Grote Belgische firewall geactiveerd

Verschillende internetgebruikers melden dat de Grote Belgische Firewall (zie vorige artikels hier en hier) geactiveerd is voor de volgende websites:

http://www.stopkinderporno.nl/
http://www.stopkinderporno.eu/
http://www.stopkinderporno.com/
http://www.stopkinderporno.tk/

Bijna alle Belgische internetproviders (Telenet, Belgacom, Belnet, Mobistar, Proximus, Base, Scarlet, EDPnet) leiden een DNS-aanvraag voor die websites om naar een webserver van de Federal Computer Crime Unit, alwaar volgende mededeling te zien is:


(klik op het beeld voor een grotere versie)

Ik neem alvast nota van het feit dat het eerste opgemerkte geval van Belgische internetcensuur géén poging is om kinderporno van het net te houden, maar wel om de (wettelijk voorziene) privacy van veroordeelde pedofielen te beschermen. En dat is toch enigszins anders dan wat de aankondiging van dit initiatief liet uitschijnen.

Zelf heb ik mij moeten verplaatsen om deze boodschap op mijn scherm te kunnen krijgen. Ik heb dus wat moeite moeten doen om het slachtoffer te worden van de Belgische internetcensuur. Zoals eerder beschreven had ik in mijn instellingen OpenDNS ingesteld als DNS-provider. Maar zelfs nadat ik deze instelling weer gewist had, en nadat ik voor alle zekerheid in een DOS-venster het commando "ipconfig /flushdns" ingegeven had om de DNS-cache van mijn PC te ledigen, kon ik nog altijd ongehinderd de bewuste sites raadplegen. De internetprovider waar ik gebruik van maak, Dommel, doet blijkbaar niet mee aan het censuur-initiatief van de Belgische overheid, of zijn ze laat met het doorvoeren van de aanpassingen. Op het eerste gezicht gaat het dus inderdaad om een "vrijwillige" medewerking van internetproviders aan een door de overheid gecoördineerd censuursysteem.

UPDATE 22-04-2009 00:43
De Standaard schrijft vandaag op haar voorpagina dat de blokkering gebeurde door middel van een bevelschrift van een Procureur des Konings.

Vrijdagavond ontvingen 17 Belgische internet service providers (ISP's) een bevelschrift om vier websites onbereikbaar te maken. Een dergelijke vraag is 'zeer, zeer uitzonderlijk', zegt Stefan Coenjaerts, woordvoerder van Telenet. In feite kwam een dergelijke vraag in het verleden bij Telenet nog maar één keer, in verband met de negationist Siegfried Verbeke. Maar die blokkering is uiteindelijk nooit uitgevoerd, omdat de website ondertussen al niet meer bereikbaar was, aldus Coenjaerts. Belgacom-woordvoerder Jan Margot zegt daarentegen dat Belgacom al eerder dergelijke verzoeken kreeg.

Het parket heeft al sinds 2001 de bevoegdheid om gegevens in een informaticasysteem 'ontoegankelijk te maken', volgens artikel 39bis van het wetboek van strafvordering. Het parket kan dat doen als de gegevens het voorwerp van een misdrijf vormen of voortkomen uit een misdrijf, en als ze bovendien 'strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden'.

Verschillende Belgische bloggers reageren bijzonder kritisch. De populaire Belgische blogger Luc Van Braekel beschuldigt de overheid van internetcensuur en verwijst spottend naar 'De Grote Belgische Firewall' (een allusie op de Grote Chinese Firewall waarmee de communistische overheid het internet in China censureert).

Patrick Van Eecke, hoogleraar informaticarecht aan de Universiteit Antwerpen, nuanceert dat. Er is in dit geval een gevaar voor de openbare orde, aldus Van Eecke, omdat pedofielen worden geïdentificeerd. 'Het grote risico is dat de identificatie van deze personen sommige burgers ertoe kan brengen dat zij het recht in eigen handen nemen. Dat is volgens mij een reëel risico.'


Artikel 39bis van het Wetboek van Strafvordering:
Art. 39bis. § 1. Onverminderd de specifieke bepalingen van dit artikel, zijn de regels van dit wetboek inzake inbeslagneming, met inbegrip van artikel 28sexies, van toepassing op het kopiëren, ontoegankelijk maken en verwijderen van in een informaticasysteem opgeslagen gegevens.
§ 2. Wanneer de procureur des Konings in een informaticasysteem opgeslagen gegevens aantreft die nuttig zijn voor dezelfde doeleinden als de inbeslagneming, maar de inbeslagneming van de drager daarvan evenwel niet wenselijk is, worden deze gegevens, evenals de gegevens noodzakelijk om deze te kunnen verstaan, gekopieerd op dragers, die toebehoren aan de overheid. In geval van dringendheid of om technische redenen, kan gebruik gemaakt worden van dragers, die ter beschikking staan van personen die gerechtigd zijn om het informaticasysteem te gebruiken.
§ 3. Hij wendt bovendien de passende technische middelen aan om de toegang tot deze gegevens in het informaticasysteem, evenals tot de kopieën daarvan die ter beschikking staan van personen die gerechtigd zijn om het informaticasysteem te gebruiken, te verhinderen en hun integriteit te waarborgen.
Indien de gegevens het voorwerp van het misdrijf vormen of voortgekomen zijn uit het misdrijf en indien de gegevens strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, of een gevaar opleveren voor de integriteit van informaticasystemen of gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, wendt de procureur des Konings alle passende technische middelen aan om deze gegevens ontoegankelijk te maken.
Hij kan evenwel, behoudens in het geval bedoeld in het vorige lid, het verdere gebruik van het geheel of een deel van deze gegevens toestaan, wanneer dit geen gevaar voor de strafvordering oplevert.
§ 4. Wanneer de in § 2 vermelde maatregel niet mogelijk is om technische redenen of wegens de omvang van de gegevens, wendt hij de passende technische middelen aan om de toegang tot deze gegevens in het informaticasysteem, evenals tot de kopieën daarvan die ter beschikking staan van personen die gerechtigd zijn om het informaticasysteem te gebruiken, te verhinderen en hun integriteit te waarborgen.
§ 5. De procureur des Konings brengt de verantwoordelijke van het informaticasysteem op de hoogte van de zoeking in het informaticasysteem en deelt hem een samenvatting mee van de gegevens die zijn gekopieerd, ontoegankelijk gemaakt of verwijderd.
§ 6. De procureur des Konings wendt de passende technische middelen aan om de integriteit en de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.
Gepaste technische middelen worden aangewend voor de bewaring hiervan op de griffie.
Hetzelfde geldt, wanneer gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen in een informaticasysteem, samen met hun drager in beslag worden genomen, overeenkomstig de vorige artikelen.


