George Soros over de crisis en de hedge funds

[VIDEO]

Committee of Government Oversight and Reform, U.S. House of Representatives, 13 november 2008

Reacties

#71842

Questing Beast

 

Ik vind het nogal bevreemdend dat velen, Soros incluis, de huidige gebeurtenissen op de financiële markten beschouwen als het uit balans zijn van de markt. Het lijkt mij overduidelijk dat de zeepbel het onevenwicht was en dat de schokken die we nu zien juist het terugkeren naar een (weliswaar dynamische) evenwichtstoestand zijn. Soros' paradigma is dus volgens mij volkomen verkeerd en zijn roep om meer regulatie dus nutteloos en zelfs gevaarlijk. Soros zelf lijkt trouwens zo zijn twijfels te hebben over zijn eigen "meer regulatie" stelling, want hij wijst in één adem op de gevaren van teveel regulering, zoals o.a. politisering van de besluitvorming. Een kind kan nochthans zien dat deze overregulering er zeker zal komen, getuige het huidige profileringsgedrag en het graaien naar meer macht van politici allerhande. Erg consequent vind ik dus Soros' verklaringen niet.

#71849

traveller

 

De enige zware waarheden die hij aanhaalde was het feit dat de banken de marges en het minimum kapitaal niet hebben gerespecteerd. Voor de rest was hij niet zeker van zijn stuk.
Hetgeen vandaag met de "goede" banken gebeurt is een gevolg van het feit dat niemand meer weet wie "kredietwaardig" of "niet kredietwaardig" is. Hadden ze de "slechte" banken laten in faling gaan dan was er een duidelijke afbakening geweest. Vandaag zijn ze allemaal "slecht en onbetrouwbaar".
De aarzelingen van Paulson over het "rescue plan" zijn dodelijk, je doet het of je doet het niet maar je moet de markt een vaste koers geven en niet veranderen van richting tijdens de race. En dat noemt zich dan "financieel specialist" en "bankier".

#71889

fcal

 

@ traveller
Basel2 en de Europese verordening m.b.t. het waarderen van de activa in functie van de beurs- c.q. marktwaarde geeft bij een stijgende koersen een groter eigen vermogen en bij dalende koersen een kleiner eigen vermogen. In een, uit zichzelf onstabiel systeem, is dit uiterst gevaarlijk. Wat normaal en vereist is voor bijvoorbeeld beleggingsfondsen is niet noodzakelijk aangewezen voor lange termijn beleggingen.
Dit is een gevolg van het Enron bankroet en daarop volgende politiek afgedwongen absurd strenge en ondoelmatige regelgeving.

Anderzijds wordt voorbijgegaan aan de jarenlange aanhoudende schepping van ongedekt papiergeld door de monetaire overheden.

Als men in zo'n onstabiele omgeving dan nog politiek ingrijpt in de markt van o.a. de hypothecaire kredietverstrekking dan lokt men rampen uit.

Uw opmerkingen t.a.v. het nu onmogelijk geworden onderscheid tussen "goede" en "slechte" banken zijn correct. Aarzelingen en onbeslist optreden door de verantwoordelijken verergeren en verlengen de crisissituatie.

#71891

ivan janssens

 

@QB: overschot van gelijk. De markt, aldus Soros, faalt als gevolg van het voordoen van "reflexivity". Ook regulatoren zijn echter onderhevig aan dit fenomeen, maar om de een of andere mysterieuze redenen, die Soros nooit uitlegt, hebben die daar minder last van.

#71892

ivan janssens

 

De beste getuigenis op de zitting kwam overigens van Houman Shadab die interessant dingen te vertellen had over "hedge funds".
http://www.cnbc.com/id/1584...
http://oversight.house.gov/...

#71896

fcal

 

@ij
Voor de man in de straat, dwz ook voor de meeste politici, zijn de speculanten de oorzaak van de crisis. De media hebben het in ieder geval zo geduid. Zo zijn de politici en de financiële meelopers uit de wind gezet. Het is wel zo, dat de hedge of waarborgfondsen dit meestal vernuftig op korte termijn speculeren omzeggens niet door de crisis geraakt zijn. En het zijn juist de solide en "vertrouwbare" financiële instellingen en banken, die de gestrucureerde hypotheekobligaties zo promootten, die nu over de kop gaan. De toelichting door Houman Shadab was in deze zin duidelijk en sneed hout. Laat ons hopen, dat de Congres-Commissie het begrepen heeft. Dank voor de verwijzing.

Ik ben zelf nog eind vorig jaar benaderd geworden met een dergelijke aanbieding (Lehman Brother gestructureerde hypotheekobligatie) door een vroeger gereputeerde verzekeringsmaatschappij. Door omstandigheden heb ik er niet op ingetekend, maar het zag er verleidelijk uit. Een huisvaderbelegging AAA gecertificeerd met een redelijk rendement op middellange termijn en dat op een moment, dat de conjunctuur zijn neergaande fase aanving. Men mag toch veronderstellen, dat de instellingen, die dit aanbieden een en ander grondig analyseren, quod non. Extra overheidscontrole door een stel bureaucreten had hierbij niet geholpen.

#71898

traveller

 

@ fcal

Het grote onderscheid is: speculeer je met je eigen geld of op "krediet" met het geld van anderen. Het gedrag is totaal anders.
Verder ken ik heel weinig speculanten die niet doorslaan naar gokken als het verkeerd loopt. Dit gebeurde effectief met de banken.

