Het succes van desinformatie

Laten we eens kijken naar enkele gegevens om te illustreren hoe succesvol de pro-Kremlin propaganda is in het exploiteren van de angsten van onze burgers. De helft van het Tsjechische publiek denkt dat de honderdduizenden Syrische vluchtelingen die in Europa zijn, de verantwoordelijkheid zijn van de Verenigde Staten.  28% van de Tsjechen denken dat de Russische militaire interventie in Syrië helpt om de Europese vluchtelingencrisis op te lossen, terwijl in werkelijkheid de Russische militaire acties duizenden mensen ertoe dwingen om uit hun huizen te vluchten in Syrië.

Niemand pleit voor censuur. We moeten gewoon de vijandige desinformatiecampagnes benoemen en aan het licht brengen. Die campagnes hebben een gemeenschappelijk doel met onze eigen extremisten: ons democratisch systeem ondermijnen. Ongeacht of het nu het Kremlin, zijn bondgenoten, of ISIS is, het is onaanvaardbaar. Wij moeten onze soevereiniteit herstellen en systematisch vijandige desinformatie-operaties uit onze landen verdrijven.

Tomáš Prouza, Tsjechisch staatssecretaris vooor Europese Zaken, op Euractiv.com, naar aanleiding van een resolutie van het Europees Parlement tegen propaganda van het Kremlin en ISIS.

Reacties

#120072

Marc Huybrechts

 

1) Natuurlijk moet men vijandige desinformatiecampagnes "benoemen en aan het light brengen". Echter, of men ze zou moeten "verdrijven" is een moeiljkere kwestie. Censuur kan gevaarlijker zijn dan desinformatie voor het behoud van betekenisvolle "soevereiniteit".

2) Het is begrijpelijk dat Oost-Europeanen meer bezorgd zijn om Russische desinformatie dan andere westerlingen. We moeten daar gevoelig voor zijn, en specifiek door concrete militaire (en fiskale) maatregelen die 'deterrence' zouden kunnen herstellen in Europa, niet door (verkapte) censuur. Resoluties van het EP, daarentegen, zijn quasi nutteloos.

3) Als de helft van Tsjechen zouden denken dat Syrische vluchtelingen "de verantwoordelijkheid" zouden zijn van de VS, dan getuigen die Tsjechen van weinig gezond verstand. Russische desinformatie zal daar wel een zekere rol in spelen, maar ik vermoed dat anti-Amerikanisme (aangekweekt door Westerse media en Europese politieke en culturele leaders) daar nog een veel grotere rol in speelt.

#120073

luk vanhauwaert

 

Ik heb het hier nog geschreven, maar naar mijn mening en veel sprekende met voormalige in Polen gelegerde Russische officieren, is het "Rusische expansionisme", meer bepaald in Oekraine, eerder een reactie op de expansiefrift van de Natto, en het niet durven "out of de box koude oorlog denken" van het westen, dan gevolg van een doelbewuste geopolitieke doktrine. Je zou die Oekrainise noodsprong kunnen vergelijken met de raketten cuba crisis. Een resolute boodschap, Tot hier en niet verder.

En daar bovenop het Russisch trauma van het "verraad van Kohl" en we oogsten in Oost Europa wat we zelf gezaaid hebben.

Ook in het Midden Oosten zagen de Russen met lede ogen, enerzijds, alsmaar hun invloed teruggedrongen worden en anderzijds een brandhaard onstaan waarvan ze zagen dat de Amerikanen er maar niet in slaagden die te bedwingen en waarvan ze vreesden dat die brand ook op hun territorium gevolgen zou kunnen hebben. Mooi meegenomen was ook het feit dat ze ongestoord en zonder veel risico´s in Syrie hun nieuwste wapentuig konden testen in real world omstandigheden. 

Enfin, we zullen vlug genoeg zien of Poetin de eventuele Trump sympatie en onervarenheid zal misbruiken of hij die zal aangrijpen tot het detoneren van spanningen.

#120080

fcal

 

Ik denk ook grotendeels in het door u geschetste stramien. In de internationale geopolitiek zijn er nagenoeg geen koorknapen. Af en toe stoot men er toch op. Obama en Carter waren zulke types. Er zitten er ook een paar in de Brusselse EU en omgeving. Noch Poetin noch Trump behoren tot dit type. Die laatste twee zijn aan elkaar gewaagd en normaal moet hij met de 'beste papieren', dus Trump, het kunnen halen. Dat zullen we straks wel zien. Een eervol compromis zal Poetins deel zijn, als hij het goed speelt en hij is daartoe in staat. Juncker, Timmermans, Morgherini en ook Merkel zullen er bekaaid vanaf komen. Over Hollande hoeven we het niet te hebben, die heeft zich zelf al afgevoerd. En de branie-achtige linkse Italiaanse 'coming-man' Renzi schoot zich zelf in de voet deze week. 

De mislukkingen van het internationale naïef-linkse beleid van Obama/HClinton in het Nabije Oosten zijn respectievelijk Tunesië (deels), Lybië, Egypte, Yemen, Irak en Syrië. Overal een miskleun van formaat, dat slechts in een aantal gevallen zelfs lokaal werd hersteld (Tunesië en Egypte). Bijna alles wat Bush Jr voor de VS bereikt had werd prijsgegeven zonder slag of stoot. Wereldvreemdheid wreekt zich. Het is pas toen bleek, dat de VS niet van plan was daadwerkelijk op te treden in Syrië en er aldaar een machtsvacuum ontstond dat Poetin daar ingreep. Poetin bood pervers zelfs de mogelijkheid aan de VS-leiders om zelf hun zogenaamde tolerante 'Al-Qaeda rebellen' af te voeren of toe te zien zoals die door het Russische of Syrische leger werden afgeslacht. En Obama liet begaan. 

Ook in Oekraïne verkeken zich de Brusselse lichtgewichten op de situatie. Met behulp van lokale militia  en andere zetbazen werden de West-Oekraïnische partijen aan de macht geholpen en de verkozen president afgezet. Een en ander resulteerde in de afscheuring van de Russisch-talige regio's zoals de Krim en de Donbass. De Krim had al een speciaal statuut, een terugkeer naar het 'statu quo ante' lijkt zelfs internationaal quasi onmogelijk gezien het resultaat van de de volksraadpleging. Poetin lijkt voor de Donbass enkel te streven naar soortement culturele oplossing, maar dat dient wel concreet gemaakt te worden. 

We zullen zien hoe alles uitdraait, maar ondertussen wordt dit aangegrepen voor een aanval op de vrije meningsuiting.

 

#120082

luk vanhauwaert

 

Ik ben zeer benieuwd; hoe de omgang van Trump en Putin met elkaar zal verlopen. Het zou goed zijn mochten ze snel face to face samen zitten. En dat dan zonder teveel "adviseurs" in de buurt.

Enerzijds de onconventionele, ondiplomatieke, wispelturige, creatieve entrepreneur en anderzijds de cynische, nacistische aparatsjik, Samen smedend aan een New-deal.

In grote lijnen. Rusland losser tegenover China. En voor Europa volgende koehandel, Amerika vergeet Oekraine in ruil voor Putins belofte, (die vooral de Oost Europeanen moet sussen); dat hij de Baltische staten, Finland en Polen voor eeuwig gerust zal laten. Trump is dan de held die de oekrainische crisis heeft opgelost, de Rusische beer heeft bezworen en hij kan Europa verder aan zijn lot overlaten. Putin tevreden dat de navo niet meer dichterbij komt.

In het Midden Oosten laat Trump eveneens de zaak over aan Putin, wetende dat Amerika met het opdrijven van de Schalieolie en gasproduktie, straks olie zelfbedruipend zal worden en ze dan in het midden oosten niet veel meer te zoeken en te verdedigen hebben. De uitgespaarde militaire miljarden pompt hij in de ekonomie en tewerkstelling. Amerika nbleoit en Trump wordt herkozen.

Putin zal in het Mideen Oosten olie, en vooral controle over de olieprijzen nodig hebben om zijn traditionele afnemers in voldoende aantal aan een winstgevende prijs te kunnen blijven leveren. Saodie arabie kan zijn oliepijplijn door syrie naar Europa via Turkije vergeten. Erdogan verliest zijn populariteit wegens een ekonomische crisis en gaat ten onder. De lucratieve oliehandel kan zijn wankele ekonomie niet meer te hulp komen. De anti putsj was zijn laatste kramp.

Europa (vooral Duitsland) zal blijvend olie-afhankelijk zijn en daarom uit de hand van Putin moeten eten.

Links Europa heeft gespeeld en verloren, De censuur oprisping is een late kramp.

Terecht staat Trump op de cover van Time als de belangrijkste figuur van het jaar. De wereld zou er met hem morgen wel eens heel anders kunnen uitzien.

#120083

fcal

 

Bijna alle succesvolle zakenmensen of politici op hoog niveau zijn enigszins narcistisch ingesteld of worden zo. Het verschil zit hem in de aard en de natuur van het succes. Bij sommigen ligt dat in een competitieve markt, waarvan men door een aangepaste strategie, na veel vallen en opstaan, de consumenten voor zijn producten weet te winnen. Bij anderen ligt dat in het aartsmoeilijke hindernissenparcours in een schimmige organisatie waar talentenconcurrentie en een zekere achterbaksheid volop heerst. Ik bedoel hierbij Trump en Poetin. Er bestaat ook het 'lege dop' of zonder inhoud narcissisme. Obama is daar een goed voorbeeld van.

Als Trump en Poetin straks over een of ander onderwerp zullen onderhandelen dan weten ze reeds nu welk vlees erin de kuip zit. En situaties zoals tussen Obama en Medvedev zullen zich nooit voordoen. https://youtu.be/XsFR8DbSRQE 

Of Trump Poetin 'carte blanche' zal geven in het Nabije Oosten valt sterk te betwijfelen. In dit opzicht en ook in vele andere onderwerpen zal hij minder wispelturig blijken te zijn dan wat de media ons proberen wijs te maken. De VS-belangen zullen bij hem primordiaal bkijken te zijn en dat tegen de minste kost. Gezien de mogelijkheid van energetische zelfvoorziening in de VS, zal olie voor hen een veel minder belangrijke rol spelen. M.a.w. de Europeanen komen er zonder de VS alleen voor te staan. De huidige EU-beleidslui zijn van een dergelijk laag niveau, dat ze alleen voor brokken gaan kunnen zorgen. Men mag hierbij niet vergeten dat Rusland nu ook lid is geworden van de OPEC. Dit is een gevolg van de stompzinnige EU-reactie t.a.v. de mafiaruzie tussen Rusland en Oekraïne. Het tegen elkaar uitspelen van Rusland en de OPEC is nu niet meer mogelijk. 

Het ziet er niet zo goed uuit voor de EU.

 

#120085

OutlawMike

 

luk, ik denk dat jouw scenario een realistische inschatting is. Het is nog heel vroeg, maar ook ik vermoed een 'detente' tussen de VS onder Trump en het Rusland van Putin.

Het zal ook helpen dat Poetin m.i. veel meer achting heeft voor Trump dan voor Obama. Ik bedoel niet vanuit racistische motieven, ik denk dat het Poetin worst is wat de huidskleur is van zijn tegenstanders.

Ik bedoel dat Poetin een instinctieve afkeer heeft voor leiders die hun eigen land te kakken zetten en vernederen. Dit is precies wat Obama acht jaar lang heeft gedaan.

#120074

OutlawMike

 

Wat denk ik in het buitenland niet zo goed ingeschat wordt is de tweespalt in de Tsjechische politiek-executieve klasse. Prouza is een man van het systeem, een nog relatief jonge manager die gepokt en gemazeld is in de EU-machtscoulissen. Tien jaar geleden was hij als jonge minister verantwoordelijk voor EU-relaties. Hij heeft ook in de Europese Raad gewerkt. Hij is één van de voornaamste bondgenoten van PM Sobotka. Allebei zijn CSSD-mensen (Tsjechische Sociaal-Democratische Partij).

En dan heb je de realistische hardliners als President Milos Zeman (alhoewel ook wel een soort sociaal-democraat). Zijn voorganger Vaclav Klaus (centrum rechts, zelfs met libertaire neigingen) was/is uit hetzelfde hout gesneden.

Het is geen toeval dat de meest Eurofiele leden van het Tsjechische establishment, zoals deze Prouza, onzinnige dingen zeggen over de immigratie. Het is mogelijk dat er "honderdduizenden" Syrische vluchtelingen in Europa zijn. Maar objectieve statistieken maken duidelijk dat zij een minderheid vormen in het grotere geheel van de volkstoeloop die sinds 2014 allicht al 2 miljoen, en misschien meer, in Europa gebracht heeft - de overgrote meerderheid onder hen NIET onder impuls van oorlogsgeweld.

Ik ben het met je eens, Marc, (zie je paragraaf 3), dat "Russische desinformatie" een rol speelt. Maar dan in de zin van, bijvoorbeeld: als een land met grote schuldaflossingen zit, dan kan het door gezond bestuur streven naar kleinere deficits en op den duur schuldafbouw. Een staat kan daarbij geholpen worden door lagere rentevoeten. Die lagere rentevoeten "spelen een rol" in de schuldafbouw maar zijn het "mindere" deel van het plaatje. Die Russische "desinformatie" is ook zoiets: een deel van het plaatje, maar het belang ervan  verbleekt in het niets bij de mechanismen die werkelijk tellen.

Ik zou me meer zorgen maken over de desinformatie van mijnheer Prouza zelf, de Eurofiel die mensen probeert bang te maken voor Russen terwijl we eerder bang moeten zijn voor de "800 pond gorilla in the room", met name miljoenen gelukzoekers die hier ons waardensysteem komen ondermijnen.

En dat mijnheer Prouza er dan nog aan toevoegt: "Die campagnes hebben een gemeenschappelijk doel met onze eigen extremisten: ons democratisch systeem ondermijnen."

Nu, ik weet niet genoeg van Tsjechische politiek om er veel zinnigs over te kunnen zeggen maar het zou me niet verwonderen als dat een sneer is naar zijn eigen president Zeman. Prouza's broodheer, PM Sobotka, heeft al eerder "geclasht" met Zeman.

#120079

Marc Huybrechts

 

@Outlaw, u levert interessante informatie over de Tsjechische politiek, waarvoor dank.

We zijn dus akkoord dat Russische officiele desinformatie reeel is, maar ook dat die desinformatie slechts een secundaire rol speelt bij de misvorming van de Tsechische publieke opinie. Onze eigen MSM en vermeende 'elites' spelen de primaire rol.

We zijn ook akkoord dat de "elephant in the room" (geen gorilla) zijn de massale migratiestromen die cultuur-ondermijnend zijn. Echter, die 'olifant' belet niet dat er ook goede redenen zijn om "bang" te zijn voor de Russen, of eerder voor hun dictatoriaal regime, aan de oostgrens van 'Europa'. Die redelijke angst berust op drie factoren: (a) de feitelijke precedenten uit de geschiedenis van de laatste eeuw m.b.t. Rusland, (b) de realiteit dat Putin vandaag beschikt over het grootste kernarsenaal in de wereld en, (c) dat Putin herhaaldelijk bewezen heeft van een gevaarlijke en koelbloedige poker player te zijn. De massale migratiestroom uit de islamitische wereld is het onmiddelijke probleem voor Europa dat een 'forse' en onsentimentele aanpak vereist. Putin stelt een meer quasi-permanent en lange-termijn probleem dat ook een forse aanpak vereist, teminste als men bekommerd zou zijn voor de overleving van rechtszekerheid en vrijheid in Europa.