Reacties

#79217

PLJ

 

de dag van je vorige artikel hierover ben ik naar opndns overgeschakeld.... benieuwd hoe lang het duurt tot ze hier ook een stokje voor (proberen te) steken...

Maar als ik het goed heb kaderen deze dns-omleidingen in de strijd tegen kinderporno.... en de eerst sites die ze onbereikbaar maken... strijden tegen... kinderporno...
Het zou grappig zijn als het niet zo verontrustend was.

#79218

Joske

 

Is een zware schending van de rechten van de mens. Ik hoop dat iemand tegen de Belgische staat klacht indient voor het Europese Hof van de rechten van de mens in Straaatsburg.

Dat kinderporno geblokkeerd wordt, kan ik nog enigszins begrijpen, maar zomaar websites blokkeren omdat de overheid niet weet wat aanvangen met de "lastige" informatie op een site?

Sorry, maar dit is er echt over. Hier zijn burger rechten geschonden. De Belgische staat dient in deze veroordeeld te worden.

Wat is het volgende? Blokkering van de websites van politieke tegenstanders?

#79221

ikke

 

Wat een klootzakken, het is een echte schande, Belgie het land waar misdadigers veeeeel meer rechten hebben dan slachtoffers, we zullen er aan denken is het stemhokje, aan de politiek correct denkende...
Hier gaan we de weg op van China, daar blokkeren ze ook websites

#79222

Fidel Castro

 

De uitvoerende macht kan blijkbaar zo maar op eigen houtje beslissen om een website te blokkeren zonder dat daar ook maar enige rechterlijke uitspraak over bestaat.

Ook hier is de hoeksteen van de democratie "scheiding der machten" alweer met de voeten getreden. Leterme en Vandeurzen deden het eerder in de zaak Fortis, en de nieuwe minister van justitie De Clerck is blijkbaar geen haar beter!

En dat durft zich dan "democratisch" te noemen. Haha ...

#79223

Wimweb

 

@Joske : zeker... chinese toestanden ed. Weg freedom of speech, dat is toch wat ik verwacht..

#79224

Sven Meeus

 

Zo fake als't maar kan zijn! De grote firewall bestaat niet eens.

#79225

Bompa

 

Wat'n stoere actie toch van het belgisch gerecht en politiek die firewall. Ondertussen ergens ...binnen een straal van 1000m omheen de gevangenis van Nijvel woont een veroordeelde, geinterneerde kinderverkrachter en -moordenaar die tot vandaag toegang had tot kinderporno. Belachelijk Belgie.

#79227

Tuur Censuur

 

Wel niet zo'n positieve reacties voor minister van justitie De Clerck. Zou me niet verwonderen dat LVB.net nog vandaag door toedoen van de "democratische" partijen CD&V, VLD, SPa en Groen! voor onbepaalde tijd geblokkeerd wordt. Tot dat die reacties verwijderd zijn. Geen negatieve info tegen de regering!

#79228

Dirk Houbrechts

 

Zelfs als zou ik met deze hollandse pedofielenaanklaagsite nog niet samen in een vol voetbalstadium willen gezien worden, vind ik dat niet kunnen. Een totalitaire praktijk. Want waar ligt de grens? Vandaag een schandpaalsite. Morgen een blotefoto's-site. Volgende week een site waar mp3's worden uitgewisseld. En zo verder en zo voorts. Tot waar laten we deze censuur toe? Niet te ver, zegt mijn gezond verstand. Stop aan de Stop! http://houbi.com/?p=961

#79229

flutpolitiekers

 

Wij worden behandeld als chineeskens, dus zullen we ook doen gelijk de chineeskens: één van de honderden programma'tjes gebruiken die zich een web baant doorheen de blokkering. Is niet moeilijk even zoeken en je komt er wel eentje tegen. Het ene principe werkt al wat sneller dan het andere en als je de juiste kiest dan zijn ze weken op zoek naar de volgende link in de ketting langswaar je er graakt bent. Weken omdat alle links zich in het buitenland bevinden en er kunnen er toch enkele tientallen tussenzitten vooraleer ze ooit je ip adres zouden kunnen achterhalen. En als ze dat dan nog doen dan weten ze nog niet precies wat je bekeken hebt want de data werd versleuteld. HIHI

#79230

grrrrr

 

Grrr, vanaf nu worden we verplicht om net zoals in China te surfen via een proxy om de censuur van de overheid te omzeilen. http://www.proxy.org Het verwondert me niet, dit land is geen democratie, maar een dictatuur.

#79231

wouter goderis

 

evonet en uu.net doen blijkbaar ook (nog) niet mee
kan niet zeggen dat ik het jammer vind , laat me zelf maar beslissen wat ik bezoek en wat niet.

#79233

steven

 

Fijn, maar nu weet ik nog altijd niet wie die pedo's zijn. Kan iemand hier de namenlijst eens publiceren of doormailen? Dank bij voorbaat.

