Rechter: 11 fouten in de film van Al Gore

Al Gore's film An Inconvenient Truth bevat volgens de Britse Hoge Raad (High Court) 11 fouten. Eerder al berichten we dat de rechter had besloten dat de film alleen nog voorzien van een waarschuwing op scholen vertoond zou mogen worden. (...)

 1. De film claimt dat de smeltende sneeuw op de Kilimanjaro een bewijs vormt van 'global warming'. De expert van de overheid (dr Stott) moest toegeven dat dit niet correct is.
 2. De film suggereert dat (geboorde) ijskernen bewijzen dat stijgende concentraties CO2 voorafgaan aan temperatuursstijgingen in een periode van 650.000 jaar. Het Hof vond dit misleidend: in die periode kwam de stijging van het CO2 juist 800-2000 jaar NA de stijging van de temperatuur.
 3. De film gebruikt emotionele beelden van de orkaan Katrina en suggereert dat deze een gevolg is van de opwarming. De expert van de overheid moest accepteren dat het niet mogelijk is om eenmalige gebeurtenissen toe te schrijven aan de opwarming.
 4. De film vertoont het opdrogen van het Tsjaadmeer en claimt dat deze door de opwarming is veroorzaakt. De overheidsexpert moest accepteren dat dit niet het geval is.
 5. De film claimt dat een studie heeft laten zien dat ijsberen verdronken waren door verdwijnend poolijs. Het bleek dat Gore de studie verkeerd had gelezen: er waren inderdaad 4 ijsberen verdronken maar dit was tengevolge van een bijzonder krachtige storm.
 6. De film dreigt met het stoppen van de Golfstroom als gevolg van de opwarming; het bewijs van Carter gaf aan dat dit een wetenschappelijke onmogelijkheid is.
 7. De film geeft de opwarming de schuld voor het verdwijnen van soorten, inclusief het bleken van het koraalrif. De overheidsvertegenwoordiger kon hiervoor geen enkel bewijs aandragen.
 8. De film suggereert dat het ijs op Groenland zou kunnen smelten en daarbij een gevaarlijke stijging van de zeespiegel veroorzaken. Het wetenschappelijke bewijs komt er op neer dat Groenland nog duizenden jaren niet zal smelten.
 9. De film suggereert dat het ijs op Antarctica aan het smelten is, het bewijs laat echter zien dat het juist snel aan het groeien is.
 10. De film suggereert dat de zeespiegel wel met 7 meter zou kunnen stijgen en zo miljoenen mensen op de vlucht jagen. Het bewijs zegt echter dat de zeespiegel in de komende 100 jaar zal stijgen met ongeveer 40cm en dat er geen gevaar dreigt van massale migratie.
 11. De film claimt dat de stijgende zeespiegel genoodzaakt heeft tot evacuatie van verscheidene eilanden bij Nieuw Zeeland. De overheid kan dit niet hard maken en het Hof meende dat deze claim fout was.

Theo Richel op Klimatosoof.nl, 9 oktober 2007

Reacties

#51047

BtB

 

Wat heeft die overheid daarmee te maken? Alsof alles wat in de klas wordt getoond de goedkeuring moet krijgen van de overheid, of zelfs maar van de leerkracht.

Trouwens, sinds wanneer moeien juristen zich met natuurwetenschap?

#51049

Johan B

 

"Wat heeft die overheid daarmee te maken?"

Die overheid stuurde de dvd van Al Gore (op kosten van de belastingbetaler) naar alle scholen. Dit leidde tot een klacht van een vader die vond dat kinderen niet aan leugenachtige staatspropaganda mogen blootgesteld worden.

"Trouwens, sinds wanneer moeien juristen zich met natuurwetenschap?"

Sinds de conflicten tussen staatsreligie en individuele denkers voor de rechtbank worden beslecht. Denk aan Galilei, Vanini, Bruno, het Scopes proces, enz.

#51051

BtB

 

Iemand moet die ouder dan toch eens uitleggen wat moderne wetenschap is. Als je die lijn doortrekt, zit iedereen tot zijn 18de met tekeningetjes in te kleuren, omdat er nu eenmaal altijd mensen zijn die (terecht of onterecht) de doxa bekritiseren.

