Transgeen

GMO
Genetisch gemodificeerde organismen (GMO) worden misschien een weldaad voor ontwikkelingslanden. Ivan Janssens bericht dat de Indiase regering een zesjarenplan is gestart voor de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde voedingsgewassen, waaronder koolzaad en suikerriet. In Brazilië heeft president Lula groen licht gegeven voor de productie van genetisch gemanipuleerde soja. "Met genetisch gemodificeerde soja zijn we niet langer afhankelijk van de grond, verhinderen we erosie, hebben we maar één onkruidverdelger meer nodig in plaats van drie, en kunnen we blijven kweken in droge periodes", aldus Almi Rebello van de "Amigos da Terra" in Le Monde. In Europa blijft de publieke opinie zeer kritisch ten opzichte van transgene voedingsstoffen, hiertoe opgezweept door de media ("Frankensteinvoedsel"), de milieubeweging, en door zogenaamd "progressieve" politici, die zich beroepen op het "voorzorgsprincipe". Als het voorzorgsprincipe de voorbije eeuwen steeds gehuldigd was, dan zou er van vooruitgang (dat is toch waar "progressief" voor zou moeten staan?) geen sprake geweest zijn. Met het voorzorgsprincipe voor ogen, zouden uitvindingen als de verbrandingsmotor, luchtvaart, de ontginning van fossiele brandstoffen en zelfs het gros van de farmaceutische producten en antibiotica, in de diepvries gegaan zijn omwille van de onmiskenbaar schadelijke neveneffecten die ze hebben. Ook Annemie Neyts liet zich onlangs in een interview nog kritisch uit over het al te behoedzaam omgaan met voorzorgsprincipes.