GPS minder nauwkeurig vanaf 2010?

"Het GPS-systeem staat op instorten", schrijven The Guardian en Knack.be vandaag. De vloot van 24 Amerikaanse militiare GPS-satellieten zou vanaf volgend jaar door besparingen en door vertragingen in het lanceerprogramma ernstige problemen kunnen ondervinden. The Guardian baseert zijn artikel op een rapport [PDF] van het General Accounting Office (GAO), zowat de auditor van de Amerikaanse overheid, vergelijkbaar met het Rekenhof in België.

"Geen paniek", is de boodschap van Steve Huybrechts, die bij het Office of the Secretary of Defense (OSD) op het Pentagon directeur is voor ruimtevaartprogramma's en ruimtevaartbeleid, en vanuit die functie toezicht houdt op het GPS-programma. Huybrechts mocht het op 7 mei jongstleden uitleggen voor het Subcommittee on National Security van het Amerikaanse Congres.

Steve Huybrechts
Steve Huybrechts: "Er bestaat een kans van 10% à 20% dat er gedurende korte tijd 23 in plaats van 24 GPS-satellieten actief zullen zijn. Dit zal tot een klein kwaliteitsverlies leiden voor gebruikers die zich in diepe valleien bevinden. Maar mag ik erop wijzen dat de oorspronkelijke GPS-specificatie bedoeld was om met 21 satellieten te functioneren? Het getal 24 werd later min of meer arbitrair bepaald op basis van wat we ons toen budgettair konden veroorloven. Voor een comfortabele en accurate positiebepaling moet de gebruiker 4 GPS-satellieten in zicht hebben. Het Europese Galileo-systeem zou tegen 2013-2014 in gebruik kunnen komen. Wij hebben een onderhandelde overeenkomst met de Europeanen dat onze signalen compatibel zullen zijn voor civiel gebruik. Als wij 24 GPS-satellieten hebben en de Europeanen ook, dan kan de civiele eindgebruiker beroep doen op een systeem van in totaal 48 satellieten. Voor gebruik van ons militaire GPS-signaal (dat een hogere nauwkeurigheid garandeert en beveiligd is, LVB) hebben we evenwel geen overeenkomst met de Europeanen."Steve Huybrechts is een Amerikaanse staatsburger met Vlaamse roots, zo wist LVB.net te achterhalen. Geboren in 1969 in New Hampshire, woonde hij in 1972 als kind een jaar in Berchem-Antwerpen. Zijn ouders komen uit de Kempen en uit het Antwerpse. Steve Huybrechts studeerde wiskunde en computerwetenschappen aan de McGill University in Montreal en luchtvaart en astrofysica aan Stanford University in Californië.


Bekijk de video-opname van de sessie van het Subcommittee on National Security, 72 minuten lang:De congresleden waren niet helemaal overtuigd van de getuigenissen van Major General William N. McCasland, Cristina Chaplain en Steve Huybrechts. Commissievoorzitter John Thierney zei dat hij vooral veel "happy talk" gehoord had.

Update: videoverslag van panel 2.


Reacties

#80976

Cogito

 

Eind negentiger jaren van de voorziene 21 naar 24: militaire vooruitziendheid?
33:40 tot 38:50 Steve huybrechts.

#80979

joe

 

aaaahhh McGill, met zijn schattige snoezige engelstalige meisjes in het francofone betoverende Montreal. sorry, ik zit eventjes down memory lane...,

#80998

Neverbeendead Religion

 

Sinds er menselijke constructies in de ruimte zweven maakt men time dilation filmpjes die ook hun weg naar dat nieuwe domein hebben gevonden. En ook daar maakt de mens domweg geen gebruik van wat er zoals bruikbaar is aan een variabele.
https://www.youtube.com/watc...

