Sympathie voor De Crem groeit na Tanghe-interviewGrote paniek, een week geleden. Onze jongens in Afghanistan werden beschoten door de Taliban! Terwijl ze daar zijn om les te geven! "Beschoten worden, dat is eigenlijk oorlog voeren", aldus de roodgroene oppositie. En onze jongens zijn daar nu eenmaal niet om oorlog te voeren, maar om les te geven over vrede, zo werd ons een paar maanden geleden op het hart gedrukt. Als onze soldaten beschoten worden, dan kunnen we ze beter terugtrekken, aldus nog de roodgroene oppositie. Kijk naar Rwanda in 1994: daar werden onze jongens ook beschoten, met fatale gevolgen. We hebben toen onze troepen teruggetrokken, en dat bleek achteraf een goede strategie. Dat miljoen doden dat kort daarna te betreuren viel, dat was natuurlijk de schuld van die Canadese VN-generaal, nietwaar. En van Radio Mille Collines.


Ook de media sloegen onmiddellijk groot alarm. Onze jongens werden beschoten! Eerste reactie: onmiddellijk een Groot Maatschappelijk Debat organiseren met als enige vraag: "Moeten De Belgische Militairen Teruggeroepen Worden Uit Afghanistan?". Ik kan me andere landen voorstellen waar er nog andere vragen zouden circuleren in dat Groot Maatschappelijk Debat: moeten we misschien versterkingen sturen? Moeten we hen misschien aflossen? Moeten we misschien meer kogelvrije vesten, gepantserde voertuigen en - uiteraard - zandzakjes sturen? Niet zo in de Vlaamse media. Beschoten worden = terugtrekken, dat is de Pavlov-reflex.De verantwoordelijke minister, de heer Pieter Frans Norbert Jozef Raymond De Crem, werd naar de studio's van de VRT ontboden. Deze omroep, die onder de voogdij staat van de Vlaamse overheid, trekt meestal partij voor de federale overheid en haar belangen. Behalve als het om defensie gaat: dan primeert niet het nationaal belang, maar het pacifisme. De taak om de minister aan de tand te voelen werd opgedragen aan de ervaren ankervrouwe en duidingsambtenaar Martine Tanghe. Tijdens haar loopbaanonderbreking bij de VRT was zij een tijdlang woordvoerster van het Vlaams Parlement, waardoor zij een grote onafhankelijkheid en vrijmoedigheid ten overstaan van politici heeft leren ontwikkelen. Dat was ook te merken in het interview, zoals uit volgende video en partiële transcriptie blijkt.[00:01] "De oppositie is zeer hard voor u. U liegt altijd."

[01:17] "Het is natuurlijk wel zo dat de troepen die nu onder vuur genomen zijn, dat die officieel deel uitmaken van een opleidingsteam. Maar in de praktijk doen die het werk van grondtroepen. Dat is toch niet in overeenstemming met hun mandaat?"

Bij het uitspreken van de term "in de praktijk" begint het middenrif van Martine onbedaarlijk op en neer te schudden als ze het denkt aan het contrast tussen de officiële uitleg, les geven, en de werkelijke toestand, beschoten worden. Minister De Crem ondergaat het allemaal minzaam en blijft nuchter.

[02:48] "Nu is het ook zo, dat geeft iedereen toe, we hebben het trouwens ook gezien van een militair ter plekke, dat de situatie daar nog nooit zo erg geweest is, de Taliban staat sterker dan ooit, er zijn meer aanslagen dan ooit. Moeten wij onze aanwezigheid niet herbekijken? Is het nog wel zinvol wat wij daar aan het doen zijn?"

Wie bij het horen van "onze aanwezigheid herbekijken" dacht dat het misschien zou gaan over het sturen van versterkingen, werd meteen onmiddellijk met beide voeten op de grond gezet. Als je beschoten wordt, wijst dat erop dat wat je doet niet zinvol is, capice?

[03:27] "En als we meer en meer in gevechten betrokken raken? Stel dat er doden vallen?"

De vragen worden afgevuurd als in een mitrailleursalvo. Kortaf en snel. Gevechten. Doden. Het zit er allemaal aan te komen, Pieter Frans Norbert, en jij bent de verantwoordelijke. Gaat gij nog lang uw been stijf houden?

[04:02] "Gaat u het parlement daarover in het vervolg daarover volledig inlichten?"

"In het vervolg", dat is wat de moeder of de schooljuf aan het stoute kindje zegt als berisping. En ga je in het vervolg geen snoep meer pikken? De Crem is stout geweest, hij heeft het Parlement niet volledig ingelicht. Zal hij in de toekomst niet stout meer zijn, dat is de hamvraag.

Het gesprek is bijna ten einde, de afronding is in zicht. Martine floept er nog snel een oorveegje tussen.

[04:34] "Maar er zijn wel dingen verzwegen."

U merkt dat ik de antwoorden van minister De Crem hier niet citeer. Dat is ook niet nodig, want de vraagstelling droeg al alle antwoorden in zich. Maar luistert u toch maar zelf even - als huiswerk - naar wat De Crem zei over O-b-a-m-a en over "een jeep die was vastgereden in de modder".

Dat was het interview in het middagnieuws van de VRT, dat om 13 uur werd uitgezonden. Om 19 uur zond de VRT enkele fragmenten uit van dit interview, waarna Martine Tanghe ons meedeelde wat de oppositie ervan vond.[00:10] "Dat zeggen de defensiespecialisten van de twee partijen in een gesprek met Goedele Devroy."

Terwijl ze het woord "defensiespecialisten" uitspreekt, buigt Martine het hoofd lichtjes naar beneden. Het zijn "defensiespecialisten", en dat woord spreekt ze met het nodige ontzag uit. De competentie van die "defensiespecialisten" is zo overweldigend dat de lichaamstaal niet kan achterblijven.

De interviewkunsten van Martine Tanghe bleven ook op Twitter niet onopgemerkt.


Reacties

#83682

dM3

 

Wat een Tanghe.

