Mechelse politie sluit Mark Peeters drie uur op

Ruimtevaartontkenner Mark Peeters heeft een druk leven. Tijdens het academiejaar schuimt hij de universiteitssteden af om het studentenpubliek te evangeliseren met zijn boodschap; tijdens de zomermaanden is hij aanwezig op festivals waar hij met affiches en pamfletten de aandacht trekt. Een week geleden schreef De Standaard nog een halve pagina over hem, gisteren werd hij tijdens Maanrock opgepakt door de Mechelse politie en in de cel gegooid. Na een paar uren werd hij weer vrijgelaten.De boodschappen van Mark Peeters vallen op te delen in drie categorieën: de ontkenning van de maanlanding, het ontdekken van allerlei verbanden tussen feiten en toestanden die ogenschijnlijk geen verband met elkaar hebben, en de boodschap dat vrouwen die de pil nemen minder sexy zijn. Die laatste boodschap deed hem afgelopen nacht in een cel belanden in de kelders van het politiekantoor in Mechelen.


De Standaard, 17 augustus 2009
Mark Peeters: "Ik stond met mijn pamfletten en mijn affiche tussen het publiek op Maanrock, toen ik vriendelijk werd aangesproken door een politie-agent. Een vrouw van 41 jaar had klacht tegen mij ingediend wegens de vrouw-onvriendelijke boodschap op mijn affiche. Of ik eens wou meekomen. Ik volg die agent die mij meeneemt naar een combi. Na veel vijven en zessen vragen ze mij om mijn affiche eens duidelijk in de lucht te steken in de richting van een lantaarnpaal waaraan blijkbaar een camera was bevestigd. Blijkbaar opdat de centrale dispatching in het politiekantoor de affiche zou kunnen beoordelen. Na een tijdje hoorde ik "laat hem gaan", en werd ik vrijgelaten. Ik moest wel buiten de perimeter van de optredens op Maanrock blijven. Mijn spafles was echter binnen de perimeter blijven staan, en ik vroeg of ik nog even mijn spafles mocht gaan ophalen binnen de perimeter. Dat mocht. Ik ga mijn spafles ophalen, en toen ik terugkwam hielden ze mij weer aan. 'We gaan u overbrengen naar het politiebureau', zeiden ze. Ik begreep er niets van."

LVB: Waren jouw pamfletten of jouw affiche dan zo schokkend?

Mark Peeters: "Het waren pamfletten van zes jaar geleden. Sommige mensen zeggen mij dat mijn oude pamfletten beter waren dat mijn nieuwe, en dus had ik eens een oud pamflet terug uit de kast gehaald. Ik had er alleen één nieuwe slogan aan toegevoegd: Maan-rock in Mechelen is echt, Moon-rocks en Moon-walks zijn fake. Op mijn affiche stond de gebruikelijke slogan over vrouwen aan de pil die een droge foef hebben. Op de achterkant van die affiche staat een cartoon met een mooie vrouw en een lelijke vrouw. De oorspronkelijke cartoon zegt dat het om dezelfde vrouw gaat, de ene keer met tien pintjes en de andere keer zonder tien pintjes. Ik heb die onderschriften veranderd in "na tien jaar met de pil" en "na tien jaar zonder de pil". Misschien werd dat als vrouw-onvriendelijk beschouwd, maar ze hebben mij nooit gezegd welke letter van mijn pamflet of van mijn affiche er nu juist over de schreef ging. Een jonge politie-officier zei me: 'er is wel degelijk recht op vrije meningsuiting, maar het gaat over de manier waarop'.

LVB: En hoe ging het dan verder op het politiebureau?

Mark Peeters: Ik moest mijn schoenen uitdoen en mijn sleutels afgeven. Ik werd opgesloten in een cel in de kelder. Daar lag een matras op de grond, er was ook een toiletpot die niet kon doorgetrokken worden. Na een paar uren werd ik terug vrijgelaten. Ik werd niet verhoord, ik heb niets moeten ondertekenen. Ik vroeg zelfs: krijg ik nu geen enkel papier mee? Daarop gaven ze mij een factuur van 100 euro voor het transport met de combi, en die rekening moet ik binnen de week betalen. Mijn pamfletten en affiches blijven in beslag genomen, maar ik zou die over een paar dagen mogen komen ophalen bij de "dienst ordeverstoring". Een politieman zei me op een gegeven ogenblik dat een procureur had gezegd dat ik vervolgd zal worden wegens oproepen tot discriminatie. Maar toen ik op het einde vroeg: 'wat is het nu, discriminatie of ordeverstoring', kreeg ik te horen 'zwijg of we sluiten u opnieuw op'. Ik kreeg ook te horen dat als ik mijn in beslag genomen pamfletten zou komen ophalen, ze mij misschien weer zouden opsluiten. De toon was erg bedreigend. Maar misschien kwam dat wel omdat ik de politiemensen af en toe onderbrak terwijl ze me toespraken. Daar kunnen ze niet goed tegen, blijkbaar, dat werkt op hun zenuwen.

LVB: Vreemd dat je geen enkel verslag meekreeg. Het lijkt wel of je officieel niet werd aangehouden?

Mark Peeters: Heel vreemd, inderdaad. Ik wou het politiekantoor langs de hoofdingang verlaten, maar dat mocht niet. Ik moest per se langs een zij-ingang naar buiten. Omdat daar geen camera's hangen en er dus geen sporen zouden achterblijven van mijn verblijf, denk ik. Die hele geschiedenis heeft mij sterk aangegrepen, ik ben in de war. Mijn polsen zijn nog rood van de plastic handboeien die ik voor het transport met de combi kreeg aangesjord. Dat deed echt pijn, die handboeien werden nodeloos hard aangespannen. Ik ben ook bepoteld geweest toen ze mij fouilleerden. Op een bepaald ogenblik deed een agent chirurgische handschoenen aan, ik vreesde al dat ik anaal gefouilleerd zou worden, maar dat bleek gelukkig niet het geval. Een vrouwelijke agente zei me nog: 'met zo'n bord zult ge wel al veel slagen op uw bakkes gekregen hebben, zeker?' Ik deel al vijftien jaar pamfletten uit op Maanrock. De organisatoren kennen mij, bijna alle politiemensen kennen mij daar. Maar blijkbaar had een jongere agent, die mij niet kende, het initiatief genomen. Ik doe het al vijftien jaar, het mocht steeds, en nu mag het niet meer en word ik in de bak gegooid? Het geeft mij een degoutant gevoel, ik voel mij onzeker omdat ik het niet begrijp. Is het omdat Frank De Winne nu in de ruimte hangt dat ze strenger optreden tegen mij?

LVB: Wat ga je nu verder doen?

