Examenvraag over discriminatie

Bij een nachtelijke legeroperatie geeft de commandant uitsluitend aan de blanke soldaten, niet aan de zwarte soldaten, het bevel hun gezicht zwart te maken.

  • Dit bevel is discriminatie van de zwarte soldaten.
  • Dit bevel is discriminatie van de blanke soldaten.
  • Dit bevel is discriminatie van de blanke én de zwarte soldaten.
  • Dit is geen discriminatie.
Humo: Met alle respect, maar dit vind ik geen moeilijke. Volgens mij is er geen discriminatie.

Paul Van Orshoven: Dat hebt u goed gezien, maar op deze vraag had ik in het eerste jaar rechten een slaagcijfer van maar vijftig procent. Veel studenten vonden dat dit wel degelijk discriminatie was. Ze gaan al steigeren als er sprake is van een ongelijke behandeling, zeker als die volgens ras gebeurt: dat is uit den boze, en bovendien niet politiek correct. Terwijl een ongelijke behandeling niet discriminatoir is als het dient om ongelijke toestanden gelijk te maken.

In tweede zit stel ik de vraag anders: de blanke soldaten worden vrijgesteld van nachtelijk corvee, terwijl de zwarte soldaten de klus moeten klaren. Dààr is er dan wel duidelijk sprake van discriminatie.

Paul Van Orshoven, hoogleraar publiekrecht K.U.Leuven, geïnterviewd door Annemie Bulté en Frederick Vandromme in Humo, 5 juni 2007

Reacties

#41785

Peter Van de Ven

 

Die discussie hebben we al gehad. IK heb al "betoogd" dat een een filmregisseur die geen zwarte wil in de rol van een appachenopperhoofd niet discrimineert, ook al gaat het over huidskleur. Hier telt de leer van de "ernstige reden" die afwijking toelaat, in casu dat appachen niet zwart zijn.

Dat een belangrijk aantal studenten dit niet begrijpt, zegt niets over de anti-discriminatiewetgeving zelf . De suggestie van wel is een ad hominem, of contextomy, louter stemmingmakerij.

Het zegt wel iets over de noodzaak van correct begrip van het wezen van (anti-)discriminatie, en op dat punt faalt het CGKR, want dat doet aan desinformatie door het promoten van de definities van "gelijke kansen" als "anti-discriminatie" en "modern racisme" ipv "rassendiscriminatie".

De verantwoordelijkheid en de rol van het CGKR in de rechtsonzekerheid over racisme en disriminatie, is overduidelijk, en volstrekt onaanvaardbaar.

#41787

oxbow

 

"Terwijl een ongelijke behandeling niet discriminatoir is als het dient om ongelijke toestanden gelijk te maken."

Een mooie poging dus om 'positief' discrimineren te vergoeilijken. Men kiest natuurlijk alleen die toestanden uit waar men politiek bij kan winnen.
Blijkbaar is 'negatieve' discriminatie bij de éne minder erg als een negatieve discriminatie van een andere. Men eigent zich zelfs het recht toe om 'de rechten van derden' in te perken. Het centrum gaat dus discriminatie oplossen door zelf te discrimineren. Hallo?

#41789

Peter Van de Ven

 

@ Oxbow:
"Positieve actie" wordt aan duidelijke voorwaarden onderworpen, als die worden nageleefd is er niet echt een probleem. Met de nadruk op "als" uiteraard.

#41796

Briggs

 

Normaal zou dat geen discriminatie vormen, maar vandaag de dag weet je nooit. Ik zou twijfel tussen gn discriminatie & 'Dit bevel is discriminatie van de blanke én de zwarte soldaten'.
Uiteindelijk geef je aan 'blanken' het bevel zich zwart te schilderen omwille van hun huidskleur, bevel niet gegeven aan de 'zwarten'...dus discrimineer je op basis van huidskleur & raciale kenmerken. En aangezien je de 'zwarten' niet hetzelfde bevel geeft als tegen de 'Blanken' discrimineer je ze wel.

Trouwens ik denk dat men bij dit soort van bevel geen verschil zal maken op basis van huidskleur. Zelfs de 'zwarten' zullen crème moeten opsmeren, peisek.

