Rechts in Frankrijk en in België

Ik zie een groot verschil met Frankrijk. Nicolas Sarkozy is al jaren bezig de rechterzijde de decomplexeren en te zeggen dat men rechts en tegelijk zeer democratisch kan zijn. Hij heeft zich niet laten intimideren door de 'pensée unique' van de media die alles wat rechts van het midden staat als quasi fascistisch afdoet. Hij is ook al jaren bezig om kiezers die naar het uiterst-rechtse Front National afgedwaald waren, en vaak gewezen linkse kiezers zijn, terug te halen naar een democratische partij. Hij is daarin geslaagd omdat hij dat met een duidelijk, helder, toekomstgericht èn democratisch discours deed. Het FN zakte gisteren in Frankrijk naar 5 procent!

Hier bij ons heb ik soms de indruk dat het de traditionele partijen goed uitkomt dat een groot aantal stemmen geblokkeerd wordt door het Vlaams Belang en het cordon sanitaire. Dat geeft de traditionele partijen meer kansen bij de regering te blijven of te komen - kijk maar hoe nu alweer gesproken wordt over een tripartite wat zou betekenen dat men de grote verliezers weer in de regering oppikt.

Sarkozy's strategie heeft getoond dat links al lang niet meer majoritair was in Frankrijk, en slechts verkiezingen won dank zij de spoiler-strategie van het FN. De uitslag van gisteren toont dat links ook sterk minoritair geworden is in Vlaanderen, onder meer door een discours dat veel te ver af staat van de 'gewone man'. Maar de politieke betekenis van de uitslag is hier veel minder duidelijk dan in Frankrijk, omdat het Belang goed standhoudt en bovendien De Decker het grote nieuws van de verkiezingen geworden is.

Mia Doornaert op het discussieforum van De Standaard Online, 11 juni 2007

Reacties

#42268

Outlaw Mike

 

Het is een goede analyse maar ik merk toch weer een denigrerende ondertoon t.o.v. het VB. Ik weet ook wel dat FN France en VB in theorie kompanen zijn, maar of dat in de praktijk nog meer betekent dan dat Le Pen de begrafenis van Karel Dillen bijwoont, om maar iets te zeggen, zou ik sterk durven betwijfelen. Het spijt mij te moeten constateren dat een dergelijke reflex zelfs bij de gewaardeerde gastheer van deze blog nog voorkomt. Alsof VB-kiezers en -mandatarissen een soort van lepralijders zouden zijn. Daarentegen zit een partij als de Parti Socialiste, waar het aantal schandalen eigenlijk niet meer te tellen is, straks weeral aan de onderhandelingstafel.

VB is nu toch al enkele jaren het straatvechtersstadium ontgroeid. Ik denk dat de partij ideologisch eigenlijk vrij dicht staat bij de Amerikaanse Republikeinse Partij, en bij mijn weten is die niet fascistisch.

Het cordon sanitaire moet er dan ook aan. Wat het VB nu moet doen is de volstrekt ondemocratische uitschakeling van een vijfde van het Vlaamse kiezerskorps aankaarten bij internationale instellingen. Ik hoor dat trouwens dat Jurgen Ceder daar al mee bezig is bij de OVSE. Ik wens hem en de partij daarmee alle succes toe. Misschien dat Paul Belien in de VS ook aan enkele touwtjes kan trekken - ik heb het artikel van Stanley Kurtz van enkele maanden geleden zeer gesmaakt - om de Belgische staat en de ondemocratische partijen internationaal aan de schandpaal te nagelen, en ze desnoods sancties op te leggen.