#83684

eyes

 

wat doen belgische militairen in een conflict dat erop gericht is de energievoorraden te kunnen transporteren over Afghaans grondgebied? Grappig in dit verband: de huidige president, Hamid Karzai, was voor zijn aanstelling tot puppet, euh, president, senior executive van Unocal (nu eigendom van Chevron). Daar doen ze niet eens nog de moeite dergelijke linken te verbinden.
Mijn mening over De Crem is in elk geval ongewijzigd: pek en veren voor deze idioot. Er is plaats genoeg in zijn Cremlin, laat 'm daar zijn dagen slijten.

#83689

pitr

 

Bedankt voor de vermelding van mijn tweets in uw blogpost! Ik heb deze post met veel plezier gelezen. Ik ben blij dat u deze blogpost geschreven is.

Ik kan begrijpen dat vele mensen Pieter De Crem niet meteen als de meeste aangename man zien. Hij komt misschien nogal elitair (of misschien zelfs arrogant over). Voorts heeft hij zijn reputatie bij de IT'ers en menig computerliefhebber de grond ingeboord door te zeggen dat bloggers mogelijks wel eens een gevaar kunnen inhouden. De brave huismoeders zijn dan weer gechoqueerd door zijn gedrag in een Amerikaans café...

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen... Ik heb dan ook altijd getracht De Crem op een nuchtere manier te bekijken en te evalueren, los van alle feiten die absoluut geen invloed mogen hebben op de evaluatie van zijn beleid. De Crem heeft een moeilijke taak en ik vind dat hij zich daar vanaf dag één als minister, meer dan behoorlijk voor inzet. De Crem heeft een duidelijke visie. Een visie waarin ons leger zijn verantwoordelijkheid om de wereldvrede te handhaven niet ontloopt. Dat vind ik een bewonderenswaardig standpunt. Laten we ook niet vergeten dat onze minister van Defensie, zich op die manier kwijt van zijn taak, dat hij ook perfect op de hoogte is van de capaciteiten en grenzen van ons leger. Waarbij ik meteen de kritiek de kop indruk dat ons leger "te klein" zou zijn om een belangrijke taak op wereldvlak op te nemen. In de publieke opinie circuleert nog teveel de gedachte dat ons leger incompetent is, lui en enkel voor de schijn bestaat.

De Crem echter, weet duidelijk waar ons leger in de wereld een belangrijke rol kan spelen. Het lijkt me evident dat "beschoten worden" inherent is aan het werk en de omstandigheden die het leger respectievelijk, moet uitvoeren en kan tegenkomen. Via het beleid van De Crem verschuilen wij ons niet, nemen wij onze verantwoordelijkheid op en houden we onszelf niet voor de gek. Ik vind dat De Crem in deze een realistisch wereldbeeld hanteert.

#83691

Dupret

 

Als er doden vallen, dan vallen er maar doden.

Hoe heeft dat mens het lef zelfs maar te denken dat wat onze militairen daar doen zinloos is? We strijden hier tegen een regime dat de hele wereld aan diens voeten wil werpen, in de stijl van roversbendes uit de middeleeuwen.

Geestelijke marteling, stenigingen, eer-moorden, enz... daar vechten we tegen, en dan zou het ineens zinloos zijn daar tegen te vechten als een van onze jongens gewond geraakt of sterft?

Dat ze ons viseren geeft aan dat we hen een doorn in het oog zijn. Met andere woorden, we zijn succesvol in het opvoeden van het volk en ze bewust te maken van het feit dat ze voor zichzelf kunnen opkomen.
Hier moet niet alleen versterking gestuurd worden, hier moet actief deelgenomen worden aan de gevechten. Hoe minder tijd we hen geven om zich te organiseren en te verspreiden, hoe sneller we dit onrecht kunnen stoppen

#83695

dendof

 

* zich onnwillekeurig de scene herinnert in Blackhawk Down waar Tom Sizemore na het zagen van zijn mannen "dat er op hen geschoten wordt" antwoordt dat ze dan maar terug moeten schieten *

#83698

Neverbeendead Religion

 

Tanghe-Het doet me toch denken aan een scene uit een film. Een instructeur die mannen moet opleiden voor de oorlog vraagt ze allemaal tegelijk wie er in een lijkenzak gaat terugkeren, die moet zijn hand opsteken. Niemand doet dat waarop de instructeur zegt dat er leugenaars in zijn klas zitten. Dat hij genoegen zal moeten nemen met het feit dat diegenen die niet logen er nu tenminste al van op de hoogte zijn dat er leugenaars in hun eigen team zullen zitten tijdens de oorlog die in het nadeel zullen werken want de waarheid is altijd veel betere militaire informatie om op verder te gaan.
De crem-Maar zo zijn onze belgische soldaten niet hoor mevrouw tanghe. Zij zijn zoals in een andere film over dat driehonderdtal grieken die grote veelvouden van perzen wat gingen tegenhouden om zo taktisch een voordeel van een nadeel te maken terwijl ze wisten dat ze daar niet van zouden terugkeren. Hebt u die film misschien ook gezien.
Tanghe-Ja, dat was de film 300 van nog niet zo heel lang geleden maar dat was mij nog niet opgevallen. Ik zal daar eens wat meer op letten. Spartaanse soldaten met families thuis die deze spartaanse mentaliteit volledig delen terwijl ze ook al en nog moesten omgaan met corruptie onder hun eigen politieke leiders.
De crem-Inderdaad mevrouw tanghe, dat zijn totaal andere mensen dan u en ik, deze soldaten en hun gezinnen, geen nieuwsanker en een minister van defensie zoals u en ik maar mensen die gewone burgers toch als een soort van hoger ras moeten beschouwen wanneer het er op neerkomt van dingen te doen die een gewone burger als te vermijden zelfmoord beschouwt. Die kunnen het just another victim gegeven met hun emoties en hun verstand aan. Dat gegeven is de titel van een plaat van helmet en het house of pain die dat samen gemaakt hadden voor een film uit de jaren negentig. Kent u die plaat?
Tanghe-Nee, dat zegt mij niets.
De crem-U kan daar bij gelegenheid eens naar luisteren want ik zie dat u met ons belgische leger begaan bent met een gezonde dosis interesse.
Tanghe-Dat zal ik zeker doen en dankuwel voor het gesprek mijnheer de crem.

http://neverbeendeadreligio...
http://www.esnips.com/doc/7...