#79234

Johan De Cauwer

 

Ik kan me moeilijk boos maken over het blokkeren van deze site, die inderdaad (volgens bericht in de media, anders kende niemand hem) een bedenkelijke inhoud heeft en die ik gewoon niet wilde bezoeken, maar ergens geeft het een wrang gevoel dat men sites begint te censureren. Waar eindigt dit? En de vraag: voor wie moeten we kiezen om censuur tegen te gaan? Zeker niet voor een traditionele partij, zoveel is duidelijk. Maar bestaan er wel partijen die "echt" liberaal denken?

#79235

oscar lynn

 

je had ook gewoon via http://www.anonymouse.org kunnen gaan natuurlijk....

#79236

Fan van Geert Wilders

 

Oscar Lynn, als we gaan moeten doen zoals de Chinezen en met anonymizers of proxy's werken, dan is het echt al ver gekomen!!! Godverdomme, alweer een stuk vrijheid naar de kloten in dit land. Bedankt Belgische kutpolitiekers!!! Mogen wij ook nog zelf bepalen wat wij vinden van de info die op het net verschijnt? Dit is PURE CENSUUR. Kan die Geert Wilders zich ook niet kandidaat stellen op 7 juni tijdens de Vlaamse verkiezingen? Wij hebben echt nood aan politici die onze vrijheid waarborgen.

#79239

Filbert

 

Dit is ook geen 'firewall' zoals Luc schrijft, gewoon resolving die omgeleid wordt.

#79240

PLJ

 

Yes, lvb haalt de voorpagina van de standaard ;-)
Voor alle duidelijkheid: de persoon achter de geblokkeerde sites is een domme hufter die wellicht een misdrijf begaat door de publicatie van namen en adressen. Hiertegen moet het gerecht optreden door hem te vervolgen. Niet door z'n webtraffic om te leiden.
Wie hier om een namenlijst komt vragen is denk ik aan het verkeerde adres.

#79241

Fre

 

Waar haalt de minister van justitie het recht vandaan om de functie van tegelijk "minister" en "rechter" op zich te nemen??? Uitvoerende macht en rechterlijke macht. Ik dacht dat die gescheiden waren? Maar de CD&V heeft daar wel vaker last van. Remember Leterme en Vandeurzen in de zaak Fortis. Daar ook eventjes voor belanghebbende partij en rechter tegelijk spelen. FOEI FOEI, waar eindigt dit? Jawadde.

#79242

Pol

 

Uh, zonder tussenkomst van een rechter???

Dit is het recht in eigen handen nemen. Onaanvaardbaar in een rechtsstaat.

#79243

Fre

 

Pol, en wat doet de minister van justitie dan wel? Dat is toch ook het recht in eigen handen nemen? Is evenveel in fout. Hier wordt de rechterlijke macht buiten spel gezet. Dat is echt onaanvaardbaar. Overigens is het niet aan ons om uit te maken of die site kan, maar is dat een taak van justitie, desnoods een internationaal hof. Het gaat hier overigens niet ofdat die site al dan niet moet kunnen, maar om het censureren van info.

#79244

Do Remus

 

Welkom in België, land waar pedofielen alle rechten hebben, en slachtoffers de mond worden gesnoerd.

#79246

David Geens

 

@lvb: het is inderdaad een initiatief in de schoot van ISPA en enkel ISP's aangesloten bij ISPA doen hier (vrijwillig) aan mee.

#79249

Bart

 

In Firefox gebruik je gewoon een proxy server om dit te omzeilen.
Een eenvoudige uitleg vind je op:
http://www.mijn-ip.net/prox...
Een lijst met proxy servers vind je via google:
http://www.google.com/searc...
of op:
http://www.proxy-list.org/e...

#79250

NR

 

Zo beschermd is de privacy van de gevangene ook weer niet: één van de mogelijk bijkomend te geven straffen, is de publicatie van het vonnis. Daarnaast wordt een zedenmisdadiger meestal verboden nog beroepen aangaande kinderen of jongeren (opvoeder, leraar, enzoverder) uit te oefenen. Daar zou toch een zekere controle in moeten zitten.

#79251

Spons

 

Wat is het IP adres van de stoppagina waar naar wordt verwezen eigenlijk? Is dit niet gewoon een hoax van de site zelf om media aandacht te krijgen door de ranges van een paar grote providers te blokkeren? .nl en .tk laten sowieso niks zien trouwens. Alleen achter .com en .eu zit daadwerkelijk een website.

#79253

Eric

 

@Spons: het is reeds gecontroleerd met verschillende providers. De ene geeft het wel door, en de andere niet. Duidelijk geen Hoax.

#79255

Bart

 

De gróte Belgische Firewall is waarschijnlijk één mailtje naar de Belgische ISP's waarbij Dommel zijn mailbox nog niet heeft bekeken

#79256

fcal

 

Korte metten.

Iedere pedofiel wordt bij het 1ste vergrijp door de wetsdokter een code getatoueerd op het mannelijke lid en een pedo-chip in het achterwerk gedeponeerd. Hij betaalt uiteraard een forse schadevergoeding en boete.

Bij het 2de voorval wordt de dader met een aangepaste dosis blijvend chemisch gecastreerd. Waar dit niet lukt, wordt dit op klassieke wijze opgelost. In beide gevallen is dit gekoppeld aan een passende gevangenisstraf en aan de schadevergoeding van het slachtoffer.

Bij een 3de hervallen wordt bij de dader onherroepelijk het schuldige lichaamsdeel verwijderd en in plaats van de gevangenisstraf komt een levenslange verbanning naar Temptation Island.

Deze rechtsgang is eveneens van toepassing op de politici, die de vrijheid van meningsuiting verkrachten. In plaats van Temptation Island worden deze misdadigers levenslang naar Robbeneiland verbannen, waar ze de schoonmaak van de latrines van het Mandela cellencomplex kunnen gaan verzorgen.
Bij tekort aan genoegzame opvang aldaar, worden ze met een hengel en een manshoge windmolen uitgezet op enkele ecologisch verantwoorde locaties in het maagdelijke Sub-Antartica-gebied. Eilandjes genoeg.

