Inkomsten uit bloggen

Bruno Lowagie kreeg van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid der Zelfstandigen bericht [PDF] dat hij omwille van zijn inkomsten als blogger beschouwd wordt als een zelfstandige in bijberoep, en bijgevolg sociale bijdragen moet betalen. Lowagie is de auteur van iText, een open source PDF-generator die wereldwijd wordt gebruikt, waardoor zijn blog veel bezoekers aantrekt, wat hem redelijk veel advertentie-inkomsten oplevert.

Het standpunt van de RSVZ verrast mij niet en lijkt mij ook logisch en billijk: wie naast zijn activiteit als loontrekkende bijkomende inkomsten haalt uit nevenactiviteiten die niet in opdracht van een werkgever gebeuren, is in principe een zelfstandige in bijberoep. Sociale bijdragen moeten betaald worden indien de inkomsten uit de zelfstandige activiteit een bepaalde grens overschrijden, wat bij Lowagie duidelijk het geval was - zoals verder zal blijken. Het lijkt mij ook duidelijk dat een blogger die jaarlijks slechts enkele tientallen of honderden euro aan reclame-inkomsten boekt en deze inkomsten ook netjes aangeeft op zijn belastingaangifte, op dat vlak geen problemen hoeft te verwachten. Lowagie wekt op zijn blog een andere indruk. Op de website van de RSVZ staat nochtans letterlijk dat sociale bijdragen slechts moeten betaald worden indien de inkomsten een bepaalde drempel overschrijden. Op deze pagina valt te lezen dat die drempel voor het refertejaar 2004 op €1.233,14 ligt. In theorie zou een zelfstandige in bijberoep die minder verdient toch verplicht kunnen worden om de minimumbijdrage van 60,58 euro per kwartaal te betalen om vervolgens drie jaar later dit bedrag terug te krijgen, maar de praktijk is anders.


Uit de discussie die naar aanleiding van dit voorval ontstond, vielen mij enkele opmerkelijke uitspraken op. Vooreerst schrijft Big Blogger in een commentaar bij BVLG dat "[het vermelden van] bloginkomsten grotendeels taboe [is] in de blogosfeer". Vervolgens geeft Bruno Lowagie in een commentaar op rackham.be het detail van zijn inkomsten als blogger. Zo haalde hij in 2006 meer dan 5000 euro reclame-inkomsten uit zijn blog.

Laat ik dus ook maar het taboe doorbreken en een overzicht geven van de inkomsten die deze weblog mij de voorbije drie jaar opleverde. Ik ben zelfstandige in hoofdberoep, dus de hele discussie of inkomsten uit bloggen aan sociale bijdragen onderworpen zijn, is voor mij niet zo relevant, omdat ik hoe dan ook sociale bijdragen betaal. En op één uitzondering na, die ik aangeef in mijn personenbelasting, komen alle hieronder vermelde inkomsten binnen in een vennootschap.Google Adsense, dat is de context-afhankelijke reclame die op de artikelpagina's te zien zijn onder de artikeltekst, en dat zijn ook de reclamelinks die op de overzichtspagina te zien zijn vlak onder het navigatiemenu. Adhese/Enchanté, dat is het reclamevierkant dat (vaak) bovenaan rechts te zien is op elke pagina. Beide programma's leveren de hoofdmoot van de inkomsten uit mijn blog.

Omdat een blogger soms boeken bespreekt of ernaar verwijst, kunnen affiliatieprogramma's voor internetboekhandels als Amazon, Azur of Proxis soms ook interessant zijn. De blogger verdient dan een commissieloon op de verkopen die via links op zijn blog tot stand komen. In de praktijk vallen die inkomsten tegen: het commissiepercentage van de Belgische internetboekhandels is belachelijk laag en ligt rond de 2%. Amazon biedt meer, 5% à 7,5%, maar omdat Amazon geen Nederlandstalige boeken verkoopt is dit voor een Nederlandstalige blog minder interessant.

Tradedoubler is een reclameregie die vooral met klassieke reclamebanners werkt, en die je op de artikelpagina's op mijn blog ziet onder de commentaren, vlak boven het commentaar-ingavevakje.

Tenslotte zijn er nog de Amerikaanse reclameregies Blogads en Pajamas Media. Blogads is interessant omdat om het even wie in enkele minuten tijd zelf een reclamecampagne kan opstarten op mijn blog. De advertentie verschijnt dan in de rechterkolom, maar niet above the fold. Van Pajamas Media, dat naast een reclameregie ook een belangrijke redactionele component kent, vertoon ik sinds april geen advertenties meer. Die waren voordien overigens enkel te zien op het Engelstalige gedeelte van mijn blog.

