Norman Finkelstein gelast toespraak voor KVHV afNorman Finkelstein was uitgenodigd door het KVHV van de Gentse universiteit om te spreken over de "holocaust-industrie". Het KVHV is een Vlaamse katholieke studentenvereniging, overwegend rechts en met de onafhankelijkheid van Vlaanderen als één van haar voornaamste doelstellingen.

Extreem-linkse Gentse studenten hadden Finkelstein geïnformeerd dat het KVHV rechts was en bestempelden de vereniging als "neo-nazi's". Finkelstein besloot daarop om zijn toespraak voor vanavond af te gelasten.

Wat kunnen we uit dit alles leren?

  1. Finkelstein heeft de chutzpah om overal toespraken te houden tegen Israël, voor iedereen, zonder na te gaan wie hem uitnodigt. Ook al is het KVHV niet neo-nazistisch, hij had zelfs geen elementaire controle gedaan. Nu zijn antisemitische extreem-linkse vrienden hen neo-nazi's noemen, is hij er ongetwijfeld van overtuigd dat ze dat zijn.
  2. Finkelstein had wel aanvaard om gisteren in Brussel te spreken op vraag van diverse organisaties, allen links of extreem-links, waarvan er verschillende schuldig zijn aan antisemitische daden of woorden. Blijkbaar maakt Finkelstein zich daarover geen zorgen: als de antisemieten maar niet rechts zijn, dan zijn ze OK. Het gaat om verenigingen als Stop USA, Kifkif, PVDA, Vlaams Palestina Komitee, Codip, Pax Christi, Vrede vzw. Enkele van hun daden en woorden kunnen bekeken worden op www.antisemitisme.be . Anderen promoten antisemitische boeken en vinden dat zelfmoordaanslagen tegen Joden enkel een "fait divers" zijn, of gebruiken nazi-literatuur als bron voor propaganda tegen Israel.
Wie zo handelt, met zulke goede relaties met antisemieten, is "beyond chutzpah" en verdient het niet om ernstig te worden genomen.

Rudi Roth

Reacties

#63761

EricJans

 

Van twee dingen één. We leven in een wereld waarin alles wordt uitgebuit en het zou me niet verbazen als er ook joodse lobby's zijn die dat doen. Waarschijnlijk zijn die er.
Maar daarmee is wat mij betreft absoluut geen argument geleverd tegen het zionisme en het bestaansrecht van de staat Israël. In dat opzicht kan ik me - net als Luc - moeiteloos zionist noemen.

Finkelstein heeft zeker een functie in het hele debat, al was het maar dat hij het levende bewijs levert dat 'de Joden' een gedifferentieerde groep mensen zijn.

Ik weet niet of KVHV er ged aan doet dit debat op dit moment te lanceren. Ze hebben zeker moreel even veel recht om dat te doen dan een andere organisatie. Maar in het mediatieke voetbalspel is het niet altijd nuttig om de bal voor de tegenstander (Belgicisme is hun wérkelijke drijfveer en niet 'links zijn') zomaar vóór open doel te leggen.

Ik zie wat Finkelstein doet niet als een blaam voor KVHV maar anderen kunnen dat wel doen. Humo en De Morgen zullen van dit verhaal smullen... dat begrijp je wel.

Als je ze hun lievelingslekstok vóór de mond hangt moet je niet al te ontgoocheld zijn als je vaststelt dat ze ook lekken, hé.

#63764

dendof

 

News at 11, gelijk dat ze zeggen:

http://www.urbandictionary....

#63765

joe

 

ik heb zo een gevoel aan mijn kleine teen dat er een en ander rammelt aan dit verhaal, vooral met de adjectieven en predikaten waarmee gretig wordt geworpen.
Is deze Rudi Roth die wereldbekende autoriteit met aan zijn muur stevig ingekaderde diploma's van licentiaat wiskunde en doctor in de theoretische natuurkunde?

#63767

Nicolas (niet ingelogd)

 

En ik die dacht dat Rudi Roth een Oostenrijkse oliebaron was.

Los van de hele heisa rond deze linkse politicoloog (pleonasme misschien?), kan ik wel meedelen dat het Gentse KVHV bekend staat voor haar extreem-rechtse sympathieën. Ze zijn goed geïnfiltreerd door het NSV helaas. In Leuven is dat gelukkig een stuk minder.

Ach, maar het verbaast me niet dat extreem-links en extreem-rechts gezamenlijk geïnteresseerd zijn in antisemitisme. Wist je bijvoorbeeld dat Stalin vlak voor zijn dood een Joodse staat wilde oprichten (de bevelen waren al gereed om alle Russische Joden op te pakken). Op het eerste zicht een nobel initiatief totdat bleek dat die staat zich ergens op de uiteinden van Siberië ging bevinden.