Mark Peeters: Iemand zei me dat ik anoniem klacht kon indienen bij een ombudsman. Ik moest eens lachen met dat "anoniem", ik ben verdorie aangehouden geweest en ze hebben mijn identiteit gecontroleerd, ze weten dus wie ik ben. Ik zou vooral een oproep willen doen naar getuigen. Er moeten zeker 200 mensen geweest zijn die gezien hebben dat ik door de politie werd aangesproken en hardhandig in een arrestatiekar werd gegooid. Misschien heeft iemand dat met zijn GSM gefotografeerd of gefilmd? Alle feedback van getuigen is welkom. Er is zoveel gebeurd dat ik er niet helder meer over kan nadenken, misschien was dat wel hun bedoeling, om mij te destabiliseren. De vraag blijft bij mij hangen: het mocht vijftien jaar lang wél, waarom mag het nu niet meer?


Reacties

#86597

Peter Fleming

 

enkele vragen
- is er hier wel sprake van oproep tot discriminatie?
- kan iemand zomaar gearresteerd worden zonder dat hem uiteindelijk iets ten laste wordt gelegd?
- op welke basis moet hij dan 100 euro betalen?
- en waarom krijgt hij zijn materiaal dan niet direct terug?

burgemeester Somers, kan u het optreden van uw politie eens verantwoorden?

#86604

David Geens

 

Ik denk dat bij een preventieve aanhouding of administratieve aanhouding wel de identiteit wordt genoteerd, maar er inderdaad geen PV wordt opgemaakt noch verslag wordt meegegeven.

Die meebrengingskosten zijn al eerder in het nieuws geweest: sommige steden rekenen die aan en ik beschouw ze als valse boetes omdat ze willekeurig opgelegd worden aangezien het een agent is die beslist of men u meeneemt of niet.

#86605

LVB

 

Mechelen, is dat niet de stad van de "maneblussers"? Dat Mark Peeters daar nog niet opgekomen is.

#86607

Amedee Van Gasse

 

Het ontkennen van de maanlandingen is dan wel geen ontkenning van de Holocaust (wat verboden is), maar het is net zoals creationisme een verwerpelijke vorm van revisionisme.

Die persoon heeft dan wel het grondwettelijk recht om zijn mening te uiten, de bezoekers van Maanrock zijn grondwettelijk niet verplicht om er naar te luisteren. Dus als er iemand is die er zich aan stoort dan ja, dan mag hij daar verwijderd worden.
Hij mag zijn onzin altijd ergens in een verlaten steegje verkondigen, waar niemand last heeft van zijn ordeverstoring.

#86610

LVB

 

@Amedee: 1) en als het geen "verwerpelijke" mening zou zijn, dan zou het wel mogen op Maanrock? Of niet? Indien niet, wat is de relevantie van de term "verwerpelijk" voor de rest van uw betoog?

2) Wie bepaalt welke meningen verwerpelijk zijn en welke niet?

3) Geldt de tweede alinea enkel voor auditieve vormen van meningsuitingen (vermits u over "luisteren" schrijft), of ook voor visuele?

#86611

Elveebee

 

Mechelen beschikt over een vrije 'speakers corner', op de Grote Markt vlak voor het stadhuis. Elke zaterdag voormiddag mag iedereen daar gelijk wat komen verkondigen.
Maar dit weekend hadden ze op die plaats een podium gezet waar alleen mensen die er dik voor betaald worden hun onzin mochten uitschreeuwen.

Wat me wel verwondert van LucVB, is dat hij alleen Marc Peeters (of wie het ook mag zijn) aan het woord laat en zijn bron niet even gecontroleerd heeft bij de Mechelse politie, desnoods bij de dienstdoende burgemeester. Ze zouden hem waarschijnlijk niet veel wijzer gemaakt hebben, maar ze hadden wel de kans gehad om door de mand te vallen.

#86612

BrechtG

 

Je moet toch tekenen in het aanhoudingsregister, niet? Waar dan het tijdstip van de aanhouding, de duur en het motief van de aanhouding hoort vermeld te staan, met de handtekening bij aankomst en vertrek van de aangehoudene. En wat met een inventaris van de bezittingen?

#86613

dendof

 

De onzin die MP uitkraamt is niet echt veel grotere onzin dan de onzin van Oxfam, Greenpeace of andere leftoide groupuscules die wel op die festivalplaatsen worden getolereerd.

Het lijkt me dus eerder dat MP een claim van discriminatie kan indienen.

#86614

Amedee Van Gasse

 

Luc,

Ik bepaal voor mezelf wat ik verwerpelijk vind, en ik laat me dat niet door iemand anders dicteren.
Ikzelf verwerp alle meningen waarvan met onweerlegbare feiten aangetoond kan worden dat ze onjuist zijn. Ik verwerp dus op die basis het ontkennen van de maanlandingen.

Omdat ik de stelling "pil nemen = droge foef" niet onweerlegbaar kan tegenspreken, verwerp ik die mening niet. Ik ben er simpelweg niet in geïnteresseerd. Ik zal dan ook met alle mogelijke middelen voorkomen dat ik mij ooit op een zaterdag voormiddag op de grote markt van Mechelen begeef. Ik ben het er ook mee eens dat de politie maatregelen neemt wanneer omstaanders zich beledigd voelen door de vorm waaronder de mening verkondigd wordt. Dat de flikken het dan in de praktijk "onhandig" (of zelfs lomp) aanpakken, dat was natuurlijk te verwachten. 't Zijn flikken voor iets...

Wat betreft andere vormen van meningsuiting, bedoel je dan meningsuitingen die via een medium verlopen zoals internet, tv, kranten,... ? Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat naar mijn bescheiden mening de eigenaar van een bepaald medium de enige is die de volledige vrijheid van meningsuiting heeft op zijn/haar eigen mening. Dus bijvoorbeeld mag ik al jouw reacties op mijn blog censureren (en jij de mijne op jouw blog), maar we kunnen elkaar niet verbieden om onze meningen op onze eigen blog te verkondigen. We zijn namelijk niet verplicht om elkaars blog te bekijken. En dat is nu net het verschil met wat in Mechelen gebeurde: de bezoekers van Maanrock hadden op de duur niet meer de vrije keuze om meneer Peeters te negeren. Marc Peeters zijn vrijheid eindigt waar die van anderen begint.

#86616

trom van tremelo

 

Dat Mark Peeters de inhoud van z'n boodschap in een opvallende vorm verpakt, is geen reden om 'm op te sluiten.

Peeters brengt geen schade toe aan de gezondheid.

Dat kan van het merendeel van de bevolking niet gezegd worden.
't Enige dat hier weeral buiten kijf staat: politie-agenten houden zich liever bezig met ongevaarlijke individuen dan met bedreigende groeperingen.

