Destexhe schetst dramatisch beeld van Waalse economie

Als we Elio Di Rupo mogen geloven, dan gaat het goed met Wallonië, of in ieder geval beter dan de Vlamingen denken. Zo werd hij donderdag door De Standaard geciteerd:

Ik zie heel vaak dat mijn Vlaamse collega's niets over Wallonië weten. Het beeld dat ze van ons hebben, is soms tien à vijftien jaar oud. Misschien moeten we meer doen om meer te weten over elkaar.

Alain Destexhe
Goed Elio, dan begin ik alvast met het zopas uitgebrachte rapport te lezen van uw Waalse politieke rivaal, MR-senator Alain Destexhe (cv), "Wallonie: la vérité des chiffres", dat vandaag gepubliceerd werd op de website van het Institut Hayek.

Volgens Destexhe is er helemaal geen sprake van een economische heropleving van Wallonië, wat Di Rupo en de Waalse minister-president Van Cauwenberghe ook mogen beweren. Er is alleen sprake van "een vertraging van de achteruitgang". De achterstand ten opzichte van Vlaanderen groeit nog steeds met 0,75% per jaar.

Het rapport toont aan dat het Bruto Binnenlands Product, uitgedrukt in koopkrachteenheden per inwoner, nergens in Noordwest-Europa (Frankrijk, het voormalige West-Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Ierland, de Scandinavische landen, Noord- en Centraal-Italië) zo laag ligt als in Wallonië. Vanuit Namen moet men 400 kilometer naar het oosten vliegen of 1200 kilometer naar het zuiden om een regio te vinden die even arm is. Een Destexhe vervolgt:
Zelfs sommige streken van Oost-Europa zijn ons al voorbijgestoken. De streek rond Budapest, die evenveel inwoners telt als Wallonië, is intussen al rijker. Na Spanje en de "Ierse tijger" heeft de eerste oosterse tijger ons dus al ingehaald. Slovenië en Portugal liggen slechts 6 à 12% achter ons. Met hun groeicijfers die 1,5 à 2% hoger liggen dan de onze, zullen ze ons binnen de vijf jaar inhalen.In 1958 lag de Waalse productiviteit per inwoner gemiddeld 15% hoger dan in Vlaanderen. In 1965 lag de productiviteit gelijk. In 1988 produceerde de gemiddelde Vlaming 25% meer dan de gemiddelde Waal, en in 2002 was het verschil al opgelopen tot 37%. In twee generaties is Wallonië dus bijna 60% achteruitgegaan in vergelijking met Vlaanderen, aldus Destexhe.Tussen 1986 en 2002 is Wallonie nog geen 3% vooruitgegaan, terwijl Ierland van 61 naar 121 gesprongen is, Spanje van 70 naar 86 en Catalonië van 70 naar 104. En dit alles volgens officiële cijfers, die eigenlijk nog het BBP van Wallonië overschatten. Die overschatting is het gevolg van de "verdoken werkloosheid" in Wallonië waar 40% van de beroepsbevolking voor de overheid werkt. De manier waarop deze verdoken werkloosheid aanleiding geeft tot een overschatting van het BBP met zo'n 3%, wordt omstandig uitgelegd in het document van Destexhe.

Nog volgens Destexhe wordt één derde van de Waalse "opleving" verwezenlijkt in Waals-Brabant, waar slechts 11% van de bevolking woont. De provincies Henegouwen en Luik blijven achteruitgaan ten opzichte van het Europese gemiddelde. Als men ervan uitgaat dat Waals-Brabant eigenlijk een onderdeel vormt van de Brusselse agglomeratie, en dat de groeicijfers eigenlijk bij die van Brussel moeten gerekend worden, dan ziet het Waalse plaatje er helemaal rampzalig uit. De productiviteit bedraagt er slechts 71% van het gemiddelde van de 15 Europese kernlanden (ter vergelijking: Vlaanderen 104%).