#81006

marco

 

Wat een tijdverlies deze discussie, volgens Mark Peeters is er immers geen probleem vermits er geen GPS-satellieten rond de aarde draaien. ;-)

#81019

Neverbeendead Religion

 

In de wetenschap loont het vaak om eerst wat sc-fi te geven omdat als men bereid is van daar even mee in op te gaan daar dingen uit geleerd kunnen worden die geen sci-fi zijn.
Als het universum volledig leeg zou zijn uitgezonderd 2 silstaande planeten die bij wijze van spreken aan weerskanten van het oneindige universum stilstaand zweven en er op elke planeet een mens stil zit op een stoel met een chronometer kunnen die de universele synchrone tijd definieren op basis van een menselijke gekozen interval zoals de gekende seconden, minuten enzoverder.
En een chronometer meet strikt genomen de tijd niet in tegenstelling tot het meten van de aftand van een tastbaar voorwerp. Het is enkel een materieel mechanisch instrument dat in tijd bewegingen aankan in een lusvorm waarvan bewezen is dat die lusvorm in tijd er altijd even lang over doet zodat er in tijd kan vertrouwd kan worden op een constante interval of een accurate tijdsmeting. Als men het principe van een chronometer kon toepassen bij het meten van de afstand van een tastbaar voorwerp, hoefde men zelfs geen visueel contact met dat voorwerp te hebben, kortweg geen enkele vorm van meetbaar contact.
Poëten zouden de universele synchrone tijd beschrijven als een gewichtsloze ontastbare mantel die over elk punt in het oneindige universum zit en overal een constante is omdat men hem meet met behulp van instrumenten die op een constante interval moeten gebaseerd zijn omdat men aanvoelt dat tijd enkel maar een filosofie is die niet rechtstreeks tastbaar gekoppeld is aan tastbare dingen zoals massa.
In een oneindig totaal leeg universum staat de tijd ook al wat naakter voor wat die werkelijk is. Al even saai en doods als hetgene waaraan men hem in dat geval dan nog zoal filosofisch kan koppelen, aan het gehele oneindige univerum ineens of meer toegespitst op een welbepaald random gekozen punt. Daarom is de opinie over wat tijd werkelijk is van de levende mensen stevig verkeerd omdat ze niet de 'tijd' genomen hebben om die al eens wat naakter te bestuderen.
De tijd bestaat enkel als een onraakbare ontastbare menselijke filosofie waarvan dan wel gezegd kan worden dat die zich als dusdanig werkelijk voordoet in de realiteit of het oneindige universum.
Back in the day heeft men bewezen dat een mens toch in staat is om de universele constante tijd als een variabele te beleven via synchrone atoomklokken die door time dilation zijn gegaan.
https://www.youtube.com/watc...

(Synchroon = Asynchroon of 5 seconden = 10 seconden = 15 seconden of vul zelf maar wat in dat altijd klopt in de ontastbare onraakbare sfeer )* en dan moeten wij geloven dat deze gemeten variabele* toevallig een constante variabele is die toevallig enkel constant kan overeenstemmen met de accurate metingen die daar aan gepaard gaan die zelfs een amateur meter kan halen uit het educatieve beeldmateriaal van het eerste time dilation filmpje in deze topic( https://www.youtube.com/watc... ) want anders zou de mens wel eens kunnen gaan geloven dat die gigantische energie die men nodig heeft, om via die bijhorende accurate metingen iets te realiseren dat werkelijk verbluffend is in time dilation, de enige en noodzakelijke vereiste is omdat die als een constante nodzakelijkheid vastgekoppeld zit aan time dilations.

#81021

Neverbeendead Religion

 

En voor degenen die het al sweet sweet sweet kunnnen tasten met die nodzakelijkheid:
In de muziek is een constante lusvorm nog veel meer een gekend variabel feit.
https://www.youtube.com/watc...