#120084

OutlawMike

 

Marc, inderdaad, "elephant in the room". Alhoewel ik die 800 pond gorilla nu en dan ook wel tegenkom.

 

"om bang te zijn voor de Russen".

Ja, dat is waar. Uw punten a.) en c.) kloppen zeker, over punt b.) heb ik te weinig informatie maar het zou best kunnen.

Maarrre.... ik kom vaak op CDRSalamander, dat is een blog van een marinecommandant (ret.) van de US Navy, en die man heeft hele goede inzichten, background info, en citeert vaak bronnen die je in de MSM nooit ofte nimmer zal tegenkomen.

 

Hij had vorige week een post over de Russische dreiging, en geloof het of niet (hij is een onverdachte 'believer' in Amerikaans exceptionalisme), hij bracht zowaar begrip op voor Ruslands recente wapengekletter.

CDRSalamander:

"We move ABM systems to their border, they move nuke-capable SRBM to Kaliningrad. We encourage Ukraine, they invade Ukraine. We move small numbers of company sized maneuver forces in to the Baltic Republics, they reactivate and upgrade 3,000 MBT. We encourage the NATO Eastern Flank to increase spending on defense, Russia does the same.

 We accuse them of trying to manipulate our elections and funding radical parties in West ... and so on."

 

 

 

Hij citeert ook Jussi Niinisto, Fins Minister van Defensie en tevens een Finse militaire historicus:

http://www.militarytimes.com/a...

 

Het punt dat deze man maakt komt daar op neer dat als je Rusland niet provoceert door in zijn achtertuin, of wat het als dusdanig beschouwt, militaire spierballen te rollen, het ook niet zal reageren. Met wat overdrijving: als je je in een tijgerkooi met een maffe lamzak van een tijger bevindt en je houdt je heel kalm en probeert er weer uit te raken, heb je een goede kans dat dat ook lukt.

Als je echter die tijger begint te 'teasen' moet je niet staan kijken als het beest je aanvalt.

Volgens die Niinisto houdt Finland zich 'koest' en is er geen sprake van dreiging aan de Fins-Russische grens. Maar dat de NAVO jachtbommenwerpers en pantsers naar de Baltische republieken stuurt om te oefenen, of dat Verhofstadt in West-Oekraine wat staat te hitsen, tja, dat is dan een beetje zoals die tijger als een onnozelaar staan pesten met een stok.

#120075

fcal

 

Net de moeite genomen om deze resolutie van het Europees Parlement na te lezen. Orwells 1984-geest lijkt te zijn neergedaald over de schrijvers van dit rekest aan de Europese Commissie om regelrechte censuur in te voeren zogenaamd naar aanleiding van de als anti-EU opgevatte 'nieuwsverstrekking' door o.a. Russia Today en andere bronnen. Terloops wordt ook IS hierbij vermeld maar die hebben geen eigen propaganda-zender. Het verbaast wel dat de Arabische propagandazenders (Al Jazeera, Al Arabiya ...), die in Europese talen uitzenden hierbij niet betrokken worden. Enkele zinsneden:

"Overwegende dat de EU zich bij haar optreden op het internationale toneel laat leiden door beginselen als democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden ...  overwegende dat derde partijen die de Unie in diskrediet willen brengen deze waarden niet delen."

"Overwegende dat oorlogspropaganda en het propageren van op nationale afkomst, ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens die aanzetten tot discriminatie, vijandigheid of geweld verboden zijn overeenkomstig artikel 20 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten."

"Overwegende dat er tegelijkertijd een kritische beoordeling moet plaatsvinden ten aanzien van de vraag hoe moet worden omgegaan met mediabronnen waarvan is bewezen dat zij zich herhaaldelijk hebben beziggehouden met strategieën van bewuste misleiding en desinformatie, vooral in de "nieuwe media", sociale netwerken en de digitale sfeer."

En nu de strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden. De Russische desinformatie- en propagandaoorlog dient erkend en bloot gelegd. Daarom 

" ... spreekt men o.a. "scherpe kritiek uit over de Russische inspanningen om het integratieproces in de EU te verstoren en betreurt in dit verband dat Rusland anti-EU-krachten in de EU ondersteunt, en met name extreemrechtse partijen, populistische krachten en bewegingen die de fundamentele waarden van liberale democratieën terzijde schuiven."

"Onderstreept dat het aanzetten tot haat, geweld of oorlog zich niet mag "verschuilen" achter de vrijheid van meningsuiting; spoort aan tot wetgevingsinitiatieven in dit verband om bij de behandeling van desinformatie voor grotere verantwoordingsplicht te zorgen."

"Wijst op de verantwoordelijkheid van de lidstaten om vijandige informatiecampagnes op hun grondgebied of tegen hun belangen actief, preventief en in samenwerking te bestrijden; ...."

"Verzoekt de Commissie bepaalde wetgevingsinitiatieven te bevorderen om op doeltreffendere wijze om te gaan met desinformatie en propaganda ..."

"Benadrukt de rol van online-instrumenten, en met name de sociale media waar het verspreiden van valse informatie en het lanceren van desinformatiecampagnes eenvoudiger is en vaak niet wordt belemmerd..."

"Uit zijn bezorgdheid over het gebruik van sociale media en onlineplatforms voor criminele haatzaaiende uitingen en het aanzetten tot geweld, en spoort de lidstaten aan wetgeving aan te passen en bij te werken om een antwoord te bieden op de huidige ontwikkelingen ..."

Een mooi voorbeeld van Goebbeliaanse Gleichschaltung van nieuwsgaring, informatieverstrekking en -duiding. En daarvoor haalt men een weinig invloedrijk Russische nieuwszender aan.

Ik geloof dat hier veeleer het mondsnoeren van Euro-skeptische partijen bedoeld wordt. Tja, na Brexit, Trump en het recente Italiaanse debakel zit de schrik bij de 'marxistische en christelijke socialen' er diep in.

#120076

Marc Huybrechts

 

Fcal, ik denk dat de conclusie in uw laatste paragraaf correct is.

In Rusland is de censuur vandaag terug quasi-compleet, zodat de doorsnee Rus weinig afweet van de buitenlandse realiteit. In de EU is men al geruime tijd - maar traag - in dezelfde richting aan het evolueren. Het enige verschil is dat Putin niet pretendeert van een democraat te zijn, terwijl het gemoraliseer van de EU Nomenklatura de indruk geeft dat ze zich zelf zien als het summum van 'beschaving'. Beide kanten in Europa vandaag kunnen vrijemeningsuiting niet verdragen. Het is hoog tijd dat er een Europese 'Trump' opkomt om de kaarten radikaal te herschudden.

Vandaag staat de linkse Amerikaanse media in rep en roer omdat Trump het heeft gedurfd van een telefoongesprek te voeren met de democratische Presidente van Taiwan. Stel u voor, zeg, Obama mag miljarden geven aan de Ayatollahs en lofbetuigingen voor een tiran gelijk Castro, maar Trump zou volgens de MSM aan de leiband van Beijing moeten blijven lopen. We gaan interessante en hopelijk betere tijden te gemoet. Maar Obama heeft nog 6 weken om nog vele verdere schade aan te richten.

#120077

fcal

 

@MH. Voor zover ik ingelicht ben, ging het telefonisch onderhoud van de Taiwanese presidente uit. Trump had volgens deze critici het gesprek dienen te weigeren en waarschijnlijk hierover Obama's raad dienen te volgen. Obama, de eerste VS-president,die ik zag knielen voor een absolutistische Wahabbi-monarch uit Saoedië-Arabië om zijn handen te kunnen kussen.

Trump is duidelijk volwassener, hij doet me denken aan Roosevelt. De Theodore Roosevelt Jr van de "Speak softly and carry a big stick"-benadering. 

#120086

luk vanhauwaert

 

Trump durft alles. Dat is het verfrissende aan hem. Hij heeft evenzeer lak aan zijn, "verkalkte, elitaire, overgepolitizeerde fellow republikeinen" als hij schijt heeft aan de modieuze linksen met hun politiek korrekte codex. 

Hij is een raar soort rechtse. Is hij wel een rechtse? Dat maakt voor mij niks uit. Zijn belangrijkste verdienste als president, bovenop het stoppen van de imigratie en een detente te bewerkstelligen met Rusland, zou zijn, dat hij er in zou slagen om de "totale free speach" weer in ere te herstellen in Amerika. 

Hier in Polen waar een "zogezegd rechts bewind" al een tijd absoluut aan de macht is, wordt het vrij spreken alsmaar verengd.

Ik hoop maar dat andere Europese rechtse partijen niet dezelfde "Nationalistisch socialistische" weg als Polen opgaan. Peter De Roover van de NVA die vandaag pleit om "haatspeak" te verbieden, is een veeg teken en zijn voorstel  ligt in de lijn wat Merkel en de Unie wil.

Ook bekijk ik met argwaan het Vlaams Blok. Daar is ook een "Nationalistisch Socialistische" strekking aanwezig. Ik hoop dat Europese rechtse partijen, die straks kans maken te winnen, er zullen in slagen een eerder "nationalistisch liberale" koers aan te houden.

Enfin voorlopig al blij dat ze er allemaal serieus werk van willen maken, om de islamisering van Europa te Stoppen.

#120078

fcal

 

Ook Eric Worral van "Wattsupwithat"-com geeft aan dat een van de belangrijkste taken, die Angela Merkel wenst uit te voeren de strijd is tegen vals of pseudo-nieuws. Het lijkt dan toch om een gecoördineerde censuurbeweging te gaan met de bedoeling internet & Co onder controle te krijgen.

https://wattsupwiththat.com/20...

#120087

Marc Huybrechts

 

Op basis van de keuze van het onderwerp (Russische desinformatie) door Lvb en van sommige commentaren hierboven, zou het duidelijk moeten zijn dat de ge-expatrieerde Vlamingen hier meer bezorgd zijn over de natuur van het Russische regime dan vele conservatieve 'Europeanen' (Belgische Vlamingen). Dat is eigenaardig vermits Putin een veel groter onmiddelijk gevaar stelt voor Europa dan voor de USA. De hoofdreden lijkt te zijn dat men Putin ziet als een potentiele partner in de strijd tegen de islamisering van Europa. Nogmaals, het ene sluit het andere niet uit. Putin is niet geinteresseerd in de onderwegezijnde islamisering van West-Europa. Hij is primair bekommerd om het behoud van zijn dictatoriaal regime, en dat vereist aggressief nationalisme als motivering in de vorm van een streven naar een herstel van de voormalige Soviet Unie (m.a.w Russische controle over buurlanden 'of the near abroad'). Men gaat de islamisering van West Europa niet kunnen vermijden door de vrijheid van Balten en andere Oost-Europeanen op te offeren. Integendeel.!! Westerse zwakte en appeasement kan de autoritairen op deze aardbol (China, Rusland, Iran, enz...) enkel aanmoedigen een nog gevaarlijker maken. Na 8 jaren van absurde Obama-manie zou dat toch duidelijk moeten zijn in de politieke hoofdkwartieren van Brussel, Berlijn, Parijs enz...? Blijkbaar niet. De islamisering van West-Europa kan enkel vermeden worden door 'interne' maatregelen in West Europa zelf, hoofdzakelijk immigratiestop en herstel van vrijemeningsuitingsrecht (wat serieuse islamkritiek terug zou mogelijk maken).

De relaties tussen de VS en Rusland in recente jaren zijn door een eerste "re-set" gegaan onder naieve neocon GWBush en een tweede re-set onder de nog meer naieve ideoloog Obama. Beide presidenten waren incapabel om op voorhand de monsterlijke realiteit/natuur van Putin te kunnen doorzien. Voor een korte samenvatting van de recente geschiedenis hieromtrent en van die twee re-sets wil ik verwijzen naar de website van Victor Davis Hanson (victorhanson.com), en zijn artikel van eergisteren ("Trump's Russia Reset?"). Waarschijnlijk gaat er nu een 3de en meer realistische re-set komen. Ik hoop dat Trump zich zal ontpoppen als een echte Realpolitiker. Hanson maakt ook nuchtere bedenkingen/speculates over de verwachtbare 'horse trading' tussen "murderous dictator Putin" en "populist bully Trump". Onze Fcal heeft dit allemaal al gedeeltelijker eerder kunnen voorzien hierboven met zijn conclusie: "...het ziet er niet goed uit voor de EU".

#120090

luk vanhauwaert

 

Mark,

Ik herhaal mijn gedacht over een mogelijke "Horse-Trading" over Oost-Europa.

Ik vermoed dat Trump de huidige Oekrainse toestand zal aanvaarden en hij ook de NAVO aspiraties, om nog verder Oostwaarts op te willen schuiven, aan banden zal leggen. (De Amerikaanse Navo support geldkraan gaat dicht!!)

In ruil zal Trump van Putin eisen om de souveriniteit van Rest-Oekrainie, Polen, Finland en de Baltische staten, blijvend te akcepteren.

Zulk een koehandel waar niemand gezichtverlies zal leiden kan door geen enkele derde als zwakheid van de ene noch de andere worden uitgelegd. Integendeel zowel Trump als Putin zullen geprezen worden als vredestichters en krijgen dan ook gezamelijk de Nobelprijs voor vrede:

Litauwen, maar vooral Polen zullen tegenspruttelen, want mischien nog meer dan dat in Rusland het verlangen leeft om de voormalige sowjet te reconstrueren, kennen de Polen nog altijd het virulente verlangen naar het herstel van het Groot Poolse rijk. Je zou er versteld van staan mocht je de media en politiekers, hier bijna dagelijks agressief en provokatief tegen Rusland horen te keer gaan. Openlijk wordt er ook gedebateerd om voormalige Poolse delen van Oekrainie terug te nemen.

Zou zulk een status quo een slechte deal voor Europa zijn? Ik meen van niet. De Navo had wel graag direct aan de Rusische grens gestaan. En de globalistische kapitalisten hadden ook graag een nieuw wingewest: Maar wij west en midden Europeanen hebben in het door en door verotte en corrupte Oekraine weinig eer te halen. 

Mijn gedacht, Laat die buffer tussen Rusland en Europa maar rustig ontstaan. En feiten zijn feiten, als je het puur geografisch bekijkt heeft Rusland, in tegenstelling tot Europa, in ons werelddeel, de laatste twintig jaar maar bitter weinig aan invloedsfeer gewonnen. 

#120091

Marc Huybrechts

 

Lukas,

Deze discussie hebben we al eerder gehad in de context van Khadafi een paar jaren geleden. Wij verschillen gewoon van mening over het denkpatroon van dictators. Ik wil uw positie niet miskarakteriseren, maar heel kort en een beetje simplifierend samengevat: u denk dat men met wat vlijerij en diplomatie, of soft power, een dictator zou kunnen overtuigen van een 'akkoord' te respecteren. Ik geloof daar geen barst van. Dictators zijn enkel gevoelig voor 'hard power'. Zij zijn gewoon van in eigen land hun goesting te kunnen doen, en beschouwen zich niet gebonden door formele interne wetgeving en ook niet door internationale verdragen.

Oekraienie heeft zijn onafhankelijkheid herwonnen, een kwarteeuw geleden, op basis van een Verdrag, onderschreven door Rusland, de VS, en de 'grote' Europese staten. In dat verdrag ondernamen die staten van de territoriale integriteit van Oekrainie te garanderen in ruil voor opgave van het (partiele) kernarsenaal van de voormalige Soviet Unie op Oekraiens grondgebied. Die 'garantie', m.a.w. internationaal recht, is eens te meer nutteloos gebleken, omdat de NAVO niet langer meer 'credible' , of geloofbaar, is. De Europeanen voldoen al dekadenlang niet meer aan hun NAVO verplichtingen, en met de verkiezing van Obama verloor ook de VS haar credibiliteit in de ogen van de dictators op onze aardbol. Putin heeft dus eens te meer zijn kans gegrepen.