De werkloosheid is in Wallonië (en Brussel) structureel, terwijl Vlaanderen vooral te lijden heeft onder korte periodes van conjuncturele werkloosheid. De inactiviteitsgraad in Vlaanderen ligt stabiel op 10,3%, terwijl die in Wallonië en Brussel al jaren stijgt en momenteel rond de 18% ligt.

Volgens Destexhe moet de remedie bestaan uit drie delen. Vooreerst mag de werkloosheid niet langer weggestoken worden in nepstatuten en overheidsbanen. De solidariteit tussen Brussel en Wallonië moet versterkt worden. Hij pleit voor een fusie van Waals Gewest, Franse Gemeenschap en COCOF. Tenslotte heeft het publiek recht op de waarheid, moet er een onafhankelijk analyse-orgaan opgericht worden dat regelmatig boordtabellen publiceert, en moeten voorbeelden die bewezen hebben te werken, "geanalyseerd" worden.

Volgens mij een juiste analyse van Destexhe. Hij laat echter na om concrete oplossingen aan te bieden. Wallonië moet een voorbeeld nemen aan Ierland of aan Luxemburg. Wil Wallonië Vlaanderen terug bijbenen, dan moet het radicaal het roer omgooien. In plaats van inactiviteit te belonen en investeringen slechts aan te trekken met subsidies en met politieke hand- en spandiensten, moet er een algemeen klimaat geschapen worden waarin ondernemen en investeren aantrekkelijk wordt. Dat kan echter nooit met een socialistische ingesteldheid waarbij men geobsedeerd blijft door de nachtmerrie dat "de rijken nog rijker zullen worden". Investeerders investeren maar als ze het perspectief hebben om nog rijker te worden. Wordt dat perspectief hen niet geboden, dan laten ze hun geld wel ergens elders voor hen werken.

Ten opzichte van Vlaanderen, dat leidt onder reglementitis, betutteling en Stevaertiaans egalitarisme, heeft Zuid-België, als het dat zou willen, het potentieel om een "Waalse tijger" te worden. Een tip voor Destexhe: lees het interview met de mensen van WorkForAll, u kunt er misschien nog een paar argumenten vinden voor een concrete vernieuwing van het economische beleid in Wallonië.

Een indicatie dat het weer goed gaat met Wallonië, zullen we krijgen als er vanuit Vlaanderen niet meer zal geklaagd worden over "niet-objectief verklaarbare transfers in de sociale zekerheid", maar wél over delokalisatie van bedrijven, ondernemers, werkkrachten en spaargelden vanuit Vlaanderen naar Wallonië. Ik hoop van harte dat er ooit een dergelijk sociaal en economisch opbod komt tussen Wallonië en Vlaanderen, want een dergelijke onderlinge concurrentie kan alleen maar positief werken.

UPDATE: De eerste reacties in Wallonië op het rapport van Destexhe zijn negatief. Zijn partijgenoot Serge Kubla, die jarenlang Waals minister van economie was: "Destexhe is Brusselaar. Hij zou beter thuis blijven!". Huidig Waals minister van economie Jean-Claude Marcourt (PS), gisteren op de RTBF-radio: "Dat hij ons met rust laat!".

Reacties

#5840

Steven Noels

 

re: "Waalse tijger": grappig dat je Ierland als voorbeeld naar voor schuift. Je hebt wellicht/hopelijk ook vandaag de berichten gelezen rond het afblokken van het debat rond softwarepatenten in de EC door een Ier. Wat me weer doet denken aan de heisa rond de Deense Navision-afdeling en de dreigementen van Microsoft inzake EU patentenwetgeving. Maar goed: dat zijn dan slechts neveneffectjes van een volledig geliberaliseerde samenleving, wellicht? En wat betreft de delocalisatie van Vlaamse werkgelegenheid naar Wallonië: die is al aan de gang, dacht ik: zijn er niet een aantal (textiel)bedrijven actief bezig met plannen/realisaties voor het verhuizen van hun vestigingen van het dure West-Vlaanderen naar de Henegouwse buurgemeentes? Komen we dan cirkelredeneringsgewijs niet uit op toekomstige herhalingen van Ierse scenarios? En laten we de markt dan maar beter gewoon betijen, in het geloof dat wat goed is voor de oneindig wijze investeerders, uiteindelijk ook goed zal zijn voor de burger? Hm.

