Danneels, de Pontius Pilatus in kardinaalspij

Het was Pasen. De klokken hebben geluid en de haan heeft driemaal gekraaid. Bijvoorbeeld toen kardinaal Danneels in zijn homilie de materialistische, verfoeilijke samenleving op de korrel nam omdat ze aanleiding geeft tot moorden voor een mp3-speler. Maar vooral toen hij de pendelaars van het Centraal Station net geen Farizeeërs noemde wegens hun zogezegde onverschilligheid. Pontius Pilatus in kardinaalspij.

In werkelijkheid ligt de schuld alleen bij de laffe roofmoordenaars zelf. Crapuul, tuig van de richel dat het niveau van kutallochtoon al lang overstegen is. Het gevolg van een steeds driester wordende spiraal van geweld dat gedoogd wordt door de cultus van de multiculturele slachtoffercultuur. Hoelang zullen we dit vluchtgedrag van barmhartige samaritanen nog gedogen en de hypocrisie over racisme voeden? [...]

Het wordt tijd dat de zuiverheid en de moraliteit van de intellectuele cultuurrelativisten ondergeschikt worden aan de gevolgen van hun waanideeën. De politieke correctheid is zo sterk doorgesijpeld dat niemand nog nuchter blijft nadenken als het over racisme gaat. Elke blanke is immers een latente racist tot het tegendeel is bewezen. Onverdraagzaam zijn diegenen die mensen uit andere culturen hebben toegelaten, omdat ze per definitie de heersende en bezittende klasse zijn. Wie predikt dan de discriminatie?

Was de 'omgekeerde' roofmoord gebeurd, dan stond Brussel al in brand met de vergoelijking van de belijdenaars van de slachtoffercultuur en de rechtvaardiging door de blinde politieke correcten. Ik wacht met ongeduld tot de koning en zijn ministerieel integratiegevolg hun medeleven aanbieden ten huize van de nabestaanden. Het gaat hier immers om meer dan een uit de hand gelopen liefdesgeschiedenis in een West-Vlaams dorp, gecamoufleerd door doodsbedreigingen en een hoofddoek. Het gaat om een beschavingsdeficit als gevolg van een uit de hand gelopen gedoogbeleid. Naast het Centrum van Gelijke Kansen is het tijd voor het Centrum van Gelijke Plichten. Anders kunnen ze zich blijven bezighouden met de verkoop van lidkaarten van Vlaams Belang.

Jean-Marie Dedecker in De Standaard van 19 april 2006

Reacties

#19152

LVB

 

Jean-Marie op zijn best. Nagels met koppen.

#19153

Cogito

 

"Was de 'omgekeerde' roofmoord gebeurd..."
Wees gerust, dit staat terecht in de voorwaardelijke wijs.

#19159

Francis

 

Allemaal mensen die niet meer naar de kerk gaan hé.

Het is : "Voor de haan twee maal gekraaid heeft, zult gij mij drie maal verloochend hebben".

#19160

Eric Jans

 

@ Francis:
Uit de Nederlandse (Protestantse) 'Staten-Vertaling' (de oudste Bijbelvertaling, in opdracht van de Nederlandse Staten-Generaal), blijkt dat je gelijk hebt, Francis.

Er zijn 5 'Haan-passages', waarvan 1 het zelfs slechts heeft over twee maal gekraaid, en zeker geen drie:

Mar 14,72

"En de haan kraaide de tweede maal; en Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had: Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij, zich van daar makende, weende."

Eigenlijk staat er (ook), vrij vertaald: 'nog (net) vóór de nacht om is...', 'nog (net) vóór dageraad...'.
Ze hadden geen horloges, hé.

#19161

Eric Jans

 

Afgezien van zijn gebrek aan Bijbelkennis, voel ik wel wat voor de woorden van JMDD.
Maar wat stoort hem eigenlijk aan VB-partijkaarten?
De Vlaamse onafhankelijkheid misschien?