#63777

EricJans

 

@ Nicolas:

<<Ze zijn goed geïnfiltreerd door het NSV helaas.>>
Zeg Nicolas, maak het je eens niet zo makkelijk bij het gebruik van je links/rechtse stempeldoosje. Niet het NSV, niet de in naam 'radicaal-flaminganten' habben deze avond zitten organiseren.

Overigens: ik wil je laten weten dat ik enkele jaren geleden aan een aantal kopstukken van n-va heb laten weten dat hun anti-joodse gebral een ongelooflijk zware en bijzonder grote politieke misrekening was.
Ik heb de indruk dat de n-va-ers zich tegenwoordig iets meer low-profile opstellen i.v.m. de multireligieuze en democratische staat Israël.

Jouw opstelling mag hier dan 'gematigd' klinken... die van n-va is stukken linkser en slinkser en overigens staat Vlaams Belang een stuk positiever tegenover Israël dan de meeste partijen.

Ik vind als Heel-Nederlander en dus 'Vlaams-Nationalist pour la raison de la cause' dat Vlamingen geen beter of slechter imago verdienen of ook t.a.v. van het thema 'Israël' moeten nastreven dan Nederland. Daar zijn eerst al eens historisch geen extra redenen voor (hoe graag belgicisten dat ook willen doen geloven; de Vlaamse collaboratie was niet speciaal of beduidend groter dan de Nederlandse maar kende wel een andere context, nl. het zondermeer Vlaanderen minachtende België!) en tweedens lijkt het me hier aangewezen dat de cultureel-katholieke Vlamingen in deze matherie zich minstens wat meer zouden interesseren voor de Hollands-protestantse visie en traditie terzake.
Het mag dan belerend klinken maar in deze thematiek durf ik zelfs voor één keer ervoor pleiten dat Vlamingen en Vlaams-Nationalisten zich beter 'laten' beleren terzake door de visies en het veel genuanceerdere, veel volwassener debat uit het hoge Noorden.
Excuus maar onze historisch-Roomse theologische beslotenheid speelt ons inzake het Israël-debat (zowel vóór- als tegenstanders, trouwens!) tot op deze dag parten.
Voor één keer durf ik het duidelijk stellen: hierin missen de katholieke Vlamingen de inzichten en tradities van het Hollandse, protestantse Noorden.
Zéker voor Vlaams-Nationalisten geldt dat ze best minstens een poging doen om zich af en toe eens voor het Hollandse debat terzake te interesseren. Met permissie.

#63781

Filip

 

@ Nicolas:
Bedoel je dit?
http://en.wikipedia.org/wik...

#63795

Leo Norekens

 

Nicolas: KVHV "geïnfiltreerd" door NSV?
NSV is 30 jaar geleden ontstaan als een *afscheuring* van het KVHV...

#63800

Leo Norekens

 

Los van het trieste feit waarover bovenstaand citaat handelt, moet ik toch nog maar eens vaststellen dat het KVHV, een Vlaams-nationalistische studentenvereniging, de publicitaire dwaasheid begaat om doelbewust *steeds weer* het thema van de oorlog, het nazisme, de holocaust...op te zoeken. Ze doen dit weliswaar in het kader van "ledenvorming" en objectieve informatie, maar mensen, er zijn thema's genoeg waarover KVHV-leden beter geïnformeerd kunnen worden.
Voor zover ik weet gaat het er bij het KVHV nooit om de nazi-misdaden te minimaliseren, maar de steeds weerkerende keuze voor dit onderwerp geeft politieke tegenstanders wel een dikke stok om mee te slaan. Als de Vlaamse beweging niet met het oorlogsverleden wil geassocieerd worden, dan zou zij er goed aan doen om er zelf wat minder obsessioneel mee bezig te zijn.

Een paar maanden geleden kreeg ik een proefnummer in de bus van "Ons Verbond", het blad van het KVHV. Op bladzijde 8 al meteen een "Historia Docet"-bijdrage van historicus Filip Martens over de vraag naar de "collectieve schuld" van het Duiste volk aan de nazi-misdaden, rijkelijk geïllustreerd met portretjes en SS-affiches...
Pfff. Diepe zucht.

#63804

ivanhoe

 

"overwegend rechts" is idd een understatement wanneer het gaat over het KVHV. Maar goed, dat maakt ze daarom nie slechter dan Hezbollah.

#63806

TVDD

 

Hier de officiële verklaring van KVHV: http://www.gent.kvhv.org/bl...