#5842

LVB

 

@Steven Noels: een "toekomstige herhaling van het Ierse scenario" zou het beste zijn wat Wallonië kan overkomen. En de huidige schuchtere delocalisatie van Vlaamse textielbedrijven naar Wallonië (waarvan er een aantal na een paar jaar met de staart tussen de benen terugkeren omdat de kosten voor de noodzakelijke corruptie niet mee ingecalculeerd hadden) is kinderspel in vergelijking met wat er zou gebeuren bij een scenario waarbij Wallonië zich opwerpt als aantrekkelijke investeringsregio. Het zou de Vlaamse beleidmakers dan alvast wat motiveren tot wat minder zelfgenoegzaamheid en wat meer deregulering. Zonder investeerders zal je in ieder geval geen welvaart creëren, en dat is momenteel niet alleen een probleem in Wallonië, maar ook in Vlaanderen.

De verwijzing naar een Ier die voor softwarepatenten pleit, als argument tegen het Ierse model, is even vergezocht als de verwijzing naar Lernout & Hauspie als argument tegen het Belgische model.

#5848

Briggs

 

Destexhe Brusselaar ?

Dat is een goei !

Destexhe is een Luikenaar die naar Brussel verhuist is (voor de verkiezingen?).

Bron : RTBF nieuws van 19.30u.

#5851

Steve0

 

Benjamin Disraeli's statement: "There are three kinds of lies: lies, damn lies, and statistics."

#5853

VisualHugo

 

De afgelopen weken heb ik me wat beziggehouden met het doornemen van de studies op http://www.belgia... Noblesse oblige. Vooral dan de Waalse studies. Wat is er toch verkeerd met Wallonie? Het is natuurlijk poepmakkelijk te stellen dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden, dat de 12 miljard Euro transfers per jaar dan wel stoppen, maar zo simpel liggen de zaken niet.

Ten eerste is er het moreel aspekt, kan je een duikmaat in problemen van je buddyline zomaar lossnijden, en ten tweede is er het eigenbelang. Wallonie (ook via Brussel) is nog altijd onze belangrijkste handelspartner. Is het wel goed een onstabiel ontwikkelingsland aan je zuidergrens te hebben?

De Waalse ziekte, in een onliner is de PS. Zoals je vorig item al illustreerde, welvaartsverhoging is omgekeerd evenredig met het niveau van staatsinterventie. In Wallonie leeft 40% van de bevolking van de Maximal State, in Vlaanderen (nog veel te hoog) 25%. Het Belgie met twee snelheden is vooral te wijten aan het verschillend politiek model in noord en zuid.

Uiteraard zijn de Walen niet dom en lui. Twee succesverhalen zoals FN en Francorchamps zijn er precies gekomen door de Waalse zelfredzaamheid (in beide gevallen tegen bepaalde Vlaamse schoonmoeders in). De transfers nemen jaar na jaar toe, door de automatismen die vooral in de Sociale Zekerheid zitten ingebakken. Lucide Walen begrijpen dat ook wel, net zoals de EU zal de Belgische federatie niet barsten door nationalisme maar door eigenbelang en financiele noodzaak (zie de column in de Chicago Suntimes). De EU valt uit mekaar omdat de oostlanden wel begerig zijn naar de vetpotten van de "oude" Europese landen, maar politiek wel de 52-e US staat willen zijn. "Oud" Europa raakt zelf in moeilijkheden (zie Frans/Duits begrotingsdeficit) terwijl Griekenland en Portugal gaan mokken.

