Ward Beysen 1941-2005

Ward Beysen
Ward Beysen
Wie actief is binnen een politieke partij en niet tevreden is met de standpunten van die partij, kan beter die partij van binnenuit proberen te veranderen, of overstappen naar een andere partij. Het opstarten van een eigen splinterpartij mag dan wel ideologisch de meest "zuivere" beslissing zijn, het wordt meestal een doodlopend straatje. Van de eerste stelling is Guy Verhofstadt het beste voorbeeld. Hij legde in 1979 met zijn rebelse 'Manifest van Kortrijk" de basis voor de radicaal-ideologische vernieuwing van de toenmalige PVV, en dertien jaar later vormde hij de PVV om tot VLD. Van de tweede stelling zijn een aantal "overgelopen" Volksunie-politici, zoals Bart Somers, een goed voorbeeld. Ward Beysen toont op tragische wijze de derde stelling aan. Zijn "Liberaal Appel", de splinterpartij die hij in 2002 oprichtte uit onvrede met de politieke lijn van de VLD, sloeg niet aan, brak niet door, is op sterven na dood.

Gisteren raakte Ward Beysen vermist, vandaag werd zijn stoffelijk overschot gevonden. In hoeverre zijn verdwijning en zijn dood rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het politieke of persoonlijke isolement waarin hij de laatste jaren zou geleefd hebben, is niet duidelijk. Maar tragisch is zijn overlijden wel.

Beysen was begin jaren '90 een overtuigd neo-liberaal, die enthousiast was over de publicatie van Verhofstadts Burgermanifesten. Maar later verschoof zijn belangstelling van socio-economische problemen naar de veiligheids- en migratieproblematiek. Zijn roep naar "meer blauw op straat" is intussen legendarisch geworden. Als voorzitter van de Antwerpse VLD-afdeling voelde hij de hete adem van het Vlaams Blok in zijn nek. Zijn politieke retoriek ging meer en meer aansluiten bij de standpunten van die partij, en hij ging openlijk pleiten voor samenwerking met het Vlaams Blok. Dit viel niet in goede aarde bij de VLD-leiding, en het maakte hem tot mikpunt van spot in de centrum-linkse pers. Jeroen De Preter noemde hem in De Morgen van 13 februari 2002 "zwart Wardje". De progressieve auteur Tom Naegels nam dan weer op verrassende wijze de verdediging van Beysen op.

Ik kende Beysen niet persoonlijk, maar bij mij blijft het beeld hangen van een politicus met oprechte liberale overtuigingen, die evenwel net niet genoeg charisma, tactisch doorzicht en verbale spitsheid had om overeind te blijven in de branding van de Belgische politiek. Ik besluit met twee treffende citaten over Beysen die ik terugvond:

Ward Beysen heeft op tal van punten gelijk. Alleen is hij een slechte boodschapper. Het zou beter zijn als deze uitspraken van Hugo Coveliers of Ludo Van Campenhout kwamen. Beysen roept van aan de zijlijn en dat wordt niet geapprecieerd. Als je kritiek hebt, moet je die intern laten horen. (Marco Laenens, geïnterviewd door Ruud Goossens in De Morgen van 30 maart 2002)


We kunnen Beysen op één punt wel volgen. Met zijn verklaringen heeft hij een discussie over de toekomst van het Vlaamse liberalisme geopend. Hoewel we het met zijn analyse niet eens zijn, is hij een van de weinigen die sinds de voorbije parlementsverkiezingen opnieuw over de toekomst van zijn partij nadenkt. Indien de VLD een grote volkspartij wil worden, moet zij het liberalisme een eigentijdse politieke invulling geven. [...] Economisch hebben we de strijd gewonnen, politiek moet alles nog beginnen. De ideeën van Ward Beysen zijn daarvoor geen goed uitgangspunt. Ik hou het liever bij wat Mario Vargas Llosa, naar aanleiding van een interview over zijn recente boek Het Feest van de Bok zei: "Het laten samengaan van economische vrijheid en burgerlijke rechten is het beste wat we uitgevonden hebben. Bescherm dat model in 's hemelsnaam tegen utopia-aanhangers van links en rechts, die streven naar de perfecte maatschappij. Al hun praktische verwezenlijkingen zijn op nachtmerries uitgedraaid...". (Bert Cornelis in De Morgen van 14 februari 2001)


UPDATE 17-01-05: Er is een rouwregister geopend op de website van Liberaal Appel.


Reacties

#4207

Outlaw Mike

 

Ward Beysen werd gedood door de Politieke Correctheid.

