Politici: islamofobie is de schuld van de media

Volgens [minister van inburgering Marino] Keulen is het vooral de negatieve beeldvorming in de media die zorgt voor achterdocht tegenover de islam. 'Mensen voelen zich onveilig door wat ze in de media zien en horen over grote terreurdaden, terwijl gewone moslims die daden evengoed verafschuwen. Bovendien kennen we elkaar niet echt goed, en onbekend maakt onbemind.'

Keulen benadrukt dat hij de eerste minister is die het domein inburgering in zijn portefeuille heeft zitten en dat er al heel wat inspanningen gebeuren om de verschillende bevolkingsgroepen in Vlaanderen dichter bij elkaar te brengen. Vorige week vrijdag nog keurde de Vlaamse regering een voorontwerp voor een nieuw integratiedecreet goed.

'We kunnen niet ontkennen dat we veertig jaar lang de moslims genegeerd hebben. Maar nu doen we wel inspanningen, zoals de erkenning van moskeeën', zegt Keulen. 'Ik wil ook de nadruk leggen op de rol van het onderwijs. Taal is een zeer belangrijk gegeven, want via taal stijgen de kansen op arbeid, een inkomen, en een plaats in de maatschappij.'

Ook federaal minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD) hamert op taal en werk als belangrijkste middel om de integratie te bevorderen en de islamofobie te verminderen. Hoewel 47 procent van de Vlamingen tegen is, vindt ze economische migratie absoluut nodig. 'We moeten het debat blijven voeren met de cijfers in de hand. Door de vergrijzing gaan we economische migratie nodig hebben. Maar we moeten de bevolking wel uitleggen wat een verstandige migratiepolitiek inhoudt.' (...)

Tommy Thijs in De Standaad, 27 januari 2009

Reacties

#75652

BC

 

"Bovendien kennen we elkaar niet echt goed, en onbekend maakt onbemind."

Dat is natuurlijk zo'n enorm cliché: "je bent bang van wat je niet kent." Nochtans word je van sommige zaken pas bang als je ze leert kennen.

"Mensen voelen zich onveilig door wat ze in de media zien en horen over grote terreurdaden, terwijl gewone moslims die daden evengoed verafschuwen."

Toch nog maar even vermelden dat niet alleen terreuraanslagen het gevaar bij uitstek zou zijn: http://islamineurope.blogsp...

"Many radicals, who are not necessarily terrorists, are convinced that they can change French society from the inside. For them attacks would thwart this strategy because it would create a rejection phenomenon against them."

#75658

Publius

 

"nu doen we wel inspanningen, zoals de erkenning van moskeeën"

Yeah, Sure, voorbeelden wereldwijd tonen aan hoe zulks islamieten plots aanzet tot integratie en het als evenwaardig erkennen van "niet islamieten".

Jeezes, wat een onzin.
Een moskee staat net symbool voor hun machtsuitbreiding. Zelfs in dunbevolkte gebieden zetten ze een moskee neer om de zoveel km. Symbolischer kan niet ...

Door die erkenningen krijgen ze juist de bevestiging dat integratie voor niks nodig is.

#75660

EricJans

 

<<Hoewel 47 procent van de Vlamingen tegen is, vindt ze economische migratie absoluut nodig.>>

en dan de volgende zin:
<<'We moeten het debat blijven voeren met de cijfers in de hand.>>

commentaar overbodig.
Tenzij misschien dit: is die 47% geen 77%?