Het status quo dat u beschrijft is een "slechte deal" voor Europa, maar het is waarschijnlijk wel het enige dat Europa gaat krijgen vandaag, en het betekent dat er geen rechtszekerheid bestaat in Europa vandaag. Het is een slecht deal, hoofdzakelijk omdat het geen 'echt' deal is in de ogen van Putin. Voor hem gaat dit een kortstondige accomodatie zijn om de bestaande beperkte sancties wat te kunnen verzachten, tot de volgende kans zich zal voordoen om verdere controle over Oekraienie en de Baltische staten te kunnen bekomen. Die verdere kans gaat door vele factoren beinvloed worden, maar primair door interne Russische condities (i.e. noodzaak van aggressief nationalisme als staatsideologie) en ook wie er in het Witte Huis zal zitten.

Ik weet niet hoe de "koehandel" van Trump verder zal verlopen. Hij gaat zich vooral laten leiden door Amerikaanse belangen, en niet Europese. Het is natuurlijk een lange-termijn belang voor de VS om te beletten dat regionale hegemonen (Rusland in Oost-Europa, China in Azie, en Iran in het MiddenOosten) hun regio's zullen domineren in die mate dat ze rechtmatige VS belangen zullen kunnen beschadigen. Maar ik vermoed dat Trump zich (juist gelijk Putin) gaat richten op 'kortstondige' en pragmatische koehandel. Het enige waar ik zeker van ben, in deze context, is dat hij de contemporele Nobelprijs voor de Vrede totaal belachelijk vind, dit in tegenstelling met Verhofstadt, Merkel, Junker, Obama en consoorten.

#120092

fcal

 

Dictators zijn dictators, autoritainen zijn autoritainen, democraten zijn democraten, eitjes blijven eitjes of zwakkelingen. Een dictator of autoritair kan men nooit op zijn of haar woord geloven. Daar horen tastbare daden bij.

En zowel Oekraïene, Wit-Rusland (Belarus) als Rusland zelf scoren hierbij ondermaats. Overal is een soort maffia-achtige oligarchie de baas. Dat is het meest uitgesproken in 'Belarus', waar Lykasjenko sinds jaar en dag de plak zwaait.

In Oekraïene ziet men het bos niet meer door de alom aanwezige corruptie.

En Rusland kent een autoritair bewind, dat in vergelijking met de vorige het meest humanitair overkomt, wat dit ook betekent in zo'n situatie. Eigenlijk hebben we te doen met een 3-tal maffiastaten, die op het ter ziele gegane lijk van het communisme voortwoekeren. 

Daar past altijd waakzaamheid bij. Trouwens waarom niet? Met open vizier dient men elk onrecht te  bestrijden en dit aan de kaak gesteld te worden. Of het nu intern of extern vast gesteld werd speelt geen rol. 

Daarom zie ik het kluwen Rusland, Oekraîne en Belarus als een soort maffia-staten. Men kan noch Poetin, noch Lykasjenko, noch Podohreds op hun beweringen geloven. Ik zie niet in waarom de EU de zijde van een van deze bewindslieden zou kiezen. Net zoals Trump voor de USA opkomt, geldt hier wat hier het voordeligst is voor West-Europa. Een bewaakt akkoord met de machtigste van dit trio kan wellicht iets opleveren, de rest is stokerij. 

En zoals ik hiervoor reeds wees, het ultra-nationalisme is achter het vroegere (IJzeren Gordijn) nog steeds levendig. Polen dromen van Pilsoedski en Hongaren dromen van hun Nagy Magyaorszag (Groot Hongarije) en Roemenen willen Bessarabië (Russisch Moldavië) in te palmen. Dit alles op de rekening van Poetin (Rusland) aan te merken is nogal een blinde optie. 

 

 

#120094

Marc Huybrechts

 

Akkoord dat er daar drie mafiastaten zijn, maar slechts een daaronder stelt een gevaar voor verdere destabilisatie op het Europese continent. Mijn punt is dat vorige formele akkoorden werden geschonden door Putin, en dat is precies omdat de NAVO haar credibiliteit heeft verloren. De geschiedenis leert dat appeasement van aggressieve dictators een kortstondige illusie van 'vrede' kan brengen, maar uiteindelijk tot een grotere conflageratie gaat leiden. Dat was zo in de dertiger jaren met Hitler/Chamberlain, en zal ook zo worden in de context van de appeasement m.b.t. de nucleaire programmas van Noord Korea en Iran in de voorbije dekade.

Ik vrees dus dat het nu te laat is voor het Westen, zowel Europa als de VS, om een "voordelig akkoord" met Putin te kunnen bekomen omtrent Oost Europa. En een "bewaakt akkoord" lijkt me nu een fictie te zijn, juist gelijk vorige akkoorden met Putin waren. Hij heeft de maat genomen van de contemporele leiders van de grote NAVO landen en gezien dat er geen echte 'deterrence' effect meer is. Ik verwacht dan ook dat hij zal verder blijven 'proben' aan de rand van de NAVO, de Baltische staatjes dus, en ook in Oekraiene en misschien elders. Putin, weet heel goed dat de VS troepenmacht in Europa vandaag nog 10 % vertegenwoordigt van het niveau van 30 jaar geleden, dat de VS 6th fleet in de Middellandse zee vandaag nog maar een schaduw is van 30 jaar geleden en nu zonder vliegdekschepen, en dat Obama de 'tactical nuclear force' in Europa heeft opgedoekt. Dit laatste betekent dat men bij Putin's volgende provocaties alle flexibiliteit in response verloren heeft en voor de keuze staat van submission of Armageddon (t.t.z. de 'strategic nuclear arsenal'). We kunnen niet verwachten, en terecht, dat Westerse leiders Armageddon gaan kiezen. Ze hadden het nooit zo ver mogen laten komen. Dank u Obama, Merkel, Hollande, etc...

Trump gaat die realiteit niet kunnen veranderen, althans niet op korte termijn. Nu lees ik juist vandaag dat de EU leiders precies vandaag vergaderen over een verhoging van hun militaire uitgaven in de context van de NAVO. Men kan dus zeggen dat in die zin Trump al een zeker effect heeft gehad, nog voor hij 'in office' is. Maar, ik verwacht dat Oost Europa gaat gedestabiliseerd blijven en dat EU leiders in de komende jaren zullen geconfronteerd worden met pijnlijke beslissingen omtrent verdere Kremlin provocaties die ze zullen moeten 'ondergaan'.

#120095

fcal

 

Ten aanzien van dictatoren en autoritairen neem ik aan dat onze standpunten overeenkomen. Daar geldt steeds de Latijnse spreuk "Si vis pacem, para bellum" of "wil je vrede, bereidt je dan voor op oorlog".. Met andere woorden een robuuste waakzaamheid blijft steeds geboden. Verder houdt men het best op een koele zakelijke houding op alle gebieden. Dat heeft niets te zien met Chamberlain of München.

Ik begrijp nog steeds niet waarom de EU zich zou mengen in de economische en politieke strubbelingen tussen deze 3 maffiastaten. Dit geldt trouwens ook voor de VS c.q. NAVO. U impliceert dat Poetin als eerste en enige de formele akkoorden schond. Niettemin ging aan de verandering van lotsbestemming van de Krim, iets heel anders vooraf. Een 'verkozen' Oekraïnse president werd door een coup waar zowel de EU als naar het schijnt de VS betrokken waren, afgezet. Dit gebeurde door veelal West-Oekraïnische ultra-nationalisten van het soort dat door LVH zo goed beschreven is geworden. Er was zelfs een Neo-Nazi-partij bij betrokken. Dat liep uit op het economisch (o.a. ambtenaren en pensioenen van Russischtaligen niet meer betaald) en taalkundig pesten van het Russische volksdeel in de Krim (apart statuut) en het Oostelijke Don-bekken.Het Russisch werd er als officiële taal afgeschaft zowel op ambtelijk- als op onderwijsgebied. Dan pas zijn de Russische drijverijen begonnen. Hierbij is door hen het aparte statuut van de Krim handig gebruikt. Met een referendum kozen de Krim-burgers voor aansluiting bij Rusland. En in het Don-bekken ontstond een burgeroorlog waarbij beide partijen wreedheden begingen. Wat dit laatste betreft lijkt Poetin aan te sturen op een lokaal statu quo ante. Met wat goede wil wederzijds zou dit kunnen lukken. Er lijkt in ieder geval reeds een ruime periode een 'staakt het vuren' situatie te bestaan.

Wat de EU in Oekraïne zoekt, is me een raadsel. Zo'n rotte bende vol corruptie, een echte maffia-staat. Ik krijg steeds meer de indruk dat de EU door Oekraïnische politieke leiders gemanipuleerd wordt in hun eigen conflict met Rusland. Dat laatste betrof vooral de betaling aan Rusland van de gasleveranties door Rusland aan Oekraïne. Ondertussen steunt de EU dit Oekraïnsch regime a rato van 4 - 5 miljard euro per jaar. In hun eerzucht, ijdelheid en overmoed lijken de Eurocraten er gewoon te zijn ingetrapt. 

Wat Rusland betreft is het zo dat strateeg Poetin wel beseft dat zijn krijgsmacht nog steeds niet opweegt tegen de NAVO, zelfs in diens laatste en huidige belabberde staat. Met Trump zal straks door de Europese NAVO-leden veel meer dienen geïnvesteerd te worden. En de speldeprikken van beider zijden zullen wel ophouden als in het post-Obama tijdperk de betrekkingen zakelijker worden. 

 

#120099

luk vanhauwaert

 

 

Fcal, Mark,

Er was een tijd dat oorlogen woedden tussen religies. Dan tussen politieke systemen, Autoritair/democratisch. Maar nu zijn we aangeland bij een situatie waar primitieve beschavingen onze westerse orde en veiligheid bedreigen. In die kontext is het gevaarlijk in het voorbije konfliktdenken met Rusland te blijven hangen. Een nieuwe realpolitik is nodig. Rusland is een objectieve bondgenoot in die clash der civilisaties geworden. Westerse staten kunnen zich niet meer de luxe permiteren elkaar onderling te bevechten. Ons aller beschavingsmodel staat op het spel.

#120100

fcal

 

Afgezien van de "Clash of Civilizations"-situationele toekomst, dient men als men 'Realpolitik' wil bedrijven ook nog beschikken over een eigen cultureel en maatschappelijk duidelijk standpunt. De EU, die van een verbond van onafhankelijke staten met een gezamenlijke vrije markt onder socialistische en christen-democratische invloeden verworden is tot een pseudo-federale eenheidsstaat heeft geen dergelijke vertrekpunt. Elke verwijzing naar de culturele, godsdienstige of historische achtergrond en normen c.q. waarden ontbreekt. Een diffuus vrijblijvend, 'multicultureel', divers en postnationaal elitair mandarijnendom wordt uitgedragen. La trahison des clercs in het groot, in een ondemocratische omgeving. 

Ik zie ook niet in waarom een autoritair bewind zoals in Rusland geen bondgenoot zou kunnen zijn in de onvermijdelijke confrontatie, die straks met de Islam komt. De NAVO was vroeger evenmin kieskeurig toen Spanje onder Franco, Portugal onder Salazar, Griekenland onder de kolonels of Turkije onder opeenvolgende autoritaire bewindslieden er deel van uitmaakten. Zelfs nu wordt met Turkije onder proto-dictator Erdogan niet gebroken. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne kan bijgelegd worden, men kan de betrokkenen via zelfbestemming democratisch laten beslissen.

#120093

luk vanhauwaert

 

Fcal,

Een dictator of autoritair kan men nooit op zijn of haar woord geloven. 

Blijkbaar kan men demokraten ook niet op hun woorden geloven.

http://www.zeit.de/2014/41/nato-russland-usa-deutsche-wiedervereinigung.

Ik blijf het herhalen, wij moeten niet schijnheilig doen. Wij hebben Putin gemaakt, en wij zijn de oorzaak waarom hij zo handelt. Nu krokodillentranen storten omdat hij Europa en de NATO belet nog dieper in het Oosten op te rukken, en beweren dat Rusland Expansionistisch is, is het verdraaien van de feiten. Oekrainie was een onhandige Rusische verdedigingsreflex die ze mischien zelf al berouwen. 

Wij hebben een gouden kans, op durende en blijvende vrede in Europa, op het worden van een gelijke onafhankelijke macht. -naast China en Amerika- verkwanselt, omwille de Amerikaanse hegemonistische belangen, die in dit specifieke geval zeker niet de onze waren!

We moeten ook niet de standaard van de dubbele moraal verdedigen. Er zijn Nato lidstaten die erger zijn dan Rusland, Turkije om het maar niet te noemen, en kwa autoritair handelen begint een Oostland, dat ik heeeeel goed ken, (en het is niet voor niets, dat ik uit voorzichtigheid geen namen noem) al heel erg op Rusland te lijken. Politici die op verdachte wijze zelfmoord plegen of die gewoon met de pass-partout beschuldiging van corruptie monddood gamaakt worden, Het hooggerechtshof dat buiten spel wordt gezet, De media die worden gezuiverd van kritische Journalisten, De homofobia, de inmenging in cultuur en uitoefenen van censuur waar een directrice van een kultureel centrum per direct ontslagen is geworden wegens het niet willen spelen van een regiemvriendelijke propagandafilm. Het zijn dingen die men altijd over Rusland leest, maar hoho als het over een bevriend NATO land gaat, dan dekken we dat met de "pseudo-democratische" mantel der liefde.

 

Mark,

De Nobelprijs voor Trump en Putin was ironisch bedoeld. (alhoewel)

Jij mag natuurlijk blijven geloven dat Rusland op de Baltische staten aast. De realiteit is dat Rusland geen belangen heeft in de baltische staten en er zelfs al zijn organisaties en zijn bedrijven uit weg haalt wegens de hevige anti russische sfeer die er heerst, De russische minderheden worden er gepest. Voor het minste in gevangenissen opgesloten, waar onmenselijke toestanden heersen en waar verkrachtingen van vrouwelijke gevangenen en foltering van mannelijken, shering en inslag zijn. De Baltische staten haten de Russen en drijven elk incident op de spits, wetende dat de Europese unie en de nato achter hen staan. Zoals kleine jongens die met stenen naar andere kinderen gooien achter de rug van hun bullebak broer. Het is waar dat in de Baltisch staten veel rancune heerst wegens de repressie na de oorlog, toen vele Balten die in de SS tegen russen streden zwaar vervolgd werden. Nu zijn kleinzielige weerwraak en provokaties (De inhuldiging van een SS monument, betaald en bijgewoond door de overheid, o.a.) dienstig om de russen en Putin te laten reageren. Om de Russen dan eventueel klappen te laten krijgen door de Nato. Dat zou de Balten, en andere voormalige Oostblokstaten, met hun territoriumaanspraken op delen van Rusland, zeer goed uitkomen. Willen wij west-europeanen die Oost-Europese rancunes en aspiraties met bloed en welvaart betalen? Verhofstadt blijkbaar wel.

Ik zou het Persoonlijk zeer wenselijk vinden dat er zo snel mogelijk ontspanning komt in de betrekkingen tussen Rusland en Amerika. Er bestaat met het aantreden van Trump een kans om de fout van de negentiger jaren te herstellen. Doel van een Amerikaans-Rusische samenwerking zie ik vooral in het verdedigen en herstellen van de Westerse waarden in het gezamelijk terugdringen en een dam op te werpen tegen een verdere ISLAMISERING van Europa.

