Stem (niet) cliché!

Twee weken geleden was ik bij mezelf aan het denken: de Vlaamse overheid bakt het toch niet meer zo bruin als in 2006, toen ze naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen de Vlamingen opriep om "niet cliché" te stemmen. Een voorbarige bedenking, zoals verderop zal blijken.
Ter herinnering: de overheid liet toen via een reclamecampagne de burgers weten dat er toch wel "heel veel blanke mannen van middelbare leeftijd" in de gemeente- en provincieraden zaten, en riep de burgers op om daar verandering in te brengen.Met foto's van een vrouwelijke "Hulk", een blinde "Batman" en een zwarte "Superman" werd de kiezer ertoe aangezet om voor groepen te stemmen die ondervertegenwoordigd zijn in de politiek: vrouwen, allochtonen en gehandicapten. Mannelijke, blanke en gezonde kandidaten moesten dus met lede ogen toezien hoe overheidsgeld gebruikt werd om hun kansen bij de verkiezingen naar omlaag te duwen. De campagne herleidde verkiezingskandidaten tot de groep waartoe ze behoren, in plaats van de nadruk te leggen op hun inhoudelijke kwaliteiten. Om de politiek zogenaamd minder paternalistisch te maken, voerde de overheid een paternalistische campagne waarbij de kiezer bij het handje werd geleid en duidelijk werd gemaakt hoe men moest stemmen om een modelburger te zijn.


Voor mij was dat toen aanleiding om een tegencampagne op te zetten onder het motto "Stem cliché", die door een tiental blogs werd opgepikt:De Vlaamse overheid heeft nu haar "stem niet cliché"-campagne weer van onder het stof gehaald. Dit verscheen vandaag in de gratis krant "De Zondag":Terwijl de campagne in 2006 nog specifiek de "blanke mannen van middelbare leeftijd" viseerde, is die term nu uit de begeleidende teksten geschrapt. Nu heet het dat de burger moet stemmen "voor een mix van mannen en vrouwen en voor verschillende culturele en sociale achtergronden".Laten we deze tekst wat nader analyseren.

"Stem voor een mix van mannen en vrouwen". Tja, de partijen zijn tegenwoordig bij wet verplicht, op straffe van ongeledigheid van de ingediende lijst, om de plaatsen op de lijsten fifty-fifty tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten te verdelen. Het verschil tussen beide gendergroepen mag ten hoogste één enkeling bedragen. Blijkbaar is dat nog niet voldoende, maar roept de overheid nu de burger op om meerdere bolletjes op de stembrief kleuren, en om die bolletjes dus over een "mix van mannen en vrouwen" te verdelen. Bovendien moeten de burger zich niet alleen richten op de gendergroep waartoe de kandidaten behoren, maar ook op de "culturele en sociale achtergronden" van de kandidaten.

"Stem voor verschillende culturele en sociale achtergronden." Ik ga straks een paar kandidaten opbellen om te vragen welke boeken ze thuis in de rekken hebben staan, welke hun favoriete kunstschilders en filmregisseurs zijn, met welke auto ze rijden en hoeveel flessen ze in hun wijnkelder hebben staan, kwestie van te weten uit welke "culturele en sociale achtergrond" ze komen. Waarmee ik maar wil zeggen dat deze begeleidende tekst opnieuw de kandidaten herleidt tot het lidmaatschap van al dan niet vermeende sociale groepen. Een socialiste als Kathleen Van Brempt, die het initiatief nam voor deze campagne, is wellicht gewoon om in termen van "klassenstrijd" te denken, maar in de Vlaamse regering zit ook minstens één partij die altijd zegt dat de maatschappij niet uit groepen bestaat, maar uit individuen. Ik citeer uit de besluiten van een congres van Open Vld uit februari 2009:

"We verzetten ons tegen een betuttelende en bevoogdende overheid die mensen in door het beleid bepaalde vakjes wil duwen of die uitgaat van een rigide groepsdenken."