#83699

Rick

 

Mag ik uit de mond van defensiespecialist Dirk Van der Maelen (SPa) vernemen in welke (gevechts)eenheid hij zijn legerdienst volbracht heeft?

Indien volbracht: in welke eenheid?
Indien niet in een eenheid: Op welk politiek cabinet?
Indien geen van beiden:
Dienst geweigerd? Vrijgesteld?

Vragen die evenzo gelden voor andere luitjes, weze hun pseudo Rouet of Joe...

#83700

OutlawMike

 

PIETER DE CREM FOR PRESIDENT!!!!!!!!!!!!!!!!!

#83703

Cogito

 

Martine Tanghe is een kut.

#83705

LVB

 

Wist je trouwens dat zowel De Crem als Tanghe in Aalter geboren zijn, volgens Wikipedia? Maar Tanghe heeft lang in Bissegem gewoond. Ik vermoed zelfs dat ze in Bissegem geboren is, en dat Wikipedia het fout heeft.

#83713

John

 

Tanghe is zichtbaar gefrustreerd en gaat hier toch wel uit de bocht.

#83714

A.Rouet

 

Of hoe luc zijn blog hier inzet om het achterhouden van informatie goed te praten. Vrij denken, vrij zwijgen?
Gelukkig wordt dit gekaderd onder de rubriek 'humor', getuige het fout geciteerde tekstballonnetje.

Het filmpje, toen 'onze jongens' naar Afghanistan vertrokken, waar gevraagd werd of ze ook 'op het terrein' zouden worden ingezet en De Crem antwoordde 'dat ze enkel gingen doen waar het parlement een mandaat had voor gegeven',
heb je dat daar ook liggen luc? Of hou je dat achter de hand voor als de eerste dode valt?

#83718

Elhaz

 

@Eyes: "wat doen belgische militairen in een conflict dat erop gericht is de energievoorraden te kunnen transporteren over Afghaans grondgebied?"

Probeer eens met: er voor zorgen dat wij met de auto kunnen rijden, onze huizen verwarmen en comfortabel (en veilig) van achter onze pc de wereld verbeteren.

#83721

EricJans

 

@ A. Rouet:

<<Het filmpje, toen 'onze jongens' naar Afghanistan vertrokken (...)>>

De Crem antwoordt dat de Kamer een commissie 'opvolging buitenlandse missies' heeft. Voor het eerst hebben de commissieleden een navo-rapport gekregen waarin één en ander wordt toegelicht. Dat is zijn stellingname in het filmpje hioerboven.
Hat je daarover heen geluisterd?
Mij lijkt dat een antwoord voor je vraag aan Luc, toch?

#83722

traveller

 

@ Achterhouders

Als ik als burger naar Afghanistan ging wist ik dat ik in een gevarenzone was en een serieus risico nam. Ik had ook een pistool bij me en zou het ook gebruikt hebben. Ik had tevens 2 gewapende body-guards en een gewapende chauffeur bij mij in de auto.
Ik ging als niet strijdend burger maar had gemakkelijk in een gevechtszone en in een vuurgevecht kunnen terecht komen.
De belgische militairen zijn gewapende soldaten met een trainingsopdracht in een oorlogszone.
Welke informatie had men achter gehouden? Niets, noppes, nada.

#83723

Elhaz

 

"Duidingsambtenaar" is een schitterend woord en beschrijft precies de figuren die zich in de nieuwsredacties van de VRT ophouden. Het gebruik ervan dient aangemoedigd te worden. Als je het woord googelt merk je dat het nauwelijks wordt gebruikt. Het lijkt er op dat het woord op deze blog is ontstaan. Pluim voor onze gastheer.

Tanghe is een typische vertegenwoordigster van mijn generatie die in post-mei68-tijden werd verpest door de heersende wind van links pacifisme.
En wat ken ik dat wereldje goed. Ik was namelijk zelf zo'n defensiespecialist die gehuld in jeans en groene parka-met- het-obligate-gebroken-geweer-speldje zijn burgerdienst verrichtte. Tanghe is dat nooit ontgroeid. Dat heeft wat zieligs wanneer het een gewone burger betreft, in het geval van iemand met de functie en invloed van Tanghe is het ronduit funest. Zo krijgen we een bevolking en publieke opinie die van zichzelf vindt dat ze centrum is terwijl ze eigenlijk de dadad's van die mei68-generatie overneemt. Het is een sluipend gif. Anti-amerikanisme, naïef pacifisme, cultureel relativisme, modieus anti-consumptiedenken en argwaan tegenover ondernemers en kapitalisme raken ingeburgerd en worden mainstream. Op deze blog allemaal mooi belichaamd door de figuur van A.Rouet.
Het resultaat zal een verwend en zwak Europa zijn.

De Crem levert hier puik public-relationswerk. Het lijkt er op dat we voor het eerst in jaren een defensieminister hebben die die naam waardig is. De man zorgt er op zijn eentje voor dat Belgie zijn imago van onbetrouwbaarheid en lafheid achter zich laat. Voor een tsjeef voorwaar een hele prestatie.

#83725

traveller

 

@ Eyes

Zet een bril op. Jouw opmerking betreffende Unocal gaat voorbij aan de tegenkanting van het State Department tegen Unocal sinds meer dan 20 jaar.
Afghanistan is één van de rijkste landen ter wereld aan landbouw, mineralen en energie(olie en gas). Indien er vrede komt in Afghanistan wordt het direct een succes story voor de lokale bevolking.
Waarom denk je dat de lokale "warlords" en gangsterbenden zo hard vechten? Islam? Een kale berg? Bin Laden heeft alleen de lokale gangsterchefs gefinancierd en hen ingelicht betreffende de rijkdommen in hun gebied. Daarom vechten ze en voor niets anders.
Afghanistan is een gevecht tussen gangsterbenden om zoveel mogelijk lokale macht en een zo groot mogelijk territorium. Unocal was een kleine olie firma met veel moed die sinds jaren in Afghanistan wilden werken maar afgeremd werden door de amerikaanse regering wegens politieke problemen met de Soviets die Afghanistan als hun eigendom beschouwden en daar de steun van het State Department voor kregen.
Echte internationale politiek is iets anders als de voorpagina van de belgische rioolkranten of de VRT.

