen ons continent regelrecht naar de kloten. Op een merkwaardige wijze zijn zij het die in feite de "reactionairen" zijn, gezien hun verstarring en hun onvermogen om nieuwe antwoorden te ontwikkelen op de uitdagingen waar Europa voor staat. Let ook op de situatie in de VS: in feite zijn de "rechtse" neocons de "progressieven" (o.a. hun baanbrekende strategie om democratie te introduceren in het M.O.) en de "linkse" democraten zijn eigenlijk de reactionairen, die alles bij het oude willen laten, zoals zij zelf zeggen "terug naar 9/10".

#2574

Outlaw Mike

 

Voor het geval ik mijzelf niet genoeg duidelijk gemaakt heb: volgens mij was die inderdaad zeer domme uitlating van Buttiglione over homosexualiteit als zonde voor het EP de gedroomde stok om de man ermee te slaan.

Nog een bedenking: het kan zijn dat ik niet alles heb gelezen i.v.m. Buttigliones uitlatingen over de plaats van de vrouw in het gezin. Maar uit het citaat dat Luc hier vermeldt kan ik NIET opmaken dat de plaats van de vrouw volgens B. aan de haard zou moeten zijn. Volgens mij heeft B. NIET gezegd dat een vrouw geen carriere zou mogen maken. Als ik me vergis, maak me er dan attent op maar bewijzen a.u.b..

#2575

LVB

 

@Michael: voor alle duidelijkheid, Neelie Kroes wordt EU-commissaris en behoudt de portefeuille van concurrentiebeleid.

#2580

Edwin

 

@ Eulogist: ik heb zojuist de Engelse en Duitse site zitten doorlezen. Heb die passage ook gelezen.

Beetje ervóór hebben ze door levenshouding en overtuiging ('Christus', voorwerp van hun geloof) de buurman, de straat, het dorp, de stad enz. ... kunnen winnen voor hun visie, geloof...

Sorry, maar dat is eigen aan ieder geloof, iedere overtuiging zelfs.

Nu kan het best zijn dat deze organisatie - zoals jij schrijft:

<<als expliciet doel heeft het vermengen van kerk en staat, het realiseren van de (conservatieve) katholieke moraal met politieke middelen.>>

Maar dat valt alvast uit het HIER door jou aangehaalde nog niet te concluderen. Dat zgn. 'expleciete doel' wordt alvast tot hiertoe niet door 'Communione e Liberazione' zélf expleciet benoemd... en zéker niet in politiek verband.

Tenminste... we hebben het alletwee nog niet kunnen vinden maar ik zoek graag verder. Zoek je mee?

#2581

Edwin

 

Verbetering: Beetje ervoor hebben ZE HET OVER door hun levenshouding...

(Sorry)

#2582

bernard

 

Allemaal erg interessant.

Als sociaal democraat stel ik me één vraag: wat wil ik de nieuwe Commissie Barroso zien doen? Breder : wat precies is een socialistische EU Agenda 2004 - 2009 ( dus mét 2de en 3de pijler)?

Antwoord komt eraan.

Het wordt op 27 nov. tot in detail bekendgemaakt in Madrid.Na afloop van het PES partijleiders en PM's Conclaaf in Moncloa.

Nu nog meer dan vijftig p. met 17 bijlagen.

Tegen dan : +/- 20 begrijpelijke p.

Je ziet het wel.

#2583

Edwin

 

@ Eulogist: Ook uit het Le Monde-artikel blijkt niets anders dan de suggestieve vooronderstelling. Geen enkele verwijzing - zelfs eerder ontkenning! - die als 'smoking gun' zou kunnen fungeren om te kunnen hard maken dat deze RK-vereniging de vermenging van kerk en staat tot doel stelt.

'ZÉLF'zeggen ze het al zéker niet!

En dan nog: gesteld dat het waar is wat je schrijft en dat dat dus ook hun doel zou zijn... dan zou het toch ook zeer dom zijn om het in de statuten te schrijven, niet?

