Over smaad en Wikipedia-misbruik

Vorige week dinsdag gelezen in Het Laatste Nieuws (volgend citaat komt uit de papieren krant en verschilt van de online versie waarnaar ik link):

Een 42-jarige man uit Sint-Niklaas is veroordeeld tot twee maanden effectieve celstraf en 1.100 euro boete omdat hij burgemeester Freddy Willockx (sp.a) van Sint-Niklaas had beledigd. Rudiger Verhulst had een affiche voor het raam van zijn woning gehangen waarop hij Willockx met Hitler vergeleek. De burgemeester liet het daar niet bij en diende een klacht in. De man vertelde de rechter [Freddy Troch] dat hij de affiche had opgehangen omdat hij boos was op Willockx, nadat die geweigerd zou hebben met hem te praten.

Een gewone burger beledigen is niet per se strafbaar (tenzij er laster of eerroof bij komt kijken, m.a.w. het verspreiden van valse informatie). Maar het beledigen van ambtenaren tijdens de uitoefening van hun functie is wel strafbaar en wordt smaad genoemd. Burgemeester Willockx is uiteraard een ambtenaar, daarom is het strafbaar om hem te beledigen. Wel kan je je afvragen of verkozen politici wat dat betreft niet tegen een stootje moeten kunnen, want verkiesbaarheid impliceert per definitie dat ze het voorwerp uitmaken van een publiek debat.

Via deze smaadzaak kwam ik toevallig op de problematiek van het Wikipedia-misbruik terecht. Even googelen op de naam "Rudiger Verhulst" leert ons niet alleen dat deze figuur zichzelf "de enige politieke vluchteling in eigen land" noemt, maar tevens dat hij in de periode 2005-2006 een historiek had van Wikipedia-misbruik onder het pseudoniem "Aanmelden". Wikipedia wordt samengesteld en onderhouden door vrijwilligers die geacht worden zelf geen belangen te hebben in het onderwerp waarover ze schrijven. Rudiger Verhulst probeerde om niet-neutrale informatie over zijn éénmanspartij FRoNT op allerlei Wikipedia-pagina's te plaatsen en werd daarvoor herhaaldelijk op de vingers getikt.

Zelf word ik wel eens geconsulteerd door mensen die beweren dat Wikipedia hen "gecensureerd" heeft. Meestal blijkt dan dat ze tekst of links hadden toegevoegd aan Wikipedia over onderwerpen waar ze zelf belangen in hebben, zodat ze moeilijk objectief kunnen staan tegenover die onderwerpen. Ik kan hen dan alleen aanraden om, als ze al factueel onjuiste informatie zien staan op Wikipedia over zaken waar ze zelf belangen in hebben, de correctie te melden op de "overleg"-pagina van het onderwerp. Het is dan aan de Wikipedia-redacteurs om in alle objectiviteit en onafhankelijkheid te beslissen wat ze met die informatie verder doen.

Reacties

#43773

Benny Marcelo

 

Woon zelf in St-Niklaas en heb die affiche nooit gezien. Dank zij die veroordeling en het verschijnen ervan in de krant weet ik nu ook dat Willockx een Hitler is.
Van FRoNT wist ik helemaal niks. Ze houden er hier wel rare manieren op na om bekend te geraken; zie Van Bellingen.

Waarom nu Willockx die klacht heeft ingediend begrijp ik niet helemaal, misschien vindt hij dat de scheldnaam Hitler enkel voorbehouden is voor al wat met het VB of de vlaamse zaak te maken heeft.

#43774

Peter Van de Ven

 

Ik had dat ook al gelezen.

-->"Maar het beledigen van ambtenaren tijdens de uitoefening van hun functie is wel strafbaar en wordt smaad genoemd."
Moet kunnen, maar verstandige politici maken daar geen gebruik van, behalve in zeer extreme gevallen. En dan heb ik nog bedenkingen bij de strafmaat.

Twee jaar om iemand "dood te stampen" en twee maanden voor een affiche. Wat mij betreft is hier een probleem van redelijkheid.

#43797

Questing Beast

 

Ik ben geen specialist in deze materie, maar afgaand op het bovenstaande vraag ik mij af waarom een burger beledigen mag en een ambtenaar beledigen niet.

#43807

Outlaw Mike

 

Ik moet niets van die kwal van een Willockx hebben maar die Rudiger lijkt me ook niet direct een frisse.