#19165

koen

 

neen Mr Dedecker, het gaat uitdrukkelijk NIET over materiële 'havenots'... dit is een racistische moord.
die 'havenots' zijn er altijd geweest

-eenoudergezinnen
-vlaamse arbeiders
-Spaanse- en Italiaanse gastarbeiders (ja toen was dat woord nog koosjer zelfs)
-Chinezen
-Turkse migranten
-Poolse, Hongaarse en Oekrainse (zwart)werkers in bouw, onderhoud en huispersoneel

met die 'havenots' geeft u wat u zelf met een Van Goghje het 'tuig van de richel'noemt meteen een verzachtende omstandigheid, een alibi en loop je compleet mee in hun 'slachtoffermentaliteit' om dan toch nog samen met de Kardinaal de schuld bij de maatschappij te leggen ?!

zo'n havenot ben ik zelf. Nee, ik heb geen digitale of plasma TV, neen mijn kinderen hebben geen I-pod of Mp3 speler, neen ik rijd, in tegenstelling tot vele van uw 'havenots' niet rond in een BMW cabrio of verlaagde Mercedes, ik fiets, dwars door Borgerokko, Offerandestraat, Sintjansplein, over 'den Dam' door de Luchtbal ... of ik pak, echt zoals het plebs, den tram (als ik niet al te hard gekoejoneerd wordt door nen tramchauffeur die mij weer geen kaartje wil verkopen)naar 't kiel, Hoboken of door 't Stad naar de Linkeroever (maar niet in de zomer, dan wordt ge op Sint-Anneke toch weggekoejoneerd door uw zogenaamde 'havenots'.

welnu het gaat NIET over HAVENOTS ... daar moet ge maar een keer met uw Turkse kuisvrouw, bakker of kapper voor praten !

het gaat over KUTMAROKKAANTJES, CRIMINELE ISLAMITISCHE MAGREBIJNEN ... jong mannelijk Marokkaans crapuul uitdrukkelijk opgevoed met een fundamenteel UEBERMENSCHgevoel. En van daaruit is dat respectloos gedrag wél compleet te verklaren. Die gastjes zijn gewoon beter dan al die 'heiden honden en blanke hoeren'. En zo'n mensenleven van zo'n 'onreine, onzuivere' dat is nu eenmaal niets waard.

Dat is uw oorzaak Mr Dedecker, dat, en niks anders. En dat gaat ge niet aanpakken met nog maar eens pamperen en nathouden, met een 'hernieuwd' debat over 'gelijke plichten' (horen we dat ook al niet dertig jaar lang?! nog van voor de tijd van het nummer 'ziekenkas' van de Strangers ...).

Wat gezegd moet worden is dat de Marokkanen bedanken voor integratie, zij zijn daar niet in geïnteresseerd. Niet de eerste generatie, niet de tweede generatie en niet de derde generatie, ik herhaal, dit in tegenstelling tot de Italianen, Spanjaarden, Turken, Polen, Hongaren, Chinezen, die inmiddels al lang 'opgenomen zijn, verweven onder de Vlamingen'. De Marokkanen komen niet leven onder de Vlamingen, ook de vierde generatie zal niet aanpassen, vanwege die Uebermenschmentaliteit.

Het is nu tijd om daar de logische politieke besluiten uit te trekken.

*Een absolute migratiestop uit islamitische landen, inclusief stop familiehereniging, als ze hun thuisfamilie zo missen, moeten ze er maar heen gaan.
*werklozensteun uitsluitend voorzien voor werkwilligen, niet voor 'thuis-opgesloten-vrouwen', niet voor migranten na één dag werk
*Criminelen met (ook) een andere identiteit zonder pardon uitwijzen en de Belgische identiteit ontnemen.
*Een naar Amerikaans model 'three strikes and your out' systeem waarbij drie 'kleine' criminele feiten ook leiden tot een effectieve en zware gevangenisstraf.
*een positieve geboortepolitiek naar Estlands model.

Combinatie van deze maatregelen is het enige wat de 'Europese' samenleving nog zou kunnen redden, als het al niet te laat is.

Dedecker doet hier m.i. enkel aan afleiding en VLD schadebeperking.

#19166

Leo Norekens

 

Ik dacht eerst dat ik het artikel van Luc van Balberghe opnieuw te lezen kreeg. http://www.vrijvanzegel.net...!.html
(Ik beken dat ik deze blog nu pas ontdekt heb. Zeer de moeite waard.)

