De verkrampten van 11.11.11

(...) 11.11.11 is een broederschap met verkrampten aan de top en een jaarlijiks wisselende zwerm van idealisten gerecruteerd bij klein-links, de jeugdbewegingen en de derdewereldverenigingen. De verkrampten lezen om niet af te vallen van hun geloof uitsluitend de boeken en de webstekken van de antiglobalisten. (...) 11.11.11 draait om de twaalf maanden dezelfde jingle: het is de schuld van 't kapitaal.

(...) Wat doet de derde wereld in rap tempo veranderen? De globalisering waar 11.11.11 stelselmatig tegen scheldt. En de consumptie, evenzeer verfoeilijk voor de asceten van de ontwikkelingsorganisatie, van de Aziaten. Wie dat wil vaststellen, moet dus niet de studies lezen van dit zichzelf voortreffelijk vindende gezelschap of de artikelen van het bevriende, en door privé-ondernemers met een hart ondersteunde wereldmagazine Mo* (de maandelijkse bijlage bij ons zusterblad Knack, een fusie van missiebladen en de 11.11.11-moniteur), maar kan de documenten raad plegen van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de regionale ontwikkelingsbanken. (...)

De Aziatische miljardenconsumptie voedt de internationale economische groei en niet de stereotype Amerikaan met zijn twee terreinwagens, vier televisies en zes golfzakken. In reële termen zal dit jaar het verbruik van de Aziatische gezinnen stijgen met 7% tegenover 3% voor de yankeehuishoudens. De Aziatische consumptie is groter dan de Amerikaanse als gemeten wordt volgens de koopkrachtpariteit. Door de lage kosten voor huishoudelijke hulp in Azië blijft er meer geld over voor de nieuwste gsm van Nokia. (...) 11.11.11 zal met zijn verhaal binnenkort alleen nog terecht kunnen op het jaarcongres van de herlevende communistische partijen.

Frans Crols in Trends van 9 november 2006

Reacties

#32225

ivanhoe

 

Laat ons hopen...

Dit jaar lag de nadruk van de campagne op de ajuinenteelt en de invloed van import op bevolkingen van landen waarvan een groot percentage in de landbouw werkt. Nu zijn protectionistische maatregelen in se slecht, maar of het zo goed is om ganse bevolkingsgroepen nog verder in de armoede te jagen door hun enige broodwinning (=ajuinenteelt) plots voor veel sterkere concurrentie bloot te stellen...ikke nie weet. Het lijkt me dat afrikaanse kleine boeren onmogelijk dezelfde investeringen kunnen doen zoals grote reeds bestaande bedrijven...

Landbouwsubsidies in Europa mogen ze van mijn part gerust afschaffen.

#32227

ivan janssens

 

@ivanhoe: de analyse van 11.11.11 op dit vlak is volstrekt verkeerd. Blijkt dat Afrikaanse boeren perfect kunnen concurreren en dat ze dat ook doen bij producten zoals cacao, bepaalde groenten, bepaalde olieën...daar hebben ze comparatieve voordelen in.

Als wij goedkope producten afzetten in arme landen, dan is dat voor die landen een goeie zaak. Goedkoop voedsel, hoe je dat nu draait of keert, is een weldaad voor arme landen. Hoe 11.11.11 op het idee gekomen dat dure prijzen voor voedsel de redding zijn voor de arme landen blijft voor mij een duurzaam raadsel.

Zie ook: http://commentisfree.guardi...

#32230

Willy

 

Die zgn verkrampten aan de top weten heus wel waar ze mee bezig zijn. Er is niets lonender dan geld inzamelen. Altijd valt er wat van de kar, en zelfs officieel mag er een groot procent voor administratie- en werkingskosten ingehouden worden. Met als klap op de vuurpijl een topjob via een politieke benoeming.
Maar zo'n actie is wel nuttig. Iemand zei ooit : Als ik 10 ¤ geef, dan weet ik wel dat er 8 onderweg blijven plakken, maar met de overblijvende 2 zijn heel wat boeren geholpen.

#32231

Jöe

 

Ach Willy, zo'n topic van onze goede vriend Crols is gefundenes fressen voor deze blog. Als ik zo door de magazines en kranten blader kan ik zo aanduiden welke quotes er op lvb gaan terechtkomen. als "tegengif voor de linkse msm" dus. maar het strekt lvb tot eer dat hij uitkomt voor zijn geaardheid, we weten wat er in de kuip zit, dus ik mag niet klagen dat er varkensvlees ipv rund gepekeld zit.