Wat Wikipedia betreft, met de regelmaat van een klok hoor ik berichten over het dubieuze karakter van (sommoige) van de topics, maar tot nog toe, en voor zover ik kan nagaan, lijkt me dat toch ongegrond. Ik sta er eerder van te kijken dat een netinitiatief dat volledig op anonieme vrijwilligers draait zulke kwaliteitsinformatie kan verschaffen. Persoonlijk Ik zou NOOIT geloofd hebben dat iets als Wikipedia kon werken, maar zie!

#43836

johan vandepopuliere

 

Ik heb niet het volledige beeld van 's mans misdrijven, maar als zijn enige overtreding het afbeelden van Willockx als Hitler is, dan wordt hier wel erg licht omgesprongen met vrijheidsberoving. Zopas heb ik nog een interview gelezen met Yves Otte, misdadiger in de cel, en die zegt dat mensen die vinden dat celstraffen te kort duren, zichzelf eens 7 dagen moeten opsluiten in hun badkamer, ze mogen hun TV meenemen. De weinigen die het uithouden, zullen al heel anders aankijken tegen de wet Lejeune. Zelf zit ik al enkele weken thuis na herstel van operatie. Ik kan wat rondlopen en boodschappen doen, maar moet regelmatig gaan liggen. Computer, TV, radio, bezoek, bellen ... en toch ben ik het al hartsgrondig beu. In de gevangenis zitten is duizend maar erger. En dat voor een smadelijke poster?

In Dendermonde moet een prachtig stuk stadslanderijen plaats ruimen voor de nieuwe gevangenis. Het zal worden ontsloten langs wat nu het mooiste jeugdplein is in België. Dat allemaal omdat politici en rechters kleine inbreuken op de welvoeglijkheid met vrijheidsberoving beantwoorden en de gevangenissen overvol raken. Ik trek het hier misschien wat krom, maar niet krommer dan de uitspraak.

#43910

Els

 

Er zijn anderzijds ook heel wat onderwerpen en personen waar ik soms gebrekkige of foute of halve of geen uitleg bij zie. Ik heb mezelf ook laten registreren. Als ik dus netjes ben en ik houd me aan feiten (leeftijd, geboorteplaats), dan mag dat toch, neem ik aan?

En nog een vraag: als ik iets sta over iemand anders (een Vlaamse BV bv.);-) en ik vind dat wat er staat tendensieus is of het privé-leven schendt, mag ik dat er dan uitgooien? Wat als de BV in kwestie het er bv. zelf heeft laten opzetten? Krijg ik dan problemen?

Ik ben voorwaar in een leergierige bui!

#43978

en

 

en voor de rest: nog roddels?

#44708

Uwe Hayek

 

Wikipedia - misbruik.

Een week terug was ik nog wat aan het lezen op Wikipedia over de verschillende interpretaties van de quantum of onzekerheids-verschijnselen. Er is de copenhagen-school, het "veel-werelden" model, en nog wat anderen, dit alles om de "rariteiten" van de quantum wereld, zoals golf-deeltje dualiteit, de kollaps van de golffunctie, de quantum-teleportatie te verklaren.

Ik speelde met de gedachte van mijn eigen theorie hier ook tussen te plaatsen, theorie die de onzekerheids en quantumverschijnselen wijt aan het ontbreken van inertie als men beneden de Heisenberg vergelijking blijft.

Maar dat zou dus niet mogen, vermits ik er rechtstreeks of onrechtstreeks belang bij heb dat mijn theorie gepromoot wordt.

Met andere woorden als Einstein of Bohr internet en Wikipedia tot hun beschikking hadden gehad, zouden zij er niet rechtstreeks in mogen publiceren... Een rare gedachte eigenlijk.

Voor mij alweer een zwaar bewijs dat er iets mis is met de wetenschaps-beoefening, Het is meer een cultus dan vrij onderzoek geworden.

#44709

Cogito

 

En waarom krijgen deeltjes dan plots pas inertie als ze wel "boven" die heisenbergvergelijking komen?

Doet me denken aan deze: de quantumtheorie is wel juist, maar niet waar.

#44760

Uwe Hayek

 

"En waarom krijgen deeltjes dan plots pas inertie als ze wel "boven" die heisenbergvergelijking komen? "

Boven de Heisenberg grens geldt de oude vertrouwde Newtoniaanse inertie.
(of als je wil de algemeen relativistische).

Een voorwerp blijft dan op zijn plaats als je er niet aan trekt of duwt.