#83726

Elhaz

 

Even een stotter in "dada's". En "onbetrouwbaar en laf imago" ware ook beter.

#83730

New Statesman

 

Het is toch allemaal niet zo moeilijk: Martine Tanghe maakt deel uit van de roodgroene oppositie en kwijt zich voorbeeldig van haar taak.
En een 'defensiespecialist' van Groen!, is dat iets als een vegetarische slager?

#83736

Rick

 

@ Luc (#83705)

Zeh, Luc'n, volgens den westvlamsen wikipedia es da wuf wel in Bissegem geboar'n wè!

http://vls.wikipedia.org/wi...

#83737

Leo Norekens

 

Als ik het goed begrijp hoort "beschoten worden" niet tot hun mandaat. Wel dan moeten die deugnieten maar eens streng toegesproken worden.

#83739

Neverbeendead Religion

 

Deel 2
Tanghe-Ik heb het nummer bij gelegenheid beluisterd en ik moet toegeven dat daar indrukwekkende teksten in zitten van een soldaat met het gewicht van de wereld op zijn schouders. De muziek is eveneens indrukwekkend met die tempowisseling ongeveer in het midden.
De crem-Het zal u misschien verbazen mevrouw tanghe maar weet u wat ik onlangs op de kamer van mijn zoon heb gehangen?
Tanghe-Neen.
De crem-Een kader met daarin you're just another victim kid geschreven in van die grote letters.
Tanghe-Dat is toch choquerend voor iemand die nog zo jong is mijnheer de crem?
De crem-U mag niet vergeten dat ook u in staat bent de man in het kind te zien zoals in de tekst van mysterious ways van U2. Daar moet u bij gelegenheid de clip maar eens van zien en ook u laat zich dan niet verbazen door de beelden die daar bij geplaatst zijn mevrouw tanghe.
http://www.stlyrics.com/lyr...
http://www.dailymotion.com/...

#83740

sanjulot

 

De Crem kon het parlement niet beter inlichten omdat de regering hierover volledig verdeeld is; anders had hij ongetwijfeld rechtlijniger geweest, zoals hij dat in Aalter met 50+% ook is.

moet zijn: capiSce
http://italian.about.com/li...

#83742

A.Rouet

 

Nu ik er zo over nadenk misschien heeft Elhaz wel gelijk (83718) en is het de VS in gindse regio's om de olie te doen, en niet om er een democratie te vestigen, vrouwen te emanciperen en scholen te bouwen. Daar heb ik eerlijk gezegd nooit bij stil gestaan. Want al doet het Westen alsof dat wél zo is, als een mens er goed over nadenkt, die olie is niet van ons maar van hén. Dat laatste beweren zij ook, dat is durven.
Dus had Bin Laden niet bestaan de VS had hem moeten uitvinden opdat ik het 's winters lekker warm kan hebben? Daar zeg je wat Elhaz. Dus die massavernietigingswapens in Irak die nooit werden teruggevonden, dat waren nepargumenten? Het was Bush om de olie te doen, zeg je? Tja misschien wel hoor, daar zit wat in.
Meteen ook een verklaring waarom de VS en haar slippendragers zo weinig interesse hebben voor Afrika?

#83744

pepperjack

 

Ik hekel de evidentie die gemeengoed lijkt te zijn bij journalisten dat "doden vallen = mandaat afbreken". (Een mening die trouwens waarschijnlijk ook bij Koen Fillet leeft, maar deze keer niet omdat het magisch fenomeen 'obama' er achter staat. Dat was een *fijn* argument van De Crem.)
Ik weet niet waarom men ooit gedacht heeft dat dàt de mainstream gedachte is (laat staan een wetmatigheid).

Maar dat men blijvend de zinvolheid van operatie in vraag stelt en toetst aan de initiële missie, vind ik volstrekt normaal. Uiteindelijk kan je inderdaad in een Algerije- of Vietnam-situatie terechtkomen, waar - als ik het goed voorheb - ook enkel instructie werd gegeven. Let op, evengoed kan het antwoord zijn dat het contingent juist versterkt moet worden.

Ik heb dus eigenlijk weinig problemen met het interview, (waar De Crem dan ook kan gloreren) op de laatste 2 opmekingen (4:02 en 4:34) van Martine Tanghe na: die opmerkingen lijken mij feitelijk wel juist, maar zijn op zulke manier aangebracht dat het neerkomt op insinuaties/beschuldigingen, en dan nog op een vuile manier ertussen gesmeten. Daar valt ze compleet door haar rol.
Ik meen dat er inderdaad dingen verzwegen werden, maar ik denk dat in deze situatie 9 personen op 10 inzien dat het wellicht verantwoordbaar is, waar Tanghe laat uitschijnen dat het zonder meer verwerpelijk is.

En proficiat zonder meer voor het woord "duidingsambtenaar". Heerlijk.

#83745

Elhaz

 

@A.Rouet: heb ik ooit anders beweerd dan? Dat de bevolking van Irak en Afghanistan beter af zijn onder een Pax Americana dan onder een Islamitisch juk is een gelukkig neveneffect. Iedereen tevreden toch?

#83746

Neverbeendead Religion

 

Lvb krijgt nog eens een proficiat voor zijn taalgebruik.
En vandaag mag ik nog eens de duidingsambtenaar spelen.
De blog van lvb heeft een deel dat zichtbaar is ongeacht op welke pagina van de blog men zich bevindt.
Daar zou lvb een verwijzing kunnen zetten naar het nieuwe systeem dat hij zoals al eerder vermeld niet kon bekritiseren op een ondertussen al vergeten pagina vanwege belangrijkere onderwerpen ( http://lvb.net/item/7493#82102 ).
En dat hoeft geen letterlijke verwijzing te zijn omdat lvb dat evengoed met zijn eigen taalgebruik aankan. Zelfs beter vanuit zijn eigen verhelderende hoek want het is hier heerlijk om een proficiat te geven aan iemand die de taal gebruikt als een meester van de taal.
Al was het maar omdat hier ook al eens vlaamse politici komen lezen die hun manier kennen om een boodschap naar europa te brengen dat op zijn beurt weet hoe het een boodschap aan de rest van de wereld kan brengen.
Al was het maar vanwege dat oude if you're not not part of the solution...gezegde.
Wat mezelf dan betreft want een duidingsmbtenaar duidt ook zichzelf: I've still got to be able to see the big picture like michael scofield and i am like a remastered jam.
http://www.deezer.com/track...

