VRT zaait verwarring over Thornton-windmolens

Het nieuws op Radio 1, vandaag om 17 uur: "Het windmolenpark (...) zal een vermogen leveren dat ongeveer gelijk is aan dat van Doel 1."

Het nieuws op Radio 1, vandaag om 18 uur: "Het windmolenpark (...) zal de helft van de stroom van Doel 1 kunnen leveren."

VRTnieuws.net, 20 uur: "Het windmolenpark zal een vermogen hebben dat vergelijkbaar is met de kerncentrale Doel 1."De feiten:

  1. Het vermogen van de kerncentrale Doel 1 is 392 MW. Dit is het laagste vermogen van de vier reactoren in Doel. Het totale vermogen van de vier reactoren in Doel bedraagt 2816 MW.
  2. Het nominale ("geïnstalleerde") vermogen van het windmolenpark van C-power op de Thorntonbank is 300 MW. Dit is het vermogen bij een optimale windsnelheid. In de praktijk is het gemiddelde vermogen een stuk minder, want de windsnelheid is niet altijd optimaal, en soms is het zelfs windstil. De verhouding tussen maximaal vermogen en gemiddeld vermogen noemt men de productiefactor. Voor windmolenparken aan land bedraagt de productiefactor 15 à 20%, op zee is dit 35 à 40%.
  3. C-Power houdt zelf rekening met een productiefactor van 38%. Dit blijkt uit de website van C-Power, waar sprake is van een jaarproductie van 986,1 GWh. Bij continue maximumproductie zou 300 MW jaarlijks 2628 GWh leveren. Uit deze twee verschillende getallen kan de productiefactor van 38% worden afgeleid.
  4. Rekening houdend met een productiefactor van 38%, bedraagt het gemiddelde vermogen van het windmolenpark op de Thorntonbank 300 x 0,38 = 114 MW. Dat is 29% van het vermogen van Doel 1, minder dan één derde.
[hat tip: Johan Branders]


Reacties

#40916

traveller

 

In Denemarken en Duitsland halen ze met zee-windmolens 27% over de levensloop gemeten.

#40918

Briggs

 

Mja, en dan gaan ze vanonder netten hangen voor de mosselteelt. Hadden ze dan niet beter een installatie gezet om energie te putten uit de waterstroming?

#40919

Frank Amand

 

de eerste keer dat ik de vergelijking hoorde met Doel 1 dacht ik bij mezelf: Ah, Doel 1 zal wel het kleine "opstart" broertje van de Doel familie zijn... en jawel. lvb draagt de cijfers aan.
't is zo doorzichtig. zoals het equivalent in "electriciteit voor x duizend gezinnen". vergeet de industrie, de rest van de energie consumptie en deze of gene groene energiebron komt weer extra uit de (groene) verf :-)

#40930

Pieter Cleppe

 

Eén van de grote nadelen van windenergie zou de wisselvalligheid van de energie-opwekking zijn: soms te weinig, soms overbelasting van het netwerk.

http://www.capecodtoday.com...

#40933

André

 

Over verwarring zaaien gesproken. Je schrijft:
"Bij continue maximumproductie zou 300 MW jaarlijks 2628 MWh leveren."
Dat zou betekenen dat de molens per jaar nog geen 9 uur draaien. Het moet natuurlijk zijn: 2628 GWh (en 986,1 GWh)

#40934

LVB

 

@André: Point taken.

#40937

sdw

 

Men durft alles vertellen nu !!!

#40940

Peter Fleming

 

hoeveel % van onze electriciteitsproductie wordt door dat windmolenpark aangeleverd? 1%?

#40946

raf

 

@Luc:

Inderdaad, op de site van C-Power staat 'Voldoende energie voor het jaarlijks verbruik van 600.000 inwoners'.
Als de jaarproductie 981,1 GWh gedeeld wordt door 600.000 kom je op 1643 kWh per inwoner en per jaar uit. Is dat realistisch?