Groeperingen zoals daar onder andere zijn: corrupte collega's, geschifte autobestuurders, getikte ambtenaren,manipulerende magistraten, bloedzuigende advocaten, feestende neonazi's, doorwinterde pickpockets, ervaren winkeldieven en -dievegges en wat dies meer zij.

Nee, wat mij betreft, mag Peeters z'n zegje doen. Uitentreuren en opnieuw en opnieuw. Hij zit tenminste niet in m'n zakken en slaat niet op m'n gezicht.

Wat van d'armen der wet dan weer moeilijk kan beweerd worden.

Vriendelijke groet.

#86623

Pjm

 

Mss kan Matthias Storme ons inlichten of MP's grondwettelijke rechten al dan niet zijn geschonden?

#86626

PLJ

 

>> Het ontkennen van de maanlandingen is dan wel geen
>> ontkenning van de Holocaust, maar
Goodwin's law??? Die had ik toch niet zien aankomen toen ik Luc's oorspronkelijke posting las....

op LVB.net staan vaak meningen die ik verwerp... slechts af en toe staat er iets dat ik echt verwerpelijk vind... het vergelijken van MP's onzin met ontkennen van de Holocaust bijvoorbeeld... (hoe noemen we die stijlfiguur ook al weer: zeggen dat je iets niet gaat zeggen, maar intussen heb je het toch wel gezegd?)

Wat MP verkondigd is onzin... maar vrij ongevaarlijk in vergelijking met de onzin die Luc ACV uitkraamt..

#86637

Bart Vanhauwaert

 

@Amadee : het probleem is nauturlijk dat ik jou mening verwerpelijk vind (dat meen ik trouwens). Als je je eigen logica zou volgen wil dat zeggen dat jij moet zwijgen zodra ik daar tegenover een politieagent ga klagen.

Gelukkig voor jou vind ik juist dat ook verwerpelijke meningen bescherming verdienen en ben ik de laatste die je zal horen klagen.

#86639

Rick

 

Wet op het Politieambt (1992):

"De bestuurlijke politie staat in voor het vrijwaren en desnoods herstellen van de openbare rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid, met andere woorden van de openbare orde"

"De openbare rust beoogt de afwezigheid van wanordelijkheden en onlusten op openbare plaatsen (... voor het publiek toegankelijke plaatsen)"
Met betrekking tot de inbeslagneming van Peeters' pamfletten:

Artikel 30:
“De voorwerpen en dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van de personen en de veiligheid van goederen kunnen, in een voor het publiek toegankelijke plaats, door een politieambtenaar van bestuurlijke politie, met het oog op de handhaving van de openbare RUST, aan de eigenaar, de bezitter of de houder onttrokken worden, die er niet langer vrij over kan beschikken, zolang zulks met het oog op de handhaving van de openbare RUST vereist is..."
Met betrekking tot MP's betuurlijke aanhouding:

Artikel 31:
« Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie,…, kunnen de ambtenaren van bestuurlijke politie in geval van volstrekte noodzaak overgaan tot de bestuurlijke aanhouding :
2° van een persoon die de openbare rust daadwerkelijk verstoort”
Met betrekking tot de ‘procedure’ bij bestuurlijke aanhouding:

Artikel 33:
“….. In elk geval worden het uur en de duur van de bestuurlijke aanhouding in een speciaal daartoe bijgehouden register ingeschreven. Dit register wordt door de aangehouden persoon bij diens aankomst en vertrek getekend….”

Deze registratie werd voorzien net om misbruiken te vermijden.
Dit register is niet openbaar, maar het kan wel van belang zijn voor de aangehoudene die wil bewijzen dat hij het slachtoffer geweest is van een onrechtmatige aanhouding…

#86641

LVB

 

@Rick: Zonet telefonisch gecheckt bij Mark Peeters. Hij heeft drie keer iets moeten tekenen:
1) blad met opsomming van de zaken die hij moest afgeven (schoenen, sleutels enz.) en waarop datum en uur werden ingevuld (23 augustus 22u25)
2) gelijkaardig blad bij teruggave van die voorwerpen (juiste uur is Mark Peeters vergeten)
3) rekening van 100 euro "indirecte belasting op het vervoer van personen" (of iets dergelijks).

Het zou kunnen dat 1) en 2) dat "register" vormen, maar bij een register stel ik mij toch eerder een niet-losbladig boek voor. Hier ging het blijkbaar om losse bladen die dan vermoedelijk in een ringmap geklasseerd werden.

#86643

tw

 

Uit documenten van de organen die toezicht houden op de politiediensten blijkt dat het register maar zelden wordt gebruikt bij bestuurlijke aanhoudingen.

@Mark Peeters: Dien gewoon een niet-anonieme klacht in bij de Dienst Intern Toezicht van de Mechelse politie. Je naam kennen ze toch al. Geloof me vrij: het werkt erg therapeutisch als je gehoor krijgt.

#86645

Rick

 

@Luc: m.i. ging het om de inventaris van z'n persoonlijke spullen, niet om kwestige register...

By the way: "Een politieman zei me op een gegeven ogenblik dat een procureur had gezegd dat ik vervolgd zal worden wegens oproepen tot discriminatie."
Dit lijkt me eigenaardig:
De procureur houdt zich met strafzaken bezig. Als er een klacht genoteerd werd van "een dame" i.v.m. oproepen tot discriminatie: waarom werd MP dan niet verhoord aangaande die klacht?...

#86656

H.C.

 

@Amedee Van Gasse : je mag gerust zelf bepalen wat verwerpelijk is, maar de vrijheid van meningsuiting is er net voor verwerpelijke meningen. Creationisten, anti-vaccinatie ijveraars, bijbeluitleggers en homeopaten : ik vind ze allemaal idioot en verwerpelijk MAAR zolang ze geen laster vertellen mogen ze van mij (en van het europese mensenrechtenhof) hun boodschap brengen. Laster is : een onwaarheid vertellen met als doel een bepaalde persoon schade toe te brengen. Zelfs de wetten die 'haat prediken' verbieden zijn volgens mij verwerpelijk.

#86662

Leo Norekens

 

@PLJ: paraleipsis, praeteritio, praetermissie. Om u te dienen.

#86668

joe

 

Mark, heb jij proefondervindelijk onderzoek gedaan over pilgebruik en droge vagina's?

#86679

Benny Marcelo

 

Nu dacht ik dat mensen opsluiten voor de mening die ze verkondigen enkel voorkomt in dictaturen en apenlanden :-)

Al vind ik de mening die MP verkondigt over de de pil, droge vagina's en penisinzinkingen allemaal dikke zever :-)

#86691

Cogito

 

Benny, om het met Matthias Storme te zeggen: "Ze zijn het kwijt". Mensen kijken je niet begrijpend aan als je het ze uitlegt.