En wat die rechtzaken betreft: Galilei en Vanini was een kerkelijk proces. Zeg me niet dat je dat vergelijkt met de hedendaagse rechtspraak. Bruno ken ik niet, en het Scopes proces was het proces van een werkgever(de overheid) die een werknemer voor de rechter daagde omdat die de wet overtrad. Dat die wet achterlijk was, is mijn probleem niet, en daar gaat het ook niet over. Voor zover ik weet, staat er nergens in de Britse wet dat deze of gene versie van klimaatsverandering de enige toegelaten versie is. Bovendien lijkt het me nogal evident dat er in een onderwijsruimte plaats is voor discussie, en dat de inrichtende overheid geen onvoorwaardelijke steun moet uitspreken over de inhoud van de getoonde films. Zie de kleurpotloden.
Bovendien kan je moeilijk verwachten dat je in het basis- of secundair onderwijs wetenschappelijke A1-publicaties kan laten lezen. Bij het vulgariseren gaat nu eenmaal een pak nuance verloren, en niemand heeft ooit beweerd dat Al Gore een klimaatwetenschapper is.

#51053

Johan B

 

@ BtB: Dus jij vindt dat de staat, op kosten van de belastingbetaler, dvd's met de goorste onzin mag versturen naar alle scholen ter indoctrinatie van de jeugd? Daarover verschillen wij dan van mening.

#51055

traveller

 

De high court heeft volledig gelijk en volgens het engelse "common law" systeem mag de rechtbank zich met alles moeien waar een burger zich over beklaagt. Ze kunnen het natuurlijk als irrelevant of onnozel afwijzen maar ze mogen alles accepteren voor de rechtbank want ze hebben geen grondwet die alles in kadertjes kleurt.

#51059

Olav

 

@Btb : een vrij dwaze reactie van jouw kant. Volgens jou zijn die ouders dus zo dom dat ze geen onderscheid kunnen maken tussen wetenschappelijk bewijsmateriaal en sprookjes. En dus dat ook die rechters geen verstand hebben om daar een objectieve mening over te vormen want ze gaven die ouders gelijk ??? Het zal natuurlijk allemaal wel deel uitmaken van het grote wereldwijde complot tussen macht, kapitaal en kerk om de opwarming in de doofpot te steken...

#51066

BtB

 

Als ik als niet-natuurwetenschapper zie dat een overgrote meerderheid van natuurwetenschappers één of andere vorm van global warming onderschrijven, en een vrij kleine minderheid (waaronder charlatans die eerder de tabaksindustrie van dienst waren) dat hardnekkig blijft ontkennen, dan ben ik geneigd om eerder die grote masse te geloven, dan een kleine groep waar een onbekend percentage van gewoon charlatans zijn. Ik lees geen Web of Science publicaties rond global warming, en ik pretendeer dat ook niet door te stellen dat dergelijke theorieen de absolute waarheid zijn, of zoals velen hier, klinkklare onzin.

En Olav, wie is er hier in dergelijke termen aan het spreken? Tien minuutjes deze blog lezen, en ik stoot op termen zoals staatsreligie, staatspropaganda, regimepers, slaafjes van dit en dat, enfin dat soort terminologie die zelfs de PVDA in de jaren tachtig heeft afgezworen.

Ik zei dus, dat die ouders moeten beseffen dat wetenschappers het zelden of nooit volkomen "eens zijn" over iets en dus, als je daarop wil wachten, je maar beter het basis- en secundair onderwijs kan afschaffen, aangezien je over quasi elke letter tekst wel iemand kan opvoeren die een schijnbaar overtuigende uitleg klaar heeft waarom dit of dat klinkklare onzin is, staatspropaganda, en de kinderen worden geindoctrineerd etc.

Trouwens, Johan B, op basis van welke wetenschappelijke kwalificaties kan jij stellen dat An Inconvenient Truth "de goorste onzin" is? En kan je dat hardmaken tegen een klimatoloog? Of verkies je eerder om je er vlug vanaf te maken en een dergelijke professor al bij voorbaat uit te schakelen door erop te wijzen dat hij via de universiteit door de overheid wordt betaald en zodus een "regimeslaafje" is?

Een stelletje internethelden die de strijd aangaat tegen Nobelprijswinnende wetenschappers (wat hebben jullie eigenlijk zoal gestudeerd, vraag ik me af?). Vanuit een sociologisch standpunt vind ik het alvast bijzonder interessant, vooral omdat jullie het nog zelf lijken te geloven ook. Gesteld dat er iemand een goed geschreven boek zou schrijven over hoe global warming het liefdeskind zou zijn van fundamentalistische moslims (islamo-fascisten heet dat in jullie kringen, geloof ik) en knettergekke socialisten, jullie zouden het nog zelf geloven ook. Oh, en misschien kan je er nog het judeo-maconniek complot in verwerken, dat deed het altijd goed in het verleden.