#19169

Benny Marcelo

 

Daneels had het ook over het feit dat de omstaanders niets gedaan hebben om de moord te verhinderen.
Een mes in iemands lijf ploffen duurt hoop en al 2 à 3 seconden. Hoelang zou heel die scéne trouwens geduurd hebben. Voor iemand door heeft wat er aan de hand is zijn de daders al gaan lopen. Daneels is dus nen dikke zeveraar. Hij wil maar niet gezegd hebben, net zoals de journalisten, dat het voor de zoveelste keer alochtonen zijn die het maar weer eens gelapt hebben.

#19189

Willy

 

De teksten van JMDD zijn altijd heel mooi en inslaand. Helaas is het ook hier, zoals bij vele politicasters, "luister naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn daden". Koen van hierboven heeft hem door; hij is lang niet de enige... Van goudwaarde voor de VLD. Bingo.

#19190

Briggs

 

Daneels is hypocriet bezig. Zou hij zelf ingegrepen hebben?
Als hij Ja zegt dan kent hij niets van het wildlife.

Ik weet dat ik in het Brusselse niet moet ingrijpen als allochtonen (Maghrebijnen) een ander lastig vallen of aanvallen. Waarom? Juist omdat ze uitermate agressief zijn, in groep werken. Een messteek is het een werkelijk gevaar, maar groepsovermacht is een tweede reden. Je weet ook dat andere omstaanders niet gaan ingrijpen, juist omwille van dezelfde redenen of uit angst. Het is enkel wanneer een groep zich vormt om in te grijpen dat men zal durven in te grijpen. Is er geen spontane groepsvorming; dan zal men als burger niet ingrijpen.

Zinloos geweld, deze keer ontstaat er een 'hetze' aangezet door mediatisering. Zulk zinloos geweld is wekelijkse kost in het Brusselse. Ik ken er nog zo eentje waar een man blind geslagen werd... dat is ook de hypocrisie van de media en de Ahidar's van de maatschappij. Bij al de rest zwijgen ze.

Dedecker zegt maar wat, politiek zullen mensen toch eerder voor Vlaams Belang gaan dan JMDD. Waarom? JMDD zit vast in de VLD die met Dewael zijn geloofwaardigheid inzake veiligheid buiten zwierde; diegene die klaar zijn voor de overstap zullen de overstap maken.

#19226

Jöe citeert Hugo Camps

 

Schaamte

Jean-Marie Dedecker wou het Vlaams Belang weer eens te snel af zijn. Hij schreef gauw een 'vrije tribune' naar aanleiding van de moord op Joe Van Holsbeeck. In miserabel Nederlands weliswaar, maar daar zit rampenwinst niet mee. Joe werd de dood ingejaagd door "het failliet van een crimineel gedoogbeleid", weet Dedecker. Het “islamo-socialisme van figuren als Philippe Moureaux” mag zich de laffe roofmoord ook aanrekenen. En kardinaal Danneels moet niet zoveel praatjes hebben over de onverschilligheid van pendelaars in het Centraal Station. Danneels: "Pontius Pilatus in kardinaalspij." Afzeiken, die handel.

Uiteraard heeft Dedecker nog meer humor in huis.

Dat heeft hij in alle omstandigheden, zelfs bij nacht en ontij. “De camera’s in het Centraal Station zijn bijna even oud als het station zelf. Hun efficiëntie is omgekeerd evenredig met die van de flitspalen.” Hoeveel lijkenpikker kun je zijn? Het laatste waar je als meelevende burger bij de dood van die lieve Joe aan denkt is aan flitspalen. Aan auto’s dus.

Ik hoor nu de stilte in de school van Joe. Zie het gezicht van vader Van Holsbeeck. Werelden van oprecht verdriet, kabbelend in hun eigen machteloosheid. Er vallen geen schuimbekkende woorden, er is geen belijdeniswoede, er is ook geen haat. Er zijn alleen vragen die geen antwoord krijgen en die tevergeefs de boeien verbreken waaraan een beschaving gekluisterd is.

Sprakeloos verdriet.