Je kan veel zeggen van Rusland maar in vergelijking met de Islam, is Rusland een land met een westerse kultuur en ligt de mentaliteit in dat grote land veel dichter bij de onze.

Ik weet het, Jij ziet pragmatische samenwerking met Rusland wegens ideologische gronden en Amerikanisering van je persoonlijk leven uitgesloten, maar ik en zoals jij terecht opmerkt, samen met mij, vele West Europeanen niet. 

#120102

Marc Huybrechts

 

@luk Vh

Deze reactie komt wat laat, en vervalt enigzins in herhaling van wat ik reeds eerder heb betoogt. Niettemin is het blijkbaar nodig om bepaalde stromannen en misconcepties te helpen verbannen.

1). West Europeanen moeten zeker geen "bloed en welvaart" betalen voor Oost Europese "rancunes". Trouwens wanneer was de laatste keer dat West Europeanen bereid werden gevonden om blood en welvaart op te offeren voor anderen? Maar, West Europeanen moeten wel durven vooruit kijken en zich niet door korstondige gemakzucht laten leiden. Het is in het lange termijn belang van West Europeanen dat de territoriale grenzen van alle Europese landen worden gerespecteerd en niet gewelddadig worden gewijzigd (enkel door vreedzame onderhandelingen). De geschiedenis is daaromtrent heel duidelijk. De tolerantie voor geweld, leidt tot meer en erger geweld. Het is de keuze tussen recht of de 'jungle' van rechteloosheid.

2) Zonder twijfel bestaan er vele soorten van aanspraken en "rancunes" in Oost Europa, maar de big picture van de historische realiteit in ons eigen leven nog zou toch duidelijk moeten zijn. Het is de Soviet Unie onder Stalin die Oost Europa heeft bezet, en met onnoemlijk geweld heeft behouden, en NIET omgekeerd. Het feit dat de Duitse nazis kortstondig hetzelfde deden mag ons gezichtsveld omtrent dat big picture niet belemmeren. In voorspellingen omtrent de toekomst (van de Baltische staten bijvoorbeeld) kan men zich laten leiden door (a) anecdotes, door verhalen van individuen, of zelfs door desinformatie van dictoriale regines, ofwel door (b) feitelijke empirische observaties uit de recente big picture geschiedenis. Ik kies voor (b), en dat heeft niets te maken met vermeende "ideologische gronden", noch met enige mogelijke "Amerikanisering van persoonlijk leven". Het heeft wel te maken met gezond verstand en met een bewuste intellectuele keuze van te volgen leidraden in het leven.

3). Rusland is vandaag een dictatuur, en is dat trouwens altijd geweest. Wie dat niet kan zien is ofwel fysiek blind ofwel ideologisch verblind. Rusland representeert geen contemporele "Westerse waarden", en het is spijtig dat vele West Europese rechtse nationalisten dat blijkbaar niet (meer) beseffen. Russische emigrees beseffen dat doorgaans wel.

4) Natuurlijk ben ik WEL voor een "pragmatische samenwerking" met Rusland, waar dat mogelijk blijkt en vooral waar belangen samenvallen en voor specifieke problemen. Ik ben toch gaan 'Trumpen' in de VS presidentsverkiezing, en Trump heeft herhaaldelijk retorisch gezegd: "Wouldn't it be nice if we could get along with Russia?". Dat was zijn manier om het naieve en zigzagging moraliserende beleid van Obama/Clinton t.o.v. Rusland te bekritiseren. Maar, wanneer men met onscrupuleuze dictatoriale regimes (gelijk China, Rusland, Iran, Saudi Arabia, enz...) onderhandelt en onvermijdelijk-tijdelijke en specifieke akkoorden maakt, dan moet men goed beseffen wat soort van 'varken' men in de kuip heeft, en vooral geen illusies onderhouden omtrent de ware natuur van die 'partners'. Dit laatste was en blijft de grote fout van de naief-linkse Obamas, Merkels, en andere naief-linkse 'multiculturalisten' in het Westen. Ik hoop en vermoed dat Trump niet zo dom gaat zijn.

5) De groeiende islamisering van West Europa is een groot probleem. En Rusland zou in principe een bondgenoot kunnen zijn in de strijd daar tegen. Maar, of het een werkelijke bondgenoot is in die strijd is zeker betwistbaar. Er is veel evidentie dat Putin westers gemoraliseer over 'mensenrechten' als een veel groter gevaar ziet voor zijn dictatoriaal regime. Zijn (tijdelijke) alliantie met Iran is er een indicatie van. Putin is niet onmiddelijk bekommerd om 'islamisten', vermits hij ze hardhandig kan aanpakken in Rusland zelf. Wie herinnert zich nog toen hij de hoofdstad van Chechnya, Groshnia, met de grond gelijk maakte? Een prelude voor Aleppo? In Belgique hebben ze niet de luxe om Molenbeek te 'mogen' plat bombarderen. Putin heeft die luxe wel, precies omdat hij dictatoriale macht bezit.

6) Een uitspraak als "wij hebben Putin gemaakt" is al even kortzichtig en dom als het (vroegere?) naief-linkse refrein van "wij zijn verantwoordelijk voor het terrorisme van de radikale Islam". Dat is pure ons in en kopindegronderij. En ik zou ook eens graag een concreet voorbeeld willen zien van vermeende "Amerikaanse hegemonistische belangen". Het zou ons een kans geven om het sukses van Putineske (of andere dictatoriale) desinformatie te kunnen bloot leggen.

#120104

luk vanhauwaert

 

Van punt 1 tot en met 5 ben ik het volledig met je eens. Behalve waar je naadloos overgaat van Stalin naar Putin en je boudweg beweert dat Rusland AlTIJD al een diktatuur is geweest. -En ik val ook in herhaling.- Je vergeet de tijd dat Gorbatsjow zeer royaal het westen tegemoetgekomen is! Onze argwaan en onze onmogelijkheid om lost te komen van ons vastgeroeste Rusland-vijandbeeld, vooral van Amerikaanse zijde, (Duitsland was pro) heeft geleid tot de beslissing van de G7, om ergens in de negentiger jaren, zeer berekend, Gorbatsjow een reddende miljarden-lening te onthouden.

Die ijskoude, ongeargumenteerde weigering (ik zie nog de televisiebeelden van toen voor mij, met een geslagen en vernederde Gorbatsjow) , waar geen andere bedoeling achter zat, dan de sowjet unie finaal, voor eeuwig en voor altijd, de doodsteek te geven, heeft net het tegendeel bewerkt. Het heeft de morrende en de hongerende Russen in de handen van de wegbereiders(Jeltsinn) voor Putin gedreven.

Was Gorbatsjow in staat geweest middels zijn soort "Marchall plan voor Rusland", om de overgang van een plan-ekonomie naar een vrije markt- ekonomie minder pijnlijk voor de modale Rus  te laten verlopen, dan had de rethoriek (We make Russia great again!) van Putin en Co, geen schijn van kans gehad.

In die zin moet je mijn uitspraak begrijpen;"Wij(de G7) hebben  hebben Putin gemaakt

Vergis je niet. Ik ben geen Putin fan. Ik ben een criticus van de oncreatieve starre en slechts in staat zijnde eenrichtingsdenkende Amerikanen van na de tweede wereldoorlog tot Trump. Wat voor sucessen, waar ze na de tweede oorlog overal in de wereld intervinieerden, hebben ze bereikt?

Mij intresseert "Make amerika great again" geen snars. Ik woon niet in Amerika. Ik verlang en pleit enkel voor een "Make Europe Great Again" beweging, En spijtig, al te spijtig, dat dat in de negentiger jaren samen met een democratisch wordend Rusland niet is mogen lukken. Geheel de schuld van verkrampt Amerika.

En daar mijn tweede bewering. Waarom?. Omdat een "Great Europe again" de huidige sluipende hegenomie van Amerika over Europa zou shaden. En als dat niet waar is en er geen politiek van belangen verdedigen achter zou zitten dan is dat nog veel erger, want dan is dat gewoon ongeloofelijke  domheid. En wee dan een veranderende wereld met domme oncreatief en star denkende leiders.

#120107

fcal

 

"(Duitsland was pro) heeft geleid tot de beslissing van de G7, om ergens in de negentiger jaren, zeer berekend, Gorbatsjow een reddende miljarden-lening te onthouden."

Waarom zou het voorspoedige 'Westen & Oosten' een lening dienen te hebben  verstrekt aan een foute, failliete, dictatoriale communistische staat, die sowieso op instorten stond? Dat Gorbatsjow er beteuterd bijstond, pleit niet voor zijn inzicht. Trouwens dit geld zou net als nu in Griekenland gewoon in de zakken van de apparatsjiks beland zijn en het vroegere verknechtingssysteem hebben laten voortbestaan. 

Het voorgaande heeft niets met de opkomst van Poetin te zien. Pienter als deze laatste is, heeft ie zich in de Russische krabbenmand naar boven geworsteld. 

Dat de VS haar eigen belangen heeft, die niet altijd stroken of evenwijdig lopen met deze van de EU of West-Europa is een feit. En dat de NAVO de VS inspraak veroorlooft in Europa is ook duidelijk. Maar niets belet de EU of Europa een onafhankelijkere koers te varen. Men dient vanzelfsprekend daarvoor over het nodige ideeëngoed en de bijpassende actiebereidheid te beschikken. De EU-politiek in verband met de migratiecrisis en het islam-terrorisme wijzen alleen op een verregaande apathie en politiek-correcte wegkijkerij. De VS heeft hier weinig of niets mee te zien. Trump zal dat op zijn eigen manier wel duidelijk maken. Het schuilen onder de VS paraplu zal niet meer gratis zijn.

Anderzijds hebt u gelijk, dat men best vanuit het eigen belang een 'Realpolitik' bedrijft. Men dient dan wel te weten waarvoor men staat.

#120108

Marc Huybrechts

 

@lukas

1) Ja, Rusland is altijd een dictatuur geweest. Dat was zo onder de vroegere Tsaren, onder de Bolsjevieken, en onder de hedendaagse Tsaar Putin. Als u denkt dat de chaos onder de Yeltsin dekade in de 1990's zou kunnen gekarakteriseerd worden als 'democratie' dan vrees ik dat we onze tijd aan het verspillen zijn. Na eeuwenlang absolutistisch tsarisme en dan nog een korte eeuw van totalitair communisme er boven op, dan bestaat er geen maatschappelijjk draagvlak voor democratie. Rusland gaat nog vele dekaden verder een autoritair (en dus arbitrair en ook onvoorspelbaar) regime hebben. Een democratie is maar mogelijk wanneer het gros van de bevolking democratische gedragspatronen heeft 'verworven', en een democratie kan gemakkelijk terug verloren geraken. Belgique illustreert dat vandaag, en de VS onder Obama was al een heel eind op die weg.

2) Na het uiteenvallen van de Soviet Unie, heeft het Westen grote pogingen ondernomen om een graduele transitie naar democratie in Rusland te vergemakkelijken. De opname in de G7 was een poging om Russische gevoelens te paaien, want Rusland voldeed niet aan de normale voorwaarden van lidmaatschap. In het NAVO hoofdkwartier in Brussel werd een speciale Russische vertegenwoording opgericht, en er was zelfs sprake van mogelijk lidmaatschap in de toekomst. Maar dat zou natuurlijk eerst een totale verandering van de natuur en doelstelling van de NAVO zelf vereist hebben. Er werden miljarden getransfereerd naar Rusland via allerlei kanalen. Over de 'bilaterale' transfers weet ik weinig of niets. Wat ik wel weet dat is dat de 'grote' Westerse landen, via het IMF, grote kredietlijnen hebben verstrekt aan Rusland. Als u de moeite zou nemen om naar de hoofdwebsite van het IMF te gaan kijken, onder de sectie Country Information, dan onder Russian Federation, en dan verder in de tijd naar de vroege 1990's, dan zult u een grote lijst van technische rapporten, Executive Board beslissingen over kredietlijnen, enz.. kunnen vinden. Ik herrinner me nog goed een krediet in 1994 van meer dan 10 Millard SDR 's, dus nog meer in euros van vandaag , en verschillende van mijn collegas werkten toen 'permanent' in Moskou om een Russische centrale bank met een convertibele Roebel voor een markteconomie van de grond te krijgen. Het IMF werd toen geleid door Michel Camdessus, voormalige goeverneur van de Banque de France, en de meeste van die IMF experten in Moskou waren Europeanen uit F, D, UK, enz... Als Putin nu al plus minus 15 jaren de lakens uitdeelt in Rusland dan is dat niet de schuld van het Westen, en nog minder van "eenrichtingsdenkende Amerikanen", noch van een "verkrampt Amerika", maar wel omdat hij de minst scrupuleuse was in een 'mafiastaat'. Fcal had een mooiere uitdrukking over "klimmen", maar ik ben ze vergeten.

3) Vermits ik nu al een tiental jaren terug wat van de Belgische media ben beginnen te volgen kan ik begrijpen dat irrationeel anti-Amerikanisme daar gewone kost is geworden. Het werd hoofdzakelijk gevoed door de regime media van de heersende naief-linkse orthodoxie. Bij extreem rechts is er ook altijd anti-Amerikanisme geweest, want die konden de bevrijding in 1944 van het fascisme niet verteren. Maar dit laatste was in mijn jeugd een negeerbaar marginaal fenomeen. Wanneer ik zie hoe vandaag de zogenaamde rechtse nationalisten in West Europa, gelijk uzelf, al even irrationele waanbeelden aanhouden omtrent Amerika als vermeend 'fatsoenlijk' links in Europa dat al zo lang doen, tsjonge dan zie ik de toekomst in Europa niet rooskleurig in. Ik ben ook voor "make Europe great again", maar het moet dan wel om een welvarend en vooral VRIJ Europa gaan.

4). Enfin, Trump representeert een overwinning in de VS zelf van de nationalisten over de naieve internationalisten, wat een nieuwe variante is van de permante strijd tussen isolationisme en interventionisme in het VS bestel. Het zal interessant zijn om te zien hoe hij verder gaat functioneren. We leven in zeer gevaarlijke tijden, omdat Obama een geopolitieke puinhoop achterlaat, in de zin dat hij de appetites van totalitaire regimes heeft aangewakkerd. Ik hoop dat Trump echte democraten in de wereld niet aan hun lot gaat over laten. Zijn eerste schermutselingen met China en Iran suggereren dat hij democraten in Taiwan, Japan en Israel niet gaat vergeten, als die democraten zelf voor hun eigen vrijheid willen opkomen. Maar, hoe hij de situatie met Vladimir en de schaarse echte democraten in Europa vandaag ziet, dat blijft voorlopig een vraagteken. Afwachten dus.

#120109

fcal

 

"Bij extreem rechts is er ook altijd anti-Amerikanisme geweest, want die konden de bevrijding in 1944 van het fascisme niet verteren."

Uw zogenaamde 'extreem-rechts' van zowel fascisme als nationaal-socialisme waren allebei linkse en extreem-linkse bewegingen, die door de internationaal-socialisten en communisten gewoon als concurrenten verketterd werden. Deze groeperingen huldigden en huldigen allemaal de onvrijheid en de verknechting van de burgers zogenaamd in het belang van de gemeenschap. 

Vrije burgers en democratie worden steeds door de onvrijen en hun leiders in slecht daglicht gesteld zoniet zelfs vervolgd. Dat was zo in de 17de en 18de eeuw met Holland, in de 18de en 19de eeuw met Engeland en in de 20ste en 21ste eeuw met de VS. Vrijheid brengt wijsheid, voorspoed en macht voort. Vooral dat laatste verwekt afgunst en nijd en dit kan uitmonden in allerlei bizarre theoriën zonder serieuse grondslag.