Ward Beysen werd gedood door het Politiek Correcte Uitschot, of dat nu in zijn eigen voormalige partij de VLD zat, of bij SPA of bij de VRT of waar dan ook. Hij is uiteindelijk een slachtoffer zoals Fortuyn of Van Gogh.

Ik neem het het huidige leiderschap van de VLD bijzonder kwalijk dat mensen als Beysen buitengepest werden. God jongens, wat ben ik blij dat ik de VLD verruild heb voor het Vlaams Belang. En ja Luc, ik weet wat jij daarop antwoordt: als de gedegouteerden vertrekken blijven de dgoutanten over. Maar zie je zelf niet in dat je vecht tegen de bierkaai?

Arme Beysen.

#4208

Outlaw Mike

 

Als Verhofstadt en De Gucht & Co. nog een nanogram waardigheid in hun botten hebben komen ze NIET naar de begrafenis.

#4209

Skender

 

"Wie actief is binnen een politieke partij en niet tevreden is met de standpunten van die partij, kan beter die partij van binnenuit proberen te veranderen, of overstappen naar een andere partij."

Het Vlaams Blok/Belang bewijst dat een nieuwe partij weldegelijk succesvol kan zijn. Je moet wel wat geduld hebben.

Het lijkt me niet onmogelijk dat een nieuwe liberale partij uiteindelijk groter kan worden dan de VLD als ze er in slaagt om een aantal bekwame jonge mensen te vinden die hun schouders onder zo'n nieuwe partij willen zetten, zonder dat ze verwachten binnen een jaar of 5 minister te zijn.

#4211

Reagens

 

Vreemd dat iemand die toch heel wat strijdvaardigheid aan de dag heeft gelegd het schijnbaar op een dergelijke manier heeft opgegeven. Ben benieuwd naar het verdere onderzoek.

Wat die splinterpartij betreft denk ik dat het weldegelijk mogelijk was om in Antwerpen een vrij succesvolle partij die 5 à 10 procent van de stemmen haalt op te starten die niet per defintitie het Vlaams Belang uitsluit (dat en een sterke voorkeur voor een strenger politiebeleid). De fout was misschien dat er tussen de zogenaamde Antwerpse dissidenten weinig of geen (succesvol?) overleg was. Beysen en Coveliers samen met wat nationaal ongekendere figuren hadden weldegelijk iets kunnen rapen in Antwerpen. Maar dat zullen we dan wel nooit te weten komen.

#4213

dIVUS

 

Ik vroeg me al af hoe lang het ging duren vooraleer politieke tegenstrevers van Beysen de schuld van zijn depressie en (tot op heden vermoedelijke) zelfmoord kregen.

The Outlaw wordt alleszins tegengesproken vanuit 'eigen' hoek: " Filip Dewinter reageerde onthutst op het overlijden van Ward Beysen en weigerde te aanvaarden dat zijn zelfmoord te maken had met politieke motieven." (Bron: De Standaard Online)

#4214

Frits

 

Ik weet niet of hier en nu de beste manier is om de discussie over het Vlaamsche Blok te voeren, maar de commentaar van Dhr. Cosyns heeft me, om het met zijn eigen woorden te zeggen, zo "gedegouteerd" dat ik hierop toch wel een kleine vraag wil stellen (die misschien niet noodzakelijk direct verband houdt met het overlijden van Ward Beysen). Vindt u het normaal dat iets zoals het VB wordt voorgesteld als een politieke partij of zelfs als een mogelijk alternatief voor bv. een partij zoals de VLD ?

Ik heb nooit kunnen snappen dat mensen met een fractie gezond verstand dit nog maar in overweging kunnen nemen als men weet dat er foto's bestaan waarop Charel Dillen vlotjes de hitlergroet brengt en als men Philip De Winter hierover interpelleert, deze met de glimlach antwoordt dat er toch niets fout is met het brengen van de Romeinse groep (zie VT4 programma enkele jaren geleden). Recenter verhaal: Koen Dillen op de foto met Degrelle.

Weet u, beste mensen waar, dingen zoals de hitlergroet, Degrelle en kompanen voor staan?

Ik snap niet waarom er over deze dingen in de pers of via andere kanalen niet meer wordt gesproken. De enige reactie die over 't algemeen volgt vanuit VB hoek is "'t is een linkse samenzwering" of "ocharme wij, want we worden weer in een slecht daglicht gezet" - een zinnig antwoord kan er verder nooit op gegeven worden.

