Dewael verbiedt 18 en 88

Het "politiek correcte denken" heeft een triest hoogtepunt bereikt. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael is van plan bij het voetbal de rugnummers 18 en 88 te verbieden omdat ze overeenkomen met de initialen van Adolf Hitler enerzijds en de SS anderzijds. Gaat men de initialen van Mao, Stalin of Pol Pot ook verbieden? Moeten mensen die per ongeluk in huisnummer 18 wonen nu ook schrik krijgen dat zij beschuldigd zullen worden van extreem-rechtse sympathieën? Gaat men hun huizen 's nachts besmeuren? Het is hiermee nog eens duidelijk dat we in ons land veel te veel ministers en regeringen hebben. Daarom alleen hebben deze ministers de tijd om zich met zulke onbenulligheden bezig te houden en zichzelf grenzeloos belachelijk te maken.

Philippe De Deken uit Knokke-Heist in een lezersbrief in Het Nieuwsblad, 24 januari 2007

Reacties

#34847

Cogito

 

SS? AH en HH ofte Adolf Hitler en Heil Hitler kunnen staan voor 18 en 88. Maar SS zou in die logica 1818 zijn. Ook maar verbieden dan?

#34848

denkmisdrijf

 

Het getal 14 vergeten!
http://en.wikipedia.org/wik...

#34855

Cogito

 

Mag 18 nog meedoen aan de lotto?

#34858

Willy

 

En wat met SS uit Hasselt ? En SOS Piet, en de voetballer Kaka ? Coccu loopt er ook nog bij. Als we De Neucker tegenkomen, moeten we dan de ecops verwittigen ? Dat alles doet me denken aan een oude mop.
Iemand bezoekt het gekkenhuis, pardon, psychiatrisch ziekenhuis, en ziet daar een groep mensen uitbundig lachen. Dichterbij gekomen hoort hij : "17" gevolgd door een bulderende lach. Een andere zegt "32", en weerom wordt er hartelijk gelachen. De bezoeker neemt even een patiënt apart en vraagt wat er bezig is. "Bij ons draagt elke mop een nummer" zegt de man, "dat spaart een hele boel woorden uit". De groep doet verder. Iemand zegt "12", en niemand lacht. Opnieuw uitleg gevraagd, met deze keer als antwoord : "12" is wel een heel goeie mop, maar de Jef kan die niet zo expressief vertellen, vandaar..."

#34861

Rick

 

In het kader van wat een binnenlandminister aan een VRT-freule bindt, zou het misschien nuttig zijn meteen het cijfer 69 ook te verbieden...

#34866

eric Jans

 

Mededeling aan de irreguliere vrijzinnige loges van België:

Het is - als christen - mijn stellige overtuiging dat 'ongeloof' niet echt bestaat bij de menselijke soort. De mens is een 'gelover', dwz. 'in staat om iets te geloven of iets niet te geloven.

Het punt dat ik hiermee wil maken en waartoe ik wil komen is dat de zgn. 'ongelovige' op termijn niet anders kan dan in hogere machten en krachten 'te geloven'.
Dat blijkt zich hier duidelijk voor te doen!

Op z'n zachtst uitgedrukt kom ik tot deze slotsom: de 'ongelovige in God' ontaardt in een 'bijgelovige'... een 'goden-gelovige'.
Wie niet in de onuitbeeldbare 'éénheidsgod' gelooft, zal in zijn leven altijd in een zekere mate en gaandeweg bij 'andere goden' (of zelfs maar zinnebeelden ervan, evengoed goden dus!) terecht komen. Onvermijdelijk: een mens is immers een 'gelover', hij kan niet anders dan 'iets' geloven.

Vraag is dus niet OF maar WAARIN je gelooft. Anders gezegd: wat is 'waardig' en wat is 'niet waardig' om te worden geloofd?
Dat is het uitgangspunt van de ware humanist en de ware christen.

Het verbod op die getallen is de perfecte illustratie van het bijgeloof waarin deze zgn. 'ongelovige' vervalt.
Hiermee bevestigt de minister het bijgeloof dat er van die getallen 'een magische kracht' zou uitgaan.
Gelooft de minister dat zélf? Blijkbaar... want hij verbiedt ze!

Ieder heeft natuurlijk recht op zijn (bij-)geloof maar ik laat me niet wettelijk verbieden met een 18 of een 88 te shotten, alleen maar omdat minister Dewael bang is voor die getallen!

Scheiding tss kerk en staat: Dewael moet dat maar bij zijn thuis verbieden als hij dat gelooft; niet in het hele land.

