Verkettering

Extreem rechts verdedigt standpunten waarmee wij als liberalen niet kunnen instemmen. Maar een eventuele coalitie met gemeenteraadsleden van het "Vlaams Belang" behelst niet dat de liberalen hun eigen programma zouden verlaten of verwerpen. Een coalitie impliceert slechts een tijdelijk akkoord om samen een beleid te voeren. Zij betekent niet dat men met de standpunten van de politieke partner instemt. [...]

De liberalen staan nu voor een moeilijke keuze: een gedwongen verbond met de linksen, die beheerst worden door Di Rupo en zijn Waalse vrienden of een verbinding met de Vlaamse extreem rechtse partij, die beheerst wordt door Filip De Winter. De Vlaamse democratische partijen hebben tot dusver de harde confrontatie verkozen. Het heeft hen allen zwaar verlies gekost. De VLD moet derhalve in een geest van verzoening en consensus streven naar een onbevooroordeelde samenwerking en loyaliteit tussen alle partijen, zonder systematische verkettering en zonder iemand in de ban te doen. Anders riskeert de liberale beweging in Vlaanderen uiteen te spatten.

Piet Van Brabant in "Volksbelang", het ledenblad van het Liberaal Vlaams Verbond, van januari 2005