#120110

Marc Huybrechts

 

Geen probleem als u fascisme/nationaal-socialisme onder extreem-links wil classeren. Maar dat is niet de gebruikelijke betekenis van het onderscheid links-rechts. Vroeger hadden we jvdp hier om regelmatig zijn beklag te doen over deze semantische verwarring. Spijtig genoeg is hij er niet meer. Persoonlijk maak ik een dubbel onderscheid tussen links-rechts op economisch gebied, en links-rechts op cultureel gebied. De toevoeging van het woord "extreem" heeft meer te maken met de tegenstelling democratisch versus ondemocratisch, of acceptatie van grondwettelijke overheidsbeperkingen versus nonacceptatie daarvan.

De formulering in uw laatste paragraaf vind ik meesterlijk (en zoals gewoonlijk diplomatisch) verwoord. Zij getuigt van een big-picture en lange-termijn visie die men zelden of nooit op de VRT of in de DS of DM gaat tegen komen. Bedankt!

#120111

fcal

 

De gebruikelijke betekenis van links-rechts na WOII, is vooral bepaald door de Sovjet- en andere communistische partijen en de socialisten in diezelfde politieke stroming.

In 1940 en 1941 werden Hitler en Mussolini in Moskou voorgesteld als zijnde een alternatieve weg tot het marxisme.

In 1939 liepen de socialisten in België in betogingen ostentatief rond met een 'gebroken geweer.  Hendrik De Man, de voorzitter van de Belgische Socialistische Partij vond na de inval van de Nazi's in 1940 dat eindelijk de bourgeoisie het onderspit dolf en een nieuwe tijd begon. Waarop hij zijn eigen partij ontbond en meteen aanstuurde op collaboratie via een soortement 'nationaal-socialistische eenheidspartij'. Ze waren toen dus wel verwant zowel op ideologische als culturele gronden. Na de overwinning over Nazi-Duitsland in 1945 hebben net die eigenlijk foute linkse partijen, dankzij de invloed van de USSR, zich gerept om een fictieve ideologische kloof te scheppen tussen hen en de 'fascisten'. Ze zijn hierin naderhand wel geslaagd. Alle collaboratie met de bezetter vanwege deze partijen, die plaats greep voor 1942 is in België en wellicht ook elders buiten vervolging gesteld. 

Dat zij, die vroeger met de Nazi's meeheulden of hun adepten waren nu schijnheilig, waarlijk democratisch ingestelde burgers bestrijden als zogenaamde 'extreem-rechtsen'  toont aan dat men nooit kan versagen in de strijd tussen vrij en onvrij.

#120112

OutlawMike

 

Zeer juist. En ik zeg al jaren tegen eenieder die het horen wil dat nazi's in essentie extreem links waren en zijn. Stalin wist dat beter dan wie ook, hetgeen de reden was dat na de inval van de nazi's in de USSR op 22 juni 1941 de communistische propagandisten het strikte directief kregen in hun anti-nazi materiaal absoluut NOOIT de term "nazi" of "nazistisch" te gebruiken, maar altijd 'fascisme', "fascistisch". Bijvoorbeeld posters met de slogan 'Breek de rug van het fascistische beest'.

Er is ideologisch bitter weinig verschil tussen beide partijen. Het waren allebei brutale dictatoriale regimes die actief de rol van het Christendom trachtten te vernietigen (en het te vervangen met hun eigen God, de almachtige Staat). Beide waren anti-vrijheid, anti-democratie, pro Big Government, tegen vrijhandel. Het individu betekende niets, en diens leven moest tot in het kleinste detail geregeld en gereglementeerd worden. Economie moest centraal geleid worden, industrie en energie genationaliseerd. Het meest wezenlijke punt van verschil is dat de nazi-ideologie ook 'verrijkt' was door Lebensraum- en rassentheorieen.

De strijd tussen de twee was in wezen geen ideologische strijd, alhoewel het door Links wel 'emphatically' als dusdanig is geportretteerd. Immers, vermits de USSR onloochenbaar extreem links was, en daar ook rond voor uitkwam, was het conflict tussen de twee DE gedroomde kans om de tegenstander van de USSR, de nazi's dus, als de ideologische tegenpool te borstelen... en zo is dus de mythe ontstaan als zou nazi-Duitsland de facto extreem rechts zijn.

Hitler kon, eenmaal aan de macht gekomen, natuurlijk niet met dezelfde branie claimen dat ie links was, of hij zou prematuur quintessentiele Duitse machtsfactoren, die bijna van nature 'rechts' zijn, zoals 's lands industrietycoons of het befaamde militaire establishment -, tegen zich in het harnas gejaagd hebben. Hij deed het heel slim en op zijn gemak, enerzijds stilletjes nationalisered, anderzijds de na WO I verongelijkte militairen vleien met een belofte van een hernieuwd militair apparaat, dat de vernedering van Versailles met zijn beperkingen zou doen vergeten.

Toen WOII begon, was Nazi-Duitsland in essentie net zo links als de USSR. Waardoor het conflict tussen de twee helemaal geen kamp was tussen verschillende zienswijzen (wat een uit de hand gelopen Koude Oorlog bijvoorbeeld WEL zou geweest zijn), maar eerder een bloedige knokpartij om land en grondstoffen. Vergelijk het een beetje met een straatgevecht tussen de Crisps en de Bloods, een miljoen keer vergroot.

Over De Man: inderdaad, het is allerminst een verrassing dat dit sujet, een doortrapte linkse smeerlap 'die ook wist wat goed was voor de mensen' collaboreerde met wat in essentie ideologische confraters waren. Hij kreeg zijn verdiende loon, vroeger dan ie allicht voor ogen had.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan bij onze linkse medemenschen, nietwaar. Hendrik had een neef, Paul De Man, die in de vijftiger en zestiger jaren bijzonder actief was in het vergiftigen van de geesten van jonge Amerikanen. Paul De Man breide aan zijn 'carriere' gedurende WO II als literator voor collaboratiekranten in de jaren vijftig en zestig een passend vervolg als een vooraanstaande deconstructionist in de geest van Marcuse en Derrida aan... Yale University.

Of hoe linksen doorheen de tijden altijd al aan de poten van de westerse beschaving hebben zitten zagen.

Het is de taak van rechts-conservatieven om jongeren de waarheid te tonen. Dat begint met eens heel goed en precies uit te leggen wat 'Rechts' zijn in feite betekent. Op dat vlak staan wij in Europa NERGENS. In de VS heb je bijvoorbeeld een kerel als een Bill Whittle die een al deftiger maar politiek ongevormd clienteel bedient. Voor de 'clueless' jongeren heeft de rechterzijde sinds kort bijvoorbeelde flamboyante Milo (ik geef toe, een onconventionele keuze, maar tenminste niet zo oersaai als wij).

Hadden wij in Europa maar iets dergelijks.

#120113

Marc Huybrechts

 

Maar, Outlaw, jullie hebben in Europa "iets dergelijks". Die Milo is toch een 'echte Brit'. Hij is geboren en getogen in Europa, en cultureel wordt men 'gemaakt' in de eerste twee dekaden van een leven. Het volstaat van naar Milo twee minuten te luisteren om te weten dat hij geen Amerikaan is.

Als "oersaaie" Bompa begrijp ik natuurlijk niet veel van wat Milo beroert, maar ik heb wel door dat hij heel intelligent is. Ik weet te weinig van hem om te kunnen uitmaken of hij ook wijs is. Ik vraag me af hoe die Brit in de VS is gekomen en nu directe connecties gaat hebben met het Trump Witte Huis. Het is duidelijk dat niet alle conservatieven vertrouwd zijn met Breitbart.

#120114

OutlawMike

 

Hallo Marc, ja, het is een 'echte Brit' maar dan wel één die een Amerikaans publiek bedient. Hij heeft actief de campagne van Trump gesteund met zijn 'Dangerous Faggot' toer. En twee weken geleden is hij nog bij die zaakvoerders van Memories Pizza geweest om zich te verontschuldigen voor de reacties van linkse gay bigots.

Ik moet zeggen dat ik eigenlijk wat blij ben dat een gast als Milo in ons kamp zit. Hij is een marketing tool. Hij maakt onze kant 'hip'.

#120143

luk vanhauwaert

 

Mark,

Een ietwat laat antwoord. 

1) Rusland is en was altijd een diktatuur.

Blijkbaar heb jij nog nooit in het huidige Rusland rondgereisd. Jij maakt geen onderscheid tussen een dictatoriaal/totalitair bewind en een autoritair regime. Het huidige Rusland, als een totalitaire diktatuur katalogeren is moedwillig gebrek aan de wil tot nuanceren. Autoritair inderdaad, dat wel, maar je moet het in de huidige Rusische grootsteden al heel erg bont maken om in aanraking te komen met de autoriteiten. In Petersburg en Moskou bloeien de politieke cabarets, er is een opositionele pers die nogal rauw Putin op de korrel durft nemen, en betogingen worden, als er geen baldadigheden gebeuren, gedoogd.

Natuurlijk worden opposanten gepest met administratieve aanhoudingen en als ze echt de fundamenten van de Putin heerserschap zouden kunnen aantasten, zullen ze een hardhandige en zelfs dodelijke repressie ondervinden. Dit en gevangenzetten om drogredenen zonder eerlijk proces, maken huidig Putins Rusland voor mij ook onaanvaardbaar. 

2) Dat kredieten werden verstrekt zal ik niet loochenen, maar de duivel zit in de details. Noch jij noch ik weten waarvoor en onder welke voorwaarden die kredieten werden gegeven. Al te zeer hebben kredietverstrekkers een verborgen politieke of commerciele agenda. In vele Oostbloklanden kwamen kredieten meestal ten goede van joint ventures, waarbij belangrijke staatseigendommen in onderpand gegeven, bij een voorspelbare wanbetaling, geruisloos eigendom van westerse holdings werden. Het geld dat Gorbatsjow vroeg en waar ik naar verwijs is eigenlijk geen krediet maar een "Marshall plan" Een soort "Rusian recovery plan" dat  Gorbatsjow nodig had om zijn hongerende morrende werkloos geworden mensen te voeden, en dat een dam zou hebben kunnen opwerpen tegen de herradikalisering van Rusland."De krabben in de krabbenmand van Fcal" hun bestaansgrond ontnemen. Er was tot dan, met die kredieten en de hulp van het westen, altijd, mijns inziens, met een dubbele agenda gewerkt. Genereusiteit en de eerlijke wil om rusland, zelfstandig, een grote democratie te laten worden was ondergeschikt aan de drang tot revanche en het opleggen aan het totaal weerloze Rusland van "leeuwenbedingen" De bronnen die ik heb gesproken voelden zich konstant vernederd. U haalt het zelf aan. Alle experten kwamen uit het westen en konden niet aan de verleiding weerstaan om te dikteren en te eisen. Geen van de Russen die ik ken hebben zich ooit gevoeld als evenwaardige partners. Dat was ook zo in de Navo.  

3) Ik zie mezelf niet behoren tot Exstreem-rechts, in de zin van geweldadig rechts, alhoewel ik in mijn onstuimige jeugd bij verschillende anti komunistische demonstraties nogal wat klappen heb gekregen en uit zelfverdediging er uiteraard ook heb moeten uitdelen. Eerder ben ik lid geweest en nog altijd sympatisant van de GRECE beweging (Groupement de recherche ed d'etudes pour la civilsation) waarvan Alain de Benoist de prominente spreekbuis is. In onze gedachte is onvoorwaardelijke Europeer zijn niet noodzakelijk, anti-amerikaans zijn, (zolas jij, wild vanuit je heup schietend, in een adem lijkt te insinueren. Wel vind ik dat wij europeanen al veel te veel zijn meegesleept in Amerikaanse buitenlands avonturen waar wij strik genomen niks te zoeken hadden. Wij willen oprechte pogen om in Rusland alle mogelijk democratische reflexen te ondersteunen en te helpen ontwikkelen in de achterliggende gedachte dat Europa slechts een sterke democratische wereldmacht kan zijn en met een eigen buitenlandse onafhankelijke politiek los van Amerika, als het eendrachtig samenwerkt met een vrij en democratisch Rusland. Hierbij zeker niet ontwapenen maar ook niet provoceren. Het is een lange termijn politiek die niet gediend is met de sabelsleep-retoriek zoals; Rusland is en zal altijd een diktatuuur zijn. Een sterk vrij en onafhankelijk Europa met een Democratisch Rusland erbij gaat echter in tegen de belangen van Amerika en vandaar dat elke mogelijke, zelfs maar embrionale gedachte, daarover, zowel van de "Europese unie Aparatchiks" als van de "Amerikanofielen" ogenblikkelijk sloganesk doodgeslagen wordt. Provokaties beider zijden vergiftigen voortdurend een mogelijke ontspanning en creeren aleen maar wantrouwen.

Het vernederen van Gorbatsjow en laten uithongeren van zijn volk was een gemiste kans; Trump schept nieuwe mogelijkheden. Het zal er van af hangen of hij zijn eigenzinnigheid zal verliezen wanneer de sabelslepers op hem in zullen praten of hij effectief Putins en zijn eigen adviseurs paranoia zal kunnen neutraliseren , maar als er ooit een kans was tot ontspanning dan is het nu. 

Hier Mark eindig ik dan ook in eenklank met U: Afwachten dus.

 

 

#120144

luk vanhauwaert

 

Mark,

Een ietwat laat antwoord. 

1) Rusland is en was altijd een diktatuur.

Blijkbaar heb jij nog nooit in het huidige Rusland rondgereisd. Jij maakt geen onderscheid tussen een dictatoriaal/totalitair bewind en een autoritair regime. Het huidige Rusland, als een totalitaire diktatuur katalogeren is moedwillig gebrek aan de wil tot nuanceren. Autoritair inderdaad, dat wel, maar je moet het in de huidige Rusische grootsteden al heel erg bont maken om in aanraking te komen met de autoriteiten. In Petersburg en Moskou bloeien de politieke cabarets, er is een opositionele pers die nogal rauw Putin op de korrel durft nemen, en betogingen worden, als er geen baldadigheden gebeuren, gedoogd.

Natuurlijk worden opposanten gepest met administratieve aanhoudingen en als ze echt de fundamenten van de Putin heerserschap zouden kunnen aantasten, zullen ze een hardhandige en zelfs dodelijke repressie ondervinden. Dit en gevangenzetten om drogredenen zonder eerlijk proces, maken huidig Putins Rusland voor mij ook onaanvaardbaar. 

2) Dat kredieten werden verstrekt zal ik niet loochenen, maar de duivel zit in de details. Noch jij noch ik weten waarvoor en onder welke voorwaarden die kredieten werden gegeven. Al te zeer hebben kredietverstrekkers een verborgen politieke of commerciele agenda. In vele Oostbloklanden kwamen kredieten meestal ten goede van joint ventures, waarbij belangrijke staatseigendommen in onderpand gegeven, bij een voorspelbare wanbetaling, geruisloos eigendom van westerse holdings werden. Het geld dat Gorbatsjow vroeg en waar ik naar verwijs is eigenlijk geen krediet maar een "Marshall plan" Een soort "Rusian recovery plan" dat  Gorbatsjow nodig had om zijn hongerende morrende werkloos geworden mensen te voeden, en dat een dam zou hebben kunnen opwerpen tegen de herradikalisering van Rusland."De krabben in de krabbenmand van Fcal" hun bestaansgrond ontnemen. Er was tot dan, met die kredieten en de hulp van het westen, altijd, mijns inziens, met een dubbele agenda gewerkt. Genereusiteit en de eerlijke wil om rusland, zelfstandig, een grote democratie te laten worden was ondergeschikt aan de drang tot revanche en het opleggen aan het totaal weerloze Rusland van "leeuwenbedingen" De bronnen die ik heb gesproken voelden zich konstant vernederd. U haalt het zelf aan. Alle experten kwamen uit het westen en konden niet aan de verleiding weerstaan om te dikteren en te eisen. Geen van de Russen die ik ken hebben zich ooit gevoeld als evenwaardige partners. Dat was ook zo in de Navo.  