Daar horen politici met hun poten vanaf te blijven, en al helemaal met hun perverse onderbuikfanfare. Zeg dat maar eens tegen Dedecker, beroepsscharrelaar van zowat alle onvrede op aarde. Natuurlijk kon hij niet wachten tot Joe begraven is om zich weer eens ferm te positioneren als etalage van de (gedroomde) collectieve hysterie.

Vader en moeder Van Holsbeeck, ik buig diep voor u.

Verder schaam ik mij ten gronde voor de beëdigde proleten van Kamer en Senaat.

(Hugo Camps, DM 20/04)

#19244

chris impens

 

Het toppunt is dat al die walgelijke zelfverklaarde democraten, die de OORZAAK zijn van het multiculti-débacle, straks in de aangekondigde stille mars vooraan zullen lopen. Men zou hén, en niet wijlen Fortuyn, met drektaarten moeten bekogelen.

#19253

Benny Marcelo

 

Was het niet dees ventje (Daniksnut) dat destijds over de beesten van het Vlaams Blok sprak. Van mij mag hij dat best vinden. Iemand een mes in zijn hart ploffen is niet de schuld van de beesten, maar van de omstaanders. http://www.gezondheid.be/in...
Een psychiater ben ik niet, maar dank zij onze goed georganiseerde gezondheidszorg is er nog kans op verbetering, hetzij stabilisatie van zijn toestand.

#19254

Benny Marcelo

 

Heeft Daniksnut trouwens de omstaanders hier niet gestigmatiseerd. Dat is hier in de belgique toch strafbaar. Daardoor kan hij buiten de wet geplaatst worden en zijn staatsmoneten kwijtspelen. Zal hij in het vervolg de trein moeten nemen i.p.v. de auto met privé-chauffeur. Hopelijk steelt er dan niemand zijn MP3-speler met Gregoriaanse missen.

#19258

Peter Fleming

 

JMDD houdt zich niet aan het uitgetekende scenario en hopla ... één na één vallen ze over hem heen, olv zuurpruim Hugo Camps

#19261

Jöe

 

Ik weet niet wie die naam Daniksnut uitgevonden heeft, maar dit getuigt van een zeer lage intelligentie en een compleet gebrek aan humor.
Ondanks mijn allergie voor wijwater krijg ik ineens meer en meer sympathie voor de kardinaal.

#19292

Benny Marcelo

 

Allergiën heb ik niet, wel een serieuze aversie van mensen die vanachter overheidsgeld goedkope kritiek aan de man brengen en hun sympathisanten.
Gelukkig voor de kardinaal zijn er annonieme inteligente humoristen.

#19295

Jöe

 

Zeg Bema, hadden ze indertijd bij de frut een spellchecker? Of zagen de lezers je spelfouten gewoon niet staan?
Trouwens leuke naam Bema. En je zus heet Bemus?

#19297

Benny Marcelo

 

Ben je toevallig iemand die op overheidskosten leeft?

#19298

Benny Marcelo

 

Achter Bema staat mijn volledige naam: Benny Marcelo. En achter Joe staat een laffaard. Zo simpel is dat.

#19299

Benny Marcelo

 

Och sorry joe dat ik fouten durf maken.
Was jij ooit niet een joernalist?

#19300

Jöe

 

"Ben je toevallig iemand die op overheidskosten leeft?"
Wow, wat een onderzoeksjoernalist ben jij, wat een knappe speurneus!!! Maar als je bedoelt of uit de staat meer haal dan dat ik er aan geef, dan is het antwoord "nee".

"En achter Joe staat een laffaard."
Als ik achter mij kijk zie ik mijn dochtertje. Ga je na Danneels nu ook haar beledigen?

"Was jij ooit niet een joernalist?"
Wow, check out speurneus Bema again. Ja, je hebt gelijk: ooit. Ik heb jaren geleden in ons schoolkrantje geschreven. O.a. een stukje over betweters en hoe ze te jennen.

#19303

Eric Jans

 

'Daar horen politici met hun poten vanaf te blijven, en al helemaal met hun perverse onderbuikfanfare.'