#2584

bernard

 

aan M. Cosijns, waar ik voor de rest geen worden meer aan vuilmaak:

U gelieve zich vooraleer iets te zeggen een minimum te documenteren.Bevordert trouwens de mentale gezondheid.

#2585

Edwin

 

Kijk eens aan: praktische Bernard, de sociaal-democraat, gaat gauw even voorbij aan LVB's kernvraag of hier gediscrimineerd wordt op grond van louter overtuiging en brengt ons verheugend nieuws: de nieuwe besluiten van het socialistische partijcongres komen eraan!

Wat verwacht je nu? Dat we allemaal in koor 'leve de vooruitgang' roepen?

't Is maar wat je vooruitgang noemt. Ik zie - net als Luc - een groot gevaar op de loer liggen. En vóór we voluntaristisch vooruitblikken wil ik hier liever toch even bij stil staan.

#2586

haedesch

 

En dit zou allemaal geen probleem zijn moest het volk de Europese regering kunnen kiezen via stemming...

#2587

eulogist

 

@Edwin: Wellicht helpen de observaties van de Vaticaan-reporter van de National Catholic Reporter (een Amerikaans, kennelijk progressief-katholiek blad) je verder op weg:

- "The ciellini, as members of Communione e Liberazione are known, are more likely to insist that civil law should reflect church teaching." (http://www.nationalcatholic...)

- "The group’s founder, Luigi Guissani, has frequently lauded the medieval era as an ideal period of unity between faith and life. Across Europe the group has pushed for measures like bans on abortion, birth control and artificial fertilization. This demand that Catholic moral teaching be the basis for public policy has led many to call the group 'integralist.'" (http://natcath.org/NCR_Onli...)

- "Catholic Action was for decades seen as the quasi-official lay arm of the bishops' conference, while the ciellini, as the followers of Fr. Luigi Guissani are known, were a kind of conservative alternative. Catholic Action kept a deliberate distance from explicit political involvement, which was known as its "religious choice." Comunione e Liberazione, on the other hand, stresses the inseparability of faith from citizenship, which has made its members much less squeamish about engaging in partisan political activity." (http://www.nationalcatholic...)

"• The Comunione e Liberazione movement is sponsoring its annual convention at Rimini. Each year, an all-star line-up of the country’s politicians parade before the ciellini. This year, the convention has offered a more explicitly programmatic line than usual to its guests, urging them to refuse to host the signing of a new constitution for the European Union in Rome this fall if the text does not acknowledge the Christian roots of Europe. John Paul II has repeated his desire for such a reference in seven consecutive Sunday Angelus addresses. Italian Prime Minister Silvio Berlusconi promised to carry the fight forward, but warns that it will be difficult, since as of now only Italy, Ireland, Poland and Spain have committed to back the acknowledgement, while there are 21 other EU members." (http://www.nationalcatholic...)

Hoe dan ook, wat Communione e Liberazione, al dan niet expliciet, nu écht wil bereiken is een leuke discussie, maar niet de essentie van het debat. Dat ging namelijk om Rocco Buttiglione. En wat die wil, heeft hij als minister al duidelijk laten zien.

#2591

Outlaw Mike

 

Ha! Dus Neelie Kroes blijft op concurrentiebeleid? Me dunkt dat die Barroso een hardere noot is om te kraken dan om het even wie dacht.

Morgen eens checken tot welke strekking die Piebalgs en Frattini behoren.

Nite all.

(except bernard)

#2597

Edwin

 

Du: wie persoonlijkgekant is tegen abortus is of tegen euthanasie vanuit zijn geloofsovertuiging doet aan... vermenging tussen kerk en staat.

Dat wil dus zeggen dat geen enkele katholiek, moslim, protestant, jood, monotheïst tout-court nog in een EU-commissie kan zetelen.

Want wat zou zo iemand anders doen dan vanuit zijn geweten in eer en geweten zijn stem uitbrengen of handelen?

Heb ik dat zó goed begrepen?

Ik leer bij.

#2601

Former Belgian

 

Citaat van de week:

"Waarom is het dat mensen die volledig gesloten van geest zijn er eindeloos over praten hoe open ze toch wel staan?"

