Communautair cordon sanitaire omwille van separatisme

(...) [O]nze eigen krant legt een cordon sanitaire rond Dedecker. We vinden hem niet alleen poujadistisch, hij gaat ook communautair zeer ver: zijn programma is minstens confederalistisch, maar veeleer separatistisch. (...)

Vlaams Belang komt helemaal nooit aan bod in de Franstalige media. Tegenover die partij huldigen we een strikt cordon sanitaire. (...) Alleen als het echt niet anders kan, zullen we er aandacht aan besteden.

Christian Laporte, journalist bij La Libre, geïnterviewd door Peter De Backer in Het Nieuwsblad, 16 november 2007

Reacties

#53804

Nicolas

 

Voilà, de aap komt uit de mouw. Racisme is bijzaak, enkel seperatisme stoort hen. Ze hebben natuurlijk niet de moed om er ook één rond de CD&V en Leterme te doen.

#53807

Rick

 

Code van Bordeaux:

Gedragscode voor journalisten

Deze internationale verklaring is wereldkundig gemaakt als een standaard van beroepsgedrag door journalisten in hun werkzaamheid van bijeenbrengen, verzenden, verspreiden en commentariëren van nieuws en inlichtingen en in het beschrijven van gebeurtenissen.

Twee artikelen daaruit:
· Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist

· De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sex, sexuale geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.

(Aangenomen door de IFJ tijdens congres in Bordeaux, april 1954, geamendeerd in 1986 met het artikel over racisme)

#53837

tweaker

 

"Vlaams Belang komt helemaal nooit aan bod in de Franstalige media."

Wat een leugen van formaat!! Die leest van zijn eigen krant niet.

#53846

EricJans

 

Want komen de stukken stront mooi bovendrijven, dezer dagen. Camalotti bezingt de (goeddeelse) oorzaak zijner carrière en Christian Laporte bezingt de oorzaak van het cordon sanitair. In één woord: het belgicisme!

Pfff. Wat een 'afgang'!

[Zoveel domheid, zoveel onbekwaamheid om zomaar in je filosofische kaarten te laten kijken en niet eens de schijn hoog te houden dat het om racisme ging. Nu ja: je hoeft niet slim te zijn om voor een Belgische krant te werken. Belgicist zijn volstaat blijkbaar. En? Voor wanneer de afschaffing van dat Cordon? Kan de discussie nu dan beginnen? Het hoge woord is gevallen.]