Economische wanverhoudingen

Niet alleen drijven Wallonië en Vlaanderen sociaal en economisch steeds verder uit elkaar. Wallonië lijkt bovendien steeds dieper weg te zinken. Het primair inkomen van de Vlaming ligt momenteel 26 (!) procent hoger dan dat van zijn Waalse landgenoot. Of 4 procent meer al dan in 1995. Uit de cijfers blijkt ook dat de sociale zekerheid en de belastingen het oplopende verschil in het primair inkomen niet langer kunnen verzachten. Volgens de recentste cijfers doet 22,1 procent van de werkgelegenheid in Wallonië zich voor in de overheidssector, tegen 15,4 in Vlaanderen.

De loonkosten liggen in Vlaanderen wel 7 procent hoger dan in Wallonië, maar de productiviteit ligt hier dan weer 13 procent hoger. Waardoor de 'loonkosten per eenheid product' in Vlaanderen eigenlijk 5 procent, en in sommige sectoren zelfs 7,5 procent lager uitvallen dan in Wallonië.

Dat we de solidariteit in stand moeten houden omdat Wallonië binnen afzienbare tijd de Vlaamse pensioenen zal helpen betalen, wordt door de cijfers tegengesproken. Waarmee voor velen het laatste argument wegvalt om de solidariteit in stand te houden. Dergelijke rekeningen en een diepe economische wanverhouding veroorzaakten 175 jaar geleden de scheuring tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. Ook vandaag.

Rik Van Cauwelaert in Knack van 27 april 2005