#81022

nd

 

marco> Wat een tijdverlies inderdaad... en zeker de "lange bijdrages"...
In de Standaard van vandaag lees ik de volgende tekst: "HALF JAAR IN DE HEMEL" voor Frank DeWinne en morgen is het dus het feest van de HEMEL-VAART van Jezus Christus, alias JULIus Caesar...
Speciaal op 21-5. Vroeger was JULI de 5de maand... een QUINQUE-slag naar 21-7, de Belgische Feestdag, die op zijn einde loopt als Standaard en Anderlecht volgend jaar niet meer willen meedoen in de Vlaamse voetbal-competitie...

#81025

Mark Peeters

 

sorry voor "nd" initialen...
http://markpeeters.skynetbl...

#81036

joe

 

mark: graag je mening over satellieten die de tomtoms bedienen.

#81327

Hugo M

 

Mark Peeters verplaatst zich uitsluitend in Leuven en daar zijn altijd minimum 4 flitspalen in zicht die instaan voor het Globaal Leuvens Positioning System.

#81365

Neverbeendead Religion

 

Inaccuracy more then 7 miles a day in de satellieten als men de time dilations niet meerekent.
https://www.youtube.com/watc...
In dat typische nederlands engels hoort men hier en daar nog eens satelliet klussie de wereld is nog fuzzy.

Wie het onderscheid niet kan maken tussen de amateurs en de professionals in de muziek zoals in #81021 uit #81019 en ook niet tussen een toevallige constante variabel met elk indenkbaar getal tegelijkerijd in de lottotrommel en een toevallige gevarieerde variabel met elk indenkbaar getal tegelijkerijd in de lottotrommel mag al op voorhand weten dat de volgende een professional is. De samenvatting van zijn leven is makkelijk te raadplegen on the net these days en het nummer gaat in de tijd ook over wat men zijn einde noemt, rekening houdend met het feit dat moordonderzoeken tegenwoordig op de meeste plaatsen een zelfmoord pas mogen concluderen na grondige uitsluitsels.
Om maar te zeggen dat de lyrics en the sound van een professional bij het maximum volume de tand des tijds nog steeds perfect blijven doorstaan.
He's the number two professional.
http://www.dailymotion.com/...

#81498

Neverbeendead Religion

 

Om piet huysentruyt te quoten:
En wat hebben we geleerd uit die filmpjes ( https://www.youtube.com/watc... )?
1-Elke constante minuscule beweging van een voorwerp, hoe minuscuul de constante snelheid, geeft een minuscule accuraat berekenbare dilatatie van de tijd.
2-Als een mens zijn lichaam stil houdt en enkel zijn rechterarm via het cirkelvormige zwaaien een constante snelheid meegeeft gaat die in tijd naar het verleden ( waar uw rechterarm van toen zelfs op het duplicaat wacht en dit in of uit de geburen ook bekend als de bijkomende variabele ) ten opzichte van het lichaam met een minuscule verschuiving.
3-Dat het in de praktische waarneming goed is dat men in de tijd van het lichaam zijn rechterarm toch nog heeft en men dus niet even snel en constant en even lang met het lichaam hoeft te bewegen ( theoretisch met de rechterarm nu in stilstand ) als men gedaan had met de rechterarm om zijn rechterarm te gaan halen uit het verleden ( kies de juiste van de twee ) of dat men geen wetenschappelijke constante hoeft te koppelen aan de dilatatie variabele maar dat de praktijk een betere en meer intelligentere verklaring biedt voor het feit dat alles netjes bij elkaar blijft in de grote dilatatie variabele van de tijd.
En dan vragen ze ook aan mij: Piet why don't they call it hell's kitchen no mo.
https://www.youtube.com/watc...

Voor de fans van de herkenbare muziek clip die zich in 3030 afspeelt: https://www.youtube.com/watc...

#81500

Neverbeendead Religion

 

Piet zijn woorden waren nog niet koud of een 'niet veel later' had hij een journalist in zijn restaurant waar piet nog eens toepasselijk metallica ( https://www.youtube.com/watc... ) door de boxen liet knallen ( de piet quote: why don't they play that in restaurants no mo http://coolinary.blogspot.c... ).