#41797

LVB

 

@Briggs: het gaat in deze vraag uiteraard om "discriminatie" in de zin zoals door de wet beschreven. Die wet zegt dat er geen sprake is van discriminatie als je het onderscheid in behandeling objectief kunt verantwoorden. Dat, meer nog dan het argument van Van Orshoven dat het hier om een "gelijkmakende" actie zou gaan, lijkt me de voornaamste reden om te stellen dat het hier niet om discriminatie gaat.

Om een ander voorbeeld te geven... Als de commandant aan de Vlamingen zou zeggen: en nu gaan jullie, met het oog op onze internationale operaties van volgende maand, allemaal een spoedcursus Duits volgen, en aan de Franstaligen zou hij zeggen: nu gaan jullie allemaal een spoedcursus Italiaans volgen. Is er dan sprake van discriminatie? Met "gelijkmaking" heeft dit niets te maken, maar er is wel een objectieve reden die dit verschil in behandeling verantwoordt: voor Nederlandstaligen is het nu eenmaal makkelijker om Duits te leren dan voor Franstaligen, en voor Franstaligen is het nu eenmaal makkelijker om Italiaans te leren dan voor Nederlandstaligen. Kortom, het onderscheid in behandeling dat de commandant maakt is om redenen van efficiëntie te verantwoorden, en het is dus mijns inziens geen discriminatie in de zin zoals de wet het bedoelt.

#41799

Cogito

 

Niet discrimineren betekent meestal ook duperen. De cholera of de pest. Ik vind duperen, enkel om toch maar vooral krampachtig binnen het PC-paradigma te blijven, dikwijls erger dan discrimineren.

#41801

Briggs

 

en wie zegt er dat Nederlandstaligen sneller Duits dan Italiaans zullen leren? Daarvan ga je uit van een vooroordeel. Is dat dan nog een 'aanvaardbare reden'?

Trouwens, heeft de professor nagegaan of 'Zwarten' of mensen met een andere huidskleur ook de camocrème moeten aandoen in dezelfde situaties. Ik denk dat men de camocrème moet aandoen ongeacht huidskleur. Huid kan glimmen, camocrème normaal niet.
Dus als je de Blanken camocrème laat opdoen en de 'Zwarten' niet wegens hun huidskleur dan lijkt mij dat discriminerend want de huidskleur zou niets uitmaken.

#41805

RP

 

Hoe bepaal je wanneer iemand "zwart" is? Hoe donkerbruin moet je zijn om zwart genoemd te worden? Er zijn namelijk nogal wat bruintonen die best een likje zwart kunnen gebruiken voor een nachtelijke operatie... Zie terzake : http://en.wikipedia.org/wik...'s_chromatic_scale

#41807

oxbow

 

@Peter Van de Ven:
"'Positieve actie' wordt aan duidelijke voorwaarden onderworpen, als die worden nageleefd is er niet echt een probleem. Met de nadruk op "als" uiteraard."

Die voorwaarden, die nu in de wet worden vastgelegd, kunnen 'mijn' rechten immers niet meer (dan onnodig) garanderen; omdat ik deel zou uitmaken van een meerderheid; want volgens de eenzijdige interpretatie van het centrum, is alleen een meerderheid in staat om te discrimineren; wat al een discriminerend vooroordeel op sich is.

Hoeveel keer heeft men trouwens niet aan die discriminatiewetten zitten prullen en liggen 'uit te vinden' de laatste 5 jaar? Een teken van onbekwame wettenmakers of van een verborgen agenda?

#41813

Cogito

 

Schei uit met de misleidende term "positieve actie" en zeg gewoon positieve discriminatie. Dat is een van de flagrantste voorbeelden van nieuwspraak.

Als deze blog de mijne was gaf ik pvdv een begrippenkader en een strikt niet-nieuwsprakerige woordenschat die hij mag hanteren (een referentie naar de nieuwspraakterm mag nog) , anders raus.

#41817

LVB

 

@Cogito: wie was het ook alweer die destijds smeekte om de terugkeer van Peter VdV en van A.Rouet?