#86692

Amedee Van Gasse

 

@Bart: ik verwerp de uitlatingen van mensen die mijn naam niet kunnen schrijven. Merk op dat ik onderscheid maak tussen "verwerpen" en "verwerpelijk vinden". Het ene is louter een cognitieve filter, het andere houdt een waardeoordeel in.

@HC: kan men mij verplichten om onzin aan te horen? Volgens uw redenering blijkbaar wel.

Laster in het geval van Mark Peeters is een onwaarheid vertellen met als doel schade toe te brengen aan de vele tienduizenden ingenieurs en technici die hebben bijgedragen aan het Apollo-programma.
Volgens mij is Mark Peeters intellectueel niet in staat om alle third-party bewijzen van de maanlanding te weerleggen. Zie ook http://en.wikipedia.org/wik...

@PLJ:
ontkenning van Holocaust = geschiedenisvervalsing
creationisme = geschiedenisvervalsing
letterlijke interpretatie van allegorische verhalen in zogenaamde "heilige" boeken = geschiedenisvervalsing
ontkenning van de maanlandingen = geschiedenisvervalsing.

Als u daar per sé het politieke regime van Duitsland in de eerste helft van de vorige eeuw er bij wil betrekken, dan is dat uw probleem. U legt mij woorden in de mond en ik vraag me af wat uw verborgen agenda is. Ik heb het alleen over geschiedenisvervalsing.

#86694

PLJ

 

>> Als u daar per sé het politieke regime van Duitsland...
wie maakte er hierboven een totaal misplaatste vergelijking met de holocaust???? Herlees eens chronologisch alle bovenstaande posts...

>> U legt mij woorden in de mond...
neen, ik citeer gewoon wat U zegt en ik voeg er aan toe dat ik de onzin van MP vergelijken met ontkennen van de holocaust verwerpelijk vind!

geschiedenisvervalsing: wat wil je nu eigenlijk bewijzen? dat ontkenning van Holocaust = creationisme = ontkenning van de maanlandingen??

ik vind het heel erg verontrustend dat iemand zo tekeer kan gaan over een ietwat rare kerel die onozelheden verkondigt, maar die in de praktijk bijzonder weinig impact hebben op het dagelijkse leven...

gelooft U nu werkelijk dat de bedoeling van MP is "schade toe te brengen aan de vele tienduizenden ingenieurs en technici "?? Als U dit echt gelooft, dan begrijp ik dat U me ervan verdenkt een verborgen agenda te hebben...

@Leo: bedankt, dat is wat ik zocht. Ik zeg niet dat mijnheer Van Gasse hier uit z'n nek kletst, maar ik kan me toch niet helemaal vinden in zijn stellingen...

#86696

johan vandepopuliere

 

De kwestie is niet zo simpel en wordt verhuld door het feit dat ontkenners van de maanlanding in sterk ondertal zijn. Mocht een enkele bebaarde man in habijt in een moskee pamfletten rondzeulen dat vrouwen hoofddoeken moeten dragen, dat Mohammeds leer de enige ware is en de Koran alle wijsheid bevat, werelds en hemels, hij zou hoogstens schouderophalen oogsten.

De macht en het gevaar ligt hem in het getal. Hitler en zijn bende werd ook niet ernstig genomen toen hun getalsterkte niets voorstelde.

Ik meen dat de maatschappij zich bij het muilkorven van gevaarlijke meningen vooral richt op wat zij weet uit het verleden, en zij weet héél zeker dat 40-45 niet mag herhaald worden. Dat leidt tot bizarre gevolgen, zoals al eerder hier betoogd: de groep die men als nieuw slachtoffer herkent (de moslims) draagt in zich de kiem van nietsontziende heerschappij.

Hoe gevaarlijk is de mening van Mark Peeters? Wat zou het effect zijn mocht Mark Peeters coalitie vormen? Dat weten wij niet. De resultaten van zijn denkprocessen vind ik eerder onschuldig: ze stellen een historisch feit in vraag dat ogenschijnlijk niet leidt tot discriminatie van grote groepen mensen. De denkprocessen die tot dat resultaat leiden, vind ik wel verontrustend: ik zou niet willen dat ze door duizenden worden beleden.

Anderzijds worden kritische vragen bij officiële versies van feiten, al te gemakkelijk als nonsens of samenzweringstheorieën gebrandmerkt. Zoals traveller al zei: niets dan de waarheid.

#86697

Boris Gracian

 

Wie neemt er de dwaze praat van die man ernstig? Hij/zij die dat doet, zegt meer over zichzelf dan over die Mark Peeters.
Afgezien daarvan, er is hier een sfeertje tussen de burgers (onderling) aan 't groeien in België, dat riekt naar dat in de DDR destijds.

#86698

Mark Peeters

 

@johan vandepopuliere... NIETS DAN DE WAARHEID
En is de maanlanding een wetenschappelijke waarheid?

Ik zet mijn leven erop in dat het bedrog was... U niet?
Ik zet mijn leven erop in dat ik leef... U ook?
Ik zet mijn leven er NIET op in dat er mensen op de maan hebben gestaan... U wel?
Ik zet mijn leven erop in dat men ongeveer 28.000km/u nodig heeft voor een ruimtebaan rond de aarde op een hoogte van 300km... U ook?

Ik zet mijn leven er NIET op in dat IK kan bewijzen dat ik "opgesloten ben geweest in een Mechelse politie-cel" (bvb doordat ze alle documenten kunnen vernietigen en doordat alle betrokkene personen valse getuigenissen kunnen afleggen... Immers, zoals militaire piloten, zoals Frank DeWinne kunnen liegen in opdracht van het militair geheim, zo ook kunnen politiemensen liegen in opdracht van het geheim van het onderzoek...) U wel?

Zet iemand hier zijn/haar leven erop in dat hij/zij leeft?
Zet iemand hier zijn/haar leven erop in dat de maanlanding echt is gebeurd?
Zet iemand er zijn leven op in dat er één eerlijke politieman/vrouw zal toegeven dat ik inderdaad ben gearresteerd?

Ik zet mijn leven erop in dat er nog nooit één mens op de maan heeft gestaan... en als "wetenschappelijk" wordt bewezen dat ik mij vergis, dan zal ik daar de gepaste conclusies uit trekken...

PS. Als U "doorklikt" op het "aardbolletje" naast mijn naam, dan kan u lezen over mijn "OPROEP AAN DE POLITIE OM TE GETUIGEN"...