#83748

OutlawMike

 

Nu even naar de technische kant van de zaak. Het journaille berichtte dat de Belgische soldaten zich verdedigden 'met pistolen en geweren', en dat de kogels der taliban 'afketsten' op hun pantservoertuigen.

Is er iemand die antwoord kan geven op de volgende vragen:

a.) Moeten wij dat van die 'pistolen en geweren' op het conto schrijven van de hoernalisten, die van militaire zaken toch geen kaas gegeten hebben? Me dunkt zouden onze troepen toch FNC's en Minimi's gebruiken? Een pistool is enkel voor de korte afstand en zelfverdediging?

b.) Welke pantservoertuigen? Voor zover ik weet, hebben wij geen Dingo's of Pandurs in het noorden. Kan het zijn dat die nieuwe Iveco's bedoeld worden? Dat zijn natuurlijk geen pantsers in de echte zin van het woord, maar ik meende gelezen te hebben dat ze toch tegen wat geweervuur konden.

c.) Wat waren precies de omstandigheden van het vuurgevecht? Als er dertig zwaarbewapende Belgische infanteristen waren en, naar ik aanneem toch een MINSTENS even grote groep Afghaanse soldaten, dan praten we toch over een potente gevechtsgroep. Was de hinderlaag dan zo erg dat wij niet in staat waren ons er door te vechten? Hebben wij daar eigenlijk gefaald of niet?

Is er een militair in de zaal die hierop een antwoord kan geven?

#83751

traveller

 

@ OutlawMike

Het is onmogelijk dat de Taliban geen RPG-7 bij zich hadden, ze slapen er mee. En dat vraagt wat meer dan een halve bepantsering. Verder waren er een aantal Afghaanse gewonden dus er was wel degelijk een vuurgevecht. De belgische soldaten waren dus ofwel ontzettend gelukkig en/of ontzettend professioneel.

#83753

Neverbeendead Religion

 

De beste manier van aardse oorlogsvoering voor de amerikanen en de bondgenoten in trashcanistan om ervoor te zorgen dat het geen totaal extreem antikapitalistisch antiwesters land wordt is zoals men in de toekomst mars zou koloniseren met terraforming. Men maakt een cirkel leefbaar en gebruikt die om de cirkel constant groter te maken.
Men bouwt dus een muur rond de vluchtelingenkampen en maakt er binnen de muur een moderne westerse stad van. Kostelijk en men moet constant voedsel medicijnen en al de rest importeren maar binnen de muur gelden de regels van een westerse moderne stad waar ook criminaliteit is maar om persoonlijke kapitalistische redenenen ipv grootschalige anti-kapitalistische redenen. De straten zijn aanvankelijk dan ook bevolkt door westerse stadspolitiediensten die hun werk als intenser ervaren.
En dan maakt men de cirkel constant groter totdat het hele land in een westerse maatschappij zit zonder dat men zich met de eeuwigdurende guerilla oorlogsvoering diende bezig te houden. Men moet enkel durven van ultra mini klein te beginnen ipv alles ineens te willen terwijl de boodschap van in het begin gegeven al ervaren kan worden voor wat die is.
En ja, er zijn natuurlijk nog snellere manieren om het naar de vrede te bestieren.

#83763

bonna

 

Martine heeft nog niet door dat er in Afghanistan wel eens gevochten wordt. Ze dacht dat die wapens waterpistolen waren.

#83767

A.Rouet

 

En blij dat men (de 'locals' dus) daar is met die 'Pax Americana', waarmee men blijkbaar in die regio ook wat aan de overbevolking probeert te doen.

#83784

OutlawMike

 

Ja, maar traveller, er waren dus 30 Belgen, naar men mag aannemen goed bewapend. Ik kan me voorstellen dat ze toch drie Minimi's bij zich hadden (1 per 10 man) en dat de rest allemaal FNC's had. Verder veronderstel ik dat als er 30 Belgische trainers zijn er minstens evenveel zo niet meer Afghanen waren (men zal toch geen dertig Belgen in 't veld sturen om 10 Afghanen te begeleiden). Laat ons aannemen dat we hier toch over een groep van een kleine honderd man praten. Ik had gewoon graag wat meer geweten over de omstandigheden.

#83785

OutlawMike

 

Rouet, beter een Pax Americana dan een Pax Darfuriana. Oh ja, Bashir is off limits, sorry.

#83796

Cogito

 

Pacifists are free riders.

#83798

Neverbeendead Religion

 

Pacifists are free riders that never sigh want arbeit macht pacifisten frei
Ze noemden hem de failman maar hij is nog steeds een professional mailman
http://www.deezer.com/track...

#83806

traveller

 

@ O.M.

Als ik me niet bedrieg waren er een honderdtal Afghanen bij de belgen.

#83808

OutlawMike

 

Dus da's 130. Me dunkt toch een groep met behoorlijk wat slagkracht, zeker als er dan nog een aantal lichte pantservoertuigen van ons bij waren.

Om dan zodanig vastgepind te worden dat er een Amerikaanse F-16 en een rapid reaction force nodig waren om ons te ontzetten zijn er dus twee mogelijkheden:

1.) Het was werkelijk een zeer sterke talibangroepering

2.) Belgen en Afghanen waren (nog) niet opgewassen tegen de taak.

#83809

traveller

 

De Taliban vallen normaal geen grote groepen aan. Gezien er geen doden zijn gevallen houd ik het op lange afstand vuren vanwege de Taliban. Dat zou dan ook de reden zijn dat de bepantsering niet werd doorboord en dat geen RPG's werden gebruikt, die zijn maar effectief tot 300 mtr in rechte lijn, na 300 mtr beginnen ze te zakken en zijn niet nauwkeurig meer.