3) Ik zie mezelf niet behoren tot Exstreem-rechts, in de zin van geweldadig rechts, alhoewel ik in mijn onstuimige jeugd bij verschillende anti komunistische demonstraties nogal wat klappen heb gekregen en uit zelfverdediging er uiteraard ook heb moeten uitdelen. Eerder ben ik lid geweest en nog altijd sympatisant van de GRECE beweging (Groupement de recherche ed d'etudes pour la civilsation) waarvan Alain de Benoist de prominente spreekbuis is. In onze gedachte is onvoorwaardelijke Europeer zijn niet noodzakelijk, anti-amerikaans zijn, (zolas jij, wild vanuit je heup schietend, in een adem lijkt te insinueren. Wel vind ik dat wij europeanen al veel te veel zijn meegesleept in Amerikaanse buitenlands avonturen waar wij strik genomen niks te zoeken hadden. Wij willen oprechte pogen om in Rusland alle mogelijk democratische reflexen te ondersteunen en te helpen ontwikkelen in de achterliggende gedachte dat Europa slechts een sterke democratische wereldmacht kan zijn en met een eigen buitenlandse onafhankelijke politiek los van Amerika, als het eendrachtig samenwerkt met een vrij en democratisch Rusland. Hierbij zeker niet ontwapenen maar ook niet provoceren. Het is een lange termijn politiek die niet gediend is met de sabelsleep-retoriek zoals; Rusland is en zal altijd een diktatuuur zijn. Een sterk vrij en onafhankelijk Europa met een Democratisch Rusland erbij gaat echter in tegen de belangen van Amerika en vandaar dat elke mogelijke, zelfs maar embrionale gedachte, daarover, zowel van de "Europese unie Aparatchiks" als van de "Amerikanofielen" ogenblikkelijk sloganesk doodgeslagen wordt. Provokaties beider zijden vergiftigen voortdurend een mogelijke ontspanning en creeren aleen maar wantrouwen.

Het vernederen van Gorbatsjow en laten uithongeren van zijn volk was een gemiste kans; Trump schept nieuwe mogelijkheden. Het zal er van af hangen of hij zijn eigenzinnigheid zal verliezen wanneer de sabelslepers op hem in zullen praten of hij effectief Putins en zijn eigen adviseurs paranoia zal kunnen neutraliseren , maar als er ooit een kans was tot ontspanning dan is het nu. 

Hier Mark eindig ik dan ook in eenklank met U: Afwachten dus.

 

 

#120148

Marc Huybrechts

 

Lukas,

1). Het semantisch onderscheid tussen "autoritair" en "totalitair" lijkt me niet belangrijk te zijn, maar ik ga akkoord dat "autoritair" een betere beschrijving is van de contemporele Russische realiteit. Feit blijft dat R een dictatuur is en dat er geen vreedzame mogelijkheid is voor de Russische bevolking om het regime te kunnen veranderen/vervangen. Dat betekent afwezigheid van een belangrijke/noodzakelijke controle of 'check' op machtsuitoefening. Daarenboven, R is geen 'gewone' of typische dictatuur uit de 'onderontwikkelde wereld'. R bezit het grootste kernarsenaal in de wereld, en wordt geleid door een dictator met een manifeste revanchistische agenda. Dat heeft implicaties, allereerst voor buren, maar ook voor de rest van de wereld.

2). De informatie over de conditionaliteit van IMF kredieten is publiek beschikbaar. Die conditionaliteit is niet van politieke aard, maar berust primair op economische gronden om de capaciteit tot terugbetaling te helpen verzekeren. Naast IMF kredieten is er ook enorm veel publiek en privaat kapitaal 'vrijwillig' naar Rusland gestroomd in de laatste kwarteeuw. Het is absurd van derden te blameren voor vrijwillige kapitaalverschaffing. Russen zijn verantwoordelijk voor het beheer van Rusland, en niemand anders. Dat vele Russen zich "vernederd" voelen is psychologisch gemakkelijk te begrijpen, maar dat betekent niet dat die 'psychose' rationeel zou zijn, noch dat derden ze zouden moeten 'goedkeuren'. Zelfverantwoordelijkheid zou altijd het ideaal en de doelstelling moeten zijn, en niet 'scapegoating' of anderen blameren voor eigen tekortkomingen.

3). Ge geeft daar interessante informatie over je eigen verleden. Mijn klacht over het destructieve anti-Amerikanisme in Europa heeft niets te maken met de doelstellingen van de GRECE beweging van Alain de Benoit. Zij berust gewoon op langdurige observatie van de Europese politiek en media. Juist gelijk Putin een externe boeman nodig heeft voor redenen van interne controle in Rusland, zo ook heeft de Europese politieke en mediatieke 'elite' nood aan de Amerikaanse 'Grote Satan' om de eigen cultureel-linkse orthodoxie in Europa te kunnen doordrijven. Er is natuurlijk wel een graadverschil tussen die Europese 'elite', in termen van autoritarisme, en de tsar in Moskau en het ayatollah-regime in Teheran of het Politbureau in Beijing, maar geen van die vier elites kan vrijheid van meningsuiting verdragen. Zij willen 'controleren'.

4). Het is waar dat Trump nieuwe mogelijkheden schept. Zijn eerste openlijke strijd is duidelijk niet met Putin, maar wel met de 'eigen' Amerikaanse cultureel-linkse media, nog voor hij zijn intrek heeft kunnen nemen in de 'Oval Office'.

#120150

fcal

 

Beste Luk. Ik begrijp uw dwepen met de communist Gorbatsjow niet zo goed. Waarom zou het Westen die leider van de communistische Sovjet-Unie geld dienen vertsrekt te hebben? Net als alle andere socialistische of communistische staten ging het land ten onder. Om de 10 jaar zien we ergens ter wereld zo'n linkse staat kopje onder gaan met onnoemelijk veel leed voor de eigen bevolking. Of het nu Zimbabwe, Ethopië, Cambodja, Birma, Mongolië of Venezuela ... betreft, het functioneert gewoonweg niet. Hoe groter het bewust vrijgelaten deel van de economie is, hoe meer kans ze hebben om achteraf zich te herstellen. In ieder geval, de toenmalige Sovjet-Unie was ten dode opgeschreven. En Yeltsin heeft achteraf de beschikking gehad over een ruime steun. De appatatsjiks ontwikkelden zich echter tot een oligarche maffiabazenstructuur en de meeste steun werd verkwist. Het probleem lag en ligt nu nog in grote mate in Rusland / Oekraïne / Belarus / Kazakhstan ... en niet in het Westen. 

Een en ander heeft uiteraard minder van ziens met de huidige tegenstelling Rusland-Oekraïne-EU-VSA. Daar spelen veel andere factoren in mee. En bepaalde van hen zijn eerder negatief. Minder ideologie en meer realisme lijkt me geboden.

#120164

luk vanhauwaert

 

Allereerst, Hoi Mike, dank voor je bezoek. Te kort. Hoop dat je goed thuisgekomen bent. Heb jij een stand op Batibouw?

Fcal,

Hmmm. Dwepen vind ik niet het juiste woord. Een beetje te puberachtig. Wel mag je zeggen dat ik een grote persoonlijke bewondering koester voor Gorbi.

Je moet je voorstellen. Op een bepaald moment behoort hij tot de machtigsten der aarde. Hij kon dat gebleven zijn als hij op die beruchte; "tandpastavergadering van het Politburo, toen nadat een ene lid, een andere verweet, dat het volk morde omdat er geen tandpasta meer te krijgen was, er een kettingreactie onstond van kinderachtige kleuter-verwijten, het ene ministerie het andere de schuld gaf..... De baas van de machinebouw de baas van de staalproduktie in gebreke stelde en die dan weer de baas van de energieverzorging verweet en die dan weer....enz...enz..; Gorbatsjow alleen aan zichzelf en aan het bestendigen van de macht der nomenklatura had gedacht.

Gorbatsjow had het binnenlandse probleem namelijk makkelijk op de klassieke diktatoriale manier kunnen oplossen en meteen zo ook zijn eigen postje kunnen bestendigen. Hij had kunnen bevelen om ergens een grenskonflikt te provoceren om dan het militaire aparaat te aktiveren, samen met de binnenlandse veiligheid en middels propagandakanalen de schuld van de schaarste, in de schoenen van een buitenlandse agressor schuiven. Beroep doen op patriotisme om het grootste deel van de bevolking offers te vragen. Enfin het beproefde Castro-Cuba concept.

Rusland had nog decenialang op die cuba/Noord-Korea manier Oost Europa, zijn bevolking en de wereld in zijn angst greep kunnen houden.

Gorbi heeft die gemakkelijke weg niet gekozen. Integendeel hij heeft zich een groot, integer en menselijk staatsman getoond, die een der moedigste politieke beslissingen heeft genomen van de laatste helft van de twintigste eeuw: een diktarorieel staatsapparaat trotseren. Hij heeft er zijn eigen leven mee in  de waagschaal gelegd. Vergeet niet dat hij een week door revanchisten werd gevangengenomen en door hen gedood had kunnen wordens.

Gorbatsjow had mijns inziens de oprechte wil om het Russische systeem te transiteren naar westers demokratisch model. In den beginnen had hij de bevolking mee tot het moment dat het gedesorienteerde en kompleet verouderde produktiesysteem gans instorte. Hij had die bewuste "financiele Gift" voor de modernisering van die produktie, waarover we hoger spraken, nodig om de bevolking blijvend aan zijn kant te houden. (FCal, ik ben het bedrag vergeten maar in verhouding tot wat later, en nu nog altijd in Oost-Europa wordt gepompt was die som, gezien het te beogen resultaat; R op weg helpen naar democratie, zeer redelijk te noemen). In plaats daarvan heeft men het nodig gevonden om Rusland en Gorbatsjow te vernederen. Er is nog nooit en nog nergens demokaratie tot stand gekomen door het vernederen van een ganse bevolking.

Mark,

En ja, je hebt gelijk. Er zijn generaties nodig om bij de bevolking van een voormalige diktatuur, demokratische reflekten te kweken. Maar is dat een reden om een gouden kans te laten liggen. Men heeft die kans anderzijds wel genomen in gans nabij Oost-Europa waar identike omstandigheden heersten. Alle die inworners van voormalige kommunistische satelietstaten, zijn die nu hedentendage  volgens jou ware demokraten?. Kom eens bij mij langs in dit voormalige kolchose-dorpje en woon hier een tijd. Je zal snel je mening herzien.

Gorbatsjow heeft zich op twee elementen verkeken. Enerzijds het naive geloven dat Amerika zou toejuichen dat eindelijk Rusland geen vijand meer was, (mijn gedacht hebben de Amerikaanse belangen meer baat bij een  verdeel en heers politie en een relatief onmachtig en verscheurd -zonder Rusland- Europa) en twee heeft hij de slaafsheid en schatplichtigheid van alle Europese landen ten overstaan van Amerika niet ingezien. De bittere ontnuchtering volgde na het hardvochtige "Njet" op zijn verzoek om levensreddende hulp.

Gorbatsjow is voor mij een der grote en integere figuren van deze eeuw. Hij word nu weggezet als een "Don Quichotte" Overigens Ook al een "historische" figuur die mijn bewondering kan wegdragen.

En Fcal, volgens Willy Brandt die hem leerde kennen was Gorbi, GEEN kommunist. (Willy zei: Ik heb in mijn leven al vele rare dingen gezien, maar dat ooit een antikommunist in het Kremlin zou zitten had ik nooit kunnen dromen.

#120168

Marc Huybrechts

 

@Lukas

1). Over die (vermeende) "gouden kans" gaan we niet akkoord geraken. De privatisering van de Russische economie is uiteindelijk rampzalig uitgedraaid, maar de vervanging van een politieke 'nomenclatura' (Politbureau) door een economische 'oligarchie' kan men primair toeschrijven aan 'Russische gedragspatronen'. Het tsarisme en communisme zijn rampzalig geweest voor de verdere ontwikkeling van noodzakelijk 'moreel besef'.

2). Uiteraard is democratie een kwestie van graad. Ik denk dat er niet veel verschil meer is tussen Oost Europeanen en West Europeanen in termen van democratische gedragspatronen. Voor mij is het vrijemeningsuitingsrecht het grondvest van democratie, al de rest is bijkomstig en 'louter mooie woorden'. Dat grondvest werd in de laatste kwarteeuw zwaar aangetast en verzwakt in West Europa en in Canada, en politiek-links in de VS blijft in dezelfde nefaste richting duwen. Echter, op dit ogenblik kan men nog steeds niet juridisch vervolgd worden in de VS voor de INHOUD van meningen (enkel voor specifieke verboden DADEN), en hetzelfde geldt nog steeds ook voor Australia en Nieuw Zeeland, denk ik. Tegelijkertijd mogen we ons geen illusies maken, want de aanhankelijkheid aan het vrijemeninsuitingsrecht is ook peperdun geworden in academia in de VS, Aussieland, en NZ. Het kan vele generaties duren om democratische gedragspatronen te kweken, maar het kan veel vlugger gaan om democratie terug te kunnen verliezen. Denk niet dat het gros van de Europese politici vandaag dat beseft want ze geloven in hun eigen sprookje van 'democratisch' te zijn.

3). OF Gorbatsjow naief was, of niet, laat ik in het midden. Het zou alleszins naief geweest zijn voor VS leiders van te denken dat Rusland geen potentiele vijand meer zou geweest zijn, op basis van de geschiedenis. Reagan en Bush senior waren gelukkig niet zo naief. Maar, zowel Bill Clinton, Bush junior, en Obama, waren initieel wel zo naief tot ze met de neus op de harde realiteit werden gedrukt. Bij Bill Clinton, als eerste naieveling, kan ik dat nog begrijpen, maar bij Bush junior en Obama is dat ongelooflijk (een typische weigering om lessen te leren uit empirische ervaring).

4). Het ligt duidelijk in het VS belang (en ook het belang van Europa) van te beletten dat een autocratisch Rusland niet opnieuw controle verwerft over een panoplie van 'satelietstaten', omdat de laatste eeuw duidelijk heeft getoond dat alleen de VS totalitaire grootmachten kan en zal moeten de weg versperren. Het ligt niet in het VS belang van Europese eenheid te hinderen, zolang die eenheid een 'democratisch karakter' zal vertonen, wat minder zeker is dan voorheen.

5). Zonder twijfel was Gorbatsjow een "historische figuur". Echter, Don Quichotte was dat niet. Deze laatste was een fictieve figuur, ontsproten uit het fantasierijke brein van Cervantes. DQ was misschien wel een 'sympathieke' voor velen, maar ik betwijfel dat we "bewondering" zouden moeten hebben voor iemand die tegen 'windmolens' gaat vechten.

#120169

luk vanhauwaert

 

Mark,

Ik begin meteen bij het laatste deel van je post omdat daarin de sleutel tot onze "niet overeenstemming" ligt.

Natuurlijk weet ik ook wel dat Don Quichotte maar een literair persoon is. Ik gebruikte in mijn betoog, echter die dolende ridder, in overdrachtelijke zin. Dat is misschien niet goed uit de verf gekomen. Don Quichotte staat voor mij symbool voor de "universele mens van goede wil". De windmolens zijnde de botte domheid en de kwade wil van het merendeel des mensdom. Zo lees ik tenminste het magistrale werk van Cervantes.