#42293

sankulot

 

ik denk dat wat tegenwoordig vooral stoort bij het vb niet zozeer dat straatvechtersimago is, maar vooral de totale inhoudsloosheid; het gevoel bij de gewone burger dat ze maar wat staan te roepen langs de zijlijn en eigenlijk niets gaan bijbrengen; toegegeven, het cordon heeft daar ten dele schuld aan, want probeer maar eens wat politiek-intellectuele capaciteit aan te trekken als je geen toekomst kunt bieden...
En wat het ondemocratisch karakter van het cordon betreft: daar mogen we de les van FN in Frankrijk niet vergeten: Le Pen haalde in 2002 in de eerste ronde zo'n 20%, in de tweede bleek de 80% die niet voor hem stemden, ook effectief tegen hem te zijn, dus dat ze maar eens ophouden met dat CS ondemocratisch te noemen: "vrijgesproken door 1 mln vlamingen"? "veroordeeld door de rest!"; het cordon blijft, einde discussie, dat moet nu toch duidelijk zij ?

#42302

Bompa

 

Het cordon vindt zijn oorsprong in de angst van de politiekers voor het volk.
Of dit iets met democratie te maken heeft ontgaat me compleet. Ik vind het telkens beangstigend hoe nonchalant men een deel van de burgers uitschakelt. Iedereen, zelfs de kopstukken binnen de partij zijn het erover eens dat een zgn. plafond is bereikt. Dus, Dewinter wordt zeker geen Hitler – en Marie-rose, niet Eva Braun – dat moet nu wel ondertussen duidelijk zijn. De oplossing is een eretitel binnen de partij voor hun voorzitter, en ja dus een wissel. Het VB is zijn eigen ondergang aan het graven indien ze deze opstelling blijft aanhouden, daar zal barones Doornaert zeker niet om treuren. Hoewel, kan je uit gespeelde afgunst van enkele kopstukken zijn publiek blijven afwijzen ?
@Sankulot: als ik uw redenering toepas moet er dus een CS rond elke partij. Vb. SP 14% , door 86% veroordeelt dus?

#42308

A.Rouet

 

'omdat het Belang goed standhoudt' aldus Doornaert

Is dat zo? Niet volgens mij indien volgende verkiezingscijfers voor het VB uit mijn zaterdagkrant kloppen (geen tijd voor double check):
2004: 24,2% - Vlaamse
2006: 21,5% -Provinciale

2007: 19% -Federale

#42309

Publius

 

Dat iemand het VB lepralijders vindt, is hun goed recht, maar dan zouden ze moeten zeggen waarom. Als ze "gewoon" op hun gezicht niet kunnen kijken dan vind ik dat maar zielig en heel laag, als het is omwille van de VB standpunten, dan zou men beter het Cordon slopen. Niet zozeer om ze in het bad te trekken en te verzuipen, zoals velen schrijven maar om ze in het bad te trekken en te laten verwateren, zoals trouwens met alle partijen gedeeltelijk gebeurt. (VLD heeft zich wel wat teveel laten verwateren). Door VB te aanvaarden hebben de mandatarissen geen andere keuze dan met de voeten op de grond te staan en dan zal blijken dat VB helemaal niet het monster is dat links beweert. De leeuw zal hoe dan ook gedomesticeerd worden in dat geval, maar toch nog blijven imponeren. give and take... Dat accenten zullen verschuiven is normaal: dat is democratie. Dat hou je trouwens niet tegen met een cordon. Je rekt alleen die elastiek wat verder tot hij doorknapt ipv hem soepel te houden. De harde kern linkse kiezers gedragen zich als koppige onvolwassen pubers die liever schelden op hun medemensen en jezuîtenwetgeving te maken dan democratische keuzen te respecteren.

#42312

raf

 

@A.Rouet:

Als niet-belanger (maar de waarheid heeft haar rechten) merk ik op dat je de federale uitslag van 2003 bent vergeten.

#42314

A.Rouet

 

@ raf

Om hun neergang (waar ik op hoop) te schetsen, hoef ik toch geen deel van hun opgang weer te geven?

A propos, onder niet-belangers, wie kreeg afgelopen zondag jouw stem?

#42315

Cogito

 

I41: LDD zoals velen hier. Maar wacht, de staatshervorming wordt zowizo een fiasco voor Vlaanderen, wacht maar af. De volgende verkiezingen zijn ... de Vlaamse. Dàn mag je vergelijken met 2004, arrewee.

#42316

raf

 

@A.Rouet:

Jij schetst dus iets als feit, terwijl je erop hoopt. Vreemd.