#34867

Joe

 

vrijzinnige logebroeders geloven wel degelijk in iets hoor Eric. En ze willen hier graag samen filosofisch dieper op ingaan, maar zonder dat dit aan een Kerk, God, Jezus, etc.. verbonden moet worden.

#34869

Cogito

 

Joe waar is je trema? Je lijkt mij niet Jöe. Of wel?

#34870

NicolasR

 

Wat doen we dan met mensen die 18 jaar oud zijn? Of schaffen we dat getal maar volledig af. (als het verhaal wel klopt)

#34871

Eric Jans

 

@ Jöe (of Joe?):

1. Ik zeg nergens dat er iets met iets verbonden MOET worden. De vraag is ,amelijk niet of het van mij MOET verbonden worden met kerk, God, Jezus etc. ...
Neen: de vraag is of het van de irreguliere loge (exclusief die van Frankrijk en België, dus) MAG daarmee verbonden worden.

2. Je maakt dus een typisch 'Belgicistisch' (en dus Franco-Belgisch 'irregulier') denkfoutje door de term 'vrijzinnige logebroeders' te gebruiken, Joe.

Het zit namelijk zo: 'reguliere' Vrijzinnige logebroeders maken er 'wereldwijd' (met uitzondering van vnl. België en Frankrijk) geen probleem van als iemand (zelfs uit hun eigen kring!) 'geloof' zou verbinden met <<Kerk, God, Jezus, etc.>>

Alleen de (vnl.) Franco-Belgische 'IRreguliere' loges (die dit apenland bedachten en nog steeds besturen) bedachten het dogma dat 'geloof' daar NIET mee verbonden MAG worden.

Niet ik maar zij hebben last van een dogma. Als jij morgen je bedfles wilt aanbidden... ik zal het je niet aanraden maar ik zal je respecteren!
En ik zal er niet uit besluiten dat je daarom geen goede wiskundeleraar, loodgieter of econoom zou kunnen zijn.

#34873

Eric Jans

 

Correctie: ook in België (en Frankrijk) bestaat een (weliswaar kleinere) 'REguliere' loge en die maakt natuurlijk geen probleem van iemands (eventueel christelijke, katholieke, ...) geloof. Alleen de (vnl. Frans-Belgische) IRreguliere loges doen dat dus, bedoelde ik. Had me niet helemaal juist uitgedrukt, merk ik.

#34878

jefke

 

Wie Minister De Wael op TV gadeslaat zal merken dat hij niet meer de oude is. Het klamme zweet breekt hem uit en zijn glicerinekapsel kleeft pijnlijk op zijn schedel.
Nu hij al maanden echte terroristen heeft laten opsluiten die zeer zeker zwaar zullen gestraft worden gaat hij wat rond kijken of er nog meer is.
Ter zijne aandacht voegen wij er aan toe dat het nummer 44 niet alleen DD betekent maar sedert de bezetting staat voor de gekende Runen.

#34889

Questing Beast

 

Ach, het zijn binnenkort verkiezingen nietwaar. Naarmate de verkiezingsdatum dichterbij komt zal het aantal onozele uitspraken en zwakzinnige voorstellen nog wel exponentiëel toenemen.

#34891

raf

 

Bij huiselijk geweld of burenruzies, in cafés en zelfs bij politieke discussies wordt gebruik gemaakt van de uitdrukking: gij zijt een dikke nul! Gezien de zware emotionele nasleep van dergelijk verbaal geweld, stel ik aan de minister van binnenlandse zaken voor, de nul te verbieden.

#34902

Briggs

 

Waar gaan we naartoe. Ik zou niet alleen de 0 verbieden maar ook alle getallen die toebedeeld werden aan 'die partij wiens naam men niet mag noemen' voor de kieslijsten :)

#34905

koen

 

Volgens mij is de enige die hier een zinnige commentaar kan op geven de heer Mark Peeters ...

@Luc, zou je hem eens niet om een reactie vragen ?

#34924

herteleer

 

Jaja cijfers en letter zijn een blijkbaar staatsgevaarlijk.
Gelukkig is dat spelletje reeds jaren afgevoerd. Dat fascistoïede racistische spelletje heeft lang genoeg onze beeldbuis geteisterd.
Mag ik minister Patrick Dewael ook ten stelligste afraden om zijn initialen te gebruiken?
Verder vind ik iemand die zich met dergelijke futiliteiten bezighoud een echte 0, anders gezegd een zero. Is dat getal voorlopig nog toegelaten?

#34947

sankulot

 

dit doet me denken aan die kwakkel destijds over Lille/Rijsel bij de VRT, waar ook niets van aan was;
de witte koningin kon tot zes onmogelijke dingen geloven voor het ontbijt, jullie blijkbaar ook ...