De journalist-Gewone tijdsdilataties hebben toch niets met het terug naar het verleden gaan te maken. Het ene voorwerp wordt toch enkel maar wat trager ouder dan het andere in een soort van gelijke tijd want men moet toch sneller dan het licht gaan, wat onmogelijk is, om werkelijk naar het verleden te gaan.
-Als wij beiden in 1970 op 1 januari hadden afgesproken elkaar 30 jaar niet te zien en we elkaar op 1 januari 2000 terug zien terwijl jij 1 jaar ouder bent geworden en ik 30 jaar vanwege gewone tijdsdilatatie onder de snelheid van het licht, is dat het synoniem van jij die op 1 januari 1971 stil blijft staan in de tijd tot mijn 1 januari 2000 waarop jij instant naar mijn tijd gaat.
Het is dus wel degelijk een vorm van naar het verleden gaan omdat je er synoniemgewijs bent blijven plakken in mijn logica van synoniemen en gelijkheidstekens.
De kracht van synoniemen of van het wiskundige helijkheidsteken. 1 + 1 = 2 en niet 3. Schrijf voor de liberalen en socialisten in uw hazette maar 1 maandloon + 1 maandloon = 2 maandlonen en niet 3 maandlonen want dat behrijpen ze beter.
En sneller dan de tijd in de wereld van de synoniemen en gelijkheidstekens is wetenschappelijk niet onmogelijk maar zeer makkelijk. Daar staat al melding van op de site van een andere bv op datum van 12-02-2009 ( http://www.bloggen.be/lieve... ).

#81501

Neverbeendead Religion

 

En zo kan men de moderne wetenschap samenvatten als volgt:

Een eerste mens ontdekt in de geschiedenis van de mensheid het fenomeen ( https://www.youtube.com/watc... ) waarbij 2 mensen naar waarheid kunnen zeggen dat ze alletwee naar hetzelfde voorwerp aan het kijken waren en tot eigenaardige conclusies waren gekomen.
Het voorwerp was hetzelfde en had dus dezelfde snelheid op papier voor allebei en na een welbepaalde zelfde tijd op papier voor allebei ( tussen 1 en 2 uur belgische tijd ) had het voor de ene meer afstand afgelegd als de andere alhoewel het dus allemaal over exact hetzelfde ging. Er klopte iets niet. De wiskundige gelijkheidstekens toonden aan dat ze zichzelf hadden overtroffen. Waar voordien de logica = = = was ( is gelijk aan is gelijk aan is gelijk aan ) was deze nu ook nog = ≠ = of = = ≠.
En het is dan die = ≠ = of = = ≠ die de wetenschappers eens gingen gebruiken als pas ontdekte fundament om de logica van het geheel in hun wiskundige accurate formules te kunnen gieten zonder dat ze dus wisten wat ze daarvoor aan het gebruiken waren. Het was namelijk de = ≠ = of = = ≠ die wat betreft de wetenschappers verantwoordelijk mocht zijn voor het feit dat de tijd zich maar lineair mocht aanpassen aan de realiteit van de verschillende afstanden die altijd gelijk zouden moeten zijn ivm de afgelegde afstand van een welbepaald voorwerp ongeacht hoeveel mensen daar naar kijken en hoe ze daar van buitenaf naar kijken. Een appel is geen peer omdat iemand zegt dat hij daar kan naar kijken als ware het een peer. Specifiek en voor de atletiekfans: Een piste van 100 meter is voor een kijkende belg naar kim gevaert op die piste geen piste van 200 meter omdat hij daar op die manier naar eigen zeggen kan naar kijken zodat de scoreborden die tiental gelopen seconden in het geval van kim aan 200 meter zouden mogen toeschrijven of aan kim gevaert 72 km/uur.