Deze campagne lijkt mij nu net een schoolvoorbeeld van groepsdenken, maar enig protest van Open Vld tegen deze campagne hebben we noch in 2006, noch dit jaar gehoord.

"Kies voor een beleid waar iederéén zich kan in vinden!". O, dat is dus mogelijk? Ik dacht dat het "panacheren", het spreiden van je stem over verschillende lijsten, verboden was en leidde tot een ongeldige stem? Wil deze campagne de mensen wijsmaken dat het mogelijk is om een stem uit te brengen die leidt tot een beleid waar "iederéén zich kan in vinden"? Is dat dan een coalitieregering bestaande uit alle partijen die meedoen aan de verkiezingen? Of een éénpartijregering met een programma waar geen enkele burger tegen is? "Een beleid waar iederéén zich kan in vinden", is dat überhaupt mogelijk? En mogen we uit deze campagne dan ook afleiden dat kandidaten met een bepaalde (vermeende) sociale of culturele achtergrond alleen de belangen verdedigen van mensen met een gelijkaardige sociale of culturele achtergrond?

"Stem niet cliché". Wel, dat ga ik nu eens doen, zie. Ik heb dit jaar alvast één cliché ontwaard in de verkiezingscampagnes: Obama! Uit diezelfde "De Zondag" van vandaag blijkt dat Frank Vandenbroucke de crisis wil te lijf gaan "op z'n Obama's":En op Facebook laat Verhofstadt Guy zich de titel "Obama van Europa" welgevallen.Hebt u nog andere clichés ontdekt in de verkiezingscampagne? Meld het hieronder in de commentaren.

Reacties

#82084

Flor

 

Het White Man's Persecution Complex dat hier tentoongespreid wordt is intussen ook een cliché, om te beginnen.

#82085

Koen

 

"Het White Man's Persecution Complex dat hier tentoongespreid wordt is intussen ook een cliché"

En zo kan je alles een cliché noemen als het een tijdje media-aandacht gehad heeft.

Intelligente bijdrage hoor...

#82096

Karl

 

Al bij al vind ik heel het verkiezingsaanbod schraal, heel schraal. Ik zie allemaal dezelfde nietzeggende marketing kreten, geen engagement, beloftes waar je meteen doorkijkt. Ik vind mijn keuze niet in deze winkel. Het is *allemaal* cliché.

Wij doen elk een kind mee in het hokje, ostentatief met een carnet kleurstiften.

PS. @Luc: er staat een reklame (Google) op je site voor een abonnementsdienst voor SMS'en (berichten van een geheime liefte). Ik weet dat jij daat niets kunt aan doen, maar ik vindt het laag hier zulke ripoffs tegen te komen.

#82102

Neverbeendead Religion

 

Een wiskundige campagne lanceren terwijl men de gevolgen daarvan al kent en wat de rest dan moet concluderen.
In een democratie is de kiezer maar een individu omdat hij of zij niet mag stemmen in de naam van een groep of meerdere personen. Om spreiding te garanderen moet hij of zij op voorhand afspreken met alle andere stemmers om gespreide stemmen onder iedereen te verdelen waardoor het individu, gezien de hedendaagse stand van zaken, in de realiteit in een onrealistische manipulatie zou slaan.
De boodschap om gespreid te stemmen is voor het individu een blinde duik in een zwart gat zonder licht aan het einde van de tunnel. Dat is dan de boodschap die uit zo een campagne te leren valt. Geen slechte denkoefening voor diegenen die als individu in het opkomenen voor de groep ( elk ander individu als individu omdat we zo graag met woorden spelen ) een blinde duik in een zwart gat zonder licht aan het einde van de tunnel als een geslaagde uitdaging beschouwen.