De zaak wordt in Belgie nog gecompliceerd door de taal-aggressieve houding van de Franstaligen in bvb. de Rand. Het zijn Geuzen (bedelaars) die zich een te blokkerende rol aanmatigen, en het Vlaams Stockholm-syndroom laat Vlaanderen maar jaknikken. Een schoolvoorbeeld is de splitsing van BHV die gewoon in de lijn ligt van de regionalisering, maar waarvoor blijkbaar onnodige "prijzen" moeten worden betaald. Hoe betaald? Met Vlaamse centen dan toch.

Voor Wallonie is het echt al 5 na 12. Rationeel staat hun onderhandelingspositie onder nul. De dreiging dat een splitsing van BHV door de Vlaamse meerderheid (wat perfect kan) tot het einde van Belgie zou leiden is pure bluf. So what Elio? Suit yourself. Van Wallonie wordt al 10-20 jaar gevraagd dat ze iets zouden doen aan hun concurrentiepositie en het opdrijven van de privésector. Het wil maar niet lukken. De Vlaamse staat betaalt toch. Quousque tandem?

Als je duikmaat terminaal is en verdronken snij je natuurlijk je buddyline los. Het moment is niet ver meer. Het Slowaakse voorbeeld heeft aangetoond dat een "schok" heilzaam kan zijn. Als het Vlaamse manna ophoudt om over de Waalse hoofden neer te dalen, gaan de Walen zich in no time realiseren dat het Elio-model het metadone-model is, en verdwijnt de PS van de kaart. Wallonie kan het wel, maar misschien hebben ze een ferm duwtje in de rug nodig. Stop de transfers.

#5855

NoName.

 

Ja, wat men nu zegt is eigenlijk voor de aandachtige steeds een realiteit geweest, en de verklaring van de geldstromen. Iets wat je zonder cijfers aan je ellebogen voelde.

Dus ook de verantwoording van de geldstromen of de hoge belastingsaanslagen. Ook de reden waarom W-F-A niet kan slagen. Hoe kan je de Belgische vennootschapsbelastingen verlagen als je het geld nodig hebt om de levensstandaard in zuid op het niveau van noord te brengen ? Of hoe ga je een partij met 35% der kiezers overtuigen om tegen haar eigen programma te ageren ?

Tenzij men de geldstromen radicaal stil legt ... ?

- - - - -

Als je nadenkt over het project W-F-A stel je eigenlijk vast dat het gewoon een politiek probleem is. Van een socialistische partij kan je toch niet aanvaarden dat ze de solidariteit overboord gooit ? Dus houden zij voet bij stuk en moeten de belastingen (bedrijven / personen) omhoog, om de spreekwoordelijke solidariteit tussen arme en rijke te waarborgen. Dat de rijke stopt met werken van zodra hij voldoende verdiend heeft (denk aan het tekort aan bakkers en beenhouwers), wat de arme (werkloze) trouwens ook doet, daar staan de herverdelers niet bij stil.

De herverdeling is te verantwoorden als het verschil tussen rijk en arm niet overmatig is of betrekking heeft op een kleine fractie van de bevolking en de middenmoot (dus waar de herverdeling relatief beperkt is) voldoende ruim is. Valt die middenmoot weg (Wallonië) dan raakt de balans uit evenwicht.

Dus over naar de Flat-Tax (zoals in NL voorgesteld) ? Lijkt mij logischer dan verbruiksbelastingen. Want eigenlijk wat is het probleem : hoe meer je verdient in het huidige stelsel, hoe meer je voor de andere werkt en hoe minder je zelf overhoudt, eigenlijk : in de limietvoorwaarden staat het rendement niet meer in verhouding met de extra inspanning, dus haakt de grootverdienende burger af.

Met een Flat-Tax hou je hoe meer je verdient steeds meer over (dus de verhouding verwerving inkomen / belasting blijft stabiel), dus is dat eigenlijk een variante van de verbruiksbelasting (een vast bedrag per verbruik - dus hoe meer je verbruikt hoe meer belasting je betaalt, maar ook hoe meer goederen je verwerft, dus blijf te verhouding verwerving consumptiegoederen / belasting stabiel).

