Amerikanen over België en vice versa

"If the clouds look special, it must be Belgium"
Anne Chalfant vertelt in de San Jose Mercury News (de krant van Silicon Valley) over haar bezoek aan België, Brussel en Brugge. Da Amerikaanse journaliste raakte niet uitgekeken op het speciale grijze "etherische" licht van onze wolken, en werd gecharmeerd door de lage prijzen van de restaurants, de kleding en de chocolade. De Brusselse art nouveau en de Brugse kant krijgen een speciale vermelding. Het artikel verscheen eerder al in kranten in Philadelphia en Minneapolis.

Alison Woodward bij Coninx en Van Wijck
Staatsomroep VRT over de "achterlijke Amerikanen"
Het beeld dat de Belgen over Amerika voorgeschoteld krijgen, is minder positief. Maarten Schenk heeft een vertaling in het Engels gemaakt van een discussie in Coninx & Van Wijck, zaterdagavond op Canvas. VRT-journalist Alain Coninx stelde de vraag of de Amerikanen "wat achterlijk zijn" omdat religies er nogal wat succes kennen. Deelnemers aan de discussie waren Karel De Gucht, Tom Naegels, en de Amerikaanse hoogleraar Allison Woodward, die aan de Brusselse VUB sociologie doceert. Er is ook een video-opname beschikbaar (Windows Media, 11 minuten, 20 megabyte). Amerikaanse reacties op de Engelstalige transcriptie van deze Canvas-uitzending zijn te lezen bij Maarten Schenk.

Vlaams-liberale denktank Nova Civitas wil een Europese Republikeinse Partij
De klassiek-liberale denktank Nova Civitas schrijft in een standpunt: "In quasi alle kranten (vooral De Morgen en De Standaard), tijdschriften en uitzendingen van de beeldende media (met VRT als koploper uiteraard) waren de verkiezingen een aanleiding tot een ware orgie van anti-Amerikanisme. De Amerikanen werden er afgeschilderd als dom, dik, oppervlakkig, achterlijk, reactionair, enz. De president werd als een debiel, volledig in de handen van een kliekje oliemagnaten, ten tonele gevoerd. [...] De linkse politieke en intellectuele elite, die Europa voor het ogenblik stevig in haar greep heeft, zal de overwinning van Bush waarschijnlijk aangrijpen om de kloof tussen Amerika en Europa nog groter te maken en de superioriteit van Euro-socialistische model uit te bazuinen. Nova Civitas vraagt zich af of wat in de Verenigde Staten mogelijk is, ook in Europa niet mogelijk zou zijn. Bij elke verkiezing, weze het in Amerika of Europa, komt hetzelfde patroon tot uiting : het gros van de bevolking denkt veel rechtser dan de gelardeerde elite van linkse (socialisten, ecologisten en links-liberalen) politici, gesubsidieerde kunstenaars en betweterige journalisten.De centrum-rechtse krachten zijn in Europa evenwel verspreid over diverse fracties ( christen-democraten, liberalen en nationalisten), missen dikwijls fatsoenlijk leiderschap en bestuurskracht en beschikken niet over voldoende intellectuele backing wegens de totale dominantie van links in de humane wetenschappen. [...] Iedereen die het perspectief van de Islamo-linkse dictatuur afwijst moet zich engageren in de opbouw van een centrum-rechtse Europese republikeinse frontvorming. Daarvoor moet men afstand kunnen doen van onbelangrijke maar historisch-gegroeide tegenstellingen ( bv. tussen vrijzinnigen en christenen, tussen nationalisten en globalisten) en moet men de durf hebben een consistent centrum-rechts programma uit te bouwen en daarbij de banvloeken van de linkse intellectuele elite te trotseren. De historische herverkiezing van president Bush kan een nieuwe start worden voor een centrum-rechts Europa. Nova Civitas zal hier zijn bescheiden verantwoordelijkheid opnemen".