#32233

ivanhoe

 

thx ivan Janssens voor link.
Maar is het zo niet dat de shade aan ajuinboeren die weggeconcurreerd worden groter is dan het voordeel dat de rest heeft bij iets goedkopere ajuinen? Ajuinen die volgens mij nu niet direct levensnoodzakelijk zijn om van te kunnen eten.

#32235

Cogito

 

Waar ik een beetje bang voor ben dat is dat de Europese wereldvreemde commie-kliek die feitelijk aan de macht is, hun systeem niet zullen zien instorten omdat onze economie extern wordt aangedreven door de gigantische economische groei van de rest van de wereld. Dat dus het europese socialisme zal kunnen overleven als parasiet op de kapitalistische rest.

#32237

peter

 

"herlevende communistische partijen"

Nu ook niet overdrijven he.

#32238

Cogito

 

@Peter: wat dan te denken van het succes van Marijnissen in Nederland?
Wat te denken van een bijna-bestuursdeelname in Hoboken van de PVDA?
Wat te denken van de verdubbeling van de PVDA in Antwerpen?
...

#32241

Outlaw Mike

 

@Peter: wat dan te denken van het succes van Marijnissen in Nederland?

Cogito, in De Stavda stond dat de SP in Nederland "doorbreekt" bij leraars, vrouwen onder 40 en studenten. Dus allemaal categorieën met een gevaarlijk hoog percentage "clueless people". In verband met de laatsten bijvoorbeeld word ik herinnerd aan een quote van Milton Friedman recent op TBJ: https://www.brusselsjournal....

"All battles are perpetual. You go back in the literature of economics, and you’ll find the same kind of silly statements 100 years ago, 200 years ago. And you’ll find the same sensible statements the other way. […] There’s no short cut. There’s no way in which you’re going to end the discussion, because new generations arise; every group has the same crazy ideas. I get a great many letters from people who think that the way to solve budget problems and fiscal problems is to simply print money and pay off the debt. And there’s almost no way of making those people realize just what a bunch of nonsense that is."

En met studenten, gelukkige uitzonderingen zoals Briggs bvb. niet meegerekend, is het net hetzelfde. Kan ik over meespreken sinds mijn kottijd. Tegen dat een ganse generatie wereldverbeteraars eindelijk tot het inzicht komt dat je met T-shirtjes van Che Guevara en giften aan de commies van 11.11.11 de Derde Wereld geen stap vooruit helpt (wel integendeel), hopla, daar staat al de volgende generatie klaar om dezelfde waanzinnige denkbeelden te omarmen. Ik word er eerlijk gezegd zo moe van...

#32242

Outlaw Mike

 

Hierbij weze opgemerkt dat ik tot het eind mijner dagen een gigantisch respect zal blijven koesteren voor MIJN leraars uit zowel het lager, middelbaar en hoger onderwijs. Allemaal katholieke scholen, maar dat zal wel toeval zijn zeker? Ook allemaal mensen die vonden dat het enige wat ze in hun leerlingen dienden te stampen de leerstof was en geen politiek.

#32244

Jöe

 

Wel, Mike, in mijn katholieke school, met name de jezuieten, werd 11-11-11 een warm hart toegedragen. we organiseerden er zelfs allerlei acties rond. en er werd ook zelfs aan politiek gedaan, ondermeer door paters die de bevrijdingstheologie nog zo kwaad niet vonden, en ook door aangebrande leraars die Verschaeve ophemelden. En ikzelf had er een strafstudie voor over om er eens eentje "fascist" te noemen. En sommigen konden dan weer hun handen niet thuishouden, of konden zich sadistisch opgeilen door leerlingen te kleineren. En zo leerden we dan over het bestaan van zulke diersoorten en hoe je ertegen te bewapenen.
Ik zal ze allen eeuwig dankbaar zijn dat ze zich niet beperkten tot louter leerstof instampen.

#32245

Koen Robeys

 

Cogito: nogmaals: niet overdrijven, hé. Een partij die 0.01 van de stemmen heeft behaald heeft er nu 0.02? Zomaar een verdubbeling? Oei! Het communisme rukt op!

Over het leven op de kap van de rest, het Europees BNP per hoofd is nog altijd *stukken* hoger dan dat van ongeveer om het even wie in de ontwikkelende wereld. Voorlopig ben ik nog niet te bang van dat parasitisme.

#32248

Cogito

 

U hebt allen gelukkig gelijk: we moeten inderdaad niet overdrijven :-)

Toch over dat parasitisme: je moet niet alleen kijken naar het bnp per hoofd, maar ook naar de snelheid waarmee die voorsprong slinkt én met de stijgende handel met die landen.