En inderdaad wij zullen het niet eens worden. Ik blijf geloven dat een mens, ook een politicus (in dit geval Gorbatsjow), zijn redelijkheid kan richten op het uiteindelijk bekomen van het goede.

Jij lijkt volgens mij eerder een scepticus in de oud Griekse zin, dit in je systematisch, "dat pogen het goede te willen doen", afdoend als zijnde "naief".

Verder blijf je volharden in je "absolutisme" wat betreft de Russische aard. Ze waren vroeger niet te vertrouwen en ze zullen nooit te vertrouwen zijn. Wantrouwen kweekt wantrouwen, Gorbatsjow heeft m.i. die eeuwige cirkel oprecht proberen te doorbreken.

Het is bon ton van de Amerikanen, met hun doorgedreven bewapenen, het krediet te geven voor de onstspanning en de daaropvolgende bevrijding van de Oost-Europese volkeren. De op de borst kloppende sabelslepers  roemen zich erop Gorbatsjow op de knieen te hebben gedwongen.

Ikzelf geef eerder Gorbatsjow krediet. Hij handelde niet onder dwang. Hij is voor mij op het juiste moment de onontbeerlijke historische mens van goede wil geweest. 

Dat daarna de plaatselijke olicharchen ook en samen met veel westerse hyenas en graaiers (onder wie jouw kennissen kredietverstrekkers) het verzwakte Rusland plunderden totdat onherroepelijk een figuur als Putin moest komen bovendrijven is  ook te wijten aan het ontbreken aan westerse zijde, van "Een universele mens van goede wil" van het formaat Gorbatsjow. 

 

#120170

Marc Huybrechts

 

@ Lukas

1) Ik denk dat er weinig of geen empirisch materiaal voor handen is om op Bush senior, Helmut Kohl e.a. het etiket van "sabelsleper" te kunnen plakken, en beide heren waren ook geen "op de borst kloppers". Integendeel, zij hebben grote inspanningen geleverd om Gorbatsjow vooruit te helpen en met respect te behandelen, na de 'val van de Berlijnse muur'.

2) U poneert zo maar dat Gorbatsjow "niet onder dwang" zou gehandeld hebben. Dat lijkt me in directe contradictie met allerlei objectieve historische feiten (geen subjectieve opinies): groeiende straatmanifestaties in Oost Europa, pogingen van de kommunistische vazalregeringen in Polen en Oost-Duitsland van een houdbare 'tussenpositie' te kunnen vinden tussen het Kremlin en hun eigen 'straat', de hernieuwde technologische en militaire opbouw van Reagan in de 1980's na de naieve Carterjaren, enz.... Gorbatsjow stond onder enorme dwang, zowel extern als intern. Tegelijkertijd, hebben zowel Reagan als Thatcher in de 1980's erkend dat hij een 'andere' (lees "betere") Russische leider was dan al zijn voorgangers. Ge moet hem daarom nog niet 'heilig' gaan verklaren en zijn Westerse tegenhangers tot duivelse "sabelslepers". Ik bljf het herhalen: die steeds-wederkerende indicaties van Westerse zelfhaat, zelfs bij relatief-conservatieve Europeanen en sommige Amerikaanse paleoconservatieven, zijn het beste bewijs van de culturele overwinning/dominantie van de naief-linkse orthodoxie in het Westen.

3) Ik betwist ten stelligste dat ik "pogingen om het goede te willen doen" als naief zou bestempelen. Integendeel. Echter, wat ik wel als "naief" zou betitelen, zeker voor Westerse leiders die verantwoordelijkheidszin zouden hebben, is van het lot en wee van hun volkeren te laten berusten op echte of vermeende 'goede bedoelingen' van 1persoon waarvan de tijdelijkheid onvoorspelbaar is.

4) Nogmaals, het is absurd van "kredietverleners" te verwijten dat ze "plunderaars" zouden zijn omdat ze heel riskante kredieten zouden verleend hebben. Het zijn Russische oligarchen die de grote Russische staatsbedrijven hebben overgenomen van de communistische partij, en geen Westerse banken noch multilaterale officiele organisaties gelijk IMF of Wereldbank.

5) Ik ook vind Gorbatsjow en Don Quichote 'sympathieke kerels', maar ook tragische figuren. Echter de realiteit van de menselijke natuur, zeg maar het mensdom, is wat ze is. Het is precies daarom dat verantwoordelijke leiders nooit "naief" zouden mogen zijn, en zich dus niet laten verblinden door 'sympathie'. De verhoudingen tussen volkeren en beschavingen worden uiteindelijk niet bepaald door enkelvoudige individuen, maar wel door...culturele gedragspatronen.

#120175

luk vanhauwaert

 

Mark,

1) Noch Bush, Noch Kohl noch enige andere leider van die tijd had ik in gedachte wanneer ik het over "de sabelslepers" had. Wel bedoelde ik de militaire en veiligheids organen samen met het ganse industrieel militair complex rondom hen. Geen van de door U vernoemde heren had spijtig genoeg het kaliber van Gorbatsjow. Geen van hen is ooit in staat geweest tot de fenomenale prestatie van deze laatste. Namelijk om tegendraads een gigantisch staatapparaat on hold zetten, om geheel zelfstandig waarachtig staatsmansinitiatief te tonen en een hand uit te steken of een uitgestoken hand onvoorwaardelijk aan te nemen. Herbekijk of herbeluister de historische toespraken van de westerse leiders, die periode, en je zal niets dan eisen en lege verklaringen horen. Ik daag je uit om welk fragment dan ook op te duiken van de door jou genoemde "respektvolle staatslui" dat van het nivo is als bvb. de beroemde aankondiging van Gorbatsjow dat hij eenzijdig zijn Rusisch nucliair potentiaal af zou bouwen.

We hebben het er eerder samen al over gehad. Misschien zal Trump een nieuwe vorm van denken over Rusland ontwikkelen. (indien hij in staat zal zijn onafhankelijk van zijn "sabelslepers" te handelen)

2) Je poneert enkele historische onwaarheden als je stelt dat Gorbatsjow achter het krampachtig poging van de oost-europese vazalstaten zou zitten om een soort kommunistisch status quo te bewaren. In tegendeel, uit alle nu bekende dokumenten blijkt zeer klaar dat Gorbatsjow geweigerd heeft om ook maar welke beschermende steun aan die pogingen te geven. Het incident waar een plaatselijke Rusische kommandant in Litouwen tijdens de omwentelingen op protesterende burgers liet schieten heeft hij veroordeeld en zich ervan gedistancieerd.

En nogmaals de westerse zelfhaat was toen in die tijd nog niet zo breed gedragen in de bevolking. Oorspronkelijk ontstaan tijden de vietnam oorlog en nog bijna een exclusief links phenomeen dat nog maar net wortel had geschoten onder de jonge studenten en progressieve journalisten had toen nog weinig invloed op de algemene leidende politieke doctrine overal in Europa. Die was in die periode nog virulent antikommunistisch. Je mag de fout niet begaan de toense situatie te hineinintrepreteren met vandaag.

Trouwens is het niet bizar dat vroeger vooral de linksen vurige verdedigers van Rusland waren en dat heden ten dage "Nieuw rechts" meer en meer nadenk over een soort van "New deal met Rusland" Nu zijn het vooral de linksen (de amerikaanse progresieven ala Clinton, de zelfhatende europeanen ala Verhofstadt, en de europese unie top) die de meest gezworen vijanden van Rusland zijn! Nieuw rechts europese zelfhaat verwijten is gebrek aan kennis over deze beweging.

3) ik heb nooit willen beweren dat naiviteit als norm de grondslag van betrekkingen tussen wereldleiders zou moeten zijn. Maar even contraprodutief is de vooringenomen argwaan die U enkele keren liet doorschemeren in Uw betogen, genre: Rusland zal nooit een demokratie worden. Trouwen nu we het toch over democratie hebben. Denk U echt dat huidige west Europese landen nog de toets die U stelt betreffende democratie kunnen doorstaan. "Vrijheid van Meningsuiting?" De politieke correctheid met zijn perfide invloed op het vrij denken en uiten is overal als een kanker doorgedrongen. Zelfcensuur is de norm. Nog even kunnen wij op onschadelijke blogs als deze en andere, relatief vrije meningen verkondigen; zeer bedreieglijk want niet omdat wij dat mogen maar omdat wij onschadelijk en weinig invloedrijk zijn. Ik een oude man en jij ver weg. Andere leden voelen de noodzaak zich achter een pseudoniem te zetten. "Scheiding der machten?" Met een politiek benoemde rechterlijke macht. "Vrijheid van vereniging" Een partij met honderduizenden leden die kompleet buiten het democratisch proces wordt gehouden. "De vertegenwoordiging van de wil van het volk"? De van overheid georganiseerde cultuur en identiteit vernietiging middels massale import van volksvreemde elementen en religies tegen "Demos" en haar wil "Krateo" Het desintegreren van de persoonlijk identiteit; het man of vrouw zijn en de ontwrichting van onze trditionele waardevolle nuclius; de familie. "de onafhankelijkheid" Het verkwanselen van de nationale souvereiniteit aan een ondemocratisch supranationaal instituur de Europese Unie. De gedachtenpolitie met de diktatuur van het politiek correct denken. "De persvrijheid" met staatsgesubsidieerde onderhorige media......

Mark jij moet dringend eens in Rusland rondreizen en dan liefst in de grootsteden St Petersburg of Moskou. Spreek daar vrij en open met zoveel mogelijk mensen, vooral jongeren. Je zal tot je inmense verbazing moeten erkennen dat momenteel de vrijheden die de modale rus geniet en de ethische en morele standaarden die in Rusland onder de gewone burgers heersen vele malen superieur zijn aan  die van bvb de doorsnee Brusselaar.

Er is een sterke revival van de oosterse vorm van het cristendom, en al ben ik verre van een religieus persoon (daarvoor heb ik te lang onder de kwezelachtigheid van de katholieken moeten leven), kan ik de positieve gevolgen van die nieuwe cristelijkheid niet ontkennen in termen van de enorme energie die dat geeft aan de doorsnee Rus om "goed te willen zijn", "ethisch te willen leven en handelen" Dat geeft Rusland een enorm potentieel voor het "post Putin" tijdperk. Het is mijns inziens die morele revival die westerse nihilisten en globalisten (Clinton) zo bedreigend vonden dat ze er een wereldoorlog voor zouden hebben willen riskeren. Dat groot demografisch en geografisch neo rechts-liberaal-christelijk  potentieel vernietigen ligt aan de grond van de demonisering van Rusland door de linksen. Thank God for Trump die dit voorlopig verhinderde. Je zal ook tot je verbazing overal horen dat de doorsnee Rus over het westen een zeer positief beeld heeft en het hen bijna pijn doet te moeten horen hoezeer dat zelfde door hen bewonderde westen hen blijkt te haten. Steeds in de gesprekken komt dat terug. "Wat hebben wij het westen toch misdaan dat men ons daar zo haat"? 

4) Rusland en bedrijven in Rusland hebben een schuld tegenover westerse banken van nog altijd 500 miljard. Die miljarden worden met een leuke rente trouw terugbetaald en een eventuele "Griekse" schuldherschikking door de westerse banken is nooit aan de orde geweest. Alle westerse grootbanken in Rusland hebben uitsluitend westerse managers. Putin wilde minstens een rus in elke board of directors. Na gedreig door de banken is daarop moeten worden teruggekomen. Tot daar de greep van westerse banken op de Rusische ekonomie. Een groep banken; die van de Rothschild's, maakte het wel heel erg bont toen ze middels hun zetbaas, magnaat Choderowski, poogden Putin uit het zadel te wippen. Putin betaalde zijn schuld bij hen af en smeet ze prompt buiten. Rusland is nu misschien het enige land ter wereld waar de Rothschilds geen invloed meer hebben.

5) En over de culturele gedragspatronen die voor het democratische proces moeten veranderen heb ik het hoger al gehad. In Rusland veranderen die positief in een razend tempo. In het westen ook maar dan in negatieve zin, nog even en we leven onder de sharia. Een rechts-religiuse Deense journaliste maakte bij haar bezoek aan Rusland dezelfde culturele schok mee als ik. In Rusland zijn nu al de zogenoemde westerse waarden en ethiek meer aanwezig dan in het westen. Zij zegde: op moreel vlak is het Westen het Oosten geworden en het Oosten het Westen.

Als er ooit redding voor Europa zal komen voor het morele en politieke verval waaraan het nu lijd zal dat uit het Oosten moeten komen. Net zoals destijds het Westen met zijn waarden en normen het Oosten van het kommunisme heeft gered  zal het Oosten in het Post Putin tijdperk voor het Westen inspiratie bieden om zich te herbronnen en zich te bevrijden van zijn huidige moreel relativisme en nihilisme.

Als Trump tot dan de sabelslepers in toom zal kunnen houden dan mag hij voor mij naast Gorbatsjow gaan staan.

 

#120178

fcal

 

Na dit lange gevoelvolle epistel zal ik het kort houden. Zoals vroeger beklemtoond, ben ik het met uw visie op Gorbatsjov en op de toenmalige omstandigheden niet eens. Daarentegen heb ik het gevoel dat de situatie ter plaatse evolueert zoals beschreven in uw paragrafen 2, 3 en 4.  Gezien dit laatste zie ik de toekomst van Midden- en Oost-Europa nogal positief in. Terwijl West-Europa op een burgeroorlog afstevent. Parijs en Zweden zijn de voorboden.

#120096

OutlawMike

 

Is het echt zo erg gesteld met PiS en Kaczynski, luk?

#120097

luk vanhauwaert

 

Mike,

Lech Walesa, die de Kachinski broers tijdens de arbeidersopstand als raadgevers had, schreef eens:" Ik word nog stapelzot van de vervolgingswaanzin van die twee". Uiteindelijk zijn de voormalige bondgenoten met ruzie uit elkaar gegaan. Lech en 1 overblijvende broer zijn tot op vandaag verbitterde vijanden.

Mijn mening is Polen een enge religiestaat aan het worden met op sociaal en ekonomisch gebied een bloedrood programma. 

Zoals ik zelf aan de lijve heb ondervonden, kan je hier niks meer shrijven of je hebt een proces wegens laster aan je been. (een passe-partout oplossing om je monddood te maken).

En zeg nu zelf, zijn mijn teksten zooo beledigend?

Een beschuldigen van corruptie, fabriceren, is ook zulk een passe-partout. De populaire anti-Pis-kandidaat, voor het burgermeesterschap voor Wroclaw, hebben ze dat gelapt. Maar uiteindelijk hem moeten laten gaan omdat ze kennelijk niks konden hard maken.

 

#120098

fcal

 

Vandaag 19.12.2016 om 20:00 lokale tijd is een Poolse vrachtwagen in volle vaart de Kerstmarkt op de Breidscheitplatz in het vroegere West-Berlijn nabij de ruine van de Keizer Wilhelm Gedächtniskirche, opgereden. Het zou een trekker-oplegger combinatie zijn van de Poolse Expediteur Ariel Zurawski. De voorlopige balans is 9 doden en circa 50 gewonden. Het doet me denken aan het Nice-scenario. Straks weten we meer.

#120101

OutlawMike

 

Wel, we weten meer, nietwaar? Tenminste zolang je niet De Standaard of HLN leest. Gisterenmiddag rond 15.00h was mijn inschatting dat De Standaard zou wachten tot VANDAAG, 21 december dus, met het refrein 'no islam to see here'. 