@ Leo Norekens. In het bewuste artikel van Filip Martens wordt de schuldvraag van het Duitse volk aan de misdaad van de holocaust onderzocht. Is dat geen legitieme vraag misschien? Het verbaast mij enorm hoe het publiek debat wordt gereduceerd tot intentieverklaringen en karaktermoorden. Graag enige intellectuele eerlijkheid gevraagd! Hier overigens het artikel: http://rapidshare.com/files...

#63807

insider

 

Deze "studentenvereniging" interviewde zelfs ooit een Vlaamse SS-er Oswald Van Ooteghem .... dubieuze mensen !!!

#63808

TVDD

 

ik zal zelfs meer zeggen, de eresenator van de Volksunie en (bestuurs)lid van de NVA en alom gerespecteerde Oostfronter Oswald Van Ooteghem. Horresco referens!

Kom zeg, is dàt het niveau waarop het publiek debat staat in onze samenleving?

#63813

Briggs

 

Something does not compute. Als het KVHV 'extreemrechts' zou zijn of 'verfoeilijk rechts' dan zou het nooit een studentenvereniging kunnen zijn die verbonden is met de UGent. Het NSV geraakt daar niet binnen (zelfs al zou ze voldoen aan de voorschriften), de KVHV zou men in dat opzicht evenzeer niet dulden.

#63814

Leo Norekens

 

@Tom Vandendriessche: De vraag die in het bewuste artikel gesteld werd is uiteraard legitiem. Het is zelfs een uitstekend artikel.
Alleen vraag ik mij af of de PR van het KVHV (en bij uitbreiding de Vlaamse beweging) gediend is met het uitvlooien van altijd maar hetzelfde onderwerp. Vanwaar toch die bezetenheid met (de aanloop naar) WO II ?. De geschiedenis omvat méér dan die enkele jaren uit de 20ste eeuw.
De redactie van het Vlaams Belang Magazine schijnt dat begrepen te hebben. Daar gaan de historische bijdragen ("Terugblik") over de Slag bij Thermopylae of de Val van Byzantium... Ook interessant hoor.

Stel je eens een toevallige (oppervlakkige) lezer voor die het KVHV niet zo gunstig gezind is als ik, en die na 40 seconden bladeren in 'Ons Verbond' een portret van Ernst Röhm en een foto van Heinrich Himmler op z'n brood krijgt. Zou die daar bij vluchtige lezing niet de bevestiging van een taai cliché in zien?
Op uw vraag "Is dat het niveau waarop het publiek debat staat in onze samenleving?" kent U toch zelf wel het antwoord?

#63816

Stijn R.A.J. Calle

 

KVHV-Gent is geen 'extreem-rechtse' organisatie. Het predikaat extreem is buitengewoon subjectief en betekent voor iedereen iets anders. Het is een laffe en intellectueel oneerlijke wijze om iemand monddood te maken, zonder te moeten argumenteren. Meestal omdat als de argumenten zich moeten meten met de waarheid, ze niet lang overeind blijven.

#63817

TVDD

 

@ Leo Norekens: vandaag gaat het jammergenoeg inderdaad meer over "perceptie" dan over realiteit, zèlfs in academische kringen waar je dat het minst zou verwachten. Wij hebben geen bijzondere aandacht voor het onderwerp hoor.

Maar elke Verbonder mag schrijven wat en over wat hij wil. Filip had daar een artikel over in zijn pen zitten, en dus kan hij daarover een bijdrage leveren.

Wij hebben geen exclusieven, ook niet naar mensen die we uitnodigen. Zeker naar lezingen en debatten toe nemen wij een identieke houding in als de Oxford Union. Als je iemand voor een lezing uitnodigt betekent dat niet dat je met hem of haar akkoord bent. Maar wel dat je de spreker interessant genoeg acht voor academici en om het publiek debat te stimuleren.

In oktober had KVHV nog een debat over Vlaamse onafhankelijkheid. 1000 man, 6 verschillende partijen vertegenwoordigd in het debat. Om even te illustreren. ;)

#63818

GDG

 

@ Insider.

Heeft u het interview met Oswald Van Ooteghem wel gelezen? Het is een interview zonder enig goedgepraat, politieke of morele boodschap. Binnen enkele jaren niet meer na te doen om duidelijke redenen. De 'laatsten van een soort' mogen toch ook hun zegje eens doen niet?

Als auteur van dat interview wil ik u alsnog bedanken om mij dubieus te noemen.

#63819

Rob

 

Ik ben student in Gent, overtuigd links en het KVHV dus helemaal niet gunstig gezind. Wél ben ik enorm verontwaardigd over de manier waarop het debat gesaboteerd is. Ook het voortdurende zwartmaken van het KVHV mag voor mijn part stoppen. Ik heb al met verscheidene van hun leden boeiende discussies kunnen voeren en nooit leken zij mij "extreem". Rechts, dat wel, maar ik heb hen nooit op een racistische of negationistische uitspraak kunnen betrappen.