#4215

Maarten Schenk

 

Ben ik de enige die nog nergens bevestiging heeft gelezen dat het wel degelijk om een 'zelfmoord' gaat? De conclusies van de autopsie zijn nog niet binnen, of toch nog niet bekend gemaakt. Er is nog niks geweten van een afscheidsbriefje. En waarom liet hij zijn jas en GSM achter?

Soit, het kan best zijn dat het zelfmoord was, maar zoeken naar een motief daarvoor heeft pas zin als het ook bewezen is dat het zo was.

Politieke moord, roofmoord of een ongeval zijn nog altijd niet uit te sluiten.

#4216

Outlaw Mike

 

"Vindt u het normaal dat iets zoals het VB wordt voorgesteld als een politieke partij of zelfs als een mogelijk alternatief voor bv. een partij zoals de VLD ?

Ik heb nooit kunnen snappen dat mensen met een fractie gezond verstand dit nog maar in overweging kunnen nemen als men weet dat er foto's bestaan waarop Charel Dillen vlotjes de hitlergroet brengt en als men Philip De Winter hierover interpelleert, deze met de glimlach antwoordt dat er toch niets fout is met het brengen van de Romeinse groet?"

Mr. Frits, wijlen de Israëlische Premier Menachem Begin was/is een gerespecteerd politicus nietwaar? (Alla, tenzij je politiek correct bent natuurlijk). Wel, Begin was als Irgunleider verantwoordelijk voor het opblazen van het Koning David Hotel in 1946. Hij begon dus als terrorist. Een beetje op dezelfde manier is het VB respectabel geworden. Buisseret is bij mijn weten buitengesmeten, negationisten weggewerkt etc...

Dat gezegd zijnde, keur ik elke zweem van sympathie van sommige VB-leden ten overstaan van het nazisme ten strengste af. Maar, alhoewel ikzelf geen fanatieke flamingant ben, want bij het VB gegaan omwille van het krankzinnige migrantenstemrecht, kan ik toch begrijpen dat er een zekere nostalgie is naar een tijd toen naieve jongens MEENDEN voor hun Vlaamse idealen en een christelijk Europa te strijden met de wapens in de hand. Ik denk dat elke VB'er nu wel doorheeft dat de Nazi's de Vlamingen belogen en bedrogen hebben aan vijfhonderd per uur maar - één van die rare menselijke hersenkronkels - ik kan me voorstellen dat er onder die VB'ers met een zekere hang naar militaria en bewondering voor "heldenmoed" en "eer" sympathie bestaat voor stoere Vlaamse jongens in uniform met een Vlaams Leeuwke op hun schouders.

Vergelijk het met Vietnamveteranen: ze weten dat ze voor een deel gedupeerd werden, dat Generaal Westmoreland geen moer gaf om het leven van een simpele "grunt", dat General Dynamics miljarden verdiende op hun (bloedige) kap... toch zijn zeer velen van deze veteranene FIER op hun militair verleden, op de regimentsstandaard, op hun wapenbroeders.

Overigens Frits, er bestaat ook een foto van Dewinter die de hand schudt van rabbiijn Pinchas Meyers. En Dewinter heeft gezegd dat Israël de voorhoede is van de westerse beschaving in een feodaal Midden-Oosten. Niet direct antisemitisch he?

Ik ben beschaamd dat ik me heb laten meeslepen door Frits terwijl enige deemoed bij het overlijden van Ward Beysen aangewezen is. Toch zal ik dit posten.

#4217

David Joly

 

Kan er mij iemand misschien meer uitleg verschaffen over de boodschap op de webstek van het Liberaal Appel? "Geef ons hoop... mail ons: [email protected]" Wat is de bedoeling? Een manier om leden en adressen te ronselen? M.i. volstond een simpel ‘In Memoriam’. Steunbetuigingen gebeuren spontaan, ja toch?

#4218

de andere kijk

 

Misschien dat de boodschap op de website van het Appel nog dateerde van voor de ontdekking van het lichaam van Beysen, vandaar de hoop op een goede afloop van zijn verdwijning?

#4219

Maarten Schenk

 

Maar waarom hebben ze die boodschap er dan niet afgehaald toen ze er 'In memoriam' bij schreven?

Er zijn nog meer vreemde dingen en vragen waar ik een antwoord op zou willen kennen: hoe geraakte dat lichaam vijftien meter van de kant en vier meter diep? Blijft een lijk niet drijven? Met gewichten dan? Maar hoe zwemt iemand van meer dan 60 jaar vijftien meter ver, met gewichten?