Juist onder de Heisenberg grens geldt de klassieke inertie niet meer, het waterstof electron behoort in de kern te zitten, tot er iets aan duwt of trekt. Het blijft daar dus niet, het zit netjes in een Heisenberg kooitje waarbinnen het zijn zin doet, zonder enige toevoeging van duw of trekwerk. Het beweegt er zich vrij, maar toch bezit deze beweging geen kinetische energie, zij kan dus niet afgegeven worden. Nu als iets toch beweegt en toch massa bezit, en toch geen kinetische energie, dan kan er alleen nog iets mis zijn met de inertie van het voorwerp.

Uwe Hayek.

#44762

Cogito

 

mmm...boeiend...kunnen we die (veronderstelde maar kom) inertieloosheid ook bereiken op grotere objecten, bijvoorbeeld, een ruimteschip? Geef toe dat dat boeiende perspectieven zou bieden.

#44764

traveller

 

@ Uwe Hayek

Een waterstof electron dat massa bezit? Heb ik iets gemist?

#44771

Uwe Hayek

 

@Cogito
Euh, er is een vervelend bijverschijnseltje : ik heb vastgesteld dat een klok een inertiemeter is. Inertie is variabel, en klokken volgen gewoon de inertie. Waar inertie gelijk is lopen klokken gelijk.

Nu, als de inertie nul wordt, gaat de "tijd" oneindig snel lopen.

Dat is trouwens de manier waarop een electron er in lukt van op twee plaatsen tegelijk te zijn.

Ok, de inertie "normaal" houden voor de mensen, en nul voor het ruimteschip, zoiets als de "quantum drive" waarmee Janeway in Star Trek Voyager experimenteerde.

@traveller : een electron heeft massa, of het nu deel uitmaakt van een waterstof atoom of niet.

#44774

traveller

 

@ Uwe Hayek

Het heeft een kleine massa, als ik me goed herinner, van ongeveer 1/1000e van een waterstofatoom, maar je kunt het toch geen waterstofelectron noemen?

#44818

Cogito

 

Jamaar jamaar, publiceert nu de Nieuwe Einstein vanop LVB's blog zijn theorieën? Wat gaan we nog allemaal meemaken?
Ik vrees, zolang er niet een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift Uwe theorieën wil publiceren, dat het een slag in de lucht of het water is, meer niet. Einstein zelf verloor zich ook in "universele" theorieën waar hij later van moest terugkomen. Tesla is even beroemd voor zijn pseudowetenschap als voor zijn echte wetenschap.

Laat ik er nog zo eentje meegeven:

Zwaartekracht is een opduikend verschijnsel tussen voldoende deeltjes. Een beetje optioneel, zoals natheid bij water.

#44832

sankulot

 

cogito, vertel ondertussen nog eens die van de "wet van behoud van energie" en de oplossingn van onze energieproblemen...

#44840

raf

 

Een longitudinale studie van een cohort posters op deze site is uitgelopen op de formulering van 'De wet van behoud van domheid'. Deze wet is eenvoudig: de hoeveelheid domheid per tijdseenheid en per site is constant. Als een poster tijdelijk wegvalt, om welke reden dan ook, wordt zijn (of haar, maar hier dient nog een genderstudie te volgen) positie in no time ingenomen door één of meer posters waarvan de hoeveelheid domheid of de som der hoeveelheden gelijk is aan deze die is verdwenen. Verdere verfijning van deze wet volgens parameters als leeftijd, temperatuur, woonplaats en politieke aanhorigheid van de posters dient nog doorgevoerd en is ondermeer afhankelijk van een positieve respons na het gebruikelijke verzoek tot subsidiëring aan het Ministerie van Cultuur. Vergelijkende studies met andere sites zitten in dat geval ook nog in de pipeline. Bovendien zegt deze wet niets over de causaliteit van de vastgestelde fenomenen en ligt op dat gebied nog een heel onderzoeksterrein braak.

#44850

Uwe Hayek

 

@Cogito

Kijk, een theorie verandert niet door ze in een gerenommeerd tijdschrift te publiceren. Het is trouwens slecht gesteld met die tijdschriften : één derde van de publicaties zouden bedrog zijn. Het wordt allemaal zo gespecialiseerd, dat je nog weinig zelf kan controleren. Schön werd ontmaskerd omdat hij twee keer dezelfde grafiekjes had gebruikt.

Ik stuurde een héél simpel gedachtenexperiment aan een peer reviewer, om de tekst op sci.physics.research te plaatsen, en die begreep er de ballen van. Hij enige wat hij deed was zich indekken : de tekst was triviaal, of te speculatief. Zo heeft hij achteraf altijd gelijk.