#51068

LVB

 

@BtB: "één of andere vorm van global warming onderschrijven"

Dat onderschrijf ik ook. Wij staan niet sceptisch tegenover global warming, wij staan sceptisch tegenover de antropogene oorsprong ervan én tegenover de mogelijkheid om door menselijke gedragsaanpassing de oorzaak weg te nemen (de twee stokpaardjes van Al Gore) Door menselijke inspanningen de negatieve gevolgen opvangen én de positieve gevolgen maximaal exploiteren, daar geloven wij wel in.

"Wat hebben jullie eigenlijk zoal gestudeerd?"

Ik ben burgerlijk ingenieur, en jij?

#51069

mrtos

 

@BtB

Er ligt voor mij een wereld van verschil tussen wat de wetenschappelijke consensus is, en wat Gore zoal allemaal uitkraamt in zijn film. Daar gaat deze uitspraak over. Dat de aarde opwarmt? Akkoord. Dat dit hoogstwaarschijnlijk ten dele antropogeen is? Bon. En daar stoppen de raakpunten tussen Gore en de wetenschappelijke consensus zowat. Dat GW Katrina veroorzaakt heeft bijvoorbeeld, dat is absolute quatsch. Evenals de indruk die gewekt wordt dat als we nu met z'n allen even heel erg ons best doen, dat we dan op korte termijn (15-20 jaar) rampen kunnen afwenden - compleet niet in overeenstemming met de wetenschap erachter.

Wat Gore doet is de wetenschappelijke consensus nemen dat er antropogene GW heeft plaatsgevonden, en daar een zeer twijfelachtig verhaal aan ophangen.

#51070

Rick

 

BtB: jouw totalitarisme is geen wetenschap.

Met vriendelijk verzoek niet langer misbruik te maken van mijn belastingsgeld en de democratische vrijheden om je onzin te propageren.

If it's the price of a pint that you need: rendez-vous tijdens de volgende IJstijd...

#51075

joe

 

"Wat hebben jullie eigenlijk zoal gestudeerd?"

Met onderscheiding afgestudeerd aan de Oostendse Showbizzschool. Les gekregen van Frank Dingenen. Klasgenoot van Jan Schepers (heeft nadien Katja Retsin bezwangerd).

#51082

Olav

 

@Btb : het gaat hier dan ook helemaal niet over het feit of de ouders beseffen dat wetenschappers het vaak oneens zijn, maar dat ze gelijk kregen in een rechtbank - op grond van objectieve bewijzen neem ik aan - over de klacht dat de film van Al Gore dus wel degelijk een zekere indoctrinatie beoogt, en een aantal flagrante fouten bevat.
En ik kan me voor de rest alleen maar aansluiten bij de rest hier : de globale opwarming is een feit, de omvang en de invloed van de mens daarin is nog steeds koffiedik kijken, ook voor wetenschappers.

#51083

dendof

 

"dat wetenschappers het zelden of nooit volkomen "eens zijn" over iets"

"een vrij kleine minderheid"

Als wetenschappers het over één ding WEL eens zijn, dan wel het feit dat consensus geen bewijs is voor de geldigheid van een theorie.

#51084

traveller

 

@ BtB

Een neutrale rechtbank heeft besloten dat er 11 duidelijke bewezen fouten in die film aanwezig waren. Die rechtbank kan dus besluiten dat de film pedagogisch ongeschikt is als lesmateriaal, is toch niet zo moeilijk???

#51085

toontje

 

In "Newsweek" gelezen enkele weken geleden:
een wetenschapper die in zijn specialiteit had meegewerkt aan de studie over de opwarming van de aarde maakt zijn beklag over de recuperatie "door de politiek" bij het opstellen van het eindrapport

1. volgens hem waren alle wetenschappers het eens dat er een opwarming is

2. over de rol van de mens daarin waren "believers" en "niet believers"

3. Voor de opstelling van het eindrapport werden enkele tientallen believers weerhouden en al de rest naar huis gestuurd. En nu komt het: de groep opstellers van het eindrapport werd versterkt door diplomaten, politiekers en juristen

#51094

Thomas

 

@btb

Gore heeft een diploma "overheidskunde" van harvard.
Ik vermoed dat weinigen op deze blog minder gediplomeerd zijn.
En jij ziet films van deze linkse professionele politicus, in de aanloop naar pesidentsverkiezingen, als "wetenschap" ?

Je bent een uil.