En waarom die jas achterlaten, en die GSM, en die sleutels, en geen briefje? En waarom een afspraak maken op de ochtend dat je zelfmoord wil plegen? En als het een impuls was, waar komen dan de gewichten vandaan (als er al gewichten waren).

Dezelfde vragen, en nog een paar andere, staan ook op mijn eigen weblog. Ik hoop dat er logische verklaringen voor dit alles gevonden kunnen worden. Allez, journalistiek Vlaanderen, kom eens uit jullie pijp... Zoek uit wat er daar gebeurd is, zodat al deze speculaties en vragen overbodig worden.

#4220

Francis

 

De politieke recuperatie is bij dergelijke trieste voorvallen nooit ver weg. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje misplaatst.

Mijn schoonbroer Rik D'hondt verdween in februari 1998. Hij was toen directeur van het Rode Kruis Asielcentrum in De Haan. Ook zijn dood is toen door mensen van allerlei te licht allooi aangegrepen om hoogdravende beschouwingen te etaleren.

Na vijf dagen zoeken hebben we Rik teruggevonden in het Gentse. Hij had zelf besloten om er een eind aan te maken.

Voor de mensen die achter blijven rest er alleen te leven met een verdriet en een gapende leegte die nooit meer gevuld raakt.

Ik betuig hiermee dan ook mijn medeleven aan de familie van Ward Beysen. De enkele keren dat ik met hem gesproken heb, jaren gelden, is hij mij bijgebleven als een integer man die opkwam voor waar hij in geloofde. Dat is wat mij van hem bijblijft. De rest is van geen tel.

#4222

jean verbeke

 

Dag Luc,

Na de laatste dagen te mogen hebben genieten (en veel te hebben mogen leren) op de pagina's rond economisch Hayek, is de kwaliteit wel heel veel gedaald.

Respect voor overledenen... wat koop je daarvoor?

#4224

Eric Jans

 

Een markante figuur uit de Vlaamse politiek is van ons heengegaan.

Een moedige man, een bruggenbouwer tussen de 'onverenigbaren' is weggevallen. Het is een drama voor de politiek, zéker in een verscheurde stad als Antwerpen.

Waar moet het toch maar naartoe met onze samenleving. Ik maak me zorgen.

Zoals zo vaak in de geschiedenis zijn het de bruggenbouwers, de moedigen, die er het eerst tussen uit vallen. Waarmee ik niets wil insinueren.

Maar het is echt vaak zo. Ik zou dat zelfs schrijven als Ward Beysen gewoon aan een hartaderbreuk of door een verkeersongeval zou zijn gestorven.

Het is echt intriest, wat ons hier nu overkomt.

We moeten als Vlamingen goed nadenken over ons land, onze toekomst. Wat willen we? Waar gaan het met ons naartoe als we merken dat onze 'bruggenbouwers' wegvallen. Waarheen met ons als we alleen nog radicale ideologen overhouden en de pragmatici steeds meer en steeds weer door het lot gegrepen worden?

Ik sta vanavond stil bij alle woorden die ik gesproken heb, bij al mijn 'meningen' en moet - in het licht van deze veelbetekenende gebeurtenis - het hiervolgende erkennen:

ik weet het ook niet. Vanavond even niet.

Een saluut aan Ward.

#4226

David Joly

 

Gelezen op de site van Het Nieuwsblad: "Het Liberaal Appel, onthoofd na het overlijden Ward Beysen, hoopt op de overstap van Hugo Coveliers om het nieuwe boegbeeld van de partij te worden. Dat zeggen zowel ondervoorzitter Jacques Kerremans als secretaris-generaal Benny Van den Wouwer. Het dagelijks bestuur van de partij komt vanochtend samen in crisisberaad om zich te bezinnen over de toekomst. De knopen worden doorgehakt op de partijraad van dinsdag. " Kerremans en Coveliers kennen elkaar reeds, want ze maken samen deel uit van bestuur van Nova Civitas Antwerpen. Dus Hugo... geef hen hoop!

#4228

no3

 

De dood van een mens (voor- of tegenstander) kan nooit aanleiding zijn tot gejuich, zij die politieke munt willen slaan uit het heengaan van Ward Beysen zeggen daarmee meer over hun gebrek aan respect en ethiek, dan over het leven en de daden van de overledene.

