Waarom het platste en grofste boek over het Koningshuis uit Franstalige hoek komt

De Franstaligen hebben een probleem. Philippe kan het niet, dat weten zij al lang, maar de monarchie hebben ze nodig omdat ze België nodig hebben als kanaal dat de welvaart van Vlaanderen ten dienste stelt van en overhevelt naar Wallonië en Brussel. Ook daarvan wordt niet echt nog een geheim gemaakt, al probeert men er zoveel mogelijk het stilzwijgen over te bewaren. Albert II is het met deze gedachtengang eens, ook met de beoordeling van Philippe, die hij (Albert) nooit bij de staatszaken betrekt, uit vrees dat hij er niet weet mee om te gaan. Het vermoedelijk gearrangeerde huwelijk van de kroonprins (op dat punt kan men Deborsu volgen) heeft emotionele stabiliteit gebracht in het leven van Philippe maar heeft zijn onbeholpenheid niet verminderd. Daar staat tegenover dat Albert II, in tegenstelling tot Boudewijn I, Philippe niet aan de kant wenst te zetten. De Franstalige elite denkt daar steeds meer anders over, wat haar loslippigheid tegenover Deborsu verklaart, ook al heeft deze laatste de zaken aangedikt en een op velerlei punten ongeloofwaardig boek geproduceerd. Conclusie: de Franstalige elite is bang, want uit herhaalde berichten in Le Soir blijkt dat Albert II ten laatste na de verkiezingen en de regeringsvorming van 2014 hoopt af te treden. Hij heeft genoeg van le brol, en wenst te sterven in het zuiden van Frankrijk, niet in Laken. Nu moet Albert II nog overhaald worden om zijn opvolging te regelen in een zin die de Franstalige elite gerust stelt.

Mark Grammens in Journaal, 1 november 2012

Reacties

#118270

Pierre Saelen

 

"De Franstalige elite denkt daar steeds meer anders over, wat haar loslippigheid tegenover Deborsu verklaart, ook al heeft deze laatste de zaken aangedikt en een op velerlei punten ongeloofwaardig boek geproduceerd."
Vraag is in welke mate die Franstalige elite in haar gerichte loslippigheid niet zelf al bepaalde zaken heeft aangedikt. Normaal kan je zoiets controleren door het raadplegen van andere bronnen, maar wanneer er bij de eigen aanhang onvrede broeit dan riskeer je als journalist verhalen te horen die deze aanhang onder elkaar al meermaals heeft aangehaald en ondertussen aangedikt. Aangedikt, want hierdoor zien ze zich bevestigd in hun onvrede: ze hebben er dan alle reden toe. Geen twijfel meer mogelijk.
En zou Deborsu ook Vlaamse bronnen hebben geraadpleegd en zou hij daar soortgelijke versies van de feiten hebben vernomen van mensen die 'het kunnen weten'?

#118272

jvn1k

 

huwelijk  heeft emotionele stabiliteit gebracht in het leven van Philippe ?

ik denk het niet hoor.  hij is misschien minder onrustig omdat hij nu in de ogen van het grote publiek een gesettelde hetero is.  ik heb hem de laatste paar jaren enkele keren ontmoet (ik ga niet zeggen hoe en waar, maar Luc weet dit waarschijnlijk) en ik kan zeggen dat die jongen gewrongen zit in zijn lijf, zijn huwelijk, en het paleis.  ziet wel zijn kinderen doodgraag, maar zijn opgedrongen echtgenote bezorgt hem jeuk.   Terwijl hij niet naar andere vrouwen lonkt :-)   hij kan wel onverwacht hevig-giftig uit de hoek komen, en in de gevallen waar ik getuige van was volledig onnodig en onterecht.  een opvliegend domkopje als je het mij vraagt die enkel - zij het krampachtig - fier kan zijn op zijn gegeven prinsentitel.  moest ik hem goede raad willen geven, ik zou de woorden van Wim Decraene zaliger gebruiken : Breek uit jezelf!!!  De bevolking zou het je in dank afnemen.  En lidkaarten van darkrooms zullen je wel gratis toegestuurd worden.  En geef meteen ook je schandelijke dotatie af, samen met je siblings.

#118273

OutlawMike

 

mathilde is toch een snel wijffie?

#118276

jvn1k

 

vergeleken met Astrid, dat wel.  en ze heeft wel iets hoor.  als ze een kamer binnenkomt voel je echt dat ze er is.

#118291

koenb

 

outlawMike,

is wijffie geen verkleinwoord? Of heb je goede redens het hier wel te gebruiken? 

#118294

OutlawMike

 

Nou, ik vind haar iets te elegant om haar een w**f te noemen. Ingrid Lieten daarentegen...

#118274

LVB

 

@jvnk: In een ander deel van zijn artikel schrijft Mark Grammens dat de bewering dat prins Filip homo zou zijn en dat zijn kinderen via IVF zouden verwekt zijn, wat Deborsu in zijn boek schrijft,  totaal ongeloofwaardig is.  Het is niet omdat iemand zich niet als een macho of geboren vrouwenversierder gedraagt, dat hij homo zou zijn. Het is overigens aan ingewijden bekend dat prins Filip ooit, lang voor hij Mathilde leerde kennen, smoorverliefd was op een gescheiden vrouw met kinderen (wat bij Boudewijn natuurlijk niet in goede aarde viel).  Ik ben vergeten wie precies, maar was het geen dochter van Charly de Pauw?

#118275

jvn1k

 

@luc: voor alle duidelijkheid, ik insinueer niet dat Filip homo is, ik maak enkel een allusie op de geruchten.    Maar als ik die 2 samen zie (en dan in't echt en niet op TV en op foto's) moet ik zeggen dat ik een sterke indruk heb dat die 2 weinig met mekaar hebben, laat staan sex.  Nu als ik met mijn vrouw op straat loop en/of gefotografeerd wordt zit ik ook niet constant met mijn hand onder hare rok of in haar blouse, dus Filip moet zijn relatie ook niet perse gaan etaleren.  Anyhow, wat hij in zijn privé uitsteekt is zijn zaak, en ik lig er niet van wakker, maar als er hier vermoeden is van leugens en keeping-up-appearances dan mag dit toch ff ter sprake komen.