#51103

Outlaw Mike

 

Het is een feit dat de noordwest-doorvaart vrijkomt, ergo er IS global warming, behalve dan in een welpbepaald snertlandje ergens aan de Noordzee. Kijk uit voor potentieel wapengekletter, vanwaar anders de uitspraken van de Canadese premier Harper (use it or lose it) en de claims van de Russen (vlaggetje op de bodem van de zee ter hoogte van de noordpool). Dit alles om straks de vrijgekomen vaarroutes geheel of gedeeltelijk te kunnen claimen.

Maarrrrr... zoals de meeste gezond denkende mensen stel ik ernstig de betrokkenheid van de mens in twijfel. Het is goed dat die UK-rechter zo een arrest geveld heeft, zo staan de econazi's eens goed met hun broek op de enkels.

Ik kijk niet meer naar VRT. Kan iemand mij zeggen of die cryptocommies aan het arrest van die rechter aandacht hebben besteed? Ja of nee antwoorden volstaat.

#51104

LVB

 

De Standaard heeft het arrest gemeld zonder te vermelden dat de film fouten bevat:

http://www.standaard.be/par...

#51111

Willy

 

Voor mij zegt het feit dat dhr Flahaut zich onverwijld per wentelwiek naar die film spoedde, genoeg. Nu nog de heren Castro Gore Al tot ereburger van Cuba laten benoemen, en we weten (moeten weten ?) dat her en der rondvliegende monsters tot de mogelijkheden behoren. Tot er wederom een ijstijd volgt, en later een stenen tijdperk, en... laat ook maar.

#51121

Johan B

 

@BtB: "Trouwens, Johan B, op basis van welke wetenschappelijke kwalificaties kan jij stellen dat An Inconvenient Truth "de goorste onzin" is?"

Ik stel dat niet op basis van wetenschappelijke kwalificaties, maar op basis van wetenschappelijke argumenten. Hierboven zijn 11 fouten opgesomd. De wetenschappelijke argumenten daarvoor worden niet genoemd maar ik ken ze wel. Neem bv. punt 2. Alle wetenschappers, zelfs degenen die geloven in het antropogene broeikaseffect, zullen je desgevraagd vertellen dat Gore hier klinklare onzin vertelt.

"Wat hebben jullie eigenlijk zoal gestudeerd, vraag ik me af?"

Ik ben burgerlijk ingenieur, en jij?

#51122

Johan B

 

Voor dat punt 2 hoef ik niet eens te verwijzen naar die wetenschappers (ook al zijn sommige mensen nogal gevoelig voor "overgrote meerderheden").

Gore toont in zijn film de grafieken van temperatuur en CO2-concentratie door de eeuwen heen onder elkaar en zegt dat de temperatuur duidelijk de CO2-concentratie volgt. Wanneer men echter die twee grafieken op elkaar legt blijkt dat het net andersom is. De CO2-concentratie volgt de temperatuur. Gore liegt dus en heeft expres beide grafieken onder elkaar geplaatst om zijn publiek te misleiden. Hij verkondigt dus inderdaad de goorste onzin.

#51125

Thomas

 

@johan B

idd, dat viel mij direct op in de film.

Hogere temperatuur betekent : meer energie voor alle levensvormen, versnelling van de biocyclus, meer fauna & flora, meer rottende planten en dierenresten etc, dus meer CO2 in de atmosfeer. En omgekeerd ook natuurlijk : kouder dus minder plantengroei dus vermindering van de biomassa & CO2 in de atmosfeer.

Het enige wat die grafiek aantoonde, was dat sinds de industriële revolutie de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet meer afhankelijk is van de temperatuur maar van de menselijke activiteit (DUH). Het toont gewoon de vooruitgang aan.

Hij had evengoed een grafiek van het aantal auto's of telefoons over 500.000 jaar kunnen tonen, even relevant.

Ik zie hem nog staan glunderen op zijn ladderke, met een air van "als ge dat niet snapt" ...

#51126

Publius

 

Er zijn redenen genoeg om naar iets Kyoto-norm-achtig te streven en zelfs nog strenger en met andere accenten, maar dan zonder gemarchandeer. Dat is er eigenlijk reeds in de vorm van maximum uitstoot en concentratie van allerlei stoffen.

Niet omwille van bijdrage van de opwarming maar wegens vergiftiging van milieu en mens. Dat moet dan wel Internationaal afgedwongen kunnen worden of nageleefd. Wat daar in China al een paar keer voorgevallen is (+ die keren die nooit de media gehaald hebben)...
Daar hoor je De Gucht en co niet over...

Dat gore Gore verhaal is weer tot zo'n dogma geworden van de Linkse kerk.Die zouden nog liever iemand verketteren dan rechtmatige middelen te laten gebruiken om de kritiek te staven.