#83818

Willy Smets

 

Eigenlijk is belgie een laf land met laffe leiders. Mochten de geallieerden ook zo gedacht hebben over Belgie dan spraken we nu duits...

Als je in het leger gaat dan weet je waar je aan begint, net zoals brandweermannen dat duidelijk een gevaarlijker beroep is dan militair in dit land. Hoe onozel kan men zijn.

Bovendien ben ik ervan overtuigd dat vele militairen met plezier mee willen vechten tegen die taliban nazi's.

#83837

LVB

 

Voor details en feiten over het schietincident, zie http://paracommando.com/com...

#83841

New Statesman

 

@luc

Vooral de comment section is veelzeggend.

#83848

traveller

 

Dus was het beroepsbekwaamheid.
Proficiat jongens.

#83852

Neverbeendead Religion

 

De redenering dat als er geen geallieerden waren die bereid waren om ons te bevrijden via oorlog we nu duits aan het praten waren op een planeet geleid door het nazi gedachtengoed is geen verstandelijke aangelegenheid dan wel een evidente dierlijke ( dat wil zeggen dat men daarover kan praten zoals men wil maar dat men daarmee de uitkomst niet kan veranderen of dat men daar nog steeds nutteloze teksten aan verpilt). Want een ratachtige of een katachtige is op zijn gevaarlijkst wanneer deze in de hoek gedrumd wordt. Het verstand telt dan niet meer mee en de intensiteit is niet voorheen gezien en dat is dan in het geval van de minderheid van het moment in verband met de variabele die iedereen vreest want voor je het weet ben je iemand die duits praat.

Wat er dan nog overblijft om over te schrijven is iets dat het evidente overtreft en hier en daar al een mens die de gevolgen kent en beseft.

Het feit dat er uitzonderingen zijn verandert niets aan het gegeven. In het geval van de holocaust was er die meerderheid van een human league who had a budhha thing going on. Die ondergaan alles in tijden van oorlog omdat ze met hun verstand over het evidente dierlijke kunnen gaan terwijl de minderheid uit animal nitrate en collaboratie bestond.
http://www.deezer.com/track...

Een meerderheid die zelfs being boiled niet uit de weg gaat en dat was op muziek gezet in een vergeten nietszeggend hitje uit het verleden zodat men de pc nog eens moet aansluiten op de speakers met het volume open wide.
Okay ready let's do it with nowhere to run and to hide
http://www.deezer.com/track...

#83854

Neverbeendead Religion

 

In het geval van de holocaust was er die meerderheid van een human league who had a budhha thing going on with the most famous hassle
Must be the reason why she's king of her castle
https://www.youtube.com/watc...
Me and mrs jones we got a verbal remix thing going on
http://www.deezer.com/track...
Laidback with my mind on my honey and my honey on my mind
https://www.youtube.com/watc...

#83856

Neverbeendead Religion

 

https://www.youtube.com/watc...
Ook mijn nieuwsgierigheid nog eens opgewekt opgewekt
Time of the season time of the reason
http://www.deezer.com/track...
http://www.humo.be/tws/humo...

#83872

Pascal Beyens

 

Geen idee waarom mensen het toejuichen dat hun geld vergooid wordt in 1 of ander obscuur land dat als enige gevolg van de "bevrijding" heeft dat ze terug volop in de opium kunnen.

Of het dan om de olie of de opium te doen is weet ik niet.
Maar olie is er meer dan genoeg in de wereld en op heel veel plaatsen.
Het is niet omdat het Westen kost wat kost olie wil kopen bij Arabieren dat Arabieren de enigen zijn met olie.

Ach soit, Vlamingen.

#83876

traveller

 

Het "Westen" wil alleen Arabische olie???
Geef me eens andere plaatsen op waar zoveel goedkope olie ter ontginning aanwezig is?

#83903

OutlawMike

 

Van Luc's link:

'De Belgische Para’s die gisteren in het noorden van Afghanistan in een hinderlaag vielen, raakten verwikkeld in een vuurgevecht dat vier uur duurde en waarbij verschillende doden vielen. Dat is vandaag bij eensluidende bronnen vernomen.

Het Belgische Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) vergezelden een Afghaanse groep van een tachtigtal militairen bij een operatie in de regio rond Kunduz. Tijdens die actie werden ze onder vuur genomen door rebellen, meldt een militaire.

De Belgische troepen verplaatsten zich in twee gepantserde voertuigen van het type Dingo-2 en drie terreinvoertuigen van het type Iveco LMV. De Afghaanse militairen zaten in Humvees. De rebellen zouden een bijzonder goed gecoördineerde aanval op het konvooi hebben uitgevoerd, "waarbij de kogels van 360 graden in het rond kwamen".

De geviseerde militairen vroegen bijstand van de luchtmacht. Enkele Amerikaanse F-15's waren het eerst ter plaatse en later sprongen ook A-10's en grondtroepen bij. Ook Duitse troepen van de Immediate Reaction Force (IRF) werden ingezet. “Niet om de Belegerde troepen te ontzetten, zoals De Standaard schrijft, maar om de as naar Kunduz stad open te houden. Het terugplooien uit het contact tot aan onze eigen Belgische QRF hebben we voor eigen rekening genomen.” aldus een van de Para’s ter plaatse. De schermutseling duurde in totaal vier uur.

Volgens een Belgische bron werden één tot twee Afghaanse soldaten gedood bij het incident. Er werden ook verschillende Afghanen verwond, die werden verzorgd in het Duits ziekenhuis in Kunduz. Bij de rebellen zouden vier doden gevallen zijn. Aan Belgische zijde zou een soldaat heel licht gewond zijn geraakt. Eén van de LMV's raakte licht beschadigd.

Het Afghaans ministerie van Defensie houdt het op twee doden bij de Afghaanse militairen en drie bij de opstandelingen. Er zouden ook acht rebellen gewond zijn geraakt, van wie er vier gevangen werden genomen. Bij de gouverneur van de provincie Kunduz is te horen dat er slechts één Afghaanse soldaat om het leven kwam. In de regio verblijven een honderdtal Belgische militairen. '

Dus ze HEBBEN Dingo's. En ze werden blijkbaar niet ontzet in se, maar naar verluidt zouden de Duitse Fallschirmjaeger wel de vluchtcorridor naar Kunduz open gehouden hebben. Met traveller zeg ik: Proficiat jongens!!!