#63821

Cogito

 

Beste Rob, ik hoop dat U inziet dat deze persoonlijke bevinding naar analogie ook door te trekken valt naar alles achter het "cordon" en de rest van rechts, behoudens enkelingen.

#63823

Nicolas (niet ingelogd)

 

Kijk, ik baseerde me enkel op uitspraken van een vroegere KVHV"er. Zoals ik stelde is het KVHV in Leuven niet extreem-rechts. Er werd evenwel gesteld dat het in Gent wel anders lag. Als er hier gesteld wordt dat dat anders ligt, dan wil ik gerust mijn visie herzien. Ik ben geen bekrompen kwezeltje.

Wat evenwel mijn bedoeling niet was, is om het KVHV Gent het zwijgen op te leggen. Van mijn part mag extreem-rechts en extreem-links deelnemen aan het maatschappelijke debat. Een cordon hoeft ook niet voor mij, alhoewel ik nooit zal meewerken aan de uitvoering van één van hun voorstellen.

#63824

Dries

 

Nicholas, KVHV heeft doorheen gans zijn geschiedenis mensen van verschillende opinies aangesproken met zijn werking. Ook nu. Verschillende opinies zijn precies een rijkdom van KVHV. Maar socialisten of marxisten zal je er niet in vinden. En dan wordt men nogal eens vlug als "extreemrechts" bestempeld hé. KVHV rechts? Zeker. Maar niet extreemrechts. Ook niet in Gent hoor. Dat is de NSV.

#63825

EricJans

 

@ GDG:

Sinds wanneer gaat er hier iemand van uit dat er bvb. in 1830 er iemand zich een halve bal zou hebben aangetrokken van de waarheid?
Waarheid? Fuck de waarheid!
De Belgicisten danken u voor uw bijdrage aan de door hun internationaal te verkopen perceptie van de waarheid: Vlaanderen = Fascisme; België = Democratie.

De rest van de waarheid mag u - inclusief al uw ongetwijfeld steekhoudende argumenten - vanachter in uw gat steken.

Merci en bedankt.
Triestig? Ja.

Ziezo,

Eric Jans
Racist van dienst.

#63829

traveller

 

@ Leo

Het KVHV heeft veruit de mooiste studentengeschiedenis van Vlaanderen geschreven met als hoofdvogel: Leuven Vlaams.
Het kwam nadien in links vaarwater maar heeft zich dan weer rechts georienteerd, gelukkig maar. Vandaag staan ze er weer als principiële studenten club die alle respect verdient. Als ze Finkelstein willen vragen, een links uithangbord met linkse dividenden, vragen ze Finkelstein, dat is hun prerogatief. Een studenten organisatie is het aan zichzelf verplicht open en rebels te zijn. Het KVHV heeft schitterende debat avonden waar de linkse clubs niet aan kunnen tippen, vandaar de jaloezie. Vrijheid van mening ook voor onze studenten en als links hen wil blokkeren moeten we hen steunen en niet beginnen zeuren over het onderwerp.

#63830

Nicolas (niet ingelogd)

 

Beste Dries,

Ik ben echt niet idioot om er van uit te gaan dat een vereniging zonder marxisten of socialisten overduidelijk een extreem-rechtse vereniging is.

Wat ik wel weet, is dat de glorietijd van het roemrijke KVHV al lang voorbij is.

#63832

EricJans

 

@ Traveller:

Natuurlijk heb jij oo gelijk. Daar was het Leo niet om begonnen. Het gaat erom dat we zeer gevoelige tijden staan te beleven, de komende 3 à 5 maanden.
Met Leo deel ik daarbij de ongerustheid dat we daarbij niet teveel de aandacht moeten verleggen naar (momenteel) geneuzel als dat van Finkelstein waar die van de overzijde alleen maar open doelkansen krijgen aangeboden omdat KVHV de bal vóór doel legt.

Maar misschien zijn we te kritisch voor onze studenten?

#63840

OutlawMike

 

Norman Finkelstein is een linkse schijtzak. Dat hij de hemel ingreprezen wodt door Noam Chomsky, nog zo'n zelfhatende leftozoide oetlul, zegt genoeg. Zijn 'boeken' (nou ja) lardeert hij met een gaziljoen noten die niet of nauwelijks verifieerbaar zijn.

Het KVHV is zot dat het deze kwast, die vorig jaar zijn leerstoel verloor en zelfs in "blue states" nergens nog aan de bak raakt, nog wou uitnodigen.