#86700

Paardestaart

 

"Oproepen tot discriminatie..." Als vrijheid van spreken een grondrecht is, dan mag iemand in het openbaar gewoon verklaren dat blonde vrouwen stom zijn en dikke konten hebben; wie dat niet wil lezen wendt zijn blik maar af, of maakt zelf een bord. Zo'n afschuwelijke wet tegen discriminerende uitingen moet wel in futiliteit en hoongelach eindigen..Alleen kleinzielige zeurpieten klagen over discriminatie, en wie onverdiende geile nijd tegen anderen werkelijk aan het hart gaat die wacht zich voor muggezifterij en gekwezel, voordat iedereen zich schaterend op de knieen begint te slaan bij het woord 'discriminatie' alleen al; het begrip is volkomen uitgehold en betekenisloos geworden

Discrimineren is natuurlijk gewoon een mensenrecht, een functie van ons waarnemings- en oordeelsvermogen en bovendien geheel onschadelijk. Dat weerzinwekkende wetsartikel moet worden gekuist, opdat het ook voor eenvoudige flikken duidelijk is dat ze de rechterlijke macht niet moeten opzadelen met bespottelijke kwesties van nul en generlei belang.

Alleen de overheid moet zijn burgers behandelen zonder aanzien des persoons - de burger zelf mag wel degelijk personen aanzien en vervolgens zijn deur, zijn hart of zijn balboekje stijf dichthouden, of we kunnen de persoonlijke vrijheid en het eigendomsrecht wel bij koninklijk besluit afschaffen

#86701

Pjm

 

"Ik zet mijn leven er NIET op in dat er mensen op de maan hebben gestaan... U wel?"

"Ik zet mijn leven erop in dat er nog nooit één mens op de maan heeft gestaan... "

Wat is het nu?

#86704

H.C.

 

Amedee Van Gasse : niemand verplicht U onzin aan te horen. Je hoeft gewoon niet te luisteren. Maar iedereen moet het recht hebben onzin, zelfs beledigende onzin, te debiteren. Voor mij verkondigt U bvb debiliterende onzin, maar U hebt dat recht. Ik hoef niet te reageren noch dit te lezen.
Basis is : wie vrijheid van mening wil, moet leven met de vrijheid van anderen hem te beledigen, onzin te verkopen en leugens te vertellen. De enige grens is de persoonlijke schade : wie door zijn spraak een ander individu schade berokkend dient in te binden. En schade is niet : ik krijg er de zenuwen van. Schade betekent : ik heb lichamelijke of economische schade.
Is toch niet zo moeilijk te begrijpen?

#86705

trom van tremelo

 

@pjm: sluit het ene het andere uit?

@MP: ik zet m'n leven er op in dat 'k leef.

#86711

Amedee Van Gasse

 

@johan vandepopuliere: dankuwel voor uw bijdrage. Ik deel uw analyse.

@Mark Peeters: ik wacht op uw punt per punt weerlegging van de bewijzen door derden van de maanlandingen, waarvan er enkele opgenoemd worden in het Wikipedia-artikel dat ik vernoemde. Geen enkele van deze derden hebben banden met NASA of met de overheid van de Verenigde Staten van Amerika.

#86721

JanVdE

 

Het lijkt mij toch allemaal vrij duidelijk. In het artikel staat dat het om een jonge agent ging die Mark Peeters waarschijnlijk niet kende. Waarmee gesuggereerd wordt dat de oudere agenten hem wel kennen, en hem intussen gewoon laten begaan. Als er effectief mensen zijn die klachten hadden moeten de agenten dit onderzoeken, de oudere agenten zouden het zo laten en hem weg sturen, de jonge agent kent hem niet en gaat er dieper op in.
Wat er dan precies gebeurd is zal het woord van Mark Peeters tegen dat van de agenten zijn, en als ik wat rond lees op MP zijn blog, dan weet ik ook wie ik alvast niet moet geloven. Wat daar geschreven staat tart alle verbeelding. GPS systemen die via vliegtuigen coördinaten krijgen, rekensommen waar geen mens aan uit kan, ..

Verder lijkt het mij om een gewone administratieve aanhouding te gaan. Alle normale procedures werden doorlopen, alsook de 100 euro "combi-tax" werd aangerekend. Dit is iets wat iedereen kan overkomen die, naar het gevoel van de aanwezige agenten, de orde verstoord.

#86723

Cogito

 

Mark Peeters heeft zelfs toegegeven, hier recentelijk nog, dat de natuurwetten van Newton wel degelijk kloppen. Hij heeft beaamd dat, indien hij in ruimtepak rondzweeft in de ruimte, en ik tegen hem duw met een kracht gelijk aan zijn massa, hij versnelt met 1 G zolang ik blijf duwen. Wanneer ik hem dan uitnodig om te beamen dat hij dan, indien ik +- 800 seconden blijf duwen, hij inderdaad de benodigde 28.800 km/h zal bereikt hebben, krijg ik enkel radiostilte.

#86726

johan vandepopuliere

 

@Paardestaart:

Ik ben het met u eens dat discriminatie een karakteristiek is van efficiënt beoordelingsvermogen. Als mijn wagen in panne staat, vraag ik een man te helpen duwen. Als ik snel nog Corn Flakes moet halen, vraag ik een dame bij mijn karretje met baby te blijven en als ik de weg naar de Moskee niet vind, zal ik een Arabisch uitziend persoon de weg vragen.

De overheid mag zich bij zijn dienstverlening aan de burger niet verlaten op dergelijke overwegingen. Tot daar zijn we het eens. Nu de werkgevers.

Opnieuw treedt de macht van het getal in werking. Elke werkgever heeft natuurlijk het morele recht in dienst te nemen wie hij wil en zich daarbij te laten inspireren door welke persoonlijke voorkeur dan ook. Er onstaat echter een probleem als de maatschappij merkt dat bepaalde groepen systematisch worden overgeslagen bij de keuze door de aanwerver, op basis van bepaalde vooroordelen, EN als de maatschappij vindt dat die vooroordelen onterecht zijn of minstens de balans verstoren. Als de vooroordelen elkaar uitmiddelen is er namelijk niets aan de hand.

In de praktijk is echter de motivatie van een aanwerver niet te bewijzen of achterhalen. Daarom is de overheid overgeschakeld op bekwaamheidsproeven enerzijds en quota anderzijds. Dat zij zichzelf bekwaamheidsproeven en quota oplegt, vind ik een prima signaal. Ik vind echter diplomavereisten voor heel wat beroepen een onrechtmatige beperking en quota al helemaal nefast voor de kwaliteit en onaanvaardbaar voor de vrijheid van de werkgever.