#42321

Olav

 

@arouet : je vergelijkt zoals gezegd appelen met citroenen. Bi de vorige federale verkiezingen haalde VB ongeveer 18 %. De partij heeft zich zoals ik elders zei een vaste kiezersbasis verworven en die zal niet snel wegvallen. Dat er geen stijging is zal wel deels verklaard kunnen worden met LDD als concurrent. En het zijn ook federale verkiezingen waar de klemtonen toch anders liggen dan bij Vlaams of provinciale. Doornaert heeft dus wel gelijk.

#42322

sankulot

 

@bompa: redenering Le Pen: van de 80% die niet voor hem stemde in de eerste ronde heeft zo goed als niemand voor hem gestemd in de tweede ronde; dus kan je redeneren dat ze tegen hem waren (correcter: stemmen tweede ronde = stemmen voor Le Pen + stemmen tegen Chirac etcet); voor de SPa zou het me verwonderen dat die redenering opgaat; ik zou graag eens zien wat er zou gebeuren moest het VB bvb in A'pen rechtstreeks in de clinch gaan met SPa; zou De Winter veel meer halen dan de huidige 30% ?
Zelfs over de 20% stemmen die ze halen vraag ik me hoe we die moeten inschatten; ik heb geen weet van een politieke beweging die zo radikaal is, op een bepaald moment een kwart van de stemmen haalt, niets in de pap te brokken heeft en geen enkel vooruitzicht erop ... en het daarbij laat. Moest de PVDA hier ooit een kwart gehaald hebben, we waren al lang allemaal naar het platteland afgevoerd om te herbronnen.
Ik zou het ironisch vinden indien net nu het cordon voor Vlaanderen eindelijk wat vruchten begint af te werpen, we het zouden afzwakken.

#42324

Olav

 

@sankulot : een interessante analyse, maar ik denk dat de stagnatie van het VB niet te danken is aan het cordon dat eindelijk vruchten begint af te werpen, als wel aan de hoop dat CD&V/NVA meer vlaamse bevoegdheden zal kunnen verwezenlijken (er er dus vlaamsgezinden voor hen stemden) en het succes van LDD die een aantal nieuwe kiezers naar zich toegetrokken heeft.

#42328

Cogito

 

En dus zou de "stagnatie" (prematuur oordeel) te wijten zijn, niet aan het cordon, maar aan de overname van de programmapunten van een oppositiepartij door regeringspartijen en andere oppositiepartijen. Dat is een goed resultaat voor een oppositiepartij. Dat betekent dat, indien de andere partijen deze programmapunten niet ernstig nemen, de "stagnatie" plots terug een groei kan worden.

#42332

A.Rouet

 

Wees maar zeker dat er bij de top van het VB er een aantal is dat in de curve van de cijfers de knik sinds 2004 wél wil zien. Dedecker mag zich m.i. aan een aantal telefoontjes verwachten.

#42340

Olav

 

@cogito : inderdaad, maar indien die programmapunten wel ernstig genomen worden - en minstens deels worden uitgevoerd - zou de groei definitief kunnen gebroken worden (let wel : ik zeg worden want het lijkt me vrij voorbarig om te beweren dat het VB nu afgestopt is)

@Arouet : er is geen knik, zoals ik elders al gezegd heb moet men geen appelen met citroenen vergelijken. Ik heb ook reeds opgemerkt dat ik denk dat de partij nu een vrij stabiele basis kiezers heeft verworven die men niet snel terug naar de rest zal zien lopen, gegeven de punten die door andere partijen overgenomen en uitgevoerd (allee toch in bepaalde mate) zijn. Deze kiezers zullen afwachten hoe alles evolueert.

#42343

A.Rouet

 

@ Olav: Kunnen we het erop houden dat ik appelsienen met citroenen vergelijk, maar dat men toch voor 5,2% niet blind kan blijven? En tevens dat ik hoop wat jij vreest?

#42351

Olav

 

Jij hoopt wat ik vrees ?? Ben niet mee...

voor mijn part vergelijk je met wat je wilt, maar van een appelsien zul je nooit een citroen kunnen maken.