#63858

melodius

 

Het is net omdat Finkelstein links is dat zijn kritiek op de holocaust-industrie zo hard aanslaat. Maar ja, als je er durft op wijzen dat de slachtoffers van de nazi's niets of bijna niets gezien hebben van al het geld dat betaald werd om ze te vergoeden, dat de Zionisten de holocaust politiek misbruiken en dergelijke meer, dan ben je een "schijtzak" en "zelfhatend" (waarmee veronderstel ik bedoeld wordt dat zij joods zijn en kritisch tav Israël).

Wat het KVHV betreft, dat is inderdaad notoir geïnfiltreerd door extreem-rechts. Finkelstein heeft groot gelijk om te vermijden dat hij daarmee wordt geassocieerd.

#63859

EricJans

 

@ GDG:

Heb je Melodius' reactie hierboven goed in je opgenomen? Dat bedoel ik dus. Hij is je dankbaar om gratis zijn pr te verzorgen. Van alles wat de transfers in stand kan doen houden maken Melodiussen vanzelfsprekend gretig gebruik... of wat had je gedacht?
Hoe zou je zelf zijn bij gebrek aan echte argumenten, en dat al 178 jaar lang.
Ik noem mij daarom...
Racist van dienst.

#63862

Leo Norekens

 

@melodius: "notoir geïnfiltreerd door extreem-rechts".
Die "notoir" vind ik wel interessant. Je bedoelt wellicht: "ik heb het horen zeggen, en ik vertel het graag door". Kun je het ook aantonen?

#63863

Erik

 

In Gent is er een sterk gepolariseerde politieke situatie. Bijvoorbeeld, het PFK dat de erkende politieke verenigingen groepeert, bestaat voor de helft uit marxistische organisaties. http://www.student.ugent.be... Is het te verwonderen dat KVHV de schietschijf is van die totalitairen? Zeker als je de grootste debatten organiseert met de beste sprekers zoals iemand hier ook opmerkte.

die Chavez noemde Angela Merkel onlangs een neonazi. Zeer vergelijkbaar ;)

#63864

Leo Norekens

 

@Traveller: Ik ben meer vertrouwd met de niet-politieke studentenverenigingen in Leuven (de regionale clubs, overkoepeld door het Seniorenkonvent), maar de verdiensten van het KVHV zijn mij zeker niet onbekend.
EricJans heeft mij goed begrepen. Ik had het over public-relations, en het aanvoelen van wàt goede en wàt slechte publiciteit oplevert, wàt aanslaat en wàt compromitteert (ongeacht de aanpak en de inhoud). Ellebogen, zoals wij hier zeggen.

#63868

traveller

 

@ Leo Norekens

Ik had je ook begrepen maar we moeten stoppen met de linkse publicitaire slogans te volgen en te ondergaan. We moeten onze eigen "rechtse" publiciteit verzorgen. Reageren met een "het past niet in het klimaat van vandaag" is een reactie van zwakheid. Als een studentenvereniging Chavez, Bush of Ahmedinejad wil uitnodigen voor een debat doen ze dat maar. Het gaat dan over de inhoud van het debat en niet over de "acceptabele" persoon. We zijn al te lang slaven geweest.

#63869

traveller

 

@ Eric Jans

Ik ben gewoon voor absolute vrijheid van mening, dat is vandaag het grootste probleem. Die linkse smeerlappen van de Gentse Univ. maken al zeer lang het mooi weer in Gent. Ze willen het KVHV en het NSV kapot maken met alle middelen.
Daarom moeten we normale initiatieven steunen en de uitnodiging aan Finkelstein was een normaal initiatief. Wat links ook doet of zegt is telkens en telkens weer hun dossier anti-vrijheid van mening aandikken. Ik vind dat het KVHV hun humanisme en open geest niet meer moeten bewijzen, links zal geen enkel initiatief goed vinden. Vergeet ook niet dat dit links janhagel niet kan overleven zonder de effectieve steun van de Univ. Dat moeten we aanklagen en niets anders. Wij moeten aanklagen en niet lijdelijk ondergaan.

#63871

traveller

 

@ melodius

De ware aard komt boven: liever links dan Vlaams. Niet slecht voor een pseudo-libertair of wat je jezelf ook noemen moogt.

#63873

TV

 

Ik begrijp de gemaakte opmerkingen die zich afvragen of er geen belangrijker zaken op de agenda te plaatsen zijn dan Finkelstein uit te nodigen en die ook geen ongewenste connotaties oproepen. Zeer terecht allemaal.