Tjonge,
Volgens mij hangen heel was desastreusere dingen letterlijk boven ons hoofd. Wat voor débris vliegt er allemaal niet rond in het heelal? Iets voldoende groot dat op aarde neerkomt en we staan terug enkele duizenden of zelfs 10duizenden jaren terug in de tijd. Het is gebeurd, het zal terug gebeuren. Soms speelt God wel eens met de dobbelstenen...
Het kan morgen gebeuren of over 1000 of 10.000 jaar...

#51141

mrtos

 

@ Johan B & Thomas

Over punt 2. Gore gaat hier inderdaad zeer kort door de bocht, maar in feite is zijn uiteindelijke boodschap hieromtrent wel juist. De wetenschap verklaart deze grafieken doordat er een toevallige temperatuurstijging plaatsvindt, die dan een verhoogde CO2 concentratie tot gevolg heeft...die dan vervolgens de temperatuur weer doet stijgen, enzovoort. Zonder de feedback van CO2 -> temperatuur zou de historische stijging niet plaatsvinden (lees: kan ze niet of niet zo goed verklaard/gemodelleerd worden), of toch zeker niet in die mate.

Wat er heden ten dage gebeurt, is dat er CO2 in de atmosfeer komt van antropogene oorsprong, dus niet door een toevallige temperatuurstijging. De redenering is dat dat feedbackmechanisme in de historische data ook op antropogene CO2 van toepassing is. Dat is de link tussen Gore's figuur en de huidige GW problematiek. Zoals ik zei, kort door de bocht van Gore en zijn grafiek op zich betekent niets, maar zijn uiteindelijke conclusie eruit strookt wel met de wetenschappelijke consensus. De ware uitleg erachter is uiteraard ongeschikt voor een vulgariserende film als AIT.

#51162

ivan janssens

 

Het Laatste Nieuws heeft het vandaag over de "9 leugens van Al Gore".

#51173

Peter Fleming

 

Al Gore en het IPCC hebben de Nobelprijs voor de vrede gekregen...

#51174

sankulot

 

en maandag is 't aan Bruno Frey

#51179

ivan janssens

 

Een leugenaar die de nobelprijs voor de vrede krijgt. Ach, het zal wel niet de eerste keer zijn, en ook niet de laatste.

Gelukkig is de nobelprijs voor de vrede geen wetenschappelijke prijs maar een politieke.

#51261

Thomas

 

@mrtos

"die dan een verhoogde CO2 concentratie tot gevolg heeft...die dan vervolgens de temperatuur weer doet stijgen, enzovoort."
"Zonder de feedback van CO2 -> temperatuur zou dehistorische stijging niet plaatsvinden"

Je suggereert alweer dat het de CO2 is die de (of een deel van) de temperatuurstijging voorafgaat, dat is precies wat er fout is aan de stelling.
Er zijn geen historische gegevens die aantonen dat CO2 stijging temperatuurstijging uitlokt; er is wel gedurende heel de geschiedenis van het leven op aarde een temperatuurstijging die een CO2 stijging uitlokt en omgekeerd.
Er zijn ontelbare stoffen waarvan de concentratie in de atmosfeer onvergelijkbaar veel hoger ligt sinds de industriële revolutie dan ervoor.
De theorie dat de huidige temperatuurstijging vooral aan CO2 toename ligt is, inderdaad, een theorie. Daar is geen enkel bewijs voor te vinden, behalve computermodellen die om de x jaar veranderen.

Het enige dat ik tegen teveel uitlaatgassen heb, is de invloed op gezondheid, smog en vervuilde gevels & steden.
Dat is perfect op te lossen met katalysatoren en daar is al heel wat vooruitgang in geboekt de laatste jaren.
Als de groenen zich nu eens met dergelijke concrete problemen zouden bezig houden ipv met wereld-vernietigings-hoaxen, zouden ze misschien ook een serieus publiek aanspreken.
Want er is wel degelijk nood aan de proper milieu, maar niet om de aarde te redden van de apocalyps, wel omdat we in onze verwende maatschappij goesting, tijd en geld genoeg hebben om het milieu op te kuisen !

Dus ipv een boodschap "de wereld vergaat", de boodschap "laten we bossen planten en onze steden opkuisen".
De goeie ouwe agalev van vroeger dus, niet de zeikerspartij die we nu zien. Toch straf dat het er een priester voor nodig was, een tsjeef omzeggens, om dat in te zien. De groenen hebben meer Versteylen's nodig.