#79257

Fustigator

 

"Bedankt" FCCU om de pedofielen in België te beschermen door de site "stopkinderporno" van Mr Hölscher af te sluiten.

We wanen ons in Communistisch China.

De (al dan niet toekomstige) slachtoffers zullen u daarvoor "dankbaar " zijn, daar het geweten is dat pedofielen door de band recidiveren. Vraag maar in de mensen in Limburg waar vandaag 21 april een jongetje van 11 jaar bijna werd ontvoerd. Maar dat zijn zeker maar "peanuts" voor U. De wet is de wet en criminelen horen hun privacy beschermd te zien. Dat er in de toekomst méér kinderen daar het slachtoffer van zullen worden is "vanzelfsprekend" totaal naast de kwestie zeker!

Iedereen zou het recht moeten hebben om de bandieten in zijn omgeving te kennen, daar "moeder justitie" allerhande trucs vindt om die vroegtijdig terug in de maatschappij te kunnen loodsen, dit liefst zo anoniem mogelijk. Zo kunnen ze opnieuw hun wandaden plegen.

Als burger , vader van vijf kinderen en negen kleinkinderen, wens ik hier mijn afschuw te tonen ten opzichte van uwe censuurpraktijken.

#79258

Norbert de strandkruier & fruitkweker

 

Ik vind die Belgisch firewall keigoed!
Die Hollanders moeten zich niet komen moeien met de manier waarop WIJ met onze pedofiele misdadigers omgaan.

#79259

Maarten Schenk

 

Open brief aan Stefaan De Clerk (met links naar de gecensureerde sites die wel werken, zonder zelfs maar met DNS instellingen te moeten prutsen):

http://www.blogologie.be/20...

#79260

Emmanuel

 

Ik heb net een mail gestuurd naar mijn provider (Scarlet) met een vraag om meer uitleg, en een dreigement om mijn abonnement op te zeggen als ze deze policy in de toekomst voortzetten.

Hopelijk volgen voldoende mensen dit voorbeeld, en kunnen we zo toch ietwat druk uitoefenen..

Heeft er iemand een lijst met providers die niét meedoen met deze Chinese praktijken?

#79263

Zorretsjeef

 

Ben ook van plan om een gepeperde mail te sturen naar EDPnet.

Goeie provider daar niet van, maar dat EDPNet sites gaat censureren door ze om te leiden, nee dank u, daar gruw ik van. En censureren is nog altijd iets anders dan sites waar kinderporno op te zien is blokkeren. Censureren is het achterhouden van informatie waarbij er geen vonnis bestaat van rechtswege. Zoals in dit geval.

Geen China toestanden voor mij. We moeten dergelijk gedrag van de Belgische overheid keihard aanklagen, desnoods Europees. Op mijn stem moesten ze sowieso al niet rekenen op 7 juni. Ik stem wel voor partijen die de vrijheid hoog in het vaandel voeren.

#79264

Cogito

 

't is opendeurdag vandaag precies in reagentenland?

#79265

NRuf

 

De pogingen om deprivacy te beschermen met allerlei wetten , of websites te verbieden of te blokkeren via de truc met de grote Belgische Firewall lijkt me een verloren strijd te worden, ongeacht of ondanks allerlei begrijpelijke en verdedigbare of redelijke argumenten om zulk ingrijpen te verantwoorden. De vraag is ook of schending van de privacy door het vermelden van welbepaalde persoonlijke gegevens op zich als een crimineel feit of strafbaar feit wel moet gehandhaafd worden ,en wel te handhaven is .

Voorbeelden , waarin de privacy geschonden wordt, en die in bepaalde gevallen enorm veel meer en delicater informatie bevat dan de zaak waarover nu zoveel heibel is , zijn er immers in veelvoud te vinden op blogs, internetvestanden allerlei als Scribd, forums enz.... Dat waarover nu zoveel heisa wordt gemaakt , is eigenlijk maar een futiliteit vergeleken met wat zoal op internet dagelijks te vinden en te lezen is:

een voorbeeld:
http://www.isgp.eu/dutroux/...
http://www.scribd.com/doc/4... 1996-1997-x-dossier-summary

Dat laatste bestand staat echt vol met persoonlijke gegevens en gegevens ook over vermeende en/of veroordeeelde "pedofielen", en dit staat sinds jaren op internet (vroeger en nu ook nog via andere links) met onder andere zelfs een lijst met als titel "Pedos Divers".
"Dit" specifieke Scribd-bestand werd opgeladen op 26/07/2008. Dat dokument is te downloaden via Scribd en ook op tal van andere plaatsen op internet (het betreft een officieel werkdocument van de cel neufchateau van indertijd)

Zie bvb ook klokkenluideronline: en wat daar vermeld wordt ivm bvb Lippens Maurice.
http://www.klokkenluideronl...
en bvb ook heel wat informatie (al dan niet speculatief) op de website Kleintje muurkrant http://www.stelling.nl/foll... ,
http://www.stelling.nl/foll...

en verder op een forum als bvb: http://anneesdeplomb.topdis... (zie daar bijvoorbeeld de documenten van een aantal gebruikers)
enz enz..
en ook op het forum http://x1dossier.forumup.be/

Anderen kennen wellicht nog heel wat andere soorten internetsites,-blogs,-forums die zouden kunnen ten prooi
aan de klauwen van de grote firewall.

#79266

Emmanuel

 

@Cogito

Er staan links naar deze pagina op heel wat sites/facebookgroepen enzo. Vandaar waarschijnlijk.

#79267

Zombie

 

@David Geens

Ik zie het logo van ispa niet op die pagina ? Zie ook:
http://www.ispa.be/default....
"Position of Principle on DNS blocking of illegal content on the internet."
Daaruit blijkt dat ISPA zich toch grote vragen stelde over dit principe.

#79268

yupie

 

Het begin van het einde.

Zonder enige wettelijke bepaling, zonder zelfs maar een uitkristallisatie via een billijk vertegenwoordigde belangengroep of maatschappelijk debat, is vandaag de Internet Censuur in Belgie begonnen.
Het speelt geen rol of dit technisch al of niet eenvoudig te omzeilen valt: dit is nog maar het begin.

