Niet de joden overdrijven

Omdat zo lang carrières in de ambtenarij, de diplomatie, het leger voor hen gesloten blijven, investeren joodse Europeanen hun talenten in gebieden waartoe ze wel toegang hebben: wetenschap, kunst, de pers, financiën, industrie. Prompt gaat dan de beschuldiging op dat ,,het jodendom'' de pers beheerst en misbruikt voor een ,,joods complot' , en de rijkdommen van het land ,,leegzuigen''. Welke andere gemeenschap is ooit verweten dat ze geletterd, leergierig, ondernemend was? [...] Daar heb je ze weer, de zoveelste versie van het ,,joods complot''. De media in de Arabische en moslimwereld staan er bol van, als onderdeel van een dagelijkse, obscene antisemitische propaganda. De joden die kinderen vermoorden, die bloed drinken, die schuld hebben aan alle kwaad in de wereld, niets ontbreekt er. Er mag al duizend keer aangetoond zijn dat de ,,Protocollen van de Wijzen van Zion'' een smerig verzinsel van het zeer antisemitische Rusland was, dat gevaarlijk hersenspinsel over het joods wereldcomplot blijft floreren in de Arabische media. Via de satelliet-tv dringt dat racistisch vergif ook in onze landen binnen. Niet alleen is het bestaan van Israël schuld aan alle problemen van de Arabische wereld. Commentaren in kranten en media in heel de moslim-wereld schrijven alle onheil aan het ,,joods complot'' toe, dat via de Verenigde Staten de wereld ondermijnt. ,,De joden en de Amerikanen'' is een vaste formule die voortdurend opduikt. Er zijn in de wereld dertien miljoen joden. En zij zijn, volgens een dagelijkse propaganda van de Arabische regeringen en media, verantwoordelijk voor alle problemen van dertienhonderd miljoen moslims. En dan wordt er gezegd dat ,,de joden overdrijven''. Die propaganda is overigens ook al lang onze landen binnengeslopen. Bekijk maar de jongste campagnes van ngo's ten gunste van de derde wereld: ze demoniseren Israël en Amerika. De afschuwelijkste regimes ter wereld mogen gesteund of opgehemeld worden - een uiterst-linkse partij, die erg actief in het andersmondialisme, verheerlijkt bijvoorbeeld het uithongeringskamp dat Noord-Korea geworden is. Alleen Israël is een schurkenstaat. En alleen geweld tegen joden is excuseerbaar. Nee, het zijn niet de joden die overdrijven als ze aan de alarmbel trekken. Verontrustend is dat het zo lang duurde voor in de West-Europese landen het heropleven van een blijkbaar onuitroeibare kwaal ernstig werd genomen.

Mia Doornaert in De Standaard van 3 juli 2004