(David Brooks, de symbolische conservatief van de New York Times:

http://www.nytimes.com/2004...

)

En mijn gewijzigde versie van een beroemd aforisme van G. K. Chesterton: "Sommige mensen die atheist worden geloven inderdaad in niks [d.w.z., worden zuivere sceptici]. De grote meerderheid zal in eender wat geloven." Veel zelfverklaarde "vrijzinnigen" of "atheisten" hebben seculiere geloofssystemen die even fanatiek zijn als welke g-dsdienst dan ook. Believe me, I've been there. Ik vertrouw een ultramontaanse katholiek geen millimeter verder dan ik hem/haar zie: maar hetzelfde geldt voor hun post-marxistische kwade tweelingsbroers/zusters.

#2604

bernard

 

Merk op Barroso is niet de beste vriend van de sociaal democratie.

Wat er wél als potentieel werkmateriaal aanwezig is, zijn de volgende Europese sociaal democraten op interessante posten ( maak de som... en bereken wat dit samen kan opleveren). Je vraagt je af : wat zit dat soort Smit - Kroes ( de vulgairste vorm van liberalisme, daar te doen?

- J. Almunia : mon. & fin.

- G. Verheugen : eco. & industry

- V. Spidla : soc. & empl.

- L. Kovasz : taxation

- P. Mandelson : externe handel.

Enkel

-de Ier op internal market en

-Barroso zelf

moeten het nu nog voelen.

Kijk uit.

#2607

palmer doubel in Waregem

 

Op internet even gekeken naar de naam Rocco B. via Google.En op enkele sites het volgende gevonden: Francesco Cossiga,de oud president van Italie verkiest een moslim regering in Frankrijk boven de lekenregering van Chirac.

Hij wil ook zoals Rocco B. een volledige eenheid van kerk en staat zoals in de islamlanden,uitgenomenTurkije.

Verder het volgende gevonden : Rocco was tegen kunbstmatige inseminatie toen hij Europees minister was in Italie in 2OO1.

Hij was ook tegen het principe van non-discriminatie op basis van sexualiteit tijdens de bespreking van de amendementen bij het formuleren van de nieuwe europese grondwet.

Als lid van Communion and Liberation in Italie is hij een uitgesproken voorstander van de eenheid van kerk en staat in de politiek.

Op een andere site dit gevonden : Toen Rocco B. in Italie minister was onder Silvio B. werd hij beschuldigd van het feit dat één van zijn directe medewerkers ,nl.Giampero Catone betrokken was bij fraude.Het gerechtelijk onderzoek zou nog lopen.

Volgens de site lci.org.uk betekent het verwijderen volgens één van de bloggers opdeze site ,van Rocco B. wegens zijn uitlatingen,het einde van de beschaving .Verder zijn er op deze internetsite zeer interessante commentaren in verband met dit onderwerp.

#2617

Edwin

 

Tegen kunstmatige inseminatie zijn en tegen de seksuele non-discriminatie, tegen euthanasie en tegen abortus... het zijn geen vrijzinnige standpunten maar dat is toch geen juridische misdaad?!

Eenheid kerk & staat... is dat nu al duidelijk en klaar aangetoond waar en wanneer die man daarvoor gepleit heeft? Het klinkt allemaal zo 'opinion', suggestief, enz.

Ik ben ook niet altijd gelukkig met de pauselijke standpunten maar op grond waarvan is die man nu geweerd als EURO-commissaris:

1. louter zijn mening?

of

2. een bewezen feit dat hij actief de scheiding tss kerk en staat wilt ongedaan maken?

Voor 1 zou zijn afwijzing ongegrond zijn, voor 2 gegrond uiteraard... maar dan moeten de bewijzen daarvoor ook op tafel, blijf ik vinden.

Wat het lopende dossier betreft: er zaten & zitten in België ook lopende dossiers in de regering. Méér dan één zelfs.

De argumentatie tegen die man is en blijft te dunnetjes.

#2621

palmer doubel in Waregem

 

Ik lees deze morgen in de Tijd een artikel van Mathias Storme met als titel Ontslag B. illustreert machtsgreep Europese tegenreligie.