Beste Hugo, Jöe,

Nee... politici horen daar dus niet vanaf te blijven. Zij horen integendeel daarmee bezig te zijn. Zij horen inderdaad niet het concrete verdriet maar wel dégelijk de themata omheen (ook) dit concrete te behandelen, te benaderen en zelfs te 'recupereren' volgens hun onderscheiden invalshoeken.

Ik herinner me hoe de ouders van de slachtoffers van de Dutroux-affaire 'ten paleize' werden ontvangen: dát was recuperatie want niet relevant. Toen heb ik grote mond Camps niet gehoord.
Maar politici... die horen te strijden, te recupereren, enz.

JMDD hoort Danneels op zijn plaats te zetten, ...
De kardinaal daarentegen... hoort die niet veeleer dingen in vraag te stellen i.p.v. 'de omstaanders' oordelen naar hun hoofd te slingeren?
'Gij zijt niet moedig geweest!'
Hoe kan dat nu? Hoe wéét de kardinaal dat zo zeker.

#19938

déRahier

 

Lap, ik risceer het toch maar. Om net als Jöe hierboven, en via hem Hugo Camps, de hele rechtse tot extreem-rechtse meute over me heen te krijgen op dit forum.
Maar ik kon het niet laten. Nog gortiger dan JMDedecker z'n populistische prietpraat, zijn latent racistische lijkenpikkerij, was de reactie van Koen helemaal bovenaan deze draad.
Nee, het kon toch geen Poolse katholieke zwartwerker zijn, stelde hij daar. Of van een andere Europeaan.
Nee, het was duidelijk een moord door een vuile islamiet. Een racistische moord dus, want anders zouden ze elkaar afslachten in plaats van een blanke.
Koen, kun jij jezelf nog in de spiegel aankijken ? Ik bedoel, knaagt je geweten, of heb je er geen ? Is je zelfstandig denken verlamd door de haatgevoelens die je koestert tegenover een andere godsdienst ?
Je weet toch dat je brave Europeanen nog maar onlangs genocides pleegden op mensen die een ander geloof hadden ? Protestanten een paar honderd jaar geleden, joden 60 jaar, en moslims niet meer dan 12 jaar geleden !!! (en dan zwijg ik nog over de pikzwarte kant van het kolonialisme)
Volgens de wetten van de statistiek zullen vroeg of laat benden opgezweepte, blanke, katholieke Europeanen, die net als u vandaag verlamd zijn door haat, racisme en domheid, terug aan het moorden slaan.

Om af te sluiten, citeer ik nogmaals uw volksheld JMDD : "Was de 'omgekeerde' roofmoord gebeurd, dan stond Brussel al in brand". Wel, Brugge dan toch niet helemaal vorig weekend. En van JMDD lezen we geen columns die nav de bijna-moord op een zwarte buitenlander door 'Vlaamsche skinheads' oproepen om deze KUTAUTOCHTONEN voor eens en altijd uit te toeien...

#19940

Nicolas Raemdonck

 

Aan déRahier: zoals je al mag weten, ben ik pragmatisch en redelijk mens. Heel die rel over het feit dat het nu een Pool of een Arabier was, heeft me toch ook met verstomming geslagen. Ik zag ook niet echt het verschil. Criminaliteit is niet verbonden aan allochtonen, zoals ik op mijn site heb gesteld. Zo verwees ik ook nog naar een moord in 1994 op een zwarte scholier door skinheads. De moordenaars zijn nooit teruggevonden. Even zinloos als de moord op Joe.

Aan de andere kant, los van het bovenstaande, word ik toch geirriteerd door uitspraken van sommigend die stelden dat het maar kansarmen jongeren wareb. Kansarmoede, hoe onrechtvaardig ook en daar moet zeker iets aan gedaan worden, rechtvaardigt echter nog geen moord en praat dat ook niet goed. Ik stel niet dat u dat zegt maar ik verwijs alleen naar andere.

#19941

Leo Norekens

 

@ Nicolas: "Criminaliteit is niet verbonden aan allochtonen" (en op uw eigen blog lees ik "Heb ik de laatste tijd berichten gelezen over de criminaliteit bij moslims, wel dan blijkt het nu verkeerd te zijn.")