Johan Weyts: "Kerry verdedigt het status quo"
Ook Johan Weyts (CD&V) schreef op zijn website een positief artikel over de verkiezingsoverwinning van George W. Bush. Na een grondige analyse van het verkiezingsprogramma van Bush, schrijft hij: "Voor elk van deze thema’s boden Senator Kerry en de Democraten – net zoals vele politici in ons land – maar één oplossing: het status quo, wat in praktijk enkel steeds hogere staatsuitgaven kan betekenen. Het verdedigen van een status quo speelt in op een vrees voor verandering en het ongekende en kan daarom politiek opportuun zijn. Het biedt helaas geen oplossing op lange termijn en ontkent de mate waarin de maatschappij is veranderd door informatie technologie en globalisatie. Het status quo van de welvaartsmaatschappij is niet opgewassen tegen de gewijzigde realiteit van de 21ste eeuw".


Reacties

#2639

bernard

 

Voor de Europese Republiek ( ten gronde uitgewerkt ) moet je bij m'n maat Stefan Collignon zijn.

'k weet niet wart dat geeft op iets onverbiddeljks als Google.

Stefan meent het. Hij heeft er al een par boeken & artikels over geschreven.

Hij is een Duitser, woont in Parijs, is prof aan LSE- Londen.

Kan héél plezant zijn.Een mends, kortom.

#2643

filip

 

"Daarvoor moet men afstand kunnen doen van onbelangrijke maar historisch-gegroeide tegenstellingen". De oproep van Nova Civitas is inderdaad heel lovenswaardig. Hopelijk ziet een partij als de VLD dat in.

Ik wil trouwens de opmerking maken dat 'links' wel die afstanden overbrugt als het hun zaak maar dient (en die is al lang niet noodzakelijk de zaak van het volk meer). Bijvoorbeeld: Links zit heel sterk verankerd in de loges van het Grootoosten. Zij zijn rabiaat anti-kerkelijk en anti-Christelijk tot het puur atheïstische toe en sommige van die loges hebben zelfs weinig met de echte principes van de vrijmetslarij meer te maken. Maar toch zijn het net die kringen die de broeihaarden van achterlijke (moslim)religiositeit aanwakkeren ipv met hen samen te werken om hen andere rolmodellen voor te houden, geïmporteerd extremisme te weren en helpen een verlichting te bewerkstelligen naar analogie met het Katholicisme dat ooit even achterlijk en gevaarlijk is geweest.

#2656

ivan

 

We hebben geen Republikeinse partij nodig in Europa, maar een libertijnse.

#2657

LVB

 

@ivan: Libertijns of Libertarisch?

LIBERTIJNS = dartel, wulps

LIBERTIJN = 1. vrijdenker, vrijgeest, of iemand die zich niet aan bepaalde

gevestigde regels van geloof of moraliteit wil houden 2. losbol

LIBERTAIR = gericht op volkomen maatschappelijke vrijheid, anarchistisch

(Bron: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal)

#2659

ivan

 

Libertijns rijmt op Republikeins, vandaar. En zoals Van Dale het omschrijft, een lichte voorkeur voor Libertijn boven Libertair, alhoewel de twee samengaan, het eerste is persoonlijker, het tweede gericht op de maatschappij. Free minds (libertijn) and free markets (libertair), zouden ze bij Reason zeggen. Wat ik wou zeggen is, het kan niet de bedoeling zijn "big government progressivism" te vervangen door "big government conservatism".

#2661

dries

 

Bush is alleszins geen small-government republican.... denk maar homeland security.

#2663

Quattro

 

Ik heb geen goesting om mee te doen aan libertijns-liberaal discussie, maar dit wil ik wel zeker kwijt:

de "Vlaams-liberale denktank Nova Civitas" doet mij wel erg 'rechts' aan. Uit hun betoog zou ik eerder opmaken dat het één van die fracties is die zich ergens tussen VLD en Blok situeerd. En je weet wat ik denk van het Blok... randdebielen die enkel kunnen kritiseren, geen opbouwende standpunten kunnen innemen en elkaar en zichzelf constant tegenspreken (vrije meningsuiting- uitlatingen).

