LDD zet Jo Claus defintief uit de partij

Dedecker, de bestrijder van de particratie, het boegbeeld van de democratie, de goeroe van de vrije meningsuiting. Van hem mag men zeggen wat men wil, zolang men maar zwijgt. Indien men toch niet kan zwijgen, mag men van Dedecker spreken, op het partijbureau, met de deuren dicht en met het volume op nul. De enige die voor decibels zorgt is Dedecker zelf. Wie zondigt tegen deze regel wordt op geheel democratische wijze buiten gezwierd. Want, en vergis u niet: Dedecker is een democraat, en niet alleen een democraat, maar ook een waarzegger, hij kan namelijk de toekomst voorspellen. Hij weet bij voorbaat wat de beslissing is van een statutaire commissie die nog niet heeft vergaderd en die nog niet weet wat de aard van een geschil is. Dit is zeer efficiënt: zo hoeven ze namelijk niet meer te vergaderen. Dedecker voorspelt en beslist, geheel democratisch. U gelooft het niet? Het is nochtans waar! Op 12 februari gaf Dedecker in Ter Zake aan dat ik uit de partij moest gezet worden en nu bijna drie maanden later is de procedure rond, en inderdaad, ik lig eruit. Goed voorspeld van Dedecker, toch? Straffe gast die Dedecker. Ocharme ikzelf en alle anderen die hebben durven geloven dat LDD voor een nieuwe frisse wind in de politiek ging zorgen. De wind is nieuw, fris daarentegen… .

Persbericht Jo Claus, voormalig secretaris LDD Oost-Vlaanderen, 20 mei 2009

Reacties

#81048

joe

 

geen probleem, ze hebben nog altijd Dirk-olé pistolé-Vijnck! (die notabene destijds dmv CCleaner op een internetpoll tot populairste leuvense politicus is gekozen)

#81049

Herteleer

 

Een partij hoeft niet democratisch te zijn: het is een soort priveeclub. Daar mag de baas het voor het zeggen hebben.

#81050

LVB

 

@Herteleer: De dictatoriaal georchestreerde defenestratie van Dedecker uit de VLD was dus geheel terecht, geen vuiltje aan de lucht wat dat betreft?

Een partij hoeft inderdaad niet democratisch te zijn, maar persoonlijk zal ik mij maar inzetten en/of engageren voor partijen die dat wel zijn. Ook bij mijn stemgedrag zal ik mij onder meer laten leiden door het al dan niet onbesuisde of dictatoriale gedrag van bepaalde kopstukken. Maar dat is uiteraard een persoonlijke visie.

#81053

Karl

 

Je kunt van Dedecker wel niet zeggen dat hij de schijn hoog houdt. In de andere partijen is er ook getrek en getrek, maar het komt minder naar boven.

#81058

Cogito

 

Ik heb toch moeite met het democratisch bepalen van de ideologie van een partij. Een liberale partij dient liberaal te zijn en liberaal te blijven (vul voor liberaal om het even welke andere ideologie in). Dat vereist soms ondemocratisch bestuur.

#81059

Cogito

 

Mijn vorige reactie houdt geen verdediging van LDD in in dit isjoetje.

#81062

Herteleer

 

@Luc
JMDD zal het niet fijn gevonden hebben om uit de VLD te vliegen, maar dat is nu eenmaal de vrije overeenkomst tussen priveepersonen onderling of priveepersonen en de clubs waar ze inzitten tot zolang een van beide partijen de overeenkomst opzegt. Een club mag wmb geheel onterecht in de ogen van de buitenwereld iemand eruitgooien, net zoals ikzelf in mijn huis enkel duld wie zich naar mij schikt. Ik ben er van overtuigd dat ook JMDD in zijn sportieve leven judoka's zal uit de selectie gehouden hebben of uit zijn club zal gezwierd hebben, en gegarandeerd zullen erbij geweest zijn die het niet terecht vonden, maar so what? Lidmaadschap van club of partij x-y-z is geen mensenrecht.

#81063

Herteleer

 

@ Cogito

Ik denk er ook zo over. Een partij kan best democratische principes huldigen en zelfs in praktijk brengen voor het staatsbestuur, maar intern perfect 'dictatoriaal' gestructureerd zijn.

#81064

LVB

 

@Cogito: In het geval van het ontslag van Jo Claus ging het om een impulsieve dictatoriale oprisping van Dedecker, omwille van een onbeduidend stukje kritiek vanwege Jo Claus. Een irrationele beslissing die omwille van het mogelijke gezichtsverlies voor Dedecker niet meer werd teruggedraaid.