#34976

herteleer

 

Gezien Dewaels overtrokken reactie tegen op 'oerwoudgeluiden', 'spreekkoren' en andere, eigenlijk totaal onschadelijke uitingen, worden stunts als het verbieden van 'gevaarlijke' nummers toch wel heel geloofwaardig.
Wat mij betreft is er maar één instantie die kan vragen om bepaalde zaken niet te dragen of te schreeuwen: de clubs zelf, en dit volgens het gezonde principe van baas in eigen huis.

#34992

Leo Norekens

 

Toch even een paar kleine correcties.
Het gaat natuurlijk niet om een "verbod" (daarvoor zou een wet of minstens een besluit nodig zijn), eigenlijk zelfs niet eens om een "omzendbrief" of "circulaire" (die aan een ondergeschikte administratie gericht is), maar om een gewone brief aan de Belgische Voetbalbond.
Daarin zou Dewael verwijzen "naar symbolen die als racistisch kunnen worden beschouwd" http://www.v-bal.nl/nieuws/... . Het gaat niet om de rugnummers van spelers, maar om rugnummers op shirts die door supporters gedragen worden (zonder corresponderende spelersnaam).
"...het gaat ons in de eerste plaats om de supporters. Een shirt met het nummer 18 en de naam van bijvoorbeeld Foley (AA Gent) kan wel. Met alleen het nummer 18 hebben wij meer problemen..." (Dewael in Het Nieuwsblad)

Wat daar dan mee zou moeten gebeuren is niet helemaal duidelijk. Moeten de "schuldige" supporters definitief uit het stadion geweerd worden, of volstaat het dat zij hun shirt uittrekken? Moeten zij het inleveren (en wordt het verbeurd verklaard)? Op basis van welke wet?

Herteleer (hierboven) heeft natuurlijk gelijk dat de clubs het recht hebben om in te grijpen zoals zij het wenselijk achten (zoals onlangs Frans-Vlaamse supporters het verbod kregen om een stadion in de Rand te betreden met hun leeuwenvlaggen omdat dit als een provocatie beschouwd werd). De minister mag daar gerust een vaderlijk advies uitbrengen, of zijn eigen visie op een dergelijk beleid toelichten, als hij dat wil, maar door het vernoemen van die bedenkelijke en vergezochte associatie rond iets zo alledaags als een getal, maakt hij zich bespottelijk.
(Als de internationale pers het berichtje van The Brussels Journal overneemt zal ik Dewael zijn afgang van harte gunnen. Hij zal het gezocht hebben.)

#34996

herteleer

 

Geachte Leo Norekens,

Dewaels' onderscheid (discriminatie?) tussen spelers en supporters als drager van eenzelfde identiek 'nazistisch' rugnummer brengt hem op glad ijs.

Beschikken voetballers misschien over neutraliserende gaven zodat hun rugnummer 18 minder fascistoïede overkomt?
Zijn clubvoetballers een aparte (Über)mensensoort of een speciaal ras, die in tegenstelling tot de doorsnee stadionbezoeker een gunstregime met bepaalde prebenden kan toegestaan worden, zoals rugnummers dragen dewelke de gewone (Ünter)mens niet toegestaan zijn?

Een konsekwent CGKR zou er een vette kluif aan hebben.......

#35008

Misnoegd VLD-er die toch bij VLD blijft

 

En dat noemt zich een "liberale" minister. Ze hebben er al voor minder aan de galg gehangen. Het is niet omdat zijn familie geleden zou hebben in de Nazi-kampen dat hij nu alle vrijheidsprincipes met de voeten mag treden. Ben ik een slecht mens omdat mijn voorvaderen niet uitgemoord werden? Moet ik mij schuldig voelen? Voor zo'n indoctrinatie is er maar één woord mogelijk : Communisme! De PvdA moet zich geen zorgen maken. Ze hebben niet enkel de quasi-macht in Zelzate en Hoboken, maar hebben zelfs een federale minister in hun rangen.

#35013

Eric Jans

 

@ Misnoegde VLD-Blijver:

Hoeveel misnoegder had u eigenlijk nog willen worden vóór van naam verandert?
Moet er eerst een atoombom vallen of waar wacht u op?

#35037

Den Amerikaan

 

Je weet waar je begint niet waar je eindigt, hoe kan een rondzendbrief een wet worden ? Dit is geen wettelijke regeling, zelfde met boe geroep, hoe kan men dat voor een rechtbank afdwingen zonder de nodige juridische basis ?

Wat een debiele rondzendbrief. Ik zou niet graag op nummer 18 staan op de volgende kieslijsten....

Dit is echt heel erg, we hebben al geen debiele prins meer nodig om ons belachelijk te maken.