Een paar duizend euro per jaar, is dat veel? Niet als ik de tijd zou aanrekenen die ik steek in het schrijven van blogposts. Wie wil bloggen omwille van de inkomsten, kiest bij voorkeur niet actualiteit of politiek als onderwerp, maar gaat best eens inspiratie opdien bij Zatte Vrienden, of schrijft in het Engels over een sterk gespecialiseerd onderwerp waar adverteerders veel geld voor over hebben.

Mijn blog is een persoonlijke uitlaatklep voor ideeën, een middel om mijn schrijfkunst op peil te houden en om mijn analytisch vermogen scherp te houden. Verder is het ook een knipselmap voor citaten en een proeflaboratorium voor allerlei internetmarketingtechnieken. Wat dat laatste betreft kan wie dat wil uit de bovenstaande tabel de nodige conclusies trekken over wat goed werkt en wat minder goed werkt. De inkomsten zijn mooi meegenomen, maar niet de hoofdbedoeling van deze blog.

Meer informatie over inkomsten uit bloggen lees je in een artikel van Kristien Vermoesen in De Tijd van 29 april 2006.

Reacties

#56527

Mike

 

Ik kan me wel voor stellen dat het vervelend moet zijn wanneer je geen intentie hebt om inkomsten (maar wel dekking onkosten) uit bloggen te halen en plots één van die meters je boven het minimum bedrag brengt... hoeveel controle heb je en opvolging kan je doen van die reclameinkomsten?

#56531

joe

 

Ik vraag me af hoeveel dendof uit zijn lingerie-links haalt. Aan zoiets nooit gedacht, Luc?

#56537

A.Rouet

 

of aan de familie Moortgat?

#56539

Peter Fleming

 

Dé vraag is hier: is bloggen wel een beroep, in hoofd- dan wel in bijberoep en zijn de inkomsten daaruit dan beroepsinkomsten waarop dan RSZ en personenbelasting verschuldigd is?

De grootte van het bedrag kan in die evaluatie een rol spelen, maar lijkt me alleen niet determinerend.

Misschien kunnen die inkomsten wel kwalificeren als diverse inkomsten (die worden lager (@ 33%) belast)?

Die discussie duikt ook vaak op bij bv. advocaten die nog inkomsten uit publicaties halen. Zijn dat ook beroepsinkomsten of slechts diverse inkomsten?

#56542

Bruno Lowagie

 

Los van dit alles, een bedenking:

ik zag gisteren hoe onze minister-president 'Vlaanderen In Actie' riep en uitlegde dat Vlaanderen moet opletten geen achterstand op te lopen, bij voorbeeld in vergelijking met het Oosten.

Wel, iText wordt inderdaad wereldwijd gebruikt, door meer bedrijven dan je kunt vermoeden. De top drie van bezoekers op mijn iText site zijn:
1. USA
2. Duitsland
3. India

Mijn boek 'iText in Action' ('in actie' is blijkbaar een populaire woordcombinatie) dat net een jaar geleden in de States verscheen, werd een half jaar geleden al in India herdrukt; een speciale editie die voor de Indische markt bestemd is (iText is daar razend populair).

Ik denk dat ik gerust mag zeggen dat ik met mijn F/OSS product en mijn boek Vlaanderen op de kaart plaats wat technologie betreft. Desondanks is nog nooit één politicus geweest die me hierover iets gevraagd heeft, laat staan iets voor mij gedaan heeft.

Men kent mij gewoonweg niet. Dat vind ik een beetje zielig wanneer ik zo'n nieuwsberichten zie. Vadertje staat vindt mij alleen interessant als ik bovenop mijn gewone belastingen ook nog in aanmerking kom om RSZ te betalen.

Misschien moet ik dat bedrijf dat ik nu wil oprichten maar in de States oprichten in plaats van in Vlaanderen.

#56543

dendof

 

Welk deel van

"Clearly, cos nobody knows who Dog of Flanders is, the dog doesn't get anything in return for promoting these excellent products."

had je niet begrepen, Joe?

#56545

dendof

 

@Bruno

Waarom zou je uberhaupt wensen dat politici zich in jou interesseren? Wens je extra belast of gereguleerd te worden? Of wens je subsidies te ontvangen?

Doe gewoon verder zonder inmenging van politici, en prijs je gelukkig. Er zijn vele bedrijfstakken waar men niet liever zou wensen dan dat politici zich niet zouden moeien.