De sanctie staat hier niet in verhouding tot de gepleegde feiten. Wat mij betreft weegt dit zwaarder dan de affaire Vijnck en de detective-affaire. En nee, ik ken Jo Claus van haar nog pluim, maar ik heb zijn kritiek op basis waarvan hij werd buitengegooid destijds wel gelezen.

Een partij moet ook afwegen wat haar het meeste schade zal berokkenen: zo'n onbeduidend stukje kritiek vanwege een dissident als Jo Claus, of het imago van een dictatoriale, intolerante bedoening bij een defenestratie van een dissident.

Ik heb destijds geprotesteerd tegen de (mijns inziens onterechte) defenestratie van Dedecker uit de VLD, en ik zal nu niet minder protesteren tegen de (mijns inziens onterechte) defenestratie van Claus uit LDD. Een mens moet consequent zijn.

#81066

Herteleer

 

Als VLD en LDD mensen ten onrechte buitenkieperen, dan valt dat op hun eigen hoofd terug. Denkt u immers niet dat ze bij VLD reeds megaspijt als de haren op hun hoofd hebben van Dedeckers vertrek?

#81067

LVB

 

@Herteleer: Natuurlijk. En mag ik dan zelf facilitator spelen bij dat "op hun hoofd terugvallen", door hier mijn kritiek te spuien? Ik heb nooit beweerd dat het lidmaatschap van een partij een mensenrecht is, maar er zijn nog andere redenen dan "rechten" om zo'n beslissing te bekritiseren.

#81068

LVB

 

@Herteleer: Ik zal nader uitleggen waarom deze zaak mijn nauw aan het hart ligt.

Het is mijn overtuiging dat militanten van een partij gemotiveerd worden door twee mogelijke motieven: het gevoel dat ze effectieve inspraak hebben in het partijprogramma en bijgevolg de maatschappij kunnen beïnvloeden (ook al is het maar een heel klein beetje en met heel veel geduld), en het uitzicht op "postjes". Bij een dictatoriaal geleide partij valt het eerste alvast weg, en dus blijft er alleen maar "de postjes" (bij de gratie van de dictatoriale leider) over (in ruil voor veel slikken, ja-knikken en de leider vleien), waardoor de zieke politieke cultuur (cfr. "De Belgische Ziekte") alleen maar bestendigd wordt. Echte idealisten kunnen niet gedijen of doorgroeien in een dictatoriaal geleide partij.

En de beginperiode van de VLD was inderdaad een paradijs voor idealisten, omdat die partij toen nog zeer democratisch gestructureerd was. Mettertijd heeft men die partij "gestroomlijnd" (men vond het bijvoorbeeld storend dat er tien of twaalf kandidaten waren voor het nationale voorzitterschap, en daarom werden de statuten veranderd, om maar één voorbeeld te noemen), en toen was de fun ervan af.

#81072

Cogito

 

Ik heb vol vertrouwen, eind jaren tachtig, toen de eindoverwinning (EIND-OVERWINNING!!!) van het liberalisme over alle andere ideologieën leek vast te staan na een decennium Thatcher-Reagan, bekroond met de val van het Rijk Van Het Kwaad de USSR, de politiek uit het oog verloren omdat ik zoals alle andere normale rechtse mensen wel wat anders aan mijn hoofd had dan politiek. Vol vertrouwen ben ik Verhofstadt blijven volgen en stemmen. Die bleek dus 180 graden gedraaid te zijn - samen mét de VLD intussen - tegen dat ze aan de macht kwamen in 1999. Indien de ideologie van de partij had VAST gestaan, ipv onderhevig aan DEMOCRATISCHE GRILLEN, dan was mijn stem altijd de juiste geweest en gebleven. Dat bedoel ik maar.

#81074

LVB

 

@Cogito: Ja, daar zit wel iets in, ik moet toegeven dat jouw getuigenis tot nadenken stemt. Maar geef toe dat de ideologie van LDD evenzeer onderhevig is aan grillen, zij het dan dictatoriaal-opportunistische grillen in plaats van democratische grillen.