Triest.

#79269

Thomas

 

De Nederlandse site die opkomt voor legalisering van pedofilie blijft online. *zucht*

#79272

Amedee Van Gasse

 

Ook straf: het is geen initiatief van de Minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V) maar wel van de "Minister van Internet", Vincent Van Quickenborne (OpenVLD). Zie ook het persbericht van de Liga voor de Mensenrechten: http://www.mensenrechten.be...

#79275

len

 

van den http://belsec.skynetblogs.be we hebben het nu via de internationale securitybloggers het internationale blogwereldje doorgestuurd want er staat veel meer op het spel. Al de plannen van DeVlies gezien over wat hij wilt doen met online gokken en gebruikers enzovoort....

#79276

Neverbeendead Religion

 

De wet biedt pedofielen na hun kleine of grote straf een herkansing. Terug in een maatschappij waarin het individu in een straal van vele kilometers exact wil weten via het internet wie er in zijn omgeving woont van het type herkansing en dat is een synoniem van hervallen in oude gewoontes. Zo gewild om constant met de vinger te kunnen wijzen in the public world.
Het gevolg is dat de returners to society datzelfde internet dan gaan gebruiken om hun soortgenoten op te zoeken en om daar na verloop van tijd mee te organiseren om uiteindelijk in het nieuwe trailer park samen terecht te komen. Een nieuwe plaats waar je ook niet per ongeluk mag terechtkomen cuz you want be in kansas anymore.
Pictures of taboos and he don't understand he's a losin me. ( http://www.muzikum.eu/artie... & http://lvb.net/item/7286#78994 )
http://www.deezer.com/track...

#79288

Rani

 

Ik kan alleen maar dromen van zoveel aandacht van de Belgische poitiek. Ik ben verdorie 26 jaar lang in Belgie het slachtoffer geweest van alle vormen van geweld en moet nog altijd voorzichtig zijn met wat ik daarover zeg. Ik ben uit pure ellende naar het buitenland verhuist en nog altijd kan ik mijn recht niet halen omdat we geen fatsoenlijke advocaat kunnen betalen die in vlaanderen eens aan de bel wil trekken. Het is allemaal heel erg eng vindt ik. Rani

#79289

E. Evrard

 

Ik kan de sites wel nog bereiken... Evonet doet dus ook niet mee...

#79291

NB

 

Tijd om de providers massaal te mailen, en te vragen op basis van welke informatie/wetteksten/verordeningen/... ze zich baseren om deze beslissing te nemen?

#79296

Bompa

 

"het recht in eigen handen nemen" ... in diezelfde sfeer kan je de inzameling van vuurwapens door provinciebesturen en politie, maar ook allerhande andere maatregelen plaatsen. Men zou namelijk eens het recht in eigen handen kunnen nemen tegen de politici die menen zichzelf boven de wet te kunnen plaatsen en die te incompentent zijn om werkbare en daadkrachtige oplossingen te hanteren. Verder valt het op te merken dat andere landen meer vertrouwen hebben in hun burgers dan in B-land.

#79297

Baptist

 

"Het recht in eigen handen nemen", dat doet mijns inziens de federale regering ook. Want zij heeft geen enkele rechterlijke macht om deze beslissing te nemen. Dit zijn China-toestanden, en pure censuur.

Wees maar gerust dat de goksites de volgende zijn die zullen geblokkeerd worden. Daarna de websites van de oppositiepartijen. Te beginnen met die van het Vlaams Belang. Op 7 juni zal er hier zeer zeker niet traditioneel gestemd worden.

#79298

FluffyB

 

DNS blokkering werkt eenvoudig niet of toch niet efficient. Een redirector of zelfs de Google vertaal service en bingo.
Als ze URL's willen blokkeren moeten ze proxies installeren en gaan blacklisten. Maar dit is een kat en muis spel. Je dns aanpassen hoeft niet eens. Zoek op internet : internet op school, internet op het werk. Neem een redirector en je zit zo op de site. 13 jarigen in scholen weten hoe dat moet.

#79300

Dictatuur België

 

De site stopkinderporno.com is makkelijk te bezoeken via http://www.proxy.org. Eén van de proxy's aanklikken en het adres van de gebokkeerde site invullen en je bent er. Of gewoon een anonymizer zoals http://www.anonymouse.org Wat proberen die van CD&V en VLD hiermee te bereiken? Chinese toestanden?

#79301

Thierry

 

Long live Hotspot Shield !

#79302

Didier

 

VlaamsBelang.org en VlaamsBelang.be worden vanaf volgende maand geblokkeerd. Heeft te maken met feit dat de partij al eens veroordeeld was voor het Gentse hof van beroep. Het zijn racistische sites.

#79312

Bart

 

Gewoon verbijsterend, al deze reacties. Je zou denken dat je er na een tijdje aan went, maar het blijft shockerend. Een Hollander overtreedt schaamteloos de wet en vindt de schandpaal opnieuw uit, en hier kan niemand iets beters bedenken dan janken om censuur en nog maar eens pleiten om pedofielen te castreren, te verbannen etc.

De grote verworvenheid van internet? Alle smerige ratten die wij beschaafde mensen vroeger nooit hoorden of zagen, zijn uit het riool gekomen en laten nu wereldwijd hun keutels en hun vlooien zien.

Vrienden, ik kots van u.

#79316

Dixie dansen op de koer

 

Vermits onze eigen openbare omroep zich bij dit alles niet de minste vragen lijkt te stellen, zullen we eens kijken wat de buitenlandse geschreven pers doet.
Hou morgen maar vooral de Britse geschreven pers in de gaten, ik heb hen alvast een zetje gegeven.