#40948

raf

 

Volgens de statistiek van 2002 (meest recente die ik vond) bedroeg het residentieel laagspanningsverbruik in Vlaanderen 10539 GWh. Uitgaande van 6 miljoen Vlamingen geeft dat 1,756 MWh of 1756 kWh per hoofd en per jaar.
Klopt toch aardig...

#40949

Cogito

 

Het is aan de krappe kant maar niet onrealistisch, volgens mij is het gemiddelde voor een gezin van 2 3800 kwh per jaar.
Het stijgt trouwens 2 tot 3 % per jaar en daar moet rekening mee gehouden worden, omdat een lager energieverbruik rechtstreeks in verband staat met minder welvaart.

#40950

Cogito

 

Wat is de prijs van de Thornton Bank Installatie vergeleken met Doel 1?

#40954

raf

 

@Cogito:

Goeie vraag. Wie zou ook enige prognose kunnen maken van de evolutie van de prijs voor 1kWh voor de komende 10 jaar, er rekening mee houdend dat de kernuitstap niet doorgaat? Of, maw, onze energie zal, dankzij de Thorntonbank meer CO2-vrij worden, maar hoeveel duurder? Alleen al de aanleg van de kabel kost veel geld, en er moeten ook aanpassingen aan het net gebeuren ter hoogte van Oostende.

#40955

LVB

 

De productie van windenergie (niet de bouw van de windmolens) wordt door de overheid gesubsidieerd. De bouw van kerncentrales (niet de productie van de elektriciteit) werd door de overheid gesubsidieerd. Dat maakt een vergelijking van de reële kostprijs een stuk moeilijker.

#40963

dM3

 

Zonder een kerncentrale 'even verder' ben je niets; er moet immers een 'backup' zijn als de wind gaat liggen of als er meer stroom nodig is dan geleverd kan worden. Dit is een triestig project. En tegenwoordig kan je vermogen blijkbaar uitdrukken in Watt of 'gezinnen'. Volgens mij hebben ze het hier over een gezinnetje van twee personen dat stevig aan't besparen is :)

#40964

ivan janssens

 

@raf: "onze energie zal, dankzij de Thorntonbank meer CO2-vrij worden"

Dat is niet noodzakelijk zo. Zoals dm3 opmerkt is er altijd een deel back-up centrales nodig, en bij een kernuitstap zulle dat gascentrales zijn. Dus meer C02-uitstoot. Wind in combinatie met kernenergie is eigenlijk de ideale oplossing, want geen uitstoot en lage prijs (marginale kost van wind = 0).

@luc: kernenergie wordt nog op diverse andere manieren gesubsidieerd waardoor ook de productie goedkoper wordt: versnelde afschrijving centrales, en de exploitant is ook maar beperkt aansprakelijk bij een ongeval.

#40965

dd

 

Die 600.000 mensen waren gisteren nog 600.000 gezinnen in De Standaard. (link in artikel hieronder). Misschien zullen het morgen nog een pak minder zijn?

http://www.standaard.be/par...

#40970

traveller

 

Een "kerncentrale even verder op" draait dag en nacht en heeft geen windmolens meer nodig.
Ik heb in Pakistan met de mensen van de Wereldbank op een project van 300 MW gezeten, te plaatsen in een "windtrechter" tussen 2 bergketens. We hadden de windwaarden gemeten over een periode van 3 jaar. De waarden waren tamelijk constant per seizoen.
GEEN enkele fabrikant van molens gaf een "performance"garantie. Dat sloot dan de boeken.

#115863

renevers

 