En zo moest = ≠ = of = = ≠ voor de wetenschappers verantwoordelijk zijn voor het feit dat in de ongelijkheidheden de tijd maar de variabele moest zijn die zich accuraat en lineair mocht aanpassen ( volgens het zelfgekozen = = = principe ) aan de gegevens van de snelheden van voorwerpen in de realiteit alsook de afstanden van voorwerpen in de realiteit die een constante moeten zijn voor iedereen om de realiteit begrijpelijk te houden omdat tijdsdilataties toch niet zo opvallen in de realiteit daar ze dat pas doen bij krachten waar de mens geen wetenschappelijke realistische toegang tot heeft. Een auto aan 50 km/uur op een piste van 300 kilometer moet voor iedere kijker een auto aan 50 km/uur op een piste van 300 kilometer zijn en dus niet naar waarheid een auto van 250 km/uur op een piste van 100 kilometer alhoewel iemand als dedecker dat nog wel zou zien zitten.

Selectiviteit halen uit = ≠ = of = = ≠ met het winnen van de lotto seconde na seconde ipv week na week klein bier in vergelijking en vaststellen dat de instrumenten en de metingen die selectieve keuze aantonen voor de wetenschappers die dus niet wisten wat ze daarvoor aan het gebruiken waren. Wat zou daar achter kunnen gestoken hebben.
Zo een plan geeft om te beginnen altijd een tip van de sluier gratis weg aan diegenen die op tijd zijn met de tijd ( http://www.deezer.com/track... ) want voor wie wacht kom alles steeds te laat waar men hier bij het derde nummer al wat van kan horen ( http://www.legalsounds.com/... ).
Het is een simple minds samenvatting en dan kan de ene on up to the waterfront moven en de andere niet. Zo simpel is dat dan.

#81502

Neverbeendead Religion

 

De ≠ meldingen in de post hierboven staan voor het gelijkheidsteken met een streep door.
Het is natuurlijk altijd wat wanneer men ergens een streep door trekt.
Zelfs in de beste families en tradities komt het voor.
Elke vogel en in deze moderne tijden ook elke blog zingt zoals die is gebekt.
In his catastrophic plan you're one microscopic cog
http://www.dailymotion.com/...
And now i wanna see your blog
https://www.youtube.com/watc...

#81736

Mark Peeters

 

Het is grappig om te zien dat Frank DeWinne en zijn collega's werden "gedoopt" door een Orthodoxe priester...

Zou dat sommige mensen 'zoals Neverbeendead Religion' niet op de gedachte brengen dat de ruimtevaart geen echte wetenschap is, maar eerder een moderne versie is van de hemelvaart...?

http://markpeeters.skynetbl...

#81737

Mark Peeters

 

Grappig hoe de Orthodoxe priester de zegen gaf aan de missie...
Zouden mensen zoals "Neverbeendead Religion" dan niet beginnen twijfelen dat de ruimtevaart gelijk kan zijn aan de hemelvaart...
http://markpeeters.skynetbl...

#81739

Neverbeendead Religion

 

If you're tryin to bring me up to speed
Don't bother cuz i'm already up to weed
It's a combo of more then one religion about a trip to the dark side of the moon but it's not really more then one mission
https://www.youtube.com/watc...

#81740

Neverbeendead Religion

 

The arrested development was fishin for religion
They were not wishin for religion
That's why there are so many lyrics in the mix
https://www.youtube.com/watc...

#81743

Neverbeendead Religion

 

How to avoid upcoming disasters and mexican mummies in the ways of the masters for dummies
https://www.youtube.com/watc...
That sounds about right when one is a master and high as a kite
https://www.youtube.com/watc...

#84121

verbeeck erik

 

Als ex marconist en kenner van de taal van Samuel Morse, kijk ik er naar uit, wanneer de "Star Wars" en feit zal zijn,de satellietverbindingen kunnen uitgeschakeld worden, dan kunnen wij als gewezen telegrafisten toch nog met mekaar communiceren, zelfs met een zaklamp, een oeroude buzzer,etc