Daar waar lvb over deze campagne goed uit zijn woorden komt in het geven van kritiek duikt hij in een blind gat wanneer hij eens een nieuw systeem moet bekritiseren dat uit een aangegane uitdaging voortkwam. ( http://neverbeendead.phpbb2... )

Een blinde batman is natuurlijk niet zo blind als men op het eerste zicht denkt. Hij maakt gebruik van dat speciale geluid dat hem dan wenkt. ( http://www.deezer.com/track... ).

#82115

LVB

 

@Neverbeendead: Akkoord.

#82116

dendof

 

@Karl

Ik had de reclam van de Hollandse jaretellenwinkel.

#82118

LVB

 

@Karl: Ik kan bepaalde adverteerders wegfilteren als ik dat zou willen (Adsense biedt die mogelijkheid), maar:

1) dat vind ik tijdverlies;

2) dat komt neer op het behandelen van het publiek als onvolwassen wezens die niet in staat zijn om zelf uit te maken wat goed en slecht voor hen is;

3) je weet waar zoiets begint, maar waar eindigt het?

#82119

Neverbeendead Religion

 

Lvb gaat akkoord en dan ook de lvb fans want ze zijn van het so say we all type ( https://www.youtube.com/watc... ).
Dan hoeven ze zich enkel nog wat met de aftermath van het nieuwe systeem bezig te houden want na verloop van tijd vertelt de grote computer die nu veel meer statistieken instantly kan produceren aan de vrije pers dat er eigenlijk teveel geld in omloop is in dat nieuwe systeem dat constant nieuw geld in de maatschappij plaatst zonder dat daar geld verdwijnt. Klinkt onoverkomelijk en als een doodsteek voor het nieuwe systeem maar is dat niet want dat gegeven kan men opvangen terwijl het systeem probleemloos verder gaat zoals het is. Dat is ook een interessante denkoefening ongeacht van welke politieke strekking men is en de conclusies die men dan maakt zijn ook de moeite waard.
So said they all.

#82121

EricJans

 

Guy Verhofstadt is iemand die zich in de jaren '80 en '90 aan de macht gelogen heeft en wel op zowat álle thema's die hij aanraakte met zijn 'viesie's, beloften en gedachten'.

Mensen die 'minder' Europa willen, raad ik aan Guy Verhofstadt te stemmen. Hij belooft vandaag immers méér Europa en dat lijkt me dus de optimale manier om minder Europa in de feiten te realiseren.

Daarom, eurosceptici: stem Guy Verhofstadt! Hij draait de EU voorzeker in de soep!

#82122

Karl

 

Nog even dit ivm het het algemeen stemrecht. In de vorige eeuw hebben eerst de 'gewone man', vervolgens ook de 'gewone vrouw' moeten strijden om algemeen stemrecht te verkrijgen. Daarmee dachten ze de macht van de toenmalige elite te breken. Maar wat zien we? Er is een nieuwe elite opgestaan en we moeten ons afvragen of er wel degelijk iets veranderd is. Als men nu oppert dat onze voorouders hebben moeten strijden voor stemRECHT en wij verwende ezels zijn als we de stemPLICHT in vraag durven stellen, dan moet deze die dat oppert zich eens afvragen welk nut stemmen dan wel heeft, als het politieke spectrum een groot super-cliché geworden is, waar een verschraald afkooksel van iets wat van verre naar een afgetrokken keuze ruikt, aangeboden wordt en waar een groot deel van de democratische aanduidingsmassa het niet mee eens is.
Er is maw niks veranderd. Oude wijn in nieuwe zakken.

#82123

Karl

 

En Luc? Welk modelleke heb je gekocht?

#82124

EricJans

 

Crisis te lijf op z'n Obama's?
Als ik premier-winkelgerant Van Rompuy één verstandig ding heb weten zeggen, dan is het dat wat hij zei over Obama: die heeft tot hiertoe alleen nog maar geld uitgegeven. Het is wachten op hoe dat gaat uitpakken.
Eens zien of Frank VDB over enkele jaren nog gaat willen herinnerd worden aan deze slagzin.
Frank vandenbroecke is erg onvorzichtig en Guy Verhofstadt niet minder.