#41822

Cogito

 

Was ik dat?

#41823

VI

 

Ik heb dat scenario eens gezien in een slapstick comedy... echt waar!
Zelf al is het compleet belachlijk, dan nog moet je politiek correct blijven trouwens.

"maar op deze vraag had ik in het eerste jaar rechten een slaagcijfer van maar vijftig procent. Veel studenten vonden dat dit wel degelijk discriminatie was."
Misschien gaven de studenten niet hun mening weer, maar de mening dewelke ze dachten de 'correcte' was. Zo deed ik het ook altijd vroeger op school...

#41827

Briggs

 

Vl: Yup, klopt.

Cogito: Doe zoals ik...scroll naar beneden. Toegepaste cognitieve verstarring heet zoiets...denkik.

#41830

Peter Van de Ven

 

@ Cogito:
Ik gebruik de term "positieve actie" uitsluitend omdat het begrip zo in de wet gebruikt wordt. Je weet verdraaid goed dat ik daarmee "positieve discriminatie" bedoel: hoe dikwijls heb ik er al op gewezen dat "gelijke kansen" hetzelfde zijn als "de plicht tot positieve discriminatie"?

Die opmerking over "raus" voor wie niet het "juiste" begrippenkader gebruikt, geldt die ook voor wie alles wat niet libertarisch is, "communistisch" noemt en te pas en te onpas naar Mao verwijst? ('t is maar een vraag hé)

Waar het dus op aankomt in deze context is dat er aan "positieve actie" (= het wettelijk begrip dat naar positieve discriminatie verwijst) strikte voorwaarden gesteld worden, waardoor dus ook "ongepaste" vormen ervan aangeklaagd kunnen worden, of dat zou toch moeten.

Dat is "goed nieuws", maar die bedenking past niet in de stemmingmakerij zeker?

#41831

Peter Van de Ven

 

@ Oxbow:
-->"want volgens de eenzijdige interpretatie van het centrum, is alleen een meerderheid in staat om te discrimineren"

Het CGKR zegt nog wel meer vreemde dingen, al heb ik dat nog niet opgemerkt. Maar veel belang heeft het niet: het CGKR is de wetgever niet.

#41833

Peter Van de Ven

 

@ Luc:
Jij spreekt van "objectieve reden", ik schreef "ernstige reden" in die zin gebruikt het EHRM het criterium.

Vraag is alleen wanneer de motivatie voldoende "ernstig" of "objectief" is: dat is aan de rechtbank om te beoordelen. Dat zal dus al doende blijken, waarschijnlijk, een "vaste" regel is daar niet voor, dacht ik.

#41850

Elhaz

 

Een discussie als deze is voor mij eens te meer een illustratie van de wereldvreemdheid en onaangepastheid van onze anti-discriminatiewetgeving. Jan-met-de-pet maakt zich geen bedenkingen rond al deze spitsvondigheden en termen bij zijn sociaal functioneren. Hij weigert zijn huis te verhuren of een werknemer in dienst te nemen vanuit een mengeling van "buikgevoel", ervaring en afweging van risico's en stelt dan even later verbaasd vast dat hij voor de rechter gesleept wordt.
Heel deze wetgeving en alle acties van het inquisitie-centrum proberen met terreur iets te regelen wat niet te regelen valt en zorgen er alleen voor dat de gewone burger steeds meer afkeer krijgt van de Staat. Dat die linkse wereldverbeteraars zoiets niet inzien verbaast mij eigenlijk niet meer.

#41854

Cogito

 

"positieve actie" (= het wettelijk begrip dat naar positieve discriminatie verwijst)
Prima! Quotes en een verduidelijking tussen haakjes: zo wordt het al heel wat leesbaarder.

#41855

Avondlander

 

Vandaag nog een vacature gezien in de Streekkrant voor een " mannequin M/V " voor vrouwenkleding. Firma speelt zoals die studenten gewoon op zeker.

#60880

Anoniem

 

Dit is absoluut geen discriminatie. Het gaat om de camouflage. Als je over het tweede deel hebt, dat is wel discriminatie, dat is een extra taak voor de zwarten onder de soldaten.