Daarin beweert hij dat de combinatie van scheiding van kerk en staat en vrijheid van godsdienst en geweten inhoudt dat in onze westerse samenleving er een wederzijdse erkenning van uitgaat.De katholieke kerk heeft die scheiding van kerk en staat aanvaard,schrijft hij zij het niet zonder horten en stoten.Professor Stormeschrijft dat deze zaak B. illustreert dater in het Europese Parlement een machtsgreep is geschied van een radicale tegenreligie die een einde wil maken aan de scheiding van kerk en staat.De links radicalen zijn hiervoor verantwoordelijk schrijft hij.

Ik begrijp het echt niet meer.

Enerzijds is de moderne katholiek Rocco B. volgens hemzeldf en zijn vrieden van de Communione e Liberazione,de ciellini,met als stichter broeder Luigi Guissani,tegenstander van de scheiding van kerk en staat en ijvert deze lobbygroepo hiervboor en anderzijds beweert Mathias S. dat het de vrijzinnigen zijn nin het Europees Parlement die tegen de scheiding van kerk en staat zijn.Hij zegt zelf er een term voor te hebben,nl.Eureligie

Als ik het dus goed begrijp zijn deze twee lobbygroepen alle twee tegen de scheiding van kerk en staat?

Wil dit dan zeggen dat Turkije geen deel kan uitmaken binnen tien à vijftien jaar van de EU omdat de Turkse grondwet van Kemal Attaturk wel een scheiding van kerk en staat voorziet?

Ofwel hgeb ik het totaalverkeerd begrepen,ofwel zijn deze twee groepen allebei tegen dit principe ofwel is er één van de twee ertegen?

Kan er hier iemand opheldering over verstrekken?

#2626

bernard

 

Vervollediging van mijn lijst social - democratische Commissarissen :

- Hubner - Regional Policy

- Grybauskaite - Financial programming & budget.

Hoe dan ook : G. Verheugen is de coördinator van de sociaal democratische Commissarissen. Hij neemt die verantwoordelijkheid zeer ernstig op.

#2627

bernard

 

Excuses , een fout gemaakt :

Grybauskaite hoort nietthuis in het lijstje.

Hubner wel, nu officieel door haar partij bevestigd.

#2632

Bema

 

Sorry voor mijn simpele reactie op al die geleerde commentaren: ik denk gewoon dat links heeft willen scoren en dat ook gedaan heeft. Waarheid, logica,intelligentie of zelfs nog maar kennis van zaken heeft daar niks mee te maken.

Naar mijn gevoel is de linkse strategie zoiets als: om de vrije meningsuiting te garanderen moeten we meningen verbieden.

#2638

quattro

 

Stamp maar weer naar links, vergeten dat VLD en consoorten ook tegen stemden. "Zijn ideologie past niet in een open Europa" dixit Dirk Sterckx. Vrije meningsuiting staat hierbuiten. Een mening hebben moet kunnen, maar dan moet je er ook de gevolgen van leren dragen.

#2647

snoddy

 

Wauw, al aardig wat reacties op onze Italiaan.

Een keer een ander vraagje.

Wat heeft die man nu eigenlijk gezegd dat niet door de beugel zou kunnen?

Ik vind eerder dat Mevrouw De Vits, die in een christelijk land is opgevoed (en dus eigenlijk of ze het nu wil of niet, in een christelijke sfeer werd opgevoed -ik ben geen kerkelijke pilarenbijter) nogal beledigend overkomt als ze letterlijk zegt en ik citeer LVB:"Het is beschamend enerzijds en angstwekkend anderzijds te bedenken dat deze persoonlijke vriend van het Vaticaan de burgerlijke vrijheden van homo's en vrouwen zou moeten garanderen."

Mevrouw De Vits zou beter niet al te veel beledigen.

Ge kunt daar tegenwoordig voor doodgeschoten worden, waarmee ik natuurlijk niets wil zeggen.

Of zou dat, indien het door een beledigde Christen zou gebeuren ineens veel erger zijn dan indien het door een gekrenkte moslim gebeurt? Zou het dan niet meer de schuld zijn van de belediger, zoals men nu in Nederland hoort, in reactie op de moord op van Gogh? Maar zou het dan de schuld van de mooordenaar zijn?