Ik geloof dat onze economische crisis veel met onze Westerse verwaandheid te maken heeft.
Wij hebben - van hoog tot laag - geen 'dienende' ingesteldheid meer... die is een beetje 'weggedemocratiseerd'.

Het is goed een ideaal voor ogen te hebben maar waar zijn de politici die hun kiezers, die de burgers duidelijk zeggen dat zo'n ideaal iets van hen gaat vragen, dat het iets van hen gaat kosten... want dát - en niets anders! - is de keiharde waarheid.
De overweging die je daarbij als 'kiezer' (dus in een echte democratie, ik bedoel dus niet België, natuurlijk) maakt is: welke doelstelling stel ik voorop, hoeveel mag het mij kosten en wie heeft daarbij mijn vertrouwen het meest?

Ik zie hier - vooral van de tranditionele partijen - enkel campagnes die me voorhouden wat ik allemaal 'ga krijgen' en sorry... dat kun je toch niet meer vertrouwen?!
Idealen zijn geen echte idealen als ze niet vooropstellen dat ze iets gaan kosten! Zo simpel is dat.

#82134

Rick

 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, onze cynische grimlach !

Gelet op het Algemeen Kieswetboek,
Gelet op de Wet van 11 april 1994 inzake de geautomatiseerde stemming,
Gelet op de Wet van 16 juli 1993 inzake de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement met uittreksel uit de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen – verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement,
Gelet op de Wet van 6 juli 1990 inzake de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap,
Gelet op de Wet van 23 maart 1989 inzake de verkiezing van het Europees Parlement,
Gelet op de Wet van 12 januari 1989 inzake de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,
Gelet op de Wet van 25 februari 2003 - Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding,
Gelet op de Wet van 30 juli 1981 ter bestrijding van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, gewijzigd door de Wet van 10 mei 2007 (of de antiracismewet),
Gelet op artikel 150 van de Grondwet,
Gelet op artikel 8 van de Grondwet,
Gelet op het gedaas van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,

Hebben wij besloten en besluiten wij:

Artikel 1: Bij het zich aanbieden ter stemming, zal de stemgerechtigde burger aan de voorzitter van het kiesbureau waaronder hij ressorteert, zijn kiesintenties duidelijk maken,
Artikel 2: De voorzitter van het kiesbureau programmeert vervolgens de magneetkaart van de stemgerechtigde burger in functie van diens geslacht, sexuele voorkeur, culturele en sociale achtergrond, zijn bereidheid tot ‘panacheren’, zijn mate van clichégevoeligheid, én met vermelding van diens toegangscodes tot Facebook en andere sociale websites,
Artikel 3: De voorzitter van het kiesbureau verstuurt deze gegevans naar het CGKR, bevoegd in dezens. Binnen een termijn van tien minuten ontvangt de voorzitter van het kiesbureau een kiessjabloon, dewelke hij uitprint en onmiddellijk aan de stemgerechtigde overhandigt,
Artikel 4: De stemgerechtigde begeeft zich in het stemhok, laat het gordijn open en steekt de hem toegewezen magneetkaart in de voorziene gleuf van de stemcomputer,
Artikel 5: Onder toezicht van de voorzitter van het kiesbureau legt de stemgerechtigde het kiessjabloon op het scherm en, door middel van de stift, toetst deze elke uitsparing in het sjabloon aan,
Artikel 6: De stemgrechtigde verlaat daarop onmiddellijk het stemhok en overhandigt zijn kiessjabloon aan de voorzitter van het kiesbureau,
Artikel 7: De voorzitter van het kiesbureau vernietigt onmiddellijk het kiessjabllon, teneinde het stemgeheim te garanderen,
Artikel 8: De stemgerechtigde ontvangt, uit handen van de voorzitter van het kiesbureau, een attest van goed staatsburgerschap.
Artikel 9: Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

#82139

oxbow

 

De berichtgeving van het "grote debat" is weer lekker ouderwets cliché (de een tegen allen show):

http://www.hln.be/hln/nl/36...