De meeste moderne reactoren kunnen load following doen, dat is regeling tussen meestal 50 -70 en 100% van het nominaal vermogen. Snel opstarten van een gestopte (0%) kerncentrale is er niet bij, maar stroom variaties volgen gaat uitstekend. Je gaat geen kerncentrale uitzetten  die zowat de goedkoopste stroom van alle opwekkingsvormen levert( Uranium en opwerking kosten zijn minder dan fractie van een cent per KWh) om een windmolen te laten leveren uit technische overwegingen .Levering uit politieke overweging zou het kunnen, om te kunnen voldoen aan hernieuwbare energie aandeel in de energie productie eisen. Het Thornton project kost 9000 Eur / KWgem , snelbijschakelbare aardgas centrale nog 2000 Eur /KW totaal aan investeringen voor een levensduur van 20-30 jaar 11000 Eur ex transport infra structuur. Een EPR 1600MW kost 5500 Eur/Kw  92% van de tijd planbaar beschikbaar. Omdat er in de tijden dat er geen windmolens draaien er aardgas wordt verstook ,2/3 vnan de tijd, moet nog 2/3 van het nominale aardgas gebruik van het geinstaleerde vermogen van wind bij het totale energie omwekkings systeem worden geteld. dat is ongeveer 11 cent /kWh aan aardgas (GNYMEX prijs)stroom voor opwekking tijdens tijdens windstilte. Dat voegt nog 8 cent /kWh aan de berekende windenergie prijs toe.

#115864

renevers

 

Oeps  ..Gas Gas Gas!!! -backup centrale

 11 ct is fout dat moet zijn 3 cent /kWh electr  aan aardgas (gnymex),

Hier kun je zien dat de internationale Gnymex prijs behoorlijk lager is dan we zelf betalen aan onze leverancier endat er veel winst en belastingen op aardgas zit.

Was   verkeerd omgerekend.

http://www.oilnergy.com/1gnyme...

 

#40985

Emmanuel Wildiers

 

"Wind in combinatie met kernenergie is eigenlijk de ideale oplossing"

Klopt niet, want je kan de elektriciteitsproductie van een kerncentrale maar moeilijk, en dan nog heel langzaam wijzigen. Niet echt bruikbaar dus om de enorm fluctuerende productie van windmolens aan te vullen.

Vandaar dat kernenergie ook nergens ter wereld voor 100% van de elektriciteitsproductie van een land zorgt.

#40992

ivan janssens

 

In functie van twee doelstellingen: geen CO2-uitstoot en lage energieprijs blijft het wel degelijk een ideale oplossing. Gas is ontzettend duur en blijft dat. Vandaar de hoge energieprijs momenteel. Gas worden als laatste centrales ingeschakeld en omwille van de hoge marginale kost leidt dat tot een hoge prijs voor elektriciteit. En gas stoot CO2 uit. Stel je dergelijke elektriciteisproductie voor: je hebt meteen je 20% reductie gerealiseerd want deze sector staat voor 20% van de C02-uitstoot (overigens dankzij kernenergie een groot stuk onder het Europees gemiddelde).

#41063

dM3

 

@Ivan: U vergeet het feit dat energie opwekken, enkel door windenergie, onmogelijk is zonder backup's.
Niettemin is het een 'mooie' energievorm, maar die veel te weinig opbrengt om effectief te zijn.

#41371

Koen Godderis

 

Volgens mij hebben die allemaal een slag van de (wind)molen gekregen, want die leveren helemaal niet zoveel electriciteit als dat men over dit project steeds beweert.

#41408

Uwe Hayek

 

Op een affiche op de zeedijk in Heist, stond een produktiefactor van 9 % voor windmolens op het land en 11-12% voor windmolens aan zee.

Voor de grootste windmolen van het Zeebrugge park bleek dat ook theorie, want eind augustus 2004, vlogen de wieken eraf, waarschijnlijk na een blikseminslag en bij behorende brand van olie in het motorhuis. Hij is nooit meer hersteld, bij mijn weten, tot op juni 2006.

#41626

Dierens Camiel

 

Windenergie is op papier een goede oplossing. In de praktijk moet men er rekening mee houden dat het geleverd vermogen sterk varieert tussen o en 5 Mw, afhankelijk van de windsnelheid, van 3.5 m/sec. tot 25 m/sec. Met moet er ook mee ophouden het telkens te hebben over electriciteit voor de gezinnen, en de industrie in de kou te laten staan. Men moet nu eens klaar en duidelijk zeggen door welke productiemethodes men de 5455 Mw van onze huidige kerncentrales gaat vervangen, en liefst niet door druppels op een hete plaat.