En als die moord dan inderdaad zoveel erger is door die Christen, dan door een Islamiet, kan je dan inderdaad stellen dat het Islamitisch geloof, om het zacht te stellen, een beetje achterop hinkt in de zeden van onze wereld?

Of ik heb ik nu een fatwa boven mijn eigen kop uitgesproken, in deze vrije wereld?

Ik vind het ronduit beledigend en haatdragend dat je iemand laakt dat hij bevriend is met het Vatikaan.

Mevrouw De Vits zingt (naar ik aanneem) wel de 'internationale'. Is dat geen lied waar veel meer bloed aan hangt dan aan de kerk? Stalin, Lenin, Pol Pot, Mao.....

Mag ik dan zeggen dat het gevaarlijk is dat iemand die zich werkelijk socialistisch bekent, zich aan de top van de macht bevindt? En dat 'Het is beschamend enerzijds en angstwekkend anderzijds te bedenken dat deze persoonlijke vriend van het socialisme de burgerlijke vrijheden van homo's en vrouwen en werknemers zou moeten garanderen.' Ik heb Mevrouw De Vits haar eigen zin een keer wat aangepast.

Socialisme goed voor de mensen?

Moet je eens vragen in Rusland hoe gelukkig de arbeiders in de siberische steenkoolmijnen waren onder hamer en sikkel.

De kerk goed voor de mensen? Neen, dat geven we ook toe. Dat is al tot in de treure herhaald en toegegeven.

Mevrouw De Vits vindt het verdacht als je een vriend van het Vaticaan bent.

Welnu, ik vind het verdacht als je een socialist bent. En ik denk dat ik objectief gezien ook meer reden heb om socialisten verdacht te vinden, dan dat mevrouw De Vits redenen heeft om Christenen verdacht te vinden.

En waar sta je nu, Mevrouw De Vits?

Enfin, ik wil maar zeggen:

Ze zijn allemaal zot geworden.

Natuurlijk is homofilie een modeverschijnsel dat door een infantieliserende en aborterende maatschappij wordt geslikt, omdat het door een nog veel infantielere pers wordt opgedrongen.

Nee de vrouwen moeten niet aan de haard blijven. Maar de vrouwen die kiezen om de kinderen op te voeden en dus thuis te blijven, mag je die dan nog bewonderen? Of moet je die voor het heil van de feministen en de socialisten en alle andere 'isten belachelijk maken?

Nee, je moet homo's niet vergassen. Maar mag je nog hetero zijn en je daarbij normaal voelen? Of is dat op zich ook al een belediging voor de homo's?

Mag ik mijn broek aanhouden? Of is dat ook al teveel? Je weet maar nooit. Ik heb een geweldige kont.

Schei uit, en doe iets aan de vergrijzing. Promoot heterofilie en verbied abortus. En hou nondedju op je met randfenomenen bezig te houden. Laat die holebi's met rust. En dat ze mij ook met rust laten. Klaar?

#2676

Croquebol

 

En maar lopen zwetsen over de aanslag op de vrijheid van meningsuiting (n.a.v. de moord op van Gogh).

Je kan het al dan niet met hem eens zijn, Rocco Buttiglione zegt ten minste waar hij voor staat, men weet wat men er aan heeft en men moet hem oordelen/veroordelen op zijn daden en niet op zijn PERSOONLIJKE opvattingen, minstens indien deze niet strijdig zijn met de wet/zijn mandaat.

Toegegeven, de persoonlijke opvattingen van de man ZOU van invloed kunnen zijn op zijn bestuursdaden. Maar vóór dit is vastgesteld wordt de man reeds veroordeeld.

Mia De Bitch zou beter haar snater houden en ver in een donker hoekje kruipen, in aanmerking genomen dat de partij waar zij deel van uitmaakt de meest corrupte is die het Belgische bananenrijk ooit heeft gekend, dat onder haar beleid socialistische madatarissen in het zwart werden uitbetaald enz. Consequent zou zijn dat Mia De Bitch haar mandaat ook neer legt.