Idem voor de horeca: ik vind dat een cafébaas het recht heeft onruststokers te weigeren. Als mensen echter systematisch de toegang geweigerd wordt, omwille van hun huidskleur (kledij daar valt nog een mouw aan te passen), dan mag de overheid corrigerend optreden, zelfs al zitten er onevenredig veel onruststokers in die categorie huidskleur.

De overheid moet natuurlijk wel voorzien dat werkgevers, onderwijsinstellingen en andere instanties die verantwoordelijkheid nemen, niet gebukt gaan onder quota en anti-disriminatoire maatregelen en hun kwaliteit niet te grabbel gooien. Die balans lijkt me momenteel wel een beetje zoek te zijn, waar bij falen al te snel discriminatie als vermeend instrument wordt ingeroepen.

#86728

wimadrid

 

Mag ik betwijfelen - ontkennen - dat MP door de politie werd meegenomen? ;-)

Serieus: onbegrijpelijk.
Alhoewel, een ordehandhaver moet toch niet *altijd* op zware gangsters jagen?

#86732

A.n. Onym

 

Hmm, gaan we, met bovenstaande discussies, niet aan de kern van de zaak voorbij ??

Laat ze eerst maar eens uitleggen wat er mis is aan een dikke kont en/of een droge foef ???

#86760

joe

 

mijn vraag in #86668 blijft schrijnend onbeantwoord. tiens tiens.

#86767

PLJ

 

@joe: om statistisch relevant te zijn heb je een behoorlijk grote groep vrouwen nodig... ik helaas niet dus en ik vermoed voor MP hetzelfde, maar vraag eens aan Georges Simenon...

#86771

Amedee Van Gasse

 

+1 voor JanVdE, Cogito, johan vandepopuliere, A.n. Onym.

#86774

joe

 

PLJ: mijn vraag was aan Mark gericht. Wie weet is hij de Vlaamse Simenon. Als dat zo niet is, leeft Simenon nog? En als dat zo niet is, Mulisch heeft (naar eigen zeggen) ook een rijk palmares. Of voelt iemand op deze blog zich geroepen? Cogito, Mike, Lizzie,... ?

#86777

Rick

 

Madam Rouet?

#86779

joe

 

sorry Rick, ik was je vergeten in mijn lijstje. respect.

#86784

PLJ

 

@joe: weet ik... maar het verbaast me wel dat je niet weet dat Simenon, die door mensen die zichzelf graag "centrum" noemen wel eens als een "rechtse rakker" werd omschreven, bijna 20 jaar dood is...

#86789

joe

 

PLJ: ik denk ook dat Elvis nog leeft. Toch ook een "rechtse rakker", niet? maar ik begrijp eigenlijk je punt niet.

#86791

PLJ

 

joe: welk punt? ik druk gewoon mijn verbazing uit....

tuurlijk leeft Elvis nog... raar dat MP daar nog geen pamfletjes over gemaakt heeft.... of heeft hij dat wel en heb ik ze nog niet gezien?

maar zou hij misschien toch gelijk hebben: http://www.nieuwsblad.be/Ar...

#86793

joe

 

wel, ik was verbaasd toen je zei: "maar vraag eens aan Georges Simenon". Het verbaasde me dat je niet weet dat Simenon, die door mensen die zichzelf graag "hollandse kaasfanaten" noemen wel eens als een "stinkende camembert" werd omschreven, bijna 20 jaar dood is...

#86798

A.Rouet

 

'Het lijkt me dus eerder dat MP een claim van discriminatie kan indienen'
Mark weet wel beter, nml.dat hij niet de enige was die tijdens Maanrock een aantal uren administratief werd aangehouden. Getuige de klacht bij Comité P.

#86801

Mark Peeters

 

@A.Rouet> Waar kan ik die klacht inkijken?

@PLJ> Heel merkwaardig dat "het Nieuwsblad" NU uitpakt met "Astronauten gaven Nederland valse maansteen" ...

en dat "de Standaard" NU uitpakt met het "Mechelse politie beboet stadsarbeiders in functie" (zie http://www.standaard.be/Art... )
en waarbij bijna dezelfde zinnen worden neergeschreven als in dit LVB-artikel...

@Amede VanGasse>
U schrijft zelf...
ontkenning van Holocaust = geschiedenisvervalsing
creationisme = geschiedenisvervalsing
letterlijke interpretatie van allegorische verhalen in zogenaamde "heilige" boeken = geschiedenisvervalsing
ontkenning van de maanlandingen = geschiedenisvervalsing
...
Waarom schrijft U niet dat de "letterlijke interpretatie van allegorische verhalen in zogenaamd 'objectieve' media over de maanlandingen... OOK geschiedenisvervalsing kan zijn...?

@Amede VanGasse> U schrijft ook letterlijk:
"Ikzelf verwerp alle meningen waarvan met onweerlegbare feiten aangetoond kan worden dat ze onjuist zijn. Ik verwerp dus op die basis het ontkennen van de maanlandingen."

Noem eens één onweerlegbaar feit?
"De ene valse Nederlandse maansteen"?
"Dat er 12 Apollo-mannen op de maan stonden? Dat er 12 Apostelen waren? Dat er een Apollo-13 was die vertrok om 13.13u en dat hij in de problemen kwam op 13-4-1970?...."
PS. Ik denk dat ik NU (gezien de dead-line van 31-8-2009) "100 euro" ga betalen voor het "ONgevraagd" politie-vervoer, terwijl ik WEL "vraag" naar een echt verslag over mijn opsluiting en waarvoor ik "met plezier"... "100 euro" wil betalen...

#86803

Pascal Beyens

 

Aangezien deze blog zowat de fanblog van Mark Peeters is een kleine toevoeging :

http://www.deredactie.be/cm...

"Geologen van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben ontdekt dat de maansteen die in het Rijksmuseum tentoongesteld wordt, niets meer is dan een stuk versteend hout. De steen was een relatiegeschenk van de VS aan Nederland."
JA, dat is me nogal nieuws he Mark!

In elke situatie blijkt er in alle geval uit wat voor een bedriegers die Amerikanen toch niet zijn.
Tenzij er in NL iets is mis gelopen...

#86804

joe

 

allez mark, en vertel mij nu hoe je dat allemaal weet van die "droge foefen".

#86807

dendof

 

Dat je niet gelooft in de maanlanding is toch veel minder wereldvreemd dan dat je niet gelooft dat al dat buitenlands crapuul onze maatschappij naar de zak helpt.

#86818

Rick

 

@ Raaskal Beyens:
"In elke situatie blijkt er in alle geval uit wat voor een bedriegers die Amerikanen toch niet zijn.
Tenzij er in NL iets is mis gelopen..."