#4229

Joe

 

@ no3: "Respect voor overledenen", tja, ik vind respect voor levenden minstens even belangrijk. En als iemand tijdens zijn leven zus of zo was mag dat ook na zijn dood worden gezegd. Laat ons de aflijvige persoon aub niet overdreven ophemelen en zijn/haar fouten verzwijgen, zoals ze een jaar geleden zo belachelijkerwijze met Reagan hebben gedaan. 't Is niet omdat je een punt achter je leven zet dat je ineens een heilige wordt.

En een Jean-Marie De Decker bijvoorbeeld, de patroon van de snelheidsduivels, als die vroeg of laat met overdreven snelheid tegen een boom knalt, dan zeg ik: "Hij heeft het zelf gezocht. Goed dat hij geen andere slachtoffers heeft gemaakt". Dat heeft niets te maken met respect voor doden.

#4230

bema

 

Gelukkig zijn er nog mensen die andersdenkenden een tegenstander vinden en niet de vijand. Ward Beysen vertegenwoordigde niet mijn politieke overtuiging, maar dwong door zijn durf toch respect af.

Wel joe, ik ben eens naar die tekst gaan kijken, maar het zegt meer over het niveau van de schrijver dan over Ward Beysen.

#4231

no3

 

@joe: Moeten we dan gaan staan dansen op het graf van iemand wiens mening en methodes ons niet aanstaat, ons vrolijk maken op de rug van diegenen die hij heeft achtergelaten? Een mens is meer dan zijn politieke overtuiging alleen, en dat respect kan ook uitgaan naar 's mans familie, die zich nu de ogen uit de kop schreeuwen om hun verlies.

#4240

LVB

 

Ik had me aanvankelijk voorgenomen om niet te reageren op deze meta-discussie, maar de vraag hoe we bij het overlijden van een publieke figuur kunnen en mogen reageren, lijkt mij wel bijzonder interessant. Ik geef hierna dan ook mijn visie weer, zonder ze aan anderen te willen opdringen.

Persoonlijk vind ik dat het eerlijk en oprecht uiten - maar dan wel op een tactvolle en genuanceerde manier - van je gedachten en gevoelens bij het heengaan van een publieke figuur, waardevoller is dan het huldigen van het principe "over de doden niets dan goeds". Ook het vermelden van wat het leven en optreden van die figuur je geleerd heeft, is het vermelden waard. Een oppervlakkige hagiografie wekt de indruk dat er iets verzwegen wordt of dat er geslijmd wordt, en komt dan ook over als een gemeenplaats, een loutere beleefdheidsformule.

Toen Armand Pien overleed, heb ik hier weergegeven wat ik ervan vond. Ik schreef over wat ik zijn verdiensten vond, en ik raakte ook enkele mindere kantjes aan. Zijn - soms - flauwe grappen, bijvoorbeeld. Ik schreef over Armand Pien zoals hij verder leeft in de - uiteraard subjectieve - geest van LVB. De samenstellers van het huldeboek over Armand Pien hebben die tekst opgenomen in het boek, ondanks het feit dat het geen 100% ophemelende huldetekst was. Ik denk niet dat ze dat zouden gedaan hebben met een eenvoudige beleefdheidsformule als 'mijn diepste medeleven aan de familie' enzovoorts. En als ik iemand niet persoonlijk kende, maar louter als een publieke figuur, dan richt ik mij niet tot zijn familie.

Tact en schroom zijn in deze context zinvol, maar ook oprechtheid. Persoonlijk meen ik dat ik Ward Beysen beter kon eren door oprecht te schrijven wat zijn publieke optreden voor mij persoonlijk betekende, dan door te gaan schrappen in mijn zinnen. Ik meen dan ook dat wat ik schreef tegelijk oprecht, genuanceerd en voldoende tactvol is. Dat dit niet noodzakelijk bij iedereen zo overkomt, is quasi onvermijdelijk.

Als ik doorklik naar sommige bloggers, dan lees ik kritiek op 'zuster' Inge Vervotte omdat zij de Sensoa-campagne waarop twee copulerende mensen te zien zijn, weinig tactvol vindt. Ik vindt het verrassend dat zij die het hardst pleiten voor het overboord gooien van alle schroom over sexualiteit, tegelijk het hardst pleiten voor schroom over de overledenen. Mag er niet op een tactvolle, maar wel oprechte manier over beiden gepraat worden? Niet omdat taboes kost wat kost moeten doorbroken worden, maar omdat oprechtheid uiteindelijk waardevoller is dan stilzwijgen.

