De wet op het democratisch quotiënt (satire)

Wetsontwerp strekkende tot invoering van een aantal verfijningen van de procedure bij de verkiezingen van juni 2003 (Wet op het Democratisch Quotiënt, april 2003).

1 - Met het oog op de vrijwaring van de van onschatbare waarde geacht zijnde democratische fundamenten van onze samenleving,

2 - Gelet op het feit dat deze democratische fundamenten dreigen te worden aangetast door het ondemocratisch stemgedrag van een belangrijk aantal kiezers bij de volgende verkiezingen, met name door het uitbrengen van een stem op partijen waarvan gevreesd kan worden dat zij door haar sterkte de echte democratische partijen zou kunnen bedreigen, voortaan 'ondemocratische partijen' genoemd,

3 - Mede in acht genomen dat deze ondemocratische partijen bij herhaling op spijtige doch foutieve wijze niet als 'ondemocratisch' werden beoordeeld door de Rechterlijke Instanties, [VH: ondertussen 'rechtgezet' door het Hof Van Beroep in Gent, 2004]

4 - Overwegende dat een intensieve duiding door de media van het Rijk, zij het kranten, geschriften, radio- en televisie-uitzendingen, van deze ondemocratische partijen als 'ondemocratisch' niet het gewenste gevolg heeft gehad, zoals weerspiegeld door verschillende steekproefsgewijze metingen en peilingen van de kiesintenties bij genoemde verkiezingen door de bevoegde democratische instanties,

5 - Teneinde het democratisch gehalte van de komende verkiezingen te garanderen en zelfs te verhogen, wordt hierbij het genoemde 'democratisch quotiënt' ingesteld.

6 - Het democratisch quotiënt zal als volgt worden aangewend. Het aantal behaalde stemmen voor elke lijst of partij wordt gedeeld door een waarde of factor, hetgeen het 'effectief democratisch gewogen stemmenaantal' zal opleveren. Dit verbeterde stemmenaantal zal dan verder worden gebruikt voor de gewone berekening van zetels en mandaten.

7 - Deze factor wordt door de Koning bepaald, voor elke lijst of partij afzonderlijk, ten vroegste 24 uur na de voltooiïng van de telling van het ongewogen of onverbeterd (dus ondemocratisch) totaal aantal stemmen voor elke lijst. Onverminderd het privilege van de Koning wordt de factor voor alle democratische partijen of lijsten voorafgaandelijk op 1 vastgelegd, terwijl dit voor de ondemocratische partijen minstens 1000 dient te bedragen. Tegen het vastleggen van deze factoren is, in het belang van de vrijwaring van de van onschatbare waarde geachte democratie, geen beroep mogelijk.

8 - Het democratisch gehalte van partijen, meer bepaald de indeling van lijsten of partijen als 'democratisch' en 'ondemocratisch', wordt vooraf door de Koning bepaald. Tegen deze indeling is geen beroep mogelijk.

9 - Onverminderd vorige maatregelen, en in het belang van de democratie, worden tijdens volgende legislatuur alle wetsontwerpen, tussenkomsten en amendementen van mandatarissen van ondemocratische partijen van ambstwege en zonder bijkomende motivering automatisch niet in overweging genomen. Deze maatregel op de 'democratische automatische niet in overweging' zal het voorwerp uitmaken van een volgende wet. Het geheel zal worden opgenomen in de samengeschakelde wetten ter verhoging van het democratisch gehalte van de samenleving.

Aan alle zijnden, wezenden, en toekomenden, heil!
Albert, Koning der Belgen, Graaf van Vlaanderen.

Visual Hugo alias AquatiK, in nieuwsgroep be.politics op 6 september 2001

Reacties

#10497

Francis

 

Na de eerste regels dacht ik even dat er kritiek zou komen op het vonnis waarbij Deng werd veroordeeld voor de "ieder zijn lijntje" cover ....

#10510

Briggs

 

Graaf van Vlaanderen...mijn oog. Beliën misschien weet u dat, zijn er nergens meer familiale overblijfselen in leven van de Graven v Vlaanderen ?

#10517

Cogito

 

Philips den Taaie is imho Graaf van Vlaanderen?

#10524

luc cosyn

 

vandaag kolder, maar als het zo verder gaat morgen bittere realiteit. Ik moet denken aan de film Farenheit 475.

#10525

Briggs

 

Cogito:

Sinds wanneer is Flups El Taaie = Bébért Secundo ?

Der staat "Albert, Koning der Belgen, Graaf van Vlaanderen.".

#10529

LVB

 

Albert II droeg, voordat hij koning werd, officieel de titel "Prins van Luik". Ik meen mij te herinneren dat men Albert en Paola samen "de Prinsen van Luik" noemde.

Graven van Vlaanderen in het koninkrijk België, voor zover ik weet:

- Prins Karel, broer van Leopold III;

- Prins Filips, broer van Leopold II en vader van Albert I.

Troonopvolger Filip is "Hertog van Brabant", Astrid is "Prinses van België".

Meer info op

http://www.herald...

#10543

Briggs

 

Ah dus hebben we Visual Hugo op een fout betrapt :)

#10544

LVB

 

@Briggs: dat maakte uiteraard deel uit van de satire. Geef toe, "Koning Albert, Graaf van Vlaanderen", past meer binnen een satirisch stukje over het cordon sanitaire en zijn uitwassen, dan "Koning Albert, Hertog van Brabant", bijvoorbeeld.

#10554

Leo Norekens

 

Toen Boudewijn stierf was ik in Italië, en bleef een weekje (gelukkig) verstoken van de hysterie die zich hier ten lande afspeelde. Zoals iedereen ging ik ervan uit dat Filip nu zijn snot aan de troon zou mogen vegen, tot een Italiaan met enige trots kwam zeggen dat HUN "Paola di Liegi", een Italiaanse zowaar, de nieuwe koningin der Belgen zou worden.

"Paola di Liegi"?? De "prinsen van Luik" dus. Eerlijk, het duurde even eer mijn frank viel.

#10557

VH

 

@Briggs: Luc kent mijn "oeuvre" op be.politics beter dan ikzelf, ik was het bericht vergeten. Tussen 1995 en 2002 of zo was be.politics eigenlijk een super multi-author blog. De idee die Luc opperde op het bloggers dinner om dit archief te verbloggen was dan ook grandioos.

Het citaat vind je hier: http://vh.skynetb...

#10596

A Flemish

 

Méér van dat, graag.

Het wordt de hoogste tijd dat we die Coburgers eens diets maken hoe rood hun bloed in werkelijkheid wel is: dat stelletje oost-duitsers zijn gewoon onze eerste gastarbeiders geweest.

Het is inderdaad beledigend voor elke Vlaming te lezen wat voor aanspraken die oost-duitsers hier maken: 'Graaf van Vlaanderen', 'Hertog van Brabant', ...

Het klinkt een beetje zoals het Schijnheilig Paterke van Hasselt die zich nu 'Prinsbisschop van Limburg' mag noemen: overdag bisschop en 's nachts prins, inderdaad.

Hun aanstelling destijds in 1831 had dan ook alles weg van een onder tafel slecht onderhandelde voetbal-transfer: trainer tot in het nageslacht.

Wat een mediocriete vertoning.

En de obligate 'smile' die VRT-nieuwslezers op hun facie moeten wringen telkens het over deze veredelden gaat!

Tjongejonge... ik voel me nog meer verwant Beatrix!

Met veel goede wil hebben die haar voorouders nog ergens iets betekent in de geschiedenis van Vlaanderen.

#10598

A Flemish

 

*met* Beatrix / hebben betekend, natuurlijk!