Tax Freedom Day, een misdadig concept

Eigenlijk vind ik zo’n Tax Freedom Day misdadig. Het betalen van belastingen doe je vooral voor jezelf: degelijk onderwijs, wegen,… Ik weet zeker dat wij als publieke organisatie geen zotte dingen doen met het belastinggeld. Natuurlijk zijn er onverantwoorde uitgaven van de overheid, maar dat zal toch maar een klein percentage zijn.

Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR), geïnterviewd door Martijn Schut in Netto, 15 maart 2013

Reacties

#118759

koenb

 

"onverantwoorde uitgeven", hangt af van het gezichtspunt. Maar of ze nodig en opportuun zijn en vooral of ze efficiënt zijn daar zwijgt De Witte zedig over. Mocht het gerecht snel en goed werken dan zou bvb zijn centrum volmaakt overbodig zijn. Hoeveel goed-geschoolde mensen zouden dan kunnen produceren en economisch opbrengen in plaats van een kost te zijn?

#118760

Marc Huybrechts

 

Tax Freedom Day is een naam, of een symbool, voor de specifieke idee dat vanaf die dag moet men niet langer meer zijn inkomen afdragen aan de overheid en kan men de rest het jaar werken om in de zelf-verkozen eigen behoeften te kunnen voorzien. Men kan die idee belangrijk noemen, ofwel pietluttig, ofwel van alles tussenin die twee extreme opinies. Maar, "misdadig" is ze zeker niet.

Dat De Witte die idee absurdelijk toch zo karakteriseert, dat getuigt van zijn intolerantie geest. Hij is een moderne representant van de middeleeuwse man die met pek rond loopt om (in opdracht van een 'seigneur') anderen te stigmatiseren. In feite, een van de meest "zotte dingen" die een overheid kan doen dat is precies het criminaliseren van opinies (in tegenstelling met concrete daden) en zodoende het vrijemeningsuitingsrecht - en dus het grondvest van vrijheid en democratie - te ondermijnen. Met zijn ondoordacht en stompzinnig taalgebruik zaait De Witte verwarring in vele simpele geesten en maakt hij de weg vrij voor zijn 'Centrum' om zich met "onverantwoorde overheidsuitgaven" te kunnen bezig houden. Hij is geen opbouwer van beschaving, maar een ondermijner, een kleine kog in de grote machine van de afbrekers van de Westerse beschaving.

#118766

Cogito(ni)

 

"But who will build the roads", zegt hij bijna letterlijk.
http://www.davidmcelroy.org/?p...

 

#118769

Copernicus

 

Als ik het goed begrijp zou De Witte dus voorstander zijn van 100% belanstingen?  Die dag duidt aan waarop we stoppen met werken voor de overheid en voor onze eigen zak bezig zijn.

Wie dit misdadig vindt pleit dus voor 100% belastingen.  Ofwel is De Witte compleet gek geworden, ofwel is hij een verstokte communist... ofwel snapt hij helemaal niet waar 'Tax Freedom Day' over gaat.

In elk geval is dit figuur een bedreiding voor de maatschappij!   afvoeren!!!!!

#118772

Karl (ni)

 

Hij heeft natuurlijk voor een deel gelijk; je krijgt als belastingsbetaler een deel van je geld terug onder de vorm van voornamelijk diensten. Maar De Wit'n gaat natuurlijk voorbij aan de wetenschap dat het beheer van dergelijke diensten door een overheid verspilling met zich meebrengt, al meermaals bewezen te veel en allerdings meer dan in een vrije markt. Bovendien zijn er nog 2 democratische problemen; het is de overheid bij machte van de 'beleidsvoerders van de dag' die beslist welke diensten geleverd worden en wie en hoe belast wordt. In een ideaal democratische situatie stemmen burgers hun eigen overheidsingrijpen. De representatieve democratie slaagt daar onvoldoende in. Ten tweede, en dat hangt er mee samen, bestaan er machtsblokken die hun eigen politieke agenda door de democratie haar strot duwen. Denk maar aan de situatie zuilenpartijen vs de anderen (Vl Bel en N-VA). 

Wellicht is de situatie voor den Wit'n wel goed, voor - als we de uitslag van de stemming mogen volgen - een groot deel van de bevolking niet. En daarmee bevestigt hij, vind ik, zijn totalitaire ingesteldheid.

#118773

Marc Huybrechts

 

Herlees die 3 zinnetjes van DW, denk er even over na, en u zult zelf kunnen erkennen dat hij NIET gedeeltelijk gelijk heeft.