Daar gaan we weer. Het rapport Van San werd eerst in de onderste lade weggemoffeld, en nu wordt het door een Poolse zigeuner helemaal van tafel geveegd, met een paar rake messteken.

Is er iemand die beweert dat alle moslims ciminelen zijn? Dat alle allochtonen criminelen zijn? Ik denk van niet. *Zélfs* het Vlaams Belang niet.
Maar negeren dat het aandeel van allochtonen (en dan nog: welbepaalde allochtone groepen) in "onze" criminaliteit buiten alle proportie is, dat is politiek correct negationisme. En mocht U even de grens oversteken, in om 't even welke richting, dan zouden ze U uitlachen met dat soort oudbakken uitspraken.

Nog iets: Als U criminaliteit niet wenst te koppelen aan culturele of ethnische achtergrond, en (terecht) evenmin de zogenaamde "kansarmoede" aanvaardt als vergoelijking, hoe verklaart U de cijfers van Van San dan wél?

#19942

Leo Norekens

 

Een zeer bondige samenvatting van de conclusies van het rapport van Marion Van San kunt U hier lezen (ongeveer halfweg de pagina):
http://www4.gent.be/integra...

#19943

ivan

 

Allemaal goed en wel Leo maar wat is nu je oplossing? Stel dat het klopt dat allochtonen, of bepaalde groepen allochtonen, gewelddadiger zijn dan autochtonen. Wat dan? Welke aanpak sta je dan voor? Kunnen we daaruit besluiten dat de "cultuur" van die groepen intrinsiek meer gewelddadig is? En wat dan? Hun cultuur proberen te wijzigen? Iedereen die behoort tot de meer gewelddadige cultuur het land uitwijzen, en in elk geval geen nieuwkomers meer toelaten? Misdadige allochtonen strenger straffen dan misdadige autochtonen omdat ze uit een groep komen waarvan aangetoond is dat die meer crimineel is? Je kunt perfect criminaliteit koppelen aan de culturele of ethnische achtergrond, maar moet je dat ook doen met het bestraffen van criminaleit? Moet justitie niet juist kleurenblind zijn?

Trouwens: heeft dat rapport Van San het over ALLE vormen van criminaliteit? Je maakt het mij niet wijs dat allochtonen over alle vormen van criminaliteit heen slechter scoren.

Ik denk dat dit groepsdenken een kwalijke zaak is. Nicholas heeft gelijk.

#19944

Leo Norekens

 

De verbanden niet langer ontkennen omwille van politiek-correcte dogma's zou al een begin zijn. Want het wegkijken en negeren van de evidentie zelve, wekt zo mogelijk nog méér ergernis dan de feiten zelf.

En verder: Nultolerantie (uiteraard los van de culterele of ethnische achtergrond van de dader) ten opzichte van bepaalde vormen van criminaliteit, die de grondvesten van onze samenleving het meest ondergraven.

Wat de bestraffing betreft: indien de rechter oordeelt dat de omgeving van de dader diens "betering" in de weg zal staan, kan dat inderdaad een rol spelen in de straftoemeting, of minstens in de bepaling van de AARD van de straf (werkstraf, celstraf, geldboete...) Jawel. Justitie hoeft niet blind te zijn voor ALLES.

PS: Van San, zoals U kunt lezen op bovenstaande link, specifieert niet alleen de verschillende nationaliteiten (niet: ethnieën), maar ook de verschillende types criminaliteit. (Bvb Turken: oververtegenwoordigd in gewelddelicten, ondervertegenwooridgd in drugshandel).
Tussen haakjes, Van San baseert zich op nationaliteit. Zij beschikte niet over cijfers i.v.m. ethnische achtergrond. Die worden, alweer om de bekende redenen, niet bijgehouden.

#19945

Leo Norekens

 

NB: Nultolerantie, dat houdt dus ook in: het opheffen van de feitelijke onschendbaarheid van bepaalde groepen criminele "jongeren".
Dat houdt ook in: het "heroveren" van de "no-go-zones" in onze zogenaamde grootsteden, waar politiepatrouilles al lang niet meer binnenmogen.