#71899

fcal

 

@ traveller
Juist. Als men wetens en willens in een hedge- of waarborgfonds stapt, dan aanvaardt men ook de risico's hieraan verbonden. Dat is niet met het geld van iemand anders speculeren.
Als men in een termijnmarkt zelf of met hulp van anderen een positie inneemt dan neemt er de blutsen en builen mee, die zich kunnen voordoen en is dit ook niet speculeren met andermans geld.

Geheel anders ligt dat als financiële instellingen met het hun toevertrouwde geld in een spaar- of depositostelsel zonder instemming van de eigenaar gaan speculeren op een termijnmarkt in de plaats van aan de normale kredietverstrekking met de gangbare onderpanden te doen. De financiële instelling treft dan schuld. Dit is door gepaste sturing en controle intern en ook extern te voorkomen.

In de huidige crisis zijn naast de systematische geldschepping door de overheden, die een omgeving van gemakkelijk geld veroorzaakt heeft ook een aantal verstoringen opgetreden zoals die ondeugdelijke gestructureerde hypotheekobligaties, die eigenlijk maar mogelijk waren door weer een ander soort overheidsingrijpen in de hypotheekmarkt en haar afwikkeling. Dat een groot aantal financiële instellingen in Europa het spel meespeelden, om welke reden dan ook, zonder zich vergewist te hebben van de diepere economische en financiële achtergronden en risico's is misdadig. Waartoe dienen al die universitair opgeleide bollebozen in hun "studiediensten" dan?

#71900

traveller

 

@ fcal

Dit is dezelfde discussie als die over de ingenieurs van een paar weken terug.
Een speculant is een geboren roofdier. Ik heb het zeldzame "genoegen" gehad Haji Ashraf Hussein persoonlijk te kennen en bezig te zien. Hij was de meest succesvolle speculant van de 20e eeuw, hij was de man die Nelson Bunker Hunt in de "silver-crash" van einde jaren '70 kraakte, hij alleen. Hij werd dollar miljardair en vermenigvuldigde dat nadien. Hij was een onmens die plezier had in het "kraken" van mensen. Als hij kaart speelde zweette hij van spanning bij 5 dollar verlies, letterlijk.
Die "bankiers bollebozen" met hun diploma's hebben geen jota verstand van hun beroep buiten dat paar uitzonderingen. De reden ligt bij de mentaliteit: "Ik ben trader van 14u tot 18 u". Breng daar de bonussen en het "collectief overleg" bij en het gesloten clubje is gereed om fouten te maken.
Zoals ik hier vroeger al zei: je hebt moeite om nog een bankier te vinden die iets van bankgaranties en akkreditieven begrijpt, maar het zijn wel allemaal "specialisten" in iets.

#71904

fcal

 

@ traveller

U hebt het over een ware speculant in grof geld, een geheide pokerspeler of iets dergelijks, die waar nodig over lijken gaat.
Ik had het hierboven over de termijnmarkt-belegger of -handelaar, die alert maar toch enigzins routinematig posities inneemt en vervolgens afstaat met een redelijke opbrengst of beredeneerd verlies neemt bij onraad. Deze laatste wordt door de goegemeente en politici ook speculant genheten. Dit is uiteraard een eerder verkeerde opvatting en benaming.

Als het gezond verstand en het deugdelijke vakmanschap afwezig zijn bij de "bankiers bollebozen", waarom zou het dan aanwezig zijn bij de "ambtenaren-bollebozen"? Alleen het gedecentraliseerd systeem van de vrije markt, met winst en verlies, succes of bankroet kan zoiets sturen. Met het steeds grotere overheidsingrijpen, dat in veel gevallen nieuwe monopolies of oligopolies schept zijn we helaas de verkeerde weg op.

#71905

fcal

 

@ traveller

Bij die zilver speculatie door de gebroeders Hunt was de KB toch ook betrokken? Ze hebben toen ook serieus verlies geleden. Weet u daar meer over en hebben ze er ook iets uit geleerd?

#71906

traveller

 

@ fcal

Ik was toen in Dubai en keek mijn ogen uit als totaal idiote Vlaming die al een en ander had meegemaakt maar nog nooit de liquidatie van een miljardair die er met beide voeten in stapt.
KB was niet "in the picture". De enige link die ik zou kunnen leggen is via Agfa Gevaert die er toen zeer dicht tegen zat als grote zilververbruiker voor hun films. Iedereen dacht dat het de Hunts ging lukken, niemand kende de Dubai/India link, zelfs de LME niet. Wie wel op de hoogte was, maar zweeg, was Johnson Matthey, de edel metaal smelters, want dat indische zilver werd daar geraffineerd tot 99,9999.

#71908

traveller

 

@ fcal

Een "ware" speculant is altijd in grof geld en met een speciale mentaliteit. De bankiers hebben dat begrepen met hun "golden boys" en hun bonussen. Het verschil is dat die "golden boys" niet met hun eigen geld spelen en dus de noodzakelijke voorzichtigheid overboord smijten om toch maar te scoren. Iemand die van tijd tot tijd een paar duizend euro op de termijnmarkt inzet is veel voorzichtiger met zijn geld.

#71910

Cogito

 

Ik heb over de zilverzaak gelezen, in een boekje van André Leysen, dat de speculanten onderuit zijn gegaan doordat ze niet wisten hoe Indiërs met zilver omgaan. Zilver is spaargeld in India, en zowat iedere Indiër met een beetje geld heeft zilver. Er zit daar dus een enorme slapende voorraad. Leysen sprak van de "zilverklep" die openging bij een bepaalde psychologische prijs, waarbij Indiërs massaal hun zilver begonnen te verkopen.
Dat was de ondergan van Hunt et al. en de redding van Agfa Gevaert.