Het punt is echter wat traveller aanhaalt: de totalitairen van (extreem-)links proberen op elk mogelijk niveau, dus ook in de universiteiten, zich de publieke ruimte toe te eigenen, het maatschappelijk debat op te eisen, te bepalen wat anderen mogen denken en zeggen. Is het nog nooit iemand opgevallen dat op lezingen van linkse organisaties nooit rechtse sprekers uitgenodigd worden...

#63877

Willy

 

Links komt er rond voor uit, zowel in de media als in het verenigingsleven : Rood, of geen brood. Universiteiten weten waar ze het best hun mosterd halen. Ook hun studenten. Voor Gent WAS dat bij de liberalen (cfr Y.De Clerck), momenteel bij de socialisten (cfr E.Vermeersch, Vandelanotte...)
Truuk numero uno van links is en blijft : Blijven opwarmen en roeren van en in de oorlogse brij. Tot elke prijs wil men "Nazi" als een woord blijven verkopen, en niet als de afkorting van een alom verspreide politieke partij.
De media hebben een soort van verplichting om hen daarin te volgen wegens verbonden aan het "cordon".
Zolang de afkorting "nazi" zonder toelichting zal gebruikt worden, zolang ook blijft Mussolini met zijn facisten in de mode, en kan er naar hartelust extreem en super-extreem ruzie gemaakt worden. In Vlaanderen wel te verstaan, nergens anders.

#63883

Adhemar

 

"I’m so far left you often can’t see me from the center.
Even with a telescope" Norman Finkelstein, dinsdag 20 mei 2008, Antwerpen, De Groene Waterman, cultuurkelder.

#63899

isaiah

 

@traveller:

een bepaald soort rechts is ook niet altijd voor de vrijheid van meningsuiting geweest. Ik herinner me dat mijn grootvader regelmatig betreurde dat het communisme niet buiten de wet werd gesteld. Of hij vervloekte dat wat hij aanzag als pornografie niet simpelweg verboden werd.

We moeten daar ook niet onnozel over doen: het feit dat de vrijheid van meningsuiting een zo prominente plaats inneemt in het discours van het VB heeft niets te maken met een diepe gehechtheid aan liberale waarden, maar alles met hun concrete standpunten over allochtonen en de islam. Ik denk dat Jurgen Verstrepen dat correct heeft aangevoeld en daarom zijn kar gekeerd heeft. Bovendien snappen veel militanten van het VB zelf niet wat vrijheid van meningsuiting inhoudt. Als je zegt dat je hun etnisch nationalisme verwerpelijk vindt, dan antwoorden ze vaak: hela, hela, er is wel vrijheid van meningsuiting he.

BTW: als ik mij goed herinner waren er in het Zuid-Afrika van Botha redelijk wat opiniedelicten. Misschien kan je eens vragen aan je vrienden-industriëlen bij Protea hoe dat precies zat?

Begrijp me goed: ik ben voor de vrijheid van meningsuiting, maar ik betreur het dat sommigen in het VB een liberale partij zien omdat het VB daar een punt van maakt.

#63901

traveller

 

@ isaiah

Jouw grootvader had ongelijk en de dag dat het VB gelijk wat tegen de vrijheid van mening doet zien ze me niet meer. Dan stem ik nog liever blanco.
Jurgen is een windhaan en vindt zichzelf zeer belangrijk.

#63902

Nicolas (niet ingelogd)

 

Ik kan je niet anders dan gelijk geven, Isaiah, zeker in verband met deze quote:

"het feit dat de vrijheid van meningsuiting een zo prominente plaats inneemt in het discours van het VB heeft niets te maken met een diepe gehechtheid aan liberale waarden, maar alles met hun concrete standpunten over allochtonen en de islam."

Dat betekent uiteraard niet dat het VB haar verhaaltjes niet meer zou mogen verkondigen, maar ze doet dat vooral uit eigenbelang.

#63903

traveller

 

@ isaiah en Nicolas

Jullie zijn wel bezig met een intentieproces jongens.
Ik laat jullie volledig vrij, ik steun jullie zelfs in uw vrijheid om het VB af te breken tot op het bot, dat is jullie recht, maar begin nu niet met de achtergronden van de achtergronden. Dat is zeker geen bewijsvoering, wel een mening.

#63904

LVB

 

Natuurlijk heeft isaiah gelijk, maar ik vind het raar dat hij op deze pagina plots over het VB begint, terwijl niemand, ook traveller niet, daar op deze pagina al iets had over gezegd. Doet me denken aan die andere commentator, "Noname".