#56548

Bruno Lowagie

 

@dendof:
Ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Ik wil zeker geen L&H toestanden. 12 jaar geleden schreef ik een thesis over bruggenbouw. Ik vergeleek de bruggen van Calatrava in Spanje met die van Greish in België.
In Spanje stond de naam van de architect in grote letters vermeld; de naam van de opdrachtgevende overheid was ondergeschikt aan de naam van de ontwerper. In België hingen er massa's bordjes aan de bruggen met de namen van elke minister die bevoegd was; de naam van Greisch en zijn bureau was bijna onzichtbaar (je moest heel hard zoeken om ze te vinden).
Ik vind dat tekenend voor ons land.

#56551

joe

 

begrijpen en geloven zijn twee verschillende werkwoorden, dof ;-)

#56553

melodius

 

Bruno, ik denk dat je er inderdaad alle baat bij hebt om dat bedrijf hier niet op te richten, behalve natuurlijk als je regelmatig en onzacht gepluimd wil worden en voor egoïst uitgescholden indien je zo vrijpostig bent om te protesteren.

Alleszins gefeliciteerd voor je werk !

#56554

dendof

 

@Joe

Jouw opmerking is onbeschoft.

Als het gaat over een ideologische discussie, dan kan ik wel een stamp verdragen.

Maar insinueren dat ik lieg over een zuiver persoonlijk onderwerp gaat te ver.

#56558

H. Calus

 

Ik zou de inkomsten uit bloggen aangeven als auteursrechten. Is ook een lager tarief van 33%. Uiteraard, de RSZ blijft. Als vroegere selfstandige in bijberoep heb ik geleerd dat het niet de kosten zijn maar de papierwinkel van zelfstandige in bijberoep die een ramp is. Nou ja, was niet zo veel maar ik haat papierwerk, en ze hebben daar vervaltermijnen, vandaar.

#56565

LVB

 

@H. Calus: de discussie tussen gewone inkomsten versus "royalties" (inkomsten uit auteursrechten) is maanden geleden ook al gevoerd door Bruno Lowagie of door anderen die op hem reageerden. De conclusie was toen: royalties zijn inkomsten die rechtstreeks uit het schrijven komen, dus betaald worden door een uitgever of door de lezers. Inkomsten uit advertenties zijn geen royalties.

@Peter Fleming: Ik weet uit ervaring, uit de tijd toen ik nog loontrekkende was en nog geen zelfstandige in bijberoep was, dat als je enkele jaren lang systematisch "diverse inkomsten" aangeeft uit dezelfde bron, de fiscus deze inkomsten zal herkwalificeren als beroepsinkomsten en dit bovendien zal doorgeven aan de RSZV.

Wat in mijn artikel niet aan bod kwam, is de mogelijkheid om een VZW op te richten die dan als uitgever van een blog optreedt. Een piste die nu al gevolgd wordt door Gentblogt. Voor wie alle inkomsten van zijn blog wil investeren in het initiatief zelf, lijkt dit mij de beste oplossing. Zeker voor groepsblogs, maar ook voor individuele blogs die semi-professioneel en op lange termijn willen werken. Wat een VZW concreet aan overhead meebrengt: publicatie van oprichtingsakte en wijzigingen in het Staatsblad, jaarlijkse aangifte van een (nihil)-rechtspersonenbelasting (nihil omdat de VZW geen vastgoed in bezit heeft), en het voeren van een eenvoudige boekhouding. VZW's worden niet belast, maar kunnen ook geen winsten uitkeren aan hun oprichters of bestuursleden.

#56610

LVB

 

update: Op basis van het nog te factureren bedrag voor het vierde kwartaal, heb ik het cijfer voor Adhese/Enchanté voor 2007 aangepast.

#56614

bartvs

 

@luc

Vzw's mogen waarschijnlijk wel onkosten vergoeden, ook als die gemaakt zijn door medewerkers, of die laatsten tot hun medewerking noodzakelijk materiaal ter beschikking stellen?

Is er wat op tegen dat een vzw, in de hoedanigheid van (blog)uitgever, "royalties" uitkeert aan zijn schrijver(s)?

Dat alles natuurlijk gesteld dat het sop de kool waard is.

#56685

Bart

 

Jouw lijstje geeft mooi aan dat affiliate programs eigenlijk niks opbrengen. Ik ben van mening dat ook voor visibiliteit zou moeten worden betaald en dus niet enkel per verkoop zoals Tradedoubler/Azur etc. werken. Vreemd dat je hieraan meedoet.

#56709

joe

 

nie wenen hee, dendof.