Ik maak er geen woorden meer aan vuil

Ge moogt nu uw geweren op mij richten (niet te letterlijk hé)

#2671

AuwZekers

 

Zonder Bush te willen verdedigen, toch even dit: Reagan werd in zijn tijd door dezelfde media indien mogelijk als nog debieler, nog levensgevaarlijker afgeschilderd. Pas bij zijn dood, zo'n 20 jaar later, werden zijn kwaliteiten schoorvoetend toegegeven: dank zij hem geen ijzeren gordijn meer, dank zij hem een aanzienlijke vermindering van het wereldwapenarsenaal...

@ Quattro: ik bewonder je vastberadenheid om je ideeën te blijven verdedigen, ook al krijg je hier veelal (m.i. soms terecht) de wind van voor. Nie pleuje !!

#2675

Eric Jans

 

Wie herinnert zich nog de ouwe dikke duitser 'Franz-Joseph Strauss'?

(Bijerse Christen-Democraten CSU)

Hij was de man die begin jaren '80 pleitte voor het Europa van de 6 of de 8... van een beperkt Europa dat zich eerst intern zou versterken door de violen beter op elkaar af te stemmen om daarvan een sterk fundament te maken.

Hij werd gescholden voor rechtse zak...en ons Europa is wat het vandaag geworden is: een Babylonische spraakverwarring.

Nova Civitas komt dus gewoon 25 jaar te laat met deze oproep. Zeker in Vlaanderen!

25 jaar geleden... ja, tóen waren vele gematigd-rechtse Vlamingen nog bereid over de regionale verschillen heen te kijken, vandaag kan dat nog slechts in zeer beperkte mate... hooguit voor wat ethische en economische standpunten.

Vandaag zeg ik: als Vlaamse Burger ben ik niet langer bereid over die regionale verschillen heen te kijken zolang ik niet exclusief door Vlaamse medeburgers vertegenwoordigd ben in dat grotere geheel.

Louis Michel mag in de EU zeggen wat hij wil: voor 'regio Vlaanderen' spreekt die man niet in de EU!

Dat voel ik niet, dat merk ik niet, dat denk, zie, ervaar en weet ik niet.

Nova Civitas lijkt zich nog een plaatsje in de Belgische werkelijkheid te willen veroveren door ons een meer België-vriendelijke rechtse droom voor te schotelen. Nova Civitas is niet meer dan een tactische zet.

Het zal niet pakken. Te laat. Véél te laat.

De verre droom van een 'Europese Republiek' als bliksemafleider voor de snel naderende... 'Vlaamse' republiek?

Die liberalen toch. Ze hebben ons al zo vaak bij ons pietje gehad.

#2709

palmer doubel in Waregem

 

Nova C. een liberale denktank,pleit voor een republikeins Vlaanderen,ik denk iets in de trant van de idee van Joris van Severen en zijn Verdinaso,hoewel Joris goede relaties had met de toenmalige royalties,,

terwijl een vrijzinnige Waalse partijvoorzitter van de Waalse socialisten een fervant aanhanger is van onze mùonarchie,zolang de sleutels van de macht in hun handen blijven.

#2710

palmer doubel in Waregem

 

Nova C. een liberale denktank,pleit voor een republikeins Vlaanderen,ik denk iets in de trant van de idee van Joris van Severen en zijn Verdinaso,hoewel Joris goede relaties had met de toenmalige royalties,,

terwijl een vrijzinnige Waalse partijvoorzitter van de Waalse socialisten een fervant aanhanger is van onze mùonarchie,zolang de sleutels van de macht in hun handen blijven.

#93242

Jean Pierre Ronveaux

 

Ja maar dit is de waarheid, maar toch worden onze telefonen afgeluisterd, dit om onze economie te stelen. Vredes doelheinden dus? Dank u wel

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.