#83904

Pascal Beyens

 

Rusland, Mexico, Brazilie, US, Afrika, Canada, Venezuela, ...
Ach jom, meer dan olie genoeg om het nog decennialang te kunnen uithangen. Zo net alsof Arabie het grootste deel vd olie heeft ... Tsss tsss.
En dan moet je er eigenlijk nog mee rekening houden dat er in Arabie al veel meer naar olie is gezocht dan in Afrika bv.
Dat er gebieden zijn waar nu nog deftig van de olie wordt afgebleven(Zuid+Noord Pool bv).

We zijn ook niet de enige olie verbruikers he.
Laat de Amerikanen of de Australiers een deel van hun olie uit Arabie halen.

Waarom zoude hier eens niet wat beter gaan samen werken met Rusland?(en bv pijpleidingen over een niet al te verre afstand. Soms denk ik dat het zelfs logisch zou klinken dat je je olie daar zou gaan halen voor het grote deel.)

OF hebben die het minder verdient in WO2?
Enfin, ik begrijp niet waarom de olie van Arabie zo ver moet getransporteerd worden als we dat beter kunnen oplossen.

#83906

Pascal Beyens

 

Bovendien, in Arabie heeft de familie Bin Laden bijna 20% vd olievoorraden beschikbaar.

Waarom daar oorlogje voeren en de prijzen jarenlang opdrijven?
Waarom daar zo veel geld aan spenderen terwijl het ook nog eens een pak meer geld kost!

Jaren geleden, toen de oorlog net begon, stond ik bij een oudere man(55, gewoon arbeidersmilieu) die ik van haar noch pluim kende.
Die zei : "En dat gaan wij allemaal betalen seh! Let maar op."

Ik kan alleen maar vaststellen dat de man 100% gelijk had.

#83910

traveller

 

@ Pascal Beyens

Simpel gaat natuurlijk ook. Jouw grote kansgebied Rusland heeft de Amerikanen, de Engelsen en de Fransen al een paar tientallen miljarden dollars gekost die door Putin gewoon gestolen zijn. Daarom zijn ze gestopt met investeren in Rusland. Voor het ogenblik is door die diefstal de nieuwe exploratie in Rusland op een zeer laag peil.
Canada: olie die 45$/BBL kost om te ontginnen.
Venezuela: zware olie die moet gemengd worden om te kunnen verwerken. De verdere grote reserves: kostprijs 45$/BBL zoals in Canada.
Mexico: lage reserves en grotere binnenlandse consumptie maken het een probleem om veel te exporteren.
Afrika: elke petroleum maatschappij is daar aan het exploreren. Nieuwe grote velden zijn alleen gevonden in Libië, Angola en Nigeria. Kleinere velden zijn in een paar landen gevonden maar niets van lange duur.

Zo simpel is het niet.

#83911

traveller

 

@ P.B.

Bin Laden heeft geen liter olie, alle olie behoort aan de staat via Aramco.

#83914

traveller

 

@ P.B.

Noordpool exploratie en productie: de technologie staat voor het ogenblik nog niet op punt en als ze binnen een aantal jaren op punt staat zal die olie meer dan 100$/BBL kostprijs hebben. De investeringen zullen per veld in de tientallen miljarden lopen zonder zekerheid van de trotale reserves die ze er gaan uit halen. het klassieke voorbeeld is hier Dome Petroleum dat in de jaren zeventig bankroet ging toen ze na 6 miljard investeringen op een "dry well" kwamen. Gevolg bankroet.
Als je dus zo zeker bent van jouw simpele ideeën investeer dan je spaargeld in die "gemakkelijke" niet-arabische velden.

#83934

Jef Klak

 

Tja, wat als er doden vallen? Een statement van een typisch extreem-linkse idiote. Ik bedoel, uiteraard is het super humaan en ideaal om geen doden te hebben maar we leven nu eenmaal op een planeet met meer dan 6miljard mensen die het niet altijd even eens zijn met mekaar. Sommigen willen hun wil opdringen en willen niet van wijken weten. En dan ontstaat er een robbertje vechten. Misschien heeft Tangtien Tanghe naar the original series van star trek gekeken. Daar waren ooit 2 planeten die reeds jaren in oorleg met mekaar leefden. Omdat ze het beu waren telkens weer opnieuw infrastructuur op te bouwen hadden ze dan maar besloten silumaties te houden waarbij een computer aanvallen registreerde en zo besloot wie er aan moest. Als we dat idee nu eens aanpassen en de taliban vragen of ze willen stoppen met bombarderen en schieten en of ze misschien met paint-bal geweren willen schieten. We kunnen vast ook wel paintball bommen maken. In ruil zullen wij dan elk geraakt gebouw gedurende een jaar ontruimen of zo...

Ach juist, hun doel is nu eenmaal zoveel mogelijk ongelovige christenhonden uit te moorden en met verfballetjes is dat nogal lastig... Sorry Marthine, wake up mens! Niemand wil oorlog but that's life! Niemans wil nog die extreem-linkse prietpraat van U maar we moeten het er ook mee doen. Gelukkig kunnen we nog zappen...

#83940

Pascal Beyens

 

Je bedoelt dat de Russen voorkomen hebben dat de Amerikanen hun rijkdommen plunderen?
Iets waar ze in Afrika geen last van hebben.
Geef die zwarte leiders wat miljoenen en je mag al het nuttige uit het land sleuren.

Die Arabieren zijn voor niks nodig.
En waarom er daar troepen moeten zijn ... Nog nooit zinnige uitleg over gehoord.

Ik stel alleen maar vast dat het enige wat in Afghanistan terug draait sinds de troepen er zijn : de opium ...

Canada, ik zie het probleem niet.
Staat de olie niet hoog genoeg om er bijna 100% winsten uit te halen?

Als ge alles gelooft van de Amerikanen ... daar komde ver mee.
Zie kredietcrisis en god betert wat nog allemaal.

