Complottheorieën en terrorisme

Maar in Fahrenheit 9/11 gaat de paranoia nog veel verder. Naast het bekende verhaal van de pijplijn, verkondigt Moore ook zonder enige zin voor nuancering hoe Saudische vliegtuigen de familieleden van Bin Laden uit Amerika weghaalden terwijl er nog een vliegverbod van kracht was. Kort gezegd is de stelling van Moore: Bush houdt Bin Laden de hand boven het hoofd. Et pourquoi? Olie.

Om die stelling te kunnen bewijzen, legt hij graag de feiten naast zich neer. Bijvoorbeeld dat er grote twijfel bestaat over het tijdstip waarop het vliegtuig met de Bin Ladens vertrokken is: volgens sommige bronnen was dat helemaal niet tijdens het vliegverbod. Of het feit dat het overgrote deel van de familie Bin Laden al jaren gebroken heeft met Osama. In Fahrenheit 9/11 zegt hij: 'Bij een gewone moord worden de familieleden ondervraagd, bij deze aanslagen laat men ze gaan'. Dat is natuurlijk pure demagogie.

Soit, belangrijker is waarom de Bin Ladens wilden vertrekken, en waarom Washington daar onverwijld in toestemde. Simpel: Amerika wil geen ruzie met Saudi-Arabië, omdat ze niet zonder de goedkope olie uit dat land kunnen - Europa trouwens evenmin. Dààrom houden ze een corrupte dictator, koning Fahd, aan de macht. Ik wil dat niet goedpraten, maar ik wil er wel op wijzen dat het geen complot is, maar een politieke keuze - geen politiek zonder compromissen, n'est-ce pas? Er zijn trouwens ook weinig alternatieven: als het Saudische koningshuis valt, is de kans groot dat er fundamentalistische islamieten aan de macht komen. [...]

Vijf jaar geleden werd het Zayed-centrum opgericht door de Arabische Liga in Abu Dhabi, de grote geldschieter is één van de meest conservatieve sjeiks van het land. Het centrum bulkt van het geld. Voor de openingsplechtigheid waren er lezingen van ex-president Jimmy Carter en van de voormalige vice-president Al Gore. Maar de voorbije drie jaar is het centrum duidelijk van koers veranderd. De studies en onderzoeken die er nu gedaan worden komen steeds tot dezelfde conclusie: de joden regeren de wereld. Tussen twee haakjes: het Zayed-centrum heeft ook Thierry Meyssan financieel gesteund en ervoor gezorgd dat het boek 'Pentagate' [waarin beweerd wordt dat er op 11 september 2001 geen vliegtuig op het Pentagon is ingeslagen, maar een raket die afgevuurd werd door militairen] in het Arabisch vertaald werd. [...] Met dat soort logica kan je natuurlijk overal samenzweringen zien. Neem nu het nummertje orale seks tussen Bill Clinton en Monica Lewinsky. Lewinsky is een joodse, voyez-vous, dus wil een hardnekkig gerucht dat zij door de joodse lobby ingehuurd is om Clinton te verleiden, zodat zij hem gemakkelijk zouden kunnen chanteren. Je mag gerust zijn: aan elke belangrijke gebeurtenis wordt vroeg of laat een complottheorie opgehangen. [...]

Als ik een Amerikaan was, zou ik heel erg tegen Bush en zijn politiek zijn. [...] Maar ik ben geen Amerikaan, en ik vind het heus niet onlogisch dat de belangrijkste wereldmacht als gendarme optreedt. Ik zou willen dat Europa in staat was dat te doen, maar wij zijn daar helaas te zwak voor.

Frans-Russische documentairemaker Antoine Vitkine, geïnterviewd door Martin Coenen in Humo van 8 maart 2005

Reacties

#7250

B.Libbrecht

 

Complottheorisme (oftewel conspiracy theorism) vereist het geloof dat een ingewikkelder en vergezochter verklaringstheorie met groter waarschijnlijkheid de juiste is dan een eenvoudiger verklaring.

Bijkomend is daar het gegeven dat intellectualisch ingestelde mensen soms niet kunnen weerstaan aan de wetenschap dat als ze zich de energie getroosten om zich met bepaalde dergelijke theorieen vertrouwd te maken - wetende dat de meeste mensen dat niet doen - zij deze 'theoriekennis' dan kunnen uitbuiten in een typisch conspiracy-gesprek (gesteld dat de tegenpartij er intrapt om zich te laten inwinden natuurlijk). Het resultaat is iets wat in de psyche van de conspiratist als een 'overwinning' wordt ervaren (in realiteit: het winnen van een intellectueel spel en vaak ook het wel degelijk negatief beinvloeden van iemands opinie).

#15827

Wodan

 

Zodra het "vooroordeel van Libbrecht" (Occam's Razor, de makkelijke verklaring) in kan spelen op de goedgelovigheid van het publiek, dan zal een samenzweerder juist een ingewikkelde werkelijkheid kiezen. Juist vooroordelen zijn een sitting duck voor ieder die daar misbruik van maakt.

Dus Occam's Razor is geen verklaring die zomaar als een soort vooroordeel c.q. blauwdruk het zelf nadenken kan elimineren, een goeie waarheidsvinding die op feiten is gebaseerd lijkt me toch een beter alternatief. Occam's Razor is namelijk te falsifiëren, bijvoorbeeld als ik er toch in slaag om naar mijn werk te lopen i.p.v. te fietsen dan staat Libbrecht voor een raadsel hoe ik daar ben gekomen. En toch is het mogelijk.