#32250

Olav

 

Ik steun al jaren geen projecten meer waar ik reclame in de media en op straat heb gezien. 99 % van hun inzamelingen wordt uitgegeven aan kosten voor publicatie, reclame, administratie, personeel, organisatie (OK, misschien wat overdreven... maar toch).
Ik investeer in wapenfabrikanten, die zorgen ervoor dat er toch vaak al een paar noodlijdenden minder zijn...

(grapje, jongens ! al vind ik het vaak eigenaardig dat landen met een overwegend arme bevolking toch een leger kunnen onderhouden met flink wat wapentuig).

#32257

Govaert Jan

 

Ach, Ik denk dat men tijdens zijn jeugd ivm politiek
zolang mogelijk een onvolgroeid bewustzijn moet hebben.
Dan zal men in zijn later leven bespaard worden van
veel frustraties en geforceerd mededogen.

#32367

Questing Beast

 

Even terugkomend op 11.11.11 en hun ajuinencampagne: hebben jullie ook die VRT reportage gezien over de markt in Dakar? Bleek dat de bevolking de lokale ajuinen niet wil vanwege het feit dat deze van slechte kwaliteit zijn! Sindsdien bekijk ik die 11.11.11 poster toch enigszins met andere ogen. Daar staat namelijk niet de huidige situatie op afgebeeld, maar (indien 11.11.11 zijn zin krijgt) de toekomstige: namelijk een sukkelaar van een Afrikaan die ten gevolge van het afschermen van de lokale markt een rotajuin die hij niet wil door de strot krijgt geramd!

#32518

staelens

 

Aan het lezen van bovenstaande reacties wordt deze blog vooral gelezen door cynische sukkels die graag meewarig doen over diegenen die zich inzetten voor een goed doel.

#32520

traveller

 

@staelens

Die cynische mensen hebben misschien wat ervaring opgedaan.
Ik heb een veelvoud van NGO's aan het werk gezien en de enige waar ik respect voor heb is "artsen zonder grenzen", verder de geestelijken die zich met melaatsen bezig houden, er zijn er effectief vandaag nog, verder kreeg ik ook een heel goeie indruk van de werking van het "leger des heils". En dat is het zo ongeveer.

#32526

Jöe

 

@ staelens: het enige goede doel dat de meesten hier kennen is een tournee generale aan zichzelf.

#32530

Cogito

 

@traveller: opmerkelijk is dat twee van de drie die je noemt Christelijk geïnspireerd zijn. Geen toeval zegt de cultuurchristen die ik ben. (Eric Jans typeerde me eens aldus en ik vond dat treffend.)

#32541

Jöe

 

........
(heeft een krop in de keel van christelijke ontroering)

#32542

dendof

 

Bon, maar wat verstaan socialisten onder "goede doelen"?

Druppels op een hete plaat voor sukkelaars, zodat ze sukkelaars blijven?

Want o wee als daar een fabriek wordt geplaatst waar de mensen het vijfdubbel kunnen gaan verdienen, want die zouden wel eens kunnen concurren met de industrie hier.

#32543

traveller

 

@ dendof

Je bent er nog niet, eerst de Pajero en de villa met alles erop en eraan en 5/6 bedienden, dan de mooie secretaresse en dan de druppels op de hete plaat.
Geen fantasie, alles echt gezien.
AZG, lepraverzorgers en leger des heils hebben dat allemaal niet, hoogstens de auto voor onbereidbare wegen en daar vindt je de anderen NIET. Er zijn misschien wel een paar zeldzame idealisten tussen maar ik heb ze nog niet gevonden.

#32544

Eric Jans

 

@ Cogito:

Ik mis jullie ook. Het is me een beetje te druk tegenwoordig. Hopelijk betert het. Geen tijd om LVB.net zelfs maar te lezen! Ik begin zelfs Jöe te missen, die (bvb als monogamist) toch ook een cultuurchristen is, al zal hij het niet graag toegeven, denk ik. Je hoeft daarvoor niet in 'goed-heilig-man' te geloven, hé.
Jöe?

#32557

Cogito

 

Inderdaad! Een Hindu-vriend vertelde me eens lachend (die gasten lachen altijd) hoe grappig hij het vond dat Westerse atheïsten zichzelf geen Christenen vonden. Natuurlijk zijn atheïsten (cultuur)Christenen. Daarom spreken we ook van de Joods-Christelijk-Humanistische beschaving.