#81083

Cogito

 

Oh je hebt absoluut gelijk, en ik loop niet hoog op met LDD. Het is een drijvend stuk wrakhout bij gebrek aan een schip. Misschien reden temeer waarom ik voorzichtig wil zijn met het bekritiseren en/of afbreken van LDD. Moest het een sterk schip zijn dat tegen een stootje kan dan was het wat anders, maar als ook nog dit stukje wrakhout in stukken breekt hoe gaan we dan ooit nog een rechtsliberale partij krijgen?

#81084

Cogito

 

Overigens vind ik dat men binnenin LDD helemaal niet zo slecht bezig is, alles in aanmerking genomen. Cassandra's standpunten kunnen meestal zeker door de liberale beugel. Individuele politici, hoewel rare vogels en opportunisten, zitten doorgaans echt wel op een rechtsliberale koers en er rekening mee houdend dat het oprichten en uitbouwen van een nieuwe partij aartsmoeilijk is zou ik zelfs de Vijnck-vaudeville, en ook dit voorval, accidents de parcours willen noemen. De persoonlijke stijl van oprichter JM brengt de partij zowel voor- als nadelen. Hij is van risico niet vies (ENTP MBTI?) en zijn bekritiseerbare strategieën en wisselingen daarvan bezorgen hem nu eens winst, dan weer verlies.

#81086

Elhaz

 

Misschien moet een partij een soort "grondwet" hebben. Een stuk van het programma dat vastligt en waar niet kan aan getornd worden. Een stuk dat er voor zorgt dat het schip op koers blijft. De rest, kan dan democratisch gestuurd worden. Zo'n liberale partij zou me wel bekoren.
Momenteel is LDD voor mij veel te veel de zaak van één man. De standpunten zijn teveel afhankelijk van een grillige leider. Misschien verschoonbaar omdat het een nog jonge partij is, maar ik wacht wel om er op te stemmen tot ze volwassen geworden zijn.

#81216

Herteleer

 

@Luc

Uiteraard hebt u het recht om partijbeslissingen te bekritiseren, zelfs afgezien van het feit of ze terecht zijn of niet. Dat is immers pas een mensenrecht: vrij een mening over iets kunnen uiten ongeacht het waarheidsgehalte van die mening. En om misverstanden te vermijden: het buitengooien van Dedecker vond ikzelf ook zo fout als maar enigszins mogelijk, zowel om ideologische als tactische redenen.
Van de zaak Claus ben ik niet genoeg op de hoogte om me over uit te spreken. Maar zoals gezegd: kritiek erop moet mogelijk zijn, evengoed als iemand uit je partij zetten moet kunnen om welke reden dan ook...

#81228

Herteleer

 

@Elhaz

Een soort stenen tafel met een ideologie voor eeuwig ingegrift, lijkt me een heel slecht idee. Een partij is idealiter een denktank en ideeËn en opvattingen moeten vrij kunnen veranderen. We mogen latere generaties niet opzadelen met onze idee-fixes, want hun behoeften kunnen onder druk van de ook steeds veranderende realiteit veranderen.

#81282

Cogito

 

Wel Elhaz, waarom het kiempje niet besproeien tot onomstotelijk duidelijk is dat het niet levensvatbaar zou zijn? Want eerlijk: waar ga je anders voor stemmen?

#81283

Cogito

 

Wel Herteleer, met zulke zwalpbare partij gebeurt het volgende: linkse jongens gaan bij voorkeur bij de aanpalende partij aan het werk, om ze langzaamaan ideologisch in te nemen en van binnenuit te vergroenen. Die gasten doen dat ECHT en met berekend opzet zo. Daar kan geen rechts geweld tegenop omdat voor die linksen politiek hun godsdienst is en hun ideologie hun religie.

#81288

Cogito

 

Herteleer: die stenen tafel bestaat al, het zijn de onaantastbare "rechten van de mens".
Als leden van een partij zich verwijderd voelen van het oorspronkelijk opzet van die partij, vastgeklonken in oprichtingsstatuten, dan dienen ze die partij te verlaten, een andere partij op te richten of de partij te ontbinden.

#81321

Herteleer

 

Dus een statutaire vergadering is er na oprichting van een verenig enkel nog om een half uurtje in aanbidding te liggen voor een bewierookte map waarin binnen 500 jaar nog steeds de identieke clubregels liggen? Hoop dan maar dat er in die statuten toelating voorzien werd voor een toast achteraf of onze achterachterkleinkinderen kunnen met dorst naar huis.

#81322

Cogito

 

Volgens mij bestaan er wel enkele zulke clubs ja...nu je 't zegt zelfs heel succesvolle.