#79318

Ad Van den (pedo)Bergh

 

Gelukkig kunnen we nog surfen naar de Nederlandse pedofielenpartij. http://www.pnvd.nl Maar ho, als slachtoffers hun bek open doen! Die hebben geen rechten. Pedofielen hebben wel het recht om iemand te bepotelen en een iemand een levenslang trauma te bezorgen. De omgekeerde wereld.

#79319

Toekomstige ex-Telenet-klant

 

Dit was alvast het antwoord van Telenet:

Beste mijnheer xxxxxxxxx,
U nam contact met ons op over het blokkeren van de site http://www.stopkinderporno.nl.

We begrijpen uw ongenoegen maar willen er u attent op maken dat het geen beslissing is van Telenet. We dienen richtlijnen van hogere instanties op te volgen.

Dit werd aangevraagd door het federaal parket en gebaseerd op een wet die eigenlijk gemaakt is om kinderporno sites te blokkeren.

"Het parket heeft al sinds 2001 de bevoegdheid om gegevens in een informaticasysteem 'ontoegankelijk te maken', volgens artikel 39bis van het wetboek van strafvordering. Het parket kan dat doen als de gegevens het voorwerp van een misdrijf vormen of voortkomen uit een misdrijf, en als ze bovendien 'strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden'

We vinden het jammer dat we u hiermee niet verder kunnen helpen.
Met vriendelijke groeten,

xxxxxxxxxxxx
Telenet Klantendienst

#79321

Leo Norekens

 

@Bart: "Alle smerige ratten die wij beschaafde mensen vroeger nooit hoorden of zagen, zijn uit het riool gekomen en laten nu wereldwijd hun keutels en hun vlooien zien."

> Dat vind ik nu toch ook geen toon om over onze moslimvrienden te spreken. (Of ben ik in de verkeerde discussie terechtgekomen?)

Terzijde: Hoe zal het onder de Sharia gaan met de privacy van veroordeelde pedofielen?

#79322

Grommit

 

@toekomstig ex-telenet klant, als ik dat goed lees kunnen eigenlijk alle websites sinds 2001 geblokkeerd worden, want wat is "strijdig met de openbare orde en goede zeden"? De website van het Vlaams Belang? Chinese toestanden in België zijn bij deze een feit!

#79330

Hallo Europa???

 

Waarom grijpt de Europese Commissie niet in? Het kan toch niet langer meer dat een schijndemocratie als België deel uitmaakt van de Europese Unie. Een crypto communistisch staatsmodel waarvan de media in politieke handen (en logischerwijs gemonopoliseerd) zijn, en het gerecht geen enkele geloofwaardigheid geniet. En enkel als middel dient om politieke tegenstanders enerzijds te ambeteren of anderzijds af te maken (cf Vlaams Blok, en campagnes tegen diverse leden).

#79338

Eva Longorya

 

En dan mogen we ook de gegevens van de pedofielen die nog vrij rondlopen niet kennen... als men denkt dat het gerecht kent... ik ken er ene die mag blijven verder doen. Sommigen hebben nu eenmaal het geluk dat pedo feiten uitkomen net voor of tijdens een echtscheiding (of vandaar ook vaak de reden van de echtscheiding) en dan ondanks medische bewijzen niet vervolgd worden omdat men denkt dat het om zwartmakerij gaat...

#79339

Eva Longorya

 

En dan mogen we ook de gegevens van de pedofielen die nog vrij rondlopen niet kennen... als men denkt dat het gerecht kent... ik ken er ene die mag blijven verder doen. Sommigen hebben nu eenmaal het geluk dat pedo feiten uitkomen net voor of tijdens een echtscheiding (of vandaar ook vaak de reden van de echtscheiding) en dan ondanks medische bewijzen niet vervolgd worden omdat men denkt dat het om zwartmakerij gaat...

#79347

Democraat

 

<quote>Patrick Van Eecke, hoogleraar informaticarecht aan de Universiteit Antwerpen, nuanceert dat. Er is in dit geval een gevaar voor de openbare orde, aldus Van Eecke, omdat pedofielen worden geïdentificeerd. 'Het grote risico is dat de identificatie van deze personen sommige burgers ertoe kan brengen dat zij het recht in eigen handen nemen. Dat is volgens mij een reëel risico.'</quote>

Says who ? Bij "provincie Antwerpen" bijvoorbeeld, lees ik "Antwerpen: er woont een veroordeelde Pedoseksueel" (ja ik kan nog bij de site). Dat zou ik niet direct identificatie noemen. En moeten we dat dan zomaar aan het (politiek benoemde) parket overlaten om te beoordelen of er sprake is van "gevaar voor de openbare orde" ? Dan kunnen ze volgens mij nog heel wat websites afsluiten met dergelijke voorwendsels. Tijd om de democratie te versterken als u het mij vraagt.

Overigens hebben de initiatiefnemers nog niet door dat Brabant in twee provincies gesplitst is.

#79348

Karl

 

En elke keer als ik hier zeg dat het communisme weer wordt ingevoerd, maar deze keer onderhuids, lacht men mij hier uit. Moet je jullie nu allemaal zien zitten roepen...

Niets is wat het lijkt.

#79352

Didier

 

Voor wie het nog niet zou gemerkt hebben: ondertussen heeft ook Dommel zijn DNS-update uitgevoerd en moeten ook wij overschakelen naar opendns als we nog vrij willen surfen.

#79355

Emmanuel

 

Reactie van Scarlet (let op het hoogstaand taalgebruik):

"Beste,

Het is zo dat deze website illegale informatie bevat en dit een gerechtelijke acties momenteel. Niet van de provider uit menheer !

Met vriendelijk geachte groeten, "

#79362

joe

 

allez, er is nog hoop voor sukkelaars, ze kunnen steeds aan de slag bij Scarlet.

#79364

stopinternetcensuur.tk?

 

Omgeleid naar een webserver van de FCCU, alwaar natuurlijk niks, maar dan ook niks gelogd wordt...

