Weg met de prijzencontrole

Fientje Moerman
Boze tongen beweren dat minister van Economische Zaken Fientje Moerman in haar jonge jaren "Fientje Moermansk" genoemd werd, omwille van enige collectivistische sympathieën. Daar valt nu gelukkig niets meer van te merken. Het voornemen van de minister om de prijzencontrole af te schaffen, is een verfrissend idee dat eigenlijk al een paar decennia geleden had moeten doorgevoerd worden. Eindelijk een politica die zich bezighoudt met het terugschroeven van de rol van de staat, in plaats van op zoek te gaan onderwerpen waar de staat een bijkomende rol zou kunnen vervullen. De verbruikersorganisatie Test Aankoop en het Verbond van Belgische Ondernemingen hebben de plannen van de minister alvast toegejuicht. De middenstandsorganisatie Unizo is voor, maar wil toch "overleg met de betrokken sectoren over de wenselijkheid van de afschaffing". Een "ja, maar" dus; blijkbaar hebben ze daar de tsjevenstreken nog niet afgeleerd. OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruiksorganisaties, is tegen: consumenten die in een streek wonen waar veel concurrentie is, zouden wel eens bevoordeeld kunnen worden! Dit lijkt op communisme: liever iederéén er erg aan toe, dan dat sommigen er beter aan toe zouden zijn dan anderen. Het afschafffen van de prijzencontrole zal immers de concurrentie voluit laten spelen, met lagere prijzen tot gevolg. Uiteraard op voorwaarde dat de overheid er op toeziet dat er geen kartelvorming of monopolievorming ontstaat. De intenties van de minister zijn goed, maar naar aloude Belgische traditie zal er, na talloze commissies, overlegrondes en parlementaire debatten een compromis uit de bus komen dat vis noch vlees is.

Reacties

#326

Popu

 

Ik weet nog niet of dat een goede zaak zal zijn voor de consument. Het zou niet de eerste keer zijn dat er prijsafspraken gelden voor bepaalde goederen (denken me waar aan de commotie omtrent de cd-prijzen, die door de grote maatschappijen afgesproken waren en de prijzen dus kunstmatig hoog gehouden). Het is niks voor niks een liberale minister. Never trust blue... (consument komt slechts op tweede plaats. Ik hoef niet te vermelden zeker wie het belangrijkste is voor de liberalen?

#327

VH

 

Popu, je hebt LvB's bericht niet goed gelezen : "Uiteraard op voorwaarde dat de overheid er op toeziet dat er geen kartelvorming of monopolievorming ontstaat".

Een goed werkende vrij markt vereist een aantal onafhankelijk werkende aanbieders. Prijsafspraken (kartels) zijn daar vreemd aan, net zoals een kunstmatige prijs, opgelegd door de overheid. Wie zegt immers dat een door de overheid opgelegde prijs de laagst mogelijke is?

#328

Popu

 

VH,

Ik heb het artikel wel degelijk goed gelezen. Maar hoe ga je toezien dat er geen prijsafspraken zijn? Trouwens, wat is er verkeerd aan het huidige systeem? Consumenten zijn nu tevreden en winkeliers ook. Ik heb nog niemand horen klagen.

#884

Depauw

 

Ik kreeg onlangs een gepeperde factuur van Alexander Leuven(garage) van 185 euro voor 1 werkuur (klein onderhoud+ het vervangen van 1 lamp en 1 gloeibougie).Is het dat wat de minister beoogt, dat de ondernemer terug vrij is de burger uit te buiten? Waar kan de burger met zijn klacht terecht?

#2146

unizo

 

Ik ben als unizo niet direct tegen de afschaffing van de prijzencontrole, we willen vooral een doeltreffende werking van de raad voor mededinging

#2147

unizo

 

Ik ben als unizo niet direct tegen de afschaffing van de prijzencontrole, we willen vooral een doeltreffende werking van de raad voor mededinging