Het gaat over een draaiende schijf, die 1 x per seconde rond draait, je brengt die in een groter inertieveld, en je veronderstelt en berekent wat er gebeurt met met de snelheid van de schijf, met behulp van de wet op het behoud van energie.

Dan neem je dezelfde schijf, doet hetzelfde experiment, maar pas je gewoon de Algemene Relativiteit toe : het resultaat is hetzelfde.

#44859

VH

 

@Cogito: "Jamaar jamaar, publiceert nu de Nieuwe Einstein vanop LVB's blog zijn theorieën?"

Uwe Hayek is een BV in cyberland, en dat al een decade. Een exotische persoonlijkheid, zowat de Mark Peeters van be.science, nl.wetenschap en nl.gezondheid, kwakzalver par excéllence.

Tien jaar geleden ging hij stinkrijk worden met een killer Javascript app, maar die is een zoete dood gestorven. In die periode vond hij ook het tijdreizen in z'n frigo uit, gebaseerd op de observatie dat zijn biefstuk daar langer vers bleef.

Bekend is ook zijn virusmyth obsessie, namelijk dat het HIV virus niet bestaat. De samenzwerings-site erover is al 4 jaar morsdood, maar hij haalt ze nog voortdurend aan als "bewijs" voor zijn sprookjesachtig bijgeloof.

In die tijd (10-5 jaar geleden) was ik nog een *echte* wetenschapper en kon samen met anderen (o.a. Karlos die van virologie veel meer verstand heeft) hem voortdurend methodologisch klemrijden, wat zijn haat tegen de klassieke academische wetenschap nog verhevigde.

Uwe Hayek heeft ook een toverdrankje uitgevonden tegen CVS (Chronisch Vermoeidheids Syndroom) waarvan hij aan de hand van Marie van achter den hoek en zijn katten claimt dat het onfeilbaar werkt. De samenstelling wil hij uiteraard niet bekend maken noch een tegensprekelijke dubbel-blind studie uitvoeren want de klassieke farmacologie is volgens hem een samenzwering. Iedereen heeft het op hem gemunt, snappem?

De zaak werd iets kwalijker toen mits wat Googlen bleek dat U.H. dit drankje en de bijhorende kuur voor grof geld wou opsolferen aan goedmenende zielen uit binnen en buitenland. Maar da's weer een ander lijk in de kast van de onwaarschijnlijke saga van Uwe Hayek.

Het is maar dat u het weet, en moge uw Hayek-leercurve steil verlopen ;-)

#44862

LVB

 

@VH: Uwe Hayek in het VTM-nieuws: http://lvb.net/item/2811

#44874

joe

 

en type eens "uwe hayek" in Google en vraag de "afbeeldingen".
En bewonder de eerste foto....

http://images.google.com/im...

#44923

Uwe Hayek

 

Even de "wetenschap" van VH ontkrachten :

1- "javascript" en "java" hebben niets met mekaar te maken.
(Just Java - Peter van der Linden)

2- Van het ijskast argument heeft VH nooit iets begrepen. Moleculen vertragen hun beweging bij lagere temperaturen. Als tijd enkel beweging is, vertraagt dus de tijd.

3- VH vertikte het van ooit iets te lezen op http://www.virusmyth.net. Hij heeft nooit enig argument noch methode gebruikt om de wetenschappelijke argumenten op Virusmyth klem te rijden. Karlos weet helemaal niets van virologie. Karlos denkt met zijn hart en niet met zijn verstand, Karlos is een groene communist, en is in de waan van emotioneel betrokken te zijn bij hiv.

4- Ik haat de wetenschap niet, ik haat mensen die ze niet toepassen, die bijvoorbeeld hiv aanvaarden zonder wetenschappelijk bewijs.
( http://www.virusmyth.net//a... )
In zekere zin geldt dat tegenwoordig voor alle "klassieke academische wetenschappers" à la VH. Slechts één trede verschil met Freya Van Den Bossche. VH kent noch de afgeleide noch de integraal van e^x.

5-wat de andere verdachtmakingen betreft, die zijn van hetzelfde niveau als de rest komende van VH, en wat betreft sociopatisch gedrag, getuige deze post, is hij ook slechts één trede verwijderd van het Usenet fenomeen genaamd "Vermetele".

Hij zou bijvoorbeeld mijn theorie over klokken als inertiemeters kunnen weerleggen met een mechanisme aan te geven dat als klok werkt zonder inertie te gebruiken, als inhoudelijk argument.