- Hij begint met de affirmatie dat een symbool (tax freedom day) van een simpele idee (een groot deel van het jaar werken de mensen voor de overheid) CRIMINEEL zou zijn. Dat is pure nonsens, en ook gevaarlijke nonsens zoals ik reeds heb uitgelegd.

- Hij beweert dat zijn Centrum geen "zotte dingen" zou doen. Zijn Centrum is een onderdeel van een overheidsinstrumentarium dat beoogt van onorthodoxe meningen te criminaliseren. Wat zou er zotter kunnen zijn vanuit vrijheidsstandpunt bekeken?

- Hij beweert dat overheidverspilling klein zou zijn. Dat getuigt van weinig gezond verstand, want een overheid kan men best omschrijven als een kleine 'nomenklatura' die zich moet bezig houden met het uitgeven van andermans geld. Iedereen kan met zijn eigen voorbeelden van horror stories over verspilling afkomen, precies omdat ze zo wijdverspreid zijn en voordehandliggend zijn. Een aantal serieuse studies in de VS berekenen dat het om plusminus 50 percent zou gaan. Uiteraard moet men dit met een korreltje zout nemen, maar het is geen onredelijke guestimate.

Tenslotte, u begon met de bewering dat de belastingbetalers..."een deel" van hun geld zouden terug krijgen..."voornamelijk onder de vorm van diensten". Dat is op zich al bedenkelijk. In principe moeten zij ALLES terug krijgen, zoniet zouden zij te veel betalen voor die diensten (en een paar goederen).

#118774

Karl (ni)

 

Volledig mee akkoord hoor met uw antwoord. Staat ook zo in mijn bericht, dacht ik. Gasten als de Wit'n hebben allemaal die eigenschap dat ze waardevolle concepten opnemen, die dan dubbel verkrachten en er dan rode likeur uit distileren. Gezondheid!

#118775

Leo Norekens

 

Het past natuurlijk perfect in de mindset van De Witte dat iets (een idee) waar hij het niet mee eens is "misdadig" (dus strafbaar) zou kunnen zijn. Het is gewoon de logica zelve. Wie, zoals elke rechtgeaarde burger, dit beginsel afwijst, maakt geen kans om benoemd te worden als directeur van een fascistoïde geestenkneedmachine als het CGKR.

#118778

OutlawMike

 

'Natuurlijk zijn er onverantwoorde uitgaven van de overheid, '

Zeker. Het CGKR bvb.

#118782

Karl (ni)

 

Werd dat niet gesponsord door de Nationale Loeterij ?

#118784

OutlawMike

 

Ik denk eerder de National Lootery.

#118787

elsina

 

....waarom zo een schrik van CGKR hebben? By mij weten is het nog steeds de rechter in de rechtbank die een uitspraak doet, en niet het Centrum

#118789

LVB

 

Wat Elsina hier zegt is: dat een overheidsinstelling mensen intimideert, onder druk zet en bedreigt, dat zij het publiek oproept tot verklikking, dat de bedreigden een advocaat moeten betalen en hun gemoedsrust kwijt zijn door de aanklacht, dat is allemaal van geen tel, zolang ze maar, aan het einde van een maanden- of jarenlange rechtsgang, vrijgesproken worden.

In de praktijk weten we natuurlijk dat het bijna nooit tot een rechtszaak komt: bijna iedereen gaat door de knieën op basis van de loutere dreiging van het CGKR om naar de rechtbank te stappen, tenzij de teksten in kwestie van het internet verwijderd worden. Maar zoals ik al zei: mij hebben ze nog niet bedreigd.

#118793

Marc Huybrechts

 

Waarom? Het zou moeten volstaan om naar de publieke verklaringen (zoals die van hierboven) van de huidige en vorige leiders van het CGKR te luisteren om te kunnen begrijpen dat zij gevaarlijk zijn voor individuele vrijheid. Het feit dat Belgische burgers vandaag belastingen moeten betalen om de salarissen te financieren van dat soort van gedachtenpolitiemannen zou onvoorstelbaar geweest zijn in de geesten van de naoorlogse generatie van 1950-1975. Het bestaan zelf van het CGKR is een indicatie dat Belgique in een postdemocratisch stadium zit van afgang naar 'geleide' of illiberale democratie dat enkel kan uitmonden in semi-permanente autocratie. De voorbeelden van dit proces rond de wereld kan men niet op twee handen tellen.