#63906

isaiah

 

@luc

Traveller schreef: "Wat links ook doet of zegt is telkens en telkens weer hun dossier anti-vrijheid van mening aandikken." Ik dacht dat het geen kwaad kon om erop te wijzen dat dit niet het alleenrecht is van links, maar dat bepaalde nationalistische ideologieën daar ook niet vies van zijn. Natuurlijk kan je daartegen inbrengen dat de meeste nationalismen collectivistisch en dus links zijn. Daarmee ben ik het grotendeels eens, maar ik denk niet dat Traveller het daarmee onmiddellijk eens zou zijn.

Kortom: zij die in deze alle heil verwachten van het VB, zouden op termijn wel eens goed gejost kunnen zijn.

@traveller:
Hoezo intentieproces? Ik heb ze genoeg meegemaakt, de lallers van het NSV, en ik ken ze vanop fora, de VB-knurften die niet begrijpen dat er uit het feit dat de vrijheid van meningsuiting een intrinsiek goed is niet volgt dat racisme moreel onproblematisch is.

#63907

traveller

 

@ isaiah

Allemaal mogelijk, maar ik ga alleen af op wat ik zie, niet op wat ik eventueel vermoed. Alle andere partijen hebben al BEWEZEN dat ze niet democratisch zijn, dat ze cordons leggen en dat ze gestuurd en permanent liegen over Vlaanderen. Dit is voldoende voor mij om het VB het voordeel van de twijfel te geven. Je moogt gerust zijn, zonder het VB was de Vlaamse zaak al lang verloren en vergeten.
Het VB heeft brutaal het immigranten probleem op tafel gelegd, de anderen beginnen NU te volgen.
Het VB heeft brutaal het probleem met de fundamentalistische islam op tafel gelegd, de anderen spartelen nog tegen.
Ik heb begrip voor de houding van het VB die geen enkele democratische kans krijgt. Met hen is de Vlaamse onafhankelijkheid mogelijk, zonder hen kun je het vergeten en gaan we de financiele afgrond in.
Nadien ben ik bereid over andere zaken te klappen die nu puur tijdverlies zijn.

#63908

isaiah

 

@traveller:
1) in welke zin is het cordon ondemocratisch?
2) Het is het goede recht, meer nog: het democratische recht, van de "extreem-linkse Gentse studenten" om Finkelstein te (des)informeren over de aard van KVHV. Dus eigenlijk heeft heel deze zaak weinig te maken met het beperken met de vrijheid die u zo lief is. Dus de zin "Vrijheid van mening ook voor onze studenten en als links hen wil blokkeren moeten we hen steunen en niet beginnen zeuren over het onderwerp" toont voor mij dat je er niet zoveel van begrepen hebt. Of heeft de overheid verboden dat het KVHV daarover een debat organiseert? Heeft de overheid Finkelstein verboden zijn mening te geven op die debatavond?

#63909

TVDD

 

@ Isaias. Een mening geven is wel nog iets anders dan regelrechte laster en desinformatie verspreiden hé. KVHV van negationisme betichten is niet enkel in de feiten volstrekt ridicuul, maar ook nog eens betichten van een strafbaar feit. Sorry, maar dat is toch niet bepaald licht op te vatten me dunkt.

#63910

TVDD

 

Overigens, ik heb indertijd mijn thesis nog over het cordon sanitaire gemaakt. Sensu stricto is het cordon sanitaire niet ondemocratisch, dat is juist. Net zoals 50% van het parlement bevolken met opvolgers en mensen die er geraakt zijn met lijststemmen dat ook niet is. Maar we zien toch beiden de ondemocratische effecten ervan in, niet?

#63911

Nicolas (niet ingelogd)

 

TvD is ook populair bij de socialisten: http://www.socialisme.be/ls...

#63912

Nicolas (niet ingelogd)

 

Ik vind het inderdaad ook terecht dat Isaiah hier even sommige terecht wijst. Extreem-links onderdrukt hier niet de vrijheid van meningsuiting. Als Finkelstein niet bij het KVHV wil spreken, is dat zijn goed recht, al zegt dat veel over hem.

#63913

TVDD

 

Nicolas, inderdaad. Ik erger mij daar ook aan. Zeker als je weet dat mijn grootmoeder joden verborgen heeft in WO II, 2 van haar kinderen in die rampzalige oorlog gestorven zijn en mijn grootvader 3 jaar POW geweest is en als een lijk is teruggekomen. Verder heb ik nog zéér bekende verzetslui in mijn familie, steun ik ontwikkelingshulp financieel, werkt mijn zowat mijn ganse familie in internationale omgevingen en heb ik een fosterchild samen met mijn zus. Maar dàt is natuurlijk het vermelden niet waard om een karaktermoord te maken op het altaar van de politieke correctheid. En zeker niet als de "rechter" extreemlinkse totalitairen zijn.