Wel: schrijf het dan volledig: DAN, WEL DAN BLIJKT ER UIT WAT VOOR EEN BEDRIEGERS DIE NEDERLANDERS TOCH ZIJN.

Je bent een blaaskaak. Tenzij je intellectueel eerlijk bent.

#86830

Pascal Beyens

 

En welke aars lekkende onderdaan mag onze Rick dan wel wezen?

Djeezes, als je al gefrustreerd raakt bij het lezen van de fanblog van Mark Peeters ...

Enfin, groetjes en maak er het beste van he jongen.(fingers crossed!)
:)

#86848

PLJ

 

Ik geloof niet veel van wat MP beweert... maar ik vraag me wel af of je de hele bevolking op zo'n manier voor het lapje kan houden, zonder dat iemand uit de biecht klapt... de sovjets hadden toch zo'n filmpje over de terugkeer van ruimtehond Laika? Zou je het grootste deel van de bevolking kunnen wijsmaken dat... pakweg de aarde opwarmt, dat er massavernietigingswapens liggen in Irak, dat multikul een feest is, dat de begroting sluitend is... hierbij gebruik makende van alle technische (media) en psychologische middelen(groepsdenken, afwijkende meningen ridiculiseren of zelfs bestraffen, etc) die er zijn....

verder snap ik toch niet goed waarom sommigen dermate geaggiteerd reageren op MP... ik vermoed dat hij een rare hersenkronkel heeft waardoor hij spoken en samenzweringen ziet.... en zelfs als z'n volgelingen sterk in aantal toenemen zie ik toch veeeeel grotere gevaren in deze wereld... maar als je de zaken die hij verkondigt schokkende of verwerpelijk vindt, dan zou ik toch afraden om bvb de berichtgeving over Darfour te volgen.
boos zijn op Mark is als een patient met tourette op z'n bakkes slaan omdat hij je beledigd heeft...
en volgens m'n vrouw is dat van die droge foef gedeeltelijk juist...

#86916

Karl

 

@Cogito. Blijkt nu dat de Newtoniaanse wetten niet altijd kloppen. Maar dan wel in geheel tegengestelde zin van wat MP verkondigt. Vraag maar eens aan de Wernher.

#86920

Cogito

 

De Werner zal juist bevestigen dat ze wel degelijk kloppen? Zo goed dat het eigenlijk overbodig is om den Albert erbij te halen als je alleen maar naar zoiets dichtbij als de maan vliegt, met de lage snelheidjes die daaraan te pas komen.

#86923

Neverbeendead Religion

 

Ondertussen is er een wedstrijd om het zo kort mogelijk te duiden en is er al een kandidaat winnaar.

Als er geen enkele lege ruimte is moeten er uit de grootst bestaande dode massieve massa stukken verdwijnen waardoor ze vervangen worden door de dode leegtes om tot onze ruimte met het leven te geraken.

Niet slecht, 35 woorden 2 keer dode en 1 keer leven. Men heeft al altijd geweten dat het vervangen van de dood met de dood leven in de brouwerij brengt.

#86925

Karl

 

Nee, Cogito. Hoe komt het dat met Newtoniaanse wetten men in den beginne een paar keer naast de maan heeft geschoten? En met naast, wel, moesten het rekenfouten geweest zijn, dan zou het een affront geweest zijn. Wernher zijn bolleke zat ook een derde hoger dan berekend. Newton is goed, maar niet alles.

#86928

Elhaz

 

Uit de eerste twee posts van Amedee stijgt een dergelijke walm van dictatoriale onverdraagzaamheid dat ik de man een enkele reis richting maan toewens (als dat zou kunnen natuurlijk, want daaraan wordt door sommigen getwijfeld). Hij eindigt dan ook met de geliefkoosde vrijheidsfnuikende dooddoener bij uitstek: " Marc Peeters zijn vrijheid eindigt waar die van anderen begint."

Hij zegt het ook in zoveel woorden: een mening die hem niet bevalt mag alleen geuit worden waar meneer er geen last van heeft. Een achteraf steegje of een woestijn zijn daarvoor aangewezen plaatsen. Dissidente meningen mogen slechts geuit worden waar niemand ze hoort. Mooie toepassing van het recht op vrije meningsuiting.

Wel Amedee, ik heb nieuws voor u: wie zich in de publieke ruimte begeeft moet voorbereid zijn op heel wat ergernis. Je ziet er ergerlijke uitingen van wansmaak en hoort er ergerlijke meningen verkondigen. Wie daar niet tegen kan moet ofwel thuisblijven ofwel zich voortaan alleen nog begeven in achteraf steegjes of woestijnen.
Want met uw invulling van het recht op vrije meningsuiting is er slechts ruimte voor één mening: die van u. En daar heb ik echt geen behoefte aan.

Wat verder moet die meningsuiting verboden worden want het betreft "laster". Nog zo'n geliefkoosde dooddoener voor de mens-zonder-argumenten. Wel, Amedee, wie slachtoffer is van laster mag zich tot de rechter wenden. Proberen maar.

#86940

Amedee Van Gasse

 

"Dat er 12 Apollo-mannen op de maan stonden? Dat er 12 Apostelen waren? Dat er een Apollo-13 was die vertrok om 13.13u en dat hij in de problemen kwam op 13-4-1970?...."

Dit lijkt me eerder een bewijs van de mentale tekortkomingen van MP. Hij ziet patronen en verbanden waar er geen zijn. Iets te veel naar de X-Files gekeken? Newsflash: dat was dus science-fiction. Fictie. Niet echt. Verzonnen, ter ontspanning van de kijker en om de portemonnee te spijzen van degenen die de serie maakten. Men speelde in op de diepste verborgen angsten van dat deel van onze hersenen dat gevormd werd toen we nog apen in de savanne waren en we op de menu stonden van de roofdieren van toen.
Bij MP zijn die primaten-hersenen blijkbaar iets "beter" ontwikkeld dan gemiddeld.

#86941

Amedee Van Gasse

 

@Elhaz enkele richting maan? Van zodra daar een degelijk uitgebouwde maanbasis is, koop ik direct een ticket! Maar ik zou eigenlijk liever naar Mars gaan. Ik heb de boeken van Kim Stanley Robinson dan ook met plezier gelezen. Het is uiteraard fictie, maar alleen omdat de huidige stand van de technologie nog niet zo ver is. We zitten tenslotte ook nog maar op 0,72 op de schaal van Kardashev.

#86956

Cogito

 

Ook ik zou, indien een goed leven alginds gegarandeerd kan worden, een one way ticket to the moon niet afslaan.
Moest ik ooit de euromillions winnen, ik betaalde 20 miljoen voor een tochtje samen met Frank De Winne in de Sojoez.