Maar da's dan weer tegen het door haar haar gehate principe van "Eigen zakken eerst". Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mij daden.

Ik oordeel noch veroordeel holebi's maar ik begin wel te stijgeren als ik als vader van een traditioneel huisgezin -waarin huwelijkstrouw geen ijdel woord is-, bovendien praktiserend katholiek, wordt bestempeld als oer-conservatist, extreem rechts zijnd in de meest prejoratieve betekenis.

#2679

Bema

 

@quattro: Ben helemaal niet vergeten dat de VLD ook tegenstemde. Links dus! De gevolgen dragen van je mening: met dat argument hebben ze in de middeleeuwen duizenden op de brandstapel gegooid.

Van iemand die een mening oppert mag je verwachten dat die daar consequent in is. Als je daar een gevolg moet op verwachten zoals met Van Gogh gebeurt is, wat was er dan mis met de brandstapels?

#2727

Dr. Ernst

 

Holebi's kunnen niet op een natuurlijke wijze kinderen voortbrengen zoals hetero's. Dat laat de natuur niet toe.

Dat is - naar Belgisch recht sinds 1999 een 'discriminatie op grond van seksuele geaardheid' en dus een echte schande!

Ik vind dat de natuur veroordeeld moet worden door een Belgische rechtbank!

En als 't waar is dat 'God' achter die natuur zit... dan moet die ook maar in één weg voorkomen.

Morgen leg ik klacht neer tegen onbekenden.

#2728

matthias.storme

 

Jammer dat er op deze bladzijde na een rake en relevante inleiding door LVB ook zoveel nonsens staat (een beetje vanuit twee kanten overigens). De meest voorkomende onzin is dat Buttiglione tegen de scheiding van kerk en staat zou zijn. Wie dat schrijft, weet gewoon niet wat scheiding van kerk en staat, of zo men wil van recht en moraal, of van politiek domein en levenbeschouwelijk domein betekent. De scheiding van kerk en staat betekent natuurlijk niet dat katholieken die aan politiek doen, niet zouden mogen werken aan wetten die volgens hen de beste zijn, evenmin als socialisten of liberalen die aan politiek doen niet zouden mogen werken aan de wetten die zij de beste achten, althans zolang men binnen het domein blijft dat aan de politiek toekomt en aanvaardt dat er moreel verschillende opvattingen kunnen zijn. Zowel het vechten voor een wet die abortus toelaat als het vechten voor een wet die dit verbiedt zijn dus allebei verenigbaar met de scheiding van kerk en staat. Maar de scheiding houdt wel in dat men in het eerste geval de katholieken het recht geeft die wet immoreel te vinden en in het tweede geval hun tegenstanders het recht geeft die tegengestelde wet immoreel te vinden, in beide gevallen mits ze de geldende wet respecteren.

Overigens, de tekst van mijn bijdrage over deze zaak in De Tijd was een nogal ingekorte versie; een volledige versie ervan staat op http://www.storme.be/buttig... Zie ook http://www.vlaamseconservat...

#2748

JVS

 

@ snoddy, ivm uw uitspraak:

"Socialisme goed voor de mensen?

Moet je eens vragen in Rusland hoe gelukkig de arbeiders in de siberische steenkoolmijnen waren onder hamer en sikkel. "

Wel, dat heb ik gevraagd. En de arbeiders waren toen gelukkiger dan nu. Ook de m/v in straat in Moskou: bediendes, dokters, verpleegsters, straatvegers, etc. Ze hadden toen wel niet 100 maar 2 worsten om uit te kiezen, maar ze konden die worst tenminste kopen en nog wat geld overhouden. Nu verdienen ze amper 50 Euro per maand, als ze het geluk hebben een baan te hebben. En de consumpteprijzen liggen er zoals hier.

De enigen die nu gelukkiger zijn zijn de "nieuwe russen": door gesjoemel schatrijk geworden op de kap van de gewone man, en door alle natural resources aan het buitenland te verpatsen, dankzij het nieuwe "kapitalisme".