Misschien gebeurt dat ooit wel, maar dan zal hij het wel eerst in een gazet moeten lezen.

#44925

VH

 

@Hayek: je bent de risé van alle wetenschappelijke fora. Op je laatste post antwoordde zelfs niemand meer. Virusmyth is al jaren dood, de site ligt in de morgue. Virologisch creationisme, de makers hebben het blijkbaar zelf opgegeven. Al jaren geleden.

Verder ben ik niet gediend van je beledigingen "Hayek", al 10 jaar lang online, zelfs toen ik nog in het wetenschappelijk vak stond. Karlos Callens (je noemde hem steevast Kwallens) heb je niet anders dan uitgescholden.

Wat is je opleiding, wat is je huidig beroep, waar zijn je publicaties? Iedereen die het met je wanen niet eens is een "sociopaath" noemen (heb je een PhD in de psychologie? ik wel) zal niet helpen.

Ik beweer dat je met je CVS watertje mensen probeerde op te lichten online, en dat je een kwakzalver bent, en velen met mij. Read my lips. Sue me. Mijn naam is Hugo Maes. Wat is de jouwe?

En verder ga ik hier geen woorden aan vuilmaken, je bent de tijd niet waard. Zoek een ander forum (zijn er nog over?) om je fantasmen op te botvieren.

Mijn bedoeling was alleen een persoonlijkheidsschets te geven vooraleer er weer iemand tijd met jou zou verliezen.

Over en out.

#45060

Uwe Hayek

 

@VH

Heb je nou nog niet door dat die "zachte" phd´s (psychologie, pol&soc) worden "uitgereikt" om het intellectueel plebisciet uit Grieks Latijnses uit sociale overwegingen ook een plaatsje in de maatschappij te gunnen ?

Jouw "PhD" staat voor PHreya van Denbossche -graad in de minkunkelogie.

Ook hebben wij een andere definitie van "Kwakzalver". Bij jou is een kwakzalver een "niet-gediplomeerde", bij mij is een kwakzalver een kwakzalver, iemand die de bal misslaat, iemand zoals jij dus, die steeds perfekt weet waarover het gaat, zonder enige achtergrond. Die blijkbaar dank zij een kristallen Bol (lcd-bol?) het verschil tussen CVS en luiheid kan ruiken.

Met de wet van Hugo Maes, die stelt dat websites definitief wetenschappelijke onzin worden, als ze vier jaar niet upgedate worden, heb je helaas geen recht op een nobelprijs. Een of andere eikel prijs zit er dan weer wel dik in.

En je hoeft je sterk sociopatische trekken niet te bewijzen, door te stellen dat een niemand met een Freya-Van-den-Bossche-PhD onbeperkt anderen mag beledigen, maar zelf niet beledigd mag worden.

Verder is wetenschap geen "vak", maar een ingesteldheid, een loodgieter wiens buizen geen water houden is mogelijk, maar een wetenschapper die zulks wetens en willens toelaat, is geen wetenschapper meer, maar een charlatan. En honderd PhD's op zijn naam veranderen daar niets meer aan.

#77937

freddy

 

man was helemaal niet boos op frederick

#77957

Sint

 

Rudiger VERHULST is zeker midden de vijftig en niet 42 toen het vonnis zich voltrok. Daarenbiven is hij veroordeeld door Freddy TROCH, die tijdens de periode dat hij nog onderzoeksrechter was de Bende van Nijvel niet kon vinden. Als oud medewerker van Frederick Willockx melde hij hem reeds ten tijden dat MITTERRAND via kartelvorming verkozen werd als President van Frankrijk, dat de VS één en al hypocrysie was. Toch is Frederick de eerste en misschien wel de enige die VS-rommelkredieten voor zijn, het sint-niklase rioolsysteem!

#89438

CGKR

 

freddy willockx en co-spa, met zijn vlaams meldpunt-discriminatie slaagt er nu zelfs in de ombudsvrouw te doen zwijgen over het bestaan van het discriminatie-kenmerk van politieke overtuiging

#90230

Albert III

 