Maar ik was verkeerd. Het was gisterenavond al, nauwelijks 24h na de aanslag of zelfs nog minder. Op Pretzell's quote als zouden de doden 'die van Merkel zijn', vond DS er niet beter op dan met een volkomen misplaatst air van morele superioriteit te melden dat de Duitse kranten gelukkig 'met verstand' reageerden. Lees: iedereen die een link legt met een bepaalde godsdienst ontstaan op het arabisch schiereildand in de 7de eeuw na Christus heeft geen verstand. En vandaag noteert Bart Beirlant angstig "Aanslag in Berlijn kan Merkel politiek schaden": http://www.standaard.be/cnt/dmf20161220_02638024

Om van te kotsen.

#120103

fcal

 

Uiteraard heeft dit ongeval niets te zien met de godsdienst van de Vrede. Wel integendeel. De sociale aspecten van de zaak verschaffen voldoende duidelijkheid. Na een lange rit vanuit Italië naar Berlijn was de Poolse chauffeur aan het einde van zijn Latijn. Hij dronk toen eenmaal aangekomen het nodige volume Grasovka Wodka om weerstand te bieden aan het Berlijnse Decemberklimaat.

Goedhartig heeftde chauffeur toen een vriendelijke motorloze allochtoon aangeboden hem met de vrachtwagen af te zetten op het adres in Berlijn, dat deze hem aanduidde.

Slecht bekwam het hem. De bewegwijzering van de Kurfürstendam is bekend zeer verwarrend. Ter hoogte van de Keizer Wilhems Nagedachteniskerk verloor hij plots de macht over het stuur en reed hij in volle vaart de Breidsscheidplatz op. Daar greep toen net de gebruikelijke Kerstmarkt plaats. De allochtone lifter heeft met welgeplaatste messteken geprobeerd erger te voorkomen, helaas zonder resultaat. Om zelf niet in verdacht gesteld te worden, diende de vrome lifter noodgedwongen de Poolse chauffeur met een welgemikt schot af te maken.

Een en ander wijst erop, Inch'Allah, dat dit dezes diepste wens was.

#120105

OutlawMike

 

fcal, ik denk dat zelfs Joel de Ceuleer het niet zo goed had kunnen bedenken.

Ik noteer dat ook HLN zich niet onbetuigd laat:

 

a.) "de vader van de terreurverdachte heeft een duidelijke boodschap voor zijn zoon: geef je aan!"

Link: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3037712/2016/12/22/Dit-is-vader-van-terreurverdachte-Berlijn-En-hij-heeft-duidelijke-boodschap-voor-zijn-zoon.dhtml

inclusief een fotoo van de sympathieke mama van Anis

b.) "Moslims komen samen in Berlijn om slachtoffers aanslag te herdenken"

Link: http://www.hln.be/hln/nl/38822/Aanslag-Berlijn/article/detail/3035885/2016/12/20/Moslims-komen-samen-in-Berlijn-om-slachtoffers-aanslag-te-gedenken.dhtml

c.) "Moslimorganisaties waarschuwen voor haat en tweedracht door terreur:"

Link: http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/3035847/2016/12/20/Moslimorganisaties-waarschuwen-voor-haat-en-tweedracht-door-terreur.dhtml

 

Enfin...

#120106

fcal

 

Er wordt uiteraard weer een Taqqiyya-hoogmis opgevoerd. Ze, de moslimwoordvoerders, voelen intens mee met de slachtoffers, vinden het gebeuren afkeuringswaardig, vrezen voor represailles en eisen bescherming, maar veroordelen de beweegredenen van de dader niet want dat zou als afvalligheid kunnen beschouwd worden. In de Keizer Wilhem Nagedachteniskerk is er een rouwdienst gehouden waarop Merkel aanwezig was, maar ook 2 imams uit al dan niet naburige moskeeën. Het gebrukelijke patroon, dat steeds door de pers wijd verbreid wordt.

#120138

Anonymous

 

Ha,ha,wat een onzin!....Terwijl de wereld in de richting van een nieuwe ‘Koude Oorlog’ lijkt te razen, met zelfs een mogelijke nucleaire confrontatie, speelt de Westerse zogenaamde ‘vrije pers’ weer de rol van de gehoorzame propagandamachine.Dagelijks worden we bestookt in de staat media in Nederland zoals over de gehele wereld, hoe slecht, en gevaarlijk Vladimir Poetin Rusland is.Media zijn mede verandwoordelijk als er straks een Derde wereldoorlog uitbreek.Ze denken alleen maar aan hun baantje,maar niet dat de hele mensheid op het spel staat,plus hun eigen kinderen ,als ze die hebben....Alle media hebben de gebeurtenissen in Oekraïne voorgesteld als een boosaardige actie van Rusland, terwijl de staatsgreep van 2014 het werk was van de VS, met de hulp van Duitsland en de NAVO(Victoria Nuland heeft publiek gezegd dat ze 5 miljard in de "democratisering" van Oekraïne hebben gestoken ... oeps, sorry sorry,doe maar snel de TV aan - onschuldige lezer - zodat je weer rustig wordt en je haat weer kunt botvieren op de Russen net zoals de Nazis).De fascisten die de coup in Kiev in elkaar staken zijn van hetzelfde soort dat de invasie van de Sovjet-Unie door de nazi's steunde in 1941. Tussen al de angstaanjagende berichten door over het toenemend fascistisch antisemitisme in Europa is er geen enkele politieke leider die de fascisten in Oekraïne vermeldt – behalve dan Vladimir Poetin, maar die telt niet mee.Prominente parlementsleden in Oekraïne zijn de politieke afstammelingen van de beruchte antisemitische OUN en UPA groeperingen. Zij prijzen Hitler in het openbaar en willen de Russisch sprekende minderheid in het land verdrijven....

#120139

Anonymous

 

Ha,ha,wat een onzin!....Terwijl de wereld in de richting van een nieuwe ‘Koude Oorlog’ lijkt te razen, met zelfs een mogelijke nucleaire confrontatie, speelt de Westerse zogenaamde ‘vrije pers’ weer de rol van de gehoorzame propagandamachine.Dagelijks worden we bestookt in de staat media in Nederland zoals over de gehele wereld, hoe slecht, en gevaarlijk Vladimir Poetin Rusland is.Media zijn mede verandwoordelijk als er straks een Derde wereldoorlog uitbreek.Ze denken alleen maar aan hun baantje,maar niet dat de hele mensheid op het spel staat,plus hun eigen kinderen ,als ze die hebben....Alle media hebben de gebeurtenissen in Oekraïne voorgesteld als een boosaardige actie van Rusland, terwijl de staatsgreep van 2014 het werk was van de VS, met de hulp van Duitsland en de NAVO(Victoria Nuland heeft publiek gezegd dat ze 5 miljard in de "democratisering" van Oekraïne hebben gestoken ... oeps, sorry sorry,doe maar snel de TV aan - onschuldige lezer - zodat je weer rustig wordt en je haat weer kunt botvieren op de Russen net zoals de Nazis).De fascisten die de coup in Kiev in elkaar staken zijn van hetzelfde soort dat de invasie van de Sovjet-Unie door de nazi's steunde in 1941. Tussen al de angstaanjagende berichten door over het toenemend fascistisch antisemitisme in Europa is er geen enkele politieke leider die de fascisten in Oekraïne vermeldt – behalve dan Vladimir Poetin, maar die telt niet mee.Prominente parlementsleden in Oekraïne zijn de politieke afstammelingen van de beruchte antisemitische OUN en UPA groeperingen. Zij prijzen Hitler in het openbaar en willen de Russisch sprekende minderheid in het land verdrijven....

#120140

Marc Huybrechts

 

Zou het kunnen dat er in 'olland', i.e. Nederland, ook slachtoffers van Russische desinformatie rondlopen? Of gaat het hier eerder om een anoniem voorbeeld van incapaciteit om (a) een duidelijke stelling te kunnen formuleren, of (b) van relevante observaties te kunnen maken, of (c) van disparate observaties in een gepaste context te kunnen plaatsen, of (d) van met cognitieve dissonantie over de baan te kunnen, of (e) van a+b+c+d tegelijkertijd? Dat onderwijs van tegenwoordig...!! Of zou het altijd zo slecht geweest zijn, dat onderwijs?

#120141

fcal

 

Welnee, Grote Broer weet alles best en dat verstaat Winston Smith nu ook. Oceanië verkeerde en verkeert steeds op koude of warme oorlogsvoet met Eurazië. 

De propaganda, waarbij mafia-lid O als onschuldig slachtoffer voorgesteld wordt en mafia-lid R als eeuwige zondebok getypeerd wordt, begint alhier nagenoeg ieder weldenkend mens te ergeren. Zoiets is contra-productief. Als democratiën neemt men beter neutraal maar gewapend afstand van beiden. Helaas is de EU geen democratie en krijgen imperiale tendensen vrij spel. Van een marktgerichte statenbond glijdt men af naar een autoritaire veelvolkerenstaat, die qua visie en daadkracht gelijkt op het vroegere Oostenrijks-Hongaarse Habsburgse Rijk.

#120142

Marc Huybrechts

 

Nu heb ik last om door dit rookgordijn te kunnen kijken.

Onder die mafiastaten is R duidelijk de "grote broer" en O de kleine broer. En O heeft naievelijk zijn militaire/nucleaire 'deterrence' opgegeven, meer dan twintig jaar geleden, in ruil voor een waardeloze garantie van de onbestaande (niet lachen) 'internationale gemeenschap'. Ik heb niet de pretentie van veel te begrijpen omtrent de achtergronden van de rancunes tussen de beide mafia-broers, maar ik kan wel observeren dat het de grote broer is die de kleine militair aan het afslagen is, en niet omgekeerd.

Historisch is "neutraliteit" van democratieen dikwijls slecht afgelopen. Het is kortstondig steeds de gemakkelijkste attitude, maar de grote kosten komen dan wel later, wanneer de appetite van dictators wordt versterkt door de afwezigheid van een machtsevenwicht. Dat was zo in het verleden in Oost Europa, en zal ook zo zijn in de toekomst. Het grootste probleem in Europa vandaag is dat de NAVO haar 'deterrence' verloren heeft, en daar kunnen we zowel Obama als de leiders van de EU-landen verantwoordelijk voor houden. Het tweede grote probleem in Europa is dat de EU naievelijk denkt of dacht - althans tot recentelijk - van te functioneren in een 'post-nationale' wereld, een illusie die Obama verder heeft aangewakkerd. Dit laatste bevestigt dat de "Grote Broer" uit 'Oceania' niet altijd "weet altijd best".

In tegenstelling met Eurasia, is er geen kans dat de "grote broer" in (democratisch) Oceania kleinere broers (gelijk Canada bijvoorbeeld) militair zou gaan 'amputeren'. Het is ook duidelijk dat Trump, de zakenman, geneigd zal zijn van neutraal te willen zijn in disputen tussen "mafiastaten". Maar, er zijn ook anderen in Washington die meer van geschiedenis afweten en daaruit de nodige lessen kunnen trekken. Daaromtrent zal er dus politiek gevochten worden in Washington in de komende jaren. Men mag verhopen dat de laattijdige en pietluttige NAVO tegenmaatregelen indruk zullen maken op tsar Putin, maar ik denk dat het daarvoor al veel te laat is. In het interventionisme-isolationisme debat staan Obama en Trump aan dezelfde isolationistische kant, maar voor totaal verschillende redenen. Het is niet moeilijk om te kunnen voorspellen dat de rest van de wereld daar nog een verdere zware prijs gaat moeten voor betalen.

#120159

fcal

 

@Luk. Onlangs heeft de huidige 'niet-verkozen' Poolse president van de EU, Donald Tusk, (ja ook een Donald) de VS onder Trump officieel op hetzelfde niveau gesteld als China en Rusland. We zijn hier in de EU gewoon aan nietzeggende wollen praatjes en nu komt daar de hoogste vertegenwoordiger van de EU stellen dat de democratische VS nu op hetzelfde niveau staan als het dictatoriale China en het autoritaire Rusland. Uit uw bijdragen heb ik begrepen dat er een diepe Poolse anti-Russische stroming bestaat, wellicht terecht maar wellicht overdreven. Is het mogelijk dat dit meegespeeld heeft bij deze stellingname door Tusk? Ik bemerk ook Oekraïnse oorlogstokerij in het Don-bekken, alwaar bijna 2 jaar een wapenstilstand gold. Graag uw opinie.

#120160

Marc Huybrechts

 

@fcal

Natuurlijk bestaat er een diepe Poolse anti-Russische stroming, althans bij mensen boven 50 jaar, die nog concrete herrinneringen hebben van de langdurige Russische bezetting. Dat kan de recente anti-Amerikaanse verklaring van Tusk niet helpen verklaren.

Toen hij nog Premier was in Polen behoorde Tusk tot de 'progressieve' en sekuliere pro-EU politieke vleugel in Polen, maar hij leek wel te beseffen dat de Poolse bevrijding grotendeels te danken was aan Reagan en de VS. Nee, ik denk dat zijn absurde recente verklaring kan toegeschreven worden aan zijn recent langdurig verblijf in Brussel en EU kringen.

Misschien is ons oordeel een beetje te hard. Het is waar dat hij zowel Rusland, als China, en de VS als "gevaren" voor de EU beschreef. Maar, ik vermoed dat hij, in het geval van de VS, enkel bedoelde dat hij verwacht dat Trump gaat eisen dat de EU grotere militaire en butgetaire inspanningen gaat moeten doen binnen de NAVO. Gelijk verwende kinderen, langdurige 'free riders' hebben tijd nodig om zich te kunnen aanpassen wanneer hun goodies zullen weg genomen worden. Zelfverantwoordelijkheid is altijd moeilijk.

#120163

fcal

 

Ik ben het grotendeels met u eens, alleen de toon en verwoording door Tusk is me ergens als niet-EU diplomatisch overgekomen. Uiteraard is een Verhofstadt als fractieleider der linkse 'liberalen' iemand, die je kan beïnvloeden als gelijkgestemde. Niettemin is nuchterheid aangewezen op dergelijke verantwoorsdelijke posities.

 

#120165

luk vanhauwaert

 

Fcal,

 

Je moet de uitspraken van Tusk ook mishien zien in het licht van de Poolse binnenlandse en buitenlandse politiek, Naast de terechte opmerkingen van Mark kan ik er volgende bij bedenken.

Tusk ziet met lede ogen, dat Amerika vooral het "rechts-linkse" Pis bewind legitimeerd. Dat steekt hem serieus. In Polen zelf hebben zijn woorden echter voor praktisch geen ophef gezorgd.

Of zijn uitspraken als ze electoraal bedoeld waren electoraal verstandig zijn durf ik ook betwijfelen. Een enorm groot deel der kiesgerechtigde Polen woont in de States, zijn zeer Amerikaans gezind en leggen bij verkiezingen nogal wat gewicht in de schaal.

Maar inderdaad onbegrijpelijk heftige uitspraken, tenzij hij van de zwakte van Merkel profiteerd om, middels straffe uitspraken, zichzelf als sterk Europees leider in de verf te zetten. Ook al in het licht van een come-back in eigen land.

Wat ook mogelijk is dat Tusk, die zeer slecht Engels spreekt, de sterkte van zijn uitspraken niet beseft.

Enfin ik speculeer maar wat, want ik zie geen zinnige en rationale verklaring voor zijn "Amerika bash".

#120319

fcal

 

Zelfs in gemeenteraden worden soms door burgers rake dingen gezegd. Zoals hier in Greensboro alwaar een zekere Mark Robinson op zijn rechten stond.

https://youtu.be/6dZn0D_9VY8