Moet de oorzaak ook niet gevonden worden in het stelselmatig laattijdig indexeren van de belastingsschalen (uit begrotings-bezorgdheid) ? Door de inflatie en dus de ontwaarding van het geld raakt de modale burger steeds sneller in de hoge belastingsschalen, en zoekt hij zijn voordeel in fiscale spitstechnologie (eerder fiscale kneepjes, zoals de firma-wagen, beleggen in Luxemburg, enz.) dan dat hij poogt om gewoon meer te verdienen. Dus de economie wordt voor een deel gestuurd door ontwijkingsgedrag eerder dan de eenvoudige poging om het inkomen te maximaliseren. En dat geldt niet alleen voor de rijke maar ook voor de werkloze, die vaststelt dat hij eigenlijk niet altijd beloond wordt om te gaan werken.

Dus om terug te komen op W-F-A en hun vaststelling dat landen met verbruiksbelastingen ipv inkomensbelastingen sneller opbloeien kan dus misschien gewoon gevonden worden in de stabiele verhouding inkomen (of datzelfde maar omgezet in verbruiksgoederen) versus belasting.

Dus eigenlijk kan je het allemaal terugbrengen tot de 'Scrooghe'-mentaliteit van de overheid en haar bestuurders, ze willen alles voor zichzelf houden, geen vrijheid voor de burger, de bestuurders beslissen over alles en nog wat, en om dat uit te voeren eisen ze al (het overgrote deel) van het inkomen van de burgers en bedrijven op.

De 'Scrooghe'-mentaliteit ? Wel ja, Scrooghe was een gierig man die zijn centen niet wilde uitgeven, al zijn geld bewaarde, zonder uit te geven en dus tot op het menselijke vlak armtierig leefde.

Onze beleidsmensen handelen in zekere zin op dezelfde wijze : ze willen alles zelf besturen, beslissen, bepalen, reglementeren, waardoor er voor de modale burger te weinig vrijheid overblijft, en hij dus afhaakt en geen inspanning meer doet. Het resultaat is dat de economie stilvalt en er onvoldoende middelen zijn om het apparaat dat al die reglementen en voorschriften moet uitvoeren over onvoldoende middelen (financiën) beschikt, waardoor het systeem slecht werkt en er altijd maar nieuwe voorschriften opgesteld moeten worden om de gaten in het systeem te dichten, en dus moet er altijd maar gesleuteld worden aan het systeem, en nieuwe maatregelen geïmplementeerd worden, en dus haakt ook het apparaat (de ambtenaren) af, ze vervallen in een lethargie waarbij zijn hun jobke uitvoeren, wetende dat het niet altijd zinnig is wat ze doen, maar ze passen de regeltjes toe, zonder nadenken, zonder zich nog zorgen te maken om het burgermannetje dat gehinderd wordt, of zonder oog te hebben voor het rampspoed dat hem overkomt, want uiteindelijk hebben zij zelf het niet veroorzaakt. Ze passen toch maar de regels toe, zij maken de regels toch niet ?

Dus om terug te komen op Destexhe zijn rapport, is dat wel de verklaring waarom de geldstromen zo omvangrijk blijken te zijn. Hoe lager de prestatie van de economie is in het zuiden, hoe sterker de evenwichtsmechanismen werken, en hoe massiever de geldstromen worden, en hoe meer het noorden afgeremd wordt in zijn economische ontwikkeling.

Maar er is nog een neveneffect, hoe solidairder de wetgeving is om het leven in het zuiden leefbaar te houden, hoe socialer de beleidsmensen ook in het noorden reageren, en hoe minder de mensen in het noorden aangezet worden om tot het uiterste te gaan. Conclusie, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

#5857

Bema

 

Steve Stunt zei ooit in een interview dat Di Rupo de duivel niet is. Dat klopt; ik zou de duivel zo geen affront willen aandoen.