Geachte BEBn, Freddy Aelbrecht en ieder ander desbetreffend lid. 25/11/09
Schijn bedriegt
Zoals U bijgaand (brief van 23/11/09) kunt zien heb ik Albert II (& in deze W. Martens en minister Turtelboom, gezien er geen OCMW hulp dienaangaande mogelijk is) door uiterste noodzaak persoonlijk betekend aangeschreven! Doch omdat ik eerder geloof dat hij deze brief nooit te zien krijgt schrijf ik U (bepaalde kring rond de koning) aan. Zoals U weet probeer ik al decennia lang om 2 voordrachthandtekeningen ter kiezingsdeelname te bekomen v/d plaatselijke gemeenteraadsleden. Maar door mijn vroege contacten met F... (vul zelf maar aan) Willockx kan ik deze zelfs niet v/h VB verkrijgen. Desondanks jullie wel 100 dus 98 (gewone) burger handtekeningen meer wilt verzamelen om in Sint-Niklaas te kunnen deelnemen aan de gemeenteverkiezingen wil ik jullie wel helpen ooit een zetel, de wipstem, (of meer) te bemachtigen.
Eerst en vooral zijn er zeker geen 39 raadsleden & (halve) schepen nodig als ze het toch enkel voor de stoef (aanzien) & d'n blink (geld) doen. Het is dus aan te raden een éénpersoons lijst neer te leggen. Desnoods een halve (plus 0,5) lijst omdat er correct evenveel vrouwen dan mannen op zouden staan en U tevens aangeeft dat het veel minder, doch werkers, ook kan! Bovenstaand geld zeker volledig analoog ook bij de hogere verkiezingsniveau's !!! Voorts zou U lijst- of partijnaam tevens jullie "de slogan" moeten zijn. De E (van europa) centraal in BEBn kan door de n van nieuw niet genutraliseerd worden. Het zou beter zijn desgewenst bvb mijn naam VoS (voor open samenleving, votre ouverture social) te kiezen. J.P. wist zelfs met zijn achternaam R.O.S.S.E.M. te scoren. BHV zou men eventueel tijdelijk willen oplossen via het teruggaan naar de kleinere kieskringen daar het Grondwettelijk (arbitrage-) Hof dit uiteindelijk maar later zou verwerpen als ongelijk kansen beleid. M.A.W. democratie kan niet ingevoerd worden door het volf, de basis, het gemeenteniveau enz ... compleet te verkrachten; ideënen in de kiem te smoren; theorie invoeren om algemene ervaring te nietigen; enz ... ! Het is meteen ook aan te raden dit, via lossen babbel op jullie webstek te (laten) zetten en of het op een discussie site te plaatsen daar het tegenwoordig bijna onmogelijk is om plaatselijk een objectieve journalist te vinden.
Vanwege: Minder-Valide Rudiger Verhulst
Dendermondse Steenweg 15, 9100 Sint-Niklaas.
N.B.: De kieswet moet zeer dringend (eigenlijk onmiddelijk) éénvoudig gestructureerd, dus van onderuit grondwettelijk, menselijk, anti-discriminerend worden! Zodat BHV & enz ... automatisch zichzelf oplost.
Hoogachtend.

Geachte Jan Lippens 25/11/09
Hopelijk durft U omtrent deze melding met mij in dialoog gaan; commentaar leveren. Trouwens madame Non weigert al jaren aangetekende schrijven van mij te ontvangen! Schone geëmancipeerde voorzitter die cdH heeft. En die zal dan samen met Dehaene (CGKR) & ... BHV correct behandelen ? Laat mij ni lachen. Als U gaat voor éénpersoonslijst (in A'pen) dan moet uw aantal voordrachthandtekeningen deze van uw (sex-) leden zijn, daar het idee van gelijke voordrachthandtekeningen voor iedereen van mij -Sint-Niklaas- komt (of dient U inhoudelijk positief gelinkt te zijn met mij). Vw: Rudiger Verhulst 'Hoogachtend'

#119983

nado toro

 

Rudiger Verhulst leeft nog altijd in vete met politicus Freddy Willockx, nu via het voorzitterschap v/d sint-niklase gemeenteraad, en momenteel tevens met zijn vriend-opvolger Mike Nachtegael, de huidige ocmw-voorzitter/schepen van financieen. Zo wist eddy aelbrecht zijn toenmalige vriend mij te vertellen dat rudiger al jaren uit elk bevolkingsregister is geschreven en nu eigenlijk nog onherkenbaar ondergedoken leeft.

Toch is hij via één medestander in stekene er bij de laatste gemeenteraads-verkiezingen in geslaagd om de gemeentebelangen te doen regeren met één schepen minder.

Zo wil hij dankzij minimum één gelijkgezinde minstens het zelfde tewerkstellen bij de komende gemeenteraads-verkiezingen. Tenslotte is de voormalige burgemeester nu schepen met eigenlijk meer bevoegdheden/werk dan alle huidige andere college-collega's te samen!

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.