#79370

Publius

 

Om het in het mediataaltje te zeggen: de mensen zullen geschokt zijn dat België, een land dat ondertussen een reputatie heeft opgebouwd als pedofielenland, een overheid heeft die als prioriteit een site kiest... gericht tegen pedofielen.

kwestie van het "imago" te versterken naar het buitenland. Komt het toerisme en handel zeker ten goede.

Goe bezig...

Dat, als er een juridische basis is, men dat veroordeelt of probeert, "ok", maar een overheid die verder uitblinkt in passiviteit als het op misdadiger-veroordeling, vervolging en opvolging aankomt, die nu eindelijk eens krachtdadig optreedt... doet dat tegen diegenen die de maatschappij verder willen behoeden voor misdadigers van het lafste soort.
Sloten van deuren vervangen van misdadigers wat bijna wekelijks tot hilarische beelden leidde van gevangenen die en masse (zoals in de slapstick films) over het muurtje kruipen, dat kon jaren niet.., Pedofielen beschermen is daadwerkelijk een prioriteit. goed dat we het weten voor de verkiezingen.

Bang dat er teveel pastoors zouden op verschijnen of hoge "pieten" uit het "middenveld" ?

#79377

Asrael

 

http://anonymouse.org/cgi-b...

Vrijdag worden namen van politici onthuld. Moeten we hier veel geloof aan hechten?

#79383

Den Amerikaan

 

Dit is geen gevolg van een rechterlijke uitspraak maar van een proactieve interventie, dus censuur want men gebruikt de wet om iets te verbieden wat eventueel illegaal zou zijn. En waar zijn die bewijzen en waar is de veroordeling?
Pure censuur en daarmee gedaan, er zijn geen objectieve maatstaven die worden gebruikt maar interpretaties.

Al die haatsites mogen dus blijven bestaan maar deze moest onmiddellijk weg...

democratisch belgie...

#79384

Neverbeendead Religion

 

Zolang ze den elentrik maar ni blokkeren
https://www.youtube.com/watc...

#79396

oxbow

 

Kan mij iemand eens aanwijzen waar ik die "verboden data" (namen, adressen, etc) kan terugvinden op die site, want ik vind dat daar niet terug.. staat dat er eigenlijk wel op? Indien niet is dit een grof schandaal.

#79398

Neverbeendead Religion

 

In een ander specifiek censuur geval:
Wanneer het industriele kapitalisme na verloop van tijd overgenomen wordt door het groene kapitalisme is iedereen het daarna eens. Mensen die zichzelf niet in de vernieling helpen in de westerse wereld met sex drugs & rock 'n' roll zijn zowat de enigen die er niet opmerkelijk gezonder aan toe zijn op de korte en de lange termijn.
En dan kan men niet meer ontkennen dat de anti industriele milieubewegingen met hun groene industrie plannen al vanaf hun ontstaan gelijk hadden.
Dat het industriele kapitalisme niets schuwt om zijn winsten verder te kunnen verhogen terwijl het zich dan op een contradictionele manier manifesteert omdat het deze keer een gezondere samenleving oplevert, het nieuwe noodzakelijke neveneffect van het nieuwe kapitalisme.
En dan heeft de nieuwe generatie geschiedschrijvers er nog een extra kwaliteit bij, passie.
http://www.deezer.com/track...

#79452

wimadrid

 

Voor mij nogal duidelijk waarom die site geweerd wordt. Hebt ge al het schabouwelijke Duits gezien (klik op "VOP LU")?

Ik heb [email protected] gevraagd wat er nu juist illegaal is op die site.
Ik vermoed dat het de "Pedo Infolijn" is ("u ziet dan dat er bij u in de buurt een veroordeelde pedoseksueel woont? Dan kunt u iedere dag tussen 12:00 en 13:00 uur en tussen 17:00 en 18:00 de pedo informatielijn bellen,").
Maar indien er op dat nummer "misdrijven" gepleegd worden, waarom pakt het parket dat dan niet aan?

#79593

Rick

 

HLN van 29 april
"Politie en gerecht werken een een zogenaamde "zwarte lijst" van duizenden websites die binnenkort vanuit ons land niet meer bezocht kunnen worden. Dat bevestigt de federale politie...."

#79685

NRuf

 

ik ben benieuwd wat er aan maatregelen zal genomen worden omtrent hetvolgende.Zie de volgende berichten :

http://www.dhnet.be/infos/f...

http://www.soirmag.be/actua...

http://www.7sur7.be/7s7/fr/...

#79757

NRuf

 

het bericht ivm "document de travail,... dossier dutroux " dat oorspronkelijk via de Online-berichten van La Dernière Heure werd verspreid, is blijkbaar blijven hangen op de online sites van de kranten en co ; niets in de geschreven pers erover; stopkinderporno en de geëmotioneerde en opgeblazen heibel errond haalde de voorpaginas, maar nu...de melding van zo'n document met een overdosis aan vertrouwelijke gegevens op internet...en de geschreven pers zwijgt. Eigenaardig.
http://www.hln.be/hln/nl/95...
http://www.demorgen.be/dm/n...
http://www.hbvl.be/nieuws/b...
http://www.vtm.be/nieuws/ar...

#80885

bump

 

Dit is gewoon een klaar en duidelijke schending van de privacy... deze is ook heel belangrijk, onze privacy wordt dezer dagen belange niet zo goed meer beschermd dan pak weg 50 jaar geleden toen 't internet een utopie was

#82794

tud

 

morgen een site met fiscale fraudeurs met naam en adres en als het even kan rekeningnummers en saldo ? De week daarna een site met milieuvervuilende autos, met nummerplaat en adres van de chauffeur, en niet te vergeten de privéadressen van fabrieksbazen en bankmanagers met het bedrag dat ze gestolen hebben, misschien met het adrs van de dichtsbizinde wapenhandel erbij ? Moet kunnen toch, vrijheid van meningsuiting ? En natuurlijk de adressen van alle gezinnen want de overgrote meerderheid van kindermisbruik gebeurt in gezinnen en familiale omgeving. Kortom : het bevolkingsregister op internet en iedereen is bediend !