#63914

isaiah

 

@tom:
toegegeven, die beschuldiging van negationisme had ik over het hoofd gezien. En zo een beschuldiging is inderdaad laag bij de gronds en mijns inziens ook strafbaar. Maar gegeven uw onberispelijke staat van dienst in de zionistische lobby moet je dat als (gewezen?) voorzitter van het KVHV toch gemakkelijk kunnen weerleggen. Een klacht met burgerlijke partijstelling en die mannen mogen het gaan uitleggen.

@nicolas:
ik zou de ALS nu niet direct vertrouwen als het gaat om het verspreiden van informatie. Even crapuleus in mijn ogen en waarschijnlijk zelfs gevaarlijker dan het NSV. Niettemin staan er in het artikel toch enkele passages waaraan ik geloof hecht en die me de wenkbrauwen deden fronsen. Waar is Tanguy trouwens gebleven? Met zijn bijdragen hier kon je je nog eens echt amuseren.

#63915

isaiah

 

@nicolas (niet ingelogd):
als ik jou was zou ik toch eens inloggen. Echt een aanrader. Zoveel gemakkelijker. Proberen! Wat zeg ik: Doen!

#63916

traveller

 

@ isaiah

Theoretisch is het cordon niet ondemocratisch. Practisch komt het er op neer dat alle partijen van alle pluimage samen spannen om één partij, in opdracht van het belgisch establishment, die ondemocratisch zijn, en van de vakbonden, die ondemocratisch zijn, uit het politiek spel gehouden worden en 25% van de kiezers in Vlaanderen hun stem niet mogen laten horen.
Verder is het cordon verantwoordelijk voor het broodroven van vakbondsmensen die voor het VB op kwamen.
Verder zijn de cordon-ordewoorden dat de media de publiciteit en de verkiezingsdrukwerken van het VB uit hun publicaties houden.
Verder hebben de televisie stations de cordon-ordewoorden gekregen het VB dood te zwijgen.
Allemaal oppervlakkig gezien niet ondemocratisch of toch wel?
Het maakt echt allemaal niets uit, het eindresultaat ligt al vast. Spijtig dat Vlaanderen ondertussen geen cent reserves meer zal hebben en een versleten infra-structuur.

#63919

Nicolas (niet ingelogd)

 

Gelukkig heeft TvD mijn post wel verstaan, Isaiah. Met het posten van een link, verklaar ik me nog niet akkoord met de inhoud van die link.

Daarnaast, LVSV Gent heeft nog zwaar gevochten tegen de uitsluiting van het KVHV door de linkse studentengroeperingen. Het was een principskwestie.

#63922

Rick

 

@ Traveller:

"Theoretisch is het cordon niet ondemocratisch. Practisch komt het er op neer ..."

Of, zoals de franstaligen opwerpen: 'La démocratie n'est pas le dictature de la majorité'...?

#63924

melodius

 

We zitten weer op niveau hé mannen. Als je erop durft wijzen dat Finkelstein, hoewel links, terechte vragen stelt, dan ben je een Vlamingenhater. Als je weet dat het KVHV Gent door het VB is geïnfiltreerd dan ben je "links".Je moest er maar op komen.

Wat het cordon betreft, het is zeker niet antidemocratisch (waarom zou het ondemocratisch zijn om te weigeren met een partij wiens programma niet met het jouwe te rijmen valt in zee te gaan ?), het cordon is gewoon dom vanuit een communicatieperspectief. Ik merk dat de NVA en LDD, die het cordon weigeren, daarom nog niet met het VB willen besturen. Dat heeft niets te maken met "anti-democratie", tenminste als je een IQ van meer dan 80 hebt. Daaronder heeft alles met alles te maken.

#63925

EricJans

 

@ Melo:

1. Wat bedoel je met het woord 'geïnfiltreerd'? Als een KVHV-er met een NSV-er een kopje thee drinkt op een Gents terras... is het KVHV dan 'geïnfiltreerd'?
2. Ik verplicht niemand om met het VB te regeren. Zelfs het VB doet dat niet. Het VB speelt haar rol als zweeppartij meer dan behoorlijk.
Voorts: vergeet niet dat de cordon-afspraken destijds door partijbesturen van de andere partijen is opgelegd. Dat cordon noch die besturen waren destijds door de partijraden verkozen.µ
3. Aan jouw uitleg is inderdaad te merken dat het cordon al goeddeels afgebrokkeld is: bij LDD en n-va bvb. En zelfs jij noemt het cordon 'dom'. Terecht. Maar wat wil je, Melo... het cordon kwam er om Belgique te vrijwaren voor meer Vlaams autonomiestreven. Het cordon is dan ook even dom al Belgique zélf, natuurlijk.