#56822

Benny Marcelo

 

Bartus, VZW-s mogen inderdaad onkosten vergoeden, ze mogen zelfs een vergoeding uitkeren. Uiteraard als alles netjes in de boekhouding terug te vinden is.
De meeste VZW-s werken echter met vrijwilligers die gratis werken.

#56840

VAN BELLE Jean Marc

 

Ik kreeg vanuit mijn jarenlange functie als boekhouder-fiscalist ook nog een aantal adviesvragen binnen per mail over mensen die geen blog hadden maar op de listing van Google kwamen waarover de belastingen beschikken. Een geval was iemand die ergens een 120 EUR per maand ontving. Ik zei hem dat het goed was dat hij controle kreeg en ik heb hem geholpen met enerzijds dit inkomen te declareren en anderzijds alle aftrekbare kosten erbij te tellen. De man had het geluk ook loontrekkend te zijn en het uiteindelijke gevolg is een teruggave van belastingen.

Ik vind het vooral jammer dat mensen niet weten dat als ze inkomsten krijgen, ze dit moeten aangeven, en dit niet altijd met een (dure) boekhouder/accountant hoeft te gebeuren. Ik zou graag eens een gratis boekhoudpakket maken en ter beschikking stellen van om het even wie op internet, maar ja: ook voor mij bestaat gratis niet (tenzij je NIETS krijgt).

Goede evolutie, vind ik ten slotte. De BLOG-inkomsten van LVB liggen zelfs iets boven de verwachtingen die ik had. Moet wel een goede blog zijn...

#56993

ano

 

Wel moedig van je Luc, om openhartig te spreken over je inkomsten. Ik ga dat niet doen welke inkomsten ik genereer. Ben ook loontrekkende, en zwijg over de rest. Dat de rest erover denkt wat ze willen. En voor Jean Marc: ik geloof je verhaal niet dat Google lijsten doorzendt naar de belastingsdiensten. Weet je wel zeker dat dit via Adsense komt ? Commercieel zou dit van Google niet erg verstandig zijn. Wat ze wel doen is je erop wijzen dat je inkomsten moet aangeven.

#57008

Joris Van Dael

 

Is het volgens de spelregels van Google niet verboden om je inkomsten openbaar te maken? Of heb ik me schrik laten aanjagen?

#57025

LVB

 

@Joris: Je mag globale inkomsten per account of per site bekendmaken. Je mag echter geen details bekend maken, bijvoorbeeld de CTR.

Uit de algemene voorwaarden: "Vertrouwelijke Informatie van Google" omvat zonder enige beperking: (...) klikfrequenties of andere statistische gegevens gerelateerd aan de prestatie van de Site in het Programma zoals door Google aan u geleverd"

En nog: "Het is wel toegestaan bekend te maken welk bedrag u bruto van Google ontvangt voor uw deelname aan het programma."

#57043

LVB

 

@ano: Elke Belgische rechtspersoon is wettelijk verplicht om niet-gefactureerde uitbetalingen die meer dan 125 euro bedragen aan te geven aan de fiscus via een formulier 325.50 en aan de ontvanger een fiche 281.50 op te sturen, zie http://fiscus.fgov.be/inter...

De enige reden waarom dit (het indienen van die listing) eventueel niet zou kunnen gebeuren is dat Google wel een Belgische vestiging heeft, maar dat de Adsense-inkomsten uitbetaald worden door de Ierse vestiging. Het zijn dus eigenlijk inkomsten uit het buitenland.

Tradedoubler stuurt in ieder geval een fiche 281.50 naar de mensen aan wie ze iets betaalt.

#57061

ano

 

Ik ga geen slapende honden wakker maken.(nou ja, zij gaan mij misschien wakker maken:-( ) Trouwens maak ik daar geen winsten uit, als ik alles ga beginnen uitrekenen, en al helemaal niet als ik er een boekhouder, etc.. er moet bijsleuren. Maar dat de belastingen op zoek zijn naar mensen die begot, een webwinkeltje hebben, een blogje,.. dat is zeker. Pesterijen noem ik het. Maar nu ik je artikel heb gelezen, moet ik er toch eens over nadenken waar ik mijn pc ga zetten. Ergens een adresje afhuren in Kongo ofzo :-) Of een vzw ja, dat is nog eens een gedacht.
Spijtig dat ik niet aanwezig kan zijn op je blogmeeting.

#79516

allrounder

 

Ik vind zolang je niet teveel verdient er geen problemen moeten zijn. Maar nu het crisis is wordt er wel sneller naar reclame op het internet gedacht