#82140

LVB

 

@Rick: Een pareltje! Verdient een plaats in een eventueel uit te geven boek met de beste artikels en commentaren van LVB.net.

Net zoals de "Wet op het Democratisch Quotiënt" http://lvb.net/item/1422

#82150

Neverbeendead Religion

 

Parels parels maar meestal voor de zwijnen voor de zwijnen.
Alleen handelbaar als men de ruimte en de tijd kan herdefinieren -in de oh shit we gotta break it break it down and bring it back the other way stijl- en verfijnen.
De tijd en wat men daar zoal mee kan doen en welke intel men daar zoal uit kan halen kwam eerder al aan bod ( http://lvb.net/item/7426#81498 ).
Als elk slachtoffer al voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog wist wat er te wachten stond zouden ze het kunnen vermijden en zouden ze daarna een shout out to the living dead geven aangezien the living dead de mensen zijn die dan een extra vermeden tijdslijn in zich dragen waarin ze een vermeden gedetailleerde wereldoorlog uit het verleden als realiteit erkennen.
Er zou ook een melding van een yellow ribbon in plaats van een eigen swastika zijn ( https://www.youtube.com/watc... ).
En dat is net wat er in the nineties is gebeurd want parels voor de zwijnen betekent parels voor de weinigen die aan het opletten zijn. ( https://www.youtube.com/watc... ).
Leuk detail voor the living dead from the nineties ( waar dus een europese neonazi oorlog op wereldvlak al ongemerkt is vermeden terwijl er maar een paar mensen van op de hoogte zijn en de gedetailleerde extra tijdijn in zich meedragen ) is de clip met de t-shirt van het fuct logo in de stijl van ford omdat men dat vandaag al iets meer herkenbaar vindt ( https://www.youtube.com/watc... ).
Europa is niet de rope to swing on voor deze amerikanen want er valt niets van te leren maar... ( https://www.youtube.com/watc... ).
En ook deze tekst is niets meer dan parels voor de zwijnen en in dit heden en is dus enkel handelbaar... ( https://www.youtube.com/watc... ).

#82222

fullator

 

Ik begrijp niet dat men zich nog vragen stelt rond de essentie van deze campagne. Cui prodest? De enigen die er belang bij hebben deze emotionele chantage op de burgers los te laten, zijn degenen die een leuke "mix" onder hun kandidaten tellen en die met belastingsgelden een belangrijk deel van hun psychologische oorlogsvoering laten betalen. Niets nieuws dus. Naast georchestreerde massamanifestaties om België te redden zijn dit de doodsreutels van een politiek bestel dat zich nog alleen met corruptie, onfatsoen en bedrog kan staande houden. Bij mensen die niet gewend zijn na te denken werken gevoelsargumenten ("leve de Koning") nog best. Maar in een snel tempo raken de centen op. En als gevoelsargument weegt dat een heel stuk zwaarder. Daar kan de meest geraffineerde newspeak niet tegenop. Begrippen als "solidariteit" en - godsamme - "democratie" worden dan snel van hun valse inhoud ontdaan, zoals men een HIV-virus van zijn DNA kan ontdoen. E finita la commedia.

Wat overblijft is dan het lege omhulsel. En de heren politici zitten erop te kijken en weten niet wat hun overkomt. Met enkele nieuwe kunstgrepen, omkoperij en leugens kunnen ze het misschien nog één termijn uitzingen. Misschien zelfs dat niet meer. En dan is het afgelopen. Good riddance!

#82429

EricJans

 

@ fullator:

<<kunnen ze het misschien nog één termijn uitzingen>>

België implodeert dit jaar nog. Jij hebt nog goeie moed!