Zowat heel Walonië wordt bestuurd door een mafiose P.S. die er zelfs in slaagt om de grootste vlaamse partyen onder de knoet te houden. Zie maar B-H-V, zie maar de niet naleving van de taalwetten in Brussel.

Telkens er overheidsbestellingen gedaan worden bedingen zij financiële tegemoetkomingen, zoals destijds die bestelling van nieuwe lijnbussen. Van Hool had de beste prijsofferte binnengebracht maar de bestelling is gegaan naar een bedrijfje waar 17 man werkte en zelf de bussen niet bouwde. Die zijn gebouwd bij Renault in Frankrijk als ik me niet vergis. Een serieuze reden is daar nooit voor gegeven.

Hoe spijtig ook, Wallonië is goed bezig het Chicago van Europa te worden. Van corruptie worden maar enkelen beter. De anderen blijven onbemiddeld en moeten schoon zwijgen willen ze nog iets krijgen.

#5859

Eric Jans

 

Wallonië ziek?

Jammer. Wat zou Wallonië daaraan gaan doen? Ik wens hen al het beste. Misschien moeten ze investeerders aantrekken. Maar als die investeerders Vlamingen zijn, mag dat geen politieke kwestie heten. Het is toch niet aan de Vlaamse politiek om te bepalen wat een Vlaamse investeerder met zijn centen doet?

Misschien zijn er over 5 jaar wel Hongaarse investeerders te vinden die in Wallonië willen investeren om er een soort museum van het Europese socialisme van te maken.

Dan kan Steve dan met zijn gratis bus eens een studiereis organiseren naar het land van de socialistische droom?

Het is met Wallonië zoals met het Ruhr-gebied: als er zich daar een probleem voordoet, wens ik die mensen al het beste toe bij HUN oplossing van HUN probleem.

Ik zou echter niet weten waarom ik mij als Vlaming solidairder zou moeten voelen met Wallonië dan met het Ruhr-gebied.

Ik vier geen 175 jaar België. Ik vier 75 jaar vernederlandsing van de Universiteit van Gent: het heeft ons verdomme 100 jaar België gekost om in onze eigen taal te mogen/kunnen lezen en rekenen. Waar zou ik mijn solidariteitsgevoel wel moeten vandaan halen? Begrijpe wie kan!

#5862

wza

 

Eric Jans: Ik ben zo oud nog niet, maar hanteerde Wallonië in lang vervlogen tijden geen solidariteitsprincipe tov Vlaanderen? Stellen we ons dan niet een beetje te agressief op?

#5863

LVB

 

@wza: over de al dan niet vermeende solidariteit van Wallonië tegenover Vlaanderen, zie http://lvb.net/it...

#5865

Bema

 

@wza: het enige dat er toen bestond was dat vlaamse arbeiders naar daar konden gaan werken, ZONDER taalfaciliteiten, zich zo spoedig mogelijk in het Frans moesten kunnen uitdrukken, bij vermeend of echt misdrijf veroordeeld werden zonder enige vertaling!!!

Waar dacht je dat namen als Oncelinkx, Cools e.d. vandaan komen.

Wij zijn de Walen niks schuldig!

#5867

Alexander

 

Het avond nieuws bij RTBF van 1/03/2005 toont hoe de waalse MR politici hun collega Alain Destexhe als judas bestempelen sommigen willen hem blijkbaar zelfs uit de partij.

zie:

http://skynet.rtb...

http://skynet.rtb...

#5876

Briggs

 

Reactie op VisualHugo;

Er is wel een zwaar probleem. Wallonië is niet onze duikmaat. Het is een betonblok aan onze zwemvliezen..sinds dag 1 (Zie onderzoek Juul Hannes).

Men zei hetzelfde over Slowakije na de scheiding, Slowakije heeft zich kunnen handhaven. Het probleem is dat Wallonië dependent is van onze steun en handel; in plaats van de Arme blijven te ondersteunen met een aalmoes, zou men beter ervoor zorgen dat de Arme op zijn eigen benen kan staan.