Zoals gezegd, het is slechts mijn persoonlijke visie, en het geeft weer waarom ik schreef wat ik schreef, maar ik dring die visie niet aan anderen op. Iedereen die hier een reactie postte, deed dat vanuit zijn eigen achtergrond en vanuit zijn eigen ingesteldheid. We hadden ook compleet over het onderwerp kunnen zwijgen, maar ik betwijfel of Ward dat beter had gevonden.

#4247

Francis

 

Tja

Ik vind de twee niet te vergelijken.

#4248

FD

 

Ik ga het anders zeggen.

Ik heb geen kritiek geuit op mensen die op ene genuanceerde manier de verschillende aspecten van het publieke leven van Ward Beysen belichten.

Ik heb wel kritiek geuit op mensen die aan het overlijden van Beysen allerlei politieke connotaties koppelen. Ik zou dat misschien beter kunnen dan een hoop andere posters. Maar ik vind - en daar heb ik inderdaad mijn verleden en mijn eigen levenservaring mee - dat niet gepast. En dus doe ik dat niet.

Schroom? Neen. Respect? Ja. Altijd, voor ieder mens. Niet oprecht? Dat laat ik aan uw beoordeling over Luc.

Maar het moet mij vooral van het hart dat ik geschrokken ben van uw verbinding hiervan met mijn artikel over Inge Vervotte, een dame in de fleur van haar leven en in het midden van de politieke belangstelling, die op een compleet inadequate manier reageert op een expliciete campagne over de gevaren van SOA's in een wereld vol van sexueel expliciete campagnes over tandpasta, autos en parfums.

Ik zie, met de beste liberale breeddenkendheid die ik kan opbrengen, geen enkele band tussen die twee zaken.

Misschien ben ik blind, maar ik zie de link niet.

Enfin ik zou beter stoppen met posten op andere blogs.

Nog een kleine opmerking: hieronder kan ik mijn naam invullen en mijn email of http. Dat tweede veld wordt echter sinds uw nieuwe layout niet meer overgenomen dacht ik.

#4253

Croquebol

 

In zijn onderzoek naar netwerken (zaak Dutroux) beweerde de Heer Langlois ooit: Ik heb niets gevonden, dus ze bestaan niet. Point final.

Dergelijke redenering is niet nieuw. De "roze baletten" hebben deze vooraf gegaan.

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel heeft men ook nooit iets (willen vinden) wezenlijks gevonden, ergo de redenering volgend, de Bende van Nijvel heeft ook niet bestaan. Verklaar dit aan de nabestaanden van deze bende.

PS. Elk jaar wordt er een eenmalig showken opgevoerd, uiteraard zonder resultaat.

Het lijk van Adolf met de snor is wetenschappelijk ooit nooit geïdentificeerd. Naar analogie met de redenering van Langlois zou Adolf dus ook nooit bestaan hebben. Niettemin weten wij beter.

Volgens de politiek correct gemanipuleerde media heeft de Heer Beysen de hand aan zichzelf geslagen. Die media zijn toch straffe gasten. Het onderzoek is nog niet eens afgerond maar zij kennen wel het resultaat. Wie heeft hun dat ingefluisterd?

Het komt wel raar over dat dixit de media (de rode TV-zenders voorop):

De Heer Beysen zijn overjas en GSM zou gespaard hebben maar niet zijn uurwerk en portefeuille (van betrekkelijk hogere waarde).

Hij ook in ijskoud, stilstaand (met accentuering van stilstaand) water eventjes naar het midden is gaan zwemmen, plaats waar het lichaam werd gevonden.

Bijkomend, getuigden zijn politieke vrienden dat de man, in tegenstelling tot wat de PC (lees niet Politieke Correcte maar Politiek Corrupte) media de goegemeente poogt wijs te maken, geenszins depressief was.

Wil men klaarheid brengen in al voornoemde zaken kan men het antwoord vinden in "de grote politiek".

Leugens, platvloers boerenbedrog, nepotisme EIGEN ZAKKEN EERST is het motto.

Meer moet dat niet zijn

#4254

Outlaw Mike

 

Ik weet het niet Croquebol.

Beysen werd bij de VLD buitengepest door je weet wel wie. Eenieder die het waagde het roer van het gevaarlijk naar links overhellende VLD schip een rukje richting oorspronkelijke orientatie te geven - lees, de richting van de basis - werd afgeblaft, geintimideerd, belachelijk gemaakt en vernederd. Dat gebeurde niet enkel met Beysen, oh nee. We weten allen wat met Goovaerts gebeurde, Coveliers, Claudine De Schepper.