#75661

EricJans

 

@ Mevrouw Turtelboom:

Ik geloof doodeenvoudig niet dat islambeginselen verenigbaar zijn met de scheiding tussen moskee en staat.
Ik geloof ook niet dat de meest gematigde islamiet zich vanuit zijn overtuiging daarmee 'kán', 'wil' of 'mag' neerleggen.
Ik geloof bovendien ook niet dat 'de gemiddelde islamiet' bereid zal zijn onze pensioenen te betalen. Ik zou hen dit laatste niet eens kwalijk nemen. Die mensen zijn hier voor hun geld en ze proberen er zoveel mogelijk te verzamelen. No prob, mevrouw de liberaal, maar onthou mij van de zachte dwang om te moeten geloven in hun nobele bedoelingen als 'onze latere pensioenen betalen'.
Als een allochtone islamiet zijn profijt niet meer haalt uit dat sysyeem van ons... de dag dat het hem of haar méér kost dan opbrengt... foetsie... dan is-ie weg. Zo simpel is dat.
Voor hoe achterlijk, onnozel en debiel houdt u de Vlamingen eigenlijk? 't Is erg, mevrouw Turtelboom, héél erg.
Maar... geniet intussen van uw 'postje'.

Want dit hebt u met vele allochtonen gemeen: u spreekt ook maar voor de eigen winkel, natuurlijk. De Belgische politiek is een krabbemand: 't is ritselen en meegraaien zolang je kan. Is het niet?

Nog een glaasje champagne, mevrouw Turtelboom?

#75662

EricJans

 

<<'We kunnen niet ontkennen dat we veertig jaar lang de moslims genegeerd hebben. >>

Wablief? Het heeft de laatste 20 jaar bijna over niets anders gegaan! Maar meneer Keulen toch!

#75671

Cogito

 

Ik ben toch niet de enige die vindt dat de media precies aan het omgekeerde schuldig zijn? Allochtonenknuffelarij.

#75676

Stand your ground

 

Net zoals bij xenofobie zou islamofobie dus een ongegronde vrees zijn voor de Islam. opnieuw worden de vlamingen die hier hun bezorgdheid over uiten opnieuw als onzinnigen voorgesteld, welaan dan:

1.De aanrandingen (om dat ze schaars gekleed gaan zijn ze niet meer dan een hoer)van vrouwen in vakantiedomeinen als de Lilse Bergen, De Halve Maan en openbare badplaatsen die elke zomer plaatsvinden en waarbij groepen van 50-100 allochtonen betrokken zijn.

2. De gewelddadige betogingen in het kader van de gaza oorlog die bol stonden van haat tegen de Joden en tegen het Westen, oorlogszuchtige kreten en vandalisme, brandstichting,..overal in Europa op grote schaal plaats gevonden de afgelopen maand.

3. Wanneer de gemiddelde Moslim op televisie komt (nu niet meer na de vroegere uitspraken van enkele gevallen) en dan proclameert dat de wet van Allah altijd voor de Belgische wet komt en zelfs de spreekbuis van die gemeenschap op de Zevende Dag hetzelfde verkondigd is om zijn minst abnormaal te noemen, blijkbaar weigeren ze deel te nemen aan de civiele maatschappij.

4. Duizenden auteurs/acteurs/wetenschapper worden met de dood bedreigd in Europa opera’s, voordrachten, expo’s,…moeten hun programma aanpassen omdat moslims sommige dingen beledigend vinden. Onze cultuur moet dus vervormd worden onder druk van Islamitische groeperingen.

5.eis van segregatie in onderwijs=>vrouwen niet samen sporten met mannen bijvoorbeeld

6.problemen met het feit dat een mannelijk arts hun vrouw wil behandelen, waarbij de genealogen uiteindelijk actiegroepen hebben opgericht op te trachten dit een halt toe te roepen

7. De Moslimsexecutieve is een instelling die op de 10 jaar dat ze bestaat geconfronteerd is geweest met extremisme en corruptie.

Ik kan zo nog uren doorgaan, niet gegrond durft men dan te zeggen, onnozele journalisten en politici, arm Vlaanderen, arme nakomelingen.

#75682

Elveebee

 

In welk land heeft Marino Keulen de voorbije 20 jaar verbleven? Limburg? Tja, en dan! Zélfs dààr...
Is hij nu zo onnozel of is hij een bedrieger?
In geen van beide gevallen waard minister te zijn.
Afvoeren, die vent.