Met andere woorden : Wallonië moet leren zichzelf te stimuleren ipv te "parasiteren".

enkele opmerkingen : Francorchamps leeft enkel omdat wij toegevingen hebben gedaan...anders was het Zolder gebleven.

Ibidem voor FN...FN is een mysterieus iets, iets wat ik altijd heb trachten te achterhalen is : wat is de "Vlaamse" inbreng in dat bedrijf ? Ik vind daar niets over..any ideas?

De Splitsing van BHV...is een mooi voorbeeld maar dat kon je ook doen voor FN & Francorchamps (Tabbak & Uitvoer van Wapens)

Splitsing via een gewone meerderheid kan...behalve in dit Europees Zimbabwe zit men nog steeds met zoiets als het "Alarmbel-procedure".

Vo de rest : you rock dude =)

#5877

LVB

 

@Visual Hugo: "In Wallonie leeft 40% van de bevolking van de Maximal State, in Vlaanderen (nog veel te hoog) 25%".

Dat is het percentage van de WERKENDE beroepsbevolking dat in dienst is van de overheid of van parastatalen. De werklozen, OCMW-steuntrekkers, 'invaliden' (Dutroux was er zo één), zijn daar niet in meegerekend.

#5889

mbrechts

 

Eindelijk is er een Waal ( uitgeweken naar Brussel ) die DURFT schrijven wat wij allen weten maar wat door de madia en het " middenveld " zo zorgvuldig wordt verzwegen. Dat zult ge in de 7° Dag niet aan de orde zien. De VRT en haar peetvaders zullen liever tien minuten over de "dreigbrieven" in West-Vlaanderen uitweiden dan één woord over het betoog van de fundamentele vraag in ons politiek bestel te laten horen : de waarheid over Wallonië en wat daar kan aan gedaan worden. Dat zou ons immers goed uitkomen.

#5891

VisualHugo

 

@wza: dat de transferstromen ooit in omgekeerde richting zouden hebben verlopen is een fabeltje dat o.a. door de Libre hardnekkig wordt verspreid. De studie van Hannes heeft aangetoond dat dit niet waar is, maar er zijn ook Waalse studies. Kruis in http://www.belgia... het vakje "historische transfers" aan, en je vindt alle studies en meningen die hierover gaan.

Het leeuwendeel (pun intended) der transfers verloopt via de SZ, en omdat die voor WOII en zeker WOI nog niet zo sterk was uitgebouwd, waren die transfers toen relatief klein. Maar ze liepen via de belastingen wel van Vl naar Wa. Wat wel waar is dat tot voor 1960 het gezinsinkomen in Wa hoger lag. Verschillen in gezinsinkomen zijn één van de motoren in de transfermachine. Dit verschil draaide na 1960 ten voordele van Vl, net op het moment toen de SZ op kruissnelheid begon te komen en de indirecte loonkost sterk toenam.

Er wordt ook vaak beweerd dat de transfers in de toekomst omgekeerd zullen verlopen door de relatief sneller verouderende bevolking in Vl. Volgens simulaties (o.a. Abafim) klopt het dat de transfers hierdoor binnen een tot twee decades weliswaar zullen verminderen, maar nooit verdwijnen, laat staan omkeren.

Maar Vl moet zich niet teveel op de borst kloppen. In een recente studie wordt het publiek uitgavenpatroon van Vl en Wa bekeken. Daaruit blijkt dat Vl relatief veel meer uitgeeft aan sociale en culturele initiatieven. De straathoekwerkers bvb. Er zit dus een vaak onderschat venijning aspect aan de transfers. Vl krijgt *teveel* belastingsgeld binnen omdat de taxeringshoogte aan de Wa behoeften wordt aangepast. Het is geen verdienste van de Vl overheid om een begrotingsoverschot te hebben, het is een luxeprobleem, de belastingen liggen gewoon te hoog.