Nu, Beysen heeft de fatale fout gemaakt nog met een nieuwe politieke partij te willen beginnen, terwijl hij qua leeftijd eerder aan een fin-de-carriere toe was, terwijl hij ging vissen in het water van een reeds sterk geconsolideerde politieke entiteit (het Blok), en terwijl hij niet echt een groot communicator was noch veel charisma bezat. Van in het begin heb ik gedacht dat zijn initiatief, Het Liberaal Appel, op een sisser moest uitlopen.

En dat gebeurde ook. Dus ik denk dat de heer Beysen, verbitterd om wat hem werd aangedaan en hevig teleurgesteld door de magere schare volgers, de uiterste wanhoopsdaad heeft verricht. Hij stond niet in een politiek brandpunt dus ik denk dat gewelddadige doodsoorzaken anders dan zelfmoord uit te sluiten zijn.

Natuurlijk kan ik me altijd vergissen. Maar ik heb een "gut feeling" dat ALS Ward destijds bij de VLD het respect en het gehoor had gevonden dat hij verdiende, hij nog in leven zou zijn.

Wat betreft de stinkende potjes waar u naar verwijst, daarover kunnen boekdelen geschreven worden nietwaar? Ik mag niet denken aan de wijze waarop al die beerputten toegedekt werden of ik word zelf depressief.

Goede nacht iedereen, behalve de Politiek Correcten.

#4255

Geeuw

 

Mr. Cosyns, ik heb deze nacht perfect geslapen. Ben ik nu Politiek inCorrect?

#4266

klaus schenk

 

Als ik mij niet vergis heeft Beysen, toen de liberalen nog PVV heetten en gedoemd leken voor de rest van hun leven in de oppositie te blijven, zélf mee gepleit voor een meer 'centrumgerichte' liberale partij, omdat, wilden ze ooit in de regering geraken, de extreem liberale "Baby-Thatcher" stellingen moesten worden verlaten. De vernieuwers die de VLD kwamen 'verruimen' deden dat dus op initiatief en met de goedkeuring van Ward Beysen.

Het resultaat: Verhofstadt won eerst de voorzittersverkiezingen in zijn eigen partij en daarna kon hij, met een beetje hulp van de bio-industrie, triomfantelijk de zestien binnentrekken.

Een jaar of vijf geleden wou Beysen dan weer uit dat centrum wég omdat hij vreesde dat de VLD zou leeglopen in het Vlaams Blok.

De partij die hem vandaag postuum de hemel inprijst, alleen omdat op het eind van zijn carriëre zelfs voor hén zijn neus niet meer ophaalde (omgekeerd dan weer wel), zou zoiets: 'platte electorale spelletjes' of 'windhaangedrag' noemen.

Misschien is het dat ook, maar evengoed kan het zijn dat Wardje aan zijn water voelde dat de VLD top te snel en te ver voor de blauwe troepen uit liep. Bij het VB zijn ze nooit vies geweest van een potje lijkenpikkerij. Nu ook niet. Maar waarom eigenlijk? Omdat Beysen net als Filip Dewinter rooie oortjes kreeg van een theaterstuk dat hij nooit heeft gezien? Omdat hij net als Hugo Coveliers bijzonder rancuneus en kleingeestig uit de hoek kon komen telkens het partijbelang voorrang kreeg op zijn eigen drang naar erkenning? Omdat hij het deksel op de neus kreeg bij een sollicitatie als hoofd van een ééngemaakte Antwerpse theaterschool?

Of was het toch, omdat Beysen zich bij de VLD onmogelijk maakte en zo die partij verzwakte, nog vòòr hij opstapte?

Frank Vanhecke had net zo goed een minuut stilte voor Hugo Gijsels kunnen houden - als hij daarvoor de ballen had gehad.

De reacties van de hier verguisde VLD'ers waren een stuk waardiger, wars van opportunisme of valse sentimenten, maar sereen en respectvol. Het hielp waarschijnlijk dat Beysen zijn partijgenoten nooit had uitgescholden voor Albanese maffialeiders of vazallen, noch had vergeleken met Stalin of beschuldigd van slaafse kruiperigheid - om daarna te janken om "eerherstel". Beysen begreep dat je eer iets is dat je alleen zélf kunt herstellen. Zijn eer was het ook, die hem die dag de vijver heeft doen instappen. Niet zo'n goed idee, vind ik zelf, maar hey, een liberaal doet nu eenmaal waar hij zin in heeft.