#86961

vuurland

 

@cogito: Hoezo met Frank De Winne? Met Mark Peeters, ja, dat zou de moeite zijn!

#86963

chris impens

 

@ Karl "Newton is goed maar niet alles": inderdaad, maar dat geldt voor elke natuurwetenschappelijke theorie. Zelfs de relatief eenvoudige wetten van Newton zorgen snel voor buitengewoon ingewikkelde vraagstukken. Newton zelf meende dat het drielichamenprobleem (drie massa's in onderlinge aantrekkingskracht) het bevattingsvermogen van het menselijk brein (inclusief het zijne, wat toch wat wil zeggen) te boven ging.

#87431

Mark Peeters

 

Na twee weken "over alles" eens goed te hebben nagedacht (en slechts twee dagen goed te hebben geslapen), blijft er vooral een vuil gevoel over van "flikken/flikkers die met chirurgische handschoenen mijn schaamhaar, mijn klokkenspel en mijn bilspleet hebben betast" op zoek naar "zelfmoord-materiaal"...

"Zelfmoordmateriaal in mijn bil-spleet?"

"Ja, ze zochten een string waarmee ik mij zou kunnen ophangen.... Het was allemaal voor mijn eigen bestwil...", zo zeiden ze toch...

De "bepotelingen die ik als jongen van 15 jaar meemaakte met drie homo's uit mijn klas" worden er terug heel levendig door... en stonden ook vermeld in het pamflet dat in beslag was genomen... mogelijk hebben ze moedwillig dat scenario uitgevoerd om mij te "ver-nederen" en "onder-danig" te maken, omdat het onder-wijs daar schijnbaar "volgens hen" on-voldoende in geslaagd was...

#87475

Mark Peeters

 

"Mechelse scholen beveiligd na dreiging"
Dat was de kop van het VRT-nieuws op 09-09-09, die begon met de woorden van Linda VAN ACHTER, Algemeen Directeur Scholengroep 5.

Heel de actie kostte 75.000 euro.

Is de politie van Mechelen nu van plan om "na mijn 100 euro voor het ongewenst politie-vervoer" "dit nieuwe bedrag" ook van mij op te eisen, omdat ik (vorig jaar) sprak over 06-06-06, 07-07-07, 08-08-08 en 09-09-09?

Is dit de "laatste knipoog" dat er niet meer mag worden gelachen met de maan-blussers en de maan-landing?
Is dit het begin van het einde van de vrije meningsuiting?
Of is dit eerder een verklaring waarom de politie "zo buitensporig heeft gehandeld" tegenover mij op 23-8-2009, tijdens maan-rock?

#87580

KarelV

 

Amedee,

Ge zijt ne zeikerd!

#87781

Harrywarry

 

Ja, Amedee, en nog geen klein beetje.

#87999

Amedee Van Gasse

 

Karel en Harry, bedankt voor de erkenning.
Mark Peeters, wat is uw commentaar hierop?
http://punditkitchen.com/20...
Indien te lui om te klikken, het is een foto van een Apollo-missie (de laatste, die met de Lunar Rover) met als opschrift "So if the Moon landing was a hoax… …why can telescopes see all the junk we left up there?"

#88000

Amedee Van Gasse

#88002

Amedee Van Gasse

 

Deze vind ik ook wel leuk:

"Exactly. We have been fooled all along. Earth does not even have a moon. It is a holographic projection. The freemasons edited a moon into all the old paintings, the NASA operates submarine tide generators and all dogs are genetically modified to howl with a 28 day cycle."

#88016

Mark Peeters

 

Meneer Van GAS-se,
is dat uw echte naam of is het een knipoog naar de gas-kamers die je zelf hebt gebouwd of gezien?

Als ik al uw uitspraken op een rij zet, mag ik dan nog twijfelen aan de echtheid van de "beweerde daden van NAZI-NASA-ingenieur Werner Von Braun", of ga je dan zeggen dat ik een holocaust-ontkenner ben van een erkend holocaust-doener of ga je eerder zeggen dat ik een hollow-cast-ontkenner ben van Holly-wood en de daden van een eerbiedwaardig ingenieur?

Ik stel ook vast dat je niet in staat bent om (gefundeerd) te reageren op #86801

Zegt de NASA dat men vanop de aarde "JUNK op de maan" kan zien met telescopen? Ik denk het niet...

#88443

Steve0

 

Er zit een rare kronkel in die mens zijn hoofd. Prachtig toch?

Freaky verbanden, nummmerologie,... hij valt buiten de norm. Ik denk ook niet dat ie er zelf voor heeft gekozen.
Wat betreft de pil kan ik hem wel een stuk het voordeel van de twijfel geven, wat doet een mens 'goesting' krijgen?
Daar is de wetenschap nog lang niet uit. Dus 't is misschien wel kort door de bocht om te zeggen dat een dagelijkse dosis hormonen daar met wetenschappelijke zekerheid niets mee te maken hebben.

Voor mij is de clou dat we hier te doen hebben met een bijzondere mens. Die niemand lastig valt, geen kankerpatienten van hun medicatie probeert af te brengen, en gewoon in het openbaar een afwijkende mening heeft en daarvoor durft uit te komen.

En daar wringt het schoentje, dan kom je zo één droge foef tegen voor wie de waarheid iets te hard kwetst en dan heb je het vlaggen. Aangevuld met wat gefrustreerde één-strepers en het spel zit op de wagen.

#88562

Mark Peeters

 

Werkt meneer "Van GAS-se" voor de GAS?

Vandaag kreeg ik een aangetekende brief van de GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) met de volgende tekst onder de hoofding 'vaststellingen':

"P. is tijdens het maanrock festival boekjes aan het uitdelen en loopt tevens met een pamflet rond. Dit is verboden volgens het politiereglement."

Er hangt mij - na de 100 euro voor hun politievervoer - een maximale boete van 250 euro boven het hoofd...

#99627

Mark Peeters

 

Ook de vorige boete heb ik vorig jaar "braaf" betaald, maar
twee geleden weken kreeg ik weer een aangetekende brief van de Mechelse GAS om opnieuw maximaal 250 euro te betalen voor feiten, waarvan de politie zelf zei: "Het is niet omdat de feiten niet gebeurd zijn, dat we U er geen P.V. over kunnen maken.."
Ditmaal heb ik wel een aangetekende brief terug-gestuurd...
Zou die brief de politiemensen extra onder druk hebben gezet zodat er nu iemand is doodgeschoten door de Mechelse Politie...? Of is het eerder een subtiele knipoog dat ik niet moet zagen over mijn arrestatie en mijn fouillering...? Ik mag al blij zijn dat ze me niet hebben doodgeschoten...