Of ze gaan lopen met de beste ideeen ed of ze zijn u aan het uitzuigen of in de zeik ah zetten.
Mooie partner dat Amerika.

Ge zult er ver mee komen mannekens.

Maar allez doe maar, blijf die Arabieren maar sponsoren.
Blijf die Amerikanen hun rug maar dekken. (Arabier en Amerika, altijd hand in hand al lijkt het op het oog anders. Wat de bedoeling is. Wie wil perse Turkije in de EU?)

We zullen binnen een paar jaar eens nuchtere vaststellingen maken hoe het nu eigenlijk toch allemaal zo ver is kunnen komen.

En voor al die linkse betweters en pacifisten en godbetert wat voor ongelukken nog allemaal :
Het is net de linkse hoek die er het snelst achterna huppelt.

Maar die mannen zijn meestal zo achterlijk dat ze er boe of ba idee van hebben.

#83944

Pascal Beyens

 

Ik lees hier ook dat de olie productie elk jaar mindert.

Straf toch dat er nooit eerder zo veel stockage was van ruwe olie. Op de oceanen drijven tankers rond die gebruikt worden als stockage.

En de ene moment hebben ze zo veel meer olie in stock en de andere keer weer zo veel meer.

Prijsopdrijving tgv Amerikanen en Arabieren en in Europa zijn ze stom genoeg om te denken dat er een tekort is of dat het door hoge productiekosten komt.

Wordt toch wakker sukkelaars. Ze zijn u in de zeik ah zetten.
Geen ongewone zaak voor Vlamingen, in de zeik gezet worden.

#83956

traveller

 

Vandaag in de FAZ een volledig artikel over de nieuwe beschieting op een groep duitse en belgische soldaten.
Het artikel gaat tot in de kleinste details. Er kwamen 3 duitse soldaten om door een rijfout met hun pantservoertuig, ze verongelukten door haastig achteruit te rijden in een "bosje" dat achteraf op de rand van een kleine afgrond bleek te staan. Van de 13 inzittenden waren er 3 doden.
Als je dan leest wat een oppervlakkige zever ze in onze "kwaliteitskranten" vertellen...

#84477

sean

 

@jef klak

Elk slachtoffer van oorlog is er een teveel. Om het even wie.
Ik vind het eerder een vorm van apathie om simpel weg te zeggen: "That's life".
Of de oorlog in Irak zo rechtvaardig is, is ook maar de vraag.

Vraag uzelf gewoon dit af:
Waarom wil een supermacht (met lucht en zeemacht) als de verenigde staten een derde wereld land als Irak (obviously without those forces) aanvallen dat 7000 km verder ligt en geen enkele bedreiging vormt.
Waarom waren er zoveel leugens (vooral in het begin) van de oorlog? (aja we kennen allemaal wel "It is for our democracy" blah blah)
Waarom werd Osama Bin Laden aan een aanval gelinkt terwijl daar nooit officieel bewijs voor was?
Waarom is er een tape van Osama gedubd denk je?
Waarom zijn er 5 Israëlieten tegengehouden aan de George Washington bridge? en waarom zouden dit eerst zogezegd Palestijnen (of arabs whatever) zijn en verdween het bericht van het nieuws?

Wat alles vaag maakt is dat Osama Bin Laden een "cia tactician" was.
zoek maar Mujahideen of Jhadist.

oh trouwens omdat ik hier niet alles met verwijzingen ga staven wil ik toch eens Osama quoten:
"I was not involved in the September 11 attacks in the United States nor did I have knowledge of the attacks. There exists a government within a government within the United States. The United States should try to trace the perpetrators of these attacks within itself; to the people who want to make the present century a century of conflict between Islam and Christianity. That secret government must be asked as to who carried out the attacks. ... The American system is totally in control of the Jews, whose first priority is Israel, not the United States."

Voor de duidelijkheid, ik met niet anti-semitisch.

#84478

sean

 

http://whatreallyhappened.c...
De bron van het laatste is een freestyle van immortal technique en de bovenstaande url.

#84479

sean

 

https://www.youtube.com/watc...

ook toevallig tegengekomen in mijn zoektocht.

#84480

Olivier VD

 

Mullah Van der Maelen en de dhimmi's van dienst kunnen de ruige ongeletterde dorpmullah's ginds geen betere dienst bewijzen. Waar dient een leger voor? ... om lessen in vrede te geven.
Wat een zielig hoopje ellende die linkserds. Ik kan me vergissen, maar mijn (militaire) intuïtie vertelt me dat ze bij de militairen niet erg geliefd zijn. De para's willen actie en de parate gevechtspiloten gaan heus geen pamfletjes droppen waarin ze de taliban aanmanen om hun gewapende terreur op te geven en naar vrouw en haard terug te keren.
Dit land heeft in het kader van deze internationale operatie de plicht om zijn bijdrage te leveren, niet meer, niet minder.
Ik hoef er waarschijnlijk ook niet op te wijzen dat de taliban een onbeheerste stroming van gevaarlijke ongeletterde machtsgeile en racistische maniakken is. De Afghanen hiervan verlossen is een daad van menslievendheid.

#84481

sean

 

de appel valt niet ver van de racisme boom...

"Ik hoef er waarschijnlijk ook niet op te wijzen dat de taliban een onbeheerste stroming van gevaarlijke ongeletterde machtsgeile en racistische maniakken is. De Afghanen hiervan verlossen is een daad van menslievendheid."

en toch ben ik blij dat je het toch op je eigen kortzichtige wijze hebt gedaan.
merci om mij nog eens goed te laten lachen.

#90301

XChangeTube

 

Brilliant informatie!. Ik ben ervan overtuigd dat sinds gas en olie dient als een belangrijke natuurlijke hulpbronnen heeft steeds een grote vraag in alle middelen voor bijvoorbeeld in openbare bedrijven omgaan met olie en gas. Het is ook voortdurend het belangrijkste knooppunt in de samenleving. Zoals wat we zien in video-reclame van olie en gas was het raken van de wereldmarkt en met het initiatief van XchangeTube zullen we getuige van de evolutie van de gas en olie.