Beysen was geen zak als Vanhecke, maar ook niet heiliger dan de paus. Op de recuperatie van zijn overlijden door het VB na zal hij geen rimpelingen achterlaten in de politieke kikkerpoel - daarvoor was het LA te gemarginaliseerd. De enige die hier écht politiek garen bij kan spinnen is ironisch genoeg Hugo Coveliers. Als hij voor één keer de eer aan zichzelf houdt.

#4280

Van Gaelen Maria

 

beste Linda en familie,

ik weet niet hoe ik moet beginnen , ik sta perplex met al wat er is gebeurd, ik kende Ward als een lieve man voor je, een pracht van een vader voor de kinderen,ik weet echt niet hoe ik mij moet uitdrukken, zoals ge weet heb ik hetzelfde meegemaakt, weet maar al te best hoe ge je moet voelen. Hou je sterk ,iedereen . Hopelijk gaan vele mensen eens beginnen nadenken maar dan komen ze te laat. Doe verder met wat Ward bezig was , doe het voor hem.Ge zult slagen daar ben ik zeker van. Met deze wens ik U Linda veel sterkte toe eveneens aan je familie.

Mieke

#4281

Walter Hansen

 

innige deelneming met het overlijden van een groot

politicus, vader en echtgenoot

vanwege

Walter Hansen

#4285

FD

 

Dank voor de link naar het rouwregister Luc.

#4371

Jan Van Marcke

 

Met deze bieden wij de familie Beysen onze innige deelneming aan

Tilly en Jan Van Marcke

#4373

Eric Jans

 

@ klaus schenk, Michael e.a.:

We zijn intussen een weekje verder en ik lees jullie politieke reacties hier.

Het lijkt me daarbij nodig jullie erop te wijzen dat Beysens Liberaal Appel weliswaar geen electoraal gewicht in de schaal heeft kunnen leggen. (Misschien heeft zoiets gewoon meer tijd en organisatie bodig en was W.B. daarover nog niet eens noodzakelijk zo 'verbaasd'?!)

[Overigens: Ik ben er vast van overtuigd dat zijn LA nu - na alle VLD-cabaret - alvast méér kans op slagen had en in ieder geval een 'beter klimaat' om succesvol naar verkiezingen te gaan.]

'Geen electoraal succes' benadrukken jullie terecht. Toch mag je de precedentwaarde niet onderschatten van een partij die op het punt stond om - met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober '06 - in Antwerpen en elders samenwerkingsverbanden aan te gaan met Vlaams Belang.

De eerlijkheid gebied ons allen - voorstanders of niet - minstens te erkennen dat een zulkdanige politieke act niet geheel zonder betekenis is en al zéker niet zonder enig gewicht. Het gaat tenslotte over de (meer dan) feitelijke en officiële doorbreking van het cordon sanitaire. Dat is niet niks.

#4377

Outlaw Mike

 

Roger that Eric Jans.

Overigens vond ik uw vorige avatar beter.

#4396

Eric Jans

 

@ Michael: ik vond die bloem gepaster bij het rare overlijden van Ward Beysen. Niet alleen raar in de manier waarop; maar ook hoogst opmerkelijk in zijn timing.

Maar goed, het is beter daar niet op in te gaan, lijkt me.

Straks starten de kranten weer met een campagne uit het niets over wie nu de 'believers' en wie de 'non-believers' zijn.

Het ideale middel om de publieke aandacht af te leiden van de (on-)logica van een rechtsgang: begin er een totaal niets terzake doende opiniedelict over. De kranten kunnen papier verkopen, de lezers kunnen hun aandacht laten verslappen door zich te vermoeien, de verdachten kunnen in de mist schuilen en de slachtoffers kunnen de pot op.

Iedereen gelukkig!

#5313

Dominiek de Schepper

 

Er is vanalles aan het pruttelen in de Vlaamse politiek. De VLD ontspant de agenda door voorbeelden uit het buitenland of de marginaliteit aan te halen. België is de volgende dimensie. Coveliers citeert Verhofstadt anno '94 als hij het heeft over de wafelijzerpolitiek van de jaren '70 die het land zal splitsen.

Je kan pas iets afschrijven als het zichzelf opgebracht heeft, zoniet krijg je echt problemen met de boekhouding. Het is even schrikken dat het LA nu al geresorteerd wordt bij ene of gene partij. Effectieve stemmen hebben ze nodig, daar kan ik spijtig genoeg nog niet mee helpen.

#6672

Luc Peiffer

 

Aan alle échte liberalen: Het Liberaal Appel lééft voort en gaat haar ingeslagen weg verder. De site is nu te vinden onder http://www.libera...

Duidelijker kan niet...

Luc Peiffer

Liberaal Appel