Idem dito voor gecentraliseerde loonbarema's. De loon-CAO, omdat hij federaal is, heeft een perfied gevolg. Omdat de productiviteit in Wa zo'n 7% lager ligt is het *niet* interesant om in Wa te investeren want de lonen *moeten* er hetzelfde zijn als in Vl. Voor een Waalse relance is eerst en vooral een regionaal verschillend beleid in loonafspraken nodig. Op die maniet kan een Waalse economie makkelijker competitief worden met een Vlaamse.

@Briggs: ik wou me gewoon afzetten tegen het scenario waarin Wa zondermeer wordt gedumpt - als dit al politiek haalbaar is zonder majeure schokken. Het is in Vl eigenbelang noodzakelijk dat Wa meer gaat groeien. En het zijn nu net de instrumenten om die hogere groei mogelijk te maken die in het te unitaire beleid ontbreken. De Wa groeiachterstand zit gebetonneerd.

#5898

bernard

 

Met zo'n politieke vrienden in eigen partij heeft Reynders ( MR ) vanzelfsprekend geen tegenstrevers nodig.

#5924

Briggs

 

Ik zie liever het Zuiden de afgrond ingaan.

Resultaat van Franstalig Imperialisme in de rand rond Brussel.

Ik ben die mensen en hun hautain arrogantie zo beu....dat ik mij enkel voldaan zou voelen moet Wallonië een communistische dictatuur worden (geen nuance)....maar ja, we leven in de realiteit en een genuanceerde wereld...so wishfull thinking.

Dat heeft dan nog het LEF om te dreigen met de "anschluss" en te dreigen met het einde van Belgique indien BHV enkel dmv een gewone parlementaire meerderheid gesplitst wordt.

Hebben die mensen dan geen greintje respect, geen greintje opvoeding, het zijn geen teamplayers maar sloekers.

Ik ben het kotsbeu..het is spijtig voor Destexhe..maar ik trek het mij helemaal niet meer aan.

Een gevoel dat begint te groeien in de regio.

#6033

mbrechts

 

Nee, 'die mensen ' hebben geen greintje respect en dat is dun sterkte : ze zijn stevig geÏnstalleerd IN ALLE BELANGRIJKE FUNCTIES DAT ZIJ HUN VOETEN kunnen vagen aan alle parlementen van ons Koninkrijk. Ze zullen altijd wel een fractie kunnen vinden die zoveel verdient aan het status quo dat er niets verandert. En wie op de media rekent die vergist zich.

#6055

Eric Jans

 

@ mbrechts:

(ik vul je tekst even aan:) ... die vergist zich.

Zo is het al 175 jaar lang.

Iedere afzonderlijke 'Vlaamse overwinning', ieder Vl is er maar kunnen komen dankzij massieve druk van de bevolking.

De vernederlandsing van de RUG, de erkenning van het nederlands als rechtskundige taal, de stopzetting van de taaltellingen, Leuven Vlaams, het cultuurpact, de Vlaamse executieve, noem het maar allemaal op... dit alles was enkel en uitsluitend mogelijk dankzij de 'druk' van de straat. Onze volksvertegenwoordigers hebben ons daarin zelden vertegenwoordigd. Het waren steeds 'de studenten', 'de marsen op Brussel', 'de wandelingen naar voeren' enz. ... die Vlamingen hun rechten hebben moeten bezorgen. Het waren zelden of nooit 'de politici', 'het parlement', 'de commissies', 'de partijhoofdkwartieren' of welke 'politieke instanties' dan ook.

Dat zal inzake B-H/V niet anders zijn.

Van 'Vlamingen hun rechten behartigen' is er in België nog nooit een politicus persoonlijk 'beter' geworden.

Zou dat toeval zijn?

Alleen als het 'neen' vanuit het Vlaamse volk eenduidig luid en duidelijk genoeg klinkt, zal met Vlaanderen rekening gehouden MOETEN worden.

Op onze volksvertegenwoordigers hoeven we gewoon NIET te rekenen. Op de gesubsidieerde pers nog minder.

Niemand in Vlaanderen hoeft zich zelfs maar de minste illusie te maken: de mensen zullen het zélf moeten doen.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.