#82796

LVB

 

@tud: U hebt er niets van begrepen. Dit is geen pleidooi om illegale publicaties (schending van de privacy) ongemoeid te laten. Ik verdedig de site in kwestie niet.

Dit is wel een pleidooi om niet in te grijpen in het doorgaande (ik herhaal: doorgaande) internetverkeer (inclusief DNS), maar om sites met illegale inhoud aan de bron, bij de webserver of bij de uitgever, aan te pakken.

Beseft u dat men momenteel niets doet om die site van het net te halen of om de auteur ervan voor de rechter te brengen wegens die (vermeende) strafbare publicatie, maar dat men wel ingrijpt in het doorgaande internetverkeer in België, opdat enkel de internetgebruikers in België die site niet meer zouden kunnen raadplegen? En dat terwijl de site in kwestie gehost wordt in buurland Nederland, waar dezelfde EU-privacywetgeving geldt....

#82797

Cogito

 

Over al wie meent zich met gevaarlijke spelletjes als het aanvallen van de vrijheid van meningsuiting te kunnen/MOGEN bezighouden:

De vrijheid van meningsuiting is absoluut. Zoals wij ook absolute tegenstanders van de doodstraf zijn. Ben ik daarom een vriend van Dutroux, omdat ik mij verzet tegen zijn executie? Maakt mij dat een liefhebber van kinderverkrachting, wanneer ik Dutroux red van de doodstraf?
Neen, maar het niet uitvoeren van de doodstraf is belangrijker dan Dutroux. Als wij erin toestaan om Dutroux op te hangen, "bij uitzondering", dan worden er binnen tien jaar tien executies per jaar uitgevoerd, binnen twintig jaar twintig enzovoort.
Zo is het ook met de vrijheid van meningsuiting. Natuurlijk bestaat er provocerende onuitstaanbare taal. Maar de vrijheid van meningsuiting is belangrijker dan Siegfried Verbeke. Wij kunnen niet riskeren de vrijheid van meningsuiting op de helling te zetten omdat dat ieder decennium een merkbaar deel ervan zal verdwijnen. Na een halve eeuw moet iedereen dan uitzien wat hij/zij zegt.
Dààrom.

#82810

joe

 

Cogito: dus je vind het ook niet kunnen dat in amerikaanse zuidelijke staten vele zwarten zonder een degelijk proces zijn terechtgesteld? of hoort de neger voor jou thuis in een andere categorie?

#82811

traveller

 

@ joe

Verwacht je daar echt een antwoord op?

#82825

joe

 

heeft cogito je gezegd dat hij niet durft te antwoorden misschien?

#82865

Cogito

 

Oej Joe: alleen al dat zoiets opkomt bij je, we zullen toch hoognodig eens een gewoon pint samen moeten gaan drinken, zodat je met je eigen ogen kan zien dat ik geen bokkepoten heb of een naar salpeter ruikende adem.

#82871

joe

 

een witte cache-poussière en bijpassend masker misschien?

#83221

Belgica Dividenda Est

 

Nieuwste stap in de bouw van de Grote Chinese Firewall: vanaf 1 juli moeten alle nieuwe computers in China uitgerust zijn met "Internet filtering software".
http://www.atimes.com/atime...

In vergelijking met China is den Belziek maar een klein landje dat deel uitmaakt van een grote interne markt. Hierdoor is dit geen optie voor de Belziekse overheid op zich alleen. Alleen...

#116298

Stichting Stop Kinderporno & Abuse

 

De bovenstaande linken behoorden toe aan de vermeende pedojager Chris H. , deze site hebben wij overgenomen met in de weet dat er een blokkade op zat. Tot in den treure hebben we contact gezocht met de Belgische overheid om deze op te heffen, werden van het kastje naar de muur gestuurd maar de Belgische Justitie was wél dagelijks op onze site te vinden. Sinds september zijn we een Stichting en met ingang daarvan hebben we ook een nieuwe link. Onze vraag is of we nu wel zonder omwegen te bereiken zijn vanuit België.

Tis toch van de domme dat een site, een Stichting als wij die juist de aanpak van kindermisbruik, mishandeling en kinderporno, i.s.m. soms zelfs de politie alhier, effectiever willen zien een blok krijgen? Ons motto is samen sta je sterker en dat beperkt zich niet alleen tot ons kikkerlandje ook naar o.a. België toe.

#117327

jkl

 

Vandaag voor het eerst meegemaakt dat mijn toegang tot een site werd geblokkeerd: www.betfair.com een bookmaker waar ik zeer regelmatig ga kijken welke wielrenners zij zoals als favorieten zien vooraleer ik mijn 12 voor mijn pronostiekje kies. (Denk dat het dus niet lang meer zal duren vooraleer de lotto met sportweddenschappen komt: omwille van het feit dat dit eigenlijk geen echte bookmaker is die zelf risico neemt, maar eerder een beursplatform wat individuele gokkers aan elkaar linkt heeft deze altijd de scherpste "quote" voor eender welke weddenschap -Ik bekijk meerdere bookmakers voor elke prono- en dus zijn ze de GROOTSTE concurrent voor de lotto. Bovendien kan je er ook 'tegen' iets posities innemen, en dus arbitreren als een electrabelachtige monopolist idiote goktarieven zou bieden). 

 

Terzake nu. Ik heb de goede tips hierboven geprobeerd. Die proxy server vind ik niet zo handig: je moet hem zeer regelmatig aanpassen en het duurt een tijdje voor je er één vindt die werkt. Verder duurt het dan een eeuwigheid vooraleer de websites ingeladen zijn, OOK de niet door onze fascistoïetie verboden websites als bvb www.belgium.be. Langs anonymouse.org gaan gaat vrij vlot, maar is dus nog altijd vrij omslachtig.

 

Heeft er iemand nog een andere suggestie (in methode